Vi går mot en multipolär värld? Möjligheter och utmaningar

5
3333
Kinas One Belt Road

Denna artikel ”Trending to a Multipolar World: Opportunities and Challenges” till australiensiska ”New Dawn” har skrivits av den australiensiska geopolitikern och jurister James O´Neill, som berikat bloggen med flera artiklar.

Artikeln har vänligen översatts av Björn Nilsson som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum” Björnbrum

Låt mig vara uppriktig – artikeln har legat klar en tid – utan att bli mindre aktuell. Vi ser alltfler tecken på en multipolär värld. Senast G7-mötet som behandlats här. Och här ges också en påminnelse om att de stora massmördarna i krigen sedan 75 år är de ”liberala demokratierna”, ledda av USA.

Låt oss försöka öppna ögonen någon gång!


 

Vid slutet av andra världskriget var Förenta staterna den överväldigande dominerande militära och ekonomiska makten. De andra stora kolonialmakterna, i synnerhet Frankrike och Förenade kungariket, hade blivit finansiellt utmattade av kriget. Tyskland var slaget, dess industri i ruiner. Förenta staterna har monopol på kärnvapen, och det fanns allvarliga planer på att använda dessa vapen i Sovjetunionen (Operation Unthinkable) (1).

Sovjetunionen hade burit den tyngsta bördan i striderna mot tyskarna och förlorade minst 28 miljoner soldater och civila, ett offer av människor och resurser som aldrig har fått det erkännande i väst som var det berättigat. Generationer av australier och nyazeeländare bland andra uppfostrades i mytologin om ”det modiga England” som stod ensamt mot de nazistiska horderna.

Faktum är att lika många ryssar dog under Leningrads belägring (september 1941-januari 1944) som de sammanlagda amerikanska och brittiska förlusterna under hela kriget. Nästan en halv miljon ryssar dödades i slaget om Stalingrad (juli 1942 till februari 1943), vilket är mer än de totala amerikanska förlusterna under hela kriget.

Slaget vid Stalingrad

Hade Churchills plan för en överraskande kärnvapenattack på Sovjetunionen efter Tysklands nederlag i maj 1945 inträffat skulle ytterligare förluster ha varit oräkneliga. Det är minnet av dessa fruktansvärda förluster under kriget, och britternas och amerikanernas förräderi efter Tysklands nederlag, som är nödvändigt för förståelsen av Sovjets, sedan Rysslands, ledares reaktioner på de västliga makternas handlingar.

Eventuella tankar om en militär konfrontation mellan västmakterna, i synnerhet Förenta staterna och Förenade kungariket, löstes 1949 när Sovjetunionen framgångsrikt sprängde sina egna atombomber. Istället för ett ”varmt” krig, involverades de två sidorna istället i det som allmänt kallas kallt krig. Den här termen är något av en felbeteckning eftersom krig faktiskt fördes på ett antal fronter: ideologiska, propaganda, ekonomiska och genom en rad aktioner via ombud i tredje land.

Den andra stora chocken för USA var nederlaget för Chiang Kai Sheks nationalistiska styrkor i det kinesiska inbördeskriget 1949. I vad som skulle bli ett prejudikat för de kommande årtiondena vägrade USA att acceptera Maos regering som de legitima härskarna i Kina, utan stred för att behålla nationalisterna som Kinas representant i FN: s säkerhetsråd. USA:s marinfartyg patrullerade det smala sundet mellan Formosa (som det hette då) och det kinesiska fastlandet.

Fiktionen av Taiwan som representant för Kina i FN fortsatte fram till 1971.

I ett eko av Operation Unthinkable, uppmanade USA: s militära kommando i Koreakriget (1950-53) president Truman att tillåta användning av kärnvapen mot Kina (2), efter att Kina gick in i kriget på av nordkoreanernas sida.

