Människor är inte flockar. Spara människoliv. Katstrofalt höga dödstal i Sverige?

41
3010
Anders Tegnell during the daily press conference outside the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden. Bild: Frankie Fouganthin. Wikipedia, CC-BY-SA-4.0

Kritiken mot Folkhälsomyndigheten och avser bland annat deras upplevda överbetoning av flockimmunitet. Ulf Bjerén har publicerat artikeln Människor är inte flockar.. Och tar bl.a. upp frågan om socialdarwinism…

Nedan ett utdrag.

Vi noterar också att Dödstalen i Sverige är katastrofalt höga menar sex läkare och forskare som menar att om inte FHM vill se detta så måste politikerna reagera. Man utgår från kurvor för dödlighetens utveckling i flera länder, och menar att Sverige sticker ut med särskilt hög dödlighet sista tiden…
Eller är Sverige bara i en senare fas?


Ur artikeln ”Människor är inte flockar”

Folkhälsomyndigheten har förklarat att den inte baserar strategin på att uppnå flockimmunitet. Men att döma av många uttalanden förefaller det ändå i praktiken som om flockimmunitet är det sätt på vilket epidemin är tänkt att bemästras.

Matematikern Tom Britton har beräknat att 12 000 kan komma att dö innan flockimmunitet sätter stopp för pandemin.

Redan i pandemins början kritiserades den svenska strategin av Kina och av WHO som defaitistisk; att ge upp kampen. Att Kina fann den oacceptabel är inte märkligt då miljoner kineser skulle behöva dö om flockimmunitet vore ledstjärnan.

WHO förkastar idén om flockimmunitet. Michael Ryan, ansvarig för WHO:s krisberedskap sa: ”Människor är inte flockar. Detta kan leda till en mycket brutal aritmetik som inte placerar människor, liv och lidande i fokus.”

Flockimmunitet är en biologistisk teori; en teori där biologin överförs till samhälleliga förhållanden. Den ingår i en lång (mörk) tradition från socialdarwinism (Herbert Spencer) till rasbiologi. Segern över nazismen i andra världskriget gjorde biologistiska teorier obsoleta men idag poppar de åter upp. Minnet är kort.

15 maj avvisade Finlands inrikesminister Maria Ohisalo en gemensam nordisk linje att upphäva resebegränsningarna mellan de nordiska länderna. Norge, Danmark och Island har stabiliserat situationerna. I Sverige är läget oroväckande, menar Ohisalo.

Varje dag sker framsteg i forskningen för att få fram mediciner och behandlingar mot sjukdomen och vaccin. Pandemin måste bekämpas resolut fram till dess de medicinska framstegen gjort det möjligt att bemästra sjukdomen. Så många liv som möjligt ska räddas och de äldre skyddas.

Ett första steg är att införa munskydd och visir vid all nära kontakt i vården av patienter och i äldreomsorg. Det är inte acceptabelt att personal sprider dödlig smitta till de som ska skyddas. Lägg prestigen åt sidan och byt strategi!


Föregående artikelFrige Julian Assange – Upprop och öppet brev till Utrikesdepartementet
Nästa artikelJuan Guaidó vill att USA ska annektera Venezuela

41 KOMMENTARER

 1. Jag misstänker att våra äldsta kan vara skörare än de är i andra länder. Att bli ompysslade, sängliggande och medicinerade bryter naturligtvis ner immunförsvaret.
  Och då vi har en vårdar- och läkarkår som i allmänhet inte förstår födans betydelse. De som har husdjur kan köpa förpackningar för den gamla hunden eller överviktiga katten.
  Våra äldsta och sköraste utnyttjas av läkemedelsbolag och vårdinstitutioner. Där finns nog många som är emot dödshjälp…

  • Här i Kina är äldre väldigt aktiva. Dom dumpas inte på hem och glöms bort. Man arbetar även väldigt intensivt med friskvård och använder TCM, äldre har en stor och djup misstro mot alla konstiga kemikalier. Under epidemin stängde man men annars brukar det vara dans varenda kväll på torget utan för ålderdomshemmen.

 2. Taktiken hade varit ok om vi hade haft beredskap och hade behandlat de äldre rättvist. Rätt kost, rätt vitaminer och rätt mineraler och rätt träning, vilket ökar immunförsvarets förmåga att bekämpa sjukdom, samt när de drabbas, rätt vård, istället för aktiv dödshjälp. Vaccin behövs inte, enbart blodgivare som har producerat antikroppar, interferon, intravenöst c-vitamin m.m.

  Men uppenbarligen vill politikeradel och vaccinföretag inte ha det så, om vi tar en titt på den reella politiken. Se vad de har gjort med beredskapen och skyddsutrustningen! Om man tittar på pengaströmmen till WHO så vet man också vilka som kontrollerar WHO. Tag en god titt gott folk!

  Bli förbannade! Rösta sedan rätt på ett valsamverkande parti för fred och Svexit!

 3. Får man misstänka att våra Elitpolitiker vill göra sig kvitt ”Köttberget”, som Pär Nuder gav uttryck för offentligt, med efterföljand hård kritik. Eller som det kom från något moderat håll, ”tärande och närande”.

  Sjukvården, äldreomsorgen, pensioner, arbetslöshet liksom sjukskrivningstalet är ”tärande” för ekonomin, vilket man även kunnat avläsa och registerat i maktens slaskmedier åren igenom.
  Så tänker man nog, utan att reflektera, då man satt sig på sina höga hästar med feta skattefinansierade arvoden i Riksdagen

  • De äldre som betalat in miljoner i skatter för samhället blir plötsligt ett ”köttberg” eller ”tärande” på samhällsekonomin! Vad politikerskojarna tycks ”glömt” är att det faktiskt är deras pengar och inte politikernas!

   • Benny.
    Det här kallar jag en öppet rasistisk kommentar. Rasistisk i den klassiska meningen med ordet, där överheten försöker skylla sin egen snikenhet på folk av annan etnicitet.
    Det är inte invandrarna som har förstört vården, det är politiker, som sänkt skatterna och privatiserat på uppdrag av rikemän och storföretag.
    Dom vill säkert att vi skyller på invandrarna, så dom kommer undan själva, men utan invandrarna skulle sjukvården kollapsa fullständigt. Vården är full av människor från andra länder som jobbar så dom nästan går i väggen. ”invandrare som inte bidrar”!! Skamligt. T.om. tveksamt om det verkligen skulle publicerats.

    • Anders Åberg.
     Vart hittar du rasismen i Bennys kommentar ovan?
     Benny klandrar politikerna och kallar dem ”politikerskojarna” och det tycker jag vare sig är rasistiskt eller för den delen många gånger svårt att hålla med om. Det senaste ”skojeriet” tycker jag är regeringens förmåga, eller bristande förmåga att styra över Corona-krisen som åtminstone jag upplever gjort en splittrad solidaritet ännu mer splittrad.
     Förenklat: De unga och medelålders mot de äldre och sjuka.
     Människor i Sverige åsidosätts idag på ett sätt jag aldrig upplevt tidigare. Främst infödda äldre som inte har en tillstymmelse till chans att organisera sig. Som sådan ska man vara tacksam för allt. Även sitt livsavslut som politiker, myndigheter m.fl. bestämt över genom olika direktiv och dekret.

     • Jag hittar det inte, beroende på att redaktören redigerade bort det och sedan publicerade min kommentar på Bennys tidigare oredigerade inlägg.
      Det blev inte jättebra det där Anders.

     • Jag tog bort denna mening ””Men för man en politik där man bara de senaste åren tagit in över en miljon invandrare som inte bidrar så måste ju pengarna tas någonstans för att bekosta ”kalaset”!”
      Det var väl den reagerade på, innan jag tog bort den.

