Internationell militärtribunal ska hållas i Mariupol, Ukraina!

48
1512
Sjukhuset i Mariupol.. Hökvarter för Azovbataljonen? Bild Moon of Alabama

Clandestine rapporterar

Hur klokt detta är vet jag inte. Se kommentar från Amnesty International 26/8 mot slutet. Men jag erinrar mig att Ukraina har dömt ryska krigsfångar. Protesterade Amnesty då?

Internationell militärtribunal ska hållas i Mariupol, Ukraina!

Rysslands ambassad i USA gjorde ett uttalande klockan 22.47 25/8 om det amerikanska utrikesdepartementets svar på den kommande tribunalen i Mariupol.

Se hela uttalandet från den ryska ambassaden nedan.

Kommentar från den ryska ambassaden i USA till utrikesdepartementets uttalande om den kommande tribunalen i Mariupol:

🔹Vi har noterat ytterligare en grundlös anklagelse mot vårt land i samband med tribunalen för ukrainska krigsförbrytare.

🔹Den kommande rättegången syftar till att skipa rättvisa mot krigsförbrytare, bland vilka det finns nazister från Azovregementet. Washington är uppenbarligen rädd för att offentliggöra bevisen för de omänskliga handlingar som begåtts av medlemmarna i denna terroristorganisation.

❗️Den internationella tribunalen i Mariupol kan kasta ljus över den innersta kärnan i Kievregimen, som USA flitigt skapar en ljus och heroisk bild av. Amerikanska medborgare kommer äntligen att få veta att deras regering i verkligheten hjälper dem som målmedvetet dödar och torterar ryssar i Donbass och Ukraina.

🔹Ryssland följer Genèvekonventionerna till fullo och garanterar ukrainska fångar ordentliga villkor för frihetsberövande. Detsamma kan inte sägas om Kievregimen, vars militanter misshandlar tillfångatagna ryska soldater. (1).

Slutligen, om de amerikanska myndigheterna har frågor om vad som hände i Mariupol kan de diskutera det med administrationen i Folkrepubliken Donetsk. Det är en självständig stat.”

Förlåt, men vad nu? Talar USA:s utrikesdepartement om rysk militärtribunal för nazister?

Det var svårt att hitta, men här är uttalandet från USA:s utrikesdepartement som offentliggjordes i dag:

”Genom att planera att hålla så kallade ’tribunaler’ i det ryskkontrollerade Mariupol mot Ukrainas modiga försvarare, försöker Kreml avleda ansvaret för president Putins aggressionskrig och avleda från de överväldigande bevisen för de grymheter som ryska styrkor har begått i Ukraina.

De planerade skenrättegångarna är illegitima och ett hån mot rättvisan, och vi fördömer dem kraftfullt. Alla medlemmar av Ukrainas väpnade styrkor, inklusive inhemska och utländska frivilliga, som införlivats i de väpnade styrkorna, har rätt till status som krigsfånge om de tillfångatas och måste få den behandling och det skydd som motsvarar denna status, enligt Genèvekonventionerna.

Vi uppmanar Moskva att uppfylla sina skyldigheter enligt internationell rätt. Förenta staterna kommer att fortsätta att fast stå på det ukrainska folkets sida när det försvarar sin frihet.”

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fa6f6fe3a-0cdc-4200-859e-967eb0e61cb8_828x819.jpeg (2).

Biden-administrationen försöker redan att deslegitimera tribunalerna, eftersom de ryska anklagelserna för dessa krigsförbrytelser går hela vägen upp till toppen, för att inkludera Biden själv, för tillverkning av kemiska och biologiska vapen, samt beväpning och stöd till nazistiska ukrainska styrkor, vilka är ansvariga för krigsförbrytelser och grymheter mot civila.

Ryska MIL hävdade att USA/Ukraina är livrädda för vittnesmålen från de ukrainska krigsfångarna, eftersom de ytterligare kommer att cementera och avslöja de brott som begåtts av Kiev- och Biden/DNC-regimerna.

Som vanligt iakttar de västerländska medierna fullständig tystnad i detta ämne, med undantag för Reuters, som publicerar sin enda lilla artikel om det och som inte verkar få någon spridning. Denna kom ut i går kl. 6.00 EST, och jag känner inte till någon i samhället eller i västvärlden som har nämnt den. (3)

”GENEVA, Aug 23 (Reuters) – FN:s kontor för mänskliga rättigheter uttryckte på tisdagen sin oro över planer från de ryskstödda myndigheterna på att ställa ukrainska krigsfångar (POWs) inför rätta i hamnstaden Mariupol, möjligen inom några dagar, och sade att en sådan process i sig skulle kunna utgöra ett krigsbrott.

 De ryskstödda myndigheterna tycks installera metallburar i en hall i Mariupol som en del av planerna på att upprätta vad de kallar en ’internationell domstol’, sade Ravina Shamdasani, talesperson för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR), vid en briefing.”

https://substackcdn.com/image/fetch/w_848,c_limit,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd510ccaf-0406-4310-af42-4ca514140d48_828x1511.jpeg

Så de internationella militärtribunalerna kommer att genomföras i Ukraina, precis som Ryssland sa att de skulle göra. De kan döma Azov-nazister för brott mot mänskligheten, och Biden-administrationen gillar inte det.

Ryssland har varit extremt transparent i sin rapportering om nazistiska krigsbrott och attacker mot civila. Medan västvärldens liberala globalistiska ledare fortsätter att blunda för det faktum att de bokstavligen stöder erkända naziststyrkor i Ukraina …

En annan intressant aspekt är, att om dessa ska vara verkliga ”internationella militärtribunaler” måste flera länder vara inblandade i övervakningen av domstolarna och det måste finnas multilaterala överenskommelser mellan de deltagande militärerna. Vilka är då militärerna?

Jag antar att dagens försvarstoppmöte inom Shanghai Cooperation Organization mellan alla Eurasiens högsta militärer hade något med detta att göra. De diskuterade i dag USA:s krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Se min artikel om detta möte här.

Sammanfattningsvis kan man säga att tribunaler kommer att äga rum, vare sig västvärlden eller FN:s rättighetskontor vill det eller inte. Ryssland kommer att börja med ukrainska krigsfångar och arbeta sig uppåt i kedjan. Räkenskapen har börjat.

Jag vet inte när, om, eller hur toppspelarna blir inblandade, men Ryssland har börjat sitt uppstigande. Vi har väntat på militärdomstolar i sex år nu. Det kanske inte blir som vi föreställde oss, men det verkar som om något äntligen händer.

https://t.me/EmbUSA/711

https://www.state.gov/the-kremlins-illegitimate-tribunals-in-mariupol/

https://www.reuters.com/world/europe/planned-trials-ukrainian-prisoners-mariupol-concerning-un-rights-office-2022-08-23/

Amnesty International framför kraftig kritik i förväg. Varför inte vänta och se? Hur pass justa var tribunalerna efter krig i Jugoslavien. Serbiens ledare Milosevic dömdes – men frikändes. Nato som bombade Serbien i 11 veckor prövades inte ens.

Eventuella försök från ryskstödda väpnade grupper att döma ukrainska krigsfångar i en så kallad ”internationell domstol” i Mariupol är olagliga och kränkande och ytterligare en grym handling mot en stad som redan har lidit mycket under Rysslands aggressionskrig mot Ukraina, sade Amnesty International i dag.

