Pentagons plan för att försvaga Ryssland

54
2376

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Arbete pågår…


Pål Steigan bevakar och skriver sakkunnigt om mycket.

Här utdrag ur en artikel som utgår från en rapport av RAND Corporation. Pentagons plan för att försvaga Ryssland.

Här föreslagna punkter:

Öka USA:s energiproduktion
Öka sanktionerna på handel och finans
Öka Europas import av naturgas från Förenta staterna

Uppmuntra utvandring av yrkesutbildade från Ryssland
Ge dödsbringande hjälp till Ukraina
Öka stödet till syriska rebellerna

Främja liberalisering i Vitryssland
Stärka banden till Sydkaukasien
Minska Rysslands roll i Centralasien

Försvaga ryssarnas tilltro till sitt eget valsystem
Uppmuntra social och politisk oro i Ryssland
Skada Rysslandsbilden utomlands

Öka utplaceringen av militära styrkor nära Rysslands gränser för att stressa landet
Placera ut taktiska kärnvapen nära Ryssland
Öka militariseringen i Svarta havet

Öka amerikanska styrkorna i Europa och antalet NATO-övningar.

Det är detta som främjas av de etablerade russofoberna i vårt land, som försvarsminister Hultqvist, som vill ha en stark ”transatlantisk länk” till USA, och den osaklige  Martin Kragh. Till skada för Sverige.

Läs vidare i artikeln!

Föregående artikelBra update om Julian Assange och intervju med hans advokat av Green Greenwald
Nästa artikelSko-strejk för en klimatsmart omstart på lördag!
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

54 KOMMENTARER

 1. Gammal skåpmat! Varför kunde Steigan och den svenska maoisterna inte försvara socialismen i Sovjetunionen med samma energi som ni idag försvarar det kapitalistiska och exploaterande Ryssland? Ni gick t o m till angrepp mot Sovjetunionen, och nämnde ingenting av detta som ni just nu nämner om Ryssland.
  Ni bidrog på 70-talet till att USA fick fritt fram att införa dessa ovan åtgärder. Ni nämnde inte ens sanktionerna mot Sovjetunionen.
  Maoisternas 2 kongress var fylld av antisovjetisk propaganda. Det stora hyckleriet är att ni aldrig skulle få för er att beskriva dagens kapitalistiska Ryssland så som ni beskrev det socialistiska Sovjetunionen på 70-talet:
  https://www.marxistarkiv.se/sverige/kfml-skp/skp_2_kongress.pdf

  Är ni säkra på att ni är socialister – och inte kapitalister?

  • ”Steigan och de svenska maoisterna” försökte nog försvara socialismen i Sovjetunionen med stor energi – främst genom att kritisera begynnande avsteg från socialismen och brister. Den enkelt genomförda skrotningen av socialismen och inrättandet av kapitalismen 1990-91 i Sovjetunionen genom utlandsstödd ”revolution uppifrån” visar att kritiken i stort sett var riktig.

  • Det är Putin som försvagar Ryssland. Istället för att genomföra reformer som minskar landets beroende av oljepriser så blockerar han reformer som skulle leda till ökad tillväxt.

  • Den så kallade maoistiska kritiken är bara ett stickspår. Sovjetunionen har aldrig varit socialistiskt om man menar att socialism betyder att det arbetande folket har den politiska och ekonomiska makten.

    • Innebär inte kommunism ett klasslöst samhälle. Ja, du länkar åter till en bok som skrevs för 43 år sedan av bl.a. Klas Eklund, senare välkänd ekonom.

    • Min egen erfarenhet av kommunism. En hårt centraliserad samhällsmodell där det arbetande folket helt saknar inflytande politiskt, ekonomiskt, och saknar allt inflytande på makten. Socialism, en samhällsfilosofi där staten centralt samlar in så mycket som möjligt av allt folket producerar, för att sedan dela ut en det efter autonomt godtycke, där lojala kadrer belönas över alla andra.

    • Anders Romelsjö, kommunism innebär bland annat proletariatets diktatur – d v s riktig demokrati som utgår nerifrån arbetarna och folket, alltså det klasslösa samhället där ingen är mer eller mindre värd än någon annan. Denna demokrati utformades i sovjeter – rådsförsamlingar
     Sovjetunionen försökte med en stor framgång att utbilda människor från arbetarklassen, och detta innebar stora minskade klassklyftor.

     • Nej kommunism innebär inte proletariatets demokratiska diktatur, det gör socialismen i marxistisk-leninistisk tappning. Sovjeterna var inga kommunistiska organ.

     • Detta är tre kommentarer sammanförda till en.

      Kommunism menas inte med socialism i marxistisk-leninistisk tappning.
      I ett socialistiskt samhälle finns staten kvar medan i det kommunistiska samhället har staten avvecklat sig själv. Alltså där folket har hela makten i rådsförsamlingar.

      Om jag ska beskriva kommunismen (marxism-leninismen) så skulle du svämmas över av långa kommentarer från mig.
      Sovjeterna var socialistiska/kommunistiska organ – precis som vad Pariskommunen var – och inte förglömma; de irländska sovjeterna.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_soviets

     • Detta var ungefär vad jag skrev om att stat finns kvar i socialistiskt samhälle, men inte i ett kommunistiskt samhälle, som vi inte sett i modern tid. Ingen vet om just ”rådsförsamlingar” kommer att få makten. Hur de nu kan se ut. De irländska sovjeterna hade makt på arbetsplatserna, med de i Sovjetunionen hade mycket större makt.

