USA satsar hårt på krig i och från rymden. Ökad risk för världskrig?

2
1233
Källa the Sun

 

Denna artikel Ska en militär upprustning i rymden leda till världskrig? har vänligen översatts av Catarina Östlund.
Artikeln är skriven av Karl Grossman, professor i journalistik, författare och värd i TV-program.


USA satsar hårt på krig i och från rymden. Ökad risk för världskrig?

Föreställ dig detta scenario för år 2045: USA och Kina, startar krig, efter år av stridigheter om kontrollen över Taiwansundet; De flesta striderna utkämpas med cyberattacker och rymdbaserade vapensystem som har fulländats under de senaste decennierna.

I en desperat manöver aktiverar USA sina ”rods from God” (”Guds stavar”)- ett system som utvecklats i Project Thor med volframstavar som är stora som telefonstolpar och som släpps från omloppsbanan och når en hastighet tio gånger ljudets hastighet [7 500 miles per timme] som slår med kraften av kärnvapen – och Pekings militära kommandocentraler och andra betydande mål förstörs.

Ovanstående scenario ser alltmer troligt ut givet a) de växande utsikterna för krig mellan USA och Kina; och b) USA:s ökande militarisering av rymden – i strid mot det epokgörande ”Outer Space Treaty *från 1967, rymden som reserverats som ett utrymme ”för fredliga ändamål”.

*(Rymdfördraget är ett internationellt avtal från 1967 som reglerar rättsliga frågor kring rymden och främmande himlakroppar.) ö a

Kinas och USA:s rivalitet om kontroll av yttre rymden.

Donald Trump förklarade vid ett möte i USA:s nationella rymdråd 2018 att ”det räcker inte att bara ha en amerikansk närvaro i rymden, vi måste ha amerikansk dominans i rymden…. Jag beordrar härmed försvarsdepartementet och Pentagon att omedelbart påbörja den process som krävs för att etablera en rymdstyrka som den sjätte grenen av de väpnade styrkorna … Det kommer att bli nåt det.”

Faktum är att den amerikanska rymdstyrkan, som inrättades i december 2019, är något – som kan förstöra det visionära yttre rymdfördraget om att bevara utrymmet för fred.

Yttre rymdfördraget från 1967 utarbetades av USA, Storbritannien och Sovjetunionen och har brett stöd från nationer runt om i världen. 111 länder är parter i fördraget, ytterligare 23 har undertecknat fördraget, men dock inte slutfört ratificeringen.

Undertecknande av 1967 års yttre rymdfördrag. [Källa: theverge.com]
”Detta grundläggande fördrag har möjliggjort ett halvt sekel av ständigt expanderande fredlig aktivitet i rymden, fri från hot som orsakats av människor”, skriver Paul Meyer, i sitt kapitel ”Arms Control in Outer Space: A Diplomatic Alternative to Star Wars”(”Rustningskontroll i yttre rymde: Ett diplomatiskt alternativ till Stjärnornas krig”) i boken ”Security in the Global Commons and Beyond.” (”Säkerhet i och bortom den globala allmänningen”)

Yttre rymdfördraget förbjuder placering ”av alla föremål som bär kärnvapen eller någon annan typ av massförstörelsevapen i en omloppsbana runt jorden eller installation av sådana vapen på himlakroppar”.

Biden undertecknar beslutet om en rymdstyrka

Republikanen Trumps efterträdare som USA:s president, demokraten Joe Biden, har inte dragit tillbaka USA:s rymdstyrka. Defense News (Försvarsnyheterna) hade rubriken 2021: ”Med Bidens ”fulla stöd” är rymdstyrkan officiellt här för att stanna.”

Artikeln började: ”USA:s president Joe Biden kommer inte att försöka eliminera rymdstyrkan och återställa de militära rymduppgifterna till flygvapnet, bekräftade Vita huset.” Den fortsatte: ”Vita husets taleskvinna Jen Psaki berättade för journalisterna under en briefing den 3 februari att den nya inrättningen SY har ”fullt stöd” av Biden-administrationen.” Och den fortsatte: ”Vi tänker inte ompröva beslutet”, sa hon.

De flesta demokrater i den amerikanska kongressen röstade för den lagstiftning som drivits på av Trump och som föreskriver bildandet av den amerikanska rymdstyrkan. Samtliga republikaner i USA:s kongress röstade för den.

Falsk förevändning

I årtionden har det gjorts ansträngningar för att utvidga yttre rymdfördraget och för att avstyra en kapprustning, det sk PAROS-fördraget, som skulle förhindra alla slags vapen i rymden.

Kina, Ryssland (och USA:s granne Kanada) har varit ledande när det gäller att försöka få igenom PAROS-avtalet. Men USA har – genom administration efter administration, republikansk och demokratisk – motsatt sig PAROS-avtalet och i praktiken lagt in sitt veto mot det i FN.