”Internationell humanitär rätt förbjuder att domstolar inrättas enbart för att döma krigsfångar. Att avsiktligt beröva krigsfångar rätten till en rättvis rättegång, vilket är precis vad Rysslands åtgärd kommer att göra, utgör ett krigsbrott. I Genèvekonventionerna anges också tydligt att krigsfångar är skyddade från åtal för att ha deltagit i fientligheter.

”Genom att iscensätta sådana skenbara ’rättegångar’ gör Ryssland – i egenskap av ockupationsmakt – narr av rättvisan och en offentlig teater av domstolarna och förvandlar dem till propagandaväskor.

Ryska styrkor och ryskstödda väpnade grupper måste ge oberoende övervakare fullt tillträde till ukrainska krigsfångar. Amnesty International delar den oro som FN:s organ för mänskliga rättigheter (OHCHR) uttryckt över att ukrainska krigsfångar har hållits fängslade utan tillgång till oberoende övervakare, vilket ”utsätter dem för risken att torteras för att få fram en bekännelse”.

Föregående artikelVart flyr Ukrainarna? Överraskar det också dig?
Nästa artikelImpopuläre förbundskansler Olaf Scholz’ allierade vill att Tyskland ska sluta beväpna Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

48 KOMMENTARER

 1. Principiellt skall krigsförbrytarrättegångar inte hållas under brinnande krig av endera makt eller av en ockupationsmakt på erövrat territorium.

  Det enklaste och mest rättvisa vore väl om krigsbrott prövades från båda (alla) inblandade parter av internationella domare (ej ukrainska, ryska eller ens amerikanska) på neutral mark. Ett ganska bra nyligen känt exempel är väl FN-tribunalen för folkmordet i Rwanda år 1994, som hölls på annat håll i Afrika, med domare av flera nationaliteter.

  Krigsförbrytelser skall dömas av främst med hänsyn taget till tredje delen av Genève-konventionen och det är svårt att se hur någon slags lokal domstol i trakten skall lösa falken under dagens pågående och ej avslutade krigshändelser och att denna domstol skulle uppfylla dessa givna standarder. Vi minns ju de bedrövliga och hafsiga rättegångarna i Irak mot bl.a. Saddam Hussein, dessutom under pågående amerikansk-brittisk (och dessutom bl.a. polsk och ukrainsk!) ockupation och allmänt inbördeskrig, som väl ingen idag med minsta normal rättsuppfattning ta på seriöst allvar. Det innebar indirekt att Irak än idag inte ”läkt politiskt”.

  Håll rättegångar på neutral mark i fredstid med domare från icke-inblandade länder, så som det skall göras enligt internationell mall.

  • Internationell mall? En där EU/USA bestämmer alltså? Rena skräpet…Krigsförbrytarna från Azovbataljonen ska lagföras, vittna, dömas och sedan nackskott till varnagel för fler importerade nazister under täckmantel av legosoldater med ”ukrainskt” medborgarskap. Ja, vi minns verkligen USA:s avrättning av t ex Bin Laden och man lyfte inte ett finger för att ge Saddam en rättvis rättegång, givetvis för att de inte skulle börja vittna om hur svinen från USA bar sig åt! Sanningen är farlig för gangstermaffian som styr USA.

    • ICC? Du menar den som befinner sig mitt i partiska EU, oratifierad av USA, Israel, you know, the usual bunch. Samma organ som hittills endast dömt afrikaner, serber och någon enstaka kroatisk fascist?
     Samma organ som inte ens släpps in i USA för en förundersökning? Wow..

     Dessutom har vi ju sett hur flertalet direkta FN-organ samt flertalet organ underställda FN för att utföra uppdrag i FN’s regi, som OPCW mer eller mindre kidnappats av den minoritet FN-länder som gärna kallar sig själva helt oironiskt för ”det Internationella samfundet”.
     Är det månne tro dem vi bör förlita oss på i dessa frågor? Skenrättegångar som den teaterföreställning som anordnades angående MH17 Holland?

     Summa summarum så vare sig det är en bra idé eller inte att de nya Donbass-republikerna genomför dessa rättegångar så är det ju förstås inget nytt i sig, speciellt inte inom västländer, inklusive deras vasallsfär.

   • Tribunal måste hållas i Mariupol. Dessutom ska också Biden, clownen Johnson, Stollenbergen, Victoria F**K EU Nuland (Nudelman), Anthony Blinken, mm, inklusive samling svenska elit påhejare, hållas som ansvariga och prövas och kunna dömas i sin frånvaro. Det bästa vore om en internationell häktningsorder i stil med ”Wanted Dead or Alive” utfärdades strax efter tribunalen.

 2. Johan.. Du bör nog anpassa dig till ändrad nyordning och att hålla krigsförbrytarrättegångar, även under USA:s pågående brinnande proxykrig.

  https://anna-news.info/ssha-narastyat-postavki-oruzhiya-ukraine-morskim-putem/

  Alexander Dolbysh: USA kommer att öka tillgången på vapen till Ukraina sjövägen. Detta beslut kommer att avsevärt stärka de väpnade styrkornas arsenaler i Ukraina.
  Detta beslut från Pentagon rapporteras av nyhetsbyrån RIA Novosti med hänvisning till The Washington Post. Det indikeras att en del av de transporterade vapnen kommer att skickas direkt till den ukrainska armén, den andra delen för att fylla på europeiska arsenaler.
  Tidigare använde USA aktivt flygtransport av vapen till Ukraina för snabb leverans av överförd militär utrustning direkt till Ukrainas väpnade styrkor. Samtidigt har sjöleveranser också genomförts sedan våren 2022, men var mycket begränsade. Att döma av det faktum att fronten i NVO-zonen är i ett statiskt tillstånd i detta skede av konfrontationen, beslutade USA att stärka sjövägen som mer optimal för att leverera en stor mängd vapen.
  På tröskeln till Förenta staterna beslutade att tilldela ett nytt militärt hjälppaket till Ukraina. Enligt officiella uttalanden kan militära leveranser från den pågå från ett till tre år.

  • Ukraina som stat får ta emot vilka leveranser av vad de vill, precis som Sverige, Kanada, Indien, Kina eller Ryssland får ta emot eller skicka vad det vill.

   Det råder inga beslutade FN-sanktioner mot handel (import eller export) med Ukraina i detta fallet, om de vare sig vill importera fågelfrön eller ammunition.

   • Jehup, snart ska väl Ukraina förses med kärnvapen om man nu ska leverera vad som helst…En del har verkligen svag argumentation nuförtiden! Ukraina är nog knappast intresserade av fågelfrön…

   • @Johan de Naucler 28 augusti, 2022 At 17:14

    ”Ukraina som stat får ta emot vilka leveranser av vad de vill, precis som Sverige, Kanada, Indien, Kina eller Ryssland får ta emot eller skicka vad det vill.

    Det råder inga beslutade FN-sanktioner mot handel (import eller export) med Ukraina i detta fallet, om de vare sig vill importera fågelfrön eller ammunition.”

    …om ukrainska kombattanter faktiskt begår krigsförbrytelser eller andra internationella brott med hjälp av västerländska vapen, kan detta inte ignoreras av väst. I själva verket skulle den behöva ompröva sitt militära stöd för att inte hållas ansvarigt enligt internationell rätt för att ha medverkat till dessa brott.
    Enligt Professor Kai Ambos is chair for criminal law, criminal procedure, comparative law, international criminal and international law at the Georg-August-Universität Göttingen, Germany; Director of the Study Center for Latin American…
    https://www.ejiltalk.org/ukrainian-prosecution-of-icc-statute-crimes-fair-independent-and-impartial/

    • En stat som angrips i ett angreppskrig begår inte krigsförbrytelser när det försvarar sig mot sin angripande motpart.

