Backar kanske USA för att undvika ett tredje världskrig?

33
2136
Bild Global Times

Denna artikeln av USA backar kanske, för att undvika ett tredje världskrig? av Eric Zuesse den 16:e oktober på The Duran. har översatts av Bertil Carlman.

Den undersökande historikern Eric Zuesse är författare till They’re Not Even Close: The Democratic vs. Republican Economic Records, 1910-2010, och till CHRIST’S VENTRILOQUISTS: The Event that Created Christianity.

På senare tid har spänningarna ökat mellan å ena sidan USA och å andra sidan både Ryssland och Kina. Ett kärnvapenkrig som inkluderar USA skulle förstöra hela världen, eftersom det inte bara skulle vara kärnvapen, utan kärnvapen från stormakter, vilket skulle innebära så många kärnkraftsexplosioner (kanske alla inom mindre än en timme), så att kärnvapenvintern skulle sträcker sig inte bara över hela norra halvklotet, utan förmodligen också över hela södra halvklotet (även om långsammare där). Tyvärr har ingen vetenskaplig studie publicerats för att analysera vad resultatet skulle bli av ett sådant krig, men studier har publicerats om troliga resultat från kärnvapenkrig med mindre kraft, och resultaten har visat nästan lika katastrofala utfall som jag summerat här.

Den kulminerande offentliga händelse som skulle visa på att USA backar skulle vara Bidens erkännande av Putins grundläggande röda linje (som, om de inte erkänns men i stället korsas, skulle utlösa en rysk attack mot USA), vilket förbinder USA att aldrig korsa den linjen, och denna ”back-down” skulle bestå av ett ömsesidigt accepterat och genomfört avtal om Ukraina och dess två utbrytarregioner (det för närvarande oberoende Donbas samt Ryska Krim).

När det gäller Kina skulle Biden också behöva erkänna Xi:s röda linje, vilket för Biden skulle vara att offentligt acceptera avtalet mellan USA och Kina från den 28:e februari 1972, kallat “Shanghai Communique”, enligt vilken USA:s regeringen kom överens med Kina om löftet och åtagandet att ”USA erkänner att alla kineser på vardera sidan av Taiwansundet bor i ett Kina, och att Taiwan är en del av Kina. USA:s regering bestrider inte denna ståndpunkt. USA bekräftar sitt intresse för en fredlig lösning av Taiwanfrågan av kineserna själva.”

Det skulle emellertid också behöva göras ett tillägg till Shanghai Kommunikén, om att Taiwans regering vägrar att offentligt och officiellt erkänna att Taiwan är en del av Kina – inte längre en koloni till Japan, som ön hade varit mellan 1895 och1945 (och det hade varit en provins i Kina under 1683–1895), och inte heller en separat (dvs. oberoende) nation. Då skulle USA inte motsätta sig en militärt påtvingad återförening av Taiwan som en kinesisk provins.

Shanghaikommunikén går dock betydligt längre än så för att ålägga USA:s regering att aldrig göra några andra saker som dock landets regering under det senaste decenniet allt mer uppenbart har brutit mot (gjort). De tre mest avgörande åtagandena enligt Shanghaikommunikén angående Taiwan kommer att här citeras specifikt (ett av dem har just citerats men kommer att citeras igen, tillsammans med de andra två, så att läsarna tydligare kan inse med vilken öppenhet som USA:s regering nyligen har brutit mot kommunikén):

”De två sidorna kom överens om att länder, oavsett deras sociala system, skulle hantera sina förbindelser utifrån principerna om respekt för alla staters suveränitet och territoriella integritet, icke -aggression mot andra stater, icke-inblandning i andra staters inre angelägenheter, jämlikhet och ömsesidig nytta och fredlig samexistens.”

”Båda sidor är av uppfattningen att det skulle strida mot världens folks intressen om något större land skulle konspirera med ett annat och rikta det mot andra länder, eller att stora länder skulle dela upp världen i intressesfärer.”

”USA:s sida förklarade: USA erkänner att alla kineser på vardera sidan av Taiwansundet bor i ett Kina och att Taiwan är en del av Kina. USA:s regering bestrider inte denna ståndpunkt. USA bekräftar sitt intresse för en fredlig lösning av Taiwanfrågan av kineserna själva Med tanke på detta perspektiv bekräftar man det slutgiltiga målet att dra tillbaka alla USA:s styrkor och militära installationer från Taiwan.”

Om USA skall acceptera något av dessa röda linjer – Rysslands och/eller Kinas – (dvs. att komma överens om att USA accepterar det och inte kommer att motsätta sig det), skulle det betyda att USA backar för att undvika ett tredje världskrig. Med andra ord: det skulle visa att USA:s regerings nuvarande beslut att dess primära mål för nationell säkerhet, inte innebär att utvidga sitt nuvarande imperium, utan att undvika ett nytt världskrig (undvika amerikanskt krig mot antingen Ryssland eller Kina).

Detta verkar nu troligtvis hända när det gäller Rysslands röda linje, vilket antyddes av Rysslands RT-News den 13 oktober under rubriken “Kreml säger att USA & Ryssland är överens om att Ukraina måste ge Donbas särskild autonom status”. Det skulle innebära att Biden accepterade efterlevnad av Putins röda linje i Donbas-frågan. Dagen därpå var rubriken i RT “Ansträngda relationer mellan USA & Russia kan snart bli i gott skick säger Moskva”. Man sade att efter att ha träffat Kremltjänstemän i Moskva ”tog Victoria [Nuland] med sig en ganska lång lista med de frågor som identifierades av den ryska sidan för att kunna lösa dem så snart som möjligt.” Nuland är de neokonservativas drottning (eller amerikanska imperialisterna, eller ”superhökarna” eller ”MIC-älsklingarna”), och hon hade skickats till Moskva för att pressa så hårt som möjligt för att få eftergifter från Ryssland.

Victoria Nuland var tidigare medverkande i 2014 års USA-kupp mot Ukraina som infångade landet för militär utbildning och bistånd för eventuell inkludering i EU och Nato. Den kuppen (som hon huvudsakligen organiserade) utlöste faktiskt USA:s nuvarande nya kalla krig mot Ryssland. Det är förmodligen därför Biden valde henne för det uppdraget. (Det är som att skicka torteraren till tortyroffret för att ta reda på vad det behöver.) Om Biden kommer att besluta i enlighet med hennes rekommendationer är okänt. Om han gör det, kommer han att fortsätta med president Obamas plan (som hon hade utformat) att i slutändan placera amerikanska missiler vid Ukrainas gräns mot Ryssland, för att uppnå “Kärnvapenövertag”: USA:s förmåga att förstöra Moskva inom mindre än tio minuter – för kort tid för Ryssland att inleda vedergällning. Detta skulle också tyda på att Kina på samma sätt är i fara. Det skulle ge Kina en varning för att man måste utgå ifrån det värsta när det gäller avsikterna hos regeringen i USA.

Om Förenta staterna inte kommer att följa det, skulle ett möjligt resultat vara att Ryssland och Kina, gemensamt och offentligt, kommer att meddela att en invasion mot endera av dem kommer att behandlas som en invasion mot båda.

