Skrämmande utveckling i Kina!?

45
2664
Bild från Konflikt 17/8 2019.

Kina, världens folkrikaste land, som har störst BNP i världen efter justering för köpkraft diskuteras mycket. Kritiken – och demoniseringen – från USA, Väst och media blir allt fränare. Flera blogginlägg här vittnar om detta.

Här publiceras först en artikel av Sofia Nerbrand, ledarskribent på DN.

Hon får en kritisk kommentar, främst via synpunkter av en person med stor erfarenhet av Kina, med titeln ”Skrämmande utveckling?”


Skrämmande utveckling i Kina!

Sofia Nerbrand: Skrämmande utveckling i Kina.

Kina bygger målmedvetet upp militära, tekniska och ekonomiska muskler. Friheten står på spel för långt fler än den dryga miljarden kineser, skriver Sofia Nerbrand.

Verkligheten överträffar dikten. Aldous Huxleys dystopiska framtidsroman ”Du sköna nya värld” är intet mot Kinas sociala kreditsystem.

Var och en av landets 1,4 miljarder invånare ska bedömas och få poäng efter hur de sköter sig både i det offentliga och i det privata. Hur många poäng man har avgör vad man får tillgång till i samhället, såsom skolor och internet. Under förra året stoppades till exempel 23 miljoner bokningar av flyg- och tågresor för personer som har anmärkningar. Kreditsystemet ska vara fullt utbyggt 2020.

Fasansfullt.

Just nu sammanträder tusentals delegater i folkkongressen, Kinas högsta lagstiftande organ. Men missta dig inte. Det finns inget demokratiskt över denna församling. Kina är en hårdför diktatur där över en miljard människor förtrycks. Repressionen lättar inte — tvärtom. Diktatorn Xi Jinping — i en diktatur handlar det inte om en folkvald ”president” — har koncentrerat mer makt till sin egen person än sina företrädare.

Kommunistpartiet fattar beslut som rör livets alla delar. Under många år fick kinesiska par inte skaffa fler än ett barn. Det är svårt att föreställa sig ett större intrång i privatlivet.
Enbarnspolitiken har luckrats upp, men inte på grund av större respekt för individuella rättigheter, utan för att nå det befolkningsantal som staten eftersträvar.

Kontrollen av människors liv har alltså också ökat genom modern teknik. Tidigare blossade folkligt missnöje upp i form av demonstrationer och andra protester på gatorna. Nu kan myndigheterna slå ner dem innan de blir för omfattande genom att följa mobiltelefoners rörelser och användning.

Staten samlar också information om hur människor lever online i ett digitalt moln. Massövervakningen dygnet runt och analys av big data är med de totalitära ambitionerna en veritabel mardröm.

De repressiva metoderna är också hårda: Kina avrättar fler människor än något annat land i världen. Tusentals ur den muslimska minoriteten uigurer sitter i omprogrammeringsläger. Personer kastas i fängelse i ett par år för att de använder ett förbjudet smeknamn på Xi Jinping i en gruppchatt på WeChat.

Fokus ligger ofta på Kina som jordens viktigaste verkstad och tillväxtmotor. Det är ett på tok för snävt perspektiv.

Landets ledning för en cynisk politik där enskilda kineser blott är verktyg för kollektivets påstådda bästa. Dessutom är inte styrets ambitioner lokala, utan det eftertraktar globalt herravälde. Mittens rike bygger målmedvetet upp militära, tekniska och ekonomiska muskler. Friheten står på spel för långt fler än den dryga miljarden kineser.

Om detta borde vi tala mer, och agera utifrån. Vi kan inte låta oss trollbindas av de många och billiga prylarna från Kina. Frihet och integritet har långt större värde.


Kommentar – Skrämmande utveckling?

Titeln på tidningen Opulens är faktiskt passande för det betyder att skryta över stor rikedom, överflöd, extravagans, och påkostad stil och så är det, men i lögn, fejk och desinformation.

Artikel tuggar om gammal välkänd amerikansk 1950-tals propaganda att Kina skulle vara en förtryckande diktatur med despotiska ledare som övervakar och förföljer det kuvade folket, vilket lider under förtrycket, och att Kina förbereder att ta över världen.

Kina är idag ett fredligt, harmoniskt och välmående land samtidigt som kineserna enligt USA utredningar hör till världens bäst och allsidigt upplysta folk. Man är världsledande i teknologi på allt fler områden och den personliga friheten vida överstiger den i ett land som Sverige. Kina har fått demokratin det att fungera, men inte på ett traditionellt sätt.

När kejsardömet kollapsade 1911 tog demokratin Kina över 1912 med allmänna val 1913 och yttrandefrihet. 1949 efter 37 år av krig, inre förfall och slitningar som hade kostat omkring 70 miljoner människoliv låg landet i spillror, folkhälsan var körd i botten, folk svalt, frös, for illa, analfabetismen var 80%. Det blev oändligt mycket bättre efter 1949.

DengXiaoping påbörjade 1978 ett reformarbete som ännu pågår, och det har varit oerhört framgångsrikt.

Medellivslängden är nu 76.25 år. Wikipedia. 1960 var den 43 år, 1959 35 år, och 1949 31 år, alltså en förbättring på 44 år, och och den fortsätter att öka. Folkhälsan förbättras hela tiden. Idag dansar innevånarna i Xinjiang på gatorna i sina färgglada folkdräkter och sjunger allsång på sitt eget språk, utan att riskera att en islamistpolis dyker upp med klubbor eller vapen och kräver att kvinnorna skall täcka sig och att männen skägg skall vara stora. Inga terrordåd på många år nu, terroristledarna sitter internerade.

Det så kallade sociala kreditsystemet är en propagandalögn. Visst gjorde man ett experiment, i en by gick en ensam dam omkring med ett klippbräde, intervjuade folk, fyllde i formulär och med en bordsräknare räknade ut ett ”socialt kreditvärde”. Utländska journalister har besökt och beskrivit spektaklet, hela hennes hem var fyllt med blanketter, och innevånarna tyckte det var så komiskt att hon gärna fick fortsätta.

Vad man har gjort är vad Sverige har haft länge. Man har inrättat ett nationellt register för domslut och kreditvärdering. Förr var man tvungen att gå till varenda bankkontor eller domstol för att kolla. Nu går det att ta reda på om en person har skulder hos kronofogden, har skött sina affärer, betalat sina lån och skulder, eller är dömd för bedrägeri. Så har det varit länge i Sverige. På flyget har det länge funnits spärrlistor. Personer som varit otrevliga, våldsamma eller berusade på flyget kan portas. Nu har man utökat det till snabbtågen. Registren sköts av polisen och är inte offentlig handling och har ingen koppling till kreditvärdering eller domslut.