Amerikanska och allierade styrkor trotsade den tydliga avsikten i FN:s säkerhetsråds resolution 82 och invaderade Nordkorea och fortsatte till Yalu-floden som markerade gränsen mellan Nordkorea och Folkrepubliken Kina.

De allierade styrkorna drevs snabbt tillbaka till nord/sydgränsen, i sig en ensidig skapelse av amerikanerna 1945 utan hänvisning till medborgarna i norr eller syd (3). Från detta till vapenstilleståndet den 27 juli 1953 förde Förenta staterna och dess allierade trupper ett obevekligt krig mot norr. Hela landet blev förött, med civil infrastruktur nästan helt förstörd. Detta, tillsammans med användningen av kemiska och biologiska vapen, utgör ett bestående krigsförbrytelse mot Nordkorea (4). Såsom är fallet med alla grymheter som begåtts av Förenta staterna och dess allierade i den nästan kontinuerliga krigföringen som förts sedan 1945 mot mestadels fattiga och relativt försvarslösa nationer, är frågan om ansvar för krigsförbrytelser en icke-fråga vad västmakterna beträffar.

USA accepterar inte den internationella brottmålsdomstolen, och har hotat med sanktioner och värre (5) om detta organ någonsin skulle ha djärvheten att utreda handlingarna av deras militära personal eller deras allierade, mycket mindre åtala dem.

Som ett resultat av detta krig förlorade Nordkorea cirka 8 till 9 miljoner människor, eller ungefär en tredjedel av dess totala befolkning vid den tiden. Som jämförelse förlorade Förenade kungariket 0,94% av befolkningen under andra världskriget, vilket varade dubbelt så länge som Koreakriget.

En förståelse för det kriget, liksom USA: s intervention i koreanska angelägenheter, som går tillbaka till 1880-talet (6), är avgörande för en förståelse för den samtida geopolitiska situationen på den koreanska halvön.

Förenta staternas militära och ekonomiska dominans efter det andra världskriget och dess avvisande av internationell rätt hade ett antal andra konsekvenser. I synnerhet odlade USA en attityd som bäst uttrycktes i den egna beskrivning av att vara den ”exceptionella nationen”. Den vanliga definitionen av ordet exceptionell innefattar att det är atypiskt, extraordinärt eller utom det vanliga eller vanliga tillståndet.

I det amerikanska fallet kom det emellertid att jämställas med mycket mer, och i synnerhet en djup tro på alla nivåer i samhället att deras väg var det enda sättet. Avvikelser från den definierade vägen skulle inte tolereras, och motsträviga nationer eller individer utsättas för regimförändringar, ekonomiska och finansiella sanktioner och i extrema fall invasion och ockupation (7).

Dessa åtgärder kommer alltid att motiveras i termer av ”bringa demokrati” eller ”upprätthålla den regelbaserade internationella ordningen” eller något annan självklart egennyttigt berättigande.

Det är svårt att förena dessa storsinta begrepp med USA: s och dess allierades verkliga beteende. Operation Boot (UK-namn) Ajax (USA-titel) störtade på uppdrag av det anglo-persiska oljebolaget den demokratiskt valda iranska regeringen 1953. Denna kupp kastades om med den islamiska revolutionen 1979, ett resultat som fortfarande dominerar Förenta staternas attityd och beteende mot Iran.

Det följdes 1954 av Operation PBSuccess, störtandet av Guatemalas regering till stor fördel för United Fruit Company.

Operation Condor från 1968 till 1989 innefattade mord eller försvinnande av tiotusentals latinamerikanska civila, och installation av en serie brutala diktaturer som alla stöddes av och gav vördnadsbetygelser till USA.

Ur ett australiskt perspektiv finns en gemensam tråd som löper igenom många av CIA-kupperna i efterkrigstiden. Det skedde en kupp i Sydkorea 1961, i Indonesien 1965 (där mer än 500 000 dödades på CIA: s anstiftan), Chile 1973 och Australien 1975. Den gemensamma nämnaren för alla fyra var en diplomat i utrikesdepartementet som heter Marshall Green, känd i CIA- och UD-kretsar som ”kuppmästaren”.

