Grumligt klargörande om EU

36
1882
Jonas Sjöstedt. Bild från Vänsterpartiets hemsida.

Glädjande nog kommer protester även inom V mot Jonas Sjöstedts förslag att ”Jonas Sjöstedt: Dags att pausa kravet på EU-utträde”. Jonas Sjöstedt: Dags att pausa kravet på EU-utträde.

Det är ledarskribenten Per Björklund i Flamman som reagerar. Grumligt klargörande om EU. ”Flamman är en oberoende socialistisk nyhetstidning, utgiven sedan 1906”, men betraktas allmänt som ett språkrör för Vänsterpartiet. Texten återpubliceras nedan.

Tidigare har den fristående vänsterprofilen Kajsa Ekis Ekman protesterat. Håll kvar EU-motståndet Sjöstedt.

Svärtningen i Björklunds text har jag gjort, förutom av den inledande meningen.

För egen del föreslår jag att V snarast ersätter Sjöstedt med en socialist som partiordförande.

En bra beskrivning av EU:s framväxt till en alltmer federaliserad organisation för det europeiska kapitalet finns Kapitalets långsiktiga strävan för en europeisk superstat.


Vänsterpartiets partiprogram

Vänsterparties EU-politik.

I V:s partiprogram, uppdaterat på denna punkt 22/8 står:

”Vänsterpartiet menar att EU begränsar demokratin. Vi kritiserar EU för att prioritera den inre marknadens intressen framför miljön, arbetsrätten, folkhälsan och konsumentintressena.

EU:s oförmåga att hantera finanskrisen eller tydligt stå upp för asylrätten och de mänskliga rättigheterna, bland annat genom de flyktingavtal man tecknat med Turkiet och Afghanistan visar på fler brister.

Vänsterpartiet arbetar med det långsiktiga målet att Sverige bör lämna EU. Det innebär inte att vi struntar i vad som händer i EU idag. Så länge vi är medlemmar kommer vi att arbeta inom EU för våra politiska mål.

Vi vill vrida unionens politik åt vänster. Vi motverkar EU:s utveckling i federalistisk riktning och arbetar för att föra tillbaka makt till medlemsländerna. Tillsammans med vänsterpartierna i Norden har vi föreslagit en väg framåt för EU och Norden efter Brexit.

Vänsterpartiet är motståndare till euron. Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.”


Per Björklunds ledare: Grumligt klargörande om EU

Att slopa kravet på utträde gör det inte lättare att formulera en slagkraftig EU-kritik från vänster – tvärtom, skriver Per Björklund.

Jonas Sjöstedts utspel om att Vänsterpartiet borde släppa kravet på EU-utträde (ETC, 8/11, 2018) blev en av veckans stora politiska nyheter. För den som följt Vänsterpartiets hållning i EU-frågan är utspelet inte särskilt överraskande. Det var länge sedan partiet faktiskt drev frågan om utträde och Sjöstedts personliga inställning är ingen hemlighet

Att partiprogrammet och partiledningens hållning går isär i en så viktig fråga har skapat uppenbara problem. Så länge ett utträde framstod som ett avlägset hypotetiskt scenario var det lättare för Vänsterpartiet att sopa den interna splittringen i frågan under mattan. Men utvecklingen i Europa med växande nationalism, eurokris och inte minst britternas beslut att lämna EU har ställt frågan på sin spets. Var står egentligen Vänsterpartiet i frågan om Swexit? I SVT:s partiledarutfrågning inför valet kunde Sjöstedt inte ge några tydliga besked. ”Om det låg ett föreslag från SD om den typen av nationalistiskt alternativ så skulle jag inte kunna rösta för det”, var det inte helt logiska svaret, som om Vänsterpartiets inställning skulle bero på vad andra partier tycker.

Frågan måste helt enkelt upp på bordet. Man kan diskutera tajmingen eller relevansen i att lyfta frågan just inför EU-valet – som inte är någon omröstning om medlemskapet – men som Ali Esbati påpekade i Flamman-TV:s nyhetspanel Gomorron, vänstern! (9/11, 2018) är den intressanta frågan hur partiet egentligen ser på EU. Därför är det synd att Jonas Sjöstedts debattartikel i ETC inte är tydligare på den punkten. Istället rabblar den självklarheter som att vänsterns EU-kritik skiljer sig från högernationalisternas, att internationellt vänstersamarbete behövs och att vi bör försöka arbeta för att förändra EU till det bättre där det går.

Det sista är så klart den springande punkten. EU är en politisk konstruktion och kan som sådan naturligtvis förändras. Men är ett mer progressivt och demokratiskt EU verkligen en mer realistisk idé än att lämna unionen och sträva efter andra former av mellanstatliga samarbeten? Kanske menar Sjöstedt i likhet med bland annat statsvetaren Olof Karlsson att ett mer vänsterpräglat EU kan bli möjligt efter britternas utträde. I så fall bör han argumentera för det och visa hur det ska gå till – i synnerhet mot bakgrund av den högervåg som nu sveper över Europa.

