Avprivatisera välfärden

6
1760

 

Denna artikel har jag fått av läsaren Arne H Nilsson. Finner den mycket väl värd att publicera. Tack Arne!


Konkurrens

Konkurrensutsättning var ett av nyckelorden för att motivera privatisering av välfärden. I detta sammanhang betyder konkurrensutsättning att privata företag kan lämna anbud/offert för utföra skattefinansierade tjänster inom vård, skola och omsorg. Tanken bakom detta är att det skall bli både billigare bättre än om välfärden enbart drivs i offentlig regi. Detta resonemang bygger i sin tur på antagandet att om en verksamhet tilldelas mindre resurser så utsätts det för ett förändringstryck, som medför en eller två konsekvenser:

* Onödiga aktiviteter renas bort (metodförbättringar), men ingen försämring av verksamhetens innehåll förekommer. Resultatet av förbättringen kan användas till att förbättra innehållet i verksamheten eller till att minska de resurser (personal, insatsvaror och investeringar) som används.

* Ändrad resurshantering gällande arbetskraft, insatsvaror och investeringar (effektiviseringar)

Det är möjligt att en organisation har uppnått en optimal nivå och att det inte längre är möjligt med metodförbättringar. Om det är möjligt med metodförbättringar inom en privat verksamhet kan dessa även genomföras inom ramen för offentligt driven verksam. Vare sig verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi skall besluten fattas av människor. Om det är möjligt med metodförbättringar och verksamhet drivs privat leder detta till att det frigjorda överskottet kan tas ut som vinst av ägarna. Om verksamheten drivs av det offentliga blir överskottet kvar inom det offentliga och kan användas inom vård, skola och omsorg.

Effektivt?

Effektivisering innebär att personalkostnaderna minskas genom att färre personer skall utföra samma arbetsuppgifter och att personal med lägra kompetens skall utföra arbetet. Genom att sänka kvalitén på mat, läromedel, städning mm minskas kostnaderna för insatsvaror. Genom minskat underhåll av investeringarna kan ytterligare besparingar göras.

Man behöver inte vara socialist för begripa att detta ett otyg och leder till försämringar av välfärden. Grundläggande kunskaper i borgerlig företagsekonomi leder obönhörligt till den slutsatsen.

De vinster som plockas ut ur välfärden skulle ju kunna användas i välfärden!

Välfärden får således mindre resurser med vinstuttag. Att profitdriven välfärd skulle vara mer effektiv än offentlig budgetstyrd välfärd är nys. Det är ytterst en ledningsfråga. De regler och metoder som är användbara inom profitdriven välfärd kan även användas inom offentlig driven välfärd.

Valfrihet

Numera heter det tunga argumentet för profitdriven välfärd: VALFRIHET. Vid offentlig upphandling av välfärdstjänster skall upphandlaren specificera vad som skall levereras. Detta betyder att användare av dessa tjänster har att välja mellan samma utbud från flera producenter, men att utbudet kan vara levererat av en privat eller en offentlig utförare.

Valfriheten avser således valet mellan privat eller offentlig utförare, medan innehållet i de utförda tjänsterna skall vara lika .Talet om valfrihet är således en bluff.

Om vi nu närmare tittar på hur valfriheten är konstruerad framgår följande:

* Patienten skall kunna välja vårdcentral inom det landsting han/hon är mantalsskriven. Val av läkare är dock ingen rättighet.

* Barn och föräldrar skall kunna välja vilken skola som passar bäst för barnet.

* De äldre skall kunna välja sitt eget äldreboende.

Valfrihet en profitfråga?

Det heter vidare att ägandeformen inte är en viktig fråga. Dock blir upprördheten stor då förslag ställs att privata företag skall bort från välfärden. Då lyder argumentet: men då försvinner ju valfriheten. Valfriheten handlar således om profit, inte lokalisering, kvalité eller innehåll. Här duger även de mest ihåliga argument för att försvara den heliga profiten.

Argumentet om valfrihet inom vård, skola och omsorg är i grunden genomfalskt:

* Alla kan inte vara listade på samma vårdcentral samtidigt.

* Alla barn kan inte gå i samma skola samtidigt.

* Alla äldre kan inte bo på samma äldreboende samtidigt.

Rent språkligt betyder valfrihet i detta sammanhang ett önskemål om att få stå i kö till en viss vårdcentral, skola eller ett äldreboende. Det gjorda valet leder inte med automatik till önskat resultat.

