Ukraina: Barn som verktyg i propagandakriget

8
1340
Foto: RIA Novosti

Källa:https://steigan.no/2023/08/ukraina-barn-som-verktoy-i-propagandakrigen/

”Deportation, filtrering, demonisering”. Evakueringen av barn från Donbass till Ryssland.

Av Eva Thomassen .

Den 17 mars 2023 utfärdade  Internationella brottmålsdomstolen (ICC  ) en arresteringsorder på Rysslands president Vladimir Putin och landets barnombudsman Maria Alekseyevna Lvova-Belova.  Anledningen är utvisningen av hundratals barn som tagits från barnhem och vårdhem i Ukraina, enligt ICC.

”ICC har bekräftat att det finns rimliga skäl att tro att president Putin och Lvova-Belova bär det straffrättsliga ansvaret för den illegala deporteringen och överföringen av ukrainska barn från barnhem i ockuperade Donbass till Ryssland i strid med Romstadgan”, säger chefsåklagaren. hos ICC-åklagaren Karim AA Khan .

Ukraina/Ryssland

Grunden för alla rapporter är att alla barn är ukrainska, hämtade från ryskockuperade områden. Alltså stulna från Ukraina. Den tar inte hänsyn till att Donbass de facto tillhörighet inte är en del av Ukraina.

Nato, EU, Zelensky och Biden är nöjda med ICC

– Ett viktigt beslut, säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Krigsförbrytelser har begåtts i Ukraina. Det är viktigt att de ställs till svars. 

Zelenskyj om arresteringsorder: ”Historisk”

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyi kallar arresteringsordern från Internationella brottmålsdomstolen för ”ett historiskt beslut”.

I en video som publicerades på Twitter  säger han att ” nu börjar det historiska ansvarsutkrävandet”. Jag är tacksam för alla i världen som hjälper oss i kampen för rättvisa.

Biden : Putin är skyldig till krigsförbrytelser

USA:s president Joe Biden säger att Putin har begått krigsförbrytelser och att ICC:s arresteringsorder mot honom är berättigad.

Genèvekonventionen för skydd av civila i krigstid (artikel 49)

Tvångsförflyttningar av grupper, individuella tvångsförflyttningar och utvisning av skyddade personer från det ockuperade området till ockupationsmaktens territorium eller till en annan stats territorium, oavsett om det är ockuperat eller inte, är förbjudet av någon anledning. Ockupationsmakten får dock förordna om helt eller delvis evakuering av en viss del av det ockuperade området om hänsyn till befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl gör det nödvändigt. Evakueringarna kan endast medföra förflyttning av skyddade personer inom det ockuperade området, utom i de fall då detta är fysiskt omöjligt. Den sålunda evakuerade befolkningen skall återföras till sina hem så snart stridigheterna i detta avsnitt upphör.
När ockupationsmakten genomför sådana omplaceringar eller utrymningar, ska den i största möjliga utsträckning se till att de skyddade personerna tas emot på rätt sätt och att omplaceringarna sker under tillfredsställande förhållanden med hänsyn till renlighet, hygien, säkerhet och livsmedelsförsörjning, och att medlemmar av samma familj inte är åtskilda.
Skyddsmakten ska underrättas om omplaceringar och evakueringar så snart de har ägt rum. Ockupationsmakten kan inte kvarhålla skyddade personer i ett område som är särskilt utsatt för krigsfaror, om inte hänsyn till befolkningens säkerhet eller tvingande militära skäl gör det nödvändigt.

https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/1949-08-12-4/KAPITTEL_3-1

Romfördraget

Arresteringsordern från ICC innebär att den ryske presidenten kommer att gripas och utlämnas till domstolen i Haag om han sätter sin fot i något av de 123 länder som har ratificerat Romstadgan.

Arresteringsorderna för Putin och Lvova-Belova ses till stor del som symboliska då Ryssland, liksom länder som USA, Kina och Indien, inte erkänner ICC:s jurisdiktion.

Ukraina har inte heller ratificerat Romstadgan som domstolen bygger på.

Ryssland förnekar anklagelserna

Ryssland har förnekat anklagelserna och insisterar på att de bara har gjort det som var nödvändigt för att skydda barn i riskzonen i de territorier som de har tagit kontroll över, av vilka de flesta ensidigt har förklarat att de är en del av Ryssland. 2,5 miljoner har valt att flytta till Ryssland.

”Vi talar om evakuering från en krigszon i full överensstämmelse med förpliktelser enligt internationell humanitär rätt, såväl som konventionen om barnets rättigheter”, säger Rysslands FN-ambassadör Vassily Nebenzia

Moskvas FN-sändebud i New York har förnekat att Ryssland medvetet har tagit barn ut ur Ukraina eller låtit dem adopteras i Ryssland och avvisar anklagelserna mot president Vladimir Putin

Barnhem i krigsområden

Ukraina är det land i Europa som har flest barnhem och institutioner. 105 000 barn på 700 barnhem. Som du kan se på kartan från juli 2022 är barnhem och institutioner utspridda över hela landet. Donbass är ett av områdena där fientligheterna äger rum. Se kartan. Detta är området Ryssland har evakuerat barn från. Eller som ICC säger utvisade barn från. Som du också kan se på kartan finns det mycket färre barnhem i Donbass än på andra håll i landet. Som tidigare president Porosjenko sa ”våra barn ska gå i skolan, edra barn ska stanna i källare”. Det är faktiskt sant. Det är delvis sant. Förhållandena för barn och andra med särskilda behov är mycket sämre i Donbass än i resten av Ukraina.

