Nya Karolinska: Dyrare och sämre vård. ”Korruptionen i Sverige”.

4
1823

OBS detta möte om Nya Karolinska Sjukhuset idag kl 18. SJUKT HUS – Möte kl 18. om Nya Karolinska Sjukhuset och nyaste svenska sjukvården.

* Detta är en mycket aktuell artikel som jag publicerade i november 2016 på Jinge.se. Den återpubliceras med anledning av ett möte om Nya Karolinska som jag informerar om.


Kaliber berättade 14/11 2016 att Karolinska genomför en total omorganisation. Storsatsar på en oprövad amerikansk managementteori och att man nu gör om hela sjukhuset, och avskaffar sina kliniker. Sveriges Radio Programmet ger en skrämmande bild av utvecklingen. Se det på SvT Play!

* ”Vi fick möta frustration över ledningens tro på ingenjörskonst.
* Överläkare Astrid Seeberger:Många upplever just nu att de drunknar.
* Det handlade om kritik mot toppstyrning, och läkare som slutar eller tappar sugen, som Annika Bergquist, chefen för Gastrocentrum som sa upp sig: – Min erfarenhet nu är att möjligheten att påverka de viktigaste dragen för den verksamhet jag har lett och de patienter som ingår där, det har inte varit möjligt. Min känsla hela tiden är att det finns en förbestämd plan, som jag faktiskt inte förstår.”

Svenska Dagbladet skriver idag att en av de tilltänkta toppcheferna, hjärtkirurgen Jan Liska, hoppas av då han menar att patientsäkerheten inte blir acceptabel nu inför sjukhusets öppnande.SvD

* Värdebaserad vård: 2006 skriver amerikanske ekonomiprofessorn Michael Porter sin bok om värdebaserad vård tillsammans med en kvinnlig läkare. Increasing the value for the patient, where value is the health outcomes that we are able to achieve for patients… Vi ska skapa värde för patienterna. Genom att mäta resultaten i vården och sedan dela de med kostnaden, så får man värde; Porters egen ekvation.

Kommentar: ”Värde för patienterna”?. Människor med många tusen kombinationer av tusentals sjukdomar, som kan få massor kombinationer av olika svårbedömda behandlingar, bl.a med läkemedel med dåligt vidimerad effekt och många biverkningar. Peter Goetsche har i sina böcker visat på vilken lösan sand dem medicinska behandlingen av många sjukdomar vilar. Och där det finns en stor placebo-effekt samt spontana, individuella sjukdomsförlopp och tillfrisknanden utan behandling. Detta ter sig för mig som en bluff, en skrivbordsprodukt av någon utan större erfarenhet av sjukvården – vilket jag faktiskt har. Varför reagerar inte det spaka Läkarförbundet, vars ordförande är gift med en en man som har en viktig position inom privat vård. Kanske därför bland annat.
Min och andras frustration är enorm, men jag måste gå vidare.

Dagens Nyheter skriver idag ”Nya Karolinska Solna har beskrivits som världens dyraste sjukhus”.DN
Samtidigt blir antalet sängplatser färre än tidigare, medan befolkningen och möjligheten att behandla sjukdomar ökar.

Mikael Nyberg skriver Sjukhuset skulle inte kosta ett öre mer än 14,5 miljarder kronor. Den verkliga byggkostnaden blir minst 29 miljarder, det vill säga det dubbla. Mikael Nyberg

I boken ”Sjukt hus” skriver Henrik Ennart och Fredrik Mellgren
”I Hamburg finns två nya högspecialiserade sjukhus, högt rankade i världen, som vart och ett har kostat en tiondel av Nya Karolinska men har lika många vårdplatser.
Nya Karolinska-projektet har nämligen skräddarsytts av multinationella finansföretag som i en ständig jakt på större vinster siktat in sig på de miljarder skattekronor som enligt OECD behöver investeras i hela världens sjukvård de kommande åren.”

