Ryssland och Iran öppnar en handelsväg som förebådar ett handelsblock

1
2654

Bild: Ett fartyg passerar genom en sluss på Volga-Don Shipping Canal, Ryssland (Arkivbild).

Ryssland och Iran öppnar en handelsväg som förebådar ett handelsblock.

Av förre diplomaten M.K. Bhadrakumar.

https://www.indianpunchline.com/russia-iran-open-a-trade-route-heralding-a-bloc/

Som en följd av kriget i Ukraina, när Azovska sjön blir ett ryskt innanhav, omgärdat av Krimhalvön och Donflodens mynning, sträcker sig regionens sjö- och järnvägsnät till iranska knutpunkter vid Kaspiska havet och leder slutligen till Indiska oceanen. I en artikel i Bloomberg förra veckan med titeln Russia and Iran Are Building a Trade Route That Defies Sanctions (Ryssland och Iran bygger en handelsväg som trotsar sanktionerna) lyfts detta ”sanktionsbrytande” projekt i regionen fram.

Förra månaden rapporterade Mehr News Agency att en första sändning på 12 miljoner ton rysk spannmål till Indien redan passerat Iran. Tiden har kommit för den inre handelskorridor som kallas den internationella nord-sydliga transportkorridoren eller INSTC, som lanserades år 2000 för att förbinda Östersjön med Indiska oceanen.

Ironiskt nog väckte västvärldens ”sanktioner från helvetet” mot Moskva INSTC till liv. Moskva håller för närvarande på att färdigställa de regler som skulle ge fartyg från Iran rätt att passera längs de inre vattenvägarna på floderna Volga och Don!

INSTC var tänkt som ett 7 200 km långt multimodalt transportnätverk, som omfattar sjö-, väg- och järnvägsvägar för att transportera gods mellan Ryssland, Centralasien och de kaspiska regionerna, Iran och Indien. I grunden är detta ett rysk-iranskt projekt, som är en del av intresset för att motverka västvärldens användning av sanktioner som ett vapen. INSTC. Wikipedia.

INSTC

Men det finns mycket mer bakom deras samstämmiga intressen. De västerländska sanktionerna motiverar dem att försöka utveckla sina ekonomier på ett optimalt sätt, och både Ryssland och Iran vänder sig till den asiatiska marknaden, och i processen bildas ett nytt handelsblock, vilket är helt fritt från västerländsk närvaro. ”Målet är att skydda handelsförbindelserna från västlig inblandning och bygga upp nya förbindelser med de gigantiska och snabbväxande ekonomierna i Asien”, konstaterade Bloomberg.

När utrikesminister Lavrov talade till en grupp ledande ryska redaktörer på måndagen i Moskva sade han: ”Var förvissad om att vi inom en snar framtid kommer att se en allvarlig minskning av västvärldens förmåga att ’styra’ världsekonomin på det sätt som de vill. Vare sig den vill eller inte kommer den att bli tvungen att sätta sig ner och samtala”. Detta är kärnan i saken – tvinga västmakterna att förhandla.

På kort sikt kommer INSTC:s start att vara beroende av några stora projekt. I måndags talade Rysslands vice premiärminister, Alexander Novak, om ett energinät som omfattar Ryssland, Iran, Centralasien och den sydasiatiska regionen.

Novak sade: ”Ett konstant inflöde av nationella valutor ger marknaden förtroende. I början av året stod vi inför en situation där det inte var särskilt tydligt vad vi skulle göra med dessa valutor. För närvarande handlas de på börsen och säkerställer ömsesidig handelsomsättning… Om detta svänghjul i början av året svängde mycket hårt, så blev det på bara några månader vardagsmat och vi började handla stadigt med nationella valutor”. Avdollariseringen utgör en grund för INSTC. Detta är en sak.

För det andra avslöjade Novak att Ryssland och Iran kan komma att nå ett avtal om bytesleveranser av olja och gas i slutet av året. Som han uttryckte det: ”Om vi talar om perspektivet omfattar detta export av gas till Afghanistan, Pakistan – antingen med hjälp av infrastrukturprojekt i Centralasien eller genom ett byte från Irans territorium. Det vill säga, vi kommer att ta emot deras gas i södra delen av landet [Iran], och i utbyte kommer vi att leverera gas till norra delen för iranska konsumenter.”

Novak tillade: ”Vi förväntar oss omkring 5 miljoner ton [olja] per år och upp till 10 miljarder kubikmeter [gas] i det första skedet”. Pakistan är intresserat av att köpa rysk gas. Novak hänvisade till Rysslands avtal med Azerbajdzjan, som ska öka gasleveranserna, och ”när de ökar gasproduktionen kommer vi att kunna diskutera byten”.

Pakistan har en inneboende fördel, eftersom alla deltagande länder i INSTC, utom Indien, också råkar vara medlemmar i Kinas Belt and Road Initiative. Någon gång i god tid kommer de två utsedda iranska hamnarna i INSTC – Bandar Abbas och Chabahar – troligen att kopplas samman med Gwadarhamnen, som är porten till den ekonomiska korridoren Kina-Pakistan [CPEC] som leder till Xinjiang, och en viktig del av BRI.