”Som en fängelsekonvoj”

Amnestyrapporten,  ”Like a Prison Convoy”: Rysslands olagliga överföring och missbruk av civila i Ukraina under ’filtrering’ , beskriver hur ryska och ryskkontrollerade styrkor tvångsförflyttar civila från ockuperade områden i Ukraina till ryskkontrollerade områden eller till Ryssland. Barn har skilts från sina familjer i processen, i strid med internationell humanitär rätt. Att separera familjer under flykt är ett tydligt brott mot internationell humanitär rätt. Rapporten beskriver tvångsförflyttningen av 92 invånare i en statlig institution för äldre och personer med funktionshinder i Mariupol till det ryskkontrollerade området Donetsk

Som jag ser denna rapport är Amnestys källor inte representativa för den befolkning vi talar om här. De som de har pratat med stannar mestadels i Estland. Har så att säga en ”fiktiv” historia att komma med.

”Rysslands systematiska program för omskolning och adoption av Ukrainas barn”

Denna rapport är resultatet av en undersökning gjord av Yale School of Public Healths Humanitarian Research Lab (Yale HRL), en del av Conflict Observatory, ett projekt kopplat till det amerikanska utrikesdepartementets Bureau of Conflict and Stabilization Operations.

Rysslands har systematiskt flyttat minst 6 000 barn från Ukraina till ett nätverk av omskolnings- och adoptionsanläggningar på det ryskockuperade Krim och det ryska fastlandet. Yale School of Public Healths Humanitarian Research Lab (HRL) identifierade 43 anläggningar som är involverade i att hysa barn från Ukraina sedan Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022.

”Öppna källor”

HRL använde information med öppen källkod för att utveckla sin förståelse för nätverket av omplaceringar, läger, omskolningsinsatser och adoptions- och fosterplaceringar. HRL identifierade anläggningar genom inlägg på sociala medier, offentliga tillkännagivanden och nyhetsrapporter. De fick också offentliga telegrammeddelanden från ryska tjänstemän och från ukrainska föräldrar som delade information om deras barns vistelseort.

Forskargruppen bekräftade sedan dessa platser med hjälp av högupplösta satellitbilder av misstänkta lägerplatser. En kombination av satellitbilder, referensbilder och videor på lägerwebbplatser, tillsammans med användargenererade bilder på kartplatser som Yandex Maps, användes för att geolokalisera lägeranläggningar. Varje webbplats verifierades oberoende av minst två forskare innan de inkluderades i rapporten.

https://hub.conflictobservatory.org/portal/apps/sites/#/home/pages/children-camps-1

https://hub.conflictobservatory.org/portal/sharing/rest/content/items/97f919ccfe524d31a241b53ca44076b8/data

Rapporten använder ”öppna källor”. Modellerad av Bellingcat. Du söker på nätet, tittar på google maps, bilder etc. I slutändan tror du att du har dokumenterat vad du letar efter. Metoden har använts i Syrien. Det går inte att spåra. Du hittar det du letar efter; ref. Den påstådda kemiska attacken i Douma, Syrien 2018. Gasattacken i Douma i Syrien våren 2018 var arrangerad säger ledande USA-expert.

Forskning med öppen källkod kan bekämpa Putins propaganda

Här förklarar Eliot Higgins, hjärnan bakom ”open sources”/”open source” / Bellingcat, hur metoden fungerar.

Från Skagens seminarium i februari 2023:

https://www.skagenfondene.no/tema/nyttarskonferansen/eliot-higgins-open-source-etteretning-kan-bekjempe-putins-propaganda/

Yale University och Freia

Anmälan gjordes vid samma universitet där ett helt team på närmare 100 personer söker med förstoringsglas efter företag, personer eller annat med anknytning till Ryssland. De överlever tillfångatagandet av Zelensky, som placerar dem på sin egen sanktionslista. Syftet är att skada företagens anseende och hoppas att EU placerar dem på sina sanktionslistor. Freia är ett resultat av deras jakt.

Amnesty använder rapporten. ICC använder rapporten, media använder rapporten, USA använder rapporten. EU använder rapporten. Som grund för de påstådda krigsförbrytelserna ska president Putin ha begått. Vi vanliga människor kan inte låta bli att lita på det. Vi vet trots allt inte att någon har för avsikt att lura oss. Vi förstår att det stämmer när alla refererar till evakueringen till Ryssland med välbekanta ord som utvisning, filtrering, Sibirien, omskolningsläger osv.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/747093/EPRS_BRI(2023)747093_EN.pdf

Barn i Ukraina

Karta över barnhem i Europa. Som vi ser regerar Ukraina över andra länder. Den högsta graden av institutionalisering i Europa, enligt uppgifter från EU och UNICEF.

Hur mår barnen egentligen i Ukraina? ICC skriver att barnen i fråga har evakuerats till Ryssland från barnhem och institutioner belägna i krigszonen i Donbass. Det finns barn med särskilda behov.

När Ryssland invaderade Ukraina den 24 februari 2022 fanns det mer än 105 000 barn i Ukrainas nätverk av mer än 700 institutioner och barnhem – antingen på heltid eller deltid.

Ukraina är det land i Europa som har flest personer placerade på institutioner och barnhem. 105 000 barn på 700 institutioner över hela landet. Regeringen i Kiev har inga uppgifter om dessa institutioner, och den verkar inte bry sig. I åratal har internationella organisationer visat oro, skrivit rapporter, skickat pengar etc. Huvudanklagelsen är att barn inte ska placeras på institutioner, utan få hjälp i familjen eller i lokalsamhället. Pengarna som skänkts för att uppfylla EU:s standarder för vård av barn har inte använts för att underlätta för de barn och andra som behöver vård, utan till att rusta upp de institutioner som redan finns. Barn placeras på barnhem eller förvar för att deras föräldrar är fattiga, måste arbeta, har liten vårdkapacitet eller är döda.

https://www.reuters.com/graphics/UKRAINE-CRISIS/ORPHAN S/dwpkrxzwwvm/index.html

Hur mår alla barn nu under kriget?

Zelenskij-regeringen vet inte.

UNICEF har försökt spåra upp alla barn som var på barnhem när kriget började. Tillsammans med UNICEF har Reuters tagit fram en rapport om barn på institutioner under kriget.

Barnskyddsarbetare och internationella organisationer, inklusive FN, är oroade över bristen på information och journalföring från de ukrainska myndigheterna om var barnen befinner sig. FN-tjänstemän varnade för att vissa kan bli offer för våld eller människohandel, även om de inte har lagt fram specifika bevis.