     • Kerstin Stigsson Jag har personligen bott och arbetat i kommunistiska länder som Sovjet och DDR, och i min högst personliga erfarenhet, din beskrivning stämmer inte. Av erfarenhet, i kommunistiska samhällen finns en elitisk, ideologisk överklass, resten blir som du säger en klasslös sump vars levnadsvillkor bestäms diktatoriskt av eliten och som helt saknar möjlighet att påverka eller styra sina liv.

     • Karl W.
      Var någonstans säger jag ’en klasslös sump […]’? Jag tycker du motsäger dig själv i samma mening. Om den här sumpen är klasslös så är det ingen som bestäms diktatoriskt över eliten. Alla människor kan påverka och styra sina liv i ett klasslöst samhälle.

      Jag har själv varit i Sovjetunionen och DDR, och har kamrater som bott i Sovjetunionen. Själv bodde jag för några veckor i DDR på 80.talet.

     • Kerstin Det är vad jag upplevde som bosatt där som jag talar om, inte vad du vill framföra. Min egen erfarenhet är just att dessa samhällen är hårt toppstyrda, ”för envars bästa” av en självutsedd elit. Hur mycket kan svenskarna idag påverka sitt eget liv, inget alls. Eliten bestämmer ju t.o.m. färgen på ditt hus, eller vilken klädsel eller uppträdande du måste acceptera i samhället. Till och med vad envar har rätt att ge uttryck för är ju mycket hårt reglerat idag.

    • Kerstin S!
     Du hänvisar till ”Är Sovjetunionen kapitalistiskt” av Klas Eklund och Per Reichard (ER) från 1976. Här finns det inte utrymme för att varken diskutera det/de sovjetiska produktionssätte/t/n eller vad ER skriver. Jag nöjer med ett kort citat där de beskriver hur de ser på Sovjetunionen:
     ”Sovjetunionen av idag är knappast något eftersträvansvärt exempel för progressiva runt om i världen. Där existerar, som bekant, inga demokratiska fri- och rättigheter värda namnet; inkomstskillnaderna och de sociala klyftorna är inte mindre än i de kapitalistiska länderna; någon självständig arbetarrörelse tillåts inte existera; utrikespolitiken kan inte med bästa vilja i världen kallas socialistisk (Tjeckoslovakien!), osv., osv. ”

     Delar du denna beskrivning?

     • Arne Nilsson. Du ställde ett påstående om att Sovjetunionen inte var socialistiskt. Alltså menar du att Sovjetunionen var kapitalistiskt. Och jag sände en länk där en omfattande analys har gjorts om detta.

      Därmed är det inte sagt att jag delar varje beskrivning/analys om något i en hel artikel/bok. Det är mer ofta att man inte gör det. Det är en stor missuppfattning att om man delar en artikel så är man för hela artikeln, vilket jag ofta inte är. Jag kan har synpunkter, vara kritisk till en del i en artikel men som har en stor information och analys som jag anser är mycket bra.

     • Kerstin S!
      Så vitt jag förstår ingår du i den stalinistiska traditionen, rätta mig om jag har fel. Därför har jag har full förståelse för att du inte delar Eklunds och Reichards (ER) beskrivning av Sovjetunionen; avsaknaden av demokratiska fri- och rättigheter, inkomstskillnader i klass med kapitalistiska länder, avsaknaden av en självständig arbetarrörelse och en usel utrikespoltik. Detta är en trotskistisk kritik av Sovjetunionen som i detta avseende är helt korrekt. Men en av de allvarligaste bristerna i ER:s, och en del trotskisters, analys av Sovjetunionen är att de inte förstår att nomenklaturen har blivit en ny härskande klass. ER skriver:
      ” Byråkratin är inte någon KAPITALISTISK KLASS, eftersom den inte – vare sig i juridisk eller EKONOMISK mening – är ägare till produktionsmedlen.” (min versaler)

      Här tydliggörs ER:s grundläggande fel. De gör gällande att byråkratin inte är en ”kapitalistisk klass”. Detta är att blanda bort korten. Byråkratin, nomenklaturen, var en härskande klass genom att den kontrollerade produktionsmedlen och därmed merarbetets fördelningen. Huruvida det sovjetiska systemet skall benämnas statskapitalism eller statism, eller att det förekom två produktionssätt, är i detta sammanhang en underordnad fråga. Det är helt korrekt att byråkratin inte i juridisk mening ägde produktionsmedlen. Äganderätten är en del av överbyggnaden och har inget med produktionssättet att göra.

      Du skriver:
      ”Arne Nilsson. Du ställde ett påstående om att Sovjetunionen inte var socialistiskt. Alltså menar du att Sovjetunionen var kapitalistiskt.”

      Din slutsats i andra meningen är fel. Som jag indikerar ovan finns det andra alternativ till kapitalism: statskapitalism, statism och en degenererad arbetarstat.

 2. Pentagons plan för att försvaga Ryssland. Intressant. Har inte Ryssland någon plan för att motverka ”Pentagons plan för att försvaga Ryssland”? Den vore det intressant att läsa.