Frisläppta CIA- och UD-dokument visar att Green skickades till Canberra som ambassadör 1973 med en särskild instruktion för att hantera “Whitlamproblemet”. (8)

Whitlam hotade att stänga spionstationen Pine Gap, vars hyresavtal med USA skulle upphöra att gälla i december 1975. Han avskedades i november 1975 dagen innan han skulle göra ett tillkännagivande i det australiska parlamentet om Pine Gap.

För att igen återvända till den tidigare punkten är det omöjligt att förstå den ståndpunkt som tas av Australien gentemot amerikanerna och deras olagliga krig, utan att förstå den effekt som kuppen hade på efterföljande australiensiska regeringar.

Ansträngningar av historikern Jenny Hocking för att avslöja britternas roll, och i synnerhet korrespondensen mellan generalguvernören Kerr och Buckingham Palace, är visserligen värdefull men missar enligt den här författarens syn huvudpunkten (9). År 1975 hade britterna fått perifer betydelse ur Australiens geopolitiska perspektiv. Då som nu var Australien ett bihang till den amerikanska utrikespolitiken, ”förenad i höften” enligt tidigare premiärminister Malcolm Turnbulls ökända fras.

Australien har gått med i olagliga krig i Afghanistan, Irak och Syrien för att stödja amerikanerna, när något viktigt australiskt intresse är försvinnande litet.

Amerikansk hybris nådde sin topp efter Sovjetunionens fall i december 1991. Boris Jeltsin blev president och det följande årtiondet var katastrofalt för ryssarna. Förväntad livslängd sjönk. Statliga tillgångar såldes till vrakpris till västliga bolag och ryska oligarker. Jeltsin, ett inkompetent fyllo, skulle sannolikt ha förlorat presidentvalet 1996, om det inte var för stort och omfattande amerikanskt ingripande till hans fördel (10).

Att de hade ”sin” man på jobbet bara ökade känslan av USA: s triumf. Denna historia är bittert ironisk med tanke på de hysteriska och helt falska påståendena om rysk inblandning i USA:s presidentval 2016.

Ur ett amerikanskt perspektiv innebar Sovjetunionens fall och valet av en smidig marionett i form av Jeltsin att de hade vunnit det kalla kriget. I vad som var ett vanligt och störande mönster blev George HW Bushs åtagande till president Gorbatsjov att nationen ”inte skulle avancera en tum åt öster”, nästan omedelbart brutet. Efterföljande amerikanska presidenter har övervakat utvidgningen av NATO-allierade och amerikanska militärbaser ända fram till Rysslands gränser.

Detta var ett mönster som upprepades i öst med återigen en stadig ökning av amerikanska militärbaser vid Kinas gränser. De gjorde ingen hemlighet om faktum att politiken var att ”stänga in” Kina (11).

Trots den frekventa användningen av fraser som ”kinesisk självsäkerhet” eller ”ett hot mot Amerikas allierade” i den asiatiska regionen fanns det aldrig några bevis för att stödja sådana påståenden.

Det som USA försökte ”stänga in” var faktiskt uppkomsten av ett ekonomiskt och militärt kraftstation som hotade USA:s hegemoni i världen. På grundval av köpkraftsparitet är Kina nu världens största ekonomi, och klyftan kommer att breddas under överskådlig framtid. USA: s reaktion på detta har varit en ökning av ekonomisk krigföring genom sanktioner, tullar och en oupphörlig propagandakanonad för att utmåla varje positiv utveckling som härrör från Kina i negativa termer.

Detta är inte ett nytt fenomen. Victor Marchetti berättade för Förenta staternas kongress för årtionden sedan att CIA årligen gav 250 miljoner dollar (i dagens värde) till Asia Foundation till anti-kommunistiska akademiker för att sprida en negativ syn på Kina, och betalade journalister och utgivare på andra håll i världen för att göra samma sak.

