Globaliseringens (döda) vinnare och förlorare del 2

0
188

 

Detta är andra delen av ALKEKS BMA-analyshttps://bmanalysis.substack.com/p/winners-and-losers-of-the-dead-globalization-72c?utm_source=post-email-title&publication_id=1105422&post_id=145313620&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=103ae5&triedRedirect=true&utm_medium=email

Första delen hittar du här:

Hegemonen på Balkan

Jag nämnde redan ovan att Tyskland har blivit hegemon på Balkan. Det är ett av de incitament som Tyskland har fått i utbyte mot att deras eliter har anpassat sig till de högre hierarkierna i den västerländska oligarkin.

Eftersom de flesta av de stora EU-länderna tillåts upprätthålla en viss grad av tidigare imperialism, alltid under amerikanernas (västliga oligarkers) överinseende, fick Tyskland rätten att upprätthålla den slaviska delen av det västliga imperiet. Märkligt nog, om man läser tysk litteratur från tiden FÖRE andra världskriget, ser man alltid högt uppsatta tyskars besatthet av att härska över slaverna… Jag har ingen aning om varifrån denna besatthet kom, men den är för närvarande tillfredsställd…

Till mina tyska läsare vill jag säga att jag är fullt medveten om att den genomsnittlige tysken INTE har någon som helst aning om eller avsikt med allt detta. Jag anklagar inte det tyska folket för någonting. Det är dina oligarker som är rasistiska i sin kärna. Speciellt när det gäller denna besatthet för / mot slaver.

Fransmännen fick rätt att ytterligare upprätthålla sina afrikanska kolonier (även om detta håller på att rullas tillbaka av ”externa makter”). Italienarna har också ett visst ansvar i Afrika. Britterna har sitt samvälde.

Och för att vara säker, amerikanerna är också närvarande med stövlar på marken i de flesta av dessa sub-imperier. Lita på, men håll koll, som amerikanerna säger.

Detta är bara några exempel på imperialistiska strukturer som fortfarande upprätthålls i hierarkier.

Tyskland försöker att:

• Politiskt styra över slaviska länder, särskilt på Balkan. Ett perfekt exempel är ”High Representative for Bosnia and Herzegovina.”. För närvarande är det en tysk som försöker bryta upp ”Daytonavtalet” och därmed den serbiska enheten inom Bosnien som kallas ”Republika Srpska” (för övrigt mitt hem). Målet är tydligt: Att bryta det serbiska motståndet mot att Bosnien blir ett EU- och Nato-land och därmed förlorar resten av sin lilla suveränitet och värdighet. Det finns dock långt fler exempel.

• Bygga vägar på Balkan, inte av välgörenhet, utan för att ansluta Balkanregionerna till tyska distributionsnät för tyska produkter. Därmed försätts de inhemska producenterna i konkurs. Om man åker till Zagreb (flera år efter EU-inträdet) ser man mest tyska företag och butiker där. De inhemska företagen drevs sakta men säkert ut. Är detta en dålig sak? Det har sina för- och nackdelar. Det är till viss del bra eftersom det skapar en del jobb och utbildar arbetskraften. Ändå flödar de flesta pengarna ut eftersom huvudkontoren finns i Tyskland. Skatter undviks också på grund av ”investeringsavtal”. Och slutligen finns det många strängar kopplade till dessa investeringar. Som till exempel: ”Vi investerar om ni gör XYZ.”

• Att ta den utbildade ungdomen och unga familjer till Tyskland. Tyskland har ett demografiskt problem, så landet är helt beroende av att importera miljontals människor per år för att hålla igång industrin och det sociala systemet i flera år till innan den slutliga kollapsen.

• Det finns fler avsikter, men jag tror att jag nämnde de viktigaste.

Jag tror att allt detta kommer att förändras nu. Som jag redan nämnt behövs inte Tyskland längre för imperiet. Det byggde upp alla nödvändiga strukturer inom Europa för att göra det lätt kontrollerbart för den västerländska oligarkin. Alla dessa befogenheter är koncentrerade till den antidemokratiska struktur som kallas EU. Ni behöver inte låtsas om demokrati längre. EU styrs helt och hållet av icke folkvalda tjänstemän.

