Hur demokratiskt är Nato?

10
1586

Bild: Shutterstock

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad.

Det här inlägget har jag – Rolf Waltersson – fått publicerat i den liberala tidningen Eskilstuna-Kuriren som en insändare 3 januari.

Jag hade inte förväntat mig att de skulle ta in den med tanke på tidningen milt sagt Nato-vänliga linje. Det hedrar dock E-K att man valde att publicera den. Man gjorde några smärre strykningar. Bland annat strök man citatet från SO-rummet om Zambias historia.

Förhoppningsvis kan det bli en del mothugg och debatt. Sticker man ut hakan måste man räkna med en och annan snyting. (Lämna kommentar)

Men anledning av Pontus Almquists (P A) gästkrönika i E-K 23 december vill jag komma med en kommentar samt några frågor.

P A skriver“I grund och botten är Nato en gemenskap för fria demokratier…”

När Nato bildades 1949 införde man en demokratiparagraf:

“För att en stat ska kunna bli medlem i Nato krävs att den är en europeisk demokrati och rättsstat där militären står under demokratisk kontroll…”.
Källa: Så fungerar Nato – Totalförsvarets forskningsinstitut (under rubriken “Vad krävs för att bli medlem i Nato?” reds. anm.).

Då frågar jag mig hur Portugal kvalificerade sig att bli Nato-medlem? Portugal, som var ett av de 12 länder som bildade Nato, var då en fullfjädrad militärdiktatur. Redan 1926 tog Salazar makten genom en militärkupp. Portugal hade alltså varit militärdiktatur i 23 år då Nato bildades. Ändå ansågs tydligen landet vara en “europeiskt demokrati och rättsstat där militären stod under demokratisk kontroll”.

Denna diktatur varade i ytterligare 25 år då Portugal blev en demokrati genom den relativt fredliga “nejlikerevolutionen” 1974.

Kan P A eller någon annan Nato-förespråkare förklara varför militärdiktaturen Portugal fick vara med i detta demokratisällskap?

Hur många vet ens om att diktaturen Portugal var med vid bildandet av Nato 1949?

Grekland, som blev Nato-medlem 1952, blev en diktatur genom militärkuppen i april 1967. En diktatur som varade fram till 1974. Vållade denna grekiska militärdiktatur något huvudbry för övriga Nato-medlemmar? Eller rymdes även detta inom den “töjbara” demokratiparagrafen?

Flera länder som bildande Nato 1949 var kolonialmakter som genom blodiga krig lagt under sig i stort sett hela den afrikanska kontinenten samt stora delar av Asien. Det var Portugal, Belgien, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien som slogs med näbbar och klor för att slå vakt om sina kolonier. Varje krav på befrielse och varje motstånd slog ner brutalt.

Kolonialmakterna “rättfärdigade” sitt handlande utifrån rasistiska förtecken – att de var vita, kristna och civiliserade, till skillnad mot de underutvecklade barbarerna.

Ryms det också inom Nato:s demokratibegrepp?

“Större delen av Afrikas länder fick sina gränser uppritade av Europas kolonialmakter. Dragningen av gränserna var i sin tur ett resultat av konkurrens och krig mellan dessa makter, där naturtillgångar spelade en stor roll”. 
Källa: SO-rummet i en artikel om Zambias historia.

Och Turkiet som blev Nato-medlem 1952 var väl inte heller “guds bästa barn” när det gäller demokrati. 1974 ockuperade man drygt en tredjedel av Cypern och bildade republiken Nordcypern. En republik som Turkiet som enda land i världen godkänt som självständig stat.

Cypern, som var brittisk koloni fram till 1960, är fortfarande delat och gränsen mellan den delade ön övervakas av FN-soldater.

Idag gör Turkiet anspråk på ett antal grekiska öar.

Uppenbarligen är Nato:s demokratiparagraf mycket flexibel. Men om detta hörs inget debatten. Man upprepar som ett mantra att Nato är demokratins försvarare. Att ifrågasätta detta mantra betraktas som att “svära i kyrkan”.