Fantasifulla propagandister, betalda och frivilliga, har spridit falska rykten, och en del har svalt dom hela.

Folkkongressen är folkvald. Det sker genom ett elektorsystem, lite liknade hur USA väljer sin president. Lokalt finns även system att välja och utöva direktpåverkan på både lokala tjänstemän och politiker och det i varenda enskild fråga. Dom kan kallas till förhör och tvingas förklara sig, följa folkviljan i var enskild fråga, eller så kan det bli val och dom får en efterträdare. Nu finns även ett system att rösta elektroniskt. Det tillämpades för första gången nyligen i Peking, och en sittande ordförande blev utsparkad samma dag genom en elektronisk omröstning.

Folkkongressen utser sedan presidenten och högre befattningshavare, det finns inga mandattider, sköter dom sig inte kan dom åka ut samma dag, som en ordförande gjorde. Folkkongressen utser även Politbyrån, som motsvarar en styrelse i ett företag, och Det Ständiga Utskottet, som liknar en ledningsgrupp i ett företag. I samtliga fall och i alla frågor gäller majoritetsröstning. Alla personer utses på en maximalt femårsperiod, varefter man röstar om en ny utnämning.

Kommunistpartiet fattar inte alls beslut som rör livets alla delar. Kommunistpartier är idag som ett departement som överser att de politiska spelreglerna följs centralt och lokalt. Beslut fattas i regeringen och lokalregeringarna, kommunistpartiet sysslar med policy och långtidsplanering.

Likaså att kinesiska par inte fick skaffa fler än ett barn är en grov lögn. Det var en familjeplanerings kampanj som hette ettbarnspolicyn, och syftade till att väsentligt höja levnadsstandarden och livskvaliteten i familjerna genom att uppmana och visa att färre barn gav bättre levnadsstandard, något som man lyckades utomordentligt med. Jag känner en familj som har sju flickor, den äldsta nu 21 år. Policyn har inte luckrats upp, den har aldrig varit tvingade, men nu rekommenderar man par att ha två barn.

Inte heller kontrolleras människors liv i Kina, den svenska massövervakningen är dramatiskt mer rigorös. Det finns inget datalagringsdirektiv i Kina och Kinas privatlagstiftning för att skydda privatlivet är strängast i världen. Alla mobiler och internetanslutningar skall vara registrerade mot en person och personnummer i Sverige. Inte så i Kina.

Kina har dödsstraff, men mycket få verkställs och dom gäller svåra brott som massförgiftningar genom att till exempel blanda kemikalier i mat, eller mord på hjälplösa äldre eller barn. Tvärtom förvandlas nästan alla domar till fängelse och personerna benådas efter omkring 10 år om dom visar genuin bättring och återanpassning i samhället, och då återvänder dom till samhället.

När det gäller Uighurerna har man internerat mellan 50 till 100 farliga, våldsbejakande och radikaliserade islamister, deras svans om omkring 2,000 går i internatskolor för avradikalisering och utbildning, det innan dom får tillfälle att köra ihjäl folk med lastbilar eller knivskära någon i varuhus. Så respekteras mänskliga rättigheter när det gäller potentiella offer i Kina. Ett stort antal vanliga medborgare genomgår yrkesutbildning på internatskolor, området är glesbefolkat, vilket gör att dom får lättare att hitta jobb, får mer betalt, och med deras nya språkkunskaper i Mandarin (Putonghua) och Engelska öppnas möjligheter att resa, studera, och flytta i hela världen.

Kina eftertraktar inget globalt herravälde som USA, varken i hela världen eller inom Kina. Tvärt om visar man tydligt i både ord och handling det motsatta, men man eftersträvar samarbete mellan olika folkgrupper som samtidigt har rätt att sköta sina egna affärer utan inblandning utifrån.

Tyvärr har det varit en nödvändighet att bygga upp militären efter USA ständiga hot, provokationer och trakasserier i området. USA har länge haft för avsikt att lägga under sig Kinas naturrikedomar, speciellt i Sydkinesiska havet, vilket bevisligen har varit del av Kina i över 5,000 år. Kinas militära utgifter är betydligt mindre än USAs. Dessutom är Kinas militär designad för att försvara hemlandet, medan USA är byggd för världslig dominans och en totalitär världsomfattande militärdiktatur.

Vad den här artikeln av Sofia Nerbrand sprider är inget annat än en del av den systematiska förtalspropagandan som främst sprids från USA. Man arbetar med professionella betalda eller frivilliga ryktesspridare, de flesta arbetar maskerade som journalister.

USA har även använt köpta journalister som Udo Ulfkotte beskrev innan han oförklarligt dog, förmodad mördad. Här finns även frivilliga ryktesspridare, personer som utvecklat ett rasistiskt hat mot kineser som liknar det som en gång fanns i Nazityskland, bara att det är en annan folkgrupp som är målet för förtalet. Ofta har dom ett gediget belastningsregister.

Är denna tidning en av dessa ryktesspridare?

Kina har en lag som förbjuder att sprida falska nyheter och rykten, som denna artikel gör. Den lagen stiftades först för över 2,000 år sedan och finns än idag. Författare till en artikel som denna kan i Kina bli ombedd att förklara, rätta och be om ursäkt, annars kan det bli kännbara straff som fängelse om det upprepas. Sverige har ingen sådan lag, precis som Nazityskland en gång även då saknade en. Däremot har Sverige bestämmelser som gäller hets mot folkgrupp, som denna artikel tycks syssla med.

