Influensaepidemin ”Spanska sjukan” kan ha skördat 100 miljoner offer – 20 gånger fler döda än COVID-19?

17
4601
Funston Camp i Kansas 1918

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.. NU är det 3 miljoner dödsfall av eller med COVID-19, dvs c:a 0,04 % av världens befolkning. Ungefär 100 gånger fler dog av ”Spanska sjukan”


Ingress i april 2020: Denna artikel har jag fått av publicisten och översättaren och f.d. deckarförfattaren Åke W Bergh. Mycket tack för det. Jag återpublicera den. Världens befolkning är nu c:a 4 gånger större än 1918. Då dog kanske över 5 % av världens befolkning. Motsvarande dödstal idag skulle vara 375 miljoner döda av coronavirusinfektionen. Hittills är det 120 000, dvs c:a 0,015% av befolkningen i världen. Spanska sjukan ha ha skördat drygt 3 000 gånger fler människoliv med hänsyn till världens befolkningsstorlek, grovt beräknat. Något tankeväckande…


Spanska sjukan – Första världskrigets influensapandemi kan ha skördat 100 miljoner offer

Media är var nyligen fyllda av hyllningar till de ”allierade” soldater som dog i Första världskriget. Dock ett 100-årsminne drabbat av stark selektiv amnesi. Om historiens dödligaste pandemi i samband med kriget som kan ha tagit livet av ytterligare 100 miljoner civila runt om i världen, råder nämligen fullständig minnesförlust.

”Spanska sjukan” 1918 beskrivs som en av de värsta medicinska katastroferna i modern tid. Det var en global pandemi, ett luftburet virus som drabbade alla kontinenter.

Skyttegrav

Döpt ”Spanish flu” efter de första rapporterade fallen i neutrala Spanien. Under kriget rådde mediacensur. Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA, alla belagda med total blackout på nyheter som kunde sänka krigsmoralen. Så även om influensa noterades på annat håll var det de spanska fallen som helt oförskyllt skapade rubriker. En av de första rapporterade insjuknade var just Spaniens kung. (Han överlevde dock.)

En brittisk version

Här utdrag från en nutida officiell brittisk version om pandemin:

”Även om den inte direkt orsakades av kriget, antas det att i Storbritannien spreds viruset av trupper som återvänder hem från Frankrike. Soldater insjuknade i vad som kallades la grippe, med symptom som halsont, huvudvärk och aptitlöshet. Trots att smittan var mycket infektiös i skyttegravarnas primitiva förhållanden var återhämtningen vanligtvis hastig. Läkare kallade det i början ”tredagarsfeber”.

”Utbrottet drabbade Storbritannien i en serie vågor med en topp i slutet av kriget. Hem från norra Frankrike reste trupperna med tåg. Vid hemkomna spreds influensan från järnvägsstationen till stadens centrum, sedan till förorterna och ut på landsbygden. Ingen förskonad, alla kunde drabbas: premiärminister David Lloyd George, Walt Disney, USA:s president Woodrow Wilson, Mahatma Gandhi, Greta Garbo, Edvard Munch och Kaiser Willhelm II i Tyskland.”

Unga vuxna mellan 20 och 30 år drabbades värst. Sjukdomen utvecklades snabbt i dessa fall – förödande snabbt. De som var friska vid frukost kunde vara döda redan vid tea time. Inom några timmar efter de första symptomen på trötthet, feber och huvudvärk utvecklade många lunginflammation, antog en blå ansiktston, kippade efter luft för att snart kvävas.”

”Sjukvården var överväldigad, till och med medicinstudenter mobiliserades. Läkare och sköterskor arbetade till gränsen av kollaps, även om det fanns lite de kunde göra. Ingen behandling fanns mot influensa och inga antibiotika att behandla lunginflammation. Av pandemin 1918/19 dog över 50 miljoner människor över hela världen. Var fjärde britt smittades och 228 000 dog bara här i Storbritannien. Globalt dog fler personer av influensa under ett enda år än av digerdöden/böldpest åren 1347 till 1351. Vid slutet av pandemin fanns endast en region i hela världen som rapporteras ha skonats: den isolerade ön Marajo i Brasiliens Amazonasdelta.”