Även om PAROS-fördraget har brett stöd från nationer runt om i världen måste det antas i FN:s nedrustningskonferens som grundar sig på konsensus när besluten fattas.

Den amerikanska rymdstyrkan ( U.S. Space Force) motiverar att de inte vill godkänna ett sådant förslag och hävdar att det är nödvändigt att motverka Kinas och Rysslands åtgärder i rymden, särskilt utvecklingen av antisatellitvapen.

En CNN-rapport i augusti 2021 hade titeln ”En exklusiv titt på hur rymdstyrkan försvarar USA” Det nämndes inte i den sex minuter långa CNN-artikeln om hur Kina och Ryssland (och Kanada) i årtionden har försökt få till stånd PAROS-fördraget, och hur Kina och Ryssland på senare tid har upprepat sina krav på att rymden ska vara vapenfri.

”Vi uppmanar det internationella samfundet att inleda förhandlingar och nå en överenskommelse om vapenkontroll för att garantera rymdsäkerheten så snart som möjligt”, sade Kinas utrikesdepartements talesperson Zhao Lijian i april 2021. ”Kina har alltid varit för att förhindra en kapprustning i rymden; De har tillsammans med Ryssland aktivt försökt få till stånd förhandlingar om ett rättsligt bindande avtal om kontroll av rymdvapen .”

Dagen före efterlyste Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov samtal för att skapa ett ”internationellt rättsligt bindande regelverk” för att förbjuda utplacering av ”alla typer av vapen” i rymden. Lavrov sade: ”Vi anser konsekvent att endast ett garanterat förebyggande av en kapprustning i rymden kommer att göra det möjligt att använda den för kreativa ändamål, till förmån för hela mänskligheten. Vi kräver förhandlingar om utvecklingen av ett internationellt rättsligt bindande instrument som skulle förbjuda utplacering av alla typer av vapen där, liksom användning av våld eller hot om våld.”

Fortsätt bara framåt och uppåt!

Under tiden kör det amerikanska flygvapnet på.

Man har begärt en budget på 17,4 miljarder dollar för 2020, rapporterar Air Force Magazine. ”Budgeten för Space Force 2022 ökar anslagen till satelliter, krigscentral, fler Guardians”, löd rubriken på artikeln. Och i första stycket läggs till ”och finansierar mer än 800 miljoner dollar för nya hemligstämplade program.” (”Guardians” är det namn som antogs av den amerikanska rymdstyrkan 2021 för sina medlemmar.)

En efter en byter amerikanska flygvapenbaser namn till amerikanska rymdstyrkans baser.

Den amerikanska rymdstyrkan ”fick sitt första offensiva vapen … satellitstörsändare”, rapporterade American Military News 2020. ”Vapnet förstör inte fiendens satelliter, men kan användas för att avbryta fiendens satellitkommunikation och omintetgöra fiendens tidiga varningssystem som är avsedda att upptäcka en amerikansk attack”, stod det.

Kort därefter, hade Financial Times en artikel med rubriken: ”Amerikanska militärer ser en ny generation av rymdvapen.”

År 2001 förklarade rubriken på c4isrnet.com:s webbplats, som beskriver sig själv som ”Media for the Intelligence Age Military” (”Media för underrättelsetjänstens militär”): ”Rymdstyrkan vill använda riktade energisystem för att bli överlägsen i rymden.”

Vapensystem baserat på riktad energi.[Källa: exonews.org]

Allt motstånd är meningslöst

I mars 1999 hade jag en personlig upplevelse vid den amerikanska anti-PAROS-montern. I Weapons in Space berättade jag att jag skulle hålla öppningstalet vid ett seminarium i FN med titeln ”The Prevention of an Arms Race in Outer Space”(” Förhindrandet av en kapprustning i yttre rymden”). Evenemanget organiserades av Women’s International League for Peace and Freedom. Följande dag skulle en ny omröstning om PAROS-fördraget hållas i FN i Genève.

Som en del av min presentation visade jag olika dokument, inklusive en rapport från 1998 från U.S. Space Command (rymdstyrelsen) med titeln Vision for 2020. (U.S. Space Command bildades 1982 som en del av U.S. Air Force (flygvapnet)som nu ersatts av U.S Space Force (rymdstyrkan).
”US Space Command – dominerar rymddimensionen av militära operationer för att skydda USA:s intressen och investeringar. Att integrera rymdstyrkor i krigföringens hela kapacitet i alla slags konflikter”, basunerade Vision for 2020.

Jag gjorde dem uppmärksamma på Vision for 2020 och sade: ”Historiskt sett har militära styrkor utvecklats för att skydda nationella intressen och investeringar – både militära och ekonomiska.” Nationer byggde flottor, säger Vision for 2020, ”för att försvara och förbättra sina kommersiella intressen” och under ”USA:s utvidgning västerut uppstod militära utposter och kavalleriet för att försvara våra vagnståg, bosättningar och järnvägar. Tillblivelsen av rymdstyrkan följer båda dessa modeller. Under början av 2000-talet kommer rymdstyrkan också att utvecklas till ett fristående och likadant verktyg för krigföring.”