Föregående artikelKommer ”Höj Rösten” -gratiskonserter- med Nynningen och Sven Wollter till din hemort?
Nästa artikelKom till Undersköterskeupproret idag!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

45 KOMMENTARER

 1. Tja, jag är nu på väg till Kina för 10:de gången, ska hälsa på min kinesiska fru och hennes vänner, personligen älskar jag friheten och vänligheten i Kina, ska stanna där en månad och njuta av tillvaron, träffa en massa kineser och andra vänner där. Talet om en förtryckande regim och annat som står i DN och andra propagandaorgan är naturligtvis totalt felaktigt, jag och min fru skrattar åt allt tal om förtryck i Kina och struntprat om ”sociala kreditvärden”, stödet för Xi Jinping är massivt i Kina, troligen minst 90%. Att få en objektiv bild av Kina i västvärlden är helt omöjligt, se gärna Martin Jacques filme om ”When China rules the World” och andra föreläsningar eller läs hans böcker!

  https://www.investigaction.net/en/the-west-really-hates-china/

  Mvh

    • https://www.rt.com/news/467104-youtube-crackdown-hong-kong-protests/
     YouTube axlar anti-protestkanaler när det amerikanska sanningsministeriet kämpar mot Kina över Hong Kong
     YouTube har inaktiverat 210 kanaler för att publicera innehåll relaterat till Hong Kong-protesterna ”på ett koordinerat sätt”, som följer Facebook och Twitter:s fotspår för att begränsa dess godtyckliga censur till pro-Kina-konton.
     Ingen av de sociala medieplattformarna har någonsin definierat vad som exakt utgör ”att försöka så oenighet ”, även om en vanlig tråd som löper igenom de senaste årets massa-deformeringar tyder på att det handlar om att publicera till stöd för en regering som USA inte gillar – oavsett om Ryssland , Iran, Venezuela eller Kina.

 2. Ja jösses, vem i hela världen kan man lita på.
  Att USA kampanjen mot Kina är bluff och båg verkar tämligen klart, men är den rosiga bilden av Kina i kommentaren, som jag gissar är skriven av Karl Wang, sann.
  Den skulle kunna vara lika mycket bluff den med utan att jag kan avgöra det. Kommentaren antyder att Kina inte styrs av maktmänniskor, samtidigt verkar Xi Jinping besitta oerhörd makt. Varför skulle inte maktbegär drabba Kineser när det drabbar alla andra undrar man. Kina verkar idag vara ett mycket påtagligt klassamhälle och vad vi vet så frodas maktbegäret i alla sådana samhällen vi hittills sett.

  Jag tror dessvärre att även kommentarsbilden av Kina är felaktig och grovt propagandistisk. Här finns en annan bild av Kina. https://jinge.se/allmant/vilken-klass-har-makten-i-kina.htm

  • Det finns ett väldigt enkelt svar på det, det gamla kinesiska ordstävet 别听,去看看 vilket betyder ”Lyssna inte, gå och se [själv]. Folk översköljs dagligen av rena tsunamis av falska nyheter och mycket skickligt producerad propaganda och nyhetsförfalskningar. DN har producerat floder av förfalskade nyheter om Hong Kong till exempel. Den 17 augusti rapporterade DN att 1.7 miljoner demonstrerade sitt stöd för ”demokratidemonstranterna” i Hong Kong. LÖGN. Polisen rapporterade att det var 470,000 som demonstrerade mot våldet av just dessa våldsbejakande, svartklädda, ofta beväpnade, maskerade, demonstranter. När jag kopplar upp mig med WeChat live i realtid till kontakter i Hong Kong, vad hör jag och vad ser jag. Jo ”Vi älskar vår Hong Kong polis, fördöm våldet, fördöm lögnerna, vi är alla kineser.” Med andra ord, glöm mellanhänderna som DN med åsikter, som media. Lyssna på förstahandsinformation, lyssna på de som är på plats och upplever själva. Signaturen stefan rönnqvist har familj i Kina, åker själv dit, litar du på honom, personliga upplevelser i första hand, eller litar du på en extrem politisk agitator på DN med en politisk agenda. XiJinping har personligen betydligt mindre makt än Löfven eller Trump. Det är sant, maktbegär drabbar även kineser, bara att deras system är så designat att personen åker ut samma dag, och det händer. Det finns inga säkra mandattider som skyddar. Kina är absolut inget klassamhälle idag.

   • Karl W
    Enstaka personer med olika uppfattningar är lätt att hitta, men säger oss ingenting.
    Att Kina inte är ett klassamhälle idag motsägs av artikeln jag länkade till. Där sägs att ”Kina är ett av världens mest ojämlika samhällen idag” och att ”KKP tillåter inga självständiga fackföreningar”.
    Inte ett klassamhälle?? Och varför är dina påståenden mer trovärdiga än Rickard B. Turessons? Hans framställan känns iallafall trovärdig, men vad vet jag?

    Som jag tidigare påpekat så har du ett hästarbete framför dig för att vinna tilltro till dina tvärsäkra och kategoriska uttalanden. Själv har jag mycket svårt att uppfatta dig som seriös, varken i klimatfrågan eller om Kina, men jobba på du.
    Vi behöver ju verkligen en motbild till USA-propagandan mot Kina, men det är viktigt att den bilden faktiskt är någorlunda objektiv och, inte minst, seriös.

    • Om du slutar att läsa ”artiklar” och bloggar av dom som har sina egna syften, åsikter avsikter och att desinformera, och istället lyssnade på förstahandskällor kanske du fick en bättre och mer sanningsenlig insikt. Självständiga fackföreningar är alltid och definitivt självständiga och enbart ansvariga gentemot de anställda på företaget, däremot tillåter man inte att fackföreningar blir politiska eller aktivist organisationer lika lite som man i Sverige tillåter en kyrka att tillverka brännvin under förevändning av religionsfrihet. Trovärdighet, det är skillnad på att sitta på andra sidan jorden och fabulera, mot att vara på plats och uppleva första hand. Jag rekommenderar det senare. Om du vill ha en egen förstahands objektiv bild, åk och bilda den själv på plats, men inte som turist. Tror du verkligen att jag inte har något begrepp om det samhälle jag bor i och har levt i en stor del av mitt liv, och vars aktiviteter jag dagligen ta del i. ”Hästjobb”, javisst – sant, Tredje Rikets propaganda visade hur effektiv den kan vara, och nu upplever du med flera samma sak.

     • Tyvärr Karl. Du uppvisar tecken på att vara en av dom ”som har sina egna syften, åsikter avsikter och att desinformera”
      Det märks på ditt sätt att diskutera klimatfrågan och det märks även på den närmast osannolikt rosiga bilden du förmedlar av Kina. Att det kapitalistiska Kina inte skulle vara ett klassamhälle går bara inte att tro på och nu sade du dessutom emot dig själv, ”Självständiga fackföreningar är alltid och definitivt självständiga och enbart ansvariga gentemot de anställda på företaget”, men dom får inte bli politiska!!

      Vill du skapa en trovärdig motbild till USA-propagandan om Kina så får du nog agera på ett annat sätt Karl.