Så långt blygt undanskymt på historic-uk.com. Mer skrämmade är amerikanska artikeln How the Horrific 1918 Flu Spread Across America (www.smithsonianmag.com/history/journal-plague-year-180965222/#uvyJ2pTRxUIOluoG.99).

Inte heller den någon rubrikskapare, fast rikt illustrerad med hemska bilder. Publicerad förra hösten i Smithsonian Magazine. Utgiven av Smithsonian Institute i Washington, världens största museum. Händelsevis samtidigt som (föregångaren till) denna webbplats skärskådade skuldfrågan till första världskriget. Detta i en anmälan av boken ”Hidden History – The Secret Origins of the First World War” där författarna Docherty och Macgregor anklagar England som klar anstiftare av kriget. Men inte ens i deras senare uppföljare* om själva kriget nämns ett enda ord om någon dödlig global pandemi, vilket ju självfallet givit långt större tyngd till deras anklagelseskrift – tyngden av bortemot 100 miljoner ytterligare lik i lasten.

* OBS Den uppföljande boken ”Prolonging The Agony: How The Anglo-American Establishment Deliberately Extended WWI By Three-And-A-Half Years” av Macgregor och Gerry Docherty diskuterades kortfattat nedan efter artikeln.

Till dem som dog av influensan på hemmaplan, tillkommer tre kvarts miljon britter som stupade på slagfältet. Men som vi ska se, bara en bråkdel av alla dödsoffer som pandemin skördade globalt. En halv miljard kan ha smittas, varav 100 miljoner kan ha dött. I Smithsonian Magazine pekar artikelförfattaren John Barry med stor sannolikhet ut källan till värsta pandemin: amerikanska mellanvästern. Här från inledningen:

”Haskell County ligger i sydvästra hörnet av delstaten Kansas, nära Oklahoma och Colorado. Den numera uttorkade prärien hade varit boskapsland, men bönderna födde nu upp svin, en möjlig ledtråd till ursprunget till den kris som skulle komma att så terrorisera världen. En annan ledtråd är att platsen ligger mitt i ett stort flyttfågelsträck för 17 fågelarter, inklusive tranor och änder. Forskarna förstår idag att fågelinfluensavirus, liksom mänskliga influensavirus, också kan infektera grisar. Och när fågelvirus och humant virus infekterar samma svincell kan deras olika gener blandas och bytas ut som spelkort, vilket kan resultera i ett nytt särskilt dödligt virus.”

”Flera unga män i Haskell county som känt av smittan inkallades den vintern till Camp Funston i centrala Kansas. Den 4 mars, anmälde den förste rekryten influensasymptom. Den enorma armébasen drillade soldater till kriget i Europa. Inom två veckor lades 1 100 in på basens ”hospital”, med tusentals fler sjuka i kasernerna. Trettioåtta dog. Därefter spreds smittan från Funston till andra förläggningar; 24 av 36 stora arméläger såg utbrott i tiotusentals. Snart skulle de skeppas en masse över Atlanten.”

Funston Camp i Kansas 1918

Under tiden spreds sjukdomen i amerikanska civila samhällen. USA hamnade i limbo – stora städer låg öde på kvällarna och i synnerhet insjuknade barn dog som flugor på landsbygden, då ingen vågade vårda dem. Totalt skördade pandemin 670 000 offer bland den amerikanska befolkningen.

Allt glömt och gömt redan under ”Glada tjugotalet”. Som en passus: president Trumps farfar Fred hann dö i influensan i New York 1919, vid 49 års ålder. Då hade han dock redan lagt grunden till familjeförmögenheten med att bygga hela barackstäder för rekryter som drillades för att skeppas över till kriget i Europa.

Han var ”svensk,” bördig Karlstad i Värmland. Istället för Karlstadt i Bayern varifrån han i unga år emigrerade till USA för att slippa värnplikten där hemma. Man kan hålla sig för skratt, liksom sonsonen Donald i Paris häromveckan

Om influensa

Influensavirus muterar snabbt och förändras så att människans immunförsvar får svårt att känna igen och attackera även från en säsong till en annan. Vanliga säsongsinfluensavirus binder vanligtvis bara till celler i övre luftvägarna – näsa och hals – vilket ger endast lättare och övergående besvär. Pandemiviruset av typ 1918 infekterade även celler djupt ner i lungorna där de skadar vävnad och ledde till virala såväl som dödliga bakteriella pneumonier. Mer ”atypiskt” med denna epidemi var att unga vuxna drabbades värst, och inte barn och gamla som mer typiskt.