     Norska, danska eller tjeckoslovakiska motståndsrörelsen begick inga krigsbrott när den senare t.ex. angrep Heydrich (som senare avled) i ett attentat i Prag under den fascistiska ockupationen. När den nazistiska ockupationsmakten senare jämnade staden Lidice med marken och dödade en massa tjeckiska män som hämnd var just det ett krigsbrott.

     Att gå lös med våld mot en invaderade ockupationsmakt är aldrig ett krigsbrott.

     Vi får de institutioner vi förtjänar. Rättsstater har skapat ICC och den domstolen tar först vid i krigsbrott som inte kan hanteras i andra länders domstolar. Det har de FN-mandat till att göra. Den omfattas av internationell lag, det gör inte pseudoinstanserna i Mariupol. Det är det som är den juridiska skärningspunkten.

     • Johan d N
      ”En stat som angrips i ett angreppskrig begår inte krigsförbrytelser när det försvarar sig mot sin angripande motpart.”
      Nej naturligtvis inte. Men det är ju sedan hur man försvarar sig som är problemet.
      Att använda civila som mänskliga sköldar, att skjuta tillfångatagna soldater och låta dem ligga och förblöda är knappast ”tillåtet”.

     • @Johan de Naucler 28 augusti, 2022 At 21:40

      ”En stat som angrips i ett angreppskrig begår inte krigsförbrytelser när det försvarar sig mot sin angripande motpart.

      …Att gå lös med våld mot en invaderade ockupationsmakt är aldrig ett krigsbrott.”

      Eftersom detta ska tolkas från juridiska principer har du (som vanligt!) ingen länk till dina påståenden. Vad du tycker och tror är inte juridik. Du skulle ha läst min tidigare källa:
      https://www.ejiltalk.org/ukrainian-prosecution-of-icc-statute-crimes-fair-independent-and-impartial/

      ”…åklagarämbetet (OTP) vid Internationella brottmålsdomstolen (ICC), som är skyldigt att utreda alla möjliga brott som begås på ukrainskt territorium oberoende och opartiskt.”

     • Till M: ärligt talat struntar jag komplett i vad bloggspecialister, länkar och allmänna konspirationsprofessorer tycker.

      Följ FN-stadgan, ICC(:s principer), allmänna vedertagna internationella rättsprinciper kring krigsbrott (för de finns nämligen!) och håll öppna, opartiska rättegångar där alla krigförande parter ställs till svars för respektive sidas brott, om så bara med domare från Bhutan, Fiji eller Antarktis om så krävs.

      Det är så juridiken fungerar. Man håller sig strikt till existerande formalia.

 3. Alla organisationer som enbart lyder uza/nato (fn, eu, who,wef, wada + flera) ska aldrig vara i en bedömande position av krigsförbrytelser.
  T e x ska dessa organisationer bedöma vem som ska få fängelse i sverige, eller ska det vara sverige som dömer sina egna.

  • stig lönnqvist .. Jag instämmer..
   Ingen av av dig ovan nämnda fascistiska eller nazistiska organizationer + flera ska få möjlighet att slingra sig undan lagens hårdaste straff, inte ens med hjälp av Djävulens advokat.

   • Den ukrainska militärens kärnstrategi har varit att använda mänskliga sköldar i tätbefolkade städer, och med artilleri beskjuta ryssar utanför staden. Att hantera sådant är tidsödande för Ryssarna.
    Tekniskt sett har Ryssland rätt att bomba civila byggnader som används som militärbaser. Men i praktiken är det lite mer komplicerat.
    Det är omöjligt att åtala Ryssland för krigsförbrytelser, för Ukrainas allestädes närvarande användning av mänskliga sköldar. Detta är deras grundläggande militära doktrin. De tänker nu beväpna de mänskliga sköldar, med förhoppning att Ryssarna slaktar dem.
    Under sin konflikt med Ryssland har Ukraina förlitat sig på en USA-utvecklad doktrin som involverar både militären och civila som deltar i defensiva aktiviteter, rapporterade CNN på lördagen.
    Resistance Operating Concept (ROC), som sägs ge en plan för mindre stater att motverka större makter, utvecklades 2013 som svar på Rysslands konflikt med Georgien 2008. Den förstärktes ytterligare efter Krims ”nästan blodlösa” återförening med Moskva 2014, som ”överraskade Ukraina och väst”, sa CNN.
    ROC representerar ”ett innovativt och okonventionellt tillvägagångssätt för krigföring och totalförsvar” och vägleder inte bara den ukrainska militärens agerande utan även civilbefolkningen.
    ”De använder alla resurser och de använder också några mycket okonventionella medel för att störa den ryska federationens militär”.

    • @Ivan 29 augusti, 2022 At 10:48
     ”De tänker nu beväpna de mänskliga sköldar, med förhoppning att Ryssarna slaktar dem.”

     Beväpnade personer, juridisk sätt, inte kan betraktas som civil befolkning.

 4. Glöm inte de övergripande orsaken till att allt detta pågår. USAs planer på att ta kontroll av området Ukraina för att använda det som bas och fullfölja Hitlers planer på att erövra Ryssland avsikt att plundra landet på dess naturtillgångar.

  • Stoppa USA och bekämpa imperialismen!
   Vårt självpåtagna uppdrag är att väcka upp all Västvärldens sovande nyttiga idioter.
   Moderaten Fredrik Reinfeldt talade om det ”sovande folket”.
   Just där hade han något rätt i alla fall tycker jag.

 5. Internationella atomenergiorganet IAEA skall nu snarast (i denna vecka) resa till atomkraftverken i Zaporizjzja för inspektion, då både ryska och ukrainska statsledningarna nu gått med på detta, uppger nyhetsbyråerna denna morgon den 29 augusti.

   • Absolut!
    Oavsett vem som beskjuter kärnkraftverket så lär väl det åtminstone sluta för några dagar och att området städas ut från all militär materiel och gud vet allt som inte ska vara just där.

   • Moskva, 29 augusti – AiF-Moskva.
    Pressekreterare för Rysslands president Dmitrij Peskov uppmanade länderna att sätta press på Ukraina för att stoppa beskjutningen av kärnkraftverket i Zaporozhye, rapporterar RIA Novosti .
    Enligt Peskov kommer trycket på Kiev också att säkerställa Europas säkerhet.
    Talesmannen tillade att förhandlingar om situationen vid kärnkraftverket i Zaporozhye är Rysslands uppdrag. Militären kommer att delta i diskussionen, resten av deltagarna specificeras.
    Tidigare idag blev det känt att den ryska försvarsmakten sköt ner en ukrainsk drönare med handeldvapeneld, som flög upp till lagringsanläggningen för kärnbränsle och avfall vid ZNPP.
    Det blev också känt att IAEA:s uppdrag kommer att anlända till kärnkraftverket i veckan. Kreml sa att Ryssland skulle tillhandahålla all säkerhet för delegationen.

  • Lunt och fridfullt Zaporozhye?
   Nej, under den gångna helgen genomfördes attacker inte bara mot grupper av infanteri- och militärfordon av ukrainska trupper, utan också mot militära anläggningar inklusive Motor Sich i Zaporozhye.
   Experter noterar att anläggningen, förutom att återställa helikopterutrustning, är involverad i ett projekt för att skapa en tung attackdrönare i samarbete med Turkiet. Ryska federationens försvarsministerium kallade kärnkraftsterrorismen för ny beskjutning av VFU för kärnkraftverket i Zaporozhye, i det område där det inte finns några ryska tunga vapen. Granater faller i närheten av lagringsanläggningar för kärnbränsle och radioaktivt avfall, men hittills har situationen hållits under kontroll.

