Inte en part i konflikten?… USA:s statliga medieföretag dirigerar flygattacker mot Krim

9
1254
Slottet

Inte en part i konflikten?… USA:s statliga medieföretag dirigerar flygattacker mot Krim

En allvarlig ledare 16/12 i Strategic Culture:
https://strategic-culture.org/news/2022/12/16/not-party-conflict-us-government-media-outlet-directs-air-strikes-on-crimea/

 En förhandlingslösning på konflikten i Ukraina och Rysslands bredare säkerhetsfrågor bör säkert prioriteras. Men tyvärr är Washington och dess hantlangare i Europa och Kiev oförmögna till sådan diplomati.

Radio Free Europe (RFE) publicerade i veckan helt öppet satellitbilder av ryska militärbaser på Krim och förespråkade öppet att Kievregimen skulle inleda attacker. Verkligheten är ännu mer allvarlig och dyster. Det skulle inte vara Kievregimen som genomför sådana attacker, utan snarare amerikanska, brittiska och andra av Natos specialstyrkor som agerar som regimens hjärnor och dolda händer.

Moskva har redan protesterat mot att Nato är en direkt deltagare i fientligheterna i Ukraina. RFE-rapporten bekräftar Rysslands påståenden. Det är ett självbekräftelse från USA:s sida att man är en part i konflikten.

Satellitbilderna tillhandahölls av ett privat amerikanskt företag vid namn Planet Labs, som har en historia av nära samarbete med Pentagon. Bilderna visade en flygbas i Dzhankoy som beskrivs som en viktig logistikhubb. Marinanläggningar vid Sevastopol förtecknades också i detalj liksom påstådda ammunitionstunnlar i de omgivande bergen. Andra mål omfattade luftvärnspositioner nära Feodosia på Krimhalvön.

Ur Moskvas synvinkel är Krim-halvön Ryska federationens suveräna territorium. Ändå har vi här den amerikanska regeringens mediala språkrör som ger ut koordinaterna och uppmanar till flygattacker mot ”primära mål”.

RFE är helägt av den amerikanska regeringen och har en lång och smaklös historia av att agera som CIA-kanal i Östeuropa under det kalla krigets höjdpunkt. Att RFE publicerar mål för militära attacker och förespråkar sådana åtgärder är liktydigt med att Washington öppet förklarar sig vara chef för Kievregimens krigsoperationer.

Denna roll för Washington och dess Nato-allierade har länge varit misstänkt sedan konflikten i Ukraina bröt ut i februari i år. Under de åtta år som gått sedan kuppen i Kiev 2014 har Förenta staterna och dess Nato-partners faktiskt försett den antiryska regimen med vapen och förberett den för krig, vilket den tidigare tyska förbundskanslern Angela Merkel nyligen medgav.

Men sedan fientligheterna blossade upp under de senaste tio månaderna har USA, Storbritannien, Polen och andra Nato-medlemmar varit aktivt involverade i att tillhandahålla, inte bara vapen, utan även utbildning, logistik och underrättelser, för att attackera ryska styrkor. Man tror att amerikanska och brittiska rådgivare har lett ukrainska luftangrepp mot kärnkraftverket i Zaporozhye, och på senare tid även mot flygbaser djupt inne på ryskt territorium. Mordet på över ett dussin höga ryska militära befälhavare på slagfälten tros också vara ett resultat av information om nära målinriktning som tillhandahållits av amerikanska underrättelsetjänster.

Sänkningen av Moskva, den ryska marinens flaggskepp i Svartahavsflottan, med förlust av mycket personal ombord, är en annan händelse som pekar på Natos övergripande inblandning i genomförandet av detta krig.

I slutet av oktober tros amerikanska och brittiska specialstyrkor ha varit inblandade i en djärv drönarattack mot Krim. Den incidenten ledde till att Moskva tillfälligt upphävde fartygsarrangemanget för spannmålsexport från Svarta havet.

Allt detta uppenbara deltagande i konflikten har fräckt förnekats av Washington och dess Nato-allierade, som ståndaktigt hävdar att de inte är en part i konflikten. Så sent som i veckan meddelade Biden-administrationen att den planerade att leverera Patriot-missiler till Ukraina, vilket Moskva fördömde som ytterligare en allvarlig upptrappning. Pentagon avvisade den ryska oron och hävdade att ”Förenta staterna inte befinner sig i krig med Ryssland, och vi söker inte konflikt”.

Sådana lättsamma förnekanden av ansvar i konflikten är antingen vanföreställningar eller rena lögner.

Faktum är att USA och dess Nato-allierade är i krig i Ukraina mot Ryssland. Vapenarsenalen och det ekonomiska stödet till Kievregimen ser till att konflikten blir långvarig och nästan omöjlig att stoppa. Förenta staterna och Europeiska unionen finansierar en självutnämnd nynazistisk regim med 100 miljarder dollar i både militärt och ekonomiskt stöd.

