Kritik av Hans Roslings världsbild

5
6807

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är lika aktuell idag, och troligen om ett år. Finner ej skäl att ändra bedömningen idag av artikeln, som väckt mycket stort intresse.


Tung kritik mot Hans Roslings världsbild

 

Redan 2012 riktade jag kritik mot Hans Rosling, studiekamrat i Uppsala 1968 och kollega på institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska Institutet så allmänt accepterade världsbild, som då fanns presenterad som föredrag på Youtube. Årets svensk – Hans Rosling – förskönar verkligheten?

Jag skrev bland annat ”I en av få skriftliga presentationer skrev han i en kolumn i DN 5 januari ”Lösningen är att sluta tala om i-länder och u-länder. Hälften av världens befolkning bor nu i medelinkomstländer med mellan 1.000 och 10.000 dollar växelkurs per person i BNP.” Detta må stämma, men han skriver också korrekt om ”den absoluta fattigdomen bland de fattigaste 2 miljarderna av våra medmänniskor” – vilket verkligen visar att det är rimligt att tala om u-länder.”

Utvecklade detta med en ganska ingående beskrivning av förhållandena i Indien.

Avslutningsvis skrev jag” Mycket mer kan uppnås!”
Thomas Pogge, professor vid Yale universitet i USA uppger att omkring 18 miljoner dödsfall per år är relaterade till fattigdom, med stöd av FN-data (UNICEF 2005: inside front cover). Enligt Pogges uppgifter behövdes år 2006 330 miljarder US dollar för att höja alla de då 2 735 miljoner människorna som levde under Världsbankens fattigdomsgräns 2 US dollar/dag till över denna nivå. Det var mindre än 1 % av BNP i de rika länderna år 2005 (World Bank. World Development Report 2007. New York: Oxford University Press).

Och enligt affärstidningen Forbes mars 2008 fanns 1 125 dollarmiljardärer i världen år 2007, med samlade tillgångar på 4,4 biljoner US Dollar (”svenska biljoner”). Det skulle kosta totalt 800 miljarder USD under tio år – 20 % av miljardärernas tillgångar att förse hela jordens befolkning med basal hälso- och sjukvård, dricksvatten, sanitet och basal utbildning.

Kanske är dagens kapitalism ändå inte det optimala ekonomiska systemet?
I sin kolumn i DN 5/1 2013 skriver Hans Rosling inget om klimatfrågan. Inget nämns om USA:s kraftiga rustning, om de folkrättsvidriga och brutala krigen i bl.a. Irak och Afghanistan, med tortyr och användning av uranvapen. Dessa beror främst på den enda supermaktens tydliga strävan efter kontroll över så stor del av jordens resurser som möjligt, vilket bottnar just i kapitalismen och dess drivkrafter, något som behandlats i flera andra inlägg på denna blogg. Och kapitalismen är det stora hindret för en helt nödvändig omställning för att rädda klimat, miljö och kanske rentav mänsklighetens överlevndad. Det förefaller lämpligt att Hans Rosling överväger att nyansera sin bild och tar med annan central information om läget i världen framöver.” (Slut på min artikel 2012).

2015 kom sedan skarp kritik i SvD SvD: ”Rosling har fel om jordens befolkning”


Nu har boken Factfullness kommit, med mycket mer uppgifter än i föredragen.

En tung kritik kom i höstas från professor Alf Hornborg, vilket jag återpublicerade. Det vansinniga “Business as usual” – om vännen Hans Roslings glättiga världsbild
Det vansinniga “Business as usual” – om Hans Roslings glättiga världsbild. Del 2

En lika tung kritik kom också i höstas från professor Christer Berggren. Bra saker på uppgång – Roslings världsbild är ensidigt positiv Han påpekar bland annat att Roslings världsbild inte bedömts vetenskapligt, då denne inte sände in någon artikel till vetenskaplig tidskrift om den.

En tung, ja närmast svidande kritik levererades nyligen av docent Roland Paulsen i en lång artikel på DN Kultur. Roland Paulsen: Hans Roslings positiva världsbild stämmer inte

Jag återger några punkter i den långa artikeln, följt av en kort kommentar av mig.


Hans Roslings positiva världsbild stämmer inte

* I en genomgång av Christian Berggren demonstreras hur Rosling undvek fler frågor om ekologisk hållbarhet relaterade till den kapitalism vars spridning han så månade om. Rosling var till exempel bra på att lyfta fram hur tidigare utrotningshotade djur ökat i antal, men han bortsåg från att många andra arter faktiskt dör ut och att den biologiska mångfalden generellt ser en drastisk minskning.
* Berggren visar därtill att Roslings tes om att den globala befolkningsökningen per automatik kommer plana ut på 10 miljarder kring 2050 o även den står på ostadig grund.

* Vad vi i Roslings diagram ser är just hur medelvärdena för varje lands inkomst och livslängd går mot ständig stegring. Den ”spridning” som diagrammet döljer är de nationella ojämlikheter som Rosling konsekvent valde att tona ner.