     • Anders Åberg Har man bott i flera olika samhällen så ger nog ganska bra bakgrund för att göra jämförelser. Viken bakgrund och erfarenhet att ha bott i andra samhällen än det svenska kan du själv uppvisa. Vad kan du jämföra med? Jämfört med Sverige är Kina något av ett dröm-samhälle. Kom och prova själv ett tiotal år. Kina har en grundläggande princip att inga maktfullkomliga kontrollerande mellanhänder tillåts, det gäller advokater, fackföreningar, journalister, och i alla sammanhang. Politiker är skyldiga att direkt och första hand förklara sina beslut och planer för dom som berörs av dom, eller ändra dom. Personer som berörs av beslut har rättighet att direkt konfrontera politikerna ock kräva förklaringar, eller omprövning. Det får inte finnas filtrerande mellanhänder. I Sverige har man ju många gånger ifrågasatt om Sverige styrs från LO borgen på Norra Bantorget, eller av riksdagen. I Kina tillåter man inte att den verkliga makten hamnar hos skuggfigurer som inte syns. I alla fall jag tycker det är bra.

     • Men Karl, inser du inte att din propaganda faller platt till marken. Det lär finnas massor av folk som bott i andra länder som har en helt annan uppfattning än dig.
      Du är en enskild person med en egen uppfattning och den har inte mer trovärdighet än andra enskilda personers uppfattning.
      Rickard B. Turesson gjorde iallafall en analys av Kinas förvandling till ett kapitalistiskt land. Jag kan inte veta säkert om den är sann heller, men den ger ett mycket trovärdigare intryck än dina påståenden.

      Själv är jag gammal metallarbetare och har aldrig haft råd att resa runt i världen. Nu är jag dessutom fattigpensionär och får begränsa mitt resande till mataffären.

     • Anders Åberg Om du inte tror på mig, så får vi acceptera det. Du har rätt att tro på vad du vill. Mitt förslag är att åka och uppleva i första hand själv på plats.

    • Falun Gong är en kult som påstår sig ha miljoner följare.
     Falun Gong är en mix av taoism och buddism blandad med konservativ politik och stark antikommunism. 1999 försökte man att få politisk makt i Kina, men misslyckades. Grundaren av Falun Gong Li Hongzhi och några av hans följare flyttade till USA.
     Eftersom organisationen är starkt antikommunist, använde den amerikanska regeringen kulten för att sätta press på Kina. Vissa institutioner och företag med anknytning till Falun Gong finansieras öppet med amerikanska statliga pengar.
     Falun Gong-organisationens huvudmedia är Epoch Times.
     I april, på höjden av annonsutgifterna, kombinerades videor från Epoch Media Group, som inkluderar The Epoch Times och digital video outlet New Tang Dynasty, eller NTD, för cirka 3 miljarder visningar på Facebook, YouTube och Twitter, rankas som 11:e bland alla videospelare över plattformar och överträffar alla andra traditionella nyhetsförlag.
     https://www.moonofalabama.org/

     • Man märker ingenting av kulter som Falun Gong inom Kina. Kineserna är på vakt mot sådant efter sina dåliga erfarenheter av kulter och sekter tidigare i nutidshistorien.

    • Det där med klassamhället behöver förklaras. Dessa sensationsdrivna fabulatörer sitter på andra sidan jorden och läser statistik. Fabriksarbetaren i Peking tjänar 10,000 i månaden, den stackars ”bondpojken” i västra Kina tjänar 3,000. Sedan figurativt talat hoppar dom upp och ned, skriker och viftar med armarna och yrar i höga toner om ”klasser”. Sanningen är att i Peking kostar hyran 4,000, ett mål mat 50 kronor, han sitter två timma på bussen och pendlar till jobbet var dag, han måste köpa stadskläder till skyhöga priser, vill åka hem och träffa barnen regelbundet, och livsstilen äger honom. ”Bondpojken” bor på familjegården, ingen kostnad, levnadskostnaderna sådär 500 i månaden, och han använder cykeln, har massor av fritid, spenderar massor med tid med vänner, barn och släktingar och trivs och har ett värdefullt liv. Så vad talar lögnarna om när dom bölar om ”klasser”. Inte är det verkligheten i alla fall. Ett typiskt exempel på hur stereotypt västerländsk tankegång efter egen västerländsk mall helt enkelt inte är tillämpligt på Kina. Deras måttstock passar inte utan ger fel resultat.

 3. ”En del s.k. socialister vill idag inte erkänna att Kina helt har skiftat färg, det vill säga att ett nytt monopolborgerskap har tagit statsmakten och förtrycker det kinesiska proletariatet och bönderna.” skriver Rickard B. Turesson i den länk som Anders Åberg refererar till. Att Kina måste ha skiftat färg det borde man kunna förstå utan alltför avancerade kunskaper. När jag läste William Hintons ”Privatiseringen av Kina” insåg jag, att de som Mao till största delen förlitade sig på, för att Kina skulle kunna dras upp ur sin efterblivenhet, det vill säga bönderna, ja dessa bönder hade nu blivit fråntagna en fundamental del av sitt inflytande. Mobo Gaos bok, ”Striden om Kinas förflutna” ger samma, MYCKET väldokumenterade bild. Det blev den av Deng ledda kursomläggningen från 1978 som kom att styra.
  Skrivningen ”.. ett nytt monopolborgerskap har tagit statsmakten och förtrycker det kinesiska proletariatet och bönderna.” tolkar jag inte annorlunda än att detsamma gäller för proletariat och bönder i till exempel Brasilien, Indonesien, Iran m.fl. länder, och ja varför inte Sverige? Deng vann ”tvålinjekampen” och det blev ett slut på den vägriktning av minskande klassklyftor som Kina dittills gått. Det är obestridligt. Det finns många ”snuskigt rika” personer i Kina, och där finns en stor andel interna migranter, som inte har det bättre än de migranter från östra Europa som arbetar i västra Europa. Att jag ändå stöder Kinas uppåtstigande är för att varken Kina, Ryssland, Iran, Venezuela m.fl. är ett nämnvärt hot till världsfreden, tvärtom. Det är dessa länder, bland andra, som är den viktigaste motkraften mot det verkliga hotet, USA-imperialismen och dess lakejer i NATO till exempel. Och vi ser nu hur dessa, som ofta kallas Väst, stadigt splittras och försvagas. Är inte det bra?