Dessutom, som nämnts ovan, behövs inte den tyska industrin längre. Tvärtom är fallet. Den har blivit ett hinder för resten av västvärlden. Därför håller den på att degraderas steg för steg, vilket kallas avindustrialisering. Denna process startade 2022 och kommer bara att accelerera.

Det roliga med detta är att de tyska oligarkerna och eliterna har använts precis som andra eliter världen över innan de kastades bort som en använd kondom. Som ukrainarna, afghanerna etc.

Att säga att de tyska eliterna nu är upprörda skulle vara en underdrift. Företrädarna för stora tyska företag som BASF (företrädarna är inte oligarkerna själva) kritiserar redan offentligt vart allt detta leder. Detta är mycket ovanligt för tyskar. Oligarkerna själva är numera mycket ofta i ”Kanzleramt” och kräver att relationerna med Kina ska upprätthållas som det sista halmstrået före en fullständig ekonomisk kollaps. Jag menar bokstavligen, oligarkerna själva dyker upp där.

Och jag tror att Scholz skulle vilja rätta sig efter det. Eller, med andra ord, han ÄR tillmötesgående. Men det finns högre makter som kommer att bryta ner allt. Som jag redan nämnt är sprängningen av Nord Stream-ledningen ett exempel. Och andra interna sabotagehandlingar…

Mitt personliga råd till Tyskland: Ni bör överge båda era wannabe-imperialistiska ambitioner i Östeuropa så snart som möjligt, och ni bör ändra inriktning på er affärsmodell från en exportorienterad ekonomi till en inhemsk marknadsorienterad ekonomi för att rädda er själva från den fullständiga kollaps som snart kommer. Slutligen bör ni skrota er centralt planerade gröna omställning och spola ned den i toaletten. Den är speciellt utformad för att förstöra er industri så att andra kan ta över era marknader och ER SOM MARKNAD. Det underlättades av De gröna, som är ett antityskt parti.

Om du vill vara grön, okej. Inget dåligt med det. Men ange målen och sätt en prislapp på utsläppen, som växer i rimlig takt, och låt den fria marknadsekonomin hitta de bästa tekniska lösningarna på dessa problem. Sluta med det ni gör med er centrala planeringskommitté, som bestämmer allt från teknik till processer och så vidare.

Även om ni gör allt detta kommer ni fortfarande att ha problemet att ni nu är beroende av energiimport till tredubbelt pris. Och om ni inte följer de externa riktlinjerna kan priset lätt stiga till 400 procent eller 1 000 procent… Gratulerar, gratulerar, gratulerar.

Serbien, Ungern och Kina

Jag har redan flera gånger skrivit om de strategiska utsikterna för Serbiens överlevnad på Balkan som en ”oberoende” nation. Utsikterna till överlevnad är kopplade till Ukrainas fall. När Ryssland får tillgång till Ungern kommer Serbien att räddas. Ungern och många andra östeuropeiska länder, vars enda syfte i Nato och EU är att fungera som murbräcka mot Ryssland, kommer också att kunna bryta sig loss och blomstra.

Men varför skrev jag ”oberoende” inom citationstecken? Formellt (de jure) ÄR vi självständiga. Faktiskt (de facto) är vi det inte. Vi är avskurna från havet. NATO samarbetade med ”presidenten” i Montenegro (även mitt hem), Milo Dukanovic, och lyckades avträda från Serbien under en tid då Serbien fortfarande var försvagat och leddes av idioter efter NATO:s aggression mot vårt land.

Vi är omgivna av Natoländer som i sin tur är omgivna av Natoländer med en högre imperial betydelse. Ja, det finns NATO/EU-länder av lägre klass. De tjänar enbart till att utvidga imperiets inflytande och politiska mål. Sedan finns det de högre rankade imperialistiska staterna som Tyskland, Frankrike och Italien.

