Sven Hirdman: Om Sveriges förhållande till Ryssland

12
2381

Förre Moskvaambassadören Sven Hirdman, med borgerlig bakgrund, har stor kunskap om Sovjtetunionen och Ryssland och ofta kloka synpunkter, fjärran från dagens russofoba politiska svenska ledargarnityr, som inte visar förmåga eller intresse för en kritisk analys. Hans bok
är läsvärd.

På julafton återpublicerade Alliansfriheten.se den ganska långa artikeln ”Om Sveriges förhållande till Ryssland” . Denna var
först publicerad i nr 4 2018 i KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS Handlingar och Tidskrift.
Alliansfriheten.se: Om Sveriges förhållande till Ryssland.

Jag rekommenderar hela artikeln till läsning, och publicerar nedan sista avsnittet:

Ett försök till syntes

Sverige kommer alltid att leva i grannskapet av stormakten Ryssland med 15 gånger större befolkning och 35 gånger större territorium. Ryssland påverkar i hög grad Sveriges säkerhetspolitiska situation. Det är av livsavgörande vikt för oss att inte dras in i en militär konflikt med Ryssland till följd av ryska eller andra åtgärder. Vi har därför allt intresse av att Ryssland fredligt integreras med övriga Europa med gemensamma positiva beroenden på handelns och andra områden. Av samma skäl är det viktigt för oss att Ryssland utvecklas väl i demokratisk riktning med en välmående befolkning och blir en harmonisk nation, som lever i fred med sina grannländer. Och då bör vi bidra till detta, även om det kommer att ta tid. Den liberale ryske partiledaren Grigorij Javlinskij sade mig flera gånger att Ryssland inte kommer att befrias från sin sovjetiska mentalitet och bli ett normalt land förrän de generationer som är födda efter 1980 kommit till makten i landet. Och då talar vi om 2020–2025.

Vi kan främja en positiv utveckling i Ryssland genom att inte enbart kritisera och försöka isolera den ryska regimen utan i stället stärka vardagssamarbetet med hela det ryska samhället och visa större förståelse för de svårigheter som uppstått i övergången från den allenarådande sovjetiska statsmakten till en modern globaliserad liberal marknadsekonomi. En större anspråkslöshet i synen på Ryssland skulle komma väl till pass. Svenska politiker och journalister sitter inte inne med all sanning om vad som behöver förändras i Ryssland och om hur det bör ske. Vi har allt att vinna på ett närmare samarbete med det ryska samhället såväl på det mänskliga planet som vad gäller utrikespolitiken i dess helhet samt på de kulturella och ekonomiska områdena.

Sven Hirdman

Det är, i betraktande av våra gemensamma långsiktiga intressen, tragiskt att se, att Sverige numera utpekas som en av de mest Rysslands-fientliga staterna i Europa tillsammans med Polen och Litauen. Det verkar nästan som historien från 1500- och 1700-talen upprepar sig, såsom den är beskriven i professor Tarkiainens bok ”Moskoviten”.

Till sist en kommentar till vårt säkerhetspolitiska förhållande till Ryssland idag. Ett isolerat ryskt angrepp på Sverige ter sig uteslutet. Det skulle inte medföra några säkerhetspolitiska vinster för Ryssland utan enbart kostnader till följd av vår och omvärldens reaktioner.

Vår reella hotbild är att på grund av den höga spänningen mellan stormakterna skulle en militär konflikt kunna uppstå i Europa, som i så fall även kommer att omfatta vår region och drabba Sverige.

För att i möjligaste mån förhindra att vi blir indragna i en sådan konflikt bör vi

Stärka vårt försvar så att det blir än mer krigsavhållande;
Bidraga till att minska spänningarna mellan stormaktsblocken och därigenom också risken för att en militär konflikt utbryter.

Relaterat
Sven Hirdman Krigshysterin om Ryssland är farlig och obegriplig

Föregående artikelDonald Trump gör impopulärt besök i Irak.
Nästa artikelSyrien går mot Manjib för att skydda kurder mot Turkiet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Kloka ord av Hirdman! Man kunde ju hoppas att svenska politiker skulle lyssna men de har bara Nato-örat påslaget ivrigt påhejade av skurkmaffian som styr i Washington. Kanske USA verkligen inom en snar framtid får nya makthavare som verkligen rensar bort gangsterstyret….Vad ska svenska politiker som lierat sig med skurkarna göra då när räfsan går i Washington och sanningen kommer fram om deras förehavanden? Inte konstigt att den svenska politiska eliten nästan gjorde i byxorna när Trump valdes…Tyvärr har Trump inte levererat vad han lovade att göra men nya ledare i USA kanske gör det och då blir det andra bullar för medlöparna bland politikerna runt om i världen som agerat hantlangare åt skurkmaffian som styr USA för närvarande.