 

Föregående artikelJournalisten Gonzalo Lira död i sjukhusfängelse i Ukraina.
Nästa artikelSverige på väg mot Röda havet utan mandat från säkerhetsrådet medan EU är splittrat.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

10 KOMMENTARER

 1. Åsiktsfrihet, yttrandefrihet, tryckfrihet och mötesfrihet är exempel på politiska friheter och rättigheter. Dessa friheter och rättigheter brukar vara skrivna i ett lands grundlag. En del av fundametet till demokrati.

  Politiskt säges Nato främja demokratiska värderingar och gör det möjligt för medlemmarna(länder som ej tillåter folkomröstningar) att samråda och samarbeta i försvars- och säkerhetsrelaterade frågor för att lösa problem, bygga förtroende och i förlängningen förebygga konflikter. Militärt säges NATO vara engagerat i en fredlig lösning av tvister.

  Stämmer inte, NATO främjar motsatsen, speciellt när det gäller att förbygga konflikter.
  Att främja fredlig lösning!
  Jag skrattar högt för mig själv och spottar ut svordomar över NATOs hyckleri och ser framför mig Stoltenbergs kalla ormliknande ögon tala hatiskt…
  -Alla människor är inte lika mycket värda
  och ska inte ha samma rättigheter enligt västvärldens ”demokrati”. Vem som helst enligt våra regler får bli orättvist behandlad. De ska inte ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som sina härskare oavsett vem de än är, med vissa undantag.

  Folken ska inte ha politiska friheter och rättigheter.
  För att ”demokratin” ska fungera är det viktigt att alla får tycka och säga vad de vill, enligt härskarnas regler. Det kallas åsiktsfrihet. Alla människor ska inte kunna uttrycka sina åsikter, i till exempel tidningar, radio eller TV. Det kallas yttrandefrihet och tryckfrihet. Du får dock använda din yttrandefrihet för att sprida hat och förtal om andra människor och grupper som inte stämmer överens med våra värderingar. Människor ska inte kunna träffas i grupp för att demonstrera mot något som de inte tycker fungerar i samhället. Det kallas mötesfrihet enligt vissa grupper men det främjar inte NATO-medlemarnas utveckling, helst ska det förbjudas och så kommer det att bli.

 2. NATO är en amerikans kontrollera militär organisation avsedd och sammansatt för USAs aggression och framtida erövringar, plundringar, invasioner och ockupationer. NATO har överhuvud taget inget med något som kan kallas demokrati eller försvar att göra. NATO är motsatsen. USA har ju en omfattande och mycket lång historia i det avseendet.

 3. ”1974 ockuperade man drygt en tredjedel av Cypern och bildade republiken Nordcypern. En republik som Turkiet som enda land i världen godkänt som självständig stat.
  Cypern, som var brittisk koloni fram till 1960, är fortfarande delat och gränsen mellan den delade ön övervakas av FN-soldater.”

  TRNC – Nordcypern, är en självständig statsbildning med egen regering och parlament, bildad 1983.
  Det är en stor skam att inte världssamfundet erkänner Norra Cypern som eget suveränt land.

  Britterna gav Cypern fritt 1960, hade varit brittisk kronkoloni sedan 1925, med en konstitution som skulle garantera lika rättigheter för grekcyprioter och turkcyprioter under Makarios. Redan 1963 började en etniskrensning från grekcyprioternas sida, de ville att hela Cypern skulle vara grekisk och nära lierade med Grekland. Fruktansvärda dåd skedde innan Turkiet till slut 1974 kom till undsättning. Mycket vanligt att allvarliga problem skapas när britterna släpper greppet om en koloni.

  https://www.nytid.fi/2013/01/landet-som-inte-finns-nordcyperns-turkiska-republik/

  Rekommenderad läsning: Folkmord under FN:s beskydd – av min vän Willy Lindh.
  Han var FN-officer på Cypern 1964, när kriget pågick som värst.