Å andra sidan, om Biden accepterar angående Ryssland, då skulle Kina också vara mycket säkrare. För Biden skulle det innebära att acceptera, inte bara att Ukraina måste följa Minsk-avtalen om Donbas, och att Krim (som Sovjetunionens diktator godtyckligt hade överfört från Ryssland till Ukraina år 1954) är en provins i Ryssland, utan också att Taiwan är en provins i Kina. (Om Biden skulle uppfylla Rysslands krav men inte Kinas, skulle hans efterföljande invasion av Kina nästan säkert mötas av ryska styrkor, och inte bara av kinesiska. I så fall kommer USA sannolikt att uppleva ännu ett nederlag – eller kommer hela världen att göra det genom ett kärnvapenkrig mellan supermakter.) Om han inte håller med om åtminstone de tre kraven (röda linjer) är det osannolikt, om inte omöjligt att undvika ännu ett världskrig. En sådan vägran skulle tyda på att USA:s regeringen lägger större vikt vid att ytterligare utöka sitt imperium än att undvika ett globalt kärnvapenkrig.

Varken Ryssland eller Kina accepterar att vara en del av USA:s imperium. Frågan är nu om USA:s regering äntligen kommer att acceptera detta faktum. Det skulle i så fall innebära ett brott mot all internationell politik från USA:s sida sedan FDR dog den 12 april 1945. Det skulle bli en vändpunkt i världshistorien-det amerikanska imperiets överhet, som först genomfördes av Truman och Eisenhower (främst via kupper). Men så skulle också Bidens fortsatta framsteg med den Nuland-ledda Obama-politiken för Ukraina innebära en höjdpunkt, vilket i så fall skulle innebära ett nytt världskrig (i själva verket slutet på mänsklig historia). Det amerikanska imperiet kan sluta med att USA:s regeringen accepterar att det är nedförsbacke i och med detta, och att imperiet gradvis försvinner. Eller så kommer det att sluta med ett nytt världskrig. Detta är det val som Biden nu står inför. Beslutet kommer sannolikt att tas under hans presidentskap – och det kanske mycket snart.

Den 15 oktober var rubriken hos den mycket informerade och utomordentligt rättframma analytikern för geostrategiska diplomatiska frågor, Alexander Mercouris, “Nulands Moskvaresa slutar med oenighet i alla frågor, Ryssland avser frysa förbindelserna med USA”, och han gav en omfattande beskrivning av resultaten från Nulands förhandlingar med Kreml den senaste veckan i Moskva. Mercouris uppfattning om frågan var att Biden sannolikt kommer att fortsätta göra vad Nuland och andra extremt neokonservativa vill göra mot Ryssland. Om Mercouris har rätt, är vi nu på gränsen mot ett nytt världskrig. Men om det kriget skulle komma att börja mot Ryssland eller mot Kina kan man bara gissa.

Om det här låter galet, så började första världskriget också galet, och allmänheten i respektive stridande land hölls i mörker i allt utom propaganda. Allmänheten tror främst på propaganda, oavsett hur konsekvent det sedan har dokumenterats att den varit baserad på lögner. Till exempel: denna nyhetsrapportering skickas samtidigt till praktiskt taget alla nyhetsmedier i USA och allierade länder. Låt oss se hur många av dem som publicerar den. För när allt kommer omkring så är det här definitivt inte propaganda. Allt i denna rapportering dokumenteras via länkarna, som alla är från utomordentligt relevanta och pålitliga källor. Propaganda gör inte så. Men få människor märker ens detta. Det är på så vis som imperialisterna rutinmässigt kommer undan med massmord, till exempel i Irak, Syrien och Ukraina.

Relaterat

USA satsar hårt på krig i och från rymden. Ökad risk för världskrig?

Föregående artikelPeter Hultqvist talar sig varm för internationell rätt! Vad menar han?
Nästa artikelRyssland känner inte till sina möjligheter
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

33 KOMMENTARER

 1. Tack för högintressant aktuell artikel!

  USA kommer dock att få problem med ny aggressiv politik. Kontinentaleuropa kommer knappast på lång sikt gå med på en ny amerikansk neokonservativ järnridå som delar Europa mitt itu, igen.

  Europeiska unionen och Kina är numera världens två största ekonomier, mellan dem går världshistoriens största och mäktigaste ekonomiska axel. Europa kommer inte att offra den heller för att tillfredsställa Washington.

  USA:s främsta geopolitiska mål är att långsiktigt försvaga Europa politiskt, militärt och ekonomiskt liksom Europas kontakter med Asien, inifrån.

  Jag är övertygad om att det kommer att helt logiskt misslyckas. Det amerikanska politiska systemet har inte längre något produktivt att erbjuda Europa och Asien förutom påhittade och permanenta konflikter, vars uppgift är att splittra upp Europa.

  Det börjar Europa bli mycket insiktsfull om.

  USA är avgjort på väg att bli Kontinentaleuropas geopolitiska fiende.

 2. Det verkar osannolikt att USA planerar att gå i direkt krig med varken Ryssland eller Kina. Däremot lägger dom just nu mycket kraft på att hetsa andra, som Ukraina, Taiwan, Japan, Australien m.fl. till att skapa ett så högt tonläge som möjligt och kanske rentav provocera Ryssland eller Kina till att skjuta först.
  USA:s ekonomi är numera baserad på krig och att skapa ökade spänningar och lokala konflikter är deras huvudsakliga arbetsmetod. Att låta dom egna soldaterna ta riskerna verkar vara gårdagens metod.

  Sannolikt kommer dom länder som är korkade nog att låta sig luras in i USA:s nät att finna sig övergivna om det verkligen smäller. Vapen och ord blir troligen det enda amerikanska bidraget. För den amerikanska krigsindustrin är syftet uppnått. Krig, rädsla och konflikt ger direkta resultat i orderböckerna.

  Dock är alla amerikanska provokationer livsfarliga iallafall. Dels för att dom drar in världen i vanvettiga vapensatsningar när vi behöver allt vi har för att hantera klimatfrågan. Risken för misstag när hela Sydkinesiska havet är fullt av amerikanska krigsfartyg är också uppenbar.
  Lets go Brandon!