Denna typ av valfrihet kan lätt förenas med offentlig driven välfärd.

Eftersom talet om valfrihet enbart är ett fikonlöv för att försvara att skattemedel går till vinster i privata företag blir det nödvändigt att peka på ett hållbart alternativ och det handlar om närhet med möjlighet till byte. Eftersom de allra flesta människor önskar att erbjudna välfärdstjänster skall finna i närområdet erbjuds alla som ett första alternativet en skola, en vårdcentral eller ett äldreboende i närområdet. För de som inte är nöjda med denna tilldelning skall det finnas möjlighet att söka välfärdstjänster i andra områden. Fördelarna med detta är flera:

* mer pengar blir kvar i välfärden eftersom de privata vårdgivarna kan utmönstras

* mindre byråkrati för att hantera och prioritera all ansökningar

* mindre arbete för föräldrar/barn, patienter och äldre i valet av välfärdstjänster

Profit i välfärden innebär högre kostnader

Det bör även uppmärksammas att profit i välfärden leder till högre kostnader. Profiten är en kostnad som företaget måste få täckning och detta tas ut av den skatt som alla betalar. Jakten på vinst leder till neddragning av personal och reducering av andra kostnader. Neddragningar av personal leder antingen till sämre kvalité eller att befintlig personal måste arbeta mer. Knappast ett antingen eller; snarare både och.

Nu gråts det krokodiltårar med anledning av risken till avprivatiseringar. Företag kommer att gå i konkurs och de som har satsat pengar kommer att ställas på bar backe. Under förutsättning att företaget har en sund balansräkning, och det skall man ju ha, går det för den enskilde att realisera fordringar och skulder utan att det görs med förlust. Det heter vidare att dessa konkurser kommer att led till arbetslöshet. Detta är falskt. Alla som arbetar inom de privata välfärdsföretagen kommer att få jobb inom det offentliga, utom den högsta ledningen kanske. Avprivatiseringar skall inte innebära ett mindre utbud av välfärdstjänster, snarare tvärt om.

Nu börjar allt fler inse att öppen profitjakt i välfärden via aktiebolag upplevs som allt mer stötande och förkastligt. Rädda vad som räddas kan. Slå ett slag för stiftelser och ideella föreningar som inte delar ut ett överskott till ägarna utan låter detta stanna kvar i verksamheten. Detta kan ju vid första påseende verka vara en hållbar lösning. Men inom ramen för både stiftelser och ideella föreningar är det möjligt för de som kontrollerar dessa verksamheter att plocka ut pengar för egen räkning genom höga löner, fejkade konsultarvoden

Om man endast motsätter sig aktiebolag inom välfärden lämnar man fritt fram för profitjakt via handelsbolag, kommanditbolag och enskild firma.

Föregående artikelIran – Gammal nation, kultur och historiska imperier
Nästa artikelSverige i Mellanöstern

6 KOMMENTARER

 1. Jag håller med om kritiken. Men i ett statligt system bör man inte vara mer tolerant för brister, vilket nog oftare är fallet , när girigheten inte är främsta drivkraft.
  Hur ser man till att dom ansvariga är ambitiösa för samhällsnyttan och inte för sin egen kortsiktiga popularitet, när inget annat framgångsmått finns.

  • Genom att ge mer ansvar till dom som utför arbetet. Jag kan lova dig att läkare och sjuksköterskor har en tillräckligt hög ambitionsnivå för att ge oss en mycket bra sjukvård, om dom bara får chansen och dom ekonomiska förutsättningarna.
   På den truckfabrik där jag en gång jobbade fick vi under några år den chansen och på ganska kort tid byggde vi en truck 25% fortare än tidigare och med mindre fel, plus att vi trivdes bättre på jobbet.