 4. Haha, hato…ett stort skämt med sina utanmoral-plastsoldater. De kommer inte veta vad de går i strid för, de kommer vara utan psykologiskt försvar, de kommer vara desillusionerade innan det ens blir minsta skärmytsling, de är är och kommer förbli plastsoldater..den första linjen av kanonmat..”haha”

 5. Den imperialistiska faktorn, de diktatoriska kretsarna i Aten och de chauvinistiska kretsarna i Ankara gick samman i en ohelig allians mot Cypern med målet att styckas. Den fascistiska högern på Cypern och terrororganisationen EOKA II (Grekcypriotisk paramilitär organisation bildad 1971 av general Georgios Grivas)
  var de verkställande organen för denna politik”.

  När förrädaras stridsvagnarna flyttades på order från juntan och det transatlantiska beslutscentrat, kunde de demokratiska krafternas heroiska motstånd inte stoppa ondskan.

  Idén om självständighet passade väl med grekcypriotiska medborgares intressen. Deras medel hade fler möjligheter i Medelhavet och i världen, om de inte var bundna till den grekiska statens skyldigheter i Nato-alliansen. 

  Den 15 juli 1974, genomförde den fascistiska juntan Ioannidis och EOKA II den förrädiska kuppen för att störta president Makarios på Cypern. En statskupp som var den första handlingen i Cypern-tragedin 1974, som utnyttjades av Ankaras stratokrater för att genomföra sina planer för en militär invasion av ön den 20 juli 1974, vilket resulterade i hundratals döda och saknade, över 200 000 flyktingar och ockupation av 37 % av öns territorium.

  Låt oss komma ihåg att detta fascistiska brott mot det cypriotiska folket utfördes under parollen Cyperns ”union” med Grekland, men resultatet var raka motsatsen till det förmodade målet för kuppmakarna, representanter för ”Greklands Grekland”… kristna fascister.

  Historiskt har det bevisats att kuppen var en imperialistiska plan för att förstöra republiken Cypern, som ett självständigt land. Makarios politik, som Henry Kissinger hade beskrivit som Medelhavets ”slott”, inte tjänade det dåvarande kalla krigets politik och inte gynnade förvandlingen av Cypern till ett ”osänkbart hangarfartyg” för de imperialistiska krigen i Mellanöstern.

 6. Carina: Turkiet intervenerade 20/7 1974, helt enligt det kontrakt som stiftades 1960 när Cypern bildades.
  Garanter för fred och stabilitet på Cypern Stor-Brittanien, Grekland och Turkiet.
  http://www.cypnet.co.uk/ncyprus/history/republic/try-guarantee.html

  Grekcyprioterna med hjälp av Grekland angrep orättfärdigt turkcyprioterna alltsedan 1964, britterna gjorde ingenting.
  Man kan jämföra med Ukrainas krig mot Donbass under tiden 2014 till 2022.

  Hela västvärlden har stor skuld i dagens situation.

  • Rolf
   Under sin månghundraåriga historia erövrades Cypern på grund av dess viktiga strategiska position av de mäktigaste kolonialmakterna i östra Medelhavet. Från 1100-talet f.Kr när de första grekerna koloniserade ön och genom århundradena var det element som rådde på ön det grekiska. Den sista kolonialmakten som ockuperade ön var Storbritannien 1878, efterträdare av det osmanska riket som hade erövrat Cypern 1571, ett år som markerar den första närvaron av turkiska invånare på ön och början på skapandet av det turkcypriotiska samhället.

   Storbritannien var och är än idag en imperialistisk faktor:
   I de juridiska avtalen mellan London och Zürich 1959 och 1960 förklarades Republiken Cyperns självständighet och britterna lyckades behålla sina militärbaser på Cypern för att tjäna sina egna intressen. Detta avtal i praktiken avbröts efter den turkiska invasionen 1974.

   Den imperialistiska faktorn:
   Statskuppen av Grekland 1974, som utnyttjades av Ankaras stratokrater för att genomföra sina planer för en militär invasion 1974.