  Roger Waters har gjort en underbar nyinspelning av en låt som handlar om USA:s vansinniga krigarpolitik.
  https://www.youtube.com/watch?v=JamLmpVOgE0

  • Vi behöver fler Roger Waters, som står rätt ensam i artistvärlden att stå upp för de svaga och länder som USA vill regim ändra. Han går inte att köpa för pengar. Han tänker mer självständigt än vår f.d. utrikesminister och vår nuvarande utrikesminister. Han köper inte propaganda. Han försöker genom egna källor finna sanningen innan han tar ställning. Han är viktig för att han når ut till en enorm publik med sitt budskap. De ville att han skulle vara med på en konsert, för att hjälpa de fattiga i Venezuela..Han svarade med ett öppet brev där han skrev bland annat: ”Konserten har ingenting att göra med humanitär hjälp” ”Den har att göra med Richard Branson som sa Vi har beslutat att ta över Venezuela oavsett vad våra skäl är” Han såg igenom propagandan och sa: ”Konserten är ett försök av USA att måla en falsk bild av Venezuela för att motivera ett regimskifte”
   En PR-firma bakom ”Vita Hjälmarna”, försökte i oktober 2016 rekrytera Waters genom att bjuda honom på en flott middag organiserad av en Saudi-British billionaire Hani Farsi. Waters skulle synliggöra rösterna av Syriens fredliga hjältar Innan Waters konsert i Barcelona försökte de igen att lobba för att komma upp på scenen och propagera för ”Vita Hjälmarna”. Waters tog kontakt med en vän och frågade vilka dessa ”Vita Hjälmar” egentligen var. Vännen han litade på och frågade var: ”Max Blumenthal”. Innan han började konserten i Barcelona, så fick de som försökte värva honom svar på tal. Nedan en video där Waters talar ut om ”Vita Hjälmarna” på scenen i Barcelona.
   https://www.youtube.com/watch?v=HhdgqM6ZD8I&t=14s

 3. Billions of Euros to “Innovate” the Nuclear NATO

  Biden bekräftade ”den strategiska betydelsen av det franska och europeiska engagemanget i Indo-Stillahavsområdet” (regionen som i Washingtons geopolitik sträcker sig från USA:s västkust till Indiens). Anledningen förklarades av Militärkommittén för försvarscheferna för de 30 Nato-länderna, som möttes i Aten: ”Medan Moskvas aggressiva agerande är ett hot mot vår säkerhet, förändrar Kinas uppgång i grunden maktbalansen, vilket har potentiella konsekvenser för vår säkerhet, vårt välstånd och vårt sätt att leva.”

  Inför sådana ”hot”, avslutade de, ”behöver vi Europa och Nordamerika för att stå starka, sammanbundna”. Biden upprepade i sitt gemensamma uttalande med Macron: ”USA inser vikten av en starkare, mer kapabel europeisk försvarsstyrka som är ett komplement till Nato”. Därför ett militärt starkare Europa, men som ett komplement till Nato: en asymmetrisk allians, till vilken 21 av de 27 länderna i Europeiska unionen hör, där positionen som högsta allierade befälhavare i Europa alltid innehas av en general från United. stater, som innehar alla andra nyckelkommandon i Europa (som JFC-Neapel med högkvarter i Lago Patria).

  Mot denna bakgrund hölls mötet med 30 försvarsministrar (för Italien Lorenzo Guerini, Demokratiska partiet) den 21-22 oktober i Natos högkvarter i Bryssel. Den skapade en ”innovationsfond” med en initial tilldelning på 1 miljard euro, som ska betalas av 17 europeiska länder inklusive Italien, men inte av USA, för utveckling av den mest avancerade tekniken för krigsanvändning. Den lanserade ”Strategi för artificiell intelligens”, ett ännu mer kostsamt program för Nato för att behålla sin fördel inom detta område som ”förändrar den globala försvarsmiljön”, det vill säga hur krig förs. Den beslutade att ”förbättra beredskapen och effektiviteten hos vårt kärnvapenavskräckande medel”, det vill säga att installera nya kärnvapen i Europa, naturligtvis med motiveringen att försvara sig mot ”det växande missilhotet från Ryssland.”
  https://www.globalresearch.ca/billions-euros-innovate-nuclear-nato/5759563

 4. Natos hausseartade nya plan för att bekämpa Ryssland på havet, himlen och i rymden kan slå tillbaka och antända en katastrofal kärnvapenkonflikt

  Natos nya strategi för att bekämpa Ryssland över hela Europa – från Östersjön till Svarta havet – har godkänts. Föga överraskande är detaljerna hemliga, men blocktjänstemän har bekräftat att det inkluderar kärnvapen-, cyber- och rymdkrigföring.

  Som man kan förvänta sig insisterar Nato på att denna tvärkontinentala strategi endast kommer att tjäna defensiva syften och den USA-ledda gruppen har också betonat att den inte tror att ryska attacker är nära förestående. Med andra ord, Nato presenterar detta initiativ som en handling av due diligence: att förbereda sig för det värsta tänkbara scenariot, samtidigt som det hjälper till att undvika att det någonsin blir verklighet genom avskräckning, som Tysklands försvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer vederbörligen har understrukit.

  När det kommer till varför åtgärderna är nödvändiga skyller naturligtvis Nato på Ryssland. Specifikt hävdar den att Moskva nyligen har utmanat status quo i Georgien och Ukraina militärt och undersökt blockets kapacitet i Östersjö- och Svartahavsområdena. Den här historien säger dessutom att Ryssland generellt sett har förstärkt sin militära kapacitet och hela kontinenten borde tydligen vara orolig.
  https://www.rt.com/russia/538389-nato-new-strategy-nuclear-conflict/

 5. Missiler ”riktade mot Moskva”: Rådgivare till Ukrainas Zelenskij varnar Kreml om att krig med Kiev skulle innebära ”slutet på Ryssland” och dess armé

  Kiev arbetar med långdistansmissiler som kan nå Moskva, och Rysslands president Vladimir Putin måste inse att varje attack mot Ukraina kan leda till att hela hans land utplånas, har en ukrainsk topptjänsteman varnat.

  Alexey Arestovich, som talade med TV-nätverket Dom, varnade Kreml för att hans land snart skulle ha förmågan att slå den ryska huvudstaden med sina missiler. Arestovich fungerar som rådgivare till Ukrainas ledare Volodymyr Zelenskys kontor.

  ”Putin kommer att komma till den punkt, inom överskådlig framtid, där ukrainska missiler kommer att riktas mot Moskva, och av en enkel anledning: vi arbetar med ett missilprogram”, förklarade han. ”Och våra operativt-taktiska missiler kommer att kunna nå Moskva.”

  Enligt Arestovichs åsikt är den ryska armén redan medveten om Ukrainas militära kapacitet, och cheferna för de väpnade styrkorna säger till Kreml att en attack mot Ukraina ”skulle vara slutet för den ryska armén och slutet för Ryska federationen.”

  ”Det här är ett absolut förlorande alternativ. De kan inte undgå att förstå det, tillade han. ”Och när de skrämmer oss med en invasion, en expansion, en antydan till hot – det är en bluff.”

  På senare tid har den ukrainska ledningen tagit upp ett eventuellt krig med Ryssland vid ett flertal tillfällen, trots Moskvas insisterande på att de inte har någon önskan om någon konflikt. Förra veckan uppmanade befälhavaren för Ukrainas specialoperationsstyrkor Grigory Galagan att ”alla regioner” i landet skulle få sina försvar stärkta, och hävdade att det inte finns ”ingen garanti för att Ryssland inte kommer att invadera och därefter eskalera.”

