Peter Hultqvist talar sig varm för internationell rätt! Vad menar han?

11
4207

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad nu när 50 stater har ratificerat FN:s kärnvapenkonvention.

Jag lyssnar på ”Studio Ett” på onsdag eftermiddag. Försvarsminister Peter Hultqvist intervjuas.

Han fördömer Turkiets angrepp på kurderna i norra Syrien och säger att den är vid sidan av internationell rätt. Jag instämmer.
Han menar att USA:s agerande öppnade för Turkiets invasion. Instämmer.
Försvarsminister Peter Hultqvist menar att det finns risk för att IS får ny kraft. Jag instämmer.

Gång efter annan återkommer han till frågan om internationell rätt:

MEN
* Inte ett ord om att USA:s stöd till kurderna med flygunderstöd, militärer i Syrien och upprättande av militärbas strider mot internationell rätt.
* Inte ett ord om USA:s mycket väl belagda stöd till IS och andra terroristorganisationer och att detta strider mot internationell rätt.
* Inte ett ord om att Turkiets angrepp på landet Syrien, där bland annat kurder bor, strider mot internationell rätt.
* Inte någon tanke på att den i Syrien boende etniska minoriteten kurdernas nära samarbete med Syriens främste angripare USA kan strida mot internationell rätt.

Är inte försvarsminister Peter Hultqvist en mycket enögd hycklare då han talar om internationell rätt? Alltför hårda ord?
Är han inte hans enögdhet rentav farlig för Sveriges säkerhet?

Andra frågor
* Peter Hultqvist betonar att Sverige inte ta hem IS-fångar. Efter vad jag vet ska de dömas i det land där brotten begick dvs. i Syrien. Sverige har väl inte med det att göra a priori.
* Man kan inte undgå att tänka på hur lätt Sverige släppte iväg människor för att strida för IS i Mellanöstern
* Hultqvist betonade att det nära samarbetet med USA fungerade mycket bra. Han uttryckte sin stora uppskattning för USA:s förra försvarsminister Jim ”Mad Dog” Mattis, som avgick för att Trump tidigare sa att USA skulle dra sig ur sitt – folkrättsvidriga (min åsikt) – engagemang i Syrien.
* Han talar om diktatorn Assad och tar avstånd från diktaturer. Men Assad är faktiskt vald i presidentval med andra kandidater under besvärliga krigsförhållanden. I parlamentet finns ungefär lika många partier som i Sveriges riksdag. Syrien rör sig i riktning mot demokrati.
* Och ingen stat har som USA genomfört och stött statskupper och statskuppsförsök mot demokratier, vilket i flera fall lett till diktaturer. (Iran, Guatemala, Chile, Venezuela, Indonesien, Kampuchea, Nicaragua, Ukraina m.fl)

Jag har publicerat en hel del om Peter Hultqvist. Kommer spontant att tänka på några artiklar:

Kvinnor för Fred kräver Peter Hultqvists avgång!
Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Den farliga Hultqvistdoktrinen

Föregående artikelJag kommenterar i DN (”Daily Nys”) – Var ”Sverige nära hamna i strid med supermakten Sovjet (DN)”
Nästa artikelBackar kanske USA för att undvika ett tredje världskrig?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

11 KOMMENTARER

 1. Hultqvist har inte varit riktigt uppmärksam på sistone. Annars skulle han veta att det inte talas om folkrätt eller internationell rätt numera utan om en regelbaserad ordning. Detta sistnämda diffusa begrepp har sedan flera år tillbaka varit det kodord som alla storfräsare brukar.

  Skälet är knappast att interventionisterna börjat få samvetskval för sina handlingar och insett att deras politik är en räcka illegala tricks. Skälet är snarare det faktum att FN-stadgan så tydligt stod i vägen för den politiken. FN-stadgan som tillkommit dels med Andra världskrigets fasor i färskt minne, formad av västmakterna för att hindra att resten av världens länder skulle kunna göra bruk av sin majoritetsställning, kom att innehålla spärrar som hindrade att denna majoritet kunde genomdriva sin vilja. Men den tillhörande vetorätten hade även sina fördelar för att skapa balans och hindra ensidiga beslut, liksom även rätten till statlig suveränitet som tillämpats sedan 1648 var avsedd att skapa balans mellan stater.

  Diktatpolitiken som togs ibruk efter Sovjetunionens fall kunde inte stödja sig på internationell rätt för att genomdriva den eftersträvade amerikanska unilateralismen, där Europas roll var vasallens, utan krävde omvägar som fick den övergripande beteckningen ”regelbaserad ordning”, där reglerna gällde västmakternas krav på oinskränkt tillträde till hela världens marknader och rätten att tillgripa krigshandlingar i de fall där denna rätt förvägrades.

