Laglöst i Gaza: Varför västvärlden stöder Israel oavsett vad som händer

11
1889

När västerländska politiker står i kö för att heja på Israel som svälter och bombar civila i Gaza, är det viktigt att förstå hur vi nådde denna punkt – och vad det betyder för framtiden, skriver Jonathan Cook 13 oktober.

Jonathan Cook

https://consortiumnews.com/2023/10/13/lawless-in-gaza-why-west-backs-israel-no-matter-what/

_________________

För mer än ett decennium sedan började Israel förstå att dess ockupation av Gaza genom belägring kunde vara till dess fördel. Man började omvandla den lilla kustnära enklaven från en börda till en värdefull portfölj i den internationella maktpolitikens handelsspel.

Den första fördelen för Israel, och dess västliga allierade, är mer omdiskuterad än den andra.

Den lilla landremsan längs östra Medelhavskusten förvandlades till en blandning av testområde och skyltfönster.

Israel kunde använda Gaza för att utveckla alla möjliga nya tekniker och strategier som är förknippade med den säkerhetsbransch som växer fram i hela västvärlden, eftersom tjänstemän där blev alltmer oroliga för inhemsk oro, ibland kallad populism.

Belägringen av Gazas 2,3 miljoner palestinier, som Israel införde 2007 efter att Hamas valts till att styra enklaven, möjliggjorde alla möjliga slags experiment.

Hur skulle befolkningen bäst kunna hållas i schack? Vilka restriktioner kunde införas för deras kost och livsstil? Hur skulle nätverk av informatörer och kollaboratörer rekryteras på avstånd? Vilken effekt hade befolkningens instängdhet och upprepade bombningar på sociala och politiska relationer?

Och slutligen, hur skulle Gazas invånare hållas underkuvade och ett uppror förhindras?

Svaren på dessa frågor gjordes tillgängliga för västvärldens allierade genom Israels shoppingportal. Bland de tillgängliga artiklarna fanns raketavlyssningssystem, elektroniska sensorer, övervakningssystem, drönare, ansiktsigenkänning, automatiserade vapentorn och mycket mer. Allt testat i verkliga situationer i Gaza.

Israels anseende fick sig en rejäl törn av det faktum att palestinierna förra helgen lyckades kringgå denna instängda infrastruktur – åtminstone under några dagar – med hjälp av en rostig bulldozer, några glidflygare och en känsla av att  man har inget  förlora.

Detta är en del av anledningen till att Israel nu måste gå tillbaka till Gaza med marktrupper för att visa att man fortfarande har medel för att hålla palestinierna nere.

Kollektiv bestraffning

Vilket för oss till det andra syftet med Gaza.

Eftersom västländerna har blivit alltmer oroade av tecken på folklig oro i hemlandet, har de börjat fundera mer noggrant på hur de ska kunna kringgå de restriktioner som internationell rätt ålägger dem.

Termen syftar på en samling lagar som formaliserades i efterdyningarna av andra världskriget, då båda sidor behandlade civila på andra sidan stridslinjerna som föga mer än bönder på ett schackbräde.

Målet för dem som utarbetade internationell rätt var att göra det orimligt att upprepa nazisternas grymheter i Europa, liksom andra brott som Storbritanniens brandbombning av tyska städer som Dresden eller USA:s fällning av atombomber över Hiroshima och Nagasaki.

”Gaza är ett så flagrant brott mot detta förbud som man kan tänka sig”

En av de grundläggande principerna i internationell rätt – i hjärtat av Genèvekonventionerna – är förbudet mot kollektiv bestraffning, dvs. att vedergälla mot fiendens civilbefolkning och låta dem betala priset för de handlingar som deras ledare och arméer utfört.

Det är mycket uppenbart att Gaza är en så flagrant överträdelse av detta förbud som man kan tänka sig. Även under ”lugna” tider förnekas dess invånare – en miljon av dem är barn – de mest grundläggande friheterna, såsom rätten att röra sig, tillgång till ordentlig sjukvård eftersom läkemedel och utrustning inte kan föras in, tillgång till drickbart vatten och användning av elektricitet under stora delar av dagen eftersom Israel fortsätter att bomba Gazas kraftverk.