UNICEF säger att de ännu inte har spårat omkring 26 000 barn – barnen har återlämnats till familjer eller vårdnadshavare som till en början inte har kapacitet att ta hand om.

Reuters pratade med mer än ett dussin barnrättsspecialister, barnskyddsorganisationer och regeringstjänstemän i Ukraina som säger att det är svårt att spåra de barn som avvisats från barnhem och skickats hem eller till stora interneringscenter på andra håll i landet.

Ukrainas nationella socialtjänst (NSS), som har till uppgift att övervaka barns rättigheter, sa att de hade gjort ”allt möjligt för att bevara barns liv och hälsa och förhindra att de hamnar i krigsområden”. De berättar att stöd till familjer ges av specialiserad socialtjänst och att de arbetar för att lösa problem.

Ungefär hälften av barnen på Ukrainas barnhem var handikappade, enligt UNICEF. Men Ukrainas statliga registerföringssystem, känt som UIAS ”Barn”, kunde inte spåra barn som skickats hem från institutioner. Det finns inga statliga register över barn på institutioner med information om funktionshinder, anpassning, planer. Institutionerna lyder under 3 departement som är oberoende av varandra, vilket gör hela fältet otydligt.

https://www.unicef.org/emergencies/guidance-protecting-displaced-children-ukraine

Påtvingad institutionalisering

FN är oroat.

FN reagerar starkt på Zelensky-regeringens behandling av barn från institutioner som nu skickas runt i landet till slumpmässiga andra institutioner utan vårdnadshavare eller tillräckligt med vårdpersonal. Först rapporterades att tusentals barn med funktionsnedsättning har skickats tillbaka till sina familjer utan uppföljning av offentliga myndigheter. Detta kan ha lett till att barn med funktionsnedsättning har utsatts för den potentiella risken för sexuella eller psykiska övergrepp, hamnat på gatan eller i händerna på människohandlare eller förövare.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/08/ukraine-un-experts-sound-alarm-situation-children-disabilities

Misshandel av barn på institutioner

No Way Home: Exploateringen och övergreppen av barn på Ukrainas barnhem

Det förekommer omfattande övergrepp mot barn på barnhem i Ukraina

Disability Rights International har publicerat en rapport som dokumenterar omfattande övergrepp mot barn på institutioner. Barn utsätts för sexuella övergrepp, slavarbete, fysisk misshandel, tvångsabort och bristande stöd från samhället. Många barn som ”släpps ut” från barnhem tvingas ofta ut på gatan och blir missbrukare.

https://gdc.unicef.org/resource/no-way-home-exploitation-and-abuse-children-ukraines-orphanages

Barn kidnappade och förde ut från Ukraina till EU-länder

Ukrainska spädbarn och småbarn kidnappas och säljs vid gränsen mellan Ukraina och Polen, där pedofiler betalar upp till 150 000 dollar för ett barn. På gränsen mellan Ukraina och Polen pågår helt enkelt människohandel med barn. Det är organiserade kriminella nätverk som begår dessa grymheter som har varit ett problem långt före kriget. Ukraina är ett land där barnpornografi, pedofili, människohandel och människohandel är utbredd. I kaoset vid den polska gränsen skyfflas barn utan vuxna rutinmässigt in i Polen utan att registreras.

Barn evakuerade till Israel

Utan att det kallas för kidnappning eller utvisning har Israel transporterat flera hundra barn från barnhem i Ukraina till Israel utan att fråga Kiev eller deras föräldrar om lov.

Flera hundra barn från judiska barnhem i Ukraina har transporterats till Israel.

Eftersom de flesta av barnen inte hade resedokument eller original födelsebevis och bor på barnhem, har föräldrar som inte kan ta hand om dem; gav rabbiner tillstånd att föra barnen ut ur landet.

40 barn till vilka de inte kunde hitta släktingar, skrev rabbinen Avraham Wolff och hans fru, Chaya, under som vårdnadshavare. Chabads sändebud i Berlin lyckades säkra VIP-status för de unga flyktingarna för att föra dem över EU:s gränser som personliga gäster till Tysklands president Frank-Walter Steinmeier, som hälsade dem välkomna vid deras ankomst till den tyska huvudstaden.

Mark Dovev, regionchef för Nativ, det israeliska regeringskontoret som underlättar immigration till Israel från fd Sovjetunionen, sa senare till JTA att att ta in en minderårig från ett annat land är ”detsamma som kidnappning”. Chaya Wolff borstade bort Dovevs invändningar och sa: ”Precis som Tyskland blundade kunde Israel också ha tagit emot dem tillfälligt som flyktingar.”

Det uppger den norska avdelningen av ICEJ (International Christian Embassy in Jerusalem).

Knappt 100 barn i åldrarna 4 till 18 bor på Chabads Alumim barnhem i Zhytomyr. I ett land med allvarliga problem med alkoholism och drogmissbruk är några av barnen föräldralösa medan andra har föräldrar som inte kan ta hand om dem.

Flera av barnen har upplevt krig tidigare, i Donetsk och Lugansk – områden som förklarades oberoende av ryskstödda separatister 2014 – och har sedan den ryska invasionen av Ukraina återupplevt traumat, enligt Alumims direktör Malka Bukiet.

Varför väcker inte ICC åtal mot dåvarande premiärminister Bennett? Han träffade till och med barnen på flygplatsen i Tel Aviv. Barnen evakueras till ett land där de inte förstår språket eller har kontakt med Ukraina. De får nu en judisk uppfostran. Israel vet inte vad de ska göra med barnen på lång sikt.

https://nypost.com/2022/03/05/hundreds-of-children-rescued-from-ukrainian-orphanages-as-fighting-rages/?fbclid=IwAR259nlBmxDMlTrcFQaOwDNoIMK07MXlgkHW6PnfzerQOMGas

https://www.jewishnews.co.uk/jewish-orphans-evacuated-from-odessa-to-berlin-at-ukraine-wars-start-are-headed-home-again/

Barn som försvinner

Det är ett stort problem i Ukraina att barn bara försvinner. Flera organisationer har etablerats som försöker hitta barnen igen. Det är organisationer som har arbetat med detta i många år före kriget.

