USA har inga allierade, bara gisslan?

9
2587
Bild från Terje Alsnes blogg.

Denna artikel har skrivits av allas vår Caitlin Johnstone. Och med en fint, intressant kommentar av översättaren Rolf Nilsson efteråt.


Amerika har inga allierade, bara gisslan

Den nyvalde presidenten i Bolivia, Luis Arce, har sagt till den spanska internationella nyhetsbyrån EFE att han avser att återställa landets förbindelser med Kuba, Venezuela och Iran. Detta vänder den politik som stöds av den USA-stödda kuppregimensom omedelbart började stänga ambassader, sparkade ut läkare och avbröt förbindelserna med dessa nationer efter att ha tagit makten illegalt förra året.

Arce talade också om varma förbindelser med Ryssland och Kina. ”Vi kommer