Dessvärre är det också oklart hur det EU som Sjöstedt vill ha istället egentligen ser ut. Ett EU som är “mer demokratiskt, mindre högervridet och med större möjligheter att driva på för förbättrade sociala villkor” låter bra, men vad betyder det i praktiken? Är mer överstatlighet bra så länge den används för att driva igenom vänsterpolitik? Och vad betyder egentligen “mer demokratiskt”? Ska fler beslut ska tas i EU-parlamentet eller ska mer makt förflyttas till nationella demokratiska församlingar?

Det är uppenbarligen mycket mer än ett utträdeskrav – som Vänsterpartiet ändå inte drivit på ett årtionde – som står på spel i den här frågan. Inte minst handlar det om partiets roll som opinionsbildande och folkbildande kraft. När Sjöstedt lyfter fram att särskilt unga svenskar blir alltmer skeptiska till att lämna EU borde han fråga sig om det inte delvis är en följd av att en ideologisk EU-kritik från vänster så länge lyst med sin frånvaro. Dagens unga har inte upplevt de massiva gräsrotskampanjerna under folkomröstningskampanjerna 1994 och 2003. Däremot möter de en daglig propaganda om EU som ett bålverk för demokrati och öppenhet mot den anstormande nationalismen, och en ständig skräckpropaganda om vad som skulle hända utan EU.

EU kan inte stoppa högerextremismen, utan har tvärtom varit en katalysator för nationalismens framväxt. EU har skapat politiska låsningar och motsättningar snarare än främjat internationellt samarbete i avgörande framtidsfrågor. EU har fört makten längre bort från medborgarna och byggt murar mot omvärlden.

På vilket sätt det skulle bli lättare att föra fram en slagkraftig EU-kritik från vänster för att utträdeskravet slopas är svårt att förstå. Den stora risken är att vi får se det omvända: ett minskat utrymme för progressiv EU-kritik som på sikt kan bli förödande.

Föregående artikelHåll kvar EU-motståndet, Sjöstedt!
Nästa artikelBlir Kristersson ändå statsminister? – som jag skrev för länge sedan
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

 1. Kanske är det dags för Vp att inkalla en extrakongress med anledning av EU-frågan så att medlemmarna får avgöra hur Vp ska ställa sig i den frågan. Men varför göra det när de redan i demokratiska beslut – som Sjöstedt går emot – har beslutat att Sverige bör lämna EU, och även har den synen på vad EU är.
  Sjöstedts och Vp har agerat ytterst märkligt vid några beslut som de har tagit, t ex deras stöd till NATOs invasion av Libyen. Och att Sjöstedt sa i en intervju för snart ett år sedan i SR att det fanns seriösa kapitalister och de som inte är oseriösa. Troligen förstår han inte vad kapitalism för något. Men det är inte bara Jonas Sjöstedt. Det finns en högerfalang i partiet där Sjöstedt ingår som vill dra partiet åt höger, alltså mot mitten från vänster.

  Så jag kan nog inte hålla med Anders Romelsjö att enbart byta ut Jonas Sjöstedt löser alla Vp problem. Vänsterpartiets problem – även om medlemmarna och sympatisörerna inte förstår det – att partiet praktiskt (inte bokstavligt, d v s de följer inte partiprogrammet) har blivit ett socialliberalt parti, och inte ett socialistiskt.

  • Du har rätt Kerstin, inte räcker det med att byta ut Jonas Sjöstedt. Om V vill vara ett socialistiskt alternativ måste partiet ha en socialistiskt politik. Nu förespråkar Sjöstedt ungefär samma syn på kriget i Syrien som USA. Jag hörde själv Jonas Sjöstedt tala vid ett möte i kotber 2016, tillsammans med Stefan Löfven, förra m-försvarsministerna Karin Eström, Fridolin. Värste höken av Jonas Sjöstedt, den ende som förespråkade en flygförbudszon över Syrien, vilket skulle gynna terroristerna.

   • Ni har förmodligen rätt båda två. Vänsterpartiet är dock INTE ensamt om att bli draget extremt åt höger. Fenomenet tycks ha drabbat alla partier i hela det politiska spektrumet. Visst kan det handla om ren korruption, utpressning, eller liknande, men eftersom det är så många inblandade så borde korruptionen ha läckt ut vid det här laget, som med ex. Udo Ulfkotte.

    Så. Jag börjar komma till slutsatsen att det handlar om en massmedialt framdriven masspsykos/masshysteri, likt den som drabbade tyskarna under Goebbles propagandamaskin. Detta kan ha en så stark psykologisk effekt på människorna att nästan inget kan få den att släppa, utom kanske vetskapen om fenomenet och vetskapen om de osanningar som används, samt djup meditation för att hantera insikten och den kognitiva dissonansen med full acceptans och moral och säga:

    Ja, det stämmer, jag ville inte se det, men nu förstår jag hur det förmodligen hänger ihop.