Det är uppenbart att INSTC kommer att ge upphov till ett nät av internationella ekonomiska korridorer. Iran är avsett att bli navet för konvergerande strategiska intressen med betydande ekonomiska dimensioner, som kommer att avgöra nya allianser och påverka geopolitiken i Syd- och Västasien under 2000-talet.

USA har bedrivit ett informationskrig för att förneka CPEC och för att underblåsa anti-Kina-känslor i den pakistanska opinionen. Men det är en hopplös strävan att förtala INSTC som ett geopolitiskt projekt och det är opraktiskt att hota regionala stater från att ansluta sig till vad som är en interkontinental handelsväg, som inte är en rättighet för ett enskilt land. Hur kan man trots allt sanktionera ett handelsblock?

Fakta talar för sig själva. De försök som INSTC genomförde för att transportera containrar från Mumbai till S:t Petersburg via handelskorridoren kunde förkorta leveranstiden för gods från 45 dagar till 25 dagar till 30 procent billigare priser än via Suezkanalen, vilket motiverar förhoppningarna om förbättrad sammanlänkning och nytta av korridoren. Det är uppenbart att INSTC:s handelspotential är enorm.

Ryssland och Iran är fast beslutna att koppla bort väst. Lavrov sade i måndags: ”Vi kan inte längre förlita oss på dessa människor. Varken vårt folk eller historien kommer att förlåta oss om vi gör det … Vi satte alltför öppet och naivt vår tilltro till de försäkringar som vi hörde i början av 1990-talet om ett gemensamt europeiskt hem och behovet av en internationell arbetsfördelning som skulle förlita sig på varje lands bästa prestation och konkurrensfördelar, så att vi genom att samla våra ansträngningar och spara resurser skulle kunna uppnå de bästa och mest kostnadseffektiva resultaten. Allt detta var tomt prat.”

Iran och Eurasiska ekonomiska unionen [som består av Ryssland, Vitryssland, Kazakstan och Kirgizistan] har enligt uppgift slutfört villkoren för ett frihandelsavtal som omfattar mer än 7 500 typer av varor. En så stor marknad som 700 miljarder dollar öppnas upp för iranska produkter och tjänster från och med nästa iranska år [som börjar den 21 mars 2023].

Frihandelsavtalet uppmuntrar till fri rörlighet för varor och tjänster och föreskriver en gemensam politik på det makroekonomiska området, transport, industri och jordbruk, energi, utrikeshandel och investeringar, tullar, teknisk reglering, konkurrens och antitrustreglering. Det kommer att bli en förändring för INSTC och förändra maktdynamiken i den vidsträckta eurasiska landmassan och Gulfregionen. INSTC innebär en strategisk axel mellan Ryssland och Iran som byggs upp kring en handelsväg som förebådar ett icke västerländskt handelsblock av regionala stater med fria händer, och som har ett gemensamt intresse av att motstå västlig hegemoni.

Föregående artikelVår väg till kärnvapenkrig
Nästa artikelEn avgörande vecka för Ryssland och Ukraina
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Idag, 16:24..
  De amerikanska myndigheterna är oroade över att världens viktigaste gödselmedel kommer från Ryssland, Vitryssland och Kina. Det rapporterade nyhetsbyrån Bloomberg.

  Som författarna till publikationen noterar har mineralgödselmedel nu blivit ett instrument för inflytande på världsmarknaden, medan de ledande länderna i denna riktning – Ryssland och Kina, skickligt använder det.
  Även om jordbruksprodukter från Ryska federationen inte omfattas av restriktiva åtgärder, har deras utbud kraftigt begränsats, eftersom problem med sjöfart och avblockering av hamnar, att genomföra penningtransaktioner fortfarande inte är lösta på grund av det faktum att ryska banker fortfarande är under sanktioner. Hinder kvarstår även i försäkringsfrågor.

  Det bör noteras att under perioden från mars till september 2022 minskade exporten av rysk konstgödsel med 38 procent jämfört med 2021. Allt detta beror på hindret i försäkringen och befraktningen av fartyg som transporterar dessa produkter, längs med genomförandet av bankbetalningar.
  Det är inte förvånande att i detta avseende hade Ryska federationen inget annat val än att från och med den 1 januari i år införa exporttullar på alla typer av mineralgödselmedel på 23,5 %. Från och med nu kommer det att debiteras om världspriserna överstiger $450/t (ungefär 33,6 tusen rubel).

  En annan åtgärd för att reglera utbudet av denna typ av produkter utomlands var den ryska regeringens beslut att förlänga kvoterna för dess export med 180 dagar, fram till den 31 maj 2023. Värdet är satt till 7 013 miljoner ton.
  https://en.topwar.ru/211360-bloomberg-ssha-vstrevozheny-tem-chto-osnovnye-mirovye-postavki-udobrenij-prihodjatsja-na-rossiju-belarus-i-kitaj.html
  Författare: Egorenkov Alexander

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here