Stöd manifestationen för Julian Assange den 10 augusti 2018

0
888
Julain Assange, 2014. Foto: Cancillería del Ecuador, Wikimedia, CC BY-SA 2.0
Julain Assange, 2014. Foto: Cancillería del Ecuador, Wikimedia, CC BY-SA 2.0

Vill fästa uppmärksamhet på en ny stödmanifestation för Julian Assange som med kort varsel anordnas fredag 10/8 kl 15 utanför Ecuadors ambassad på Västra Trädgårdsgatan 11 i Stockholm.

Bakgrund

Julian Assange, portalfigur i Wikileaks kommer med största sannolikhet att avvisas från Ecuadors ambassad i London, där han suttit i drygt 6 år efter det att asyl beviljats liksom medborgarskap i Ecuador. Den nye presidenten Moreno har sedan 3 månader utestängt honom från kontakt med omvärlden. Ambassaden bevakas dygnet runt av polis, som med stor sannolikhet kommer att omhänderta honom. Därefter kommer han med stor sannolikhet att utvisas till USA där ett åtal är förberett sedan länge. Detta är bara ett av flera beslut under senare år i riktning mot minskad yttrandefrihet. Wikileaks har förmedlat viktig information om orättvisor och kriminella förhållanden, som makthavare velat dölja och har därmed stärkt demokratin.

Det finns upprop som protesterar mot detta, bland annat ett ”Öppet brev till President Trump”.

Detta kommer att högt läsas ut utanför Ecuadors ambassad av en medlem i styrelsen i Stockholmsavdelningen för Folket i Bild Kulturfront, som har försvar av yttrandefrihet som en av sina paroller. Som ordförande i Stockholmsavdelningen har jag tillsammans med främst styrelsemedlemmen Eva Jonsson tagit initiativ till detta. Har 8/8 fått polistillstånd för manifestationen och för kommande manifestationer. Ett evenemang har därefter skapats på Facebook. Fabebook: Julian Assange

* Olika organisationer har nyligen inbjudits att stödja manifestationen. Kommer att innehålla korta tal och musik.

Nio föreningar har hittills ställt sig bakom manifestationen:
– Folket i Bild Kulturfront
– FIB-juristerna
– Charta2008
– Swedish Doctors for Human Rights (SWEDHR) – –
– Cambio Foro Bolivia-suecia (Forum Bolivia-Sverige)
– Iraksolidaritet
– Jemensolidaritet
– Syriensolidaritet
– Svensk-kubanska föreningen.

Uttalande

Vi närvarande här samt följande föreningar kräver att Ecuador inte utelämnar Julian Assange, portalfigur i Wikileaks mot dennes vilja, och tillåter honom att som tidigare kunna kommunicera med omgivningen. Vi ställer oss också bakom följande internationella upprop och öppna brev till president Trump till stöd för Julian Assange.


 

Bäste herr President,

Vi är journalister, aktivister och medborgare i USA och resten av världen som värnar om pressfriheten. Vi skriver till Er med anledning av det senaste hotet att åtala Wikileaks för dess journalistiska arbete. Vi ber Er att omgående stänga ned den pågående Grand Jury utredningen mot Wikileaks och att lägga ned alla Justitiedepartementets planerade åtal mot Julian Assange och övriga Wikileaksmedarbetare.

Hotet mot Wikileaks är en eskalering av ett långt gånget utnötningskrig mot USA:s stora dygd- yttrandefriheten. Obama-administrationen åtalade fler visselblåsare än alla föregående presidenter sammanlagt och öppnade en prejudicerande Grand Jury utredning mot Wikileaks. Det verkar nu som om USA förbereder nästa steg- nämligen att åtala utgivare som erbjuder yttrandefriheten dess ”valuta” för att parafrasera Thomas Jefferson. Det har rapporterats att åtalen som förbereds mot Wikileaks medarbetare omfattar sammansvärjning, stöld av statlig egendom och spioneri, och att justitiedepartementet ser det som en prioritet att åtala Wikileaks redaktör Julian Assange.

Ett hot mot Wikileaks arbete, vilket är att publicera uppgifter med stöd av den amerikanska grundlagen, är ett hot mot all fri press. Om justitiedepartementet kan fälla en utgivare för dess journalistiska arbete, då kan all fri press kriminaliseras.
Vi uppmanar Er att i egenskap av USA:s president stänga ned Grand Jury utredningen av Wikileaks och att lägga ned alla planerade åtal mot Wikileaks medarbetare.

En fri och stark press gav Er den plattform på vilken Ni kunde kandidera till president. För att försvara en verkligen fri press krävs en frihet från rädsla och beroende liksom stöd från journalister och medborgare världen om, för hotet mot Wikileaks som även innefattar alla journalister och utgivare är ett steg in i mörkret.

Särskilt yttrande

Organisationen Swedish Doctors for Human Rights SWEDHR gör ett tillägg i ett särskilt yttrande. SWEDHR takes pride in participating in the demonstration in support of Julian Assange which takes place outside the embassy of Ecuador in Stockholm. Our organisation has been active from the start in fighting against the indiscrminate arrest of Julian Assange, and against the constant threats od his extradition to the U.S.We request to the Swedish government to grant political asylum to JR. We also call to the organisations participating in this event, to join dforces under an organisation for world peace.


Open Letter to President Trump

Dear President Trump,

We are journalists, activists and citizens from the United States and around the world who care about press freedom and are writing to you in response to the latest threat of prosecution against WikiLeaks for its journalistic work. We ask you to immediately close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges against Julian Assange and other Wikileaks staff members which the Department of Justice is planning.

This threat to WikiLeaks escalates a long-running war of attrition against the great virtue of the United States — free speech. The Obama Administration prosecuted more whistleblowers than all presidents combined and opened a Grand Jury investigation into WikiLeaks that had no precedent. It now appears the US is preparing to take the next step — prosecuting publishers who provide the ”currency” of free speech, to paraphrase Thomas Jefferson.

It is reported that charges, including conspiracy, theft of government property and violating the Espionage Act are being considered against members of WikiLeaks, and that charging WikiLeaks Editor, Julian Assange, is now a priority of the Department of Justice.

A threat to WikiLeaks’ work — which is publishing information protected under the First Amendment — is a threat to all free journalism. If the DOJ is able to convict a publisher for its journalistic work, all free journalism can be criminalised.
We call on you as President of the United States to close the Grand Jury investigation into WikiLeaks and drop any charges planned against any member of WikiLeaks. It was a free and robust press that provided you with a platform on which to run for president.

Defending a truly free press requires freedom from fear and favour and the support of journalists and citizens everywhere; for the kind of threat now facing WikiLeaks — and all publishers and journalists — is a step into the darkness.

Föregående artikelNu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
Nästa artikelVisar de senaste sanktionerna mot Ryssland att Trump inte har kontroll över sin administration
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here