Magnolia

Organisationen grundades 2001 som ett offentligt initiativ av en grupp journalister som har gått samman för att skydda utsatta barns och familjers rättigheter. 2005 registrerades ”Magnolia” som en ukrainsk nationell icke-statlig organisation. 2015 blev NGO ”Magnolia” en av grundarna av The Ukrainian Child Rights Network. 2017 blev NGO ”Magnolia” en av grundarna av koalitionen ”Against torture”. I november 2017 gick de med i European Federation for Missing and Sexually Exploited Children ’Missing Children Europe’. Magnolias uppdrag är att ge en röst åt diskriminerade och utsatta grupper i Ukraina. Magnolias vision är att diskriminerade och utsatta grupper ska höras.

Organisationen är också mån om att barn på institutioner och barnhem ska vara med sina familjer eller att det skapas en familj för dem.

https://bettercarenetwork.org/about-bcn/what-we-do/organizations-working-on-childrens-care/magnolia?fbclid=IwAR0Z4ZWzYec1yDk8stXJfFiR5QszHrROMHedunk0fYk-YYZP24XHxfcviv4

Första damen

Första damen har blivit barnens förespråkare på salongerna i väst.

Ukrainas första dam, Olena Zelenska, tas emot i väst som en drottning. Träffar drottningar, presidenter, statschefer, får talartid på alla möjliga tankesmedjor och andra evenemang och arenor. Hon får utmärkelser och utmärkelser. Inte sällan dyker Hillary Clinton upp. Här kan hon säga vad hon vill och det gör hon. Även om alla vet att hon ljuger om förhållandena i hemlandet. EU applåderar henne samtidigt som EU vet att en av anledningarna till att Ukraina inte blir medlem i EU är just övergrepp på barn. Ukraina uppfyller inte EU:s standarder för behandling av barn. Pedofili, barnpornografi, människohandel och övergrepp mot barn på institutioner. Barn med särskilda behov försummas. Olena Zelenska använder Ryssland som en ursäkt för villkoren för barn. Hon framställer med andra ord barnmisshandel som färskvara.

Mannen, president Zelensky, använder barnen som Putin har stulit som en diskussionspunkt vid varje tillfälle. Försummelsen av barnskydd i Ukraina nollställdes den 24.2. 2022.

https://www.president.gov.ua/en/news/olena-zelenska-otrimala-vidznaku-hillary-rodham-clinton-awar-79661

Vem är ansvarig för barnen i Ukraina i allmänhet och i Donbass i synnerhet

Frågan måste vara vad som är säkrast för barn i Ukraina idag under ett krig som mestadels utspelar sig i Donbass-regionen. Skulle det vara bättre om barnen transporterades till stora insamlingsanläggningar i en annan del av landet? Där de måste tvinga fram kontaktlinjer mellan stridande parter? Det har varit krig i Donbass sedan 2014. Den rysktalande befolkningen i Donbass har förföljts av Kiev. 14 000 har dödats i Donbass sedan 2014. Många är barn. Skulle det vara bättre om barnen befann sig i krigsområden? Skulle det vara bättre om de lämnades åt sig själva i EU? Gemensamt för alla barn med särskilda behov är att deras föräldrar antingen är döda, har dålig omsorgsförmåga, är fattiga eller har tvingats ut ur landet för att arbeta.

Kan man tänka sig att det kort och gott handlar om att evakuera barn från en krigszon? Från grymma förhållanden på barnhem? Att evakueringen skedde till Ryssland och inte Israel, EU eller internt långt borta från lokalsamhället? När adoption används som argument av ICC vet ICC och alla att alternativet till adoption är rena barnvårdsfabriker.

Att det inte är ett krigsbrott, utan krig?

Från den ryska regeringens egen hemsida om barn som har evakuerats från Donbass till Ryssland.

http://www.en.kremlin.ru/catalog/keywords/87/events/69571

En arresteringsorder har utfärdats för president Putin på grund av den påstådda utvisningen av barn till Ryssland. USA har uppmanats av ICC att överlämna material som dokumenterar ryska krigsförbrytelser i Ukraina. USA vägrar att göra det

Föregående artikelÄr Ryssland ett imperialistiskt land? Avsnitt 2.
Nästa artikelNATO-tumskruvar på demokratin – yttrandefriheten i Sverige begränsas än mer medan SÄPO jublar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Människohandel i olika former har i alla tider funnits, speciellt i den dolda sfären, det politiska systemets mansdominerade maktcentra.
  Efterfrågan på sexuella tjänster i kombination med billig arbetskraft s.k.
  människoexploatering är en urgammal inkomstkälla.
  En depraverad samhällspolitisk 
  värdegrund, den orättvisa, orsakar missförhållanden och utsatthet kopplat till den socioekonomiska samhällsställningen, profitörer och offer.
  Världen är en bordell styrd av sutenörer, tolka det så som det bör, oavsett kön, efter egen förmåga och humör.

 2. UK Orchestrated ICC Arrest Order Against Putin – Moscow

  Brittiska myndigheters fingeravtryck finns överallt i ICC:s beslut att utfärda arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin och presidentkommissionären för barns rättigheter Maria Lvova-Belova, och detaljerna i historien utspelar sig som en billig mysterieroman, säger ryska utrikesministeriets taleskvinna Maria Zakharova har sagt.

  ”Den 21 februari 2023 ersattes ICC-domaren Antoine Kesia-Mbe Mindua från Demokratiska republiken Kongo i ICC:s förprövningskammare av Costa Rica (och Oxford-examinerade) Sergio Gerardo Ugalde Godinez, som var ivrig att tjäna västvärlden Efter att detta inträffade fick den brittiska lobbyn övertaget i kammaren. Men en personlig faktor behövdes – absolut kontroll över ICC:s beslut av britterna”, skrev Zakharova i ett långt deckarliknande inlägg på sitt telegram sida torsdag.