En pandemi inträffar när ett helt nytt och virulent influensavirus som immunsystemet inte tidigare utsatts för sprids bland befolkningen. Och spreds över hela världen gjorde det. I tre vågor från vintern 1918 till den ebbade ut 15 månader senare, långt in på efterföljande år. Den andra mest dödliga vågen, en veritabel tsunami ”fredshösten” 1918. Stilleståndsavtalet undertecknades 11 november, Armistice Day, som alltjämt firas årligen. Vid fredsförhandlingarna i Versailles 1919 kollapsade självaste USA:s president och en av hans yngre assistenter dog i influensa. President Wilson som gick till återval 1916 på att hålla landet utanför alla europeiska krig. Men det glömdes bort och USA mobiliserade snart för krig. Alla protester och annat löst prat olagligförklarades med hot om upp till 20 års fängelse.

Det är i det skenet man ska se den dödliga pandemin. All information mörklades.

Pressfriheten slopades. Läkare som skrev insändare till tidningarna refuserades mangrant. Karantän var inte att tänka på. Ändå har fartyg i alla tider blivit liggande långt ut på redden i väntan på friskförklaring vid minsta misstanke om smittsam sjukdom ombord! Viktigast var kriget. Soldaterna skulle iväg, men till vad nytta? Ett litet kavalleri med granna hästar skeppades över och visades stolt upp. Men fotsoldaterna saknades allt. Vapen och uniform fick engelsmännen stå för. För att inte tala om artilleri… USA hade ingen krigsindustri att tala om, frånsett lönsam ammunitionstillverkning samt lättare vapen från inbördeskriget och efterföljande indianmassakrer – något man skulle ta igen med råge under mellankrigsåren,

Hur många av de officiellt 116 000 stupade amerikanska soldaterna som verkligen föll offer i strid får vi nog aldrig veta. Något betydande fältslag sedan de väl sattes in i kriget i april 1918 deltog de aldrig i. Dog man inte i influensa var chansen stor att dö i matförgiftning. Förplägnaden stod USA åtminstone själva för, mycket i form av hälsovådliga köttkonserver från slakterierna i Chicago.

Det senare finns i alla fall dokumenterat i pressen – om influensan noll och intet. Hemma i USA dog 670 000 i pandemin – globalt dog mellan 50 och 100 miljoner. Hur många mer exakt vet ingen, modern folkbokföring existerade inte i stora delar av världen. Klart är i alla fall att influensaepidemin i samband med första världskriget skördade fler offer på 15 månader än AIDS under 40 år och digerdöden under ett helt sekel.

I neutrala Sverige dog 37 000. Dick Harrison påminde oss för ett tiotal år sedan i samband med fågelinfluensan, med bild från gymnastiksalen i Östersunds gymnasium om patienter som hostade blod. Till och med läkare och sköterskor dog. I Stockholm gick kyrkklockorna varma och invånarna på nerverna. De klämtade långt in på nätterna för alla som måste begravas i vigd jord. ”Spanskan” drabbade isolerade samebyar långt upp i norr.

Artikelförfattaren John M Barry är historiker och har skrivit en hel bok i ämnet (Akademibokhandeln 229 kr), först utgiven 2003 och nu uppdaterad om den aktuella svininfluensan. ”A New York Times bestseller”. Så ingen kan säga att man inte hunnit informera sig…

bokomslag The Great Influenze.

Till de 16 miljoner offer som anses ha skördats av direkta krigshandlingar kan således läggas upp till 100 miljoner ytterligare döda. Idag en hundraårig skräckis totalt sopad under mattan, bedrägligt döpt ”Spanska sjukan” och raderad ur historien om kriget. Så fasansfullt destruktivt att ”det skulle göra slut på alla framtida krig”, som det hette.