  • Visst är det bra Bertil, t.om. mycket bra och jag delar helt din åsikt. Det är just den mer nyanserade bild av Kina som jag inte hittar hos vare sig DN eller kommentatorn, men som nog är viktigt att vi tar till oss. Propaganda och grova förenklingar bör alltid hanteras med stor skepsis, oavsett var dom kommer ifrån.

   • Undvik ordet propaganda Anders. Man kan göra propaganda för sundare matvanor och propaganda för kvinnlig rösträtt gjordes i Europa för ett antal år sedan, och det var väl bra? Ordet skall vara lögner, eller propagerade lögner.

    • Nog torde det väl framkomma att det var propaganda för staten Kina som avsågs, eller hur? All propaganda är dock inte lögner, så jag föredrar nog att fortsätta hålla mig till just det ordet.

    • Ett annat ord för propaganda skulle kunna vara upplysning. Därför i princip är det samma sak.
     Men det är ändå en stor skillnad. Ordet propaganda har negativ laddning och kan närmast förknippas med agitation, manipulation, indoktrinering osv.
     Ordet upplysning är tvärs om positiv laddat och kopplas istället närmast till lärdom, förklaring, information osv.

     Ordet ”regim” har också negativ klang och används ofta av media ett om ett lands styrelseskick som de inte anser är riktigt respektabel. Är regimen däremot accepterad används som regel i stället ordet regering. Gärna med påpekande att den är ”demokratisk”.

     • Det är just för att borgerlig press hela tiden kapar ord och innehållsligt vrider till dem som jag vill vara noga med ord. Materialist och idealist är ord som till exempel knappt längre går att använda på sitt ursprungliga vetenskapliga sätt. Andra ord är rent imperialistiska, som till exempel amerikanare i stället för person från USA, och den ryska filmjölken Kefir som kom från Kaukasus, om jag nu inte minns fel. Språkligt vimlar det naturligtvis av ord med glidande betydelse. Det är liv och rörelse även i språket naturligtvis. Ordet guy i USA hade jag länge problem med och jag har sett att genderdebattörer fortfarande ryker ihop om det.

     • Bertil Carlman Att det råder en systematisk språkförstörelse håller jag helt med dig om. Några jag kom att tänka på. Arresterad – Kidnappad, Häktad – Fängslad utan rättegång, Trakasserier – Granskning, Lynchmobb – Yttrandefrihet, Snokare i privata angelägenheter – Grävande journalistik, Häkte eller arrest – Svart fängelse, Husockupant – Egnahemsägare, Studerande kunskaper – Teknologistöld, Utpressning – Ersättningskrav, Gisslan – Anklagad, Illegala invandrare – Papperslösa och flyktingar, Flyktingar – Ekonomiska migranter, Kriminell på rymmen – Flykting, Polis – Paramilitär eller trupp, Upplopp – Demonstration, Demokrati – Mobbvälde, osv. Svårt läge ibland. Det är nog fler syndare än bara borgerlig press dock.

     • Anders Romelsjö (red) 21 augusti, 2019 at 20:48
      ”Dvs Trump-regimen och Syriens regering som leder kampen mot terrorismen på marken.”

      Alla föreställningar som strider mot de genetiska måste propageras. Marknadsekonomi behöver inte propageras därför den upprätthålls på ett naturligt uppkommet sätt. Däremot måste antikapitalism propageras därför det är en tankefigur från vissa människor. En minoritet skulle jag vilja påstå.

      Du tar upp exemplet USA:s konservativa president Donald Trump som ”regim” och av mig får du nu samma president som demoniserad propagandafigur för små barn (!)

      http://www.mynewsdesk.com/se/berghs-foerlag-ab/pressreleases/ny-bilderbok-om-naer-trumpna-donald-boerjar-paa-foerskola-2434992

      Man kan verkligen undra vad real Donald Trump har och säga om författarens försvar av barnboken som förmodligen sprids ut bland landets förskolor?

      ”Men små barn kommer inte att fundera över USAs president, det är något som ger den vuxna högläsaren något extra och eget utan att störa barnens upplevelse.”

      Författaren får frågan om han har något budskap med boken.
      ”Ja, absolut! Jag vill vara med och rädda planeten jorden.”

      Och det gör man främst genom att dra USA:s president i smutsen inför helt ovetande små barn i Sverige?

     • Varför inte se på USA:s alla folkrättsvidriga krig, sanktioner och försök till att störta demokratiskt valda regeringar? Medan Syriens regering försvarar landet mot utlandsstödda terrorister. Då blir valet av epitet som ”regim” lätt.

     • USA har sina folkrättsvidriga krig, olagliga sanktioner och försök till omstörtning i bl.a. demokratiska stater medan Syrien försvarar sitt land mot terrorister, stödda av USA och andra stater. Vilket land som bör kallas ”regim” är väl klart.

   • Det beror på vad du menar med nyanserad bild. Det kaos, sönder fall, motsättningar och våld som är Sveriges ”nyanserade bild” saknas i Kina. Saker förändras snabbt och ibland dramatiskt. Ett exempel där är Kinas snabba exit från kolindustrin. Kolbränningen har minskat från 82% till rapporterat 30%, icke verifierat, och minskar fortfarande, och det betyder hundratusentals kolarbetare om måste hitta nya jobb, ofta betyder det vidareutbildning och att flytta. Dom får stöd för det, men ändå. Man har under tio år helt omdanat transportsystemet, gods flyttar från långtradare till floder och järnväg, bilåkande till snabbtåg, tunnelbana, delningsbilar, elcyklar och segway

  • Väst hatar Kina. Kina förstår det och agerar i enlighet därmed.
   https://www.investigaction.net/en/the-west-really-hates-china/
   Som vi redan har fastställt är hatet mot Kina irrationellt, ologiskt, rent rasistiskt; främst baserat på överlägsenhetskomplexet av västerländska ”tänkare”.
   Men också, det är baserat på den undermedvetna rädsla för västerlänningarna att kinesisk kultur och dess socialistiska system (med alla dess ”brister”) är mycket överlägsen kulturen för terror och slingrande spridning över hela vår planet av både européer och sedan nordamerikaner. Och Japan, som faktiskt mördade tiotals miljoner kineser, plus Kinas viktigaste regionala rival, Vietnam.

   Endast 13% av japanerna ser Kina gynnsamt, enligt en Pew Research Center Poll som genomfördes 2017. 83% av japanerna, ett land som är den väsentligaste allierade i väst, ser Kina “ogynnsamt”. I Italien som är hysteriskt anti-kinesisk och skandalöst rasistisk för det är förhållandet 31% gynnsamt, 59% ogynnsamt. Upprörande? Så klart det är. Men Tyskland klarar sig inte mycket bättre med 34% – 53%. USA – 44% – 47%. Frankrike 44% – 52%. Hela hälften av den spanska nationen ser Kina ogynnsamt – 43% – 43%.