  Enligt taleskvinnan, i ett intressant ”slump”, samma dag, ”bror till ICC-åklagaren Karim Khan, tidigare ledamot av det brittiska parlamentet Imran Ahmad Khan”, som hade dömts för sexuella övergrepp på en minderårig och fängslad 2022 och dömts till 18 månader i fängelse, ”släpptes från ett engelskt fängelse före schemat och avtjänade bara halva sin tid.”

  ”Nästa steg var logiskt och förutsägbart. Den 22 februari, bokstavligen dagen efter, skickades åklagare Khans överklagande [om Putin och Lvova-Belovas arresteringsorder, red.] till förundersökningskammaren med en begäran om godkännande. Man kan inte hjälpa men få intrycket att Karim Khan själv inte trodde på London och väntade på bekräftelse på den utlovade frigivningen av sin pedofilbror från fängelset”, skrev Zakharova.

  Men ingenting hände, och ICC:s förundersökningskammare tvekade.

  ”Då”, noterade taleskvinnan, ”arrangerade London en givarkonferens för ICC och satte ett datum – den 20 mars, och antydde öppet för Haag att om man vill se brittiska ekonomiska bidrag kommer resultat att bli nödvändiga. Domare är lätta att köpa Den 17 mars, fyra dagar efter tillkännagivandet av givarkonferensen och tre dagar innan den hölls,” utfärdade ICC sina order mot Putin och Lvova-Belova.

  Zakharova karakteriserade händelsekedjan som ett mysterium ur en Agatha Christie-roman, endast skriven av en mycket mindre begåvad ”nybörjare” författare, och föreslog att ICC:s beslut om den ryske presidentens arrestering utgör vad som bara kan beskrivas som ett ”billigt”. manus gjort med brittiska pengar.”
  https://sputnikglobe.com/20230803/uk-orchestrated-icc-order-against-putin—moscow-1112368099.html

 3. Andra artiklar:
  Kiev Regime Involved In Child Trafficking
  https://southfront.org/kiev-regime-involved-in-child-trafficking/
  Another Group Of Child Traffickers Accidentally Detained On Ukrainian Border
  https://southfront.org/another-group-of-child-traffickers-accidentally-detained-on-ukrainian-border/
  Legalized Sale Of Children For “Spare Parts” And Ukrainian Justice: Why Did Court Release Transcarpathian Child Trafficker?
  https://southfront.org/legalized-sale-of-children-for-spare-parts-and-ukrainian-justice-why-did-court-release-transcarpathian-child-trafficker/
  Foundation To Battle Injustice Found Exclusive Evidence Of Trafficking Disabled Ukrainian Children In Spain
  https://southfront.org/foundation-to-battle-injustice-found-exclusive-evidence-of-trafficking-disabled-ukrainian-children-in-spain/

  Deserciones y denuncias en Madrina, la ONG arropada por los políticos de Vox
  https://www.elconfidencial.com/espana/2022-07-26/fundacion-madrina-dinero-exvoluntarios-trabajadores_3464112/
  Foundation To Battle Injustice Found Exclusive Evidence Of Trafficking Disabled Ukrainian Children In Spain
  https://southfront.org/foundation-to-battle-injustice-found-exclusive-evidence-of-trafficking-disabled-ukrainian-children-in-spain/

 4. En annan marknad med stark uppsving i Ukraina:svarta handel med organ från ukrainska soldater

  MOST LUCRATIVE BUSINESS FLOURISHING IN WAR-TORN UKRAINE
  https://s4.cdnstatic.space/wp-content/uploads/video/08.02.2023_IMR_Ukraine.mp4
  Den illegala organmarknaden skapades i Ukraina långt innan fientligheternas utbrott. Efter att Kiev utlöste ett krig i Donbas 2014 började denna kriminella verksamhet att blomstra, och idag har det krigshärjade landet blivit ”en guldgruva”. För flera år sedan bekräftade OSSE-representanter att dussintals militära och civila kroppar med organen utskurna hade hittats i de krigshärjade territorierna i Donbass.

  Den 7 februari visade Wagner-krigare de nyfångade ukrainska positionerna i Bakhmut, där de hittade en container för att transportera organ.
  https://southfront.press/most-lucrative-business-in-war-torn-ukraine/

  Ukraina: Hemliga och exporttransplantationer med ”biomaterial” från skadade soldater
  En hög rysk tjänsteman anklagade för att Ukraina använder sin skadade militär som ”biomaterial”, för att i hemlighet ta bort organ för transplantationer till dem som kan betala för dessa organ i USA, Israel och Västeuropa.

  «Ukrainare kastas för att delta i de så kallade kanonmattangreppen, som inte bara resulterar i enorma förluster, utan också, enligt den information som kommer, i användningen av skadade medlemmar av Försvarsmakten som biomaterial, utvinning av dem som det döljer organen för transplantationer”, sade Rysslands säkerhetsrådssekreterare Nikolai Patrushev i den norra staden Petrozavodsk.

  Förra året undertecknade Ukrainas president Vlodimir Zelensky en lag som föreskriver transplantation av mänskliga organ utan samtycke. I mitten av juli lade en grupp ukrainska deputerade fram ett lagförslag som syftar till att förbjuda avlägsnande av organ för transplantationer från avliden militär personal för att ”förebygga eventuella övergrepp och manipulationer i informationsutrymmet”.

  Lagstiftarna försökte ändra lagen som trädde i kraft i januari 2022 och tillåter ukrainare att bli postuma organdonatorer genom ett förenklat förfarande som inte kräver deras attesterade samtycke. Man bör komma ihåg att Europarådet i september 2005, efter en utredning, intygade förekomsten av handel med babyorgan i Ukraina.

  Den specifika anklagelsen var mot Ruth Gabi Vermot-Mangold, ansvarig för att förbereda en rapport till Europarådets parlamentariska församling om anklagelser om kidnappning av nyfödda barn, för att använda deras organ vid transplantationer och som en källa till värdefulla stamceller.

