Global omstart – för fred, miljö och välfärd mot militarismen

2
1008

Detta inlägg är från Tord Björk för Nätverket Folk och Freds aktions- och kommunikationsgrupp. Jag är själv med i detta breda nätverk som startade för 2 månader sedan och som redan genomför aktioner och planerar flera.

Du hittar mer information på Nätverket Folk och Fred hemsida:

Delta i protesterna!


Global omstart – för fred, miljö och välfärd mot militarismen

Sverige och världen behöver en global omstart för freden, miljön och välfärden. Covid19 pandemin har utlöst en global kris vars verkningar ännu är oöverblickbara. Ändå är det nu nödvändigt att diskutera hur Sverige ska bidra till den omstart som behövs i vårt land och internationellt.

Pandemin har skärpt motsättningarna i vårt samhälle som drabbar grupper olika. Internationellt samarbete som skulle ge skydd i händelse av kris har dränerats på resurser.

Vi tar bestämt avstånd från de fiendebilder som nu kommer från nationalistiskt håll eller organisationer som företräder storföretagens intressen. Det har skett ett sammanbrott för självbilden i västvärlden som bärare av unika värden med förmåga att samarbeta internationellt och skydda sin egna medborgare bättre än andra. Att så inte är fallet söker dessa intressen att dölja genom att skylla på andra.

Det förlorade högmodet bör vi istället ersätta med att göra vår insats tillsammans med folk i andra länder och arbeta för en omstart för freden, miljön och välfärden i vårt eget land och globalt.

Vi vänder oss mot kortsiktiga intressen som skapar växande privata skuldberg, nedmontering av välfärden och globala hot mot klimatet och biologiska mångfalden. De som sätter vinstintressen före det allmännas bästa och tror att ständigt ökad konkurrens, privatisering och militär upprustning är vägen framåt.

Det är dags att säga att det finns ingen väg framåt utan att ta mänsklighetens öde och freden på allvar. Ett samarbete mellan alla folkrörelser behöver starta för att över alla gränser stoppa militarismen och auktoritära lösningar. Naturen, offentliga sektorn och arbetsvillkoren får inte göras till handelsvara. En rättvis omställning av samhället måste starta.

Vi i Nätverket Folk och Fred kommer från olika folkrörelser för fred, miljö och välfärd med rötter både på landsbygden, i städer och internationellt. Vi inbjuder till dialog med alla om en global omstart. Tillsammans kan vi förändra Sverige och världen.

På vår Facebooksida finns också inlägg som dessa:

Gör din egen selfie med plakat!

Aktionsdag 30 maj mot Aurora för fred

Gör dina egna protestplakat med hjälp av våra mallar och sprid resultatet på social medier.

Föregående artikelTio år sedan morden på 9 Palestina-solidaritets-aktivister på turkiska båten Mavi Marmara
Nästa artikelProtesterna mot rasismen och orättvisorna i USA sprider sig.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Ser ut som den om-starten har börjat. Det kallas raskravaller i svenska statsmedia, jag skulle hellre kalla det en begynnande revolution mot en förtryckarregim. Samhällssystemet vi har i Sverige, och i USA, är ingenting annat än samma system som Tyskland hade mellan 1933 och 1945, ett system att styra och förtrycka innevånarna. Sedan har vi även om-starten i Hong Kong. Hoppas det blir fredligt. En bra väg för Sverige vore att koppla sig loss USA hegemonin, avsluta rollen som vasallstat, och bli neutrala.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here