Tagg: Vapenstillestånd

Slut på kriget genom förhandlingar

23
Legitimt självförsvar och strävan efter en rättvis och varaktig fred står inte i motsättning till varandra. Här nedan ett förslag till förhandlingar om kriget...