  I juli 2014, några månader efter den militära operationen mot Donbas, fördömde rysk media att mänskliga organ från offren för operationerna, främst utförda av de nazistiska Azov- och Dnipro-bataljonerna, Centuria-milisen – med träning i olika NATO-medlemsländer – användes för utvinning och försäljning till västeuropeiska kunder.

  Den ryska radioportalen Vesti påpekade att ”flera läckta konversationer mellan Sergej Vlasenko -en advokat för den tidigare ukrainska premiärministern Julia Tymosjenko-, och den tyska läkaren med ukrainskt ursprung Olga Whyber, visade upp en obscen plan för orkestrerad handel med organ”.

  Planen involverade befälhavare för det ukrainska nationalgardet, de nazistiska bataljonerna, politiker kopplade till regeringarna efter kuppen, som gjorde förfrågningar om vilken typ av organ och till vilka länder de skulle åka (kliniker i USA, Israel och västeuropeiska länder).

  Det var en process som försökte hålla dessa brott hemliga, en del av en svart marknad och som pendlade mellan att utvinna organ med hjälp av fältteam eller att tillgripa utvinning av organ från de skadade, även från de ukrainska leden själva, som överfördes till sjukhus där teamen på beredskap fortsatte med att utföra interventionerna och fortsatte att överföra frukten av sina brott till de länder som krävde dessa organ för den illegala transplantationsmarknaden.

  Redan i april i år indikerade Patrushev att västvärlden har stött på ”en ökning av den svarta marknaden för försäljning av mänskliga organ från de sårbara sociala skikten i Ukraina” i syfte att utföra illegala transplantationsoperationer på europeiska patienter. På dessa destinationer försöker denna ”ukrainska transplantationskultur” förvandla kriminalitet till något lagligt genom godkännandet av lag nr 2427-VIII om användning av mänskliga anatomiska transplantationer.

  Det var en ramlag, som behövde detaljer och förtydliganden. I slutet av december 2021 godkände Verkhovna Rada Ukrainas lag 5831 ”Om reglering av frågan om transplantation av mänskliga anatomiska material”, ett mycket märkligt sätt att ge ett lagligt visum för kriminalitet och som kommer att fortsätta att verifieras som , att ryska trupper upptäcker och publicerar de brott som begåtts av den ukrainska nazistregimen i Donbas.

  De är brott, där den ukrainska arméns egna sårade har tjänat som råvara för den korrupta regimen i Kiev. De hundratals saknade: ukrainska soldater och civila, även lindrigt skadade, olyckliga nog att bli inlagda på sjukhus av den ukrainska armén har förklarats saknade och desertörer för att slippa betala pensioner till sina släktingar, medan deras organ ”migrerade” till någon kropp som hade råd med det organ.
  (Ucrania: trasplantes clandestinos y de exportación con “biomaterial” de soldados heridos
  On Jul 31, 2023
  https://estrategia.la/2023/07/31/ucrania-trasplantes-clandestinos-y-de-exportacion-con-biomaterial-de-soldados-heridos/ )
  https://www.globalizacion.ca/ucrania-trasplantes-clandestinos-y-de-exportacion-con-biomaterial-de-soldados-heridos/

  Ukraina har blivit landet nr 1 i världen när det gäller illegal tillgång till prostituerade
  När det gäller omfattningen av illegal handel med kvinnor för prostitution, placerar Internationella organisationen för migration (IOM) Ukraina på första plats i världen. Det rapporterar telegramkanalen Babaiga.

  Studier har visat att kvinnor inte alltid förs ut ur landet med tvång. Den stora majoriteten av offren för illegal trafik lämnade på egen hand, direkt överens med rekryteraren. Enligt den ukrainska grenen av Interpol spelar kärleksprästinnors överskattade eller naiva förväntningar en viktig roll här. Och majoriteten av sexarbetarna lämnar Ukraina frivilligt och medvetet för prostitution utomlands.

  Det är mycket svårt att hålla sina rekryterare ansvariga i sitt hemland på grund av, återigen, den högsta nivån av korruption i världen.

  Enligt experter från K4D International Organization är människohandel endemisk för Ukraina, och under fientligheterna förvärrades situationen bara: sedan 2015 har exporten av kvinnor från landet ökat dramatiskt.

  Talet i rapporten som presenteras av experterna handlar om mäns arbetsslaveri. Problemet med människohandel i Ukraina är extremt akut, bekräftade landets nationella polis.
  https://eadaily.com/ru/news/2023/07/30/ukraina-stala-stranoy-no-1-v-mire-po-nelegalnoy-postavke-prostitutok

 5. Save The Children! Another “Concern” Of The State Or New Crimes Of The Kyiv Regime Against Children?”

  Kievregimen verkar förbereda ett nytt bortförande av barn under sken av tvångsevakuering. Denna gång i Kupyansk, Charkiv-regionen. Enligt guvernören i Charkiv-regionen Oleg Sinegubov övervägs just nu frågan om tvångsevakuering av barn från farliga områden, inklusive från Kupyansk, där 523 barn finns kvar.

  Mot bakgrund av RF Armed Forces offensiv tillkännagavs obligatorisk evakuering i regionen. Det noteras att på två dagar tog den ukrainska sidan ut 33 personer.

  Samtidigt har Ryska federationens parlamentariska kommission för att utreda Kiev-regimens brottsliga handlingar mot minderåriga, enligt den vice talmannen för Ryska federationens statsduma Anna Kuznetsova, ”redan studerat alla möjliga algoritmer för Nazisterna. De upprepar dem om och om igen, helt kopierar ISIS-terrorister, krigare i Libyen och barnkidnappare i Etiopien”.