   Nu något riktigt chockerande: ”resten av världen”. Siffrorna är helt motsatta! Sydafrika: 45% ser Kina positivt, 32% negativt. Argentina 41% – 26%. Till och med Filippinerna som ständigt pressas av västern till konfrontation med Kina: 55% gynnsamt – 40% ogynnsamt. Indonesien som begick flera anti-kinesiska pogromer och till och med förbjöd det kinesiska språket efter den USA-sponsrade kuppet 1965: 55% gynnsamt – 36% ogynnsamt. Mexiko 43% – 23%. Bolivariska republiken Venezuela: 52% – 29%. Chile 51% – 28%.

   Då blir det ännu mer intressant: Libanon: 63% – 33%. Kenya: 54% – 21%. Brasilien 52% – 25%. Tunisien 63% – 22%. Ryssland: 70% – 24%. Tanzania 63% – 15%. Senegal 64% – 10%. Och det mest befolkade landet i Afrika söder om Sahara, Nigeria – 72% – 13%.

   Vem gynnar verkligen Kinas växande betydelse på världsscenen? Naturligtvis – jordens fattiga – majoriteten av vår planet! Vem är de som försöker hindra Kina från att hjälpa det koloniserade och förtryckta folket? – De gamla och nya kolonialistiska makterna! Kina hatas främst av västerländska imperialistiska länder (och av deras klientstater, som Japan och Sydkorea), medan det älskas av afrikanerna), de flesta asiater och latinamerikaner samt ryssar. Det kinesiska systemet (kommunism eller socialism med kinesiska kännetecken) är i dess väsentlighet verkligen internationalistiskt.

   ”Kan en kommunist, som är en internationalist, samtidigt vara en patriot? Vi anser att han inte bara kan vara utan också måste vara … Kinas seger och de invaderande imperialisternas nederlag kommer att hjälpa folket i andra länder”. Ordförande Mao skrev detta under Kinas befrielsekamp mot japanska inkräktare. Men inte mycket har förändrats sedan dess.

   Hela situationen skulle vara skrattande om den inte var så tragisk, så grundligt skrämmande och farlig. De som hatar Kina är de nationer som inte är redo att släppa sina de facto- kolonier. Nationerna som är vana vid ett bra, för bra och för lätt liv på andras bekostnad. För dem utgör Kina historiskt jämlikt och nu i många decennier socialistisk / kommunistisk (med kinesiska egenskaper) ett verkligt stort hot. Hot – inte för deras överlevnad eller fredliga existens, utan hot mot deras plundring och våldtäkt av världen.

  • Västra mainstream-medier verkar nu i ett extremt smalt spektrum av godkända åsikter och åsikter; vi måste bara titta på hur olika protester i Hong Kong och Frankrike täcks, har veteranjournalisten John Pilger sagt.
   ”Nyheterna domineras av Hong Kong, och ändå 29 mil från England är Frankrike och detta extraordinära uppror av de” gula västarna ”som har producerat ett lika extraordinärt våld från staten och har praktiskt taget ignorerats,” sade Pilger till RT: s Going Underground-program .
   Förklaringen är naturligtvis att USA och dess allierade befinner sig i ett tillstånd av virtuellt krig mot Kina, vars mål är att ”upprätthålla överhöghet inom alla områden av mänskliga angelägenheter”, sade han.
   De ser en utmaning i Kina. Det är utan tvekan en ekonomisk utmaning, men det är inte en militär utmaning. Denna 1800-talsvy av världen som genomsyrar Washington och har återvänt till detta land, Storbritannien, har nu skapat en krigssituation med Kina.
   I Hong Kong utbröt storskaliga protester i slutet av mars över en föreslagen lag som skulle ha gjort det möjligt för kriminella misstänkta att överlämnas till fastlandet. Även om lagen sedan har avbrutits, har protesterna bara fått fart och spiral till hårda konflikter med polisen.
   https://www.rt.com/news/466968-pilger-going-underground-interview/

  • Jag kände det inlägget ganska roande. Kina har faktiskt förändrats sena 1949, vilket är tidepoken inlägget uppenbart är baserat på. Det finns inget monopolborgerskap och inget proletariat. Att Kina förändras är sant, däri ligger deras stora styrka, ständig anpassning. Sverige är motsatsen, systemet är som gjutet i sten, och allt mer toppstyrt till högre kostnader. ”Bönderna” ser lite annorlunda ut idag i Kina. Dom kör traktorer och skördetröskor. Det har uppstått en ”grön våg”, de som en gång flydde lantlivet till städerna flyttar tillbaka till sina hembyar, och minskar sin inkomst med en faktor 5 till 10, men lever betydligt bättre. De äldre finns kvar och lär ut sina kunskaper, bara att nu investerar man i lokal kollektiv industriell odling, och säljer till storstäderna. Mobo Gaos bok är inget annat än en historieförfalskning. Det finns inte längre något bondeproletariat som för 100 år sedan lika lite som idag i Sverige. Interna ”fattiga migranter” är nu nere i 2% och minskar, 1950 var det 90%. Ni måste nog vakna upp till det har skett otroliga och dramatiska förändringar.

   Ordet propaganda kommer från latinets propagare och betyder att sprida eller propagera något, även sådant som inte är information, radiovågor ett exempel. Ursprungligen var ordet neutralt, att sprida information. Efter att nazisterna en gång anammat ordet har det kommit att betyda att sprida rykten, halvsanningar, och lögner i illvilligt syfte att känslomässigt manipulera åsikter, opinion eller beteende hos folk, alltså motsatsen till objektiv fakta och information. Propaganda är ofta förtäckt, förrädiskt lömsk, alltså inte omedelbart identifierbar. Ett typisk kännetecken är mängd och volym. Ett exempel är mediegrupper som skriver långa serier av artiklar med ett gemensamt syfte att förtala, förljuga och missleda.