  Förra månaden hävdade Zelenskij att det fanns en möjlighet till ett fullskaligt krig med Ryssland och anklagade Moskva för att inte respektera sitt lands självständighet.
  På onsdagen rapporterade brittiska The Times att London för första gången i samtal med Ukraina för att sälja sina missiler, inklusive den toppmoderna Brimstone.
  https://www.rt.com/russia/538367-zelensky-warns-kremlin-russia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

 6. Ryska och kinesiska örlogsfartyg seglade genom och runt de japanska öarna i en tydlig maktdemonstration för bara några dagar sen. Givetvis inte rapporterat av miljöpartisterna på Rapport. Japan rustar redan upp mot det kinesiska hotet. USA har inte råd att förlora vare sig Japan, Taiwan eller sydkorea till kommunisterna, de förstärker det gemensamma försvaret, men det är inte omjligt att särskilt Japan skaffar sig egna kärnvapen framöver.

  Det vore bäst om USA formellt erkänner Taiwan, så att alla andra kan göra det samtidigt. Den nuvarande kommunistiska hotpolitiken mot småländer ett och ett är en plåga för alla, inklusive KKP. Ett formellt erkännande av de facto vore bäst för alla. Att Taiwan bebos av människor med kinesisk ursprung innebär inte alla att de är dömda till att leva under KKP´s diktatur. Det finns svenskspråkiga på Dagö och i Finland, men Sverige hotar vare sig Estland eller Finland för att de är självständiga nationer som hyser människor med svensk kultur.

  Problemet med relationen Kina – Taiwan är problemet med det kinesiska kommunsitpartiets illegala och folkrättstridiga hegemoni. Det är alltid kommunisterna som angriper folket. Kommunisterna är aldrig någonsin uttolkare av folket vilja, utan alltid folkets förslavare. En kommunistkinesisk ockupation av Taiwan är bara första steget i en expansion ut i stilla havet, och alla kommunistkinas grannar blir snabbt offer.

  • På vilket sätt det vara en ”illegal och folkrättstridig hegemoni”? Ett erkännande av Taiwan är ett kassaskåpssäkert recept för ett storkrig.

  • Göte.
   ”Det kinesiska hotet” är Kinas svar på det amerikanska hotet. USA skickar sina representanter runt i hela Asien för att uppvigla dom mot Kina och har mobiliserat den största militäruppladdningen sedan WWII utanför Kinas kust..

   Handelskriget mot Kina som USA startade fungerar inte. Kina tillsammans med Ryssland sätter USA:s illegala sanktioner ur spel och resten av världen kan inte sluta handla med Kina. Samtidigt urholkas den amerikanska ekonomin i ständigt accelererande takt. Nu börjar inflationen ta greppet över deras låtsasvaluta och enda medicinen mot det är höjda räntor, men det skulle sannolikt punktera hela bubblan, så dom måste fortsätta att trycka pengar.

   Det enda USA har kvar är sina vapen och sin krigsindustri.

   Kina och Ryssland hotar ingen som inte hotar dom, trots det så yrar media i väst och även DU Göte om det stora hotet från dessa länder. Kina har tolererat Taiwan i 72 år och utan amerikansk uppvigling hade dom sannolikt fortsatt med det. USA vill emellertid inte veta av sådant. Dom måste ha krig och konflikt för att kunna överleva. Nu är Taiwan och Ukraina deras bakdörrar för att kunna skapa konflikt och instabilitet i världen och dom gör vad dom kan för att utnyttja det. I detta riskerar dom att trigga det tredje världskriget.

   Alla tänkande civiliserade människor måste göra vad dom kan för bekämpa det amerikanska vansinnet.
   Det vi kan göra är att säga upp värdlandsavtalet, sluta delta i USA:s sanktionspolitik och söka vänskapliga förbindelser med Ryssland och Kina. Endast så kan vi bidra till stabilitet och fred i världen.

   • Den 1 mars 2018 avtäckte president Putin Rysslands nya vapensystem mot vilka USA är försvarslöst och kommer att förbli så under överskådlig framtid. Tidigare var planen att omringa Ryssland med militärbaser och missilbatterier, sedan inleda ett förebyggande första anfall, förstöra dess förmåga att hämnas och tvinga det att kapitulera.
    Denna plan har nu slutgiltigt misslyckats, och en USA/NATO-attack på Ryssland är återigen säker på att vara en självmordshandling. Värre än så, även begränsade militära konfrontationer är nu för det mesta otänkbara, eftersom Ryssland nu kan tillfoga USA/NATO-styrkor oacceptabel skada på säkert avstånd och utan att utsätta några av sina egna tillgångar på spel. Om Ryssland inte kommer att anfalla och USA/NATO inte kan attackera, hur troligt är det då att krig?
    De nya vapensystemen har gjort det möjligt att börja ignorera USA. Det är fortfarande viktigt att upprätthålla en trovärdig militär ställning, men politiskt har USA inte längre kontroll, och inte heller de globala institutioner som de har förlitat sig på. Istället är det vi ser återuppkomsten av nationalstater och till och med imperier.

    Usa har tre val. Det första är att starta ett stort krig och därmed begå nationellt självmord (samtidigt som de tar andra länder tar med sig). Usa saknar den politiska viljan att fatta detta beslut, även om det av en slump skulle kunna bli ett stort krig.
    Det andra valet är att i princip bara lägga sig: ge upp försöken att projicera makt runt om i världen, dra sig tillbaka till sina egna gränser och slicka sina sår. Usa saknar den politiska viljan att göra detta. Allt som återstår i möjligheternas rike är att låtsas att allt fortfarande är bra, så länge som möjligt.
    Men hur är det möjligt att låtsas att allt fortfarande är bra trots att allt håller på att falla isär? Svaret är att börja fejka det. Om Usa lyckas övertyga tillräckligt många människor, hemma och runt om i världen, att det fortfarande är farligt, kommer det att kunna dölja sin ökande försvagning ett tag till.
    Usa kanske inte längre är kapabelt att uppnå något av sina mål, men det är fortfarande mycket kapabelt till massmord, vilket nyligen visades av den amerikanska ”koalitionens” bombningar av Mosul och Raqqa, som nu låg i ruiner. Liknande hänsynslösa massmordshandlingar har begåtts av Usa:s saudiarabiska ombud i Jemen och av deras ukrainska ombud i Donbass.
    Men även möjligheterna att begå sinneslösa massmord ostraffat blir nu färre och längre mellan, vilket tvingar USA att ta till fler boutique-våldshandlingar. För att rättfärdiga dessa handlingar stänger USA (och stora delar av Europa) av sig från resten av världen med hjälp av en noggrant konstruerad vägg av fullständigt nonsens.
    En favorittrop har att göra med drömda kemiska vapen som den främsta skrämmaren.

    Detta är alltså den märkliga historien vi går igenom. USA ljuger nonstop samtidigt som de låtsas vara farliga genom att begå hänsynslösa massmordshandlingar (småskaliga sådana, som man kan vara säker på att utföra ostraffat).
    Samtidigt förblir både nationellt självmord (via storskaligt krig) och beslutet att lägga ner hela projektet politiskt omöjligt. Hur länge denna märkliga, instabila period av mordiska nonsens kan bestå är inte känt men det kan uppenbarligen inte fortsätta på evigheter.. Ryssland Insider Tips Jar – Håll sanningen vid liv! källa: Club Orlov

    • Stämmer bra det. Västimperiets förklarades vara en föredetting den 1 mars 2018. Det är väl mer än rätt för de ”exceptionella” ”skiten” som styr USA/väst. Enda sätt att sätta ”skiten” på plats är precis via vapenmakt av typen Zirkon 💕, Kinsai 💕, Aavangard 💕
     Återstår för västs ”exceptionella” att träffas och snacka skit om Ryssland, Kina, Iran, Venezuela, Hizbollah, Kuba, Hamas, Syrien, Jemen/Huti, Nord Korea.