      Jag hoppas att Benny förstår åtgärden och kritiken.

   • Ja, invandringen kostar pengar och många äldre invandrade pensionärer får ju pension utan att ha bidragit till systemet! Det är därför som pensionssystemet saknar pengar. Och det är ju också sant att de flesta utomeuropeiska invandrare är arbetslösa för att de inte har de kunskaper som behövs för en anställning! Sen fanns det ju redan en stor arbetslöshet innan man började importera folk vilket visar vådan av att manipulera arbetslöshetsstatistik! Att kalla sanningen för rasism är ju konstigt men är exakt samma taktik som MSM använder för att censurera obekväma fakta! Ni kan ju själva läsa vad forskare som Tino Sanandaji och Rust kommit fram till om invandringens kostnader!

    • Hur många äldre invandrare får pension utan att ha bidragit till systemet? Kanske gör deras yngre anhöriga det.

     Efterlyser siffror på arbetslösheten för utomeuropeiska invandrare. Vi lär ha 500 000 arbetslösa. Hur det man om orsaken till arbetslöshet är bristande kunskaper? Vem har fastställt detta? Hur?

     Hur är arbetslöshetsstatistike manipulerad?

     Tino Sanandaji har diskuterats på min blogg ”I våras utkom Tino Sanandajis bok ”Massutmaningen”. Här är inte plats för en anmälan av boken. Däremot kan jag konstatera att den möttes av både sympati och rasande kritik. En av de mer bisarra kritikerna var Sandro Scocco i AB (30/3) och skriften ”900 miljarder” från Arenaidé (2015; 44 s.). Den omfattar perioden 1950-2014, vilket gör skriften helt irrelevant om man skall diskutera situationen 2015. Jag har bemött den tidigare på Jinge (mars). Är invandringen bra för ekonomin?”Immigration: Tokvänsterliknande argument förespråkar att budbäraren skall skjutas.

     Boken diskuteras vidare i Är invandringen bra för ekonomin? Där skriver Ulf Karlström

     ”Artikeln.
     Jag har nyligen läst en intressant skrift från Arena idé, som jag missade när den kom ut 2015. Den heter ”900 miljarder” (2015; 44 s.) och omfattar perioden 1950-2014. Vi kan mot den bakgrunden göra tre iakttagelser:
     1. Invandringen 1950-2000 har – såvitt jag känner till – aldrig ifrågasatts utifrån integration eller ekonomi. Tvärtom beskrivs den senaste stora vågen – från f d Jugoslavien – som integrationsmässigt lyckad; man fick jobb, och med det följde allt annat.
     2. I stort under denna långa period bestod invandringen av yrkeskunnig arbetskraft, som var anställningsbar.
     3. Efter Arena-studien 2015 kommer cirka 165 000 flyktingar, varav en stor del är ekonomiska flyktingar, med låg utbildning. Följden blir att mottagningssystemet brakar samman.

     Skriftens övergripande tes är: Om invandringen från 1950 inte skett (scenario 1) ”skulle landets nettoförmögenhet ha varit 900 md kr mindre”.
     Invandringen fram till 2014 bedöms ha medfört att Sveriges befolkning sedan 1950 ökat med 2,5 miljoner extra, jämfört om ingen invandring skett. Arenaskriftens grundläggande credo är att samhällets alla kostnader blir billigare när det slås ut på 10 milj innevånare, jämfört om bara 7,5 milj skall bära kostnaderna. Ja, det är väl en rimlig slutsats, givet att den arbetsföra delen av alla 10 miljoner bidrar med inkomst- och konsumtionsskatter.
     Vidare antar/påstår Arenaskriften att de initiala kostnaderna för invandrarna mer än väl kompenseras när det kommer i arbete och integreras. Den typen av ekonomiska argument brukar i modellsammanhang kallas ”om allt är lika, så…”. Är det så? Nej, den viktigaste integrationsfaktorn av alla, dvs jobb, tycks vara en bristvara idag. Är då påståendet relevant för de invandrare som kommit sedan 2010? Nej, det haltar.
     Invandrare på båt

     Begreppet ”demografisk försörjningskvot” syftar på att invandrarna – som grupp – är yngre än gruppen inrikes födda. Skriften beräknar utifrån detta antagandet att – givet samma skattekvot och välfärsåtaganden – en sysselsättningsgrad för utrikes födda på 53 % och för inrikes födda på 73 % balanserar statens utgifter och inkomster. Korrigeras beräkningen för ett rimligt faktum att utrikes födda har större behov av transfereringar blir de balanserande sysselsättningsgraderna 66-68 % för inrikes och 59-61 % för utrikes födda. Skriftens slutsats: ”Trots lägre sysselsättningsgrad och högre kostnader så är det fullt förklarligt att invandringen går med vinst för den inrikes födda befolkningen genom att de invandrade i så högre grad är i förvärvsarbetande ålder”. Siffrorna låter rimliga, men baseras på data från 1950-2014. Så, vilken relevans har dessa modellberäkningar för dagens situation?

     Författarna inser självklart att deras räkneövningar är överslagsmässiga; ”ett gott arbetsmarknadsläge… är helt avgörande faktorn för att garantera hög avkastning på invandrarinvesteringarna”. Ja, då var vi där, ”ett gott a-marknadsläge”. Råder ett sådant? Kommer ett sådant att råda vid en accelererande automation (IT, robotar)?
     Invandring
     Och inte nog med det. ”Storstädernas och de övriga starka arbetsmarknadsregionernas brist på bostäder och socialt segregerade bostadsmarknad är ett hinder för att säkra en mer positiv avkastning på invandringen”.
     Och vidare. ”… finns en resurskonflikt på kort och lång sikt, precis som med alla investeringar. De undantränger konsumtion idag, men ökar förhoppningsvis möjlig konsumtion i framtiden”. Är det den undanträngda – reellt eller föreställt – gruppen fattigpensionärer som ger SD en god andel av de 16-17 %?
     Jag tycker att skriften är ärlig genom att den tydligt pekar på sina antaganden, och reservationer. Modellberäkningarna ter sig också rimliga. Min huvudkritik handlar om vald period. Totalt sett är skriften ett bra underlag, men ger knappast stöd åt leveropen från den del av ”vänstern” som flockas kring parollen ”Asyl åt alla och alltid”.

     Youtube-presentation på c:a en timme av Arena.
     Ingress ”Sandro Scocco, chefsekonom för Arena Idé, och Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia vid Umeå universitet, har gjort en långsiktig analys på Sveriges finanser från 1950 och framåt. Genom att titta på sysselsättningsgrad, offentliga inkomster och utgifter över personers livscykel, samt invandringens demografiska effekter har Scocco och Andersson räknat på påverkan på de offentliga finanserna.” 900 miljarder skäl att uppskatta invandring,”

 4. När jag i början av året, i samband med klimatdebatten, efterlyste mer känsla för statistik, anade jag inte hur stort behov av statistisk ”know how” som den nära framtiden skulle komma att kräva. Som nu detta att jämföra coronatal (sjuka eller döda) i proportion till landets folkmängd. Sverige toppar här statistiken. Är det rättvisande?

  Detta låter kanske bra, men är statistiskt adekvat bara om det råder jämn spridning över hela landet. Det går absolut inte att använda om bara sjukdomen finns på en plats. I fallet Luxemburg är vi kanske i det första fallet (jämn spridning i ett litet område), i Ryssland i det andra (tills vidare koncentrationer i en del städer) och i Sverige mitt emellan: mest i Stockholm, resten spritt över landet.