  • En del av den ser vi kanske i Syrien. Plötsligt verkar Ryssland ha satt stopp för USA:s dollarförsvar genom krig i Arabvärlden.

   Krigshökarna och bankirerna i USA har nu stora problem. Ända sedan guldmyntfoten övergavs av Nixon har oljan garanterat dollarns värde. USA:s militär har backat upp Saudiarabien som dollarns bastion i oljeland och resolut bombat sönder alla som ens knystat om att sälja olja i annan valuta.
   I Syrien tog detta emellertid stopp och om Syrien, Iran, Ryssland och Kina väljer att handla olja i någon annan valuta och det dessutom sprider sig, så har USA att välja mellan världskrig eller att se sin valuta kollapsa till sitt verkliga värde. Det värdet blir då i relation till USA:s industriproduktion och export, men USA är förutom krigsindustrin närmast avindustrialiserat, allting köps från Asien, eller iallafall tillverkas där och exporten består mest av Vete och mat.
   Kanske är dollarns verkliga värde 50 öre eller något sådant och då har vi snart en tredje världen-situation i USA. Krig, inbördeskrig eller revolution verkar vara dom troligaste alternativen i det läget.

   USA:s industri kanske kan hämta sig med en billig dollar, men det tar nog för lång tid för att undvika extrem politisk dramatik.

   Om detta scenario är Putins vet jag inte, kanske är han mer intresserad av bra handelsförbindelser och eventuellt beredd att t.om. försvara dollarn om USA taggar ner sin pubertala aggressivitet.

   • Exakt så här ser verkligheten ut! Sen har ju mängder av politiker, bankirer, oligarker m.m runt om i världen intresse av att USA inte kollapsar, i alla fall inte för snabbt! Att USA är bankrutt är ingen nyhet frågan är bara vem som ska svinga bilan…Troligtvis Kina inom en snar framtid! Frågan är om Trump begriper att han kanske får Kina att agera snabbare än de tänkt med att sänka dollarimperiet som vacklar som en berusad alkoholist och svingar mot allt och alla.

    • Både Putin och Xi Jinping har säkert genomskådat taskspelaren i Vita huset och väntar nog på att hans dumheter skall skada även den amerikanska ekonomin såpass mycket att han tvingas krypa till korset.
     Dom industrier som ändå finns i USA är ju t.ex. Volvo och flera andra utländska bilfabriker och dom blir nu direkt lidande av handelskriget. Om det fortsätter kanske dom lämnar landet. Volvos VD är redan ordentligt förbannad på Trump.
     Apple får problem med sina asientillverkade telefoner om handelskriget dämpar Kinas tillväxt och kinesernas köpkraft och det finns säkert en hel rad av konsekvenser som jag inte känner till som drabbar USA minst lika hårt som dom drabbar Kina.

     Det vore inte förvånande om också handelskriget innehåller en stor del skådespeleri från Trump och att vi snart får se överenskommelse med Kina.
     Båda får kanske ge sig en del, men jag gissar att skillnaden inte blir så stor mot innan handelskriget. USA:s position är antagligen för svag för att tvinga Kina till rejäla eftergifter.

     Bilan kanske kommer, men Kina själv lär bli en av dom stora förlorarna, så antagligen agerar dom med stor försiktighet så länge det går.

     • Precis så. Har ni märkt att Kina officiellt har varit väldigt tyst och undfallande, inga stora yviga angrepp. Trump’s aktioner gör att USA företagen får betala tullarna, inte Kina, och det går inte att flytta produktionen till USA, Kina ligger så långt framme i tillverkningstekniken och hemligheterna att det skulle ta Apple fem år att bara få igång en fabrik, och telefonen skulle öka trefaldigt i pris. Ett exempel, jag jämförde just Kinas lätta motorcyklar med EU. Pris i Kina för Kina-tillverkade typiskt 3,500 kronor, pris i EU för EU tillverkade 35,000, och den är ändå byggd på kinesiska delar, ser bättre ut, men är av bilderna att bedöma inte av samma kvalitet. USA håller på att skjuta sig i foten, och betydligt mer. Flera USA företag har redan gått i konkurs, folk blir arbetslösa, chipp-tillverkarna vinstvarnar, och Kina börjar tillverka egna chipp. Vad som händer i Kina mörkar de amerikanska media, de svenska media bara filialer som kopierar. Huaweis CEO har redan berättat att om Trump ringer honom och vill förhandla tänker han slänga på luren i örat på honom (Sputnik). Om Kina vill försöka stoppa importen av iPhone kommer han att se till att importen fortsätter. Vad ingen berättar är att i Kina pågår en #metoo typ gräsrotskampanj på sociala media när det gäller i-fånen och USA produkter. Den som köper USA produkter som iPhone stämplas som en torrboll, dumhuvud och är ”ute”. Huawei är en bättre produkt till halva priset. Dessutom är iPhone en spionprodukt liksom Windows. Man har just upptäckt en ”säkerhetsproblem” i W10. Vi som är insiders gapskrattar. Det är avsiktliga bakdörrar. Man har just upptäckt att amerikanska Fedex har skickat paket mellan Huawei kontor till USA ”av misstag” (DI). Knappast, det är spioneri. Windows vägrade första att rätta till den. (många källor)