 2. Finns det något läskigare än utsikten att lyckas med sina största föresatser? När man i 20 år ”jobbat” emot något och står inför prospektet att lyckas, vad gör man då? Då kommer man röra sig ut i ett mörker man aldrig ens tänkt på. Inte konstigt man får svindel.

  Aldrig har väl EU varit mer sårbart, som ett jengatorn, rycker man ut en kloss till kanske hela skiten rasar!

  Vad kan vara läskigare för ett litet parti än prospektet att växa? Det står en hel drös av massan man eldat upp med slagord i 20 år strax utan för partielitens borg, öppnar man portarna för dem så riskerar man tappa kontrollen över partiet och frågan.

 3. Denna kommentar av Clemens Lilliesköld, på Facebooksidan för ”Folkrörelsen Nej till EU” vill jag gärna förmedla. (https://www.facebook.com/groups/6964146667/)

  I praktiken den slutliga kapitulationen för elitens EU. En ledningens kupp mot gällande kongressbeslut. Att överlåta frågan om den nationella självständigheten till högern är dessutom ett säkert sätt att förbli ett marginellt stödparti till det idag arbetarfientliga S.Att avfärda den till övervägande delen arbetarklass som röstade för Brexit (till Camerons förvåning) som rasister säger en del om vilka klassintressen man företräder. Den framväxande vänster han talar om har hittills lagt sig platt för EU:s högerpolitik med sitt omfamnande av euron. Utom Corbyn då. Att så illusioner om gradvisa förändringar av det faktiskt existerande EU innebär att tro att det kan förändras genom någon ”kollektiv överenskommelse från de härskande klasserna” med Samir Amins ord. Samma kapitulationspolitik som Syriza valde-trots klar folkligt stöd för en motsatt. Fenomenet med väljare som röstar V lokalt för dagspolitiken och SD i riksdag och eu-val för frågan om nationen och swexit lär öka

 4. Intressant debatt med bra inlägg och Kerstin Stigsson och Clemens Lilliesköld lyfter fram den obehagliga verkligheten att V under Sjöstedt blivit både liberaler och imperialistkramare.
  Om inte den interna debatten i V kan ändra på detta så är snart hela begreppet vänster utmönstrat ur Svensk politik och lever kvar enbart som ett skällsord från nationalistiska högerrasister riktat mot mindre rasistiska och nationalistiska högerpartier. Överheten har därmed gjort ett propagandagenombrott av närmast episka dimensioner. Dom har lyckats få folk att tro att huvudmotsättningen i politiken går mellan höger och höger och att det mest upproriska som återstår för missnöjda arbetare är att bli nationalister och rasister.

 5. ”Sjöstedt sa i en intervju för snart ett år sedan i SR att det fanns seriösa kapitalister och de som inte är oseriösa.” Vid en intervju med Lars Ohly för många år sedan sade Jan Guillou att Vänsterpartiet var ett slags socialdemokratiskt part. LO blev förbannad och menade att så var det visst inte. Men det är ju så att om man tror att det kapitalistiska samhället har med moral att göra, att det finns onda och goda kapitalister, då har man en socialdemokratisk syn. Synen är att arbetarrörelsen skall driva kapitalisterna i en positiv riktning. I denna syn passar den stenhårda konkurrensen, monopoliseringen, arbetsutslagningen, imperialismen och till slut krigen som blir ett resultat, inte in. För Jonas S. är dessutom rädslan för att bli smittad av ultranationalism större roll än vikten av att föra en politik som främjar det arbetande folket – och fred.

  • Skillnad mellan nu och då? ”Framtiden får inte stå mellan Sverigedemokraternas rasistiska utopi och Liberalernas imperialistiska union” skriver den historielösa Luisa Moncada Escobar. Men om socialism, liberalism, rasism och rasbiolgi då Sverige var ett föregångsland som kom att inspirera nationalsocialismen skriver hon inte.
   Rasbiologi blev grunden för lagar o äkteskapsigående enligt ett lexikon från 1950. Sverige blev ett föregångsland som kom att inspirera nationalsocialismen.
   Det Svenska sällskapet för rashygien bildades år 1909. Fredagen den 13 maj 1921 fattade riksdagen utan omröstning beslut att upprätta ett Statens institut för rasbiologi. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som högerns Arvid Lindman och socialdemokraten Hjalmar Branting. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade i övrigt starkast möjliga politiska stöd.

   • Vad menar du Korp? Både Nationalsocialismen och det rasbiologiska institutet är ju exempel på det vansinne som Escobar varnar för. Risken att SD;s rasism för oss in på den vägen ännu en gång är överhängande. Kanske är den rentav ännu större nu än på 30 talet, då vi nu helt saknar en organiserad klassmedveten arbetarrörelse som kan stå emot galenskaperna. Riksdagspartierna verkar inte klara av det iallafall och vänstern utan för riksdagen är oerhört svag.