   Ryska federationens väpnade styrkor fortsatte med massiva attacker mot VFU:s militära infrastruktur under helgen.
   ”Genom anfall med högprecisionsvapen från de ryska flygstyrkorna förstördes punkterna för den tillfälliga utplaceringen av den 95:e luftburna attackbrigaden av Ukrainas väpnade styrkor i bosättningen Slavyansk i Folkrepubliken Donetsk, upp till 150 nationalister och 10 enheter av bilar och pansarfordon likviderades”, sade den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generallöjtnant Igor Konashenkov.

   Ryska attacker fortsatte mot föremålen för det militärindustriella komplexet i Ukraina, där tillverkning och reparation av vapen utförs. Högprecisionsvapen från de ryska flygstyrkorna på Motor Sich-anläggningens territorium träffade produktionsbutikerna, där de fientliga flygvapnets helikoptrar reparerades. I Dnepropetrovsk-regionen förstördes en oljelagringsanläggning som levererar bränsle till VFU-enheterna i Donbass.
   Fientligheternas varaktighet tillåter Ukraina att försöka reparera och underhålla militär utrustning på egen hand, säger militärexperten Dmitrij Boltenkov till Izvestia.
   Leveranser av reservdelar från utlandet och ekonomiska tillskott spelar en mycket viktig roll i detta. Före specialoperationen hade landet inte resurserna att underhålla sin flotta av helikoptrar, nu dyker de upp. Därför är det viktigt att träffa militära produktionsanläggningar och fabriker. Motor Sich är ett nyckelföretag för att hålla kvar resterna av helikopterflottan i luften och reparera det som de västallierade överlämnar till dem.

   Experten påminde om att Motor Sich också utförde arbete med en djupgående modernisering av militärtransporten Mi-8. Sådana helikoptrar har redan använts i strid. Dessutom deltar företaget i ett gemensamt projekt med Turkiet för produktion av Akinci-anfallsdrönare, som var tänkta att ta emot ukrainska motorer.

   En stor ammunitionsdepå från VFU:s 44:e artilleribrigad med missiler för USA-tillverkade HIMARS flera raketgevär och granater för amerikanska M777-haubitser träffades av markbaserade precisionsvapen. Som ett resultat av ryska flygangrepp på punkten för tillfällig utplacering av VFU:s 14:e mekaniserade brigad förstördes upp till 100 nationalister, tre Grad MLRS-stridsfordon och mer än 10 fordon och pansarfordon, rapporterade försvarsministeriet.
   Stridsarbete av besättningen på Mi-28N multi-purpose attackhelikopter i det västra militärdistriktet i området för den speciella militära operationen.

   Som ett resultat av de allierade styrkornas offensiva handlingar i Donetsk-riktningen översteg förlusterna av den 204:e bataljonen av den 241:a brigaden i det territoriella försvaret 60% av personalen. Kommandot för den ukrainska operativt-taktiska gruppen ”Liman” drog tillbaka brigadens enheter från stridsområdet till Kiev för återförsörjning.

   Mer än 100 nationalister som studerade vid VFU:s reservutbildningscenter dödades av ett precisionsanfall i Slavyansk-regionen, uppger försvarsministeriet. Flygplan och helikoptrar från de ryska flygstyrkorna attackerade stridspositionerna för den 107:e bataljonen av den 63:e mekaniserade brigaden i VFU. Mer än 40 % av personalen på denna enhet förstördes.

   Förlusterna av VFU:s 30:e mekaniserade och 95:e luftanfallsbrigader, som opererade i Kharkov-riktningen, uppgick till mer än 200 militärer. Dessutom besegrades enheter från VFU:s 46:e flygmobilbrigad, som försökte i hemlighet tvinga floden Ingulets. Samtidigt dödades 130 soldater och 10 enheter militär utrustning förstördes.

   Operationell-taktisk, arméflyg, missilstyrkor och artillerianfall förstörde 10 kontrollpunkter på två dagar, inklusive den 54:e mekaniserade brigaden, den 102:a teroförsvarsbrigaden och Krakens nationella formation. 79 artillerienheter i skjutpositioner, 14 depåer av raket- och artillerivapen och ammunition och 281 truppkoncentrationsområden träffades, sade militäravdelningen.

   Under motbatteristriden träffades fyra plutoner av Grad multipelavfyrningsraketsystem, tre plutoner av Gvozdika självgående artilleriuppsättningar i skjutpositioner och tre plutoner med Giatsint-B-haubitser.

   På två dagar sköt ryska luftförsvarsenheter ner 13 obemannade flygfarkoster, 46 granater av Alder och HIMARS flerskjutsraketsystem, samt två Tochka-U ballistiska missiler.

   ”Nukleär terrorism”
   Under helgen rapporterade försvarsministeriet fem beskjutningar från ukrainska trupper på Zaporozhye kärnkraftverks territorium, och klassificerade dem som ”kärnvapenterrorism”. Branden avfyrades från områdena i städerna Marganets och Maryevka, Dnepropetrovsk-regionen.
   Granaten föll i området för specialbyggnad nr 2, som lagrar nytt kärnbränsle från TVEL-företaget och fast radioaktivt avfall. Det var även träffar på taket till specialbyggnad nr 1, där 168 enheter med amerikanskt Westinghouse kärnbränsle förvaras. Ytterligare 10 granater exploderade 30 meter från torrlagret av använt kärnbränsle.

   Som ett resultat av att granater träffade kärnkraftverkets territorium träffades rörledningen av splitter. Luckorna registrerades också i området för den sjätte kraftenheten och mittemot den sjätte pumpstationen, som ger kylning för denna reaktor.
   Under motbatteristriden slogs VFU-enheterna som sköt mot kärnkraftverket ned av retureld. Inklusive identifierade och förstörde den amerikanska haubitsen M777. För närvarande övervakar heltidsanställd teknisk personal kärnkraftverkets tillstånd och säkerställer dess drift. Strålningssituationen i kärnkraftverkets område är fortfarande normal, sade det ryska försvarsministeriet.

   • Jag föregriper inte IAEA:s inspektion och utredning.

    De får väl tala med den ukrainska personalen som ännu verkar vid kraftverket – och kanske bör FN:s säkerhetsråd besluta om externa internationella vetenskapliga och militära inspektörer placeras på och omkring anläggningen, för att ha en konstant informationskälla på plats. Ingen kan ju ha något att förlora på det.

  • Svaret är elementärt. Säkra Rysslands fortsatta existens. Annars är risken att det blir en nauclear katastrof som drabbar ryssar väldigt överhängande.

   • Eftersom kärnkraftverket ligger i centrala Ukraina blir väl det ukrainska folket först och lokalt värst drabbat. Radioaktivitet sprids lätt med vinden och kan som med Tjernobyl-haveriet våren 1986 även i stora mängder till och med hamna i Sverige.

    Det var nämligen vardagliga radioaktiva kontrollmätningar vid Forsmarks kärnkraftverk (i Roslagen) som i slutet av april 1986 upptäckte den höga radioaktiva strålningen på de inpasserande anställdas skor, och man letade därför några dagar efter egna lokala utsläpp, som inte kunde hittas. Den sydostliga vinden avslöjade utsläppens ursprung och strax senare visade satellitbilder tagna norr om Kiev vad som inträffat, och de ljög inte om att ett helt kärnkraftverk hade blåsts ut. Tydligen finns satelliter som även kan se radioaktiva ämnen i luftrummet, i kärnvapenålderns tid.