De vapen som levereras till Ukraina har blivit alltmer sofistikerade och har längre räckvidd, däribland artilleri- och luftvärnssystemen HIMARS, ATACMS, IRIS-T och NASAMS. Meddelandet om Patriot-leveranser är en ytterligare upptrappning. Dessa avancerade system innebär med nödvändighet att amerikanska, brittiska, tyska och andra Natotrupper befinner sig på marken i Ukraina och avfyrar vapen mot ryska mål. Det är otänkbart att ukrainska värnpliktiga skulle kunna använda dessa system utan Natos befälhavare och rådgivare, om inte de som faktiskt avfyrar.

Dessutom har amerikanska och brittiska militära källor erkänt att deras specialstyrkor opererar i hemlighet i Ukraina.

Biden. Bild: Carlos Latuffe

Allt detta motsäger tidigare löften från USA:s president Joe Biden om att inte placera ut amerikanska styrkor eller ballistiska vapen i Ukraina, eftersom det skulle kunna utlösa ett tredje världskrig. Biden har rakt ut ljugit. Vilket knappast är förvånande. Amerikanska politiska ledare har vanligen ljugit om Natos aggression mot Ryssland i årtionden.

Washington, London, Berlin och manipulerar sanningen. Det är uppenbart att de är inblandade i att underblåsa ett krig på Rysslands tröskel, och det är uppenbart att målet för kriget är det ultimata geopolitiska priset, nämligen att framkalla ett regimskifte i Moskva. Rysslands president Vladimir Putin har vid flera tillfällen kortfattat fördömt denna västerländska imperialistiska agenda.

Men å andra sidan uppträder de västerländska motståndarna som oskyldiga och hävdar mot alla bevis att de ”inte är i krig”.

Den vilseledande dynamiken kan jämföras med scenariot med den kokande grodan, som en kommentator så träffande uttryckte det nyligen. Den långsamma, gradvisa förskjutningen av fientlighet syftar till att dölja uppenbart ondskefulla avsikter.

Det kan ofta vara svårt att avslöja manipulerandets och propagandans lömska spel. Det är det som gör det till ett särskilt ondskefullt knep. Det är en dolt vapen.

Men när det gäller Förenta staterna och Nato i Ukraina är spelet sedan länge över när det gäller vad som verkligen pågår – det vill säga den kalkylerade aggressionen mot Ryssland. Denna aggression har såtts sedan slutet av andra världskriget. Nederlaget för den nazistiska aggressionen följdes av Natos succession som den västerländska imperialismens uppenbara maskineri.

Den historiska aggressionen mot Ryssland har kulminerat i Kievregimen och dess Nato-stödda krig. Det kriget var en lågintensiv kampanj i åtta år fram till dess att det tog sin fulla form i år.

När en amerikansk regeringsägd media publicerar satellitbilder av flyg- och flottbaser på Krim och öppet definierar dessa platser som ”primära mål”, har konflikten brutit igenom medvetandet till nivån för offentligt erkännande. Kort sagt, det är officiellt.

Ryssland har varnat för att det kommer att betrakta USA:s och Natos luftvärnsbatterier i Ukraina som legitima mål. Vad händer när amerikanska, brittiska, kanadensiska, tyska, polska och andra Natosoldater börjar komma tillbaka i liksäckar?

En förhandlingslösning på konflikten i Ukraina och Rysslands bredare säkerhetsbekymmer bör säkert prioriteras. Men tyvärr är Washington och dess europeiska och Kievs hantlangare oförmögna till sådan diplomati.

Därför verkar det finnas en gryende insikt i Moskva att kriget i Ukraina måste avslutas på ett avgörande sätt med militära medel. Det är ingen idé att försöka förhandla med lögnare och vilseledda militärer. Det har redan försökts utan resultat. Kievregimen måste bort.

USA och Nato hotar hela tiden med en farlig upptrappning. Men Ryssland måste avsluta detta krig på sina villkor.

Föregående artikelVad innebär General Surovikins fem principer för Ukraina? 
Nästa artikelKonflikten mellan Serbien och Kosovo – ett barn av USA/Nato?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Det är inte utan inte som Rysslands President Vladimir Putin kallar USA för lögnimperiet.
  Att ljuga har upphöjts till en dygd bland de sionister/neokonservativa som styr USA. De kan inte ljuga konstant och förvänta sig att folk ska tro på deras lögner. Ingen sansad person att tro på vad de sionister/neokonservativa som styr USA och hela väst säger.

 2. De amerikanska Förenta staterna är delaktiga i alla politiska och militära konflikter i världen.

  Det är det som är imperialism.

  På så vis är denna artikel egentligen helt onödig. Vi vet redan allt detta.

  • Kan du/någon/jag tala för ”alla”? Och den dominerande imperialismens handlingar kan vara (ofta mycket) intressanta.

   • Alla. Samtliga.

    Förenta staternas alla underrättelsetjänster, politiska tankesmedjor och så vidare har kontroll på planetens alla inrikes- och mellanstatliga konflikter och krig.