    • Anders Åberg.. Som huvudargument i ditt hat mot SD använder du återkommande ordet ”rasism” för att enkelspårigt smutskasta vänsterns utsedda huvudmotståndare, utan att närmare exempelfiera några godtagbra sanningar.
     Plötsligt under EU:s toppmöte i oktober har fokus lagts på att stoppa migrantvågen. Man har inte nått framgång på någon av de två stora frågorna på agendan: migration eller brexit.
     Däremot ska samarbetet med afrikanska länder för att hålla migranter borta intensifieras. Klart är att EU:s fokus vad gäller migrationspolitiken fortsätter vara bevakning av EU:s yttre gränser och att stoppa asylsökande från att ta sig in i EU utan tillstånd.
     EU-ledarna fastslog att samarbetet med tredje länder vad gäller såväl kampen mot flyktingsmuggling som när det gäller att förhindra asylsökande från att nå EU ska intensifieras.
     Specifikt lyfte Europeiska rådets ordförande Donald Tusk fram efter toppmötet att EU kommer att stärka samarbetet med Marocko då man sett behov av att stoppa migranter från att komma via den västra delen av Medelhavet. Statsminister Stefan Löfven tog skarpt avstånd negativ från detta förslag efter mötet. Han tycker inte heller att det går att släppa frågan om omfördelning av flyktingar. Är alla som inte håller med dig nu helt plötsligt rasister enligt din mening?

     • Jag har rotat runt tillräckligt på SD;s olika propaganda sajter för att se att det enda som egentligen intresserar deras sympatisörer är att få spy galla på muslimer. Partiledningen agerar oftast lite mer välputsat, men inte mer än att översteprästen själv kan prata om ”nedärvd essens” hos varje människa.
      Rasismen finns där hela tiden och är partiets ”essens” även om dom är smarta nog att tona ner den inför TV kamerorna.

      Vad EU topparna hittar på har jag dålig koll på, men vi ser ju en tydlig tendens att hela den politiska skalan justeras högerut i takt med att högerpopulismen växer.

      Det är klart oroande korpen att du inte ser dom uppenbara parallellerna med vad som hände på 30-talet. Fokus på etnicitet är ett av dom värsta politiska gift som existerar och kan aldrig leda till annat än katastrof. Dom enda som tjänar på det är överheten och globalisterna och antagligen är det också dom som regisserar dom högerpopulistiska partierna.

 6. De socialister – som t ex Socialdemokraterna och i vissa fall även s k kommunistiska partiet – som utövar en rasåtskillnad är inte marxist-leninister. Faktum är att när Sverige, och svenska socialister, utövade sin rasbiologi var Sovjetunionen en nation utan lagar om rashygien.
  https://marxistarkiv.se/klassiker/lenin/1913/arbetarklassen_och_den_nationella_fragan.pdf

  Jag vet absolut inte vad det är för positivt med att vara föregångsland i att inspirera nationalsocialismen, men det antar jag att du ser det så, Korp. Vi har kommit långt från att vara det katastrofland som kom att inspirera nationalsocialismen. OCH VI VILL INTE TILLBAKA TILL DET KATASTROFLANDET!
  Så det är du som är historielös, Korp, som inte förstår vad nationalsocialismen innebär. Nationalsocialismen har mördat om inte miljontals så tusentals kommunister – SÅ KALLA INTE SOCIALISM FÖR NATIONALSOCIALISM. För det är det inte.
  Nationalsocialismen skapades av konservativa och liberala borgare och kapitalister – enbart för att hejda kommunister.
  Socialisters bas är marxismen. Det är en ren förolämpning och revisionistiskt att sammanblanda Marx (men även Lenin) med nationalsocialismen.

  https://www.marxists.org/svenska/lenin/1913/kritiska_anmarkningar_i_nationella_fragan.html

   • Anders Åberg,
    Jag slog ner fel tangent fel – ’r’et står bredvid ’t’et. Jag menar kommunistiska partier (inte partiet) Och socialdemokrater har i historien bedrivit rasskillnad – och det världen runt.

    • Nils Flyg var en kommunist som blev nazist, och det var på 20- och 30-talet.
     https://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Flyg
     Så vi måste lära av historien, och inte bli revisionister åt vilket håll som populismen lutar åt.
     Det är inte Lenin som har övertygat mig att bli marxist-leninist. Utan jag hade dom åsikterna innan jag läste något om Marx och Lenin. Jag har alltid trott på jämlikhet och mellan människor – och ett rättvisare system – och det utan att ha läst en rad av Marx eller Lenin.