    Ikväll den 29 augusti avslöjades på en serie av släppta fotografier att ett hål från eventuellt artilleri finns på ett tak på en reaktor i Zaporozjskaja AES, på just en satellitbild. Det är minst sagt oroväckande.

    Kärnkraftverk omfattas av kategorin känsliga objekt som skall skonas i konflikt, och att angripa dem är ett brott mot internationell lag eller folkrätt.

    Vi får se vad IAEA uttalar sig om detta kommande dagar, då det inte finns några officiella fastslagna uppgifter (förutom krigspropaganda) vilka som beskjutit; kanske är det rentav båda sidor. Ukraina har ju all anledning i världen att få det utsatta kärnkraftverket satt i internationellt perspektiv.

    IAEA visar att det internationella samfundet nu tagit tag i krigsvåldet i Ukraina.

    • Bilden av hålet i taket finns i en artikel i RT, som jag börjat läsa mer regelbundet efter 24/2. Rekommenderar att man ÄVEN läser RT.

    • Moskva, 30 augusti – AiF-Moskva.
     Fakta, som talat för sig självt.
     Mer än åtta tusen invånare i de befriade territorierna i Zaporozhye-regionen fick pass för medborgare i Ryska federationen, rapporterar försvarsministeriets presstjänst.
     Center för att ta emot dokument för förvärv av medborgarskap och utfärdande av pass i Ryska federationen har skapats under kontroll av regionens inrikesministerium och verkar i alla stora bosättningar. Alla invånare i Zaporozhye-regionen kan ansöka om dem.
     Det noteras att mer än 35 000 ansökningar om ryskt medborgarskap har lämnats in. Dessutom, de som vill skaffa ett pass, översätta sina ukrainska dokument, samt genomgå fingeravtryck av fingrar och handflator, tjänster tillhandahålls utan betalning av statlig tull.
     Märkligt, eller hur Johan de N?

     • Vi vet inte. Det finns ingen objektiv pressinformation utöver rysk och ukrainsk närvaro, som har all anledning att beskylla varandra. Det finns uppgifter om att båda länder beskjutit verket all denna tid.
      De ENDA parter som exakt vet är signal- och satellitspaningstjänsterna hos världens underrättelsetjänster.

      Det hela dramat är vilket som helst groteskt omdömeslöst och ansvarslöst.

      En hel del tycks objektivt bero på militära strider kring grannstaden Nikopol som ligger c:a 9-10 kilometer bort, en försvinnande kort sträcka i artilleriets epok.

      I krig är inte allt som sägs sanningar. Tvärtom. Att vara tvärsäker, som utomstående, på vad som händer på slagfältet är ren dumhet, som jag ser saken.

      Man kan rimligen fråga sig precis lika väl varför ukrainska styrkor skulle beskjuta ett eget kärnkraftverk och riskera att orsaka omfattande radioaktiva utsläpp mitt i sitt eget land?

      Det som hänt med visshetens säkerhet är däremot att ryska beväpnade ockupationsstyrkor besatt ett civilt kärnkraftverk. Det är första gången i världshistorien en militärmakt tar sex stycken kärnkraftverk på ett ockuperat territorium som gisslan. Man kan fråga sig varför? Skydda sig själva eller själva verket? Det vet vi inte heller. (I början av kriget besatte de ryska ockupationsstyrkorna även kärnkraftverken i Tjornobyl /som det numera tydligen heter på ukrainska/ norr om Kiev).

      Avvakta därför logiskt nog IAEA:s granskning och de oberoende internationella bedömningarna.

      Det bästa vore väl att en oberoende beväpnad FN-styrka utsedd av FN:s säkerhetsråd (kanske från låt säga Indien, som har en ytterst professionell krigsmakt, och andra länder) fick besätta verket och skydda det krigsfientligheterna ut.

 6. @Johan de Naucler 29 augusti, 2022 At 11:17
  I ditt tidigare inlägg @Johan de Naucler 28 augusti, 2022 At 21:40, hävdade du

  ”En stat som angrips i ett angreppskrig begår inte krigsförbrytelser när det försvarar sig mot sin angripande motpart.

  …Att gå lös med våld mot en invaderade ockupationsmakt är aldrig ett krigsbrott.”

  Jag har enbart dokumentärat att ”ICC är skyldigt att utreda alla möjliga brott som begås på ukrainskt territorium oberoende och opartiskt,” tvärtemot vad du hävdade.

  • Bra!
   Ukraina och Ryska federationen har dock inte ratificerat ICC-stadgan. ICC kommer att ha begränsade möjligheter att utreda alla aktuella krigsbrott i och med det ryska illegala angreppskriget.

   Det finns möjlighet för FN att instifta en separat domstol för hela detta kriget, men det kommer nog att haverera på ett ryskt veto i FN:s säkerhetsråd – om inte ett helt nytt ryskt styre tar vid efter Putin efter en möjlig kupp eller intern revolt, som går med på att helt och hållet vädra ut det gamla, ungefär som de nya staterna BRD, DDR eller den nya italienska republiken (bildad år 1946) efter fascismens fall i Europa år 1945.

   Men där är vi inte än. Ukrainas folk är nog helt inställd på en närmast ny ”nollad” framtid, en slags katharsis; det stora andligt-politiska problemet efter kriget kan mycket väl hamna på ryska sidan. Förhållandet mellan krig och revolution är historiskt givet. Ukraina har redan genomgått den andliga omvandlingen med att byta ut sina politiker efter 1-2 mandatperioder, medan Ryssland har den utvecklingen otvivelaktigt framför sig.

   • USA har begått mångdubbelt flera sannolikt folkrättsstridiga krig än Ryssland. Har ”Världssamfundet” föreslagit att detta ska prövas juridiskt?

    • Den som inte förstår att uza är en angripare i ukraina konflikten är hjärntvättad av västmedia. Varför skulle ryssland tillåta uza/nato att utvidga sina missiler till ukraina, till 300 km från moskva.
     Konflikten i ukraina har inte i det närmsta åsamkat mänskliga skador jämförelsevis (för att ryssland går långsamt fram för att inte civila ska skadas) mot uzas bombning av tyskland, japan, korea, vietnam, irak, libyen… där pratar vi om miljontals döda.
     Men fortfarande är det ryska idrottsmän/kvinnor som inte tillåts tävla i internationella tävlingar, var är förståndet….

    • Tyvärr så tycks de stora länderna undkomma räfst och rättarting i krig. Inte heller krigsskadestånd har utbetalats till så hårt drabbade länder som Vietnam. Det sägs att Ryssland av idag inte har råd att återuppbygga det som raserats och förstörts i Ukraina till en kostnad av 7 500 miljarder kronor enligt senaste ukrainska uppgifter lämnade till TT. Beslagtagna tillgångar som frysta bankkonton och de största ryska bankirernas och oligarkiklanernas privata lyxjakter kan användas som en bas för ett framtida krigsskadestånd, den processen har tydligen redan påbörjats.

     Fristående mot stormakterna grundade på 1960-talet filosoferna Bertrand Russell och Jean-Paul Sartre tribunaler på 1960- och 1970-talen just en slags processer mot krigförande stormakters utförda illdåd i Vietnam, Sydafrika och en del Latinamerikanska krig.