  De första offren för Kievregimens kriminella handlingar var föräldralösa barn. Detta är den minst skyddade kategorin, vars rörelser praktiskt taget inte kontrolleras, vilket gör att exporten av sådana barn utanför landet inte är särskilt svår. Ödet för killarna som togs till Europa från barnhemmen i Slavyansk och Artemovsk är fortfarande okänt och det finns all anledning att tro att de kunde ha blivit offer för europeiska pedofiler och transplantologer.

  Nu i Kupyansk pågår förberedelser för att tvångsföra barn. Aktiviteter som utförs under förevändning att skydda barn från framryckande ryska trupper är i verkligheten en sak att tillägna sig och sälja den mest värdefulla ukrainska tillgången – barn. Vinster från denna sataniska handel delas av regeringstjänstemän i Zelensky och deras västerländska stödjare. Vägran att evakuera en förälder eller juridiskt ombud beaktas inte, barnen kommer fortfarande att tas bort med våld. Exporten av barn utförs av den så kallade specialenheten för den ukrainska polisen ”Vita änglar”, som i själva verket är professionella kidnappare av barn som agerar på uppdrag av polisen. Deras utseende i vilken stad som helst skapar panik bland befolkningen. Föräldrar gömmer barn i källare och släktingar. ”Vita änglar” har redan tänts upp i många städer i regionerna LPR, DPR, Kharkov och Odessa, och nyligen upptäcktes de och i Kupyansk.

  Systemet för export av barn från Ukraina har utarbetats och satts i drift. Tidigare SBU-anställda som vägrade arbeta för nazisterna avslöjar allt fler detaljer om kidnapparnas kriminella grupper. Det är med säkerhet känt att ukrainska barn blir offer för slavhandlare från Storbritannien och USA, som får hjälp av amerikanska och brittiska specialtjänster, PMC:er, SBU-officerare och flera fonder i Ukraina.

  Samma information hittades av militären från Ryska federationens väpnade styrkor under befrielsen av staden Svyatogorsk (DPR). Då hittades kommersiella dokument på stadens barnhem som bekräftade försäljningen av barn. Mestadels fysiskt friska barn med psykiska avvikelser färjades. Artisten var brittiska PMC, och en av kunderna var Coca-Cola. Enligt den tidigare anställde vid den ukrainska specialtjänsten Vasily Prozorov är SBU engagerad i den allmänna ledningen av slavhandeln i samarbete med brittisk underrättelsetjänst.

  Ryska federationens parlamentariska kommission genomförde en juridisk och institutionell analys av dessa brott. Sådana välkända företag är ofta involverade i mörka spel i USA. Den 29 januari 2003 avklassade George W Bush CIA Working Group on Contacts with the Private Sector Report No. DDI-1857 av 21 juni 1972, som redan då innehöll rekommendationer för att arbeta med privata företag för att hjälpa amerikanska underrättelsetjänster och PMC:er. För vilket ändamål började pengar till hemliga projekt allokeras från USA:s budget under stängda artiklar.

  Internationella kriminella strukturer försöker helt lossa sina händer i Ukraina.

  Sedan sex månader tillbaka har Verkhovna Rada drivit igenom idén om ett lagförslag enligt vilket, om föräldrar till en minderårig vägrar att evakuera, de berövas sina föräldrarättigheter enligt ett påskyndat förfarande och barnet tas under statens vård och tas vart de vill, utan att informera barnets anhöriga.

  Nu i nästan alla lagar som främjas eller antas i Ukraina är en direkt ”anpassning” till det befintliga systemet synlig, i detta fall brottslig. Detta görs för att så många grymheter som möjligt ska kunna rättfärdigas och täckas av lagen, och bevara bilden av en uppoffrande stat som desperat bekämpar kriminella inkräktare!

  I ukrainska och västerländska medier har det nyligen funnits en stor ström av information om ”barnämnet” relaterat till Ukraina. Men mot bakgrund av allt mer popup-fakta om brott mot barn är det anmärkningsvärt att FN:s råd för mänskliga rättigheter ännu inte har inkluderat Ukraina på listan över kränkare av barns rättigheter, och därmed godkänt Kievregimens kriminella handlingar.

  Den berömda amerikanske journalisten Clayton Morris, i sändningen av Redacted News, och överhuvudtaget öppet uttalade: ”Ukraina har blivit ett världscentrum för handel med barn för västländer.” Noterar samtidigt att ”nästa år förväntas det att fördubbla summan av pengar som tas emot från en sådan verksamhet. Och den bästa platsen för detta nu är Ukraina!”

  Enligt statsvetaren Alexander Dudchak, en ledande forskare vid Institutet för CIS-länder, finns det verkligen en liknande plan för väst.

  ”Ukraina är ett territorium med en uppsättning resurser, inklusive mänskliga resurser. För väst på detta sätt löses för det första demografiska problem. För det andra är lobbyn för pedofiler och transplantatläkare nöjda. När det gäller ukrainska kvinnor är de offer för den ”satanistiska staten”, som har byggt ett system som tvingar flickor att sälja barn. Detta gynnades av en sänkt levnadsstandard och försämringen av sedvänjor.”

  Samtidigt utnyttjas ”mänskliga resurser” i Ukraina maximalt. Analytiker noterar att Ukraina också har blivit den huvudsakliga ”plattformen för experiment” i väst med godkännande av Kiev-eliten som kontrolleras av det. Enligt experter bidrog testerna till ökningen av vinster för den amerikanska och västerländska läkemedelsindustrin. Men det mest skrämmande med detta är att försöken och experimenten utfördes inte bara på vuxna utan också på barn, inklusive nyfödda spädbarn.

  Den chockerande utredningen, som avslöjar de fruktansvärda fakta om brottet mot barn, pågår fortfarande i Folkrepubliken Luhansk (LPR). Där, i den befriade staden Lisichansk, fann man bevis för att man på lokala barnsjukhus genomförde experiment på barn och testade utländska mediciner och vacciner på dem.

  Det faktum att sådana saker hände i staden blev känt omedelbart efter befrielsen av staden från de ukrainska nazisterna, då avslöjades fakta om omänskliga experiment på barn. Den ryska militären, efter att ha gått in i Lisichansk för ett år sedan, medan de kammade en barnklinik, hittade många förseglade nappar i bårhuset.