  Det är inte bara interventionskrigen, där det första var Irakkriget 1991 följt av Jugoslavienkriget, där internationell rätt kastades överbord. utan USA började även på handelns område tillämpa en allt aggressivare politik som inte bara drabbade utomvästliga stater utan även de sistnämnda. Fråga tyska och franska banker och tysk storindustri hur USA har farit fram för att fösa dem åt sidan. Ett led i detta projekt var målet att ge storkoncerner rätt att kräva kompensation för utebliven vinst om statliga demokratiskt tillkomna regleringar hindrat deras vinstjakt.

  Peter Hultqvist har således helt ovetandes gått och blivit putinist och Rysslandsvän, ajajaj. Det är nämligen Ryssland som numera åberopar internationell rätt. Det har Ryssland goda skäl till; dels saknar man styrkan att bruka nävrätten som USA gör och dels har man fattat att denna dessutom är en återvändsgränd, det visar snart trettio års erfarenhet tydligt.
  Bra att Hultqvist stödjer internationell rätt – åtminstone i ord. Nu skulle det bara gälla för honom att få ordning på detaljerna och upptäcka hela den rad av rättsvidriga handlingar som hans vänner varit inbegripna i. Om det storpolitiska spelet skymmer sikten kunde han börja med detaljerna, som t.ex. de närmast dagliga utomrättsliga drönarbombningarna av människor, d.v.s. den sk. tisdagslistan som president Obama kryssade för varje veckas tisdag, då han godkände vilka för honom okända personer som denna vecka skulle avrättas utan rättegång och på hans befallning, i Pakistan, Afghanistan, Jemen o.s.v.

  • När jag läste juridik på universitetet 70-talet började föreläsaren en lektion med: ”Idag skall vi avhandla internationell lag och rätt”. Sedan tittade han på oss med ett klurigt uttryck och efter ett par sekunder tillade. ”Nu är vi färdiga med dagens lektion, för något sådant existerar inte.” Rättvisa är vad som kommer ur en stort vapen, och den som håller vapnet håller i makten, som Mao Zedong lär ha sagt. Hittills har USA haft det största vapnet, men det börjar ändras. USA har dikterat för alla andra vad deras rättvisa skall bestå av. Visserligen har USA fortfarande väldens största krigsmakt och världen största propagandamaskin, inklusive den svenska delen MSM och statliga media, men rekylen från att använda det stora vapnet börjar bli farligare än att avstå. USA försöker, men förlorar allt oftare, medan Sverige sitter som en lämpligt klädd dvärg, narr och gycklare vid fötterna till den döende forne envåldshärskarens fötter, nickar och håller med, som en lydig och trogen narr skall göra.

  • Jan, du överskattar nog grovt USA:s militära kapacitet! Vapenutvecklingen har gjort ytfartyg som hangarfartyg till sittande mål och de nya luftvärnssystemen är svåra att rå på! På marken utan flygunderstöd så är USA-soldater inte mycket att hänga i granen vilket alla deras krigsäventyr visat. Kärnvapnen? Där ligger Ryssland långt före med sin missilteknik som gör att USA kan slås ut utan att de kan göra något åt det! Hade man i Washington för ett ögonblick trott på sin egen löjliga propaganda om sin militära överlägsenhet så hade man nog gjort slag i saken. I Pentagon förstår man säkert att det är försent, de borde slagit till på 90-talet när Ryssland var svagt och Kina saknade tekniken. Läget idag är ett helt annat och Trump inser ju detta! Frågan är när hökarna i det ”demokratiska” partiet gör samma analys?

   • USA har faktiskt en enorm militär kapacitet, men som jag brukar säga, den är inte utan ”rekyl”. Använder dom en slås dom själva ut mycket lätt. Kinas, och förmodligen Rysslands, subersonic ”glidare” har en träffsäkerhet på 30 meter, det finns inget försvar, och med en liten kärnladdning kan dom förinta alla USAs hangarfartyg på en enda dag, och på samma sätt alla USAs attackbaser på främmande mark, för att inte tala om andra mål som Pentagon eller Capitolium. USA är säkert kusligt medveten om det. Skulle USA angripa civila mål i Ryssland eller Kina vore det slutet på USA som vi känner det idag. Dom vet nog.