    • https://www.globalresearch.ca/money-behind-hong-kong-protests/5686679
     De alltmer våldsamma demonstrationerna i Hong Kong stöds entusiastiskt i de amerikanska företagsmedierna och alla imperialistiska politiska partier i USA och Storbritannien. Åtgärderna involverar hjälm- och maskerade demonstranter som använder bensinbomber, flammande tegelstenar, mordbrand och stålstänger, slumpmässiga attacker på bussar och avstängningar av flygplatser.
     Bland de mest provokativa handlingarna var ett organiserat inbrott vid Hongkongs lagstiftare där ”aktivister” vandaliserade byggnaden och hissade den brittiska Union Jack-flaggan. Amerikanska, brittiska och Hongkongs koloniala flaggor är framträdande i dessa konfrontationer.
     New York Times beskrev avstängningen av flygplatsen: ”Protesterna på flygplatsen har varit djupt taktiska, eftersom den i stort sett ledarlösa rörelsen slår mot en viktig ekonomisk artär. Hong Kong International Airport, som öppnades 1998, året efter att Kina återvände territoriet från Storbritannien, fungerar som en port till resten av Asien.
     Amerikanska medier har konsekvent märkt dessa våldsamma åtgärder ”pro-demokrati.” Men är det?
     Kina har rätt att ingripa. Det måste sägas att Hong Kong är en del av Kina. Detta är en intern fråga, och uppmaningen till oberoende för Hong Kong är en öppen attack mot Kinas nationella suveränitet. Enligt Hongkongs grundlag, konstitutionen för staden, har regeringen lagligen rätt att begära hjälp från den kinesiska folkets befrielsearmé.
     Den kinesiska regeringen har meddelat att den kommer att ingripa militärt för att försvara Kinas suveränitet. De högsta regeringstjänstemännen har betecknat de mest extrema handlingarna som ”terrorism” och fördömt USA:s stöd.
     Flera gånger höjde tjänstemän analogien till de västerländska ”färgrevolutionerna” som våldsamt kastade regeringarna i Serbien, Ukraina, Libyen och Haiti och försöktes i Venezuela och Syrien. ”Ideologerna i västerländska regeringar upphör aldrig i sina ansträngningar att skapa oro mot regeringar som inte är deras smak, även om deras handlingar har orsakat elände och kaos i land efter land i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien. Nu försöker de samma trick i Kina.
     Hongkongs polis fördöms i amerikanska medier för våld, men har faktiskt visat stor återhållsamhet. Trots månader av våldsamma konfrontationer med ständigt kastade flammande flaskor har ingen dödats.
     De eskalerande demonstrationerna är kopplade till USA:s handelskrig, tullar och militära omkrets i Kina. Fyra hundra – hälften – av de 800 amerikanska utomeuropeiska militära baserna omger Kina. Missilbatterier och satellitövervakningsinfrastrukturer är placerade i Sydkinesiska havet, nära Hong Kong.

     • Dom har laglig rätt att begära hjälp från kinesiska folkets befrielsearmé, kallad PLA. Det kommer inte att hända om inte USA försöker invadera eller något sådant. Det som kan komma att hända är att Kinas motsvarighet till svenska polisens insatsstyrka ingriper. Den ligger nu i beredskap i Shenzhen. Mer troligt är att man systematiskt kommer att kartlägga vilka personerna som ligger bakom och organiserar upploppen är, och sedan slå till mot dom, en och en, på personlig nivå. Fängelse upp till tio år, och relegering från alla universitet samt livstids avstängning. Att deltaga i ett upplopp kan ge 10 års fängelse, högförräderi och omstörtande verksamhet 16 år eller livstid.

      Inom Kina är FB och Twitter blockerade för att skydda användarna mot olaglig åsiktsregistrering övervakning och påverkanskampanjer, alltså måste man använda VPN, och det gör att FB och Twitter inte kan avgöra var användaren finns. Alltså har man helt fattat beslut baserat på innehållet, källan är ju okänd och inte tillgänglig. Amerikansk statscensur med andra ord. Dessa kanaler är inget annat än statliga censurerade propagandakanaler tillsammans med svensk MSM och statliga media. Vi är i en identisk situation som när styrd yttrandefrihet byggde Nazityskland, internet är enda skillnaden, så låt oss använda det för att stävja ett upprepande av historien

  • Jag har fått kommentarer av Karl Wang, som bor i Kina. Dock har jag ändrat texten och skriver därför som jag gör.

 4. Stefan Lindgren publicerade nyligen en artikel på Nyhetsbanken. Nyhetsbanken.

  Ett utdrag ”Det finns nu rikligt med bevis på att Storbritannien och USA är den svarta handen bakom händelserna i Hongkong. När advokatförbundet i Hongkong anslöt sig till protesterna hävdade Väst att även advokaterna stödde protesterna i ett försök att få rättvisa för folket. Men ledarna för denna sammanslutning är alla antingen brittiska advokater eller medlemmar av advokatbyråer med säte i London, som Jimmy Chan, chef för den så kallade Human Civil Rights Front, som bildades 2002 med målet att bryta ut Hongkong från Kina. Eller som Kevin Lam, delägare i en annan London-baserad advokatfirma, eller Steve Kwok och Alvin Yeung, medlemmar i det antikinesiska Civic Party, som kommer att träffa amerikanska tjänstemän nästa vecka. Kwok har krävt självständighet för Hongkong vid andra träffar, vissa sponsrade av USA:s nationella säkerhetsråd och han har uppmanat USA att börja tillämpa Hongkong Policy Act, en lag som ger den amerikanske presidenten rätt att sluta behandla Hongkong som ett separat territorium i handelsfrågor. Effekten av detta skulle bli att Kinas totala handel skulle skadas eftersom stora delar av landets handelsintäkter kommer via Hongkong. Presidenten kan åberopa lagen om den finner att Hongkong ”inte är tillräckligt självständigt för att motivera att det behandlas separat från Kina”.

  Tillsammans med Kwoks krav att den nämnda lagen ska tillämpas har den amerikanske senatorn Ted Cruz lagt fram ett lagförslag med titeln Hong Kong Revaluation Act som kräver att presidenten löpande rapporterar om ”hur Kina utnyttjar Hongkong för att kringgå USA:s lagar”.

  Men det verkar som att den anti-kinesiska propagandakampanjen inte har den effekt de hoppats på. New York Times skrev den 13 augusti att ”Kina för ett desinformationskrig mot demonstranterna”. Besvärade av att USA:s konsulatstjänstemän avslöjats ha haft möte med protestledare på ett hotell i Hongkong förra veckan och klumpiga uttalanden om stöd för demonstranterna från USA, Kanada och Storbritannien, liksom försök att behandla Hongkong som en oberoende stat, har de amerikanska underrättelsetjänsterna nu tvingats försöka motverka Kinas redovisning av fakta genom att förklara allt som Kina säger som desinformation.”