Den nya boken om Första världskriget

*) Prolonging The Agony: How The Anglo-American Establishment Deliberately Extended WWI By Three-And-A-Half Years. Copyright © 2017, 2018 Jim Macgregor and Gerry Docherty. Här hävdas att de västallierade skulle ha haft “the upper hand” redan efter en kort tid på slagfältet. Har jag fel, men är inte den gängse uppfattningen att tyskarna tvärtom skulle haft allt att vinna på tidiga fredsförhandlingar? Istället för man ett besynnerligt resonemang om att neutrala stater såsom Sverige förlängde kriget genom att tillåtas föra handel med krigförande Tyskland. En självklar rätt enligt internationell lag. Skulle Sverige inte haft rätt att föra handel med Vietnam under kriget i Indokina? Vore författarna mer tilltalade av om vi tvingats sända flera hundra tusen svenska bassar att malas till köttfärs av tyska kanoner i Somme eller Flandern?

Föregående artikelHar inte Ryssland rätt till självförsvar … även när hotet är vid landets gräns?
Nästa artikelSköld Peter Mattis 1937-2021 – till minne
Åke Bergh
Åke W Bergh har pluggat alltifrån elektronik och digitalteknik vid Teknikum i Uppsala - till nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi vid Stockholms universitet. Redaktör vid Kemisk Tidskrift med flera tekniska tidskrifter. Även deckarförfattare med flera titlar på Norstedts. Bloggar på äldre dar om internationell politik.

17 KOMMENTARER

 1. Min pappa Ivan Bohman, född 1902 i en arbetarfamilj i Norrköping, överlevde spanska sjukan. Vilket var tur speciellt eftersom hans två äldre syskon hade dött 5-6 år gamla i barnsjukdomar vanliga på den tiden – en dog i difteri.

 2. Varför skrivs det så sällan om sjukdomens härjningar i Östeuropa, framför allt i de områden som drabbades av inbördeskriget. Där har det varit mer praktiskt att ge bolsjevikerna skulden för allt som gick fel.

  • Det skrivs väldigt lite om Ryssland överhuvudtaget. Jag tror det är därför etablissemang och kulturelit vill markera att vi (svenskar) tillhör den västerländska kulturen med influens närmast från USA. Ryssland kommer bara på tal om det är något speciellt. Det är precis som om Ryssland, ryssar och deras liv och leverne inte angår oss.

 3. Mycket intressant inlägg och beklämmande hur influensan behandlades medialt. Men även historiskt. Spanska sjukan under ww1 nämndes när jag läste historia A på Komvux men inte alls så ingående som här ovan. Kanske var den en del av den ”offentliga” beskrivningen jag vet inte. Jag är själv drabbad av influensa just nu så det är lättare att förstå eländet. Ovanpå fick jag vinterkräksjuka och det är längesedan jag mått så dåligt som nu. Kräksjukan verkar släppa sitt gastkramande grepp efter ett dygn i elände men jag är totalt utmattad. Annars är det många nya inlägg att läsa nu om man bara orkar.

 4. Intressant kommentar då ”dagens profithungriga läkemedelsindustri” förmodligen gör allt vad den kan för att hitta ett vaccin mot den förödande sjukdomen Covid-19 som framförallt drabbar de äldsta i samhället.

  Nästa projekt kund möjligen vara att hitta ett vaccin mot avundsjuka?
  Ibland tycker jag faktiskt det skulle behövas.

  • i en socialiserad världs skulle de potentiella vaccintillverkarna samarbeta närmare. Vaccinet skulle bli billigare då ofta stark patentfördyrning skulle kunna undvikas.

   • Kan inte se någon socialiserad värld framför mig.
    Är heller inte särskilt ledsen för det.
    Den ”socialism” världen hittills skådat har kunnat luta sig mot marknaden.
    Maskinparken på Kuba vem tror du producerat den?
    Genom marknaden har den betydande utvecklingen skett.
    Hur kan du lova en socialiserad (plan-)ekonomi skulle vara bättre?
    Vart finns de beläggen? Jag hör bara löften om ett paradis.
    Vackra fraser som det skulle vara en helig skrift.
    Själv betraktar jag både samarbete och konkurrens som de bästa förutsättningarna för en effektiv produktion. Där finns egentligen inga motsättningar.
    Hur många ”win-win” samarbeten har inte marknaden erfarit?
    Tyvärr är effektiviteten svår att moderera därför marknaden är självgenererande.
    Patent måste finnas av samma orsak där finns polis och rättsväsende.