Israel har aldrig gjort någon hemlighet av att man straffar Gazas befolkning för att de styrs av Hamas, som förkastar Israels rätt att ha fördrivit palestinierna från deras hemland 1948 och fängslat dem i överbefolkade ghetton som Gaza.

Det som Israel gör mot Gaza är själva definitionen av kollektiv bestraffning. Det är ett krigsbrott: 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 52 veckor varje år, i 16 år.

Och ändå verkar ingen i det så kallade internationella samfundet ha lagt märke till det.

Krigets regler skrivs om

Men den svåraste juridiska situationen – för Israel och västvärlden – är när Israel bombar Gaza, som man gör nu, eller skickar in soldater, som man snart kommer att göra.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu belyste problemet när han sa till befolkningen i Gaza: ”Lämna nu.” Men som han och västvärldens ledare vet har Gazas invånare ingenstans att ta vägen, ingenstans att fly undan bomberna. Så varje israelisk attack är per definition också riktad mot civilbefolkningen. Det är den moderna motsvarigheten till brandbombningarna av Dresden.

Brandbombning av Dresden

Israel har arbetat med strategier för att övervinna denna svårighet sedan den första stora bombningen av Gaza i slutet av 2008, efter att belägringen infördes.

En enhet inom riksåklagarämbetet fick i uppdrag att hitta sätt att skriva om krigets regler till Israels fördel.

Vid den tidpunkten var enheten orolig för att Israel skulle kritiseras för att ha sprängt en ceremoni för nyutexaminerade poliser i Gaza och dödat många unga kadetter. Enligt internationell rätt är poliser civila, inte soldater, och därför inte ett legitimt mål. Israeliska advokater var också oroliga för att Israel hade förstört regeringskontor, infrastrukturen för Gazas civila förvaltning.

Israels oro framstår nu som förlegad – ett tecken på hur långt man redan har flyttat fram positionerna när det gäller internationell rätt. Sedan en tid tillbaka betraktas alla som har kopplingar till Hamas, även om de är i periferin, som legitima mål, inte bara av Israel utan av alla västerländska regeringar.

”Om man gör något tillräckligt länge kommer världen att acceptera det”

Tjänstemän i väst har tillsammans med Israel behandlat Hamas som en terroristorganisation och ignorerat att det också är en regering med människor som utför vardagliga uppgifter som att se till att soptunnor hämtas och att skolor hålls öppna.

Eller som Orna Ben-Naftali, dekan vid juridiska fakulteten, sa till tidningen Haaretz 2009: ”Det skapas en situation där majoriteten av de vuxna männen i Gaza och majoriteten av byggnaderna kan behandlas som legitima mål. Lagen har faktiskt ställts på huvudet.”

På den tiden förklarade David Reisner, som tidigare hade varit chef för enheten, Israels filosofi för Haaretz: ”Det vi ser nu är en revidering av internationell rätt. Om du gör något tillräckligt länge kommer världen att acceptera det.”!

”Hela den internationella rätten är nu baserad på uppfattningen att en handling som är förbjuden idag blir tillåten om den utförs av tillräckligt många länder.”

Israels inblandning för att ändra internationell rätt går tillbaka många decennier.

Med hänvisning till Israels attack mot Iraks nystartade kärnreaktor 1981, en krigshandling som fördömdes av FN:s säkerhetsråd, sade Reisner: ”Stämningen var att Israel hade begått ett brott. Idag säger alla att det var förebyggande självförsvar. Internationell rätt utvecklas genom överträdelser.”

Han tillade att hans team hade rest till USA fyra gånger under 2001 för att övertyga amerikanska tjänstemän om Israels alltmer flexibla tolkning av internationell rätt i syfte att underkuva palestinierna.