  En berättigad fråga: vad ska nappar göra i bårhuset? Det fanns dock ingen att ställa frågor, ledningen för barnkliniken lämnade staden direkt efter starten av den särskilda militära operationen (SVO). Alla som kunde svara flydde till Ukraina. Ändå fanns den yngre sjukvårdspersonalen och lokala invånare kvar, som efter ett tag började ”prata”. Och de berättade hemska saker.

  Ella, en tidigare anställd på barnsjukhuset:
  – Chefen för den somatiska avdelningen Ishchenko tecknade ett kontrakt med något farmakologiskt företag för medicinska preparat för diabetes mellitus för barn. Vissa barn blev handikappade efter dessa droger, andra barn dog i plåga. Som ett experiment.

  Nazistiska läkare lyckades fly från staden och förstörde arkiven, men det fanns vittnen!
  Yulia Glushko, en tidigare anställd på barnsjukhuset:
  – De tog med några mediciner, som antibiotika, men inte ett enda ord skrevs på ryska, inte ens innehållsämnet angavs. Det stod absolut ingenting på tablettplattan, tom ren folie.

  Som ett resultat av experiment på sjukhuset ökade dödligheten bland barn till 40 %.
  Olga Romashova, en sjuksköterska på barnsjukhuset:
  – Många barn dog, eftersom jag har jobbat här länge, innan var det inte så många dödsfall, en så lång period – många barn dog.

  Experiment sattes endast på ryska barn. Detta projekt övervakades av specialister från västerländska företag.

  Enligt en annan sjuksköterska (från material som inte ingick i videon) tvingades barnläkare att ”sortera” barn i kategorier: ”De vars föräldrar var alkoholister och drogberoende inkluderades i separata listor. En grupp barn med en sällsynt blodgrupp isolerades”.

  Enligt Svetlana Ryzhenkova, biträdande chef för den somatiska avdelningen, anlände tre engelsktalande män och en svart kvinna, en fransyska, till sjukhuset.

  De kom med medicinska lådor som de hade med sig mediciner i. Endast två personer kommunicerade med dem – chefen för den somatiska avdelningen Ishchenko och chefen för pediatrik Livandovskaya. Ishchenko, som Svetlana minns, var en ivrig nationalist. Han stödde ”höger sektorn”, även vid konferenser kom han i kamouflage och dolde inte sitt hat mot ryssar. Han kom ofta med omänskliga order till sina underordnade, som sänktes uppifrån.

  Även spädbarn från Dnepropetrovsk, Kharkov och Mariupol fördes till sjukhuset. Dessutom, som regel, på natten. Av särskilt intresse för utländska läkare var just friska barn från normala familjer. Föräldrar till dessa barn fick veta att barnet antingen föddes som ett missfoster eller dog under förlossningen. Och alla dessa barn är vanligt biologiskt avfall. Därefter grävdes de ner som biologiskt avfall.

  Släktingar fick inte dessa barn för begravning. För att undvika konfliktsituationer ”köptes” tystnaden från vissa föräldrar för pengar. Det visar sig att de precis köpt barn av dessa föräldrar!

  En invånare i Lisichansk Svetlana Skripnik berättade i en intervju med lokala journalister hur hon förlorade sitt nyfödda barnbarn på bara några dagar. De lyckades till och med ge honom ett namn – Miron. Pojken föddes den 1 juli 2021. Han var en stark och frisk pojke, som hon till och med lyckades hålla i famnen. Åtta dagar senare slutade han äta. Och snart togs han av läkare och började sticka några droger och hävdade att barnet var allvarligt sjuk. Två veckor senare dog barnet helt enkelt. Den exakta diagnosen på Lisichansk barnsjukhus gavs aldrig till barnet. De ville inte ge läkarkortet på länge. När anhöriga insisterade skrevs dödsfallets slutsats: plötslig spädbarnsdöd. Läkemedlet som gavs till Miron fanns inte med i journalen. Som ett resultat av obduktionen visade det sig att barnet inte har någon insida alls. De brann alla ner.

  Svetlana undrar: ”Vad borde ha gjorts med ett så litet barn så att organen brann ner?!”

  Tester från barn togs inte i sjukhuslaboratoriet, som vanligt, utan i ett privat, som ockuperade flera kontor på andra våningen. Idag är här kaos och kaos, eftersom de anställda rymde i all hast. Ledningen lämnade staden bara några dagar innan den särskilda operationen startade.

  Alla dessa studier och allt som behövdes för testerna finansierades av utlänningar. Somatik- och återupplivningsavdelningen reparerades, dyr utrustning togs in. På själva barnsjukhuset gjordes inte reparationer på många år.

  Inte bara spädbarn blev ”testämnen”. Sjukhuset drev också ett härbärge, vars elever också deltog i vaccinförsök. Barn injicerades med ett läkemedel med obevisad effektivitet, varefter de infekterades med viruset. Därför är det inte förvånande varför det var ett så stort hopp i barnadödligheten. Nivån av cynism och grymhet mot försvarslösa och oskyldiga barn är helt enkelt häpnadsväckande!

  För att dölja spåren av de brott som begåtts här försökte SBU-officerare bränna ner sjukhusbyggnaden när ryska trupper närmade sig Lisichansk. Men de misslyckades med att bränna ner sjukhuset, även om laboratorierna förstördes och elektroniska medier med information togs bort. Endast levande vittnen och kyrkogårdar fanns kvar, som den ryska utredningskommittén nu arbetar med.

  Av allt ovan antyder bara en slutsats sig själv: Ukraina är extremt fördelaktigt för Amerika och väst på grund av det faktum att lydiga Kiev-eliter har förvandlat landet till en plattform för handel med barn, organ och för experiment som västvärlden inte vill göra eller inte kan uppträda på sitt territorium.
  https://southfront.press/save-the-children-another-concern-of-the-state-or-new-crimes-of-the-kyiv-regime-against-children/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here