  • Göte, den enda folkrättsvidriga hegemonin har väl bara USA visat i större skala de senaste årtiondena! För gansterstaten USA är krig och konflikter en förutsättning för att inte bli marginaliserade eftersom de varken har de militära eller ekonomiska musklerna att kunna göra något åt varken Kina eller Ryssland i praktiken! Söndra och försöka härska är deras enda sätt att försöka behålla inflytandet över sin mjäkiga vasaller! Det är väl bara töntiga svenska politiker och militärer som inte ser verkligheten i hur snabbt som USA krackelerar.

 7. Ryskt och kinesiskt tålamod med USA visar äntligen tecken på att ta slut
  https://journal-neo.org/2021/10/25/russian-and-chinese-patience-with-the-united-states-finally-shows-signs-of-running-out/
  En av de saker man ständigt tycker är fantastisk är förmågan hos västerländska politiker, eller politiska personer, att beskriva världen på ett sätt som är oigenkännligt för den medelinformerade medborgaren.
  En klassisk illustration av denna punkt var nyligen uppenbar i en intervju som Natos Jens Stoltenberg gav till London Financial Times (China is Coming Closer to the United States. Financial Times 19 oktober 2021.)

  En illustration av Natos fullständiga frånvaro av relevant historiskt minne återspeglas i Stoltenbergs diskussion med Financial Times. Han verkar helt omedveten om, eller väljer att inte komma ihåg, den försäkran som dåvarande USA:s utrikesminister James Baker gav till dåvarande ryske ledaren Mikhail Gorbatjov när han strävade efter Tysklands återförening att NATO inte skulle expandera ”en tum” österut.

  Sedan dess har naturligtvis Nato stadigt expanderat österut till den punkt där det nu hotar Ryssland direkt genom att ha medlemmar vid de ryska gränserna. Allt tyder på att det skulle vilja ha mer, inklusive Ukraina. För närvarande tycks den ta hänsyn till Rysslands president Putins varning att om Ukraina gick med i Nato skulle det vara att korsa en linje som Ryssland betraktar som okränkbar.

 8. USA:s strateger kan såklart inte vara omedvetna om risken att – som alla imperier tenderar att göra – kollapsa under sin egen militära tyngd. Och efter 20 år av, till stora delar, misslyckade geopolitiska förehavanden i mellanöstern har de all anledning att, åtminstone tillfälligt, göra halt i sina hegemoniska strävanden. Project for a New American Century – 90-talets sionistiska lobbygrupp inför 2000-talet – fick grönt ljus av Deep State vilket ledde till Bushadministrationens storhetsvansinne i och med 9/11. Men om man ska tro Wesley Clarke från intervjun i Democracy Now, 2003, ville man ockupera inte mindre än fem eller sju länder inom loppet av fem år. Så när man efter 20 års harvande fortfarande sitter fast i Afghanistan, och med en totalt misslyckad strategi för att destabilisera, förstöra och kontrollera Syrien, är det uppenbarligen dags att omorganisera strategin.

  Men målet för alla krig – imperialistiska konflikter i synnerhet – är ju att få kontroll över naturresurser. Så har det varit i mellanöstern med oljan och så är det när det gäller Ryssland. Kineserna har framgångsrikt tagit kontroll över stora delar av den afrikanska kontinenten, medan USA/UK sneglar alltmer girigt på Rysslands gigantiska landmassa – den kanske största guldgruvan av alla världens återstående naturresurser. Lejonparten av Rysslands befolkning bor i västra delen, ett land med 144 miljoner invånare och en ekonomi som motsvarar Nederländernas. Det är därför inget konstigt att USA/UK så uppenbart velat trigga igång en militär konflikt mellan Ukraina och Ryssland, på Rysslands västfront, i hopp om en storkonflikt mellan västuropa och Ryssland, för att om möjligt försvaga landets övriga gränser.

  Det kanske låter osannolikt just nu, men om vi utgår ifrån att världsekonomin faller ner i en djupare lågkonjuktur, med massarbetslöshet och social oro, finns det gott om konfliktzoner runtom i världen för att trigga igång militära konflikterbåde här och var. Och när världen väl befinner sig i ett tredje världskrig – förslagsvis utan kärnvapen – är det betydligt lättare för USA/UK att ge fullständig fan i vilka eventuella avtal som skrivits under, vare sig i närtid eller längre tillbaks. Kom ihåg att USA väntade förhållandevis länge med att gå in andra världskriget, trots att bankirerna gav Hitler frikostiga lån, ända fram till 1942.

  Det är precis därför det är så förödande att Sveriges regering – med Hultqvist i spetsen, glatt påhejad av mörkermän som Carl Bildt – totalt fallit offer för den ryssfientliga retorik och falseflagoperationer som USA/UK ägnat sig åt sedan mitten av 00-talet. USA har inte ens försökt dölja det faktum att den nazistiska statskuppen i Kiev 2014 planerades och stöttades av CIA. När Sveriges riksdag 2016 drev igenom värdlandsavtalet, gav vi upp de sista resterna av den neutralitetspolitik som Palme trots allt försökte vidmakthålla med sin kärnvapenfria zon och genom samarbete såväl med väst som den då nyblivne sovjetledaren Gorbatjov, som han ju skulle ha träffat bara en månad efter skotten på Sveavägen.

  När man tittar närmare på sionistlobbyns strategi över tid, är det svårt att komma till någon annan slutsats än att de siktar på ett tredje världskrig för att om möjligt bibehålla och befästa den världshegenomi man trots allt uppnått. Hur man ska hantera Kina verkar man ännu inte riktigt bestämt sig för. Man har uppenbarligen inga problem med ökad censur och en alltmer propagandistisk kultur även för egen del, men det är ytterst tveksamt om man längre tror sig kunna övertrumfa Kinas allt större makt över världsekonomin. Än så länge verkar den antikinesiska retoriken som Trump lanserade te sig ganska lam, även om man utan tvivel ämnar behålla sin militära kontroll över Stilla havet. Det utgör trots allt halva jordklotet…

  • Visst är det strategiskt och taktiskt på det viset.

   Det råder i denna tid en slags geopolitisk panik bland de anglo-amerikanska krafterna. När man hos dem på 1990-talet tycktes ha vunnit allt och ”Historien var slut”, så visade det sig att historien för de klassiska sjömakterna Storbritannien och Förenta staterna i sig höll på att ta slut, och att de snarast hamnat på fel sida av den produktiva historien och fått Kontinentaleuropa och Asien numera emot sig.

   London kommer att förlora Skottland, det är en tidsfråga. Förenta staterna slits sönder av inrikesfaktorer som verkar närmast olösliga. USA är idag ”västs” mest politiskt och socialt instabila land.