 5. Den svenska staten och kapitalet visade sig 1990-4 vara synnerligen skickliga i att utnyttja administrationen av en kris till att uppnå ett annars svåruppnåeligt mål. Då var det återetableringen av massarbetslöshet och EU-medlemskapet. Vad administrationen av denna kombinerade ekonomiska, epidemi och klimatkris kommer att användas till har jag inte ens någon underbyggd åsikt om. Möjligen kan man gissa att hälso- och sjukvården omfördelas mellan stat och privatkapital, så att man ökar överföringen av skattemedel till kapitalet utan de risker som det innebär att gå via marknad och köpkraftig efterfrågan.

 6. Jag tycker inte att Bennys kommentar var rasistisk eller hetsande mot folkgrupp, men ett konstaterande om hur verkligheten ser ut. Vi har hög arbetslöshet och särskilt invandrare är drabbade av den. Bennys kommentar skuldbelägger inte invandrarna för ”kalaset” heller. Det är uppenbarligen politikeradeln och de som röstar fram dem som är de skyldiga, inte enskilda invandrare som tar tillfället som erbjuds.

  Anklagelsen om rasism inför alla här, på ett nedsättande sätt, skulle ev. kunna vara förtal enligt brottsbalken, men det får givetvis Benny själv avgöra! Själv tycker jag det är synd att Benny utsätts för detta. Jag ser det som s.k. internettrolling medelst osant kontrollord (Rasism!) som inte bör publiceras alls, t.o.m. kan skapa konflikt, eller att Benny ger sig i väg till ställen där han inte kommer skymfas på det viset, vilket kanske inte är i någons intresse, kanske inte ens den som anklagar, eller?

  • OK Martin, men jag tycker det är betydligt värre att invandrare som grupp utsätts för det synnerligen nedsättande påståendet att dom ”inte bidrar” plus att dom pekas ut som orsak till krisen inom vården.
   Just så använder överheten rasismen för att komma undan sitt eget ansvar för vad deras girighet orsakar.
   Det är ett otrevligt beteende som vi mest förknippar med högerpopulister i överhetens tjänst. Att förstora upp etnicitet när det handlar om klass kan dessutom få fruktansvärda följder om det tillåts växa. Syftet från överheten är naturligtvis att skapa splittring inom arbetarklassen, men vi vet hur det kan gå när detta får ett eget liv. Historien förskräcker och även om just den här kommentaren kan synas relativt harmlös så har det här tankesättet redan fått fäste i vårt land. Risken att det växer utom kontroll, som det har gjort tidigare kan inte uteslutas och vi måste ständigt agera för att förhindra att så sker.

   Sedan har inte högern hittills inte fått sådan makt i Sverige så att man kan bli åtalad för att man påpekar att en signatur på en blogg gör ett felaktigt och dumt inlägg. Vi får väl hoppas att det aldrig sker heller.

   • ”Sedan har inte högern hittills inte fått sådan makt i Sverige så att man kan bli åtalad för att man påpekar att en signatur på en blogg gör ett felaktigt och dumt inlägg.”

    ”Invandrare som grupp” i bemärkelsen förtryckt eller etnisk finns inte. I gruppen invandrare (till Sverige) kan t.ex. även en rik kapitalist från USA ingå även om det inte händer särskilt ofta.

    Jag kan inte tyda Benny har gjort något rasistiskt inlägg som kan definieras utifrån HMF-lagen.

    Ingen yttrandefrihet – heller ingen demokrati

    • Suck, invandrare som grupp finns och Benny säger att dom ”inte bidrar” och att är deras fel att vården går på knäna. Ingen har påstått att Benny brutit mot lagen. Martin har yrat om att jag kanske brutit mot lagen när jag påpekade Bennys dumheter, vilket naturligtvis är rent trams.
     Yttrandefrihet är bra, för då kan man påpeka rasistiska dumheter och man kan också ta sig friheten att påpeka att dina inlägg ofta präglas av förvirring och meningslöshet.

     • Invandrare är ingen homogen grupp och det är inte rasism att säga att många invandrare kostar pengar! Det finns forskning på området så det är bara ett konstaterande som man kan göra! Som exempel islam är heller ingen folkgrupp, det är en religion, men tydligen kan man bli dömd för hets mot folkgrupp i Sverige om man kritiserar islam.

     • Benny
      Det var ju du själv som antydde att gruppen invandrare var såpass homogen så man kunde säga att dom ”inte bidrar”.
      Visst invandringen kostar pengar, men mycket lite i relation till alla skattesänkningar som överheten kostat på sig.

      Att lyfta fram invandringen i samband med krisen inom vården kan enbart tjäna syftet att skapa splittring i kampen mot dom krafter som verkligen orsakat krisen. Den kampen kan enbart föras underifrån, med folklig organisering och där är våra invandrade arbetskamrater en viktig del. Du kan aldrig skapa folklig enhet mot överheten genom att göra vissa grupper till syndabockar för överhetens egen girighet.

      Om du nu vill ha ett mer rättvist och civiliserat samhälle Benny så måste du börja tänka innan pratar.

   • Jo. Visst använder överheten arbetarklassens rasistiska känslor så, men de rasistiska känslor som arbetarklassen får är en fullt naturlig reaktion (enl. psykiatriprofessor Tara Swart) som man inte bör förvärra genom att spotta på den, för då kastar man dem i famnen på högern som gärna gruppolariserar dessa känslor på sina plattformar.

    Jag misstänker att både du och mången arbetarklass kan vara drabbad av media-inducerad anti-rasistisk masshysteri i den här frågan. Inget ovanligt. Alla kan drabbas på det ena eller andra viset i den osunda konflikt som överheten skapar. Både anti-rasister och rasister har inte fattat överhetens spel.

    Att attackera arbetare med ”rasism!” på Romelsjös blogg är då givetvis synnerligen olämpligt eftersom arbetare då beger sig till högerpartiet SD, som kommer växa, vilket är överhetens plan.

    Jag ser det inte som något nedsättande påstående att invandrare “inte bidrar” i lika hög utsträckning på arbetsmarknaden. Det är sanningen. Inte heller jag som svensk maskiningenjör bidrar, fastän jag vill det. Invandrare kan givetvis också vilja bidra till rimlig lön. Benny påstår inget annat.

    Tyvärr kan viljan att bidra skapa känslor av rasism (även hos invandrare) i arbetarklassen om de inte förstår överhetens spel, särskilt om migranten bjuder under i lön, eller AF ger bidrag till företag som anställer migranter istället för svenskar.

    Det är bl.a. det jag kämpar emot när jag söker arbete som svensk, även om jag förstår överhetens spel med massmigration, höjd pensionsålder och hög arbetslöshet, samt inte faller för skuldbeläggning av mig som individ när jag inte får de jobb som jag söker.

    Företagen vill sänka lönekostnader och tar varje tillfälle i akt. Hög arbetslöshet gör det lättare för dem. Ska jag bli arg på sanningen eller verka för lösningen, d.v.s. 1. Svexit och 2. att dela solidariskt på jobben? Jag verkar för detta i den ordningen.

    Jag föreslår att du istället för att angripa rasistiska känslor hos arbetarklassen med nedsättande kontrollord, att du istället upplyser om överhetens spel med dem!

    • Dumheter Martin. Du verkar ha glömt bort att invandrare är människor och i många fall våra arbetskamrater. När jag arbetade hade jag åtskilliga kompisar från fd. Jugoslavien, Iran och Gambia. Dom flesta av oss insåg nog att om vi ville komma någonstans så kunde vi inte hålla på och bråka inbördes. Dom som ändå gav uttryck för rasistiska åsikter fick veta det omgående och ibland fick dom just förklaringen att dom lät sig användas som splittrare av överheten.

     Rasism kan man inte stryka medhårs, då legitimerar man den bara. Den måste angripas direkt vid källan. Rasismen är fascismens bästa jordmån.