 7. De dubbla budskapens ideologi. Ingen av dem tänker som de säger
  Kapitalism, kommunism, nationalsocialism, fascism m.fl har samma rötter ur materialismen och utvecklas genom genom anti-religiösa sekter.
  Om Marxismens ursprung. Moses Hess (1812-1875) var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland, studerade Spinoza och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland.
  Hess la grunden till sionismen som upprättandet av en judisk socialistisk samvälde i Palestina. Hess godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Ledande kommunister kom att ha en judisk börd.
  Begreppen bolsjeviker (majoritetsmännen) och mensjeviker (minoritetsmännen) skapades i samband med det socialdemokratiska partiets kongress, som hölls i Bryssel och London 1903. Kommunismen bygger på ett väpnat uppror. Ordo ab Chaos, förändring genom kaos, katastrofer, krig eller kris, medan socialismen bygger på en reform- och parlamenentarisk utveckling.

  • Kommunismens grundtanke var väpnat uppror MOT kaos, katastrofer, krig eller kris. Det har inte lyckats så bra, men tanken var god.
   Vad jag inte riktigt får ihop här är din egen ståndpunkt korpen. Du verkar försvara högerpopulismen och kanske då någon slags grumlig religiös åsikt. Samtidigt verkar du vara emot dom ismer du räknar upp och det synes mig gå emot det du annars verkar försvara.
   Kanske kan du reda ut för oss vad du egentligen menar.

 8. Den moderna socialismen fick sina idéer från olika håll: Från antikens grekiska filosofer, inte minst Platon, som betonade statens ansvar för rättvisa och demokrati. Från upplysningstiden och franska revolutionen, där inte bara friheten utan jämlikheten och broderskapet satte sin prägel på tänkandet.
  Gemensamt för dem alla är att de påstår sig vilja avskaffa kapitalismen till förmån för ett samhälle och en ekonomi där folket har makten.
  Ingen ideologi har utvecklats i så många varianter som socialismen, och med så stora skillnader mellan olika former av socialism. De kan innehålla allt från statssocialism av Sovjetmodell där staten äger allt och präglar hela samhället – till gillessocialism, anarkism och syndikalism som står för motsatsen. Ett samhälle utan stat.
  I nätuppslagsverket Wikipedia hittar man följande lista över olika typer av socialism:
  Anarkism, Austro-marxism, Autonomism, Demokratisk socialism, Frihetlig marxism,Frihetlig socialism, Funktionssocialism, Gillesocialism, Kommunism, Leninism, Luxemburgism, Maoism, Marknadssocialism, Marxism, Marxism-deleonism, Marxism-leninism, Reformism, Situationistiska internationalen, Syndikalism, Socialdemokrati, Socialism med kinesiska särdrag, Stalinism, Titoism, Trotskism, Utopisk socialism, Vänsterkommunism.
  Svårt att reda upp? Vilken grupp tillhör du Anders Åberg? Ingen av dem har lyckats så bra även om tanken var god.

  • Jag var tidigare organiserad i KPML(r), men tycker mig ha insett att kommunismen inte håller måttet i vår nya sköna värld, plus att dess misslyckande i öst är av oerhörda dimensioner.
   Jag tror att jag fortfarande delar det mesta av den systemkritik som olika kommunistiska partier för fram, men att lösningen då sannolikt måste vara en annan. Vilken är jag mycket osäker på, men jag gissar att den antagligen inte är uppfunnen ännu, då den måste kunna fungera i en värld där arbetet har ersatts av maskiner. Det kommer troligen inte heller att finnas någon stor och välorganiserad arbetarklass som kan driva på den.

   Nu tyckte jag att jag var mycket tillmötesgående och svarade ärligt på din fråga och då tycker jag nog att du borde gengälda det med ett svar på den frågan du just duckade för med din motfråga. ”Kanske kan du reda ut för oss vad du egentligen menar.”

   • Anders Åberg.. Visst förtjänar du ett svar på vad jag menar. Helt kort, jag ser mig som en frihetlig socialist och sanningssökare, som söker efter någon slags ärlighet och klarhet i det politiska kaoset.
    Det stör mig mycket att socialister låter sig (medvetet eller omedvetet) utnyttjas som nyttiga fåntrattar för en ny icke socialistisk imperialstisk World Order och sprider deras lögner om Global Warming… Om global warming kan du lämpligen informera dig här nedan.
    https://anthropocene.live/2017/05/25/kungliga-tekniska-hogskolan-trampar-i-klaveret-och-fornekar-vetenskapens-metod/
    här .. http://klimatsans.com/ ..och här .. http://www.klimatupplysningen.se/ ..