   Och de verkar inte kunna reformera sig själva. Därför utgör dessa nervösa länder en destabiliserande faktor, liksom oberäkneligt farliga med sina militära förmågor som ränner runt likt gammaldags kanonbåtsdiplomati på 1800-talet, och punkterar kuster och länder runt Euroasien. Det lyckas heller aldrig.

   De har inte kunnat få in en fot och fäste inne i kontinentala Euroasien med militära medel, alla de länderna har spottat ut anglo-amerikanarna allt sedan Iran 1979 till Afghanistan år 2021. Den amerikanska politiken att upprätta det amerikanska politiska systemet och med det geopolitiska baser inne i Euroasien har misslyckats. Kraftfullt.

   Vi står nu inför ett anglo-amerikanskt geopolitiskt haveri i världshistorien.

   Europa kommer med tiden att sköta sig helt själv: inklusive försvar och militärkommando. Det är en logisk tidsfråga. Europa kan inte vara den enda världsdelen och kontinenten i världen som politiskt och militärt ”inte kan sköta sig själv”. Det är ju helt ABSURT!

   Kontinentaleuropa behöver på lång sikt inte de anglo-amerikanska konflikterna som faktiskt FÖRSTÖR de europeiska exportekonomierna och handeln med jättemarknader som Ryssland och Kina.

   För att få fred och stabilitet måste Europa spela huvudrollen i sin egen utveckling och historia. Målet måste vara att bokstavligt och bildligt FÅ UT de anglo-amerikanska militära och politiska styrkorna och närvaron ur Kontinentaleuropa.

   Vi KAN bli helt fria, självständiga och upprätta vår egen stolthet och vara militärt och politiskt herrar i eget europeiskt hus. Det är attraktivt tilltalande!

   Kanske kan vi rentav lära oss att politiskt tänka själva och sluta springa gläfsandes i Washingtons imperiala hundkoppel.

   Amerikaner och engelsmän är självklart välkomna till Europa som turister och handelspartners, men vi vill inte ha deras kärnvapen och usla politiska och militära rådgivare och strukturer. Dessa kan man ju förslagsvis ha hemma i de egna länderna!

   Det är dags att upprätta ett fritt oberoende Europa!

  • Rysslands ekonomi som Nederländernas? Tja, om man tror att skyffla pengar mellan konton, lån och spekulation på börsen är ekonomi så kan man tro Nederländerna har lika stor ekonomi som Ryssland! I verkligheten ser det ut så här! https://www.skyscrapercity.com/threads/moscow-projects-construction.319919/page-80#post-175860440
   Du kan ju jämföra med de Nederländska byggprojekten på samma sida!…Och detta är bara en del av projekten i Moskva. Dessutom så byggs det massor i alla städer i Ryssland så ekonomin måste vara betydligt större än vad som påstås! Tror Gunnar även att Nederländerna skulle ha råd att utveckla atomubåtar, S500, Armata stridsvagnar m.m och ha en stor stående militär beredskap?

   • Såvitt jag vet räknas idag den ryska nationalekonomin som världens femte eller sjätte största, och den näst största ekonomin i Europa efter Tysklands. Det var det senaste jag hörde om rysk ekonomi. (Är det måhända fel?).

    I BNP per capita, däremot, kan nog Rysslands ligga lägre än många europeiska länder.

    Vad gäller köpkraft i militärbudget kan man inte bara mäta i konverterade U.S.-dollar för t.ex. rysk och kinesisk militärbudget: man måste ta hänsyn till den faktiska köpkraften i en s.k. ”vapendollar”.

    Vad amerikanerna får för 1 USD får rysk försvarsindustri för 7-9 ”grejer” för en vapendollar, och kineserna uppåt 20-25, kanske rentav 30. Kineserna har ju inte på senare år byggt upp världens största flotta, som man nu har, med en militärbudget som är en femtedel så stor som den amerikanska…

    Många misstänker idag att den kinesiska försvarsbudgeten -de facto- är den största i världen redan, då man placerar den på dolda och strategiska konton och kan därför inte räknas offentligt.

    Som vi alla sett räcker det inte att ha mycket nya tekniska leksaker som amerikanarna har, för att uppväga sitt politiska och filosofiska mindervärdeskomplex inför resten av världen; de kan ju inte heller använda dem produktivt politiskt och framtidsinriktat. Irak, Afghanistan, Libyen, Somalia, Georgien och Ukraina ligger alla idag i miserabelt kollapsade ekonomisk-politiska stadier av kaos, och ingen förbättring i sikte kan ses.

    • Min poäng var att ett lands BNP inte är ett mått på dess resurser vilket vi fått oss itutat av ”ekonomer” i västvärlden. De västliga ekonomierna består mest av luft medan i övriga världen har man kvar mer av den reala ekonomin vilket förleder politiker till förhastade beslut. Senast var det väl Bolund som ville låna upp ytterligare hundratals miljarder till ”grön omställning”…Pengar som inte Sverige har resurser att betala tillbaka.

     • Jag har full förståelse! – jag har insett vad Du menar.

      Vi kan tillägga ganska intressant att t.ex. Ryssland har i princip INGEN utlandsskuld, den så hårt åtgångne president Putin betalade för ett decennium sedan av grannlandet Ukrainas hela utlandsskuld(ett land som nu är i sämre skuldstatus än Grekland häromåret), och den oansvariga ukrainska politiska klassen -för att skydda oligarkmaffia-ekonomin- har nu vänt sig till världens ”rikaste” land, Förenta staterna (världshistoriens mest skuldsatta statsekonomi) för att få ordning på sitt land; d.v.s. man har anlitat pyromanen för att släcka den ukrainska branden… och landet förvandlas till ännu en patient med tilltagande försämrande prognos. Men!! Ljus i mörkret!! Ukraina har börja köpa för sina få slantar en massa amerikanska och engelska vapensystem så oligarkerna kan förbli oinfångade. Ännu en nöjd kund!!

  • Kina kommer att fixa Taiwan problemet d v s införliva den i Fatslandet Kina för gott. USA kommer inte att lyfta ett finger – USA vet att den kommer att åka på stor stryk om den gör något dumt. En sak kommer dock USA och väst garanterat att göra – oja och snacka om ”regel baserade” blaha, blaha

   • Amerikanernas närmast schizofrena problem är att man är FÖR ”Ett-Kina-politiken” i FN sedan 50(!) år tillbaka, men liksom inte, ändå…ska den kinesiska ön Taiwan vara en självständig stat. Det är obegripligt och knappast logiskt.

    Internationell lag (dit räknas också alla beslut tagna av FN:s Säkerhetsråd) ger Folkrepubliken Kina full geografisk-politisk rätt över ön och provinsen Taiwan.

    Bara ett ANNAT beslut fattat i FN:s säkerhetsråd kan upphäva denna första internationella lag om ön Taiwan.

    Det går alltså inte att erkänna Taiwan som självständig stat, då det alltså strider mot just internationell lag, genom FN-beslutet, som USA själva varit med om att ta.

    Ön Taiwan kan ju inte vara bådadera efter det fattade FN-beslutet som är just den internationella lagen som är tillämplig.