     ”media-inducerad anti-rasistisk masshysteri ” Jösses Martin. Du har ju inte fattat någonting! Kamratskap och normalt folkvett är andra ord som du kanske skulle ta och googla på.

     Skall vi någonsin kunna skapa folkliga organisationer som kan ta upp kampen med överheten, så måste dom bygga på kamratskap, solidaritet och respekt för varandras olikheter. Då faller ett resonemang som ditt platt till marken. Du har en von oben attityd till vanliga arbetande människor. Som om dom var barn som måste skyddas och uppfostras, men vi knegare kan diskutera politik som vuxna människor, även om du inte tror det. Dessutom kanske vi mer än många andra lär oss att respektera andra kulturer, då vi ofta arbetar mitt ibland dom. Vi fattar också mer än andra grupper behovet av solidaritet och sammanhållning. Antagligen betydligt bättre än vissa maskiningenjörer iallafall.

     • Jag är delvis enig med dig. ”Skall vi någonsin kunna skapa folkliga organisationer som kan ta upp kampen med överheten, så måste dom bygga på kamratskap, solidaritet och respekt för varandras olikheter. ” … då olikheterna kan respekteras … även mot Bennys ev. känslor…

      Vissa menar att man inte skall stryka rasistiska känslor medhårs, d.v.s. istället attackera dem, eftersom man annars påstås ”legitimera” dessa känslor. Har taktiken fungerat eller har högern vuxit med den taktiken? – Det är uppenbart att högern har vuxit med den taktiken.

      Vi har idag en EU-vurmande 7-partihöger vid makten i Sverige, med exakt denna taktik och ett s.k. ”Vänsterparti” som satt sig i knät på den. Samtidigt är alla raser välkomna i SD och rasistiska uttryck är förbjudet. När vänstern kallar detta ”rasism” så faller de givetvis på eget grepp, eftersom ”Rasismen!” helt evident existerar i deras egna hjärnor. SD är emot reaktionär politisk islam, vilket även vänstern borde vara, likt Amineh Kakabaveh, men reaktionär politisk islam är faktiskt ingen ”ras”.

      Vad bör göras? Förslag: TAKTIKBYTE! – Jag föreslår att vi INTE ska fördöma fullkomligt naturliga rasistiska känslor, men istället förstå deras orsak, likt Olof Palme i sitt tal om fördomar, och även likt Palme förstå att diametralt olika kulturer, med olika grundläggande värden, s.k. ”mångkultur”, kan få oanade konsekvenser.

      Vi måste alltså förstå att massmigrationspolitik kombinerat med diametralt annorlunda kulturer, ökade klyftor och hög arbetslöshet är en enorm utmaning som kräver andra lösningar än de som uppenbarligen INTE fungerar.

      Jag rekommenderar varmt vad psykiatern Tara Swart säger och föreslår på TED, eftersom hon har forskat på området och att det hon säger verkar logiskt och känslomässigt korrekt. Händelser och individuella nivåer av hormonet oxytocin tycks vara inblandat i hur vi känner som människor.

      Med det Swart säger, samt med egna känslor och meditation som grund, så menar jag att ohövliga angrepp sannolikt INTE hjälper alls, om man vill skapa fred och världsfred, men kan göra att arbetarklass då överger en riktig vänster, som då självt, genom sin ohövlighet och attacker mot sina egna, då utgör en av fascismens jordmåner.

      Inte enbart blir det en jordmån för fascismen genom att arbetare skuffas ut ur vänstern till högerpartier som ljuger för dem att de ”varken är höger eller vänster”, men käbblet utgör även en avledningsmanöver som förhindrar fokus på det som faktiskt är viktigt för oss alla, ex. fred och solidaritet, nationellt och internationellt.

      Jag anser alltså att massmigration av diametralt avvikande kulturer, ohövlig rasism och anti-rasism, i själva verket exakt vad överklassens fascister önskar sig att vi i arbetarklassen skall hålla på med, eftersom de livnär sig på den konflikt som vi då blir medskapare av.

      Samtidigt påstår jag att det vissa anser vara ”normalt folkvett” beror på en massmedia-inducerad masshysteri från högermedier som legitimerar ohövligheten. Vad baserar jag det på? Det baserar jag dels på ett samtal som jag hade med två psykiatriker från Tyskland, med kompetens på området, men även på Mahatma Gandhis uttalande:

      ”Intolerans, oartighet och hårda ord … är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.”
      / Mahatma Gandhi

      Med detta vid handen så drar jag slutsatsen att syftet med käbblet förmodligen är motsatsen till en upplyst demokrati, d.v.s. oligarki och reaktionär kalifat/diktatur, samt att skapa detta genom massmigration, ojämlikhet, kaos och konflikt, som skall undergräva demokratin i Sverige och få folket att vilja ha lösningen, d.v.s. de öppna terroristiska fascismen från finanskapitalets allra värsta chauvinistiska element, d.v.s. exakt det som faktiskt pågår mot land efter land i världen, under olika former av orwellskt nyspråk.

      F.ö. är alla oavsett BAKGRUND välkomna att deltaga i Vetenskapliga partiet, även om vi givetvis ställer krav på deltagarna vad gäller hövligheten mot varann, samt vetenskapligheten.

      Vissa menar att jag har en ”von oben attityd” till vanliga arbetande människor, som om dom var barn som måste skyddas och uppfostras.
      Det kan nog stämma delvis. Jag ser helt klart ned på många arbetares Jantelags-mentalitet, samt på arbetare som försöker göra sig dummare än vad de faktiskt är, bara för att fulmedia skapar sådana rollmodeller åt dem.

      Jag anser helt klart att de måste skyddas från fulmedia, som ljuger dygnet runt, vilket hjärntvättar dem, samt att de skall ha rätt till bättre utbildning som gör att de ser skillnaden mellan lögn och sanning bättre.

      Jo. Visst är det idag en ”von oben” attityd jag har, men den kommer ur medkänsla, för jag var på samma låga nivå själv förut, en lägre nivå som vi alla börjar på eftersom vi alla föds som barn.

      Jag har rest till olika länder i världen och upplevt olika kulturer, alltså verkligen lärt känna dem. Jag tycker att alla som gillar olika kulturer ska göra det och kanske emigrera till sin favoritkultur, för som resenär vet jag att min respekt för olika kulturella uttryck är mycket olika. För mig har dessa uttryck olika värde.

      Vissa kulturer kan jag respektera där de hör hemma, vissa inte alls och vissa tycker jag att vår egen nation bör överväga att ta till sig, men ”mångkultur” är i min mening en självmotsägelse, d.v.s. en lögn som jag inte kan tro på, dessutom en mycket skadlig lögn och jag ser som enda lösning för Sverige nu strikt sekularism med målet assimilation till en enhetlig kultur, OM vi vill skapa en enad arbetarklass i solidaritet och sammanhållning igen. Ras är oviktigt (utom för NMR Expo och överheten som vill skapa konflikten givetvis).

      Varför försöker du f.ö. antyda att min maskiningenjörsutbildning gör att jag inte är en arbetare? Hur tjänar du eller vår kära vänster, på sådana splittringsförsök av oss arbetare?

     • Orsaken till högerpopulismens framgång bland vanligt folk är knappast rasistanklagelsen. Sannolikt hittar du orsaken hos nyliberala media. Där har skattesänkningar, privatiseringar och besparingar, som är dom verkliga orsakerna bakom försämrad välfärd, inte tillåtits att kritiseras. Media har kört en Pravda och
      överhetens girighet har styrt hela deras rapportering. När sedan rasisterna, sin vana trogen, skyddar överheten och säger att alltihop är invandrarnas fel så hittar många normala mediakonsumenter ingen annan förklaring. Här kan det verkligen vara på sin plats att tala om media-inducerad masshysteri.
      Att högerpopulismen inte har blivit ännu större beror antagligen på att många ändå ser att dom är rasister.
      Så ditt förslag till taktikbyte verkar mest vara följden av en bristfällig analys från din sida.