Operation Mockingbird var ett storskaligt CIA-program som började på 1950-talet för att infiltrera studentorganisationer, tidningar och tidskrifter och andra former av mediautbud för att ”hantera” nyheterna på ett sätt som gynnar amerikanska intressen (12). Varje likhet med sanningen var tillfällig. Det enda som förändrats sedan 1950-talet är omfattningen och sofistikationen av penetrationen av nyheterna.

Den tyske journalisten Udo Ulfkottes bok Gekaufte Journalisten, som avslöjade hur tyska journalister hade komprometterats, hade sina engelska rättigheter köpta av ett kanadensiskt bolag, men publicerades aldrig. Amazon har den inte på lager, även om det kan köpas (på tyska) hos Book Depository för A$ 41,95. [C:a 260 SEK 258]

När Vladimir Putin ersatte Jeltsin som Rysslands president försökte han inledningsvis att samarbeta med Förenta staterna. Han har kritiserats i Ryssland för att fortsätta att söka avspänning trots ständiga avvisanden och ensidiga drag, som USA: s lämnande av det antiballistiska missilfördraget 2002 och den tidigare nämnda ständiga utvidgningen av Nato.

Putins förändrade sinnesstämning blev tydligast uppenbar när han deltog i säkerhetskonferensen i München den 10 februari 2007. Hans tal innehöll följande anmärkningar som är värda att citera:

”Vad är en unipolär värld? … .. Det hänvisar till en typ av situation, nämligen ett maktcentrum, ett kraftcentrum, ett centrum för beslutsfattande. Det är en värld där det finns en herre, en suverän. I slutet av dagen är det här inte bara skadligt för alla inom systemet, utan också för den suveränen själv eftersom det förstör sig själv inifrån.

Jag anser att den unipolära modellen inte bara är oacceptabel men omöjlig i dagens värld.

I dag bevittnar vi ett nästan obegränsat överutnyttjande av makt i internationella förbindelser, makt som störtar världen i en avgrund av permanenta konflikter …… vi ser ett större och större förakt för de grundläggande principerna i internationell rätt. En stat, först och främst Förenta staterna, har överskridit sina nationella gränser på alla sätt ”.

Om den unipolära världen inte bara är oacceptabel men ”omöjlig i dagens värld”, vad är då alternativet? Röstmönstret i FN: s generalförsamling under de senaste decennierna visar särskilt att den överväldigande majoriteten av världens nationer vill ha ett bättre alternativ än den unipolära modellen som domineras av Förenta staterna.

Dessa nationer ser till exempel omvandlingen av Kina under 40 år sedan ”reformering och öppnandet” av den kinesiska ekonomin och samhället som officiellt började under Deng Xiaoping. Dessa reformer har sett över 600 miljoner kineser (mer än hela Europas befolkning) lyftas in i medelklassen sedan sekelskiftet.

Kina spenderar mer än USA på grundforskning och teknologiforskning med ett förhållande på 4: 1. Det leder världen i patentansökningar, med mer än dubbelt så många som Förenta staterna (1,38 miljoner mot 606900 år 2017), vilket i sin tur representerade mer än en tredjedel av alla världens patentansökningar under det året.

Betydelsefullt ökade kinesiska patentansökningar till World Intellectual Property Office (WIPO) i Genève med 14,2% jämfört med föregående år, medan de amerikanska ansökningarna ökade med 0,2% (så var det med påståendena om immateriell stöld).

Den grundläggande skillnaden mellan Kinas uppgång till en dominerande ställning jämfört med Förenta staterna är att Kina inte strävar efter att dominera världen eller att påföra andra sitt system.

Filosofin bakom Kinas internationella hållning framgick tydligt av president Xi Jinpings tal till World Economic Forum i Davos i januari 2017. Återigen är det värt att citera några korta nyckelpassager från Xis tal.