”Om det inte hade varit för dessa fyra resor [till USA] är jag inte säker på att vi skulle ha kunnat utveckla tesen om kriget mot terrorismen i nuvarande omfattning”, sade han.

Dessa omdefinitioner av krigets regler visade sig vara ovärderliga när USA valde att invadera och ockupera Afghanistan och Irak.

”Mänskliga djur”

 

Under de senaste åren har Israel fortsatt att ”utveckla” internationell rätt. Man har infört begreppet ”förhandsvarning” – ibland ger man bara några minuters förvarning om att en byggnad eller ett område kommer att förstöras. Sårbara civila som fortfarande befinner sig i området, som äldre, barn och funktionshindrade, omformuleras sedan till legitima mål för den som inte lämnar området i tid.

Och man använder den pågående attacken mot Gaza för att ändra reglerna ytterligare.

Haaretz-artikeln från 2009 innehåller referenser från tjänstemän inom rättsväsendet till Yoav Gallant, som då var militärbefälhavare med ansvar för Gaza. Han beskrevs som en ”vild man”, en ”cowboy” som inte hade tid för juridiska finesser.

Yoav Gallant

Gallant är nu försvarsminister och den man som är ansvarig för att denna vecka ha infört en ”fullständig belägring” av Gaza: ”Ingen elektricitet, ingen mat, inget vatten, inget bränsle – allt är stängt.” I ett språk som suddade ut alla skillnader mellan Hamas och Gazas civila beskrev han palestinierna som ”mänskliga djur”.

Detta innebär kollektiv bestraffning på ett helt annat plan. Enligt internationell rätt rör det sig om folkmord, både retoriskt och innehållsmässigt.

Men det har gått så långt att till och med mittenpolitiker i väst hejar på Israel – ofta utan att ens kräva ”återhållsamhet” eller ”proportionalitet”, de uttryck som de brukar använda för att dölja sitt stöd för lagbrott.

Storbritannien har gått i bräschen för att hjälpa Israel att skriva om regelboken för internationell rätt.

Lyssna på Keir Starmer, ledare för Labouroppositionen och den man som nästan säkert kommer att bli Storbritanniens nästa premiärminister. Den här veckan stödde han den ”fullständiga belägringen” av Gaza, ett brott mot mänskligheten, och omformulerade det till Israels ”rätt att försvara sig”.

 

Starmer har inte misslyckats med att förstå de rättsliga konsekvenserna av Israels handlingar, även om han personligen verkar vara immun mot de moraliska konsekvenserna. Han är utbildad som människorättsadvokat.

 

Hans inställning verkar till och med förvåna journalister som inte är kända för att sympatisera med palestiniernas fall. När Kay Burley från Sky News frågade Starmer om han hade någon sympati för att de civila i Gaza behandlas som ”mänskliga djur”, kunde han inte hitta ett enda stödjande ord.

 

Istället övergick han till ett direkt bedrägeri: att beskylla Hamas för att sabotera en ”fredsprocess” som Israel både praktiskt och deklarativt begravde för flera år sedan.

 

Hans skugg-attorney general, Emily Thornberry, bekräftar att Labourpartiet nu tolererar Israels krigsförbrytelser och har hållit sig till samma manus. I BBC:s ”Newsnight” undvek hon frågor om huruvida det är förenligt med internationell rätt att strypa strömmen och leveranserna till Gaza.

 

Det är ingen slump att Starmers ståndpunkt står i så dramatisk kontrast till hans föregångare Jeremy Corbyns. Den senare drevs bort från sin post av en ihållande smutskastningskampanj om antisemitism, som underblåstes av Israels ivrigaste anhängare i Storbritannien.

 

Starmer vågar inte bli sedd på fel sida i denna fråga. Och det är precis det resultat som israeliska tjänstemän ville ha och förväntade sig.

 

Starmer är naturligtvis långt ifrån ensam. Grant Shapps, Storbritanniens försvarsminister, har också uttryckt sitt skarpa stöd för Israels politik att svälta ut två miljoner palestinier i Gaza.