      Intressant att du lyfter Mahatma Gandhi. Det han säger är ju det jag säger, nämligen att ”Intolerans, oartighet och hårda ord … är tabu i alla goda samhällen och strider helt klart mot demokratianda.” Här har vi en person, Benny, som uttrycker sig otroligt hårt, intolerant och oartigt mot hela gruppen invandrare.
      När jag påpekar att det är rasistiskt och således strider mot demokratiandan så blir du upprörd och försvarar Benny. Dom hårda orden mot invandrare däremot verkar inte störa dig alls. Du går alltså på ren kollisionskurs med herr Gandhi.
      Eftersom vi har ca 1,5 miljoner invandrare i landet så gör du dig också skyldig till en uppseendeväckande bedömning av människors värde. En troligtvis svensk Bennys eventuella sårade känslor är i dina ögon minst 1,5 miljoner gånger mer ömkansvärda än dito hos en invandrare.

      Din attityd kan aldrig leda framåt i kampen mot överheten Martin. Den blir bara en i raden av splittrande dumheter som gör det svårare att skapa folkliga organisationer.

      Sedan om du jobbar som maskiningenjör, så är du tjänsteman, inte arbetare. Mycket märkligt att det var en nyhet för dig?

 7. Hastigt saxad kommentar bland tusentals på Flashbacks Coronatråd:

  ”Ja, viktigast är mitt barns framtid. Och att hon har en framtid, inte att några gamlingar som har några månader kvar får resten av samhället att stanna upp.”

  Det här med etik och moral. Jag börjar faktiskt tro att det är lite så här det ser ut i samhället idag när tradition och seder brutit samman efter allsköns attacker från social ingenjörskonst och idéer om framtida samhällen.

  Om föräldern ovan inte känner någon solidaritet med ”gamlingar” så kanske heller inte denne bryr sig så värst mycket om ett knivrånat äldre par på öppen gata av en minderårig?
  I natt har ännu en skola brunnit ned. Den här gången i Borlänge och i nära anslutning till ett invandrartätt bostadsområde.
  Hur många skolor som mystiskt brunnit ned under de senaste åren har jag tappat räkningen på men det är alldeles för många.
  Jag tycker Sverige har blivit förslummat. På sina ställen. Även de alldeles för många.
  Det är något som inte var tänkbart för bara trettio år sedan men idag en verklighet knappast ingen reagerar över. Och skulle någon göra det finns risken att få en rasiststämpel i pannan och ett åtal mot HMF lagen om denne skulle uttryckt sig dumt eller felaktigt.

  Det är som Sverige fått en ny övergripande religion i form av humanismen och den som inte fogar sig ska utsättas för grupptrycket och gärna med ett offentligt straff som både känns och syns för den allmän hämnd och njutning likt gamla tiders offentliga avrättningar.

  I veckan avslöjades någon Stockholmskändis som varit på en bordell. De repressiva åtgärderna blev närmast totala.
  Aja baja, så får man inte göra i världens mest högstående humanitärt moralistiska land.
  Kvinnans egen vilja är förmodligen helt ovidkommande. Den viljan har den humanistiska moralens väktare redan bestämt.

  • https://www.globalresearch.ca/global-capitalism-world-government-and-the-corona-crisis/5712312
   Världen vilseleds när det gäller orsakerna och konsekvenserna av koronakrisen.
   COVID-19-krisen präglas av en ”akut” folkhälsa under WHO:s regi som används som ett påskott och en motivering för att utlösa en världsomfattande process för ekonomisk, social och politisk omstrukturering. Vad som händer är aldrig tidigare skådat i världshistorien.
   Framstående forskare stöder lockdownen utan att slå ett ögonlock, som en ”lösning” på en global hälsohjälp. Stängningen av nationella ekonomier som tillämpas över hela världen kommer oundvikligen att resultera i fattigdom, massarbetslöshet och en ökning av dödligheten. Det är en ekonomisk krigshandling.
   Steg ett: Handelskrig mot Kina.Och detta fenomen händer över hela USA
   Steg två: Den ekonomiska kraschen som leddes av rädsla och aktiemarknadsmanipulation
   Steg tre: lockdown, inneslutning, stängning av den globala ekonomin.

   Pandemin utgör en handling av ekonomisk krig mot mänskligheten som har resulterat i global fattigdom och massarbetslöshet. Politiker ljuger. Varken nedläggningen eller nedläggningen av nationella ekonomier utgör en lösning på folkhälsokrisen.

   Vem styr politikarna? Varför ljugar politiker? De är de politiska instrumenten för den finansiella etableringen inklusive de ”ultra-rika filantroperna”. Deras uppgift är att genomföra det globala ekonomiska omstruktureringsprojektet som består i att frysa ekonomisk aktivitet över hela världen.

   Politikernas ”Herding Instincts” Är korrupta regeringar agerar som ”polishundar” med ”besättningsinstinkter” som följer sina får. Är ”flocken” för rädd för att följa sin ”regering”? Men det finns en annan dimension. Politiker på höga tjänster som ansvarar för att ”övertyga sin flock” tror faktiskt på de lögner som läggs på dem av högre myndighet. Lögnen blir sanningen. Politiker stöder konsensus, de verkställer ”social engineering”, de tror på sina egna lögner.

   Det är inte en epidemi, det är en operation Geopolitik Låt oss inte ha några illusioner, detta är en noggrant planerad operation. Det finns inget spontant eller oavsiktligt. Den ekonomiska recessionen är utformad på nationell och global nivå. I sin tur är denna kris också integrerad i USA: s och Nato: s militär- och underrättelseplanering. Det är inte bara avsikt att försvaga Kina, Ryssland och Iran, utan består också av att destabilisera EU: s ekonomiska struktur.

   ”Global styrning” Ett nytt steg i utvecklingen av den globala kapitalismen utvecklas. Ett system med ”global styrning” som styrs av kraftfulla ekonomiska intressen inklusive företagsstiftelser och tänkstankar i Washington övervakar beslut på både nationell och global nivå. Nationella regeringar blir underordnade ”Global Governance”. Begreppet världsregering togs upp av den avdömda David Rockefeller vid Bilderberger-mötet, Baden Tyskland, juni 1991:.

   • Nej Ivan. Nu tror jag du låter fantasin springa iväg med dig. Vad vi vet idag så var inte pandemin planerad på något sätt och dom flesta länder reagerar nog med uppriktig rädsla för okontrollerad spridning. Mycket av det som sker är säkert både spontant och oavsiktligt. Sedan finns det naturligtvis, som alltid, ekonomiska krafter som försöker slå mynt av det som händer. Många stora spelare på den finansiella tombolan har säkert inget emot att börskurserna faller, iallafall inte dom som hann ut i tid. Snart blir det stor loppis på billiga aktier och karusellen startar om.
    En del passar på att köpa upp sina konkurrenter till reapris och alla ofattbara miljarder som delas ut hamnar säkerligen till största delen i dom redan rikas fickor.
    USA gör vad dom kan för att skylla krisen på Kina, men deras totala brist på professionalitet slår tillbaka och dom riskerar att sjunka ännu djupare i det tröstlösa träsk dom redan kravlar i.

    Den globala styrningen från väst har nog inte så lätt för sig. Motståndet från öst är för starkt och redan börjar den västliga fasaden spricka. Kanske leder pandemin rentav till ett mer allmänt ifrågasättande av nyliberalismen och dom globala storföretagens makt.