”Det globala ekonomiska landskapet har förändrats grundligt under de senaste decennierna. Det globala styrsystemet har emellertid inte omfattat dessa nya förändringar och är därför [inte] adekvat när det gäller representation och inklusivitet.

(Röda Korsets grundare) Henry Dunant sa en gång att ”vår verkliga fiende är inte grannlandet: det är hunger, fattigdom, okunnighet, vidskepelse och fördomar.”

Vi bör driva ett väl samordnat och förbundet tillvägagångssätt för att utveckla en modell av öppet och vinn-vinn-samarbete.

Det finns ett växande krav från det internationella samfundet för att reformera det globala ekonomiska styrsystemet, vilket är en angelägen uppgift för oss.

Vi bör följa multilateralism för att upprätthålla auktoritet och effektivitet hos multilaterala institutioner. Vi bör uppfylla löften och följa regler. Man bör inte välja eller böja regler som man själv anser lämplig.

Inget land bör se sin egen utvecklingsväg som den enda livsdugliga, ännu mindre bör den påtvinga andra sin egen utvecklingsväg.”

Det är inte svårt att identifiera vilket land Xi hade i åtanke. Den kinesiska utvecklingsmodellen ses exempelvis i följande organisationer.

Bälte- och väginitiativet (BRI) [’Nya Sidenvägen’] är det mest kända av dessa moderna verktyg för multilateral utveckling, men den är långt ifrån den enda. Andra inkluderar BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), som främst syftar till att skapa en rättvis demokratisk och multipolär värld. Från och med 2001 har BRICS utvecklat sin egen bank och andra former av finansiellt samarbete. Det är inte en slump att både Brasilien och Indien är mål för USA: s utrikespolitik som syftar till att undergräva deras växande förbindelser med Kina.

Shanghai Cooperation Association (SCO) bildades också 2001 med sex ursprungliga medlemmar (Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan och Uzbekistan). Pakistan och Indien gick båda med samtidigt 2017. Dessutom finns det fyra observatörsstater (Afghanistan, Vitryssland, Iran och Mongoliet) och sex dialogpartners (Armenien, Azerbajdzjan, Kambodja, Nepal, Sri Lanka och Turkiet).

Länder så olika som Egypten, Israel och Ukraina har bland annat ansökt om observatörs- eller dialogpartnerstatus, och andra i Mellanöstern, såsom Irak, Bahrain och Qatar, har uttryckt intresse.

North South Transportation Corridor (NSTC) växte ut ur Ashgabatavtalet 2011 och en järnvägslänk från Mumbai till Moskva via Iran. Armenien och Azerbajdzjan är nu med i loppet. Ett antal länder i närheten av den ursprungliga rutten har även uttryckt intresse för att bli del av detta omvälvande transportprojekt. Precis som för de stora järnvägsprojekten som är en integrerad del av BRI, har denna utveckling möjlighet att minska både transporttider och kostnader för varor som går genom Eurasien.

Eurasiska ekonomiska unionen. Denna organisation formaliserades 2015 och omfattar Armenien, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland, med Iran som undertecknade ett frihandelsavtal 2018.

Det finns en anmärkningsvärd överlappning av medlemskap i dessa organisationer.

De handlar i ökande grad i sina egna valutor, en del av ett snabbt ökande drag mot elimineringen av Förenta staternas dollar som huvudmedium för internationell handel. Dollarns nedgång från sin centrala roll kommer att avlägsna ett av USA: s mest kraftfulla verktyg för att påföra sina politiska preferenser på suveräna nationer.

Reservstatusen för dollarn har gjort det möjligt för Förenta staterna att trotsa ekonomisk logik, ha stora interna- och betalningsbalansunderskott utan de logiska konsekvenserna som vanligtvis skulle följa. Räkenskapens dag närmar sig sig snabbt.

Förenta staterna har i årtionden försummat sin egen viktiga infrastruktur och utbildningsstandard, eftersom mer än hälften av varje federal dollar spenderas på dess militärindustriella underrättelsekomplex. Det har inte varit värt pengarna, eftersom både rysk och kinesisk militärteknik är betydligt överlägsen, vilket till och med amerikanerna nu erkänner (13).