     Dessvärre finns alltför få drivande politiker och filosofer som kan ägna tid och kraft åt sådana här tragedier. Internationella solidaritetsfrågor står numera långt ned på de politiska agendorna.

     Men varför kan inte Stockholm bli en ny bas för en internationell krigsförbrytartribunal som tar upp både ryska och ukrainska krigsbrott samtidigt, när dagens krig tagit slut?

     Vi måste ha öppna sinnen och varför skulle det vara omöjligt?

     Det gick ett rykte länge att åklagare i Schweiz var ute efter krigsförbrytare som George Bush junior och Tony Blair för det illegala anfallskriget mot Irak år 2003, och länge fanns just ett lika oklart rykte att Bush inte efter sin presidentperiod tordes flyga via Schweiz av rädsla för att bli arresterad.

     Förre amerikanske utrikesministern Pompeo uttalade sig brutalt för en del år sedan att skulle amerikaner ”tas till fånga” och ställas inför internationella brottmålsdomstolen i Haag så skulle minsann dessa ”fritas med vapenmakt”.

     Det bevisar nog att stormakterna trots allt finner det obehagligt med internationell rätt och har en viss oro.

     Men vi får inte låta brutalt våld gå före rätt! Jag skulle gärna se att en ny Russelltribunal tar upp de illegala anfallskrigen mot både Irak år 2003 och mot Ukraina år 2022, inget kunde vara mer angeläget på detta tema!

     Frågan är vem som skulle börja processerna? Russell och Sartre själva är döda sedan många decennier. Vem, eller vilka, skulle vi kunna tänka ta upp denna angelägna mänskliga humanistiska och moraliska fråga? Det blir nog den allra största utmaningen.

     • @Johan de Naucler 30 augusti, 2022 At 02:31
      ”Det sägs att Ryssland av idag inte har råd att återuppbygga det som raserats och förstörts i Ukraina till en kostnad av 7 500 miljarder kronor enligt senaste ukrainska uppgifter lämnade till TT.”

      Hur mycket av beloppet bör Ukraina stå för pga av det som raserats/förstörts av egna bombningar i Donbass?

      Dessutom , Ukraina vill ha bättre kvalite på rekonstruktioner
      Tveksam om man har rätt att kräva detta.

     • Jag har en stark känsla att Ukraina under Putinstyret aldrig kommer att få ens liten kopejka i något ryskt krigsskadestånd.

      Hur ukrainarna skall kunna förlåta det ryska krigsövergreppet kommer att bli en tidsödande process över (många) GENERATIONER. Själsligt har Ukraina numera helt vänt sin förre goda storebror ryggen.

      Jag har vänner i Ukraina från absolut rysktalande familjer där vi måste avstå från kommunikation på ryska språket på grund av deras egna emotionella plågor av kriget idag. Det skvallrar nog om något verkligt anmärkningsvärt om att när människor i Ukraina inte ens vill tala sitt ryska modersmål numera, utan vi får använda ett annat språk.

      Den ryska makten har nog förlorat den ukrainska själen för alltid, på precis samma vis som Kreml förlorade polackerna helt och fullt under både Tsaren och Stalin.

      Att tro att det ukrainska folket efter det som hänt det senaste halvåret, skulle ens vilja ha ens lättare samarbete med Putins Ryssland är väl, enkelt uttryckt, ignoranta dumheter. Kreml har förlorat Ukraina och dess folks känslor och förtroende ned på närmast ärftlig DNA-basis idag. Man har fått en rysk granne som man numera emotionellt avskyr och hatar innerligt. Jag beklagar det personligen för framtiden, men så kommer det att bli. Kreml har fått en polsk hatisk tvillingbror i det ukrainska folket som är enat som aldrig förr. De kommer aldrig att släppa sin frihet från Moskva. Det är bara att inse detta faktum.

   • @Johan de Naucler 29 augusti, 2022 At 18:29
    ”ICC kommer att ha begränsade möjligheter att utreda alla aktuella krigsbrott i och med det ryska illegala angreppskriget.”

    Det finns INGA möjligheter för ICC OM inte Ukraina accepterar/erkänner ICC JURIDIKTION

   • @Johan de Naucler 29 augusti, 2022 At 18:29
    ”Ukraina och Ryska federationen har dock inte ratificerat ICC-stadgan.”

    Vad har Ryska Federationen med ”ratificeringen”att göra??
    Jag svarar: INGENTING, INGENTING
    Det är Ukraina som måste acceptera ICC juridiktion för att ICC ska kunna utreda påstådda brott på sitt territorium, inte Ryssland.

    Enligt artikel 8 av Ukraina AA med EU:
    “The Parties shall cooperate in promoting peace and international justice by RATIFYING and IMPLEMENTING the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) of 1998 and its related instruments.”

    Hur ska UKRAINA kunna ratificera Romstadgan när från 2014 och framåt har bombat sönder Donbass!! Det spelar ingen roll att du personligen struntar i detta.

    • Skall man döma för ryska krigsbrott under invasionen av Ukraina och inte Ryska federationen ratificerat ICC-stadgan kan inte domstolen kräva utlämnande av potentiella ryska krigsförbrytare till ICC.

     Normalt sett begår alltid en invaderande krigsmakt betydligt fler s.k. aggressionsbrott som kan klassas respektive åtalas som krigsförbrytelser på det försvarande territoriet än det försvarande landet(d.v.s. här: Ukraina) självt.

     Storbritannien och de amerikanska Förenta staterna begick alltså fler krigsbrott i Irak under det illegala anfallskriget mot Irak år 2003-2008 än irakier begick krigsbrott mot britter och amerikaner, då dessa irakiska ofta faller under den självklara självförsvarsprincipen som kan dras ut mycket långt i våldsväg under ett illegalt krig. Irakier ”fick alltså döda” militärer från amerikanska och brittiska sidan, medan deras soldater som dödar obeväpnade civila ELLER beväpnade försvarare är i stort sett direkta krigsbrott.

     Samma principiella ställningstaganden kommer att råda vid en sammanställning av ryska respektive ukrainska krigsbrott under kriget.

     Det finns en möjlighet att parlamenten i Ukraina respektive Ryska federationen beviljar ICC domrätt över sina medborgare under krigsperioden i fråga och då kan fallen tas upp i internationell domstol i Haag.

     Ett nytillträtt ryskt styre, om Putinstyret faller, kan därför komma på bättre rättsetiska tankar och därför komma att lämna ut ryska misstänkta till Haag, ungefär som den nya regeringen i Jugoslavien lämnade ut förre presidenten Milosevic och andra åtalade till Haag för över 20 år sedan.

 7. Circus Ukraina och Romstadgan
  Åtta år efter ratificerings av associeringsavtalet med EU, och som ett av vilkoren enligt artikel 8:
  ”The Parties shall cooperate in promoting peace and international justice by RATIFYING and IMPLEMENTING the Rome Statute of the International Criminal Court (ICC) of 1998 and its related instruments.”
  har Ukraina fortfarande INTE ratificerad Romstadgan (erkänner inte ICC juridiktion).

  Vad som hänt i Ukraina. Donbass spöket.(citat)
  No Prescription for War Crimes: Ukraine Shies From Obligatory Ratification of Rome Statute
  ”By changing the Constitution, THE GOVERNMENT HAS SHIED AWAY FROM RECOGNISING THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT, on the conditions defined by the Rome Statute.