 Rishi Sunak, Storbritanniens premiärminister, har satt upp den israeliska flaggan på framsidan av sitt officiella residens, 10 Downing Street, till synes obekymrad över hur han ger visuell form åt vad som normalt skulle anses vara ett antisemitiskt uttryck: att Israel kontrollerar Storbritanniens utrikespolitik.

Starmer, som inte vill vara sämre, har krävt att Wembleystadions valv skall prydas med den israeliska flaggans färger.

”Media spelar sin roll, pålitligt som alltid”

Hur mycket detta skolpojksaktiga hejande på Israel än säljs som en solidaritetshandling efter Hamas dödande av israeliska civila i helgen, är undertexten omisskännlig: Storbritannien stöder Israel när landet inleder sin vedergällningskampanj för krigsförbrytelser i Gaza.

Det är också syftet med inrikesminister Suella Bravermans råd till polisen att behandla viftandet med palestinska flaggor och ropen på Palestinas befrielse vid protester till stöd för Gaza som kriminella handlingar.

Media spelar sin roll, pålitligt som alltid. Ett TV-team från Channel 4 förföljde Corbyn genom Londons gator den här veckan och krävde att han skulle ”fördöma” Hamas. De insinuerade genom utformningen av dessa krav att allt som var mindre utförligt – som Corbyns ytterligare oro för Gazas civilbefolkning – var en bekräftelse på den tidigare Labourledarens antisemitism.

Jeremy Corbyn – Wikimedia Commons – Photo: David Hunt

 

Den tydliga innebörden från politiker och etablerade medier är att allt stöd för palestiniernas rättigheter, allt avståndstagande från Israels ”obestridliga rätt” att begå krigsförbrytelser, är liktydigt med antisemitism.

Europas hyckleri

Denna dubbla strategi, där man hejar på Israels folkmordspolitik gentemot Gaza samtidigt som man kväver alla avvikande åsikter eller betecknar dem som antisemitism, är inte begränsad till Storbritannien.

Över hela Europa, från Brandenburger Tor i Berlin till Eiffeltornet i Paris och det bulgariska parlamentet, har officiella byggnader varit upplysta med den israeliska flaggan.

Europas högsta tjänsteman, Ursula von der Leyen, ordförande för Europeiska kommissionen, firade att den israeliska flaggan överhöljde EU-parlamentet denna vecka.

Hon har upprepade gånger sagt att ”Europa står med Israel”, trots att de israeliska krigsförbrytelserna börjar öka.

Det israeliska flygvapnet skröt på torsdagen om att de hade släppt omkring 6 000 bomber över Gaza. Samtidigt rapporterade människorättsgrupper att Israel avfyrade det kemiska brandvapnet vit fosfor in i Gaza, ett krigsbrott när det används i stadsområden. Och Defence for Children International noterade att mer än 500 palestinska barn hittills hade dödats av israeliska bomber.

Det var upp till Francesca Albanese, FN:s särskilda rapportör för de ockuperade områdena, att påpeka att Von Der Leyen tillämpade principerna för internationell rätt på ett fullständigt inkonsekvent sätt.

För nästan exakt ett år sedan fördömde Europeiska kommissionens ordförande Rysslands angrepp på civil infrastruktur i Ukraina som krigsförbrytelser. ”Att stänga av män, kvinnor och barn från vatten, elektricitet och värme när vintern kommer – det är rena terrorhandlingar”, skrev hon. ”Och vi måste kalla det så.”

Albanese noterade att Von der Leyen inte hade sagt något motsvarande om Israels ännu värre attacker mot palestinsk infrastruktur.

 

Skicka in ’the Heavies’ (dvs. seriösa tidningar, ö.a.)

Samtidigt har Frankrike redan börjat bryta upp och förbjuda demonstrationer mot bombningarna av Gaza. Dess justitieminister har upprepat Braverman och föreslagit att solidaritet med palestinier riskerar att förolämpa judiska samhällen och bör behandlas som ”hatpropaganda”.

