Skriv på så att Julian Assange inte utlämnas till USA!

6
1571
Julian Assange släpas ut från Ecuadors ambassad.

Detta är en petition, ett upprop till stöd för Julian Assange. Den har hittills samlat 176 000 underskrifter på kort tid.

Jag sprider denna petition för kännedom och som ett bidrag till namninsamlingen.

Din kanske saknas? Nu har du chansen – tag den! Läs nedan.

Petitionen


Frige Julian Assange, innan det är för sent. Skriv på för att stoppa utlämningen av Julian Assange till USA.

Julian Assange har med tvång avlägsnats från politisk asyl och han har arresterats. Han är inte längre i den ecuadorianska ambassaden och sitter istället i brittiskt hårdbevakat fängelse. Julian Assange står nu inför risk för utlämning till USA för att få 175 års fängelse för att ha publicerat fakta som levererats till honom som journalist. Dessa fakta avslöjade systemisk regeringskorruption och krigsförbrytelser.

Det var detta som han behövde skydd mot och skälet till att han accepterade ecuadoriansk politisk asyl.Julian Assange är en australisk medborgare som hade varit ”godtyckligt” arresterad i över 8 år . Han har nyligen utstått i mer än 1 år av tortyr i form av kontinuerlig förvaring i ensamhet. Berövad solljus, kontakt med omvärlden och nödvändig sjukvård. FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter fastställde den 5 februari 2016 att Julian Assanges godtyckliga vistelse i fängelselika former ”borde upphöra”.

Julian Assange är en priselönad och respekterad internationell journalist som aldrig felaktigt har publicerat några nyheter. Vi begär respektfullt den brittiske premiärministern och/eller den australiensiska utrikesministerns ingripande och att Julian Assanges ges frihet för säker passage för att och återvända till sitt hem i Australien eller till någon annan plats som Julian Assange begär att resa till.

Vi begär vidare respektfullt att den australiensiska regeringen använder sitt inflytande och kontakt med vänligt inställda nationer, och att den australiensiska regeringen säkerställer att ingen utlämningsbeslut genomförs för Julian Assange från USA, vilket annars kan påverka hans rörelsefrihet och existensfrihet.


Free Julian Assange, before it’s too late. Sign to STOP the USA Extradition

Julian Assange has been forcibly removed from political asylum and has been arrested. He is no longer in the Ecuadorian Embassy and instead is in British police custody. Julian Assange now faces the prospect of extradition to the USA to face 175 years imprisonment for publishing facts delivered to him as a journalist and those facts revealed systemic government corruption and war crimes. These were the exact issues he required protection from and why he accepted Ecuadorian political asylum.

Julian Assange is an Australian Citizen who had been ”arbitrarily” detained for over 8 years and more recently had endured over 1 year of torture in the form of continuous solitary confinement. Deprived of sunlight, contact with the outside world and proper healthcare. The United Nations Human Rights Office of the High Commissioner on Feb. 5, 2016 determined that Julian Assange’s arbitrary detention ”should be brought to an end”.

Julian Assange is an awarded and respected international journalist who has never incorrectly published any news.

We respectfully request the Prime Minister and/or the Foreign Minister of the Australian Government intervene and ensure Julian Assange’s freedom of safe passage and return to his home Australia or any other location that Julian Assange requests to travel to. We further respectfully request that the Australian Government where influence can be made with friendly nations, that the Australian Government ensure that no extradition order is effected on Julian Assange from the USA that may otherwise impinge on his ongoing freedom of passage and existence.

You can read more about this campaign in the updates below. Please, sign and share this petition. Thank you.Politik

Föregående artikelVem behöver en historielektion?
Nästa artikelVarför växer Kinas ekonomi mycket snabbare än USA:s?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Free Julian Assange. He is an awarded and respected international journalist who has never incorrectly published any news.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here