    • Bristerna i kapitalismen är uppenbara. Självklart kan mänskligheten prestera bättre än i detta primiriva, orättvisa system som främjar girighet, krig om råvaror och marknader samt klimatförstöring. Mycket väl belagt.

     En gång i tiden trodde man att slav- och senare feodalsamhället var bäst…

     • Många gånger väljer man att fokusera på det man vill se och titta åt sidan för det man inte vill se.
      Jag tror det är ett sätt att fylla sitt individuella behov.
      För så illa har väl ditt eget liv inte varit såsom du beskriver?

      Jag är väl inte dummare än att förstå vad som skapat välfärden i det här landet och heller inte dummare att förstå vad som håller på att förstöra den.

      Över 1200 döda i covid-19 i Sverige enligt officiella uppgifter.
      Hur de är att lita till vet jag inte mer än de inte är tagna i överkant.
      Det är uppåt tio gånger mer än de övriga Skandinaviska länderna.
      Nöjd med vänsterpolitiken?

     • Ser ingen vänsterpolitik då det gäller corona i Sverige.

      Jag publicerade detta i DN igår kväll som en av över 1000 kommentatorer till en kritisk forskar-artikel om Sveriges coronapolitik DN: Folkhälsomyndigheten har misslyckats. Politikerna måste gripa in.

      ”Det är viktigt att kritiskt granska Folkhälsomyndigheten och den svenska policyn. Säkert har felbedömningar skett.
      Artikeln innehåller dock tveksamheter.
      Man redovisar uppgifter för de 3 då senast tillgängliga dagarna. men nämner ej att vissa länder som Italien, Spanien, Belgien och Frankrike med hård isolerings- och karantänpolicy har betydligt högre dödlighet i Sverige enligt officiella siffror. Nordiska länder med liknande policy har å andra sidan betydligt lägre dödlighet. Andra faktorer än just denna policy spelar rimligen stor roll. En viktig fråga är när i smittspridningsskendet olika åtgärder sätts in, en annan hur de efterlevs och en tredje om relevanta åtgärder mot högriskgrupper vidtagits. Ett stort misstag i Sverige synes vara att man inte tidigt betraktade personer i äldrevård som högriskgrupp och inte med prioritet testade personalen.
      Familjens kära 100-åriga ganska friska styvmor får varje vecka besök av flera hemtjänspersonal i sin bostad. De har handskar, men inte skydd och är inte testade…
      Från Kina rapporteras nu som misstag att man satte familjer i karantän i Wuhan, vilket skall ha underlättat smittspridning i familjer. Man hade sedan nytta av sina Fancangsjukhus som beskrivits i Lancet.
      Den luftiga beskrivningen av relationen mellan experter och politiker i Sverige jämfört med andra länder övertygar inte.

      Förslag: 1) Fokusera på äldrepersonal med tester & utrustning 2) Begränsa rejält eller stäng serveringar 3) Max 10 personer i folksamling

    • ”socialiserad värld”, du står ju mitt i den, därför kan du inte se den. Modellen kallas ”sovjetsocialism”, hårt toppstyrd av en liten och maktfullkomlig självutnämnd elit. En byråkraters modell av kapitalism. Visst skulle vaccintillverkarna samarbeta närmare, det gör dom ju nu, det brukar kallas ”kartell” – för att hålla priser och vinster uppe. Därför gör dom allt dom kan. Dom dreglar efter pengar. Traditional Chinese Medicine (TCM) förkastas i rasande propaganda. Det ger inga vinster. Vackra löften? För den 90% av Kinas befolkning som en gång levde i analfabetism och fattigdom är det inte längre några löften. Inte heller någon centralt styrd planekonomi av sovjetisk eller svensk modell.