Naturligtvis är Washington orubbligt i sitt stöd för vad Israel än beslutar att göra mot Gaza, vilket utrikesminister Anthony Blinken klargjorde under sitt besök denna vecka.

President Joe Biden har lovat vapen och finansiering, och skickat in den militära motsvarigheten till ”the Heavies” för att se till att ingen stör Israel när de utför dessa krigsförbrytelser. Ett hangarfartyg har skickats till regionen för att säkerställa tystnad från Israels grannar när markinvasionen inleds.

”Washington är orubbligt i sitt stöd för vad Israel än beslutar att göra mot Gaza”

Även de tjänstemän vars främsta roll är att främja internationell rätt, såsom Antonio Guterres, generalsekreterare för FN, har börjat röra sig med den ändrade jordmånen.

Liksom de flesta tjänstemän i väst har han betonat Gazas ”humanitära behov” framför de regler för krig som Israel är skyldigt att följa.

Detta är Israels framgång. Språket om internationell rätt som bör gälla för Gaza – om regler och normer som Israel måste följa – har fått ge vika för, i bästa fall, principerna om humanism: internationella välgörenhetshandlingar för att lindra lidandet för dem vars rättigheter systematiskt trampas på och dem vars liv utplånas.

Tjänstemän i väst är mer än nöjda med färdriktningen. Inte bara för Israels skull utan även för deras egen skull. För en dag i framtiden kan deras egna befolkningar vara ett lika stort problem för dem som palestinierna i Gaza är för Israel just nu.

Att stödja Israels rätt att försvara sig är deras handpenning.

 

Jonathan Cook är en av MintPress medarbetare. Cook vann Martha Gellhorns specialpris för journalistik. Hans senaste böcker är Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) och Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (Zed Books). Hans webbplats är http://www.jonathan-cook.net/

 

Denna artikel kommer från Declassified U.K.

Föregående artikelTill Sveriges riksdagsledamöter angående lagförslaget om ”utlandsspioneri” 
Nästa artikelDemonstration utanför riksdagen kl 15 idag mot sjukhusbombningar i Gaza folkmordet i Palestina. Kom!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Jag hittar inga ord, nu handlar det om en fruktansvärd mänsklig katastrof, det är den vi ska belysa…varenda dag!!!

  https://lakareutangranser.se/nyheter/humanitar-katastrof-i-gaza

  Medan Gazaremsan jämnas med marken, hopar sig liken på gatorna eftersom invånarna inte vågar begrava familjemedlemmar och vänner. ”Utan motstycke” räcker inte för att beskriva den medicinska, humanitära katastrof som nu utspelar sig i Gazaremsan.

  – Det är helt förfärligt. Liken hopar sig. Folk är rädda för att begrava de döda. När vi körde förbi en byggnad som bombats kände vi stanken av ruttnande lik. Det är för farligt att gräva fram de döda ur de raserade byggnaderna, säger vår kirurg Ghassan Abu-Sitta.

 2. Ska inte EUropas högsta och tillika apartheid israels förespråkare uttala sig om apartheid israels vidriga bombningen av ett Baptist sjukhus?

  Var håller von der Leyen hus? Starmer, har du tappat tungan? Ska ni inte moralisera om ”människo liv” eller anser ni att Palestinier är djur precis som sionisten Galant?

 3. Israel bombade igår Al-Ahli-sjukhuset fullt av civila i Gazaremsan. Ett precisionsanfall drabbade sjukhuset där det fanns tusentals civila, mestadels kvinnor och barn, och ingen militär.

  Minst 790 människor uppges ha dödats, den stora majoriteten av offren är barn och kvinnor.

  Många patienter brändes levande i branden som bröt ut i byggnaden. Den nuvarande dödssiffran är mycket ungefärlig. Den palestinske presidenten förklarade tre dagars sorg för offren för den dödliga sattacken. Journalister från den palestinska TV-kanalen Al-Yum hävdar att Israel före attacken varnade lokala invånare om behovet av att gömma sig på detta sjukhus.

