Sverige i Mellanöstern

0
377

Detta är det sjunde av 8 föredrag som presenterades och ivrigt diskuterades vid Forum om den svenska imperialismen i en fullsatt sal hos Viktor Jara-föreningen 20/10 i ett arrangemang av Stockholms-avdelningen av Folket i Bild Kulturfront.

* Vi tackar Franz Smidek för filminspelningarna.

Visste Du att:


• Åren 1980 – 2008 55-dubblades Sveriges direktinvesteringar i utlandet. (Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet,Kommerskollegium 2008, s. 4.)
• Svenska storföretags dotterbolag utomlands står för 2/3 av företagens omsättning.
• År 2015 fanns 3000 svenska koncerner med dotterbolag utomlands. Totalt 2 miljoner anställda, varav 1,4 miljoner utomlands. Total omsättning år 2015 var 5 000 miljoner SEK, varav 60 % utomlands.
Källan: Ekonomifakta.se
• Svenska kapitalisternas tillgångar utomlands utgör 72 % av BNP jämfört med 55 % för Storbritannien och 50 % i Frankrike. Kommerskollegium 2017.

Detta är officiella uppgifter från bland annat Kommerskollegium och Tillväxtverket.

Hans Öhrn

Föredragshållare: Hans Öhrn, journalist.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here