  Now the Constitution states that Ukraine MAY (and MAY does not mean MUST and OBLIGE, right?), so Ukraine MAY recognize the jurisdiction of the International Criminal Court on the conditions defined by the Rome Statute. (part six of article 124 of the Constitution).

  But this “POSSIBILITY” will appear as of 30.06.2019 !!! year. (as part six of article 124 of the Constitution of Ukraine comes into effect 30.06.2019, in 33 months).

  Ukraine signed the Rome Statute in 2000. But so far still have not ratified it. And it means it has not recognized the jurisdiction of the International Criminal Court.

  “Ukraine currently CANNOT RECOGNISE THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT for the events in Donbass,” said the Deputy Head of the Presidential Administration of Ukraine Oleksiy Filatov.
  This bears “CERTAIN RISKS for Ukraine, in particular, from the point of view of the UKRAINIAN MILITARY, who are forced to engage in a MILITARY CONFLICT,” explained the Presidential Administration official.

  Delaying of legalization of jurisdiction of the International Criminal Court is understandable: the Court possesses jurisdiction only concerning the crimes committed AFTER the Rome Statute’s coming into effect, and the person isn’t subject to criminal responsibility for the acts committed BEFORE the introduction of the Rome Statute.

  Thousands of testimonies and documented facts about the events in Donbass, and social genocide of Ukrainians will not disappear.
  These crimes have no statute of limitations.
  In addition, the OSCE and the UN thoroughly record violations of humanitarian law.
  I will mention only a few quotations from the UN report:

  “We have documented alarming reports of SUMMARY EXECUTIONS BY ARMED GROUPS and are looking into similar allegations AGAINST UKRAINIAN ARMED FORCES. And have terrible reports of torture of detainees on BOTH SIDES”;

  “Abuse of POWER by BOTH parties in relation to prisoners.” “The mission documented information about the IMPUNITY of violation of law by ENFORCEMENT OFFICERS of UKRAINE – the SBU – including forced disappearances, illegal detention, and detention without connection to the outside world, torture, and ill-treatment.”

  “The UN recommends the GOVERNMENT of UKRAINE: to investigate all violations of human rights and international humanitarian rights committed in the East, INCLUDING THOSE COMMITTED by GOVERNMENT FORCES.”
  https://www.stalkerzone.org/2262-2/

  Do the Participants of the ATO Risk Facing a Hague Tribunal?
  After the voting on the Law on the Reintegration of Donbass, a discussion started on whether the International Criminal Court can threaten Ukrainian military personnel…

  “If the power in Ukraine radically changes, there will be no barriers in front of the punishment of Ukrainian military personnel who committed war crimes during anti-terrorist operation. For this purpose the appeal of the Cabinet of Ministers of Ukraine to the International Criminal Court – a statement about the recognition of the jurisdiction in the case of war crimes committed on the territory of Ukraine since April, 2014 – will be enough. Who now can give a guarantee that there will not be such an appeal?” wrote Lutsenko in his article for the newspaper “Zerkalo Nedeli”.

  ”During ratification of the Agreement on Association with the EU, the Verkhovna Rada undertook the ratification of the Rome Statute after including changes to the Constitution of Ukraine. Such changes were made to the Constitution in 2016: according to Part 6 of Article 124 Ukraine can recognize the ICC’s jurisdiction.

  However people’s deputies delayed the coming into effect of this norm of the Constitution until June 30th, 2019. After this date there will be no formal obstacles any more for the ratification of the Rome Statute.”

  In the second paragraph of the statement of the Ministry of Foreign Affairs the following is said: “Mindful of this fact on behalf of the State of Ukraine I have the honor to declare that in conformity with Article 12. paragraph 3. of the Rome Statute of the International Criminal Court Ukraine accepts the jurisdiction of the Court for the purpose of identifying, prosecuting and judging the perpetrators and accomplices of acts committed in the territory of Ukraine since 20 February 2014”.

  As we see, in the statement of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine the recognition of the ICC’s jurisdiction isn’t limited only to the crimes of the citizens of Russia against Ukraine. Here a request to consider the situation in Ukraine without in advance defined culprits is contained. And the term from which the Ministry of Foreign Affairs suggested to consider crimes is also not limited “from above” – since February 20th, 2014 and without an expiration date, i.e. for an indefinite term.

  We will note that the ratification of the Rome Statute is being delayed because of the fear that the Ukrainian military personnel will be made responsible for their actions committed in 2014-2015 during active military operations. Thus, they refer to Article 24 of the Rome Statute according to which it doesn’t apply to actions committed before the entry into force of the Statute.

  However the Ukrainian Ministry of Foreign Affairs, in fact, already recognized the ICC’s jurisdiction across all the territory of Ukraine since February 20th, 2014, without waiting for ratification by the Verkhovna Rada. And now the ICC can open proceedings concerning events in Ukraine either with the statement of any participating country (Ukraine so far isn’t a participant), at the request of the UN Security Council, or at the initiative of the prosecutor of the ICC. In the case of the latter, the prosecutor of the ICC, according to Article 15 of the Rome Statute, can independently instigate an investigation on the basis of information about crimes falling under the jurisdiction of the Court.

  What crimes does the Hague tribunal prosecute for
  The jurisdiction of the ICC, according to Article 5 of the Rome Statute, extends to the following crimes:
  a) The crime of genocide;
  b) Crimes against humanity;
  c) War crimes;
  d) The crime of aggression.

  According to Article 7 of the Rome Statute, in particular, crimes against humanity are considered as:
  • murder;
  • extermination – the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;
  • imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;
  • persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, or other reasons;
  • enforced disappearance of persons, which means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.

  The extensive list of possible war crimes is listed in Article 8 of the Rome Statute. Among them – the taking of hostages, intentionally directing attacks against the civilian population, Intentionally directing attacks against buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, historic monuments, hospitals and places where the sick and wounded are collected (provided that they aren’t the military objectives), etc.

  As we see, a lot of things from what is going on in the ATO zone can be attributed to the listed cases.
  Besides this, according to Article 29 of the Rome Statute, no limitation period is applied to crimes falling under the ICC’s jurisdiction
  https://www.stalkerzone.org/participants-ato-risk-facing-hague-tribunal/

  Om Ukraina och Romstadgan enligt en annan artikel:
  ”Det faktum att Ukraina ännu inte har blivit en stat som är part i ICC:s stadga (se de senaste uppmaningarna till sådana här) är inte heller något förtroendeingivande, och inte heller rapporter om farhågor, särskilt från vissa ukrainska generalers sida som inte vill avslöja sig själva och deras soldater till åtal av ICC. Även om denna oro är ganska omtvistad, med tanke på att ICC redan har jurisdiktion på grund av Ukrainas förklaringar i enlighet med art. 12 (3) ICC:s stadga om alla lagstadgade brott som begås på ukrainskt territorium, stöder den presumtionen att Ukraina bara vill se ryska brott lagförda. Sist men inte minst, oro över Ukrainas inställning till ICC-brott som begåtts i den aktuella konflikten bekräftas av den – antagna först nu – ukrainsk-ICC samarbetslag, som antogs av det ukrainska parlamentet den 3 maj 2022 och är i kraft sedan 20 maj efter att ha varit undertecknad av president Zelenskyy.
  Denna lag ändrar den ukrainska straffprocesslagen genom att införa en ny sektion IX (”Särdragen vid samarbete med den internationella brottmålsdomstolen”) som föregås av ett slags inledande anteckning som, grovt översatt från ukrainska (jag tackar Gleb Bogush för denna översättning och andra kommentarer), säger:
  ”Detta avsnitt gäller uteslutande samarbete med Internationella brottmålsdomstolen, för att utvidga dess jurisdiktion till personer (medborgare i Ukraina, utländska medborgare och statslösa personer) som vid tidpunkten för brottet begicks faller under Internationella brottmålsdomstolens jurisdiktion var föremål för och/eller handlat i syfte att utföra väpnad aggression mot Ukraina och/eller på grundval av beslut (order, direktiv etc.) av tjänstemän, militärledning eller offentliga myndigheter i Ryska federationen eller en annan stat som utförde aggression eller underlättade dess genomförande mot Ukraina.”