    • ”The Taiwan question is purely China’s internal affairs that allow no foreign interference… No one should underestimate the resolve, the will and the ability of the Chinese people to defend their national sovereignty and territorial integrity,”

     Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin.

     https://www.presstv.ir/Detail/2021/10/31/669651/Blinken-and-Wang-clash-over-US-interference-in-Chinese-Taipei

     USA, ett land som förlorade mot krigare i sandaler kan absolut inte mäkta sig med Kina vad gäller konventionell krig. Och om mot förmodan USAs exceptionella skitledare väljer kärnvapen optionen så lär det inte finnas något exceptionellt skit land som kallas USA därefter. Slutsats: USA snackar bara. Yankee can’t walk the walk. Kina vet det och låter USAs mun jiddra så länge

 9. Antagonizing Russia: A Biden Administration Specialty
  Joe Bidens administration verkar fast besluten att överträffa sina föregångare genom att vidta åtgärder som säkerligen kommer att antagonisera Ryssland. Under bara de senaste två veckorna har USA och dess NATO-allierade gått ut ur deras sätt att provocera Moskva vid fyra olika tillfällen. Ett sådant oansvarigt beteende förvärrar redan farliga spänningar med en kärnvapenbeväpnad stormakt.

  Washington angav en krigförande ton med sitt val av ett särskilt sändebud till Kreml i vad som var tänkt att vara ett försök att reparera svårt slitna bilaterala förbindelser. Istället för att välja ut någon som åtminstone var tolerabel för ryska ledare skickade administrationen ut viceutrikesminister för politiska frågor Victoria Nuland. Nuland är inte bara en uttalad russofob i allmänhet, utan hon är särskilt ökänd för sin roll i att hjälpa demonstranter att störta Ukrainas folkvalda, pro-ryska president Viktor Janukovitj, 2014, när hon tjänstgjorde som assisterande utrikesminister i Barack Obamas administration. Den ryska regeringen införde ett reseförbud och andra sanktioner mot henne – åtgärder som hävdes strax före hennes senaste diplomatiska uppdrag som en del av ett avtal där Washington tog bort liknande restriktioner för en högnivåtjänsteman i utrikesministeriet. Att välja Nuland som sändebud för förhandlingar med Vladimir Putins regering var antingen otroligt tondöv eller en medveten uppvisning av förakt.

  Andra senaste amerikanska handlingar tyder starkt på att det var det senare. Bara några dagar efter att Nuland avslutat sina i stort sett fruktlösa förhandlingar, flög USA 2 B1-B bombplan över Svarta havet. Området anses särskilt känsligt för den ryska militären eftersom landets främsta flottbas ligger på den vattenmassan. Amerikanska och Natos krigsfartyg och flygplan har märkbart utökat sin närvaro i Svarta havet de senaste åren, men att skicka kärnvapenkapabla bombplan var särskilt provocerande. Förutsägbart förvrängde ryssarna stridsplan för att fånga upp och ”eskortera” det amerikanska flygplanet. Det var ett klassiskt fall där Washington skapade en omotiverad provokation.

  Ännu mer provocerande var kommentarer som försvarsminister Lloyd Austin gjorde under sitt besök i Ukraina i mitten av oktober. I kommentarer vid Ukrainas försvarsminister betonade Austin att Nato-medlemskap för Kiev var mycket på bordet och att ”inget tredje land har ett veto mot Natos medlemskapsbeslut. Ukraina. . . har rätt att bestämma sin egen framtida utrikespolitik och vi förväntar oss att de kommer att kunna göra det utan inblandning utifrån.” Dagar tidigare läckte Pentagon en berättelse till den ständigt hökaktiga Washington Times om Austins kommande resa som gjorde USA:s stöd för Ukrainas Nato-medlemskap ännu mer explicit.

  För att vara säker, det var inte ett nytt meddelande; Washington har upprätthållit den ståndpunkten i flera år och insisterat på att Ukraina och Georgien har ”rätt” att gå med i NATO, om de uppfyller alliansens standarder för medlemskap. Men att komma nu från försvarsministern trots Moskvas upprepade varningar om att lägga till antingen Ukraina eller Georgien till Nato skulle vara bland de åtgärder som korsar en ”röd linje” vad gäller Rysslands säkerhet, var särskilt ohjälpsam timing. Det är också en ytterst arrogant hållning, baserad på antagandet att Moskva inte borde klaga även om historiens mäktigaste militärallians etablerar en allt större, hotfull närvaro vid Rysslands gräns. Ryska tjänstemän svarade omedelbart på Austins kommentarer och varnade för att det skulle vara ”extremt farligt” att lägga till Ukraina i NATO och att det skulle mötas av ospecificerade vedergällningsåtgärder.

  Andra incidenter som inträffade samtidigt som Austins Europaresa har lämnat Nato-Ryssland-relationen i spillror. Tidigare denna månad utvisade Nato åtta ryska diplomater från sitt förbindelsekontor vid Natos högkvarter i Bryssel för påstådd spionverksamhet. Kreml svarade några dagar senare genom att avbryta all sin egen kvarvarande verksamhet i anläggningen i Bryssel och beordrade att Natos kontor i Moskva skulle stängas från och med den 1 november. ”Efter vissa åtgärder som Nato vidtagit finns inte längre de grundläggande förutsättningarna för gemensamt arbete.” Den ryske utrikesministern Sergey Lavrov berättade kortfattat för reportrar.

  Förvånansvärt nog verkar amerikanska tjänstemän både förvånade och irriterade över det snabbt försämrade förhållandet med Ryssland. De är särskilt oroade eftersom det komplicerar Washingtons påstådda önskan att fokusera på Kina som det främsta säkerhetshotet mot USA. Men förutsägbart lägger det nationella säkerhetsetablissemanget och dess ekokammare i nyhetsmedia all skuld på Kreml för de skyhöga spänningarna.

  Om Biden-administrationen inte ändrar kurs snart kan relationerna med Moskva bli ännu värre än de var under det kalla kriget – och den utvecklingen skulle sätta världsfreden i stor fara. Ända sedan Bill Clintons administration beslutade att expandera Nato till Central- och Östeuropa, har USA och dess europeiska allierade tagit steget efter det andra för att antagonisera Ryssland, och de deprimerande resultaten är lätt uppenbara. Tyvärr, istället för att vända Washingtons arroganta, provocerande politik, fördubblar Joe Bidens administration den farliga strategin. Resultatet kan bli extremt tragiskt för alla berörda.
  https://www.globalresearch.ca/antagonizing-russia-biden-administration-specialty/5759876

 10. Ryska och kinesiska vapensystem är ju utformade för att FÖRSVARA den egna jorden (då dessa två länder är historiskt vana att bli invaderade); de amerikanska vapensystemen,däremot, är byggda för att anfalla andra länder och knappast för att användas som ”försvar” på det egna amerikanska territoriet. Det är den stora skillnaden. Den måste vi se.

  Den som bygger upp den här typen av aggressivt militära anfallssystem, som brittiska imperiet en gång, faller ju ofta snart isär. Amerikanerna möter allt fler statssystem som vill ha alltmer avancerade politiska och sociala system än det primitiva amerikanska politiska systemet kan bygga upp.