     • Anders Åberg När det gäller Kina kommer det ingen ”Bila”. Jag lovar, Kina är klyftigare än så. Snarare agerar man efter principen att vatten urholkar stenen. I Kina märks ingen påverkan alls av USA’s handelskrig. Istället för iPhone köper folk nu Huawei. Android är öppen kod så Google kan inte stoppa Huawei att använda den, och det vill dom inte heller, däremot har Trump nu beordrat att alla Google apparna som är inbäddade i systemet skall bort, det är Chrome, Gmail, Google apps, Google movies, Playstore, Google maps, och YouTube. EU har ju länge försökt att få Google att ta bort dessa för-laddade appar, utan att lyckas. Nu har USA’s president beordrat det. Snöpligt. Därmed försvinner även NSA spioneriet via Google. Kina skriver redan sina egna appar, så dom finns redan. USA förgiftar sig självt, långsamt och säkert, det är bara en tidsfråga innan dom är så sjuka att dom måste lägga sig. Huawei och Google har samarbetat sedan länge, och den nuvarande versionen av Android är i mycket en Huawei produkt idag. Google och Huawei har all anledning att samarbeta för bådas vinning. Kina och Asien är den viktiga marknaden. Google vill vara med. Det finns redan ett system med 50 miljoner användare, KaiOS. China har hållit på länge med att fasa ut både Microsoft och Android, och Google vill naturligtvis inte hamna ute i kylan. Allt annat vore väl idiotiskt. Båda är Linux baserade och kan köra gamla appar. På skärmen och hur telefonen körs syns ingen skillnad, men USA spioneriet och USA kontrollen är borta. Inga statliga PC får längre köra MS OS. Man använde ”Kylin OS” som är Linux. Att få bort MS, Android och IOS från Kina och därmed NSA spioneriet har man hållit på med i tre år nu.

     • @Karl W: man måste ändå beundra den sofistikerade kompetensen som politikerna i Junkie-stan besitter 😉

     • Karl W
      Bilan kan nog falla ändå, även om jag håller med dig om att Kinas strategi antagligen är ekonomisk utveckling i första hand. Troligen även Rysslands kan tilläggas.
      Dessa två stormakter har heller ingen vettlöst uppblåst krigsindustri som styr politiken och dom har mycket större intresse av en fredlig utveckling i världen än USA, där krigets krafter väl nästan utgör basen för hela ekonomin.

      Dock har dom nu satt en ordentlig käpp i hjulet för USA och dollarn balanserar mer och mer på en knivsudd.
      Ryssland verkar helt enkelt ha stängt dörren för USA:s traditionella dollarförsvar.
      Den enda kvarvarande möjligheten verkar vara krig mot Iran, men jag tror inte dom vågar. USA vet att det någonstans går en gräns där deras egen aggressivitet kan tvinga Kina att låta bilan gå. Kanske är det därför det amerikanska storkapitalet låter Trump hållas med sitt skådespeleri. Deras valmöjligheter har troligen begränsats till någon slags frustrerad politisk ”haka dans”.
      https://www.youtube.com/watch?v=BI851yJUQQw

      Vi har också en lågkonjunktur bakom hörnet nu och en gigantisk internationell kreditcirkus plus en vikande dollar skulle kunna göra den till triggern som tvingar Kina att låta bilan falla.
      Börjar dollarn väl falla kan paniken på världens börser sprida sig mycket snabbt. Då gäller samma regler för Kina som för alla andra. Sälj dollar så fort det går!

     • Kommer Trump-administrationen att lyckas med att förstöra förbindelserna med Kina och vad kan Kina göra som svar på USA:s hårda ställning?
      Förutom uppenbara argument om möjligheten att stänga den kinesiska försäljningsmarknaden för Amerika, samt ett tillfälle att kräva brådskande återbetalning av skulden, har Celestial Empire andra mycket intressanta och inte mindre betydande hävstångseffekter.

      Först och främst kan Kina bokstavligen förlama hela högteknologiska industrin i Förenta staterna genom att beröva amerikanska företag tillgång till sällsynta jordartsmetaller på Kinas territorium. Folkrepubliken Kina tillhandahåller mer än 70 procent av sällsynta jordartsmetaller. Den största uttaget sker vid Bayan Obo gruvdistrikt. Officiellt har dock Kina endast 23 procent av världens reserver. För närvarande utgör den globala efterfrågan på denna typ av mineralresurser cirka 200-240 tusen ton.

      Ingen dator, tablett, mobiltelefon, lysrör, vindkraftverk, hårddisk, laser eller magnet kan tillverkas utan åtminstone flera metaller som hör till gruppen av sällsynta jordartsmetaller. Till exempel innehåller varje litiumjonbatteri lantan. För att polera glaset av någon IT-produkt krävs ceriumoxid. Kina producerar också skandium, yttrium, lantan, dysprosium, samarium, europium, gadolinium, terbium, promedium, neodym, lutetium, thulium och några andra sällsynta jordartsmetaller.