   • Du verkar ha rätt i sak, Ivan. Något är i vart fall väldigt mysko med hela affären på ett flertal punkter. Varför ljuger de manipulerande politikerna och medierna åt intressenterna i finanskapitalet, frågar du. Mitt svar är:

    1. De har något att tjäna på det. ex. undvika drevning från finanskapitalets medier, hållhakar, förväntad belöning efter avslutat uppdrag, etc. etc.

    2. Det faktum att de kan, helt utan att folk söker upp bättre valsamverkande icke-korrupta alternativ och röstar 100% taktiskt rätt, istället för fel, på korruption och oförmåga att samverka.

    I övrigt översätts nog ”think tanks” bäst med ”tankesmedjor”.

    Denna länk om omslaget till The Economist är nog av intresse: https://vigilantcitizen.com/vigilantreport/economist-2015-cover-filled-cryptic-symbols-dire-predictions/

    Notera även ögat bakom den högra pilen under David Camerons sko!

   • Kom ihåg ”Fake” H1N1-svininfluensapandemin 2009: Manipulerade uppgifterna för att motivera en världsomfattande folkhälsokriminalitet.
    https://www.globalresearch.ca/the-h1n1-swine-flu-pandemic-manipulating-the-data-to-justify-a-worldwide-public-health-emergency/14901

    I juli 2009 förutspådde WHO:s generaldirektör Margaret Chan, generaldirektör för Världshälsoorganisationen (WHO), pressbriefing att: så mycket som 2 miljarder människor kan bli smittade under de kommande två åren nästan en tredjedel av världsbefolkningen. (Det var en multibillion bonanza för Big Pharma).
    ”På grundval av … expertbedömningar av bevisen har de vetenskapliga kriterierna för en influensapandemi uppfyllts. Jag har därför beslutat att höja nivån på influensapandemivarning från fas 5 till fas 6. Världen är nu i början av 2009-influensapandemin”.
    I ett senare uttalande bekräftade hon att:”Vaccinstillverkare skulle kunna producera 4,9 miljarder pandemisk influensaskott per år i bästa fall”, citerad av Reuters, 21 juli 2009). En ekonomisk vindkraft för Big Pharma Vaccine Producers inklusive GlaxoSmithKline, Novartis, Merck & Co., Sanofi, Pfizer. et al. Samma Big Pharma-företag står också bakom coronavirus-pandemin. Fake News, Fake Statistics, ligger på regeringens högsta nivåer
    Medierna gick omedelbart i höga redskap (utan några bevis).”Svininfluensa kan slå upp till 40 procent av amerikanerna under de kommande två åren och så många som flera hundra tusen kan dö om en vaccinkampanj och andra åtgärder inte lyckas.” (Officiell uttalande från Obama Administration, Associated Press, 24 juli 2009). ”USA räknar med att ha 160 miljoner doser vaccin mot svininfluensa tillgängliga någon gång i oktober”, ( Associated Press, 23 juli 2009). De rikare länderna som USA och Storbritannien kommer att betala knappt 10 $ per dos [av H1N1-influensavaccinet]. Utvecklingsländer kommer att betala ett lägre pris. ” [cirka 40 miljarder dollar för Big Pharma?] ( Business Week, juli 2009). Men pandemin hände aldrig. Det fanns ingen pandemi som drabbade 2 miljarder människor.
    Miljontals doser vaccin mot svininfluensa hade beställts av nationella regeringar från Big Pharma. Miljoner vaccindoser förstördes därefter: en ekonomisk bonanza för Big Pharma, en utgiftskris för nationella regeringar. Det fanns ingen undersökning om vem som stod bakom detta multibillionsbedrägeri.
    Flera kritiker sa att H1N1 Pandemic var ”Fake”. Europarådets (PACE) parlamentariska församling, en vakthund för mänskliga rättigheter, undersöker WHO: s motiv för att förklara en pandemi. Faktum är att ordföranden för dess inflytelserika hälsokommitté, epidemiolog Wolfgang Wodarg , har förklarat att den ”falska pandemin” är ”en av århundradets största medicinskandaler.” ( Forbes , 10 februari 2010).
    Den grundläggande frågan som vi måste ta itu med såväl nuvarande som tidigare folkhälsokriser: Kan vi lita på de västerländska medierna? Kan vi lita på Världshälsoorganisationen (WHO)?
    Samma personer och institutioner inklusive Gates Foundation, som idag pressar på COVID-19-vaccin var aktivt involverade i stöd för H1N1-vaccinet
    Michel Chossudovsky , Global Research, 2 maj 2020

 8. Sveriges hade aldrig någon strategi allt är bara ad-hoc lösningar och ”hitte på” allt eftersom. Allt började med en förnekelse baserad på skräcken med att stå helt utan resurser att möta en förödande pandemi, Löfven och company försökte dölja att sjukvården, som redan gick på knäna, inte skulle klara. En nedstängning av samma kaliber som i Spanien hur hade det sett ut i no-go zonerna då? Hur hade den omfattande organiserade kriminaliteten reagerat? Polisen klarar inte av det under normaltid hur skulle det sett ut om man gjort som i Italien och Spanien i Sverige?

 9. Som sagt Anders Åberg borde verkligen läsa vad Tino och Ruist skriver om invandringens kostnader! Invandringen var lönsam fram till början av 90-talet efter det så har det varit en börda för skattebetalarna.

  • Läst för länge sedan Benny, runt 40 miljarder om året eller ca 1% av BNP. Skattesänkningarna sedan 90-talet är lite svåra att få grepp om, men kanske uppemot 200 miljarder om året. Betydligt mer än kostnaden för invandringen iallafall. Vi kan om vi vill hitta kostnader för barn, för sjuka och för gamla människor också, men dom är mindre intressanta för högerns splittrare att sätta lampan på.

   Det intressanta här är att det enda som snacket om invandringen egentligen kan åstadkomma är osämja mellan etniska grupper. När det sker på arbetsplatser så jublar direktörerna. då behöver dom inte oroa sig för strejker och protester och dom kan i lugn och ro fortsätta plundra samhället på skatter och dessutom bli rika på privatiserad vård och skola.
   Att människor som Benny stöder deras strävanden uppskattas säkert i styrelserummen, men blir till ett elände bland oss som vill se en bättre värld.
   Jag vet inte om du inser det själv, men du har med detta valt sida i klasskampen.
   Invandringens detaljer kan naturligtvis diskuteras och jämförelsen mellan flyktingar och import av billig arbetskraft måste göras, men då krävs det fingertoppskänsla och sådana allmänna svepande formuleringar som du gör dig skyldig till blir rasistiska och fin ammunition för obskyra högerkrafter.

   • 40 miljarder är bara driftskostnaderna för den s.k flyktingmottagningen! Sedan får ju kommunerna ta över försörjningsbördan. Som Ruist räknade ut så kostade en ”flykting” ca 75000 om året. Utöver det så tillkommer kostnader för den ökade kriminaliteten! Men visst Tegnell har till viss del rätt…I Sverige har man utvecklat flockimmunitet, men det är mot verkligheten!

    • Jag tror inte på massmigration av kulturella orsaker, men även av ekologiskt hållbara orsaker. Jag tror att det är direkt skadligt för oss alla med populationstillväxt, p.g.a. matematiken om exponentialfunktion och vad många vetenskapsmän säger, men låt oss göra ett tankeexperiment!

     Hur stor skulle kostnaden invandringen vara i kalkylen om vi gick ur EU och skapade 2% arbetslöshet och s.a.s. delade på jobben i ett mer jämlikt samhälle? Det var den politik vi hade innan Palmemordet och EU-medlemskapet.