Jag tänker nu fokusera på en tidigare, viktig aspekt på sjukhuset, på frågan om korruption i Sverige.
Uppdrag granskning 26/11 2014 handlade om ”Nya Karolinska – avancerad skatteplanering i Luxemburg.” Nya Karolinska. Flaggskeppet inom svensk sjukvård. Och ett av Sveriges dyraste och mest prestigefyllda projekt. Men Uppdrag granskning kan nu avslöja att stora summor i den skattefinansierade affären ska slussas till skatteparadiset Luxemburg.” ”Några månader efter att SHP, ägt av Skanska och Innisfree, 2010 fick kontraktet på Nya Karolinska – värt minst 52 miljarder kronor – gav Innisfree den multinationella revisions- och konsultbyrån Price Waterhouse Coopers (PWC) i uppdrag att sy ihop ett avancerat skatteupplägg i Luxemburg”.
Till skandalen hör att Skanska fick uppdraget utan konkurrens av andra bolag. Det finns all anledning att misstänka kartellverksamhet eller liknande.
* Vidare blir det färre platser på Nya Karolinska än på nuvarande, trots att nedskärningen av vårdplatser redan skördar offer.
* Vidare talar mycket för att man skulle kunnat rusta upp nuvarande Karolinska för en kostnad på kanske 10-20 % av byggkostnaden för det planerade, mindre sjukhuset.

Den stora nyheten i radioekot 6/11 2011 var avslöjandet att stora bolag runtom i världen, bland andra IKEA och riskkapitalbolaget Nordic Capital, Pepsi Cola och FedEx via avancerad skatteplanering i Luxemburg kunnat undandra flera miljarder i skatt. Nya Karolinska är ett av bolagen.

International Consortium of Investigative Journalists (ICII) har i samarbete med mer än 80 journalister från 26 länder analyserat 500 hemliga dokument på 28 000 sidor. ICIJ har tidigare publicerat liknande rapporter. Likaså har avancerad skatteflykt rapporterats förra hösten av Dokument utifrån (se nedan). ICIJ är en organisation av grävande journalister i mer än 65 länder.

* Enligt radionyheterna tidigare hade motsvarande 1 500 miljarder kronor undandragits i skatt från bara en revisionsbyrå i Luxemburg. Enligt SR Nyheter undandras 9000 miljarder kronor från skatt i EU. Samtidigt ökar barnfattigdomen i EU.
* EU:s nuvarande chef Juncker var tidigare premiärminister i Luxemburg. Tror någon att han inte kände till det viktigaste av detta?
* Det skandalösa är att nästan inget skett för att hindra detta.
Varför (mer nedan)?

Sveriges Radio ”Klas Tikkanen på Nordic Capital menar att huvudanledningen till att många företag väljer Luxemburg är att Skatteverket där redan på förhand kan ge bindande löften om att bolagens ägare inte ska dubbelbeskattas. Men det blir lägre skatt också i Luxemburg? Nja, poängen är att det blir ingen skatt alls oftast.”

Andra rapporter om skattebedrägerier?

I oktober 2013 handlade Dokument utifrån” om skatteparadisen, som främst utnyttjas av världens storbolag och rika för att minimera eller slippa skatt. Alla känner till detta, men våra demokratiskt valda politiker gör inget. ”De tjänar den härskande klassens intressen” skulle nog Karl Marx ha sagt.

Det handlar om avancerad skatteplanering där man utnyttjar svagheter i olika länders skattregler och via bland annat brevlådeföretag minimerar sin skatt. Apple betalar 1,5 % skatt på sina vinster utomlands, medan bolagsskatten i USA är 35 % (och 22,3% i Sverige). Och Apple har fått sin belöning – nu ligger företaget på första listan även företag med dålig moral. Nej, vad skriver jag – ska vara första plats bland företag med värdefulla varumärken. Ursäkta.

Det är också populärt att sända vinster eller interdebitera med ett ägt brevlådeföretag för immaterielrätt i Nederländerna vars skatt för detta ligger långt under 1 %. På adressen kanske pengarna stannar en bråkdel av en sekund, men de registreras. Detta rapporterades av Dokument Utifrån i höstas.