På grund av att Nato omger oss är vi de facto beroende. Om vi vill ha energi, medicin, maskiner etc. måste vi följa de regler som åläggs oss. Det är bokstavligen en klassisk belägring.

Sedan har vi Kosovo. Kosovo togs också de facto, men inte de jure, ifrån oss med våld av Nato. Den serbiska befolkningen drevs till största delen ut, och de tidigare delarna, som befolkades av serber, befolkades på nytt av albaner. De styrs nu av före detta brottslingar, maffiamedlemmar och terrorister. De driver steg för steg ut serberna ur Kosovo och skyddas av Nato (KFOR).

Vår regering följer händelseutvecklingen eftersom den är tvingad till det. Det finns för närvarande inget annat val än att dra sig tillbaka steg för steg, men under processen göra kraftigt motstånd för att vinna så mycket tid som möjligt. Om vi inte rättar oss helt och hållet kommer vi antingen att drabbas av kraftiga sanktioner eller så blir det krig igen.

Ni kan tycka vad ni vill om vår president Vucic ur inrikespolitisk synvinkel, men jag anser att han gör det rätta när det gäller Kosovo, och jag anser att det är samordnat och synkroniserat med Ryssland och Kina.

Vi lyckades bygga upp vårt land ur askan efter Natos bombningar 1999. Vi är inte i världsklass, men vi är inte dåliga. Det sista vi behöver nu är att bli sanktionerade eller bombade till glömska igen. Vi har tidigare lärt oss att Serbiens största problem är demografin. Vi behöver människor mer än något annat. Speciellt barn och ungdomar. Men många av dessa sögs ut ur vårt land av några rika EU-länder, med Tyskland i spetsen, under de senaste tjugo åren. Och vi förlorade många människor i krigen på 90-talet.

Att förvärra situationen skulle leda till precis det motsatta. Vår knappa ungdom skulle decimeras igen, och hundratusentals, om inte miljoner, skulle fly utomlands. Och vi är bara några miljoner…

Vucic gör det rätta: Han köper sig tid tills EU och Nato börjar falla sönder. Och denna process kommer att börja med Rysslands tillgång till Ungern. Därför måste Vucic köpa sig tid tills den ryska armén når de ungerska gränserna.

Och detta är exakt anledningen till att Kinas president Xi Jinping nyligen besökte Serbien, exakt samma dag som Nato ”av misstag” bombade den kinesiska ambassaden i Belgrad 1999 under sin aggression mot det serbiska folket.

Det handlade om att försäkra Serbien om att landet, så snart det åter anslutit sig till den fria världen (i motsats till den icke folkvalda EU-diktaturen), kommer att bli ett stort handelsnav och i princip inkörsporten för den östliga BRICS-handeln till den ”återöppnade” europeiska kontinenten, särskilt genom Belt and Road Initiative.

Ungern är förmodligen ännu viktigare och kommer förmodligen att gynnas ännu mer eftersom det är den direkta förbindelsen till det fria Europa via den ryska oblasten ”Ukraina”.

Förresten, här är lite självpromotion. Jag var den enda som för mer än ett och ett halvt år sedan avslöjade denna strategi. Ingen ansåg att det var möjligt. (Att ansluta Europa till BRICS genom Ungern). Och nu har Xi Jinping själv bekräftat det med sitt besök i Ungern och Serbien.

Men så snart Serbien har återförenats med Ryssland kan landet kasta ut allt EU-inflytande, särskilt det tyska, ur landet och fokusera enbart på nationella intressen. Landet kommer också att förses med modern missilteknik och komponenter och bygga upp avskräckning mot alla typer av aggressioner. Vi vill inte ha krig överhuvudtaget. Minns ni mina ord om demografi? Men vi kan verkligen göra kostnaderna för en aggression mot oss så höga att västvärlden inte kan tänka sig att hålla fast vid Kosovo.

Så snart vi kan förses med allt vi behöver via land, som medicin, maskiner och teknik, kan vi skrota EU:s utpressning och följa våra egna intressen.