Det finns dock föga bevis på att Förenta staterna erkänner sina preferens för militära utgifter framför civila behov; de politiska, ekonomiska och moraliska kostnaderna för oändliga krig för och på uppdrag av kapitalintressen; och dess stadiga nedgång i världen både i absoluta och relativa termer.

Förenta staterna kommer utan tvivel att fortsätta med sina krig, oavsett om de är hybridkrig med hjälp av terroristombud som man har gjort sedan åtminstone Operation Cyclone började på 1970-talet, eller öppna invasioner och förstörelse av suveräna stater som i Korea, Vietnam, Laos, Kambodja, Afghanistan, Irak, Libyen och Syrien för att bara nämna några.

Det finns en anmärkningsvärd korrelation mellan de drabbade länderna under de senaste två decennierna och ”sju länder på fem år” som identifierades av general Wesley Clark (14).

Världen har tröttnat på denna oändliga aggression och det kaos som följer. Win-win-filosofin utlagd av president Xi är ett alltmer attraktivt alternativ. Därför har mer än 128 nationer nu skrivit en avsiktsförklaring med BRI, i Afrika, Latinamerika, östater i Stillahavsområdet och Indiska oceanen, Mellanöstern och genom hela den eurasiska kontinenten. De ser tydligt den multipolära världen som alternativet att föredra. Frågan är om de kommer att kunna fortsätta att utvecklas längs sin önskade väg, eller kommer den uppriktigt sagt galna amerikanska politisk klassen att göra ett sista försök att återfå världshegemonin, och på den vägen förstöra oss alla.

Referenser

1. J. Walker Operation Unthinkable: the Third World War The History Press (2013).
2. C. Posey How the Korean War almost Went Nuclear www.airandspacemag.com July 2015
3. B. Cumings The Korean War: A History Modern Library 2011
4. J. Kaye Revealed: The Long Suppressed Official Report of US Biowarfare on North Korea. www.medium.com 20 February 2018
5. S. Vasaliev Not Just another Crisis www.ejiltalk.com 19 April 2019 (Part 1); 20 April 2019 (Part 2).
6. M. Pembroke Korea: Where the American Century Began One World Publications 2018
7. W. Blum America’s Deadliest Export: Democracy Zed Books 2013
8. J. Jiggens November 11 Coup? What Coup? www.greenleft.org 20 November 2010
9. J. Hocking The Dismissal Dossier Melbourne University Press 2015
10. S. Shane Russia Isn’t the Only One Meddling in Elections: we do it too. www.nytimes.org 17 February 2018; S. Cohen Failed Crusade: America and the Tragedy of Post Communist Russia. Norton & Co (updated edition) 2001
11. J. Reed Surrounded: How the US is Encircling China with Military Bases www.foreignpolicy.com 20 August 2013
12. C. Bernstein CIA & The Media www.rollingstone.com 20 October 1977; J. Tracy The CIA and the Media www.globalresearch.ca 30 January 2018
13. A. Martyanov Losing Military Supremacy Clarity Press 2018; The Saker Newly Revealed Russian Weapons Systems www.southfront.org 9 March 2018; R. Ridenour Has the US Lost its Military Supremacy over Russia www.counterpunch.org 4 April 2019
14. J. Conason Seven Countries in Five Years www.salon.com 12 October 2007

Föregående artikelVad har egentligen hänt i Syrien? Kom, lyssna lär och debattera! Möte idag 28/8 kl 18.
Nästa artikelSyriens armé besegrar extremistiska terrorister i Idlib – medan Sveriges Radio talar om ”oppositionella”
James O'Neill
James O’Neill är en australiensisk barrister (jurist) och en geopolitisk analytiker. Han var tidigare en akademiker vid Universitetet i Bergen (Norge), universitetslektor vid universitetet i Waikato (NZ) och visiting professor vid Louvain la Neuve universitet (Belgien). Han var också en konsult med FN:s ekonomiska kommission för Europa i Genève. O’ Neill är specialiserad på internationell rätt med särskild tonvikt på gränssnittet mellan lag och geopolitik. Han har publicerat två böcker och många artiklar i peer reviewed journals (vetenskapliga tidskrifter) samt kommentarer på flera webbplatser i USA, Europa, Storbritannien och Australien.