      Intressant hade Peking länge förbjudit export av denna typ av mineraler som råmaterial. Kina exporterar endast produkter som erhållits till följd av bearbetning. Det var i detta sammanhang att Washington-administrationen utesluter sällsynta jordartsmetaller från förteckningen över varor som omfattas av tull för import till Förenta staterna. Donald Trump ,borde som den erfarna affärsman han anser sig vara inse att han skjutit sig i foten

      Det finns också en fråga om kontrollen över lasttrafiken mellan Europa och Asien. Den framgångsrika handeln mellan de två kontinenterna är möjlig tack vare det fria flödet av varor genom området vid Malacca-sträckan. Därefter seglar kommersiella fartyg över Sydkinesiska havet. Enligt GTIS står denna rutt för transporter av upp till 15 miljoner fat råolja dagligen, vilket utgör cirka 30 procent av världstrafiken.

      Kinesiska tjänstemän inser att en snabb kontroll över sjöfarten i Malacca-sträckan kan förändra hela det globala ekonomiska landskapet. Samtidigt är sådana åtgärder nödvändiga för att säkerställa Kinas energisäkerhet och ekonomiska suveränitet .

 3. Frågan är: Klarar denna döende imperiet arv utföra allt detta? Och tror psykopaterna som styr imperiet verkligen att Ryssland kommer bara att titta på? Önska kan man ju göra vad som helst. Att realisera, det är något helt annat. Det finns ett ordspråk på junkie-stans språk som passar imperiets sits väldigt väl. ”If wishes were horses, then beggar would ride”. Visst har önskningar gjorda på våren har större kraft och chans att slå in. Men man får inte berätta sina önskningar för andra. Då slår de inte in – det glömde USA

  —-
  Under tiden imperiet drömmer så håller råttorna i Syriens på att rensas ut ur de djupa hålen de tillskansat sig. Läs mer här om hur jihadister-för-israel förintas oh skickas till deras anfader Lucifer

  https://www.syrianperspective.com/2019/05/turk-aided-rodents-pulverized-in-north-hama-no-more-russian-nice-guy-saa-expands-offensive.html

 4. Right, Kerstin Stigsson! Men du behöver inte gå så långt som till ”maoisterna”. Snarare trotskisterna med sin ”världsrevolution”, alltid lika dödsdömd. Om så i Tyskland, (Spartakistupproret) Spanien (inbördeskriget) – liksom 68-rörelsen. De senare som även hann genomsyra Vietnamrörelsen i Väst med sitt blandade budskap om fri sex, knark, popkultur mm. Hörde aldrig att Sovjet fick minsta credit från det hållet. Trots att deras ”kontrarevolutionära” vapenstöd var just den kraft som drev ut USA från Indokina – inte Maos lilla röda!
  Trotskiströrelsen, internationellt baserad i New York, självdog med Israels s k ”Sexdagarskrig”, då man gjorde en helomvändning till yttersta högern. Neokonservativa som de snart kom att kallas. Med USAs vapenmakt som murbräcka skulle de äntligen kunna förverkliga sin gamla dröm om en ny ”liberal” – neoliberal – New World Order. Där befinner vi oss tyvärr än idag. Fan den som ger sig!

 5. Inringningen av centralbastionen är allas uppgift, USA´s framträdande roll beror på dess industriella kapacitet. Ämnet utreddes på 1800-talet av von Clausewitz i ”Om kriget”. Inringningen av centralbastionen är ett evighetsprojekt vars framgång mäts i hur väl centralbastionen misslyckas med att lagga under sig omvärlden. Inringningens framgångar var minst under perioden 1945-89, helt naturligt eftersom centralbastionens utrikes expansionism var mest framgångsrik under denna period.

  Namnet för dagen på centralbastionen är av mindre betydelse. Det är dess placering som fäller avgörandet, både för självet och offren för dess utrikes expansion i alla väderstreck.

 6. Eftersom jag har inte läst “Om kriget” av von Clausewitz men har däremot hört om den uttjatade hjärtlandsteorin som anglosaxarnas drivkraft skall jag hålla mig till konkreta spörsmål.

  Ryssland är mycket stort men glesbefolkat och fattigt. Statsfinanserna är däremot numera något så när i ordning och landet har snart så gott som växlat bort sina dollarinnehav till andra valutor och guld. Ryssland är en bräcklig, omringad, stat som absolut måste undvika krig (man gick in i Syrien nöd och tvungen, och varnade sin egen befolkning för att det var mycket farligt).
  En dollarkollaps skulle drabba alla exportkontrakt skrivna i dollar, och de torde vara fortfarande fler än de exportkontrakt skrivna i dollaroberoende valutor, så även om den dollarbaserade importen skulle bli billigare tror jag att det dröjer länge innan Ryssland bli immun mot ett snabbt dollarras. Man kommer desto mindre att spela det kortet som man är beroende av Kina för ha en chans att klara en öppen konflikt.