   • Jag varken över- eller underskattar deras militära kapacitet. För en sådan bedömning behövs facklig expertis, en bristvara, eftersom även facklig expertis alltmer låter sig påverkas av politisk korrekthet.
    Nej, det är politiker och media i USA (och Europa) som överskattar deras militära kapacitet och driver landets regeringar till ständigt nya interventioner. Nu kan man inte alltid veta när Trump är uppriktig, men ifall han verkligen vill dra sig ur Mellanöstern så är det tydligt att han stämplas som landsförrädare och isolationist av dessa nämnda kretsar. Sedan är det en annan sak att generalerna i USA kanske ändå fattar att man inte kan gå till direkt angrepp mot andra stormakter.
    Det började med TV-kriget i Irak 1991 som lades ut på skärmarna för att visa hur man ”precisionsbombade” irakiska mål. Efter det har det rullat på. ”Våra vackra missiler mot natthimlen”, jublade ett nyhetsankare när USA besköt Syrien efter en påhittad gasincident. Irak är kanske hittlills det bästa exemplet på överskattning, följt av hela raden andra. Det är lätt att bomba ett land till underkastelse men att behålla landet under kontroll är en helt annan utmaning. När målet är att bestjäla landet på dess resurser är det svårt att få folkligt stöd.
    Nu vill Trump dra sig ur Syrien men vill ändå lägga vantarna på landets olja. Och om Irak sade han att ”tänk, efter allt vi gjort för dem (förstört landet, min anm.) ger de koncessioner till andra på lika eller bättre villkor än oss, det måste bli ett slut på sådant.”

 2. För Hultkvist och co. imperielakejer betyder Internationellt rätt västs rätt att våldföra sig på världen. Det blivit pinsamt verklig att imperiets vapenarsenal är sofistikerat, glittrande och dyr skrot. Skrotberget kan inte försvara imperiet! Hultqvist har inte hjärna att fatta ha, ha, ha, …

  • Det är beklagligt och farligt mycket som den nuvarande regimen i Sverige uppenbart är oförmögna att fatta. USA har klart världens största krigsapparat någonsin, men även världens hittills största och mest effektiva propagandaapparat, där svenska MSM och statliga media utgör en mycket aktiv del. Indoktrineringen av svenskarna är ibland värre än i Tyskland mellan 1910 och 1946. Det är en stor fara.

   • Karl W
    Du skriver massor av konstigheter om klimatet och senast nu om att skatterna INTE skulle ha sänkts i Sverige. Det senare ett uppenbart faktafel, men i bland hittar du ett korn. Som nu t.ex. Att USA har den största och effektivaste propagandapparaten världen har skådat och att Sverige är totalt uppslukat av den tror jag är en korrekt verklighetsbeskrivning. Inte ens USA självt verkar så illa däran som Sverige.
    Effektiviteten beror till stor del på att dom flesta Svenskar tror att vi har fri press och kritiskt granskande journalistik.
    På något sätt måste detta gigantiska bedrägeri avslöjas, men jag vet inte hur man skall nå ut i dagens medialäge. Kanske är ett uthålligt mullvadsarbete från bloggar som den här enda möjligheten.

    • Visst låter sanningen konstig ibland, speciellt efter detta flöde av faktaförvanskning. ”Skatterna” har sänkts, och ersatts av ”avgifter” och förtäckta ”skatter”, man lägger feta avgifter på bolagen, som lägger dom på priset du betalar. Det bara kallas något annat, men statens åderlåtning av samhället och totala ”uttag” ökar kraftigt, det bara döljs skickligt. Glöm inte att ”fri press” är just precis vad som måste finnas för att propagandan skall fungera. Det gjorde den utmärkt i Tyskland mellan 1910 och 1946, och nu lika effektivt i Sverige med samma system och metod. Propaganda fungerar så att den utnyttjar, och skapar, svagheter i informationsflödet. Svagheter som skapas genom att censurera.

     • Du verkar bidra med ett flöde av faktaförvanskning själv Karl.
      Din tvärsäkerhet om klimatet bygger inte på fakta. Det existerar helt enkelt inga fakta som ger stöd för sådan tvärsäkerhet.
      Din syn på skatterna är bara ett påstående, som jag tror dom allra flesta kallar faktafel.
      Dina skriverier om Kina som himmelriket på jorden är inte trovärdiga, men som sagt ibland händer det att du hittar rätt också.

     • Anders Åberg När det gäller klimatet önskar jag att vi hade alla fakta, men det har vi inte, och det är inte svårt att se att mycket saknas och det som finns är selektivt valt för att rättfärdiga ett förutbestämt resultat i avsikt att klämma mer pengar ur samhällets innevånare. När det gäller skatter är det bara att läsa innantill, senast var det skatt på kläder, sopor, och plastpåsar. Om plastpåsar är skadligt, varför inte förbjuda dom, nej – det är pengar man vill ha. För mig är det rena himmelriket att slippa risken att knivrånas på mobilen på kvällspromenaden, slippa ha stridsutrustade beväpnad polis runt mig, slippa den intensiva svenska massövervakningen, kontrollen, och regleringar som nu är så intensiva i Sverige att man till och med reglerar sovrummet. Tror du inte på mig, åk och kolla själv, men jag kan förstå att när man sitter mitt i ett av världens värsta sönderfallande samhällen, nära nog en krigszon med dagliga och timliga sprängningar, handgranater, skjutningar, bilränder, överfall, rån, och våldtäkter, då är det svårt att förstå.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here