5 KOMMENTARER

 1. Mycket bra sammanfattning av läget. USA tvingas backa på front efter front. Jag har tidigare påpekat att den sanna anledningen till att USA backade från att attackera Iran efter att USA drönaren hade skjutits ned var inte att spara liv på den iranska sidan, utan att USA helt enkelt inte vågade för det skulle ha blivit för kostsamt både militärt och ekonomiskt. Det bekräftas nu av Irans Armed Forces Chief of Staff. https://sputniknews.com/middleeast/201908291076665983-iranian-armed-forces-chief-of-staff-explains-main-reason-for-us-calling-off-strikes-against-iran/ Dessutom tror jag både Kina och Ryssland fanns med osynliga i bakgrunden och klargjorde för USA att det skulle få allvarliga konsekvenser för USA om attacken genomfördes. Översittaren och mobbaren USA är på dekis överallt och isoleras alltmer. Allt fler länder böjer sig inte längre för USA utan står upp mot dom.

  • Finns väl ingen anledning att starta fullskaligt krig för att man förlorar en drönare? En enkel kostnads/intäktsanalys ger vid handen att om man inte vill starta krig, så använder man inte en förlorad drönare som svepskäl för att starta ett. De galna ayatollorna är i krig med sin egen befolkning, där har vi nämnt alla som kommer att betala något för inget. USA å andra sidan betalar inget för något.

 2. Macron har tydligen förstått att problemet för européer inte är Ryssland. Det är USA.
  Rädsla för den ökande närheten mellan Ryssland och Kina är en annan traditionellt fransk upptagen.
  En blick på kartan visar den gigantiska landmassan i de två sammanhängande länderna- och på befolkningsmängden för att se den mänskliga betydelsen av Kina och Ryssland som nära allierade. Eller på den ekonomiska statistiken för att se de extraordinära potentialen hos de två nära samarbetande ekonomierna i jämförelse med EU vars länder nu alla antingen befinner sig i eller på väg till ännu en försvagande lågkonjunktur.
  Prestigen i Rysslands utrikespolitiska termer har knappast någonsin varit högre. Ryssland har setts att stå upp för att skydda och att segra tillsammans med sina vänner, medan andra inte gett något annat än besvikelse,
  oro till och med rädsla, över USA:s vårdslöshet, som växer snabbt i alla europeiska länder.

 3. ”Reservstatusen för dollarn har gjort det möjligt för Förenta staterna att trotsa ekonomisk logik, ha stora interna- och betalningsbalansunderskott utan de logiska konsekvenserna som vanligtvis skulle följa. Räkenskapens dag närmar sig snabbt.”

  Vad är ekonomisk logik?
  Nationers ekonomi är inte som ett hushålls, vad är problemet med det interna underskottet?
  Betalningsbalansunderskott motsvaras av exakt lika stort överskott i andra länder. Kontentan är att USA har kunnat konsumera mer än deras produktiva förmåga skulle medgett. Är det en förlust? Visst när världen inte längre vill leverera varor och tjänster i utbyte mot ”papperslappar” skapade ur tomma intet blir det en omställning för USA, men det tror jag de kan klara.
  Men det finns inga allvarligare tecken på att det är nära förestående, när det merkantilistiska EU gnäller om Trumps handelskrig är kontentan att det skulle bli svårare för dem att ”ge” bort sin produktion, konsumera mindre än de producerar i utbyte mot ”papperslappar” skapade ut tomma intet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here