    • Ok korpen, jag tycker mig dock ha anat ett försvar för SD i dina inlägg, men det kanske jag har missuppfattat.
     Klimatfrågan verkar annars vara något som högerpopulister gillar att raljera om.
     Lars Berns blogg anthropocene uppfattar jag också som just en SD blogg.
     Budskapet som sprids där är att globalisterna använder klimatalarmismen som ett redskap för att tvinga fram gränsöverskridande avtal och på så sätt montera ner ländernas nationella suveränitet. Det är fullt möjligt att globalisterna försöker använda klimatfrågan på det viset, men det säger faktiskt ingenting om själva klimatfrågan.
     Berns kritik mot överheten och globalismen är ofta mycket bra skriven, men den utmynnar alltid i samma sak, nämligen att SD är det enda alternativet i Sverige. Jag brukade skriva kommentarer på hans blogg, men när jag ifrågasatte hans tvärsäkerhet i klimatfrågan och hans oerhörda anklagelse att i princip all världens klimatforskare är köpta av globalisterna blev jag blockad.
     I själva klimatfrågan är jag på tok för obildad för att debattera på allvar, men jag förstår att den är mycket svårtolkad och att dom allra flesta forskare har en ödmjuk attityd inför den. Trots det tycks en överväldigande majoritet anse att människans utsläpp är en mycket betydande faktor och att det måste åtgärdas. Klimatskeptikerna däremot tycks alltid vara tvärsäkra och bara det undergräver deras förtroende. Att nästan alla klimatforskare säger det dom säger för att gynna den egna karriären är heller inte ett seriöst påstående. Det är i så fall betydligt troligare att klimatskeptikerna är köpta av oljeindustrin.

     Sammantaget så tror jag inte alls på Lars Bern och klimatskeptikerna. Jag gissar att Bern bara är en kugge i SD;s propagandamaskineri och att hans åsikter i klimatfrågan knappast är trovärdiga. Dom länkar du skickar är då mest sannolikt bara ytterligare kuggar i högerpopulisternas lögnfabrik.

  • Den här filmen kunde vara hämtad från Lars Berns blogg. Den illustrerar den i huvudsak USA styrda globalismens vilja att dominera världen och avskaffa enskilda nationers möjlighet att sätta käppar i storföretagens hjul. Det är en syn på och en kritik av imperialismen som jag delar. MEN, när högerpopulismen framställs som ett alternativ till detta, som den gör på Lars Berns och andras bloggar, så blir det ett av vår tids lömskaste bedrägerier. Högerpopulismen har ingen avsikt eller någon handlingsplan för att begränsa dom multinationella storföretagens makt. Deras nationalism och rasism spelar istället dessa krafter i händerna.

   Globalisterna är inga dumskallar. Dom har välbetalda tankesmedjor i hela världen som hela tiden anpassar taktiken till dom rådande förhållandena.
   Nu ser dom att missnöjet mot nermonteringen av välfärden växer i västvärlden och för att inte det missnöjet skall riktas emot dom själva och deras skattesänkningar och plundring av välfärdssystemen så behöver dom anpassa sin taktik. Vad kan då vara bättre än att rikta ilskan mot folk av annan etnicitet. Det knepet har dom testat förr och vet att det brukar gå hem. Lite nationalism bryr dom sig knappast om, dom vet att alla länder iallafall är i deras klor.
   Det mest sannolika är att högerpopulismen är en produkt av globalisternas egna tankesmedjor i syfte att lura skjortan av västvärlden arbetande folk och förhindra att dom organiserar sig till kamp mot dom verkliga bovarna och för en nationell suveränitet med verkligt demokratiskt innehåll.

 9. Anders Åberg.. Faktum är att kimatalarmisternas profetior slår fel gång på gång. De påstår att det blir varmare, vilket INTE stämmer med de observationer som sker regelbundet med satelliter, väderballonger och havsbojar.
  https://electroverse.net/
  http://www.climate4you.com/index.htm
  Nyligen refererade agronomen Johan Rockström, svensk ”låtsas professor” i miljövetenskap, till en nyutgiven rapport av FN:s klimatpanel och hävdade att ”hela världen måste drastiskt öka tempot och de kommande tio åren blir helt avgörandeom katastrofen ska kunna undvikas”. En sorts politisk utpressning alltså, eller ett sätt att väcka uppmärksamhet.
  Ingen kan med exakthet förutse framtiden, men baserat på tidigare erfarenheter finns det anledning att ta detta mantra ”vi har tio år på oss” med en nypa salt. Under kommande tio år lär världsekonomins tillväxt fortgå och utsläppen av växthusgaser i många medelinkomstländer kommer att öka. Skräp kommer även fortsättningsvis att hamna i haven, koraller skadas, fiskebestånd riskerar att överfiskas och helt nya miljöhot kommer att dyka upp. Parallellt med detta förbättras vår teknologi och vi utforskar dynamiken mellan människa och ekosystem.

  • Nog verkar jorden bli varmare https://fof.se/tidning/2010/4/artikel/blir-det-verkligen-varmare-pa-jorden
   Det finns ingen som helst anledning att tro att en kompakt majoritet av världens klimatforskare bara hittar på eller är mutade till att säga det dom gör.
   Det finns däremot god anledning att tro att klimatskepticismen är en del i högerpopulisternas propaganda och det finns t.om. god anledning att misstänka flera av dessa skeptiker för att stå på oljebolagens lönelista.