  Kina är i ett mycket sämre sits vad gäller USdollarn.
  Landet har ingenstans att dumpa sitt gigantiskt dollarinnehav.
  Kina försöker visserligen att göra vad som Pierre Mendès-France förordade under Vietnam-kriget, alltså att köpa reala tillgångar för sina värdelösa dollar. Kina köper allt som det kan komma över, från malm- och råvarufyndigheter, vingårdar och fastigheter till företag och industrier men sitter likväl med ett berg av dollar som är för stor för att kunna avyttras i brådrasket. Kina vore alltså, jämte Japan, hårt drabbat av en dollarkollaps. Jag kan tänka mig att Kina skulle köpa USD om den rasade för brant under ett visst ”värde”.
  BOC kan skada västblocket genom de räntehöjningar som skulle följa en ”mindre” avyttring av dollarpapper (det räcker med att sluta att köpa en del av floden av skuldsedlar) men torde frukta följderna för den världsekonomin som Kinas export fortfarande är beroende av. BOC blir därför högst sannolikt fortsatt mycket försiktig.
  Kina har, vad jag kan se, Svarte Petter i sin hand ett bra tag till.
  Dessutom är viktiga strategiska infrastruktursatsningar inte klara än. Just därför kan den anglosaxiska imperialismen tänka sig slå till innan Kina-Ryssland-komplexet är redo för strid.
  Indien och resten av Asien är viktiga i sammanhanget, inte bara vad gäller kommunikationer, och inte bara som marknader. Förmår Indien, Kina och Pakistan att bilägga sina tvister och satsa på gemensam utveckling istället har västimperialisterna inte en chans, på sikt. Dit tycks det dock vara rätt långt. Resten av Sydostasien är strategiskt lika viktig, inte minst för att dessa länder sitter på de strategiskt livsviktiga farlederna, och härbärgerar hundratals anglosaxiska militärbaser.

  USA är annars långtifrån enade, och Trump har inte kontroll över statsapparaten i den utsträckning som han förmodligen skulle önska. Han är en duktig skådis, som jobbar hårt för eget återval, men han sitter egentligen löst om han avviker för mycket från den djupa statens vilja och direktiv. Att han vid minst ett tillfälle mumlade om att återöppna utredningen om mordet på JF Kennedy ser jag som kodat språk till sin väljarbas för att säga ”det blir inte bättre om jag går så långt som att den djupa staten anser sig tvungen att mörda mig”.
  Trump har i många ämnen båda kamrar emot sig. Han använder sina pajaskonster både för att (bokstavligen) överleva och driva det möjligas politik (gentemot vad han i hemlighet har rimligen som syfte, eller som uppdrag om han i själva verket är ”just another Macron”).

  Trump är annars troligen minst lika mycket en ”lam anka” som en gång Obama.

  • I juli 2016 startade konflikten mellan Kina och USA. Peking började expandera området med namnlösa öar i Spratly skärgård i Sydkinesiska havet . För närvarande använder Kina redan konstgjorda strukturer som omlastningsbaser för operationer från den kinesiska flottan.
   För tre år sedan såg Förenta staterna det som en överträdelse av naval gendarmens roll och skickade Stilla Havsflottan till regionen. Peking låtsas att inte ha märkt manövrarna och fortsatte att insistera på behovet av att erkänna statusen för det nationella territoriet för de artificiella öarna, vilket i enlighet med internationell rätt innebär en exklusiv ekonomisk zon 200 nautiska mil bred. Peking förklarade sin beredskap för en väpnad konflikt.
   Kinas tuffa position på Spratly Islands är i linje med Rysslands position vid Svarta havet. Det är svårt att inte märka att USA i båda fallen försöker införa sin vilja genom militära ”diplomati” metoder. USA tycker sig ha rätt att invadera ekonomiskt utrymme i andra länder tusentals kilometer långt från dess stränder.

   Som ett svar på USA:s aggressiva politik på problemet i Sydkinesiska havet meddelade Peking att ett luftfartsidentifieringsområde över de artificiella öarna har tagit kontroll över luftrummet över världens största transport artär. Man kan anta att Kina kommer att bygga några baser för atomubåtar som nästa åtgärd.

   Förstår amerikanerna att de kan förlora datortillverkningen som kommer att fördärvas utan sällsynta jordartsmetaller? Dessutom är Kina redan i stånd att förhindra export av amerikanska varor till sjöss till Europa och Asien.
   Under tiden är Kina redo att starta sitt tredje flygplansbärande skepp (hangarfartyg) med en förskjutning på cirka 80 000 ton. De nya fartygen kommer att ha elektromagnetiska katapulter för den snabba starten av flygplan. Det råder ingen tvekan om att kinesiska flygbolagen kommer att tjäna i södra Kinas havsvatten för att beständigt försvara sina intressen mot invaderande ockupationsstyrkor från utlandet (andra sidan jorden).

   • När det gäller Sydkinesiska Havet har det varit del av Kina i sådär 5,000 år, mycket väl dokumenterat i skrifter, berättelser, sagor, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, namn, ortsnamn, släktskap, osv Att förhindra export av amerikanska varor till sjöss till Europa och Asien tror jag inte är möjligt, men Kina kan göra det väldigt svårt.