Inte blev det då några rubriker i våra stora massmedia. Inte heller några små för den delen. Men Croneman skriver i DN 1/10 ”Ju mer vi vet om storföretagens fiffel, desto mer uppgivna blir vi.” Som sagt, vi lever i ett klassamhälle och staten är i sista hand en garant för de bestående orättvisorna. Naturligtvis går det tekniskt att snabbt täppa till olika luckor – om man vill. Till saken är att det är en spiral nedåt då det gäller bolagsskatter, vilket tydligt framkom i programmet. Och i Sverige har socialdemokraterna svängt från att vilja ta bort alliansens ganska färska sänkning av bolagsskatterna till att acceptera den. Under hänvisning till att Finland och Danmark sänkt sin bolagsskatt. De är de vanliga arbetande som får betala detta, liksom de arbetslösa som lägre ersättning. Klassklyftorna vidgas, som all statistik visar. Vill vi ha det så? I slutändan

Kapitalistiska pyramiden imagesCAFVRVSE

III Större skattebrott.
I våras publicerade ICIJ en stor rapport om skattaparadis efter att ha kommit över en källa med 2,5 miljoner filer med uppgifter från mer än 120 000 offshorebolag, truster, politiker, industriföreträdare och främst mycket rika människor världen över från mer än 170 länder, människor som rör sig i de fina salongerna och porträtteras i exklusiva tidningar.

Mycket rika människor skulle nog betraktas med misstänksamhet eller som parias a priori i en värld med bättre samhällsmoral än dagens (men ej dömas på förhand). De framträder ändå som en grupp kriminella bland de högt räknade 0,01 % rikaste (700 000 personer) i världen. Dels har de gjort en formellt kriminell handling, och dels har pengarna främst arbetats ihop av andra. Det sist nämnda är inte kriminellt under nuvarande lagstiftning, men en essens i kapitalismen. Detta gäller även de mycket rika som inte har pengar i skatteparadis.

I Dokument utifrån nämndes en studie av James S. Henry, tidigare chefsekonom på McKinsey & Company, som uppskattar att förmögna individer har mellan 21 och 32 biljoner dollar privata finansiella förmögenheten undanstoppad i offshore skatteparadis. Detta motsvarar storleken på amerikanska och japanska ekonomierna tillsammans och mellan 1/3 och hälften av världens BNP på 69 biljoner dollar. Och då medtar man inte andra placeringar av rika som guld, egendomar, lyxjakter under främmande flagg mm.

Henrys studie visar bl.a. att tillgångarna som förvaltas av världens 50 största ”privata banker” – som ofta använder offshore skatteparadis för att betjäna sina ”high net worth” kunder – ökade från $ 5,4 under 2005 till mer än 12 biljoner dollar år 2010.

Varför tillåter USA,EU och Sverige detta lurendrejeri-system, väl beskrivet i John Perkins bok ”Confessions of an economic hitman”, som beskriver den bedrägliga miljön och de bedrägliga metoderna utifrån omfattande egna erfarenheter.
Perkins 200px-Confessions_of_An_Economic_Hitman_Cover

Enligt gemensamma beräkningar av Världsbanken, WHO, UNDP, UNESCO m.fl. 1998 skulle man med en satsning på ytterligare 80 miljarder US Dollar årligen, dvs. 800 miljarder totalt, under 10 år kunna ge alla jordens invånare basal sjukvård, basal utbildning, bra vattenförsörjning och bra sanitära förhållanden (Implementing the 20/20 Initiative: Achieving Universal Access to Basic Social Services, 1998). (www.unicef.org/ceecis/pub_implement2020_en.pdf). Toussaint & Millet nämner i sin utmärkta bok ”Debt the IMF and the World Bank” att dessa 800 miljarder US Dollar motsvarar 20 % av tillgångarna på 4 400 US Dollar för de 1 125 dollarmiljardärerna år 2007 enligt Forbes Magazine, mars 2008. En engångsskatt på 20 % för dollarmiljardärerna skulle varit tillräckligt! Som framgår ovan har tillgångarna ökat särskilt mycket för de allra rikaste i världen, vilket medför att %-talet idag blir mindre än 20 %.