 10. IPCCs förslag för att nå 1,5 grader kostar biljoner – It. Ain´t. Gonna. Happen. IPCCs rapport är lika meningslös och kontraproduktiv som de flesta andra.
  I grova drag kan man dela upp dem i två kategorier; dels de alarmistiska som förts fram i stormedia om hur illa det kan gå om vi inte genast gör som IPCC säger, dels de kritiska artiklar som smular sönder denna rapport. Rapporten, Global Warming of 1.5 °C, består mest av skräckscenarios baserad på icke-validerade modellkörningar och selektiva temperaturdata.
  Vetenskapen har sprungit ifrån IPCC för länge sedan. Det lär dröja mycket längre än till 2050 innan vi lyckats värma upp klotet med en halv grad. Eller t.o.m. en hel grad, varmare. Vem vet?
  Hursomhelst, så är IPCCs rekommendationer omöjliga. Man kommer aldrig att göra de enorma investeringar som de menar krävs. Man kommer aldrig att hinna bygga alla vind- och solkraftverk som de räknar med. Eller att producera alla elbilar som kommer att behövas. Eller att fixa alla de miljontals batterier som sådana tekniker behöver för att funka.
  Däremot kommer många länder, inklusive Sverige, att försöka åstadkomma den omöjliga gröna utopin. Och det i sin tur kommer att innebära att många 100-tals miljarder slängs i sjön. Pengar som kunde användas till seriös forskning och utveckling på energiområdet och på anpassning, till förebyggande av riktiga (inte imaginära) naturkatastrofer, på den allmänna välfärden och på många andra saker som stärker både samhällets och individens motståndskraft mot olika hot.
  Vad skulle det kosta att nå målet att inte överstiga 1,5 grader. Det finns den en undanskymd paragraf : D5.3… Global model pathways limiting global warming to 1.5°C are projected to involve the annual average investment needs in the energy system of around 2.4 trillion USD.
  Det kostar världsekonomin 2,4 biljoner (1012) US dollar per år för att reducera koldioxidutsläppen med 45% till 2030 och med 80-100% till 2050. Detta är de investeringar som behövs menar man, i omställning enbart av energiproduktion.
  Därtill kommer ju allt det andra som transporter, industriomställningar, jordbruk, etc. etc. Inget om vilka förluster dessa stora investeringar innebär i termer av förlorade jobb och välfärd. Någonstans måste ju pengarna tas. Intervallet på beräkningen anges till mellan 1,6 – 3,8 biljoner USD per år. Räknar man ihop det där till 2050 så blir kostnaden för att leva upp till Parisöverenskommelsen mellan 51,2 biljoner och 122 biljoner USD.
  Kina och Indien har många helt nya koleldade kraftverk. Och subventionerna till att plantera skog och att gräva ned koldioxid, vilket föreslås av IPCC-rapporten, motsvarar vad hela försvaret och sjukvården kostar i USA. Björn Lomborg, som specialiserat sig på att göra cost-benefit analyser av klimatpolitiska förslag, är skeptisk. Med en beräkning på 3,3 biljoner USD per år så är det ”mer än dubbelt så mycket som EU-regeringarna idag spenderar på hälsa, utbildning, rekreation, boende, miljö, polis och försvar sammanlagt”. …”Policyn kommer att göra EU 24 procent fattigare år 2050.”
  https://dailycaller.com/2018/10/09/limiting-global-warming-cost/

  • Om IPCC;s förslag till lösningar är realistiska eller ej kan jag inte bedöma, även om jag också har lite svårt att tro på våra möjligheter att minska utsläppen i tid. Det påverkar dock inte bedömningen att människan påverkar klimatet på ett ödesdigert sätt. Om den bedömningen är riktig så måste vi ju försöka göra något, eller hur? Du verkar tycka att vi bara skall strunta i det och låta allt fortsätta som förut. Din kommentar kunde lika gärna vara skriven av någon äckligt rik oljemagnat som skiter i allt annat än den egna profiten.
   Dessutom så är det nog svårt att bedöma hur en grön omställning påverkar ekonomin. Den leder ju faktiskt till nya företag och nya arbeten också. Lite som när uppbyggnaden efter kriget skapade högkonjunktur. Det här skulle kunna vara uppbyggnaden efter kriget mot naturen.

 11. Världen vill utvecklas. Rädda människorna från klimathysterin! Den 8 oktober skruvades hysterin upp ännu ett snäpp, när FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport plötsligt förklarade att den globala temperaturhöjningen absolut måste begränsas till 1,5°C jämfört med den förindustriella tidsåldern, annars går jorden i princip under. Men denna slutsats är inte grundad på vetenskapliga fakta, utan bara ett resultat av modellkörningar som bygger på ytterst tvivelaktiga, ideologiskt präglade antaganden, och tjänar bara till att sprida hysteri.
  Länder som Kina, Ryssland och Indien kan knappast förväntas gå med på den typ av bestämmelser som IPCC kräver, eftersom de ser detta som ett försök att fortsätta neka dem rätten till ekonomisk utveckling. USA kommer inte heller att gå med på det, åtminstone inte under president Trump. Möjligheten att faktiskt driva igenom folkrättsligt bindande bestämmelser på global nivå är alltså ytterst liten.
  Vem ligger bakom? Henry Kissinger föreslog 1974 som nationell säkerhetsrådgivare till USA:s president Richard Nixon i sin promemoria NSSM-200, med argumentet att USA behövde ha obehindrad tillgång till en tredjedel av världens alla naturtillgångar, och därför låg det inte i USA:s intresse att utvecklingsländerna skulle utvecklas ekonomiskt, eftersom dessa då själva skulle lägga beslag på en växande andel av naturtillgångarna.

  • Och fortfarande har du inget mer än din egen tvärsäkerhet om sådant som antagligen inte går att veta säkert som argument och fortfarande säger oss dom sannolikt stora svårigheter som finns med att åtgärda problemet ingenting om problemet i sig.

 12. Klimatet sköter sig självt utan mänsklig påverkan.
  Anders Åberg.. det är dags ett avslut om väder/klimat förändringar.
  Geologen Ian Plimer är tvärsäker när han säger att kimaten har alltid förändrats. Havsnivåerna har alltid ändrats. Inte de modesta förändringarna på några millimeter per år som folk får skälvan av. Av någon outgrundlig anledning är den mäktigaste skaparen av klimatförändringar det där varma klotet i skyn som vi kallar för solen.
  Vi har mätt temperatur, med noggrannhet sedan 1850. Noggranheten är +/- en grad Celsius för de äldre mätserierna. Vi har fått höra att en 0,7 °C temperaturökning kommer att skapa en katastrof.
  Vilken del av uppvärmning beror på mänsklig aktivitet? Vilken del är naturlig? Det här är frågor som skolbarnen borde ställa till sina lärare och de är avsiktligt obesvarbara frågor, för jag är av åsikten att många elever matas med miljöpropaganda i skolorna och de får inte tillgång till kritiska och analytiska redskap för att kunna dissekera argumenten.
  I vetenskapen är det inte så att majoriteten vinner. I vetenskapen finns det inget konsensus. Man får inte Nobelpriset för att man följer konsensus eller hävdar att “science is settled”. Jag anser att vi har haft en enorm korruption av vetenskapen och den vetenskapliga metoden. Jag anser att de pengar som flödar till klimatforskning, som är den tillfälliga inne- och modevetenskapen, är riktigt perverst.
  Denna klimathotsindustri har anlagt en storskalig attack på den vetenskapliga metoden.
  https://www.frihetsportalen.se/2013/08/ian-plimer-forklarar/

 13. ”Klimatet sköter sig självt utan mänsklig påverkan” Suck! Att du orkar. Du har inte en aning om detta, ändå är du tvärsäker.
  Att klimatet alltid har ändrats och att solen har den största påverkan på klimatet ifrågasätts inte av någon.
  Debatten handlar inte om sådana självklarheter, utan om betydelsen av mänsklig påverkan på klimatet och där råder det i princip konsensus ibland all världens klimatforskare. Att en del andra inte vill att det skall vara så är ointressant.

 14. Helt klart har du inte mäktat med att tillgodogöra information i någon av länkarna, i mina kommentarer.
  Faktaresistens är när har man har tillgång till väl kända fakta, men vägrar ta den till sig.
  Utan evidens begränsas dina kommentarer till tro och gissningar. Du har bestämt dig att saluföra det du tror dig veta och klänga dig fast vid det.
  Nu något om aktiva desinformationskampanjer. Starka ekonomiska intressen arbetar medvetet för att förvränga fakta. Det är oroväckande att somliga inte formar sin övertygelse utifrån kunskp.. Men ha det fortsatt bra med dina tankar och spekulationer om klimatcykeln.. Hej då!

  • Jag tror inte att vare sig du eller jag har fog för någon tvärsäkerhet om klimatet. Du kan säkert hitta massor av länkar till olika klimatskeptiker och jag kan antagligen hitta ännu fler länkar till klimatforskning med motsatt uppfattning.
   När en så överväldigande majoritet av världens forskare har en gemensam uppfattning blir det dock direkt löjligt att kalla den för faktaresistent. Att använda det ordet i sammanhanget säger dock mycket om den som gör det. Den här, i sammanhanget, mycket märkliga tvärsäkerheten var det jag kritiserade Bern för, men den debatten vågade han inte föra utan han blockade mig istället.

   Du diskuterar precis som Lars Bern gör och nu kom också anklagelsen om att all världens klimatforskare är köpta ”Starka ekonomiska intressen arbetar medvetet för att förvränga fakta”. Det är en oerhörd anklagelse mot massor av människor från hela världen och du bara kräks ut den utan minsta belägg.

   Sammantaget är ditt resonemang synnerligen oseriöst och saknar all ödmjukhet inför svåra vetenskapliga frågor. Det i kombination med dessa osakliga svepande anklagelser gör att det också saknar alla former av trovärdighet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here