  Bara länder som vill ha mer inrikespolitiska problem idag vänder sig för att få råd av amerikanarna.

  För Vilda Västern är historien slut. Hela världen skulle må bra om cowboysen i Washington började läsa filosofisk litteratur, skippa bibelsnacket och dra sig tillbaka till hedervärt kanadensiskt lugn.

 11. https://riafan.ru/1545974-satanovskii-ssha-i-ih-soyuznikov-mozhet-udivit-otvet-rossii-na-ugrozy-yadernym-oruzhiem
  USA och dess allierade kan bli förvånade över Rysslands svar på kärnvapenhot
  30 oktober 2021 17:12
  Moskva, 30 oktober. Statsvetaren Jevgenij Satanovskij påminde de amerikanska allierade om att Ryssland och Kina inte saknar möjligheten att leverera förebyggande kärnvapenangrepp.
  Således reagerade experten på rapporter i media om att Storbritannien, Frankrike, Japan, Australien och Tyskland motsatte sig att USA övergav möjligheten till en förebyggande attack mot Ryssland och Kina. I sin Telegram-kanal antydde han att Moskva och Peking kan vedergälla Washington i natura. Statsvetaren sa, ”allt talar för ett krig mellan kärnvapenmakterna. Rysslands potentiella motståndare kan bli förvånade över dess svar på kärnvapenhot”. Enligt honom borde USA och dess allierade inte bli förvånade om Kina och Ryssland en dag utser dem som mål för ett förebyggande kärnvapenangrepp. Samtidigt noterade Satanovsky att det kollektiva väst regelbundet blandar sig i andra länders inre angelägenheter, varefter det försöker skylla på Ryska federationen för detta. Han anser att den ryska sidan under de senaste 30 åren har uppträtt för mjukt på den internationella arenan. Tidigare föreslog experten att förklara det amerikanska utrikesdepartementet som en organisation förbjuden i Ryssland. Han noterade att ett sådant steg kan vara ett bra svar på Washingtons antiryska attacker.

 12. Vi i hela Europa måste vakta och vara vaksamma över yttre främmande makters hot mot Kontinentaleuropa och Euroasien, och att vår världsdel utsätts för hot och bli kärnvapengisslan av länder som inte ligger i Europa och Asien. Inget enskilt land på vår kontinent kan ha ”mer säkerhet” än sina grannar: lika säkerhet för alla eller ingen alls.
  Alla yttre länders militära närvaro i Europa måste ställas under totalt europeiskt kommando och befäl, och definitivt inte tvärtom, som det tidvis oacceptabelt råder idag.

  Europa måste en gång för alltid upphöra att vara en lekplats och kindergarten för yttre främmande makters våldsamma krigsetablissemang och krigiska tankesmedjor.

  Nästkommande decennium måste användas klokt och vist av Europa att laga de trasiga förbindelserna med Ryska federationen och Folkrepubliken Kina, annars kommer hela Europa, världens största och viktigaste ekonomiska centrum jämte med det kinesiska, dras med i det amerikanska politiska och geopolitiska sönderfallet.

 13. Militärt samarbete mellan Ryssland och Peru kan komma som en obehaglig överraskning för USA.
  https://rueconomics.ru/550907-baijiahao-voennoe-sotrudnichestvo-rossii-i-peru-mozhet-stat-nepriyatnym-syurprizom-dlya-ssha
  Ryssland kan överraska USA med en mycket obehaglig överraskning på grund av Natos regelbundna provokationer nära statens gränser.
  Analytiker från den kinesiska upplagan Baijiahao skriver om det. USA arrangerar regelbundet provokationer nära Ryska federationens gränser. Washingtons önskan att stärka sin militära närvaro nära de ryska gränserna kan pressa Moskva att fatta ett ovanligt beslut.

  Medan USA noggrant överväger en ny plan, har Ryssland också vidtagit ovanliga steg”, säger kinesiska experter. Enligt författarna till publikationen planerar Moskva i sin tur att stärka det militära samarbetet med Peru, en stat i Sydamerika. Observatörer noterar att vid den internationella utställningen för försvarsteknik SITDEF 2021 presenterade Ryska federationen cirka 300 utrustningar och vapen.
  ”Peru har nästan samma strategiska betydelse för USA som Uzbekistan är för Ryssland”.

  Sammanfattningsvis tillade analytiker att medan Washington planerar att skapa en bas ”bakom ryggen” på Ryska federationen, riktar sig Moskva på allvar mot USA:s baksida. Tidigare har det rapporterats att USA betraktar Uzbekistan som den mest troliga platsen för sina militärbaser för operationer i Afghanistan, rapporterar Argumenti.ru.

  • Fast den amerikanska basen i Uzbekistan är väl numera stängd? (Jag har för mig att den ersattes av en rysk för ca 15 år sedan). Det finns väl ingen amerikansk aktiv bas kvar i de fem centralasiatiska republikerna alls numera (som jag minns det?!?)

 14. USA tillkännager möjligheten att sänka hela Rysslands Östersjöflotta
  USA tillkännagav en möjlighet att förstöra den ryska Östersjöflottan och förvandla Rysslands Svartahavsflotta till ett skjutgalleri, säger en artikel skriven av David Axe för Forbes hemsida.

  Som noterats i artikeln övar US Air Force B-1B Lancer-bomplan förstörelsen av krigsfartyg från Rysslands Östersjö- och Svartahavsflotta.

  ”Ett par B-1:or skulle kunna skjuta 48 LRASM mot Rysslands Östersjöflotta. Tillräckligt kanske för att sänka hela flottan i ett enda pass och eliminera det stora hotet mot amerikanska och allierade fartyg i regionen”, står det i artikeln.
  B-1 Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) kommer på grund av sin långa räckvidd att kunna nå ryska fartyg var som helst i Svarta havet från Natos luftrum.

  Tidigare i oktober skrev David Axe att United States Air Force (AF) skickade F-16-jaktplan till det närmaste flygfältet till den ryska gränsen på Shemya Island i Alaska. Enligt journalisten var utplaceringen av de amerikanska stridsflygplanen så nära Ryssland som möjligt en del av de förberedelser som USA genomförde i händelse av ett fullskaligt krig med Ryssland.
  https://english.pravda.ru/news/world/149508-baltic_fleet/

 15. Intressant vet vi också en annan sak: 1) majoriteten av medborgarna i västra Europa och stora delar av EU ser inte Ryssland som det stora hotet mot freden; utan den ”nära och kära allierade USA” som det största hotet mot Europas fred och säkerhet, liksom;
  2) en ännu större majoritet av befolkningar i Nato:s nyckelländer (mellan 8 eller 9 av 10 tillfrågade) är inte heller beredd att gå i krig ”för USA:s skull” utan vill att sina egna länder skall avstå krigshandling.

  Östersjöländerna bör också permanent på sikt stänga Östersjön för krigsfartyg och militära underhållsfartyg som inte tillhör Östersjöstaterna.

  Doctor Strangelove i Washington lever, som alltid, fortsatt i sina överlägsna militära drömmar, och skall militärt missionera en värld som inte vill ha det amerikanska politiska systemet hemma hos sig.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here