   • När det gäller Sydkinesiska Havet har det varit del av Kina i sådär 5,000 år, mycket väl dokumenterat i skrifter, berättelser, sagor, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, namn, ortsnamn, släktskap, osv Att förhindra export av amerikanska varor till sjöss till Europa och Asien tror jag inte är möjligt, men Kina kan göra det väldigt svårt. ,,,

   • När det gäller Sydkinesiska Havet har det varit del av Kina i sådär 5,000 år, mycket väl dokumenterat i skrifter, berättelser, sagor, arkeologi, kultur, skeppsloggar, DNA, handel, produkter, namn, ortsnamn, släktskap, osv Att förhindra export av amerikanska varor till sjöss till Europa och Asien tror jag inte är möjligt, men Kina kan göra det väldigt svårt. …

 7. Denna kommentar av Tore Gannholm har jag hittat på Facebookssidan för ”Svenskt Världspolitiskt Forum”: ”USA/NATO ägnar sig inte åt försvar, utan är den krigsmaskin som startat i stort sett alla anfallskrig under senare decennier, mot länder som trotsat global- isternas ekonomiska intressen.
  Låt mig peka på länder som Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen m.fl.. Nu hotar man av samma skäl att anfalla Iran med sina 80 miljoner innevånare. Ni kan ju fundera över vilka flyktingströmmar det kommer att ge upphov till. Sverige har av någon outgrundlig anledning deltagit aktivt i några av dessa krig, trots deras obefintliga betydelse för landets säkerhet.
  Detta har våra politiker gjort till priset av en nedrustning av vårt territoriella försvar.
  Västvärldens officiella försvar för den aggressiva krigspolitiken är att man eft- ersträvar att införa frihet och demokrati i de länder man anfaller.
  Detta är givetvis rent hyckleri, eftersom man t.ex. samtidigt stöttar och står ba- kom världens mest primitiva och hänsynslösa diktatur i Saudiarabien och man har störtat en demokratiskt vald president i Ukraina för att sedan sätta in en fascistisk och nazistisk lydregim utan folkligt stöd i landet.
  Även här deltar Sverige – den humanitära stormakten – i den moraliskt förkast- liga politiken.
  Det är främst två länder som står i vägen för globalismens strävan efter värld- sherravälde – Ryssland och Kina. Ryssarna har under Putin gradvis stängt sina marknader och enorma naturresurser för globalisternas företag och banker. De senare var på 90-talet på god väg att helt ruinera landet, så Putins politik är lätt att förstå.
  Kina satsar på ett erövra världen med ekonomiska medel istället för med vap- en. Man investerar tungt i en lång rad utvecklingsländer och tränger ut västliga intressen och gör länderna på det sättet beroende av Kina.
  Samtidigt är globalisternas enorma militärindustriella komplex bakom USA/ NATOs krigsmaskin paniskt rädda för en avspänning som kan motivera en minskning av rustningskostnaderna.
  Eftersom samma globalister kontrollerar våra medier (MSM) har man sjösatt historiens kanske största desinformations- och propagandakampanj mot Ryss- land och dess ledare.
  Det gäller att utmåla landet som ett enormt hot mot andra länders säkerhet. Den här kampanjen har vårt politiska etablissemang svalt och hatet mot Ryss- land odlas dagligen i MSM-medier som SVT, SR, SvD, DN m.fl. Det är mot denna bakgrund politikernas omsvängning inom säkerhetspolitiken skall ses”.
  Stefan Löfven och hans försvarsminister Hultqvist har under sin 4-åriga regeringsperiod tagit ett jättekliv för att närma Sverige till USA/NATO.
  Av allt att döma faller även regeringen Löfven undan för direkta hot från USAs militär när det gäller Sveriges underskrift av FN-konventionen om ett kärnvapenförbud. ”

  • Kina tränger ut västliga intressen, läs amerikanska, för deras modell är att dominera och kontrollera för att försäkra sig om billiga råmaterial och förhindra ländernas utveckling. Kina gör inte någon beroende, men däremot har man en modell som gör det attraktivt att arbeta med Kina före de västerländska imperierna. Det är samma modell Kina har tillämpat internt, och den fungerar utmärkt. Varje land har stort oberoende, utan konstanta hot om sanktioner, militära ingripanden, eller militära lokala baser. När det gäller globalisternas propaganda hållet jag helt med. Det är rent otäckt att se hur dom lyckats ta kontroll över media.

  • Och alla vet att ”globalisterna” har ett namn. Det onämnbara som beskrivs olika, som t ex elefanten i rummet, men inte med dess rätta namn.

   • Förstår vad du menar, men det är inte helt rätt. Visserligen är det sant att en viss etnisk grupp har lyckats skaffa sig dominans i västerländska media, USA’s rustningsindustri, andra industrier som elektronik eller webbföretag och bankväsende, men det är inte hela sanningen. Du har även svenska supportrar som Löfven, Bildt, eller Lööf, eller Macron i Frankrike. Ska vi lyckas riva ner globalismens och den amerikanska djupa statens försök till världsdominans och kontroll och att etablera en världsomfattande militärdiktatur så bedrar vi oss om vi koncentrerar oss på en enda etnisk gruppering, även om den utgör kärnan. Kina är intressant. Vi hör ofta i propagandan om stora kinesiska ”statliga företag”. Vid granskning så är dom inte alls statliga, utan ägs av stiftelser. Avsikten att konstruera ägarskapet så efter kommunismens avskaffande var dels att förhindra att en av Kinas etniska grupper tog totalitär kontroll, dels att förhindra vad som hände i Ryssland när kommunismen kollapsade, att oligarker tog över de gamla statliga företagen som sina egna. Rysslands företag kontrolleras av oligarker som tog kontroll av gamla kommunistiska företag, dom tjänar stora pengar på det och har inget intresse att utveckla något nytt. De stora nya företagen i Kina, som Huawei, Alibaba, Tencent, BYD, TaoBao, Xiaomi, Wanda, Baidu, osv. har alla byggts upp från grunden av entreprenörer som Robin Le, Jack Ma, Ma Huateng, Wang Jianling, Ren Zhengfei, med flera. Den strategin är en av orsakerna till Kinas framgångar.

