Tagg: Hans Rosling

Bill Gates älsklingsförfattare och Anders Hansens expert – Steve Pinker –...

I kvälls-serien "Aktuella artiklar för ett år sedan och idag" återpubliceras denna artikel om Stev Pinker, som fick framträda i Anders Hansens intressanta TV-program...

Det vansinniga “Business as usual” – om Hans Roslings glättiga världsbild....

Nyligen, 13/10, publicerade jag första delen av en analys av Hans Roslings världsbild, baserad på en artikel i Ordfront av Alf Hornborg, professor i...

Det vansinniga “Business as usual” – om vännen Hans Roslings glättiga...

Hans Rosling, kollega på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet blev till "Årets Svensk" år 2012. Våren 2012 blev Hans också utsedd av den...
Politik