 2. Privatiseringen genomfördes i början med att de borgerliga politikerna sålde ut stora delar av allmänyttan till de privata företagen för en spottstyver. Ta ex han som är villig att gå in i kaklet för att förhindra att Löfven blir statsminister. Det här kan man läsa på magasinetparagraf.se:
  ” Under sin tid som socialborgarråd i Stockholm sålde Kristersson ut förskolor och assistansbolag till ett värde av 81 miljoner kronor – för 3,4 miljoner kronor. På bara tre år gjordes vinster på 65 miljoner i dessa verksamheter. Till exempel såldes Kulturkrabatens förskolor i Årsta för 635 000 kronor och redan året efter hade den nya förskolechefen tagit ut 9 miljoner i vinst och köpt en gård för bolagets pengar för 2 miljoner. Vantörs Hemtjänst såldes för 69 500 kronor och redan efter nio månader gjorde man vinst på 5,4 miljoner. Utförsäljningarna har i flera instanser, bland annat av regeringens egna utredare, dömts ut som olagliga men Kristersson och Moderaterna har avfärdat och stridit för att allt gått rätt till. Ska den mannen leda en regering som ska hålla i skattebetalarnas pengar?”
  Det kan man verkligen fråga sig. Varför ska inte privat sjukvård el övrig välfärd skötas som vilket företag som helst? Dvs man får investera sina egna pengar och sin kunskap för att driva det. Att sossarna har köpt det här privatiseringskonceptet som handlar om att säkra sina inkomster genom skattemedel var ett stort misstag av dem och de borde göra avbön och göra gemensam sak med V för att få bort det en gång för alla.
  Sjukvården bör vara statlig inte minst för att den kräver stora investeringar som håller över tid. Vad är det för fel på konkurrens mellan statlig och privat verksamhet?

 3. Nu rasar Centerpartiet och Liberalerna, då Socialdemokraterna skall införa en moms för inhyrda läkare. Detta medför att det blir dyrare för privatägda vårdcentraler att hyra in läkare.
  Vi får se hur detta slutar, om centern och liberalerna tar sin mats ur skolan och lämna januari överenskommelsen. Detta privatisering drev som de borgliga införde under sin mandatperiod, då alla tjänster skulle gå över till privata företag, har nått sin gräns. det vore bättre om man återinföra statliga och regionalt ägda hälsovårds centralen, som vi hadde i detta land.
  Socialdemokraterna ser inte och förstå inte, att de gräver sin egen grav, om man fortsätter samarbete med liberalerna och centerpartiet. I sista valbarometern sjunker socialdemokratin som en sten i opinionsundersökningen. Även miljöpartiet har en allt för ensidig inställning med sitt påstående att befolkningen skall få välja vårdtagare, och att detta kan man bara göra med flera privata aktörer.
  Om man är sjuk vill man ha behandling och inte välja vilken vårdcentral som man skall anlita.

  • Socialdemokrater är också socialister. Socialister har just politiken som bas för sin maktutövning. Redaktören på den här sidan är också mycket politiskt intresserad. Men den verkliga makten sitter hos dem som har resurserna. Politiker skapar resurserna genom skatter till staten där politikerna har makten. Ett vanligt valargument för partiet Socialdemokraterna är att ”Vi tror på politiken!”. Sedan höjder de skatterna. Höjda skatter har varit socialdemokratiskt politik sedan efterkrigstiden. Men någon gång i slutet av 1970-talet nåddes en brytpunkt då det inte längre lönade sig att arbeta. Vid en viss brytpunkt gick det mesta av inkomsten i skatt. Författarinnan Astrid Lindgren kallade det för ”Pomperipossa-effekten”. Men jöken får det gå hur det vill. Det kvittar mig fullständigt lika. Men en valförlust för Socialdemokraterna tar jag tacksamt emot.

   ”Om man är sjuk vill man ha behandling och inte välja vilken vårdcentral som man skall anlita.”

   Jag tror det flesta tycker vårdvalet är bra. Men man är trygg i det bestående och jag behövde en aktiv påverkan för att förstå det. Det måste inte vara sämre vård bara därför vårdcentralen är privatägd. Konkurrens effektiviserar all produktion. Utan konkurrensen från västvärlden hade aldrig Sovjetunionen nått industrialiseringen på så kort tid. Det var konkurrensen som skapade industrialiseringen och absolut inte planekonomin. Planekonomi är det absolut bästa receptet för ekonomisk stagnation.

 4. mycket skitsnack för ingenting, under dom sista 15 åren har jag haft allvarliga hjärtproblem, under dom sista 10 åren har jag aldrig träffat samma läkare två gånger , ingen av dessa kvacksalvare har läst min jurnal innan besök , samma tjatiga information varje gång till en läkare som bara förstår hälften av svenska, jag lever inte på grund av bra läkarvård utan på ett hjärta som är segt som fan, nä spola ner skiten eller skicka den till usa där dom är vana vid skiten

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here