Jag visade USA:s överbefälhavare (i rymdkommandot) Joseph W. Ashys kommentarer i ”Aviation Week and Space Technology” (amerikanskt magasin för flyg och rymdteknik)1996: ”Det är politiskt känsligt, men det kommer att hända”, sade generalen.

”Vissa människor vill inte höra detta … men – absolut – vi kommer att slåss i rymden. Vi ska slåss från rymden och slåss ute i rymden. Vi kommer en dag att anfalla markbundna mål — fartyg, flygplan, mål på marken — från rymden.” (Original italics)

Jag visade ett foto av entrén till högkvarteret i Colorado av den 50: e rymdflygeln i det amerikanska flygvapnet(Colorado of the 50th Space Wing of the U.S. Air Force) som har emblemet med enhetens motto på väggen: ”Master of Space.” (Rymdens härskare) .Den 50:e rymdflygeln är nu en del av den amerikanska rymdstyrkan.

Jag talade om att ”militär användning av rymden planeras av USA,” vilket ”helt strider mot principerna om det fredliga internationella samarbete som USA bekänner sig till” och ”driver oss-och precis alla andra – till himlarnas krig”.

Wang Xiaoyu, förste sekreterare i Kinas delegation, lyssnade på mig ”Yttre rymden är människans gemensamma arv”, sade han. ” Den bör enbart användas för fredliga ändamål och för alla länders ekonomiska, vetenskapliga och kulturella utveckling, samt för mänsklighetens bästa. Den får inte militariseras och bli till en arena för kapprustning.”

”USA”, sade han, ”har under årens lopp fortsatt sina ansträngningar att utveckla rymdvapen för att placera ut sådana avancerade vapensystem i yttre rymden inom en snar framtid. Enorma mängder resurser, mänskliga, materiella och ekonomiska, har redan lagts på relevanta planer och program.

Processen har nyligen intensifierats avsevärt. Dessa olycksbådande ansträngningar kommer att leda till militarisering av yttre rymden och leda till en kapprustning där. Så PAROS har redan blivit en aktuell och brådskande fråga.”

Dagen efter, då jag var på väg för att bevittna omröstningen, såg jag en amerikansk diplomat som hade varit på min presentation – och jag förstod av hans ansiktsuttryck att döma att han inte var nöjd med mina kommentarer.

Vi började prata med varandra och anonymt sa han, att han ville förklara USA:s inställning till militarisering av rymden. Eftersom han hade förbindelser med Weapons in Space, sa han, att USA har problem med sina medborgare när det gäller att sätta in ett stort antal trupper på marken. Men ”vi kan utöva makt från rymden” och, sade ämbetsmannen, det var därför den amerikanska militären rörde sig i den riktningen. Jag sa att om USA gick vidare med detta, skulle inte andra nationer svara på samma sätt?

Han svarade att den amerikanska militären hade gjort analyser och fastslagit att Kina låg ”30 år efter” när det gäller att konkurrera med USA militärt i rymden och att Ryssland ”inte har pengarna”. Jag ifrågasatte detta, och sade att dom hade gjort en enorm, potentiellt katastrofal, felbedömning. Vi skildes åt i oenighet.

Återigen stoppades PAROS.

Uppkallad efter John Glenn, den första amerikan som kretsar runt jorden, kommer New Glenn att kunna placera en stridsspets i omloppsbana. [Källa: ft.com]

Och det här hände under tiden för Den demokratiska Clinton-administrationen.

Senare samma dag satt jag i FN:s kafeteria med en grupp unga kinesiska diplomater som sa att om USA militariserade rymden skulle Kina också göra det. ”Men det vill vi inte”, betonade en. Han sade att Kina hellre ville använda sina resurser till utbildning, bostäder, livsmedel och erbjuda medicinsk vård för sitt folk.

Relaterat
Jag vill rekommendera Agneta Norbergs artikel Svenska rymdstationen Esrange expanderar. Agneta Norberg är en av Sveriges främsta experter på rymdkrig och är med i styrelsen i ett internationellt nätverk mot rymdkrig.

Föregående artikelVladimir Putin – tidernas dumskalle?
Nästa artikelVem tjänar på förgiftningen av Navalny? Vad säger man i Tyskland och i Moskva?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Sverige är stort i rymdens militarisering och samarbetar intimt med NASA t.ex. i Esrange utanför Kiruna som nu byggs ut.Minisatelliter ska kunna sändas upp för att skada de kinesiska och ryska satelliterna. Prototyper har tillverkats av Ångströmlaboratorierna i Uppsala. Jag sitter i styrelsen för Global Netwerk Against Weapons and Nuclear Power in Space http://www.space4peace.org

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here