Detta innebär inte att vi måste ta Kosovo med våld. Som jag har påpekat i tidigare artiklar kommer vi att få tillbaka Kosovo när Nato, EU och kanske även USA börjar falla sönder. Och detta kommer att ske senast 2030 och det kommer att ta fart efter den ryska segern i Ukraina. Imperiet kommer att ha andra problem än Kosovo. Då kommer vi helt enkelt att gå in och återställa ordningen utan västligt motstånd.

Vad vi verkligen kan göra, efter att ha fått tillgång till landbron till Ryssland, är att stoppa vårt gradvisa tillbakadragande från Kosovo. Och sluta acceptera all skit som Kosovos ”myndigheter” (i själva verket EU:s handläggare) tvingar på oss serber i Kosovo.

Västerländsk handel med Kina

Och eftersom jag förmodligen redan har irriterat människor med den här artikeln (jag hoppas att mina tyska läsare inte är irriterade eftersom jag inte anklagar det tyska folket, bara deras oligarker), kommer jag att fortsätta detsamma med kineserna. Förlåt 😊.

Blinken. Screenshot 210311

På senare tid har vi hört en hel del retorik från amerikanska politiker som Janet Yellen och Antony Blinken om kinesisk ”överkapacitet”. Kina har blivit världens industriella ”fabrik”. Landet producerar industrivaror för en stor del av världen, särskilt för västländerna. Kinas industriella kapacitet är inte bara ”större” än USA:s; den är minst dubbelt så stor, kanske större. Och BNP är definitivt fel mått för att mäta industriell kapacitet.

Låt oss titta på Tyskland igen. År 2023 importerade Tyskland varor till ett värde av 157 miljarder euro från Kina. Tyskland exporterade varor till Kina till ett värde av 97 miljarder euro. Det här är otroliga siffror. Låt oss nu titta på USA. År 2023 importerade USA varor till ett värde av 427 miljarder dollar och exporterade varor till ett värde av 147 miljarder dollar. Detta är ännu mer otroliga siffror.

Vi skulle kunna gå ner på listan över alla västländers handel med Kina, och vi skulle se liknande statistik. Och inte bara västländerna. Detsamma gäller för de flesta andra länder också.

Slutsatsen är alltså att Kina producerar de flesta fysiska varor som västvärlden använder.

Enligt logiken bakom nationella intressen, oberoende och suveränitet (som beskrivs i mina artiklar om ekonomi och imperier) är detta en katastrofal situation.

Det som följer kan uppfattas som ”Kina-bashing”, men det är det inte. Det handlar snarare om att visa hur idiotiskt västvärlden har agerat under de senaste decennierna. Du kommer att förstå skillnaden när du har läst klart den här artikeln.

President Trump har populariserat uttrycket ”Amerika först”, och jag instämmer helt i denna politik. Ur min synvinkel bör det enda syftet med en regering vara att säkerställa folkets välstånd, oberoende och frihet. Därför bör den ledas enbart av nationella intressen.

Därför är jag för all ”först”-politik. Ryssland först, Amerika först, Serbien först, Frankrike först, etc.

Att vara beroende av maskiner, reservdelar, medicin och kritisk teknik i avlägsna länder är kriminell försumlighet. Ditt folks liv och välbefinnande är beroende av dessa saker, och du lämnar dem i händerna på en främmande makt? Du är en brottsling! Naturligtvis finns det nyanser. Alla länder klarar inte av att hantera allt på egen hand. Vi har redan haft det ämnet uppe. Men först och främst bör man göra allt man kan med sin egen befolkning och arbetskraft innan man köper in något på utländska marknader. Om man tvingas köpa in från utländska marknader bör det ske med strategiska överväganden och med länder som anses vara vänligt inställda på lång sikt

Föregående artikelNytt tal av Putin om kriget med Ukraina: Bakgrund, förlopp och ”lösning”
Nästa artikelMichael Hudson: De-dollarisering är botemedel mot amerikansk militarism
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here