* Medan Roslings diagram visar hur USA blir rikare och rikare är detta en verklighet som enbart en minoritet av amerikanerna fått uppleva. För den fattigaste halvan av befolkningen har medelinkomsten stått still sedan 1980. Så varför rör sig USA-bubblan som om hela landet blivit rikare?

* Att så ensidigt fokusera på nationella medelvärden är med andra ord långt ifrån en neutral form av ”factfulness.

* Man kan undra hur Rosling förhöll sig till skillnaden i medellivslängd (framtagen i en studie från Karolinska Institutet där han själv var verksam) mellan de välutbildade invånarna i Danderyd och de lågutbildade i Vårby gård: 18 år.

* Över huvud taget var Rosling selektiv när det kom till hälsa. De sjukdomar han diskuterar i ”Factfulness” är nästan enbart de som visar på global nedgång.

* Mest uppseendeväckande är att han undvek allt som har med psykisk hälsa att göra.

* Under senare år har medellivslängden i både Storbritannien och USA sjunkit på grund av så kallad död av förtvivlan, det vill säga dödsfall orsakade av självmord, alkohol och överdoser. Ser man till hela världen är, som WHO återkommande påpekat, den vanligaste orsaken till ohälsa i dag inte en somatisk sjukdom, utan depression. En tiondel av jordens befolkning uppskattas lida av någon form av depression, och i en ny studie uppskattas psykisk ohälsa förklara mer mänskligt lidande än både fattigdom och somatiska sjukdomar. Varför skulle någon intresserad av global hälsa bortse från människans psyke?

* Enligt Världsbankens indelning i höginkomstländer, medelinkomstländer och låginkomstländer framträder ett tydligt mönster: ju rikare land, desto mer psykiska problem.

* Denna fördelning, rimmar förstås illa med utvecklingsoptimisternas huvudsakliga budskap, nämligen att ekonomisk tillväxt löser det mesta, och med idén om att världen blir bättre och bättre. Sedan 1990 har ovannämnda diagnoser ökat i alla typer av ekonomier, om än mest i höginkomstländer, samtidigt som konsumtionen av antidepressiv medicin i OECD har fördubblats på bara 15 år.

* Även om det tycks finnas ett samband mellan ekonomisk tillväxt och hur lyckliga människor uppger sig vara, verkar det också som att sambandet snabbt mattas av när en viss nivå av materiellt välstånd uppnåtts.

* Vid inzoomning på Kina ser vi hur medellivslängden ökade spektakulärt snabbt mellan 1949 och 1976. En av de snabbaste ökningarna i medellivslängd som någonsin registrerats. På knappt 30 år fördubblades den. Under denna tillväxtperiod styrdes också Kina av Mao Zedong. Slutsats: Att Maos Kina var ett gott system, med undantag för den stora svältkatastrofen kring 1960 då minst 15 miljoner dog?

* I ”Factfulness” nämner faktiskt Rosling riskerna med att stirra sig blind på vissa fakta. Men här framträder en brist som märks hos samtliga nyoptimister.

* Att uteslutande diskutera samhällsutveckling utifrån en viss uppsättning fakta riskerar att underminera all värdediskussion. Men när vi argumenterar kring rätt och fel förhåller vi oss till något ytterligare, nämligen potential. ”Det som är” ställs i förhållande till ”det som skulle kunna vara”, och hur väl potentialen utnyttjats.

Slutligen: Även om vi fokuserar på det som är har vi vid sidan av hållbarhetsfrågorna och den dystra utvecklingen av psykisk hälsa, ökande ojämlikheterna, prekkariserad arbetsmarknad och brist på bostäder i allt fler länder.

* Att läsa ”Factfulness” kan visst, som boken utlovar, göra en ”mer positiv, mindre stressad och mer hoppfull”. Vad mer som uppnås förblir dock oklart.

Kommentar

Hans Roslings upptäckt av sjukdomen Konzo var en mycket fin vetenskaplig insats och hans arbete i Mocambique var föredömligt. Men det säger inget om hans världsbild i t.ex. Factfulness. Där finns en hel viktiga uppgifter. Men Hans Rosling tecknar i ”Factfulness” en osakligt positiv bild av läget i världen, då andra viktiga uppgifter saknas. Detta visar analyserna av professorerna Hornborg, Bergren, docenten Paulsen och undertecknad liksom artikeln av Anders Wijkman och andra i SvD. Det är därför fel att boken ska ges till alla som tar studenten i Sverige. Vi noterar att en av världens rikaste män de senaste åren, Bill Gates, är mycket förtjust i boken, som han ska ge till alla som går ut college i USA. Som den presenteras är den ett mäktigt stöd till kapitalismen och globalismen.