  • Det har även funnits uppgifter i både svenska och amerikanska media att lärarna i Hong Kong har demonstrerat till förmån för demokratidemonstranterna. Även det var falskt. Lärarna demonterade mot våldet, alltså mot de svartklädda, maskerade ,”demokrati” demonstranterna. Samtidigt har det varit två 100,000 deltagare demonstrationer mot våldet och en 470,000 deltagare enligt polisen, medan svenska media förfalskade även det.

 5. ”Det finns inget monopolborgerskap och inget proletariat.” skriver Karl W den 22 augusti 2019 kl. 05:31. Sedan skriver han ”Här är en bild från ett sådant modernt kollektivt jordbruk. De fungerar i aktiebolagsform.” den 22 augusti, 2019 kl 05:34.
  Nu är jag i grunden naturvetare och inte samhällsvetenskapligt eller ekonomiskt utbildad, men alltsedan mitten av 1960-talet har jag läst så mycket av arbetarrörelsens stora teoretiker i ekonomi och filosofi, och diskuterat det med andra, och gör det fortfarande, att dessa Karl W:s uttalanden framstår som helt absurda. I Kina finns det alltså enligt Karl W inget monopolborgerskap och inget proletariat, samtidigt som det finns kollektivjordbruk som drivs i aktiebolagsform. Karl W. är en mycket kunnig person i många frågor det har jag förstått.Men det gäller definitivt inte i de vetenskapsteorier som framför allt Karl Marx utarbetade redan på 1800-talet.

  • Stämmer. Det gäller definitivt inte ”de vetenskapsteorier som framför allt Karl Marx utarbetade redan på 1800-talet.” Du läser säker ofta något som begreppet ”socialism med kinesisk karakteristik”. Det är inte samma sak som Marx kommunism, utan typ ”dela med sig” jordnära pragmatism. Karl Marx är definitiv akterseglad och hans teorier har vidareutvecklats, radikalt. Detta är ingen repetition av Mao Zedong’s kollektivjordbruk, där byråkrater tvingade fram kollektiva jordbruk av kommunistisk modell, detta drivs underifrån av främst den yngre generationen. Detta har absolut inget att göra med arbetarrörelsens stora teoretiker på 60-talet. Det har allt med pragmatik att göra. Ingen tvingas vara med, med många ser fördelarna. Detta är nya grepp. Ett litet familjejordbruk har inte råd att köpa planteringsmaskiner, skördetröskor, hyra agronomer för råd, men ett sådan här företag, som drivs på helt normala företagsekonomiska och operativa grunder har det. Precis som vilket företag som helst har man investerings och lånekapital, betalar ut löner och utdelningar, anställer försäljare bokförare och jordbruksarbetare. Det har inget att göra med de gamla kollektivjordbruken från forna tider och kommunismen.

   • Och eftersom Kina INTE är ett klassamhälle så har jordbruksarbetaren samma inflytande som direktören, eller hur?

    Jag har inget i princip emot att KIna använder sig av marknadsekonomin. Den har uppenbarligen stora fördelar, men den har också lika uppenbara nackdelar och en av dom är uppdelningen i samhällsklasser. Jag tror att alla fattar att KInas arbetande folk inte har ens i närheten samma makt som dom snuskigt rika personer som äger företagen. Detta är en ren självklarhet Karl.
    Kan vi inte sluta med sagoberättandet nu och istället försöka ge en seriös och trovärdig bild av KIna, med både fördelar och nackdelar.

    I världspolitiken spelar Kina en viktig roll och dessutom en fredsskapande roll där dom sätter gränser för krigsgalningarna i USA. Det är därför viktigt att slå hål på den amerikanska svartmålning och propaganda som så fullständigt dominerar här i västvärlden. Det låter sig dock inte göras om man målar upp en bild av Kina som alla genomskådar och kanske t.om. skrattar åt.
    Om jag skulle diskutera Kina med någon som har läst den här bloggen så blev jag sannolikt tvungen att först ta avstånd från dig Karl. Jag vill nog hävda att dina skriverier snarare skadar Kina och ger mer trovärdighet åt USA propagandan.

    • Anders Åberg jordbruksarbetaren har faktiskt samma inflytande som direktören, du har nog svårt att tro det, men så är det. Ta exemplet att jordbruksarbetaren, direktören och Generaldirektören gick i samma skola som barn, där utvecklades en personlig relation, Guanxi, jordbruksarbetaren har alltså samma tillgång till Generaldirektören som direktören. Så fungerar de kinesiska nätverken. Någon motsvarighet i väst finns inte. Någon västerlig typ ”uppdelning” finns inte. Vad som är en självklarhet i ditt västerländska samhälle stämmer inte i Kina.

     • Jösses. Kapitalismen i Kina är således det enda exemplet hittills i världshistorien där total jämlikhet råder. Halleluja!!

      Vi som vill skapa en rimlig motbild till USA propagandan har ingen hjälp av dina skriverier. Om du skulle lyckas övertyga några få om att arbetare och direktörer har samma inflytande och den enda motbilden då blir att Kina är himmelriket på jorden så vinner USA propagandan alla dagar i veckan.
      Jag frestas att använda ordet provokatör om dig Karl, men det tar emot lite för du verkar som om du faktiskt tror på detta själv.
      I praktiken spelar du dock den rollen, genom att beröva motbilden av Kina all trovärdighet.

     • Anders Åberg Kina har en rad mekanismer och system som möjliggör för just vanligt folk att påverka och styra de som har makt och inflytande, eller få bort dom. Jag deltar i detta, det är handgriplig verklighet, inte ”tro”. Jag har personligen sådana kontakter jag gör bruk av vid behov.

 6. Jag har gått in på National Endowment for Democracys hemsida, som inte gör någon hemlighet av sitt djupa engagemang i demonstrationerna i Hongkong. Till exempel presenteras Ching Yin Johnson Yeung, en av ledarna för Civil Human Rights Front, som enligt DN leder demonstrationerna, som en av NEDs ”fellows”.
  https://www.ned.org/fellows/ching-yin-johnson-yeung/?fbclid=IwAR22gkozF8nhsChcLSyjYIVPYHZjDv7j6ErJKEg4UcCmJljz7–GegeNLH4. USAs ”svarta hand” är ingenting som måste bevisas. Det redovisas öppet av USAs centrala organ för infiltration i andra länders interna angelägenheter

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here