  En sådan inskränkning av den nationella samarbetsskyldigheten är knappast förenlig med ICC:s samarbetsregim som kräver att inte bara stater utan även stater accepterar ICC:s jurisdiktion att fullt ut samarbeta (jfr art. 12(3) 2:a meningen), d.v.s. Lagbrott som påstås ha begåtts på deras territorium. Hur som helst kan en sådan nationell lag inte befria Ukraina från dess skyldigheter enligt ICC:s stadga.
  https://www.ejiltalk.org/ukrainian-prosecution-of-icc-statute-crimes-fair-independent-and-impartial/

  “Beaten for Hours, Kicked Between the Legs”: SBU Torture That Ukraine Doesn’t Speak About
  In conclusion, it is worth remembering that from a legal point of view such actions fall under Part 2 (subparagraphs I, II) and 2 е (subparagraph XI) of Article 8 of the Rome Statute, which considers such actions against persons protected according to the provisions of the relevant Geneva Convention as gross violations of the Geneva Conventions of August 12th, 1949, and refers them to the category of war crimes.
  https://www.stalkerzone.org/beaten-hours-kicked-legs-sbu-torture-ukraine-doesnt-speak/

  Aleksandr Rodgers: Who Is the Real Terrorist Here?
  För de som inte vet, republikerna blev kallade av fscist Ukraina terrorist.
  All attempts of the Kiev regime of Poroshenko to instigate legal proceedings against Russia in various international instances look miserable, pathetic, and have no prospects.
  https://www.stalkerzone.org/aleksandr-rogers-real-terrorist/

  Vad håller UKRAINA på med???

  Today, I announce the conclusion of the preliminary examination in the situation in Ukraine. (11 December 2020)
  As I stated last year at the annual Assembly of States Parties, as I approach the end of my term as Prosecutor of the International Criminal Court (”ICC” or the ”Court”), it is my intention to reach determinations with respect to all files that have been under preliminary examination under my tenure, as far as I am able. In that statement, I also indicated the high likelihood that several preliminary examinations would progress to the investigative stage. Following a thorough and independent process, I can announce today that
  the statutory criteria for opening investigations into the situation in Ukraine are met.
  The preliminary examination of the situation in Ukraine was opened on 24 April 2014 on the basis of an initial ad hoc declaration lodged by the Government of Ukraine accepting the jurisdiction of the Court, which was subsequently extended by a second declaration by Ukraine, lodged in 2015, to encompass ongoing alleged crimes committed on the territory of Ukraine from 20 February 2014 onwards.
  Specifically, and without prejudice to any other crimes which may be identified during the course of an investigation, my Office has concluded that there is a reasonable basis at this time to believe that a broad range of conduct constituting war crimes and crimes against humanity within the jurisdiction of the Court have been committed in the context of the situation in Ukraine. These findings, which will be spelled out in more detail in our annual Report on Preliminary Examination Activities, include three broad clusters of victimisation: (i) crimes committed in the context of the conduct of hostilities; (ii) crimes committed during detentions; and (iii) crimes committed in Crimea. My Office furthermore found that these crimes, committed by the different parties to the conflict, were also sufficiently grave to warrant investigation by my Office, both in quantitative and qualitative terms.
  Throughout the preliminary examination, my Office has benefitted from the cooperative engagement of the Ukrainian authorities, including the provision of detailed information on investigations and judicial proceedings at the national level with regard to crimes of relevance to ICC jurisdiction initiated by the national authorities in relation to alleged crimes by all parties to the conflict. Information available regarding national proceedings relevant to the situation in Ukraine initiated by the Russian Federation has also been considered in our assessment.
  Having examined the information available, despite the existence of information on domestic proceedings, my Office has concluded that the potential cases that would likely arise from an investigation into the situation in Ukraine would be admissible. This is because the competent authorities in Ukraine and/or the Russian Federation are either inactive in relation to the categories of persons and conduct that the Office has identified, or because the national judicial system is ’unavailable’ in territory under the control of the opposing party, rendering the competent authorities unable genuinely to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise to carry out their proceedings.
  Throughout the preliminary examination, my Office has benefitted from the cooperative engagement of the Ukrainian authorities, including the provision of detailed information on investigations and judicial proceedings at the national level with regard to crimes of relevance to ICC jurisdiction initiated by the national authorities in relation to alleged crimes by all parties to the conflict. Information available regarding national proceedings relevant to the situation in Ukraine initiated by the Russian Federation has also been considered in our assessment.
  https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-fatou-bensouda-conclusion-preliminary-examination-situation-ukraine

 8. Jag vill uppmärksamma den tidigare ICC åklagarens uttalande från 11 dec 2020. Det handlar om Ukrainas eventuella krigsbrott från 2014 och framåt i DONBASS!!
  ”I can announce today that the statutory criteria for opening investigations into the situation in Ukraine are met.”

  Men från dec 2020 fram till idag, 30 aug 2022, har ingenting hänt!! Däremot har den nya åklagaren startat en förundersökning om årets händelser i Ukraina, trots att enligt min uppfattning båda händelserna hör ihop.
  Ryssarna skulle aldrig ha startat den speciella operationer om Ukraina hade slutat bomba Donbass.

  Dessutom det hade aldrig varit några problem för Ukraina att ratificera Romstadgan, om inte militära och politiska ledarna hade varit räda för konsekvenserna av DONBASS kriget.

  Kommer det att sänka ICC trovärdighet??

  • Ett grundläggande krav för att få ingå i det europeiska samarbetet och bli medlem i unionen, vilket dagens Ukraina starkt eftersträvar, är att den nya staten (självklart) godkänner bl.a. Europadomstolen (där Ukraina redan är medlem sedan många år tillbaka) liksom har ett positivt förhållningssätt just ICC. Förmodligen kommer kraven på nya unionsmedlemmar säkert dessutom att hårdna med tanke på hur Polen och Ungern på senare år bryter allvarligt mot vår gemensamma europeiska värdegrund i jämlikhet, förhållanden till minoriteter av alla de slag (vars lagstiftning i framtiden säkert måste vara säkrad och på plats innan landet tas upp i unionen) och rättsäkerhetsprinciper.

   Men där är vi inte än.

   Stormakter som Kina, Ryssland, USA och andra brukar i vår samtidigt vara ovilliga att ingå i internationella domstolar av det här slaget, och de kommer nog inte att ansluta sig heller inom överskådlig tid. Gamle amerikanske utrikesministern Pompeo avsåg till och med att storma (och tydligen frita åtalade) ICC i Haag med beväpnade amerikanska styrkor om amerikaner från Afghanistan- och Irakkrigen ställdes inför rätta i denna domstol, som han uttryckte i sitt nu ökända ”kangaroo court-tal”.

   Det bevisar väl om inte annat att tanken bakom ICC är rätt och ett huvudbry för stormakter med våld och övergrepp på sin (dolda?) agenda.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here