 2. Inte alls kloka ord! Sven Hirdman håller med hans borgerliga kollega Javlinski när Javlinski menar att Ryssland inte kan bli ett normalt land innan de har skakat av sig sin sovjetiska mentalitet.
  Vad menar han med ’normalt’ land och ’sovjetiska mentalitet’? Anser han att den (ryska och internationella) kapitalismen och imperialismen är normalt och att vi all ska acceptera detta? Och det finns inte någon sovjetisk mentalitet i Ryssland längre. Den nuvarande mentaliteten består av kapitalism och girighet, så pass mycket att städer och samhällen ute på landsbygden förfaller. Den sovjetiska mentaliteten var att bygga upp och stödja andra socialistiska länder och arbetarorganisationer. Den här ryska mentaliteten gör tvärtom! Så det finns ingen sovjetisk mentalitet längre i Ryssland. Den är borta för länge sedan!

  • Jag håller med om din kritik av Javlinski. Men Hirdman har mycket vettigare syn på Ryssland, som demoniseras och smutskastas lika mycket eller mer av etablisemanget. Han diskuterar främst svensk säkerhetspolitik.

 3. Benny låter lite grand som antinazisten Torgny Segerstedt i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13 september 1939;

  ”De som nu äro unga, skola på gamla dagar berätta för dem som då är unga om denna märkliga tid. De skola skildra den kvava luft, som vilade tung över Europa, de mörka moln, som tornade upp sig under flera år …De som på 1970-talet förtälja om allt detta skola kunna berätta också hur det gick. Vad som för dem skall ligga klart i minnets aftonglans, döljes ännu bakom framtidens förlåt. De skola berätta hur det gick . . . . . . rätt många förbindelseled och dolda sammanhang skola blottas.”

 4. I sedvanlig ordning får Ryssland bära hästhuvudet medan USA kommer undan med allt möjligt. Bra av Hirdman att lyfta detta.

 5. Hur än Sverige rustar upp så kommer den att åka på stor stryk i händelse av krig mot Ryssland. Väck inte den björnen ni uppblåsta samling Ryss hatare (politiker, media, militärer). Inte ens Napoleon, Britterna eller Tyskland mäktade sig mot Ryssland. Vad få er att tro att utgången för ett litet som Sverige, som förs av dumbom som er skulle vara annorlunda? Det är inget annat än ett fall av grodan som sprack i sitt iver att mäta upp med något mycket större än sig. Visst springer ni någon annans ärenden, inte det svenska folkets. För det svenska folket är inte fientligt inställt till Ryssland, vill ha fred, inte krig.

 6. Som jag uppfattar saken har Putin och Ryssland haft fräckheten att inte bara gräva upp familjen Romanov och ge familjen en kristen begravning. Samtliga medlemmar av familjen har dessutom helgonförklarats av den ryska ortodoxa kyrkan. Till yttermera visso pågår en mordutredning om det vedervärdiga brottet i själva verket var ett ritualmord.
  Ett ideologisk färgat bibliotek har också överlämnats till den judiska synagogan i Moskva. Putin tackade för lånet och meddelade samtidigt att ideologin var ett beklagligt historiskt misstag. Ett misstag som det ryska folket nu lyckligtvis befriat sig ifrån.
  En rysk historieskrivning om Ryssland som ses med ogillande av USA, EU, media i väst och den ortodoxa kyrkan i Ukraina.
  Idag finns förstås många anledningar till alternativ historieskrivning. T.ex. av den verklighet som dagligen erbjuds i media. Terrorismen i världen, 9/11 och krigen i Mellanöstern för att nu ta några exempel.

 7. Om man levde för två hundra år sedan och avvek från den sanktionerade sanningen om den ”onde Tsar Alexander” var man en som spred Rysspropaganda. Rysshatet går längre än så, till tiden då Ryssland jämkade Khazaria till marken. Ukraina är vår tids Khazaria. Ryssland har trampat på väldigt ömma och utvalda fötter därför hatet.
  https://www.strategic-culture.org/news/2018/12/28/today-as-200-years-ago-cest-toujours-la-meme-chose.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here