   Den imperialistiska faktorn:
   Två av Storbritanniens viktigaste baser verkar på Cypern (det finns andra) och en spionradar i Troodos som ger den brittiska underrättelsetjänsten mycket seriös information idag. De två baserna i Akrotiri och Dekelia anses vara brittiskt territorium, har Storbritanniens flagga och vapen, den brittiska nationalsången, det officiella språket engelska, har radiostationer, publicerar tidningar, upprätthåller civila domstolar, civil polis och tull.

   Den imperialistiska faktorn:
   Storbritannien har moderniserat sina baser och försöker förvandla dem till brittiska-NATO-baser.

   Den imperialistiska faktorn:
   Akrotiri och Dekelia suveräna basområden är två områden på Cypern under brittisk administration, som ett brittiskt utomeuropeiskt territorium, administrerat som Storbritanniens suveräna basområden.

   Den imperialistiska faktorn:
   Engelsmännen fortsätter att äga 3% av Cyperns territorium, för att alltid stå mitt emot de grekcypriotiska positionerna och inte påverka deras intressen.

   Den imperialistiska faktorn:
   Vad som är giltigt och inte i förhållande till användningen av brittiska baser är en öppen fråga. Även om inget militärt material har överförts från britterna till Israel, via Cypern, är det uppenbart att det finns en stor koncentration av styrkor vid baserna. Och dessa styrkor är inte bara brittiska, utan NATO. Och detta är en fråga som borde väcka den cypriotiska reaktionen. När allt kommer omkring var och är bevarandet av de brittiska baserna en strategisk önskan från Washington.

  • Rolf
   imperialism kan inte och har aldrig kunnat garantera fred och stabilitet, eftersom den ständigt strävar efter kolonial expansion,
   militarism och är rasistisk.

   • Carina,
    På vilket sätt menar du att Ryska Imperiet strävat efter ”kolonial expansion”?

    Samt tycker du byggandet av Sovjetunionen var en ”kolonial expansion”?

    Militaristisk och rasistisk?

    Jag för min del menar att imperier inte måste vara lika förutom att de alla gemensamt delar ambitionen om att vara stormakt.

    Jag räknar idag fyra länder med stormaktsambitioner:

    England
    USA
    Ryssland
    Kina

    Men bara en av dem , den första, har visat ”kolonial expansion”

    De följande två är militaristiska och den tredje är på väg.

    Ingen av dem ser jag som utmärkande rasistisk.

    • Men snälla Arbetarklass, jag trodde du var klokare än vad du just nu demonstrerar i din kommentar.

     Alla historiska imperier har spritt ideologier och kultur enligt deras intressen. Det har funnits olika slags imperier: över sjöriken och landsbaserade imperier, handelsimperier och miltära välden, imperier som bygger på territoriell kontroll och sådana som bygger på kontroll av flöden (av människor, varor och kapital).

     I nästan alla tider bredde stormakter ut sig över jorden : assyrier, babylonier, romare, greker, perser, araber, kineser, mongoler, ryssar, britter, tyskar, frans­män och även svenskar har byggt upp stormakter…alla var de var grymma och blodiga. Det var ärofullt och helt i sin ordning att kriga sig till andra människors områden, att ta dem som slavar, som tjänstefolk och undersåtar, att behandla dem som boskap och att stjäla deras naturtillgångar.
     I högsta grad rasistiskt.

     Störst av alla imperier var det Brittiska imperiet och jag nämner Storbritannien i mina kommetarer.
     Att du lägger till det du vill är helt och hållet i ditt tycke och det eviga tjatet om Sovjetunionen börjar bli enformigt…
     Det finns ett talesätt som beskriver utbredningen av det Brittiska imperiet “Solen går aldrig ner över det Brittiska imperiet”.
     En kolonial människosyn och det “ärorika” koloniala arvet, är i högsta grad levande i vår värld…Europa är ett praktexempel med sitt EU och USA med världsherraväldets logik.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here