  Men Israel försöker redan skylla attacken mot sjukhuset i Gaza på Hamas ”misständning”.

  Netanyahu anklagade personligen Hamas för attacken. Skadorna förutsätter dock att byggnaden träffades av en kraftfull missil som Hamas inte har tillgång till.

  Å andra sidan bekräftade representanten för den israeliska armén faktiskt det israeliska ansvaret med sina uttalanden: ”Vi har varnat sjukhusen i Al-Maamdani, Al-Ahli, Al-Arabi och fem andra sjukhus för att inte använda dem som ett skydd för Hamas.”

  Tidigare uppgav samma representant för den israeliska armén att judarna gav civilbefolkningen 4 timmar på sig att evakuera från norra Gazaremsan längs den tillhandahållna korridoren.

  Det var längs den humanitära korridoren nära Salah al-Din som ytterligare ett flyganfall dödade cirka 70 människor och skadade ytterligare 200.

  Ryssland och Förenade Arabemiraten har begärt ett brådskande möte i FN:s säkerhetsråd den 18 oktober som svar på attacken mot ett sjukhus i Gaza.

  Under tiden går nu tusentals människor i Mellanöstern ut på gatorna i massprotester till stöd för Palestina. Protester bröt ut i Egypten, Tunisien, Jordanien, Turkiet, Syrien, Libanon, Jemen, Iran etc.

  Sammandrabbningar mellan demonstranterna och poliser ägde rum i Ankara. Demonstranter bröt sig igenom polisbarrikader och stormade det israeliska konsulatet i Istanbul. I Malatya kom turkar i en kolonn på flera hundra bilar för att storma den amerikanska flygbasen. I Amman satte demonstranter eld på Israels ambassad.

  https://www.nyhetsbanken.se/2023/10/790-doda-nar-israel-bombade-sjukhus.html
  https://southfront.press/point-of-no-return-israel-struck-al-ahli-hospital-full-of-civilians-in-gaza-strip-18/

 4. Nu när Biden avslutade sin löjliga rövslickeri av barnamördare och apartheid regimen israel, så har näst på tur rövslickar västpolitiker, lill-Britanniens Rushi Sunak, anlänt för att visa sitt ”stöd” för barnamördare och apartheid regimen israel. Västs ledare är berövad av all skamkänsla. Dessa svär sin trohet för terror- och apartheid regimen israel inför världen – ”Make apartheid israel great” är deras mantra …

 5. brittiska Channel 4 News att den ljudinspelning som den israeliska militären IDF släppt, där två personer från Hamas uppges säga att sjukhuset träffades av en misslyckad raketskjutning från just Islamiska Jihad, är fejk.

  Tonen, syntaxen, accenten och formspråket” i den ljudinspelning som Israels militär IDF publicerat för att bevisa att det var Islamiska Jihad som bombade al-Ahli-sjukhuset i Gaza sägs nu kunna vara fejk, rapporterar brittiska Channel 4 News.

  https://nyheter.swebbtv.se/brittisk-media-idf-ljudupptagning-kan-vara-fejk/

  Vilka lögner kommer sionister att kocka ihop härnäst?

 6. EUropas högsta fick det hon tål.

  ”Nearly 800 staffers of the European Union across the world have denounced European Commission President Ursula von der Leyen for being too partisan toward Israel and refraining from support for Palestinian statehood.

  In a joint protest letter to von der Leyen, 798 EU staffers working in Brussels and in the bloc’s embassies around the world lashed out at the EU chief for neglecting to mention the EU’s support for Palestinian statehood in her public remarks on the Israeli war on the besieged Gaza Strip, the Politico magazine said in a report.”

  https://www.presstv.ir/Detail/2023/10/21/713142/EU-Ursula-von-der-Leyen-Palestine-Israel-Gaza-Upday-

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here