    Varför dessa människor skulle behöva fly som kolonialister till en säker och närmast spatiöst obebodd kontinent som Nordamerika och därifrån vilja styra, härska och härja över hela jordklotet är åtminstone för mig en psykologisk gåta.

    Vi kanske skulle börja med att fråga oss vilka länder och konflikter Washingtons våldsetablissemang INTE deltager i? Det blir just där de intressanta temata och frågorna uppkommer.

    Världens säkerhetsurartning beror på att ett progressivt Europa inte tagit tankekraft och ansvar som orsakat de amerikanska kriserna precis överallt: Washingtons metastaser.

 3. Vi kan ju hålla oss i vårt badkar, Östersjön, där så mycket underligt har pågått, som senare
  har kopplats till USA:s hemligtjänster: 1981/1982/1994/2022: Det börjar bli fullt nu av inrikes dramatik. Dessa synpunkter om Estonia, från bl.a ArcDoc var något okända.

  Var orsaken till Estoniaförlisningen 28 september 1944, att fartyget regelbundet eskorterades av andra marina enheter, pga av militär last, som nu senast bekräftades av militären i decem-ber, men utfärdades gravfrid, (=ej bärgning av omkomna) för att omöjliggöra en undersök-ning av vraket, liksom man inleder ”förundersökningar” kring Nordstream, och därför är de under sekretess, tyvärr, Det frågar en arkeolog på sin blogg: www/ArcDoc.

  Allt som påminner om det sabotagesprängningen av Nordstream, i september, ett väldigt omfattande företag, som nu skall döljas på havets botten, i vanlig ordning. Det pågick även en Natoövning i vanlig ordning i Östersjön, ”Exercise COOPERATIVE VENTURE 94” från 28 September till 7 October 1994, som ingen har berättat om, precis som den Natoövning som pågick 2022, och dess fartyg observerades som kring Nordstream-sabotaget.

  Aldrig hört ett ord om denna Nato-övning i grannskapet. Men ingen klok person hävdar längre, att det var en rysk åtgärd, det har förlorat momentum. Men vad kunde Estonia användas till då 1994? Annat än att transportera rysk militärteknologi ? Därför beordrades mörkläggning i första hand som USA/Nato kommunicerade med regeringen och försvaret.

  Både m/s Estonia, 1994, och Nordstream, 2022, under blåsiga kalla höstmånaden september, på Östersjön, tyder på att en eller flera, statlig aktör kan ha varit inblandad, och därför kan de båda händelserna, ha anknytning. Eller bör hanteras i en kontext. Nu vet vi vad vi kan vänta oss, och varför, om Östersjön nu blir ett Nato-hav, det blir en scen för krig och örlog, för all framtid.

  Men svensk journalistik behöver ingen statlig censurbyrå, den vet exakt vad man kan tillåta sig. Men detta var nog så okänt. Kan möjligtvis GP uppmärksamma, vad gäller Nato-övningen, 1994.

 4. Gott Nytt År, till er alla!

  Den objektiva verkligheten inbegriper alla, om alla har förmågan att se och förstå den objektiva verkligheten, om den objektiva verkligheten är synlig för alla…
  annars ses objektiviteten subjektivt och blir den subjektiva uppfattningen av verkligheten, den skapade subjektiva världen för alla av synligt objektiva ledare, som genom subjektiva handlingar förvränger den objektiva världen för alla. Därav blir alla så förblindade och tror sig komma undan med det ena och det andra
  ordet som samtliga.

 5. Vem vilka har skickat alla pengar och ALLA vapnen från dag1. Vem vilka tränar 10tusentals ukrainska militärer på europeisk mark i flertalet länder för att sen skickas till fronten. Vem vilka har skött mesta av underrättelse arbetet. Äh Fyfan va löjligt Usa Nato leder denna kris från A-Ö på ALLA sätt annars kollapsar Ukraina imorgon

  • Med dessa resonemang är ju också Iran, Nordkorea och Kina inblandade på rysk sida, då den ryska militären tycks ha införskaffat utrustning och material till sin materiel från dessa länder.

   Det sägs till och med att israelisk materiel och personal utbildar krigare i konflikten (på ukrainska sidan?).

   Kanske kan vi allra redan se denna konflikt som en början i försiktig upptrappande skala på just ett tredje världskrig? Kort och gott: Asien mot ”väst” ? Autokrati mot amerikanska geopolitiska intressen? Gamla -och stora- stormakter mot den amerikanska imperialismen eller globalismen?

 6. Iran Kina och Nordkorea är också inblandade allierade till Ryssland på samma sätt? Hur kan du ens jämföra dessa. Du Anders som så ofta annars har så kloka resonemang och inlägg men här måste jag säga att du jämför äpplen med päron. Du är HELT fel ute. Detta är det vidrigaste Proxy kriget under min livstid HELT styrt från Usa. Nato och övriga clownerna i EU som dansar efter Washingtons pipa och förlänger denna så vidriga Proxy kriget

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here