     Visst har överheten använt invandringen som en kassako för asylbaronsindustri och byggandet av allt mer bostäder i arktiskt klimat åt en absurt tillväxande population, samtidigt som man påstår sig vilja sänka CO2-utsläppen … men kostnaden för arbetslösheten i kalkylen skulle ändå, enligt min egen logik, sjunka enormt om vi gick ur EU och delade på jobben solidariskt med invandrarna. Kostnaden för 2%-ig arbetslöshet, även om 100% av dem skulle vara invandrare, skulle då i princip bli procentuellt lika stor som den var innan Palmemordet.

    • Det Ruist räknade ut var att den genomsnittliga kostnaden för invandringen var ca 40 miljarder om året. Kommunernas kostnader OCH intäkter för invandringen måste rimligen ha funnits med i den uträkningen.

     MEN Benny, vart vill du komma? Vill du att vi skall sluta ta emot flyktingar från imperialisternas krig? Vill du få svensken att skylla alla problem på folk av annan etnicitet, enligt känt mönster från Tyskland och hjälpa överheten att komma undan med sin plundring av vårt land? Eller är det rent av raskrig du vill ha? Dina svepande rasistiska formuleringar ställer många frågor.

 10. @Anders Åberg
  Visst kan jag ha gjort en bristfällig analys. Svårt att veta innan man blir överbevisad. Så finns ju den där irriterande Dunning-Kruger-effekten också som beskriver effekten av bekräftelsefördom. Det är därför det är så viktigt med Romelsjös kommentarsfält, men även att vi alla försöker nå självinsikt, ex. genom meditation.

  Jovisst tycks monopoliserad nyliberal media, i vilken de verkliga orsakerna bakom försämrad välfärd inte kritiseras, vara djupt inblandad. De störtdyker följaktigen i annonsintäkter och prenumeranter. Allt fler är motiverade att söka sig bort från monopoliserade lögnmedier och vill ha den evidenta sanningen istället, men fastnar även lätt i andra agenda medier och brutalkapitalistiska plattformar som villigt fångar upp dem.

  Men jag har själv noterat att kontrollordet ”Rasism!” mot all skepticism mot massinvandring, asylbaronindustri och reaktionär islamism, faktiskt är så pass osann och kontraproduktiv att människor, som bevisligen alls inte är rasister eller fobiker, faktiskt börjar kalla sig för de osanna kontrollorden, d.v.s. en acceptans av osanning.

  Dessa människor har, i själva verket, oftast många kompisar av olika raser som vänner, vilket är motsäggelsefullt om det vore sanningen att de verkligen ser sin egen ras som utvald och högre stående. Många invandrare av olika raser röstar dessutom på SD, vilket blir ännu mer motsägelsefullt. Jag har själv träffat dem. Jag har ingen anledning att misstro dem. Jag talar med alla möjliga människor när jag försöker nå ut till dem på gator och torg, så att de skall bli mer aktiva i vår demokrati.

  Vissa har ragerat på de falska kontrollorden mot Åkesson med medmänsklig sympati, men också som en hämnd mot den oförrätt det faktiskt är för dem själva att bli falskeligen förtalade medelst osanning, när folk oftas enbart har gett uttryck för sitt missnöje med politiken, med olika händelser eller sin egen situation, ex. ett våldsdåd mot dem, men helt utan att angripa, nedvärdera eller skuldbelägga någon hel ras. Ex. så har de kanske fördömt en våldtäktsman ur den rasen nedsättande i affekt, d.v.s. något helt naturligt och mänskligt, eftersom ingen i affekt har full kontroll, men för den sakens skull faktiskt INTE förtjänar att bli förtalad/stämplad för en fullt normal känsla av övergående art.

  Sympatin, för de drabbade offren, de affekterade och de förtalade/stämplade, ger Åkesson sympatiröster och undviker fokus på SD:s stora svaghet, d.v.s. samma gamla högerpolitik som JÖK:en och övriga högern bedriver, vilket skapar en mycket stor del av problemet, d.v.s. konkurrens om jobben, arbetslöshet, segregering och ojämlikhet (helt oavsett ras).

  Fåtalet har nog reagerat på kontrollordet ”Rasism!” genom att gå med i NMR, men givetvis har sannolikt även detta inträffat, enligt samma kontraproduktiva konfliktlogik, vilket inte leder till förståelse, men käbbel, vilket givetvis stärker brutalkapitalisterna. NMR:s framgångar är otroligt små i röstetal, men bör givetvis inte förringas, eftersom vi vet hur illa det kan gå och hur illa det redan har gått med öppen terror mot suveräna stater, vilket Romeljsö har rapporterat så föresdömligt om!

  Även NMR stärks givetvis genom rasism-anklagelser och konfliktretorik, i fulmedias helsideannonser åt dem, vilka andra småpartier som ex. Kommunistiska partiet inte får, men tittar man närmare på NMR, så påstår även NMR att de inte är rasister, ex. är för alla folks/rasers rätt till sina egna nationer, men helt enkelt inte är för rasblandning, vilket de menar hotar att utrota raser, vilket för dem är rasism mot den nordeuropeeiska rasen. Är inte de som vrålar ”Rasism!” medvetna om detta så har de sannolikt förlorat några vänsterväljare till, tror jag. En dålig taktik anser jag. Betydligt bättre är taktiken som nu sker genom utbrytningar ur KP, anser jag.

  Vad gäller rasism är det bättre att titta på vad evident vetenskap säger om mänskliga raser och olika egenskaper, öppet och skeptiskt! Då inser man att rasistiska känslor är naturliga och mänskliga och beror på olika nivå av oxytocin och händelser. Mediterar man och ser det hela i ett kosmiskt perspektiv så blir även rasistiska känslor helt ologiskt. Även massmigration blir ologiskt på flera olika vis, inte minst vad gäller ekologisk hållbarhet, även om brutalkapitalisterna tycks vilja ha massmigration och massavel i både kortsiktigt tillväxtsyfte och konfliktsyfte.

  ”Pravda” betyder ”Sanningen” och den evidenta sanningen är att SD (som INTE är politiska rasister), sin vana trogen, skyddar överheten och säger att alltihop är islams fel och massinvandringens fel (INTE invandrarnas fel). Visst är det sant att många normala mediakonsumenter inte finner någon annan förklaring än SD:s eller SD-motpolens dåliga funktionsodugliga argument: ”Rasism!” eller ”Kommunism!”, men då har de heller inte försökt eller inte letat.

  Så har vi givetvis problemet med ”branding”. Media kan ex. förvränga ords verkliga innebörd i folks medvetanden. Vad bör man då välja för väg framåt? Sanningens väg, anser jag, samtidigt som vi använder tydliga ord som har samma betydelser för alla som använder dem.

  Att SD inte har blivit ännu större… än… beror nog snarare på att konflikten i samhället inte ännu har nått den höga nivå som brutalkapitalismen och EU-vurmen sannolikt kommer leda till, just med hjälp av nedsättande kontrollord och påföljande raskravaller.

  Skulden och ansvaret för att samhället har utvecklats i felaktig riktning i tre decennier ligger även på den riktiga vänsterns oförmåga att organisera sig flexibelt och rätt, samt oförmåga att hålla undan käbblande infiltratörer, frånstötande beteenden och konfliktskapare, så att den äkta vänstern kan tilltala majoriteten av folket. Och det är som den attraktiva Ayaan Hirsi Ali säger, d.v.s. att man kan tolerera mycket, men man bör inte tolerera intolerans. Detta gäller givetvis i alla riktningar, även när man försöker hjälpa Benny till bättre i inlägg i diskussionen.