Förslag

1. Förbjud omgående de regler som möjliggör dessa skatteparadis!
2. Ökar beskattningen kraftigt av världens rikaste, låt säga de med en förmögenhet över 3 miljoner dollar.
3. Använd pengarna för att ge alla människor på jorden tillgång till bra vatten, sanitet, utbildning, bra hälso- och sjukvård, acceptabel mat och bostad.
4. Gör eljest revolution, störta kapitalismen och etablera ett mycket mer demokratiskt, socialistiskt samhälle där folket också har kontroll över produktionsmedlen och naturtillgångarna! Revolutionerna i USA 1776, i Frankrike 1789, i Ryssland 1917 och i Kina 1949 visar att revolutioner kan föra något bra med sig, men också att det kan gå snett. Viktiga lärdomar finns för framtiden.

Föregående artikelSverige i Mellanöstern
Nästa artikelSJUKT HUS – Möte kl 18. om Nya Karolinska Sjukhuset och nyaste svenska sjukvården
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. Störta kapitalismen är ett utomordentligt bra förslag. Frågan är bara hur det ska gå till. Men det är alldeles nödvändigt om människosläktet och våra släktingar däggdjuren och andra djur- och växtarter ska överleva klimatförändringarna. Kapitalismens rovdrift på alla Jordens naturtillgångar har nått vägs ände och det står klart för allt fler att grundvillkoren för kapitalismen – ständig materiell tillväxt och ständigt nya marknader – förgiftar luft, mark och vatten. Tyvärr går den politiska utvecklingen idag åt helt fel håll. Miljörörelsen är splittrad och miljöpartierna tror fortfarande att de kan stå neutrala i kampen mellan vänster och höger. De reaktionära högerkrafterna, krigshetsarna och fascisterna är klimatförnekare och vinner mark i opinionen. Och vi har ont om tid. Vänstern går visserligen framåt i flera europeiska länder och USA, men är svag och splittrad under trycket från rasister och inskränkta nationalister. Utvecklingen i Latinamerika som tidigare ingav hopp, är nu mörk, med Kuba som viktigaste undantag. Den största och viktigaste motkraften är den globala kvinnorörelsen. Frågan är om kvinnornas globala uppror kommer för sent… Själv kämpar jag med en pessimism som ibland känns övermäktig.

 2. Det finns bara EN lösning och den är att helt avskaffa pengar och penningväsende som företeelser och begrepp. -Pengar som oavsett alla tillgängliga resurser utfärdas för att hålla människor i misär och träldom!

  • Ähum … Peter,
   Om du har sagt A så får du säga B också. Hur ska detta genomföras om det inte finns betalning i penningar för genomfört arbete och köp av tjänster och saker och ting? Genom byteshandel, eller har du en annan lösning?

 3. Utgångspunkten är här, att penningväsendet utgör ett kriminellt bedrägeri, som, i sin tur, bedrar och förslavar oss! Lösningen är den den är… -Inte helt okomplicerad. Men, hur kan pengar komma in i bilden och påstås som resurs, när i verkligheten resurserna existerar som människor och naturtillgångar existerar helt oberoende av dem.

  Vi har produktion av varor och tjänster å ena sidan och konsumtionen av dem å den andra, som, mellan dem förutsätter produktion av varor och tjänster till ett förrådshus, varur dessa hämtas av konsumenterna av dem. Den skapade naturen är där en gudomlig friktionsfri förebild, som vi människor, intelligenta som vi är, torde kunna efterlikna… – detta förutsatt, att vi fostras till kärlek och osjälviskhet.

  Pengar är också något som håller tillbaka teknik- och energiutveckling. Det talas i sammanhanget mycket om överkonsumtion, men samtidigt är underkonsumtion också ett allvarligt problem, som tynger många -inte minst låginkomsttagare och bland dem pensionärer, men också naturligtvis de även för övrigt mindre bemedlade i de fattiga länderna. Penningmakten är en orättfärdig maktutövning, innebärande att somliga inskränker livet för många och därmed i praktiken berövar dem det. -Lagen och tillämpningen av den måste skydda allas rätt till liv. De som i det och andra hänseenden berövar liv borde enligt lag livet mista.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here