”Konstigt/Konsten att kalla Netanyahu och Trump för skojare?”

0
1023

Många reagerar kritiskt mot Trumps ”plan” för Israel. Vid en manifestation i Hörsalsparken i Norrköping, ordnad av Palestinska föreningen och Palestinagruppen höll Ulf Karlström ett tal som jag fått löfte att återge. Jag vet att Ulf Karlström övervägt titeln ”Konsten att kalla Netanyahu och Trump för skojare”, men jag fastnade för en variant.


”Konstigt att kalla Netanyahu och Trump för skojare?”

 

Den politiska banditen Benjamin Netanyahu utnyttjade naturligtvis Hågkomstdagen i januari av Förintelsen för att sprida sin ruttna syn. Bara dagarna efter 23 januari, då World Holocaust Forum 2020, på Minnes- och forskningscentret Yad Vashem i Jerusalem, gick av stapeln, där t ex Sveriges statsminister Stefan Löfvén deltog, meddelade Nethanyahu:

”Inom kort åker jag till Washington för att möta min vän, USA:s president Donald Trump, som kommer att presentera sitt ”århundradets avtal””. Det är inte ovanligt att sionister utnyttjar Minnesdagen för sina egna, fula syften, och utmålar Palestinavänner som antisemiter. Vi ser det hända nästan varje år kring 27 januari. Nu blev det extra stolligt, då en politisk pajas som Donald Trump spelade huvudrollen i denna dåliga pjäs.

Vad innehåller då Trumps s k fredsplan?

1. Det är ingen fredsplan, utan snarast en krigsplan. En plan som förklarar krig mot det palestinska folket.

2. Den välkomnar en permanent israelisk ockupation av Västbanken och den totala annekteringen av nästan varje sionistisk koloni, dvs bosättningar, med över 650. 000 ockupanter, i strid mot all internationell lag.

3. Den sa adjö till palestinska flyktingar – den omtalade ”returrätten”, dvs att få återvända, och adjö till alla som nu lider och ruttnar i lägren i Mellanöstern

4. Den sa farväl från den gamla staden Jerusalem som en palestinsk huvudstad – den skall bli Israels huvudstad, medan en palestinsk ”huvudstad” upprättas i några perifera förorter i Jerusalems östra del, utanför den olagliga muren.

5. Och även adieu till UNRWA, FN: s hjälporgan för flyktingar

6. Den skändliga muren skall vara kvar

7. Planen fråntar tiotusentals israeliska palestinier, i tio gränsstäder, deras medborgarskap.

8. Marken på den bördiga Jordanflodens västra sida skall annekteras av Israel. Återigen en av alla dessa kriminella markstölder

9. Fredsplanen, ett 80 sidigt dokument, talar hycklande och lögnaktigt om en palestinsk stat. Vad som menas är små öar, vilka liknar de Bantustans – reservat – för att tala klarspråk, vilka den tidigare apartheidregimen i Sydafrika försökte införa.

10. Och i dessa palestinska öar, Bantustans, skall en rad groteska begränsningar gälla, t ex begränsad yttrandefrihet, kritik mot ockupationsmakten Israel skall vara straffbar.

11. Och slutligen, framför allt, plaenen vill för evigt förstöra allt hopp om en oberoende palestinsk stat av något slag.

Det var därför inte förvånande att vi fick se bilder på hur de två politiska skojarna – Trump & Nethanyahu – stod och flinade till applåder från sina anhängare i Washington.

Detta trots att Planen, som går emot allt vad FN i ett antal resolutioner, upprepade gånger fastslagit om en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, och med Jerusalem som gemensam huvudstad. Man borde därför bli häpen över fräckheten hos de två politiska skojarna – Trump & Nethanyahu – men när det gäller Israels krig mot Palestina tycks det inte finnas någon gräns för fräckhet och öppet förtryck!

Enligt Trump skulle hans ”vision”, utarbetad av bland annat hans i frågan politiskt okunnige svärson Jared Kushner, vara en väg till ”stabilitet, säkerhet och rikedom av möjligheter för blomstring” för både israeler och palestinier och en väg för palestinierna att förverkliga sin ”legitima strävan till oberoende, självstyre och nationell värdighet”. Den beskrivningen är absurd och totalt verklighetsfrämmande.

Den palestinska politiska ledningen har – och här är såväl Fatah som Hamas och alla andra palestinska partier fullständigt eniga – förkastat planen och bryter nu samarbetet med USA och Israel på alla områden, inklusive säkerhetssamarbetet.

EU har i ett uttalande förklarat att man står ”fast och förenat” bakom FN:s resolutioner om en fred baserad på en tvåstatslösning enligt 1967 års gränser, och att försök att ändra detta inte kommer att ”passera opåtalat”. Men EU:s stöd till Palestina har hittills bara varit ord och – det må erkännas – pengar till UNWRA.

Vad tänker då EU göra? Lämpligt vore att som en första åtgärd att ”pausa” eller upphäva det för Israel förmånliga handelsavtalet med EU – ett avtal som för övrigt bygger på ”respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska principer”, enligt en portalparagraf i avtalet; artikel 2. Varje år träffas EU-Israel – enligt avtalet – och skriver in att man inte är eniga, varpå handeln fortsätter. Business as usual.

EU borde i stället införa sanktioner mot Israel, avbryta investeringar och stoppa samarbete inom kultur, idrott och vetenskap, tills Israel upphör med sin ockupation och erkäner Palestinas rätt att existera och vara självständig, i fred vid sidan om Israel.

Är EU beredd att göra detta? Är Sverige och dess regering redo att äntligen gå till handling? Eller tänker man som hittills bara komma med tomma ord, frånsett det inte oviktiga, symboliska erkännandet av Palestina?

Det som är oroande vad gäller den svenska regeringens hållning är Stefan Löfvens olika uttalanden. De verkar ligga nära International Holocaust Remebrance Allaince (IHRA ), en organisation, som med starkt svenskt politiskt stöd, antog en definition av antisemitism, som i praktiken betraktar t.o.m. kritik av staten Israel och dess institutioner, som anti-semitism.

I Morgon-TV 26 januari förtydligar Stefan Löfven att konferensen i Malmö i år skall dels handla om Hågkomsten av förintelsen och dels om utbildning i antisemitism. Han säger tydligt: ”Sverige ställer upp för Israel som land. Vissa stater kritiserar Israel?” Vad menar han med detta? Är det IHRA-definitionen som spökar?

Nej, vi får genom möten som detta och många andra manifestationer sätta en blåslampa under baken på Regering och De borgerliga partierna.

Annars kanske delar av Trumps krigsplan sätts i verket! Det får aldrig hända!

Nej till Trumps krigsplan! Ja till Palestina!

Föregående artikelHög dödlighet i Coronavirusinfektion? Hur mycket skrivs om hundratusentals dödsfall i influensa varje år?
Nästa artikelStödet till Julian Assange ökar! Tal vid manifestationen på Soltorget i Stockholm 8 februari 2020.
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here