Hög dödlighet i Coronavirusinfektion? Hur mycket skrivs om hundratusentals dödsfall i influensa varje år?

4
255
Modell av Coronavirus. Shutterstock.

Varje dag rapporteras om det ökade antalet insjuknade i Coronavirusinfektion, och den ökade dödligheten. Idag meddelas att 34 000 insjuknat och att 717 (2,1 %) har dött.

Hur illa är det? Nedan bara en inledande diskussion i frågan.

Letaliteten, dvs. andelen döda i viss sjukdom, verkar ligga på omkring 2 %. Letalitet

Washington Post skriver “About 2 percent of the reported cases have been fatal, but many experts say the death rate could be lower. That’s because early in an outbreak, mild illnesses may not be reported. If only people with severe illness — who are more likely to die — seek care and are confirmed as being sick, the virus will appear much more deadly than it really is, because of all the uncounted people with milder symptoms.” Washington Post (WP): The biggest questions about the new coronavirus and what we know so far.

Notera det korrekta påståendet i artikeln i WP att dödligheten kan ligga under 2 %, eftersom det kan finnas odiagnostiserade sannolikt mildare fall. Samma felkälla kan gälla andra sjukdomar förstås.

Man beräknar att mellan 3 och 5 miljoner människor insjuknar i allvarlig influensa varje år och att 250 000 – 500 000 dör. Wikipedia. Detta innebär en betydligt högre letalitet (minst 5 %) bland dem som insjuknar i “allvarlig inflensa” än 2 %, men inte generellt i influensa.

Aktade Center of Disease Control (CDC) i Atlanta skriver på hemsidan “CDC estimates that influenza has resulted in between 9 million – 45 million illnesses, between 140,000 – 810,000 hospitalizations and between 12,000 – 61,000 deaths annually since 2010.” CDC.

Influensaepidemin beräknas ha orsakat 61 000 dödsfall i USA 2017/2018 och 810 000 sjukhusinläggningar.

Ungefär tre gånger per sekel inträffar större variationen av viruset och pandemier. En av dessa var Spanska sjukan 1918-19, med 20-100 miljoner döda av 500 miljoner insjuknade.Dödligheten anges till 2-3 % i Wikipedia men torde ligga på minst 4 %.I Sverige dog 37 000 människor Första världskrigets influensapandemi (“Spanska sjukan”) kan ha skördat 100 miljoner offer

Dödligheten i Corona-virusinfektionen bedöms vara klart lägre än i SARS The coronavirus is less deadly than SARS so far: Here’s why the fatality rate could rise.

Slutsats: Det finns goda skäl att behandla Coronavirus-infektionen seriöst och det verkar verkligen myndigheterna i Kina göra, och myndigheterna göra även i andra länder.
Själv känner jag behov av större kunskap främst om hur man beräknar antalet insjuknade. Med stor sannolikhet efter positiva blodprovssvar. Man missar då infekterade med inga eller lättare symptom där blodprov inte tas. Dödsorsaksklassificeringen ger tydliga regler om vilken sjukdom som ska bedömas vara underliggande dödsorak.

4 KOMMENTARER

 1. Statsepidemiologen Anders Tegnell intervjuas i DN “Är viruset dödligare än en vanlig influensa?
  Om man tittar på andelen som dör verkar det ligga rätt nära en influensa. De beräkningar som finns ligger på en procent, vilket är ungefär i linje med en vanlig influensa.

  Kan man få långsiktiga komplikationer? – Nej, det finns ingen anledning att tro det. Det finns inget sådant bland de coronavirus man känner till.

  Vad är inkubationstiden?

  – Den rör sig någonstans mellan ett par dagar och upp till tio dagar. Snittet ligger runt fem.

  Hur kan man skydda sig?

  Nu har vi ingen spridning utanför Kina och då finns ingen anledning att skydda sig. Men en allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten före måltid, mathantering och efter toalettbesök. DN 9/2.

 2. Hur vi än resonerar kan jag inte se varningarna för Coronaviruset överdrivna.
  Upplysningarna behövs verkligen för att hålla smittan under kontroll.
  Ibland kan jag tycka det pratas för mycket om saker och ting men absolut inte det här.
  Kommunikation är förmodligen det viktigaste för att hålla virus infektioner borta.

  (Jag har så smått börjat frångå svenska traditionen med hopskrivna ord och börjar särskriva.
  Tycker inte alla hopskrivna ord är bra. Det riskerar bli otydligt. En särskrivning kan förtydliga vad man menar.)

 3. Anders,
  Jag får känslan av du vill förminska riskerna med det här Coronaviruset.
  För det kommer från ett kommunistland?
  Jag tycker det mindre viktigt vart viruset kommer ifrån. Det viktiga är att alla resurser sätts in.
  En spridning till Mellanöstern är rena skräckscenariot med tanke på vad som skulle kunna hända då. Glöm inte heller vilka länkar som öppnats upp mellan Sverige och Mellanöstern.
  Jag är orolig över den här “öppenheten” och vad den kan ställa till med.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/professorn-minst-ett-ar-innan-vi-ser-slutet-pa-det-har

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here