  Jag tycker INTE att Benny uttrycker sig ”otroligt hårt, intolerant och oartigt mot hela gruppen invandrare” när han säger sanningen om vad massinvandringen kostar, men kanske du upplever ditt eget motstånd mot den sanningen så, kanske eftersom du är medskyldig till massinvandringen? Jag tycker inte heller att det Benny säger ”strider mot demokratianda” alls. Tycker du verkligen det?

  Jag är inte ”upprörd” när jag försvarar Benny, men lugn som en filbunke. ”Dom hårda orden” stör mig inte alls. Varför inte? Jag förstår källan, nämligen rädsla. Hur? -Genom meditation.

  Alla människors lika värde är en floskel. Det inser en normalintelligent 7-åring som värderar mamma högt. Fråga en 7-åring om du inte tror mig! ”Är gubben där borta lika mycket värd som din mamma?”

  Maskiningenjör var för mig en 80 veckors utbildning på högskolan. I arbetslivet har jag inte enbart arbetat med yrken avsedda för denna utbildning, inte heller enbart som tjänsteman, men även som vanlig arbetare, även med ganska ansträngande svettigt, fysiskt och smutsigt arbete, t.o.m. nattskift.

  Sedan EU-inträdet har det inte varit lätt för mig att finna arbete, heller inte lätt att förhandla om en rimlig lön, heller inte lätt att ha egna åsikter baserade på moralfilosofi, egen känsla, egna värden och evidens. Jag får ganska ringa mängder donationer för mitt politiska arbete dessutom.

  • Martin
   Du gör det oerhört svårt för dig nu. Det hela är synnerligen enkelt. Säger du till en grupp människor att dom inte bidrar och orättvist anklagar dom för andra människors synder så kommer dom med all rätt att betrakta dig som en fiende.

   Om enda sätter att bekämpa överheten är genom att bygga starka folkliga organisationer så måste det arbetet prioriteras över allt annat.
   Att bygga folkliga organisationer är lätt att säga men mycket svårt att göra. Överheten som vet att det kanske är det enda verkliga hotet mot deras makt vet om detta och gör allt för att försvåra det. Splittring via rasism är en av deras klassiska metoder. Alla som då lyfter fram etnicitet istället för klass har därmed sällat sig, medvetet eller omedvetet, till överhetens marktrupper.

   Din prinsessan på ärten teori, att folk skulle vara så oerhört känsliga för att bli kritiserade, så att dom genast går till SD om man kallar dom rasister är meningslös och oanvändbar. Dom som gör det hade gjort det ändå och du låter i och med det fulmedia bestämma din egen taktik.
   Så kan vi inte ha det Martin. Här gäller det att avslöja både populister, rasister, liberaler, sossar och globalister. Utan det kan inga folkliga organisationer byggas. Det kommer ändå att bli mycket svårt och mödosamt och antagligen i behov av hjälp från yttre händelser som ekonomisk kris eller varför inte pandemier. Men om du saboterar det genom att splittra folk efter etnicitet så är du, för att använda ett kanske aningen bedagat uttryck ”en folkets fiende”.
   Vi som vill verklig förändring måste då bekämpa sådana som dig och knyta banden till våra invandrade kamrater istället. Endast så går det att komma vidare.

   • @Anders & Anders

    @Åberg
    Undersök saken på djupet INNAN du har åsikter!

    Har riktig vänster starka folkliga organisationer idag? -Nej. Ytligt feltänk? -Förmodligen. Det är sannolikt därför äkta vänster är så pass liten. Den är ofolklig och modererar inte undan käbblet från högeragenterna.

    Precis. Splittring via ”rasism” och motpolen ”antirasism” ÄR en av högerns alla splittringsmetoder. De försöker splittra oss på punkt efter punkt. De skapar konflikten och förstärker konflikten.

    Du klagar på exakt det problem som du är medskapare till. Vanligt, men onödigt. Känslor av rasism rår ingen för, efter våldsdåd som beror på ojämlikheten. Känslorna är naturliga, precis som motsatsen är det när man förälskar sig i en människa med annan etnicitet/ras.

    Invandrare, eller ens en reaktionär sekterism, är dock INGEN ras/etnicitet. Att ta upp problem med invandring, migration och sekterism, våga se problem, betyder INTE att man fördömer någon individ, hudfärg eller glömmer bort klass. Din och min uppgift ÄR att påminna om klass, till de som bäst behöver det, men allt handlar INTE om klass heller!

    Min ”prinsessan på ärten teori” bygger på erfarenhet, kunskapsinhämtning och samtal om saken. Människor är i regel så oerhört känsliga för att bli kritiserade att man ungefär måste säga fem positiva saker om dem och deras parti, hus, bil eller vovve, och mena det, innan man ev. framför konstruktiv kritik försiktigt.

    Det är därför att kalla människor mycket ohövliga och osanna saker är ännu mycket kontraproduktivt. De ställer sig då ofta i motposition, eller så underkastar de sig i rädsla och blir lika rabiata själva för att undkomma kritik, vilket ökar polariseringen av vårt samhälle.

    Hade jag inte förstått högerns infiltration och osanna konfliktskapande rasism-käbbel i fulmedia och inuti vänstern, som t.o.m. drabbat den sekulariserade Kakabaveh, så hade jag själv kanske varit med i högerpartiet SD idag och drömt om att placera sådana som dig i koncentrationsläger. Som tur är så förstår jag vem du är, d.v.s. antingen omedveten om din belägenhet eller en av nätets alla betalda högeragenter.

    Finanskapitalister, sekterister, nazister, högertroll och terrorister lever på polariseringen som de skapar, vilket gör att riktig vänster förlorar. Jag vill att det slutar för fredens skull.

    @Romelsjö
    Moderera till fred och hövlighet! Alla kommer trivas med det. Du har gjort det med mig. Bra gjort! Gör det med fler!

    • Martin
     Ingen har heller påstått att vänstern har starka organisationer idag, men att dom en gång fanns och då utgjorde grunden för den demokratisering som skedde efter WWII. Det går inte att nog poängtera vikten av att skapa sådana organisationer. Det är idag den enda väg vi känner som kan flytta fram vanliga människors positioner.

     Sedan serverar du oss fortfarande bara total förvirring i dina inlägg Martin. Dom enda du kan splittra via antirasism är naturligtvis rasister, dvs dom verkliga splittrarna.
     Att splittra splittrarna måste vara en bra sak.

     Du vrider dig som en mask för att få oss att tolerera rasism. Varför vet jag inte, men jag hittar inte ett spår av logik i ditt resonemang. Vill vi bygga folkliga demokratiska organisationer så kan vi inte tolerera rasism.
     Tänk dig själv hur det skulle se ut inom t.ex. vården om där kommer sk. vänstermänniskor och säger att invandrarna inte bidrar. I vården jobbar massor av människor från andra länder och ett sådant agerande skulle sabotera alla försök till organisation.

     Du måste lyfta blicken Martin. Att enstaka personer som kanske av aningslöshet eller annat hamnar i rasistiskt tänkande, får kritik och känner sig trampade på tårna är oundvikligt. Klassamhället ställer oss ofta i svåra positioner. Ibland krävs det dock handlingskraft för att få någonting gjort och hittills har vi aldrig sett några vänsterorganisationer utan massor av interna diskussioner. Dom diskussionerna kan vara tuffa, men jag hävdar att dom också är nödvändiga och en del i det mödosamma arbetet att samla kunskap och erfarenhet för att kunna gå framåt. Hövlighet i dom är jättebra, men dom måste också vara klargörande.

     Din skrattretande vädjan om hövlighet efter att ha anklagat mig för att vara betald högeragent och att du fortfarande verkar helt obrydd över den extrema ohövligheten i att säga att hela gruppen invandrare ”inte bidrar” tar jag som ett ytterligare utslag av förvirring.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here