Jag gjorde några korta kommentarer (max 1500 tecken) i den ganska livliga diskussionen i ”Ifrågasätt” på nätet efter artikeln i DN. Skrev bland annat ”Oxfams svenske kommunikationschef Robert Höglund skriver ”Världens 2 000 dollarmiljardärer tjänade i fjol 23 miljarder kronor om dagen, enligt hjälporganisationen Oxfams årliga ojämlikhetsrapport, skriver .
Samtidigt såg de 3,8 miljarder människor som utgör världens fattiga hälft sina tillgångar minska med totalt fyra miljarder kronor om dagen.
Mellan 2013 och 2015 halverades takten i vilken människor lämnar fattigdom jämfört med tidigare år. I Afrika söder om Sahara ökar till och med antalet personer i extrem fattigdom.
-Barnadödligheten för mörkhyade barn i USA är den samma som för barn i Libyen, och dubbelt så hög som för vita barn.” 

Aftonbladet

Föregående artikel”Dagens propaganda 26/1” -Rysslands trupper och hotet mot Ukraina
Nästa artikelTucker Carlson på Fox: Varför är Biden så impopulär?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

5 KOMMENTARER

 1. Låt oss leta förklaringar på alla andra ställen än det faktum att det är för många homo sapiens på planeten…

  • Det är inte för många, problemet är att så många missköter sig så grovt. Tänk om USAs krigs- och erövringsbudget istället skulle användas för att utveckla välfärd. Det skulle betyda att även resten av världen så kallade försvarsutgifter mot USA skulle bli överflödiga. USA 50%, resten av världen 50%, vilken skillnad.

 2. En kändis som Rosling skulle inte få ngn plattform om han förde fram en sån svidande kritik mot västimperiet som en del av oss kommenterare på nätet.
  Men han försökte argumentera för att befolkningsutvecklingen i stort var positiv med betydligt färre barn/familj än tidigare på många håll.
  Han drog också paralleller med Sverige av tidigare årgång.
  Eftersom imperiet avsiktligt har hållit utvecklingen nere bland kolonialfolk har man inte hjälpt dem att hinna ifatt utan hindrat.
  Jag uppfattar det Rosling gjorde som ett humant förök att hålla emot de malthusianska krafter som hotar imperiets många offer.
  Han nådde ut till skillnad från oss frispråkiga.
  Västimperiets mål är att roffa åt sig naturtillgångar istf att tillåta länder att nyttja dessa för sin egen utveckling. När västimperiet verkar för befolkningskontroll finns ingen avsikt att utveckla länderna i befolkningens intresse.

 3. Det finns inget som är så livskraftigt som en ful vana eller ett falsk rykte och det finns inget som är så permanent som en tillfällig lösning. Det värsta är detta fanatiska inbitna system att mäta allt i pengar efter USAs mall. Hur mäter man psykisk hälsa eller välbefinnande i dollars. Inget problem alls, det kallas fattigdomsgräns och Gini koefficient. Att folk tar livet av sig och använder droger och alkohol som botemedel är förstås bara tillfälligheter, en bisak och mycket ofint att påpeka.

  Att Maos Kina var ett gott system är ren historieförfalskning för att inte kalla det ren lögn, och det var inte bara en fråga om ett par tillfälliga händelser som den stora svältkatastrofen kring 1960, Stora Språnget. Mao eran var en kavalkad av misslyckanden med ett par ljuspunkter, jordreformen, läs och skrivkunnighet, och barfotaläkarna. Det var små framsteg, men om man börjar med ingenting är varje framsteg gigantiskt. Det minsta ljus i kompakt mörker är en stark ljuskälla.

  Det är inte så svårt att ta reda på för de som var med finns idag och berättar. Jag lyssnar hellre på dom än några kostymnissar i luftkonditionerade kontor på Manhattan som som gör påståenden om stora framsteg. Kulturrevolutionen har nu officiellt klassats som en katastrof med Mao Zedong som ansvarig, och det är precis vad det var om man lyssnar till de som var med.

  Vad gäller Mao Zedong eran och alla formerna av kommunism som man experimenterade med var det en katastrof, vad som är verkligheten är att den var så otroligt mycket bättre än ”demokratin” den ersatte. Allt beror på vad man jämför med, dåtidens ”demokrati” eller dagens folkstyre.

  En vändpunkt var 1972, Nixons besök då Kina gläntade lite på dörren och började öppna upp efter 25 år av isolation, som inte var total, jag var ju själv där 1970, Kiwi Rewi Alley med flera bodde i Kina hela tiden, nästa brytpunkt var 2001 och medlemskap i WTO, nästa var 2010 till 2012 då XiJinping kom in i bilden, och 2020 då en ny generation tog tag i utvecklingen och håller på att knuffa in det gamla gardet i historien permanent.

  Kina utvecklar idag helt andra värderinga än de klassiska amerikanska, att allt ska mätas i pengar. Man har upptäckt att det finns så mycket man inte kan köpa. Hälsa och ett gott leverne som exempel. Unga skaffar sig en toppen akademisk utbildning i Peking, och flyttar tillbaka till den primitiva hembyn, och gör om den. Automation och robotik förknippas gärna med mega-företags automatiserade tillverkning. Inte i Kina. Där finner man den i källaren hos det pensionerade paret på landsbygden. Sverige ligger mycket långt efter, och har hänglås på hjärnan och tanken, och tycks sakna nyckel.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here