 5. Påven Francis sade den här veckan något som låter som om han tävlar om hyperbolisk absurditet med Greta Thunberg.
  https://www.zerohedge.com/health/pope-francis-suggests-pandemic-natures-revenge-ignoring-climate-change

  Francis antydde faktiskt i nya uttalanden om coronavirus-pandemin att det är naturens hämnd för människor som ignorerar klimatförändringar .
  Påven Francis har sagt att coronavirus-pandemin är ett av ”naturens svar” på människor som ignorerar den nuvarande ekologiska krisen , rapporterar CNN .
  Där beskrev påven vidare krisen som en möjlighet för mänskligheten att ”bromsa produktionen och konsumtionen”.
  ”Vi svarade inte på de delvisa katastroferna. Vem talar nu om bränderna i Australien eller kom ihåg att för 18 månader sedan en båt kunde korsa Nordpolen eftersom glaciärerna alla hade smält? Vem talar nu om översvämningarna?” sa påven.
  ”Jag vet inte om det här är hämnd på naturen, men det är verkligen naturens svar,” tillade han och föreslog starkt att det pågående dödliga COVID-19-utbrottet kan vara en del av naturens ‘svar’ – med tanke på att pandemin var i fokus av intervjun.
  Han sa faktiskt något liknande i en intervju med en spansk journalist för över två veckor sedan, och sa vid den tidpunkten när han pressades om klimatförändringar och coronavirus . Den 83-åriga påven verkade själv dålig för veckor sedan, men har testat negativt för det nya viruset två gånger, enligt rapporter. Han har firat mässa i Vatikanen, inklusive för palmesöndag, i en tom Peterskyrka.

  Minns att nära slutet av förra året var påven Francis så trött på ”förnekare av klimatförändringar” att han var på väg att förklara en ny synd – ”ekologisk synd” .
  ”Vi måste introducera – vi tänker – i katolska kyrkans katekism synden mot ekologi, den ekologiska synden mot det gemensamma hemmet, för det är en plikt,” sa påven till en publik av juridiska experter i Vatikanen i november 2019.
  Men vi bör påpeka att varje försök att jämställa ”människan skapade klimatförändringar” med en global pandemi, hur som helst på distans, är en verkligt ny och konstig uppfattning med tanke på de dödligaste utbrotten i historien som ”Black Death” som utrotade uppskattningsvis 75 -125 miljoner människor på 1300-talet var uppenbarligen långt innan industrin, massförbrukning och hotet om ”koldioxidavtrycket” .

  • @Ivan
   Att ditt fokus ligger på vad sekteristiskt tänkande människor tycker, såsom påvar och tonåringar som tror blint på sina auktoriteter, är tragiskt. Varför fokuserar du inte på bättre källor?

   @Alla
   Varför stödjer ni inte och röstar ni inte på ett valsamverkande parti för fred och Svexit som är grunden för att kunna satsa på ekologisk hållbarhet och hög beredskap? Vad är fel på er?

 6. Två svenska medier. Två helt olika berättelser.
  Anmärkningsvärt SVT Public Service alltid misstänkliggör Ryssland.
  För inte så länge sedan hade SVT en tjej, journalist, som alltid stod för reportagen från Ryssland.
  Samma sak då. Aldrig något bra i Ryssland. Men kvinnan försvann spårlöst?
  Jag drar gärna parallellen med USA. ”Orange man bad” Vad än Trump gör så är det alltid dåligt.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/corona-ryssland

  https://www.nyatider.nu/langa-koer-i-moskva-sedan-elektroniskt-pass-inforts/

  SVT:s korrespondet Bert Sundström bör inte tro jag helt korkat och ta till med det budskap han vill förmedla.
  Vad skulle det vara för fel att bygga ett stort sjukhus i raketfart i anslutning till Rysslands största stad när en oöverskådlig pandemi hotar.
  Jag tycker Rysslands regering nu agerar föredömligt.
  Endast genom åtgärder kan smittspridningen bromsas och endast med adekvat sjukvård kan lidandet minskas.

  Nya Tider: (länk ovan)
  ”Tanken var att begränsa smittspridningen genom att tvinga de 12,7 miljoner invånarna i storstaden att isolera sig hemma. Sedan den 30 mars är det bara tillåtet att lämna hemmet för nödvändiga ärenden, som att handla i den närmaste affären eller gå ut med hunden. Vissa yrkesgrupper har dock varit undantagna från karantänreglerna. För att kunna kontrollera att rätt människor använder tunnelbanan har myndigheterna infört de elektroniska passen. Man kan även ansöka om tillstånd att resa i andra trängande ärenden.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here