    • Bra där Karl W.
     Judehat förklätt till antikapitalism måste bekämpas. Etnicitet är oanvändbart och förrädiskt i kampen för ekonomisk demokrati.
     Historien förskräcker och alla varningsklockor borde ringa hos alla tänkande människor när man läser sådant.

     • Det är poängen! De är inte semiter. Varför man ska inte åberopa ”antisemitism” kortet. Vilka historieböcker det är du åberopar vet ej. Det man vet för säkert är att man var väldig frikostig med att lägga till nollor, d v s kraftig inflation i sin hantering av historisk fakta. Varningsklockorna säger: tro inte på det som beläggs med straff och varning om ifrågasätt icke, annars …!

     • Vad sjutton menar du? Är det förintelsen du pratar om?

      Sedan ”synvillan” skulle du inte kunna bestämma dig för ett nickname och använda det hela tiden, så man vet vem man pratar med.

    • Ju, jag vet bankirvampyren inte styr Kina. Därför hetsen mot Kina.
     @anders Åberg du kan kalla bla bla hat eller ble ble hat. Faktum är att i relation till dess antal har denna grupp ofantlig makt i hela väst där man äger/kontrollerar media, akademi, bank/finansväsendet och annat lukrativ verksamhet (som krigsindustrin). Det är fritt fram för er som vill låtsas som annat, eller tro annat. Det är många fler som vill slippa synvillorna

     • Nu pratar du strunt på allvar ”synvillan” eller vad du heter.
      Lösningen på kapitalismens härjningar är INTE antisemitism!
      Män har startat alla krig i världshistorien, men fredsrörelsen säger inte att vi skall slå ihjäl alla män.
      Blotta tanken att man kan lösa ett problem genom att skapa ett ännu värre problem är grundläggande idiotisk.
      Etnicitet är den galna fascismens verktyg. Tänkande människor pratar om klass.

     • ”Tänkande människor pratar om klass.”

      Det är ju en direkt kränkning till alla dem som inte har en marxistisk samhällsanalys. Ett sådant påstående kan bara komma från en skrävlare. Alla människor kan tänka. Det är just tänkandet som gör oss till människor. Annars skulle vi ju vara vilka däggdjur som helst. Men just förmågan att tänka skiljer ut oss från de andra däggdjuren.

     • Ser man inte att samhället är uppdelat klasser så kan man nog inte tänka särskilt långt.
      Även dom flesta med borgerlig uppfattning ser det säkert. Det är ju deras eget system som har skapat klassuppdelningen.
      Det har heller inte nödvändigtvis något med Marx att göra. Det är bara ett konstaterande av fakta.

     • Vänster blev irrelevant den dag den började försvara den härskande ”klassen” med hänvisning till någon påhittad ”etnicitet”. Den härskande ”klassen” begår alla slags brott och åberopa kortet när den får motstånd eller blir ifrågasatt. Men vänstern är så insnärjd i illusionen att den t o m demonstrerar till försvar av dessa brottslingar. Värre idioter få man letar efter.

 8. På ”Svenskt Världspolitiskt Forum”:

  ”Hög igenkännings faktor.När Sovjetunionen låg i spillror:15 storstäder utjämnade,70.000 byar nerbrända…27 miljoner döda..då dröjde det inte länge förrän Mc Carthy/Churchill inledde det kalla kriget. Och nu sker det igen.. vilka sätter gång det hela? Ja, de som ser stora vinster i krig: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics ,Raytheon och många fler….. de tillverkar alla typer av krigsmateriel stora slagskepp, hangarfartyg, ubåtar,pansarvagnar..de provocerar fram krig runt om i världen för att få avsättning för sina produkter ..de skapar hotbilder /med massmedias hjälp/ och konflikter .Representanter för dessa företag står nära Vita huset. ”

  • Vad du talar om är den enorma amerikanska rustningsindustrin, som på samma sätt som historiskt en gång Hitlers rustningsindustri, helt enkelt måste ha krig, hot och konflikter för att överleva och blomstra. Vita Huset kan snarast ses som en del av denna rustningsindustri.

 9. Trump must go! Sätt den rättmätiga presidenten vid makten i USA. Med anledning av protest demonstrationerna i hela USA från norr till syd, öst till väst, så borde världen kärva att den rättmätiga presidenten talmannen Nancy Pelosi får makten i USA. Nancy Pelosi, som jo är känd för hennes brinnande känsla för ”demokrati, fri- och rättigheter” och stöd för Hong Kong demonstranterna: ”the large demonstrations in Hong Kong are a beautiful sight to behold”. Pelosi har även signerat ”a human rights act”, borde vara vice-president i USA. Pelsoi behöver få all stöd för att säkerställa demokrati, fri och rättigheter till USAs folk.

  http://proletaren.se/artikel/kaotiska-protester-mot-polisbrutalitet-i-usa

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here