Svenska media har osanna uppgifter om uighurerna i Kina?

1
1409

Förhållandena för uighurer, en av drygt 50 erkända minoriteter i det sedan tusentals år mångkulturella Kina har diskuterats sista tiden. Olika uppgifter finns. Uppgifterna och diskussionerna har en politisk kulör, som kanske inte alla märker.

Hanna Sahlberg på Sveriges Radio rapporterar Omskolningsläger blir lagliga i Kina

”Lokala myndigheter i regionen Xinjiang har nu officiellt fått tillåtelse att sätta människor som beskylls för att delta i religiös extremism i omskolning, för att åstadkomma en så kallad tankemässig ”transformering”, enligt ett nytt beslut från den lokala folkkongressens ständiga utskott.Tidigare har kinesiska representanter förnekat det finns så kallade omskolningsläger i regionen.
Det nya regelverket ska ha trätt i kraft i går, enligt dokument på folkkongressens hemsida.

Uighurer enligt Human Rights Watch

Uiguriska och kazakiska familjer från Xinjiang vittnar om att anhöriga förts bort, och tidigare fångar berättar om så kallade omskolningsläger.

Kina har fått kritik i FN för behandlingen av mestadels muslimska folkgrupper i Xinjiangregionen. Den kinesiska regeringen har blivit uppmanad att släppa de över en miljon människor som befaras ha satts i omskolning mot sin vilja där.

Kinesiska representanter förnekar att det finns omskolningsläger i Xinjiang. I stället hänvisar man till så kallade arbetsträningscenter.

Redan föra året fick Xinjiang nya regler som förbjuder exempelvis huvuddukar och vad som kallas ”onormala skägg”. Reglerna i Xinjiang sägs vilja få religion att bli mer ”kinesisk” och ses av myndigheterna som en del av de lagliga åtgärderna mot terrorism.”
[

Å andra sidan finns bland annat denna artikel som källkritiskt sett på uppgifterna om uighurerna och har en helt annan bedömning.

Jag återger nedan en artikel av av F. William Engdahl. China’s Uyghur Problem: The Recruitment of Uyghur Muslims to Join Al Qaeda (Kinas problem med Uigurer: Rekryteringen av Uigurer som är muslimer till al-Qaida.) Han är en strategisk riskanalytiker och föreläsare. Han har avlagt examen vid Princeton, ett av USA:s och världens bästa universitet. Engdahl har också skrivit böcker om olje- och geopolitik i bra upplagor.

Under de senaste månaderna har media i väst och regeringen i Washington påbörjat en skallgång mot vad de anser vara interneringsläger i masskala. Dessa ska finnas i Kinas nordvästliga del Xinjiang. I dessa läger förmodas uppemot en miljon etniska uigurer vara fängslade och utsatta för olika slag av ”omskolning”. Åtskilliga saker som rör anklagelserna är värda att notera, inte minst att allt kommer ur västliga medier eller ”demokratiska” NGO-er t.ex. Human Rights Watch, vars trovärdighet kan ifrågasättas.

I augusti tryckte Reuters en artikel under rubriken, ”FN säger sig ha trovärdiga uppgifter om att Kina hyser miljoner uigurer i hemliga läger.” Ett närmare studium av artikeln avslöjar inget officiellt uttalande från FN, utan snarare ett citat av en amerikansk medlem i en oberoende kommitté vilken inte representerar FN. Denna medlem har ingen bakgrund i Kina. Källan till påståendet visar sig vara en av FN oberoende rådgörande NGO-organisation kallad Committee on Elimination of Racial Discrimination (Kommittén för Avskaffandet av Rasdiskriminering). Den enda person som kommer med anklagelsen är en medlem i USA-grenen vid namn Gay McDougall. Hon säger sig vara ”djupt bekymrad”över ”trovärdiga rapporter”. McDougall angav inge källa till den dramatiska anklagelsen. I sin artikel plussar Reuters på sitt påstående genom att citera en i Washington baserad NGO, ” the Chinese Human Rights Defenders” (CHRD). I en utmärkt undersökning av dess bakgrund, som utförts av Grayzone Project konstateras att CHRD får hundratusentals dollar från icke namngivna regeringar.

Den (ö)kända ”National Endowment for Democracy” står högt på listan över vanliga misstänkta. Värt att notera är att CHRD:s officiella adress är densamma som för Human Rights Watch, som får fonderade medel från ”Soros Open Society foundation”.

”Uigurproblemet.”

Det verkliga förhållandet i Kinas Xinjiang-provins, vad beträffar uigurerna, är inte möjliga att oberoende bedöma, huruvida sådana läger finns och om vilka som finns i dessa och under vilka förhållanden. Vad som däremot är känt, är det faktum att NATO:s underrättelseorgan, inklusive Turkiets och USA:s, tillsammans med Saudiarabien, har varit inblandade i att på senare år rekrytera tusentals kinesiska muslimer som är uigurer för anslutning till al-Qaida och andra terroristgrupper i Syrien. Detta som förbises av Reuters och USA:s FN-ambassadör Haley är viktigt att kolla upp. Enligt Syriska massmedier, vilka citeras i Voltaire.net, uppskattas antalet uigurer till 18 000. VoltairenetStörsta koncentrationen av dem i Syrien finns i en stad på gränsen mellan Turkiet och Syrien. Alltsedan 2013 har sådana uigur-soldater gått från att ha kämpat jämsides med al-Qaida i Syrien till att återvända till Xinjiangprovinsen i Kina, där de varit inbegripna i olika terroristhandlingar.

Detta är toppen på ett otäckt NATO-anknutet projekt för att så frön till terrorism och oro i Kina. Xinjiang är en grundpelare för Kinas BRI-projekt (Belt and Road Initiative), för olje- och gasledningar från Kazakstan, Ryssland och är sedan årtionden ett primärt mål för CIA:s inblandning. Sedan åtminstone 2011 när NATO:s krig mot Bashar al-Assads Syrien startade hade Turkiet spelat en nyckelroll för att underlätta för kinesiska muslimer av uigurnationalitet att bli jihadister i Syrien. Jag skrev avsiktligt ”hade” för att uttrycka att det dessbättre kanske inte längre är fallet idag, eller för att det kanske har blivit något genant för Erdogan och turkisk underrättelsetjänst. Hur som helt så uppehåller sig tusentals uigurer i Syrien, mest runt Idlib som rapporterats vara sista utposten för terrorister vilka är motståndare till regeringen i Syrien.

Xinjiang province, Maj 2016. China. View of road G314 in China, aka the Karakoram highway, the road linking the western Chinese province of Xinjiang with Pakistan through the Pamir mountains. On the right is the Baishahu lake. A new road should be finished by 2017 to increase trade between the two countries.
Xinjiang is the westernmost province in all China, located at the border of Central Asian countries, Russia and Mongolia. More than twice the size of France, it has only 22 million inhabitants, a majority of which are the indigenous Uighurs, a sunni-muslim Turkic ethnic group which has lived in the region for centuries. Tensions have nonetheless arisen in the last decade as a consequence of the en-masse migration of Han Chinese settlers and confessional persecution by the strongly secular governmental authorities.
Borrowing from romanticized notions of the American frontier, synonymous with ideals of exploration and expansion, photographer Patrick Wack captures a visual narrative of China’s westernmost region—Xinjiang. Whereas the American West conjures images of cowboys and pioneers, of manifest destiny and individualistic freedom, the Chinese West has not yet been so defined. It is a place of pluralities—of haunting, expansive landscapes, of rough mountains and vivid lakes, of new construction and oil fields, of abandoned structures in decaying towns, of devout faith and calls to prayer, of silence and maligned minorities, of opportunity and uncertain futures. It is a land of shifting identity. In essence, Xinjiang is the new frontier to be conquered and pondered. Literally translating to “new frontier” in Chinese, Xinjiang is a land apart, and has been so for centuries. More than twice the land area of France with a population less than the city of Shanghai, the Chinese province of Xinjiang once connected China to Central Asia and Europe as the first leg of the ancient Silk Road. Yet it remains physically, culturally, and politically distinct, an

Washington och ETIM
I en utmärkt analys som gjorts av Kinas historia över uigurterrorism, påpekar Steven Sahiounie på 21st Century Wire (21st Century Wire) att nyckelorganisationen bakom radikaliseringen av uigurungdom i Kina är ”East Turkestan Islamic Movement (ETIM)” och dess frontorganisation Turkestans Islamiska Parti (TIP), också känt som “Katibat Turkistani.” Han citerar ett tal av Erdogan i Istambul från 1995 då han (Erdogan) var borgmästare. I talet sägs: ”Östra Turkestan är inte bara hem för de turkiska folken utan också vaggan för turkisk historia, civilisation och kultur…”
Turkestan är detsamma som Xinjiang. ETIM leds idag av Anwar Yusuf Turani, självutnämnd premiärminister i en exilregering vilken anmärkningsvärt nog är placerad i Washington DC. ETIM flyttade till Washington när US State Department klassade den som en terrororganisation, anmärkningsvärt nog. Enligt en rapport i ett turkisk undersökande magasin, Turk Pulse, ”baseras exilregeringens verksamhet på en rapport kallad ´Xinjian-projektet´. Denna skrevs av förre CIA-officeren Graham E. Fuller år 1998 på uppdrag av Rand Corporation och reviderades 2003 med titeln ‘The Xinjiang Problem.’”

Fuller var tidigare chef för CIA-kontoret i Istanbul och en av arkitekterna för Reagans Ira-Contra-affär. Jag (William Engdahl, inte Anders Romelsjö) har skrivit mycket om Fuller i min bok ”The Lost Hegemon”.

Fuller hjälpte Gülen att slå sig ned i USA och var i Istanbul i samband med den misslyckade kuppen 2016.

Fuller sa bland annat ”Policyn att styra islamisk utveckling och att hjälpa dem mot våra motståndare fungerade fantastiskt bra i Afghanistan mot ryssarna. Samma doktriner kan fortfarande användas för att destabilisera det kvarvarande rysk maktställning, och speciellt för att motverka det kinesiska inflytandet i Centralasien. ”

USA har i det fördolda försett ETIM med vapen, och ETIM har fått finansiellt stöd av Saudiarabien.

I Afghanistan hade ETIM-ledare möten med Osama bin Ladin och andra ledare för al-Qaida, talibanerna och den islamiska rörelsen i Uzbekistan för att samordna insatser över Centralasien. Uighurer från Xinjiang stred tillsammans med al-Qaida i Afghanistan på 1980-talet.

Fuller noterade att 21st Century Wire: From Idlib to Xinjiang: Uyghur Fighters Trained for Terror

”Uighurerna är i kontakt med muslimska grupper utanför Xinjiang, några av dem har radikaliserats till en jihadistisk politik i processen, en handfull var tidigare involverad i gerillor eller terroristutbildning i Afghanistan och vissa har kontakt med internationella muslimska mujahideen som kämpar för de munslimska sakens spridning i världen. ”

I ett dokumentet för Pentagon National Defense Strategy i januari 2018 nämns Kina tillsammans med Ryssland som de viktigaste strategiska ”hoten” mot fortsatt amerikansk överhöghet. Där står att ”Strategisk konkurrens mellan stater och inte terrorism, är nu det primära hotet mot USA: s nationella säkerhet.”

Nytt är att dokumenter från Pentagonpapper inte avser ett militärt hot men ett ekonomiskt från Kina och Ryssland. Det eskalerande handelskriget mot Kina, hot om sanktioner inför anklagelser om interneringsläger för uighurer i Xinjiang, hot om sanktioner om Kina och Indien köper rysk försvarsutrustning, syftar till att Washingtons hegemoni, som inte bygger på frihet eller rättvisa utan snarare på rädsla och tyranni. Hur Kinas myndigheter försöker hantera detta angrepp är ett annat problem. Förhållandena i Xinjiang måste klargöras. Väst och särskilt USA är engagerat i ett irreguljärt krig mot stabiliteten i Kina.

Föregående artikelDemoniseringen av Kina ökar?
Nästa artikelGlobalismen går in i en slutfas då ändlös russofobi övergår till sin logiska konsekvens: sinofobin.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here