Hur demokratiskt är Nato?

2
896
Bild: Shutterstock

Hur demokratiskt är Nato?

Det här inlägget har jag – Rolf Waltersson – fått publicerat i den liberala tidningen Eskilstuna-Kuriren som en insändare 3 januari.

Jag hade inte förväntat mig att de skulle ta in den med tanke på tidningen milt sagt Nato-vänliga linje. Det hedrar dock E-K att man valde att publicera den. Man gjorde några smärre strykningar. Bland annat strök man citatet från SO-rummet om Zambias historia.

Förhoppningsvis kan det bli en del mothugg och debatt. Sticker man ut hakan måste man räkna med en och annan snyting. (Lämna kommentar)

Men anledning av Pontus Almquists (P A) gästkrönika i E-K 23 december vill jag komma med en kommentar samt några frågor.

P A skriver“I grund och botten är Nato en gemenskap för fria demokratier…”

När Nato bildades 1949 införde man en demokratiparagraf:

“För att en stat ska kunna bli medlem i Nato krävs att den är en europeisk demokrati och rättsstat där militären står under demokratisk kontroll…”.
Källa: Så fungerar Nato – Totalförsvarets forskningsinstitut (under rubriken “Vad krävs för att bli medlem i Nato?” reds. anm.).

Då frågar jag mig hur Portugal kvalificerade sig att bli Nato-medlem? Portugal, som var ett av de 12 länder som bildade Nato, var då en fullfjädrad militärdiktatur. Redan 1926 tog Salazar makten genom en militärkupp. Portugal hade alltså varit militärdiktatur i 23 år då Nato bildades. Ändå ansågs tydligen landet vara en “europeiskt demokrati och rättsstat där militären stod under demokratisk kontroll”.

Denna diktatur varade i ytterligare 25 år då Portugal blev en demokrati genom den relativt fredliga “nejlikerevolutionen” 1974.

Kan P A eller någon annan Nato-förespråkare förklara varför militärdiktaturen Portugal fick vara med i detta demokratisällskap?

Hur många vet ens om att diktaturen Portugal var med vid bildandet av Nato 1949?

Grekland, som blev Nato-medlem 1952, blev en diktatur genom militärkuppen i april 1967. En diktatur som varade fram till 1974. Vållade denna grekiska militärdiktatur något huvudbry för övriga Nato-medlemmar? Eller rymdes även detta inom den “töjbara” demokratiparagrafen?

Flera länder som bildande Nato 1949 var kolonialmakter som genom blodiga krig lagt under sig i stort sett hela den afrikanska kontinenten samt stora delar av Asien. Det var Portugal, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien som slogs med näbbar och klor för att slå vakt om sina kolonier. Varje krav på befrielse och varje motstånd slog ner brutalt.

Kolonialmakterna “rättfärdigade” sitt handlande utifrån rasistiska förtecken – att de var vita, kristna och civiliserade, till skillnad mot de underutvecklade barbarerna.

Ryms det också inom Nato:s demokratibegrepp?

“Större delen av Afrikas länder fick sina gränser uppritade av Europas kolonialmakter. Dragningen av gränserna var i sin tur ett resultat av konkurrens och krig mellan dessa makter, där naturtillgångar spelade en stor roll”. 
Källa: SO-rummet i en artikel om Zambias historia.

Och Turkiet som blev Nato-medlem 1952 var väl inte heller “guds bästa barn” när det gäller demokrati. 1974 ockuperade man drygt en tredjedel av Cypern och bildade republiken Nordcypern. En republik som Turkiet som enda land i världen godkänt som självständig stat.

Cypern, som var brittisk koloni fram till 1960, är fortfarande delat och gränsen mellan den delade ön övervakas av FN-soldater.

Idag gör Turkiet anspråk på ett antal grekiska öar.

Uppenbarligen är Nato:s demokratiparagraf mycket flexibel. Men om detta hörs inget debatten. Man upprepar som ett mantra att Nato är demokratins försvarare. Att ifrågasätta detta mantra betraktas som att “svära i kyrkan”.

 

Föregående artikelEn kort kommentar till Rikskonferensen Folk och Försvar 10 januari
Nästa artikelFörre utrikesministern Pompeo: ”Vi har inget att skämmas för i Mellanöstern” (Fast USA dödat miljoner människor och förstört flera länder)
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet är exempel på politiska friheter och rättigheter. Dessa friheter och rättigheter brukar vara skrivna i ett lands grundlag. En del av fundametet till demokrati.

  Politiskt säges Nato främja demokratiska värderingar och gör det möjligt för medlemmarna(länder som ej tillåter folkomröstningar) att samråda och samarbeta i försvars- och säkerhetsrelaterade frågor för att lösa problem, bygga förtroende och i förlängningen förebygga konflikter. Militärt säges NATO vara engagerat i en fredlig lösning av tvister.

  Stämmer inte, NATO främjar motsatsen, speciellt när det gäller att förbygga konflikter.
  Att främja fredlig lösning!
  Jag skrattar högt för mig själv och spottar ut svordomar över NATOs hyckleri och ser framför mig Stoltenbergs kalla ormliknande ögon tala hatiskt…
  -Alla människor är inte lika mycket värda
  och ska inte ha samma rättigheter enligt västvärldens ”demokrati”. Vem som helst enligt våra regler får bli orättvist behandlad. De ska inte ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som sina härskare oavsett vem de än är, med vissa undantag.

  Folken ska inte ha politiska friheter och rättigheter.
  För att ”demokratin” ska fungera är det viktigt att alla får tycka och säga vad de vill, enligt härskarnas regler. Det kallas åsiktsfrihet. Alla människor ska inte kunna uttrycka sina åsikter, i till exempel tidningar, radio eller TV. Det kallas yttrandefrihet och tryckfrihet. Du får dock använda din yttrandefrihet för att sprida hat och förtal om andra människor och grupper som inte stämmer överens med våra värderingar. Människor ska inte kunna träffas i grupp för att demonstrera mot något som de inte tycker fungerar i samhället. Det kallas mötesfrihet enligt vissa grupper men det främjar inte NATO-medlemarnas utveckling, helst ska det förbjudas och så kommer det att bli.

 2. NATO är en amerikans kontrollera militär organisation avsedd och sammansatt för USAs aggression och framtida erövringar, plundringar, invasioner och ockupationer. NATO har överhuvud taget inget med något som kan kallas demokrati eller försvar att göra. NATO är motsatsen. USA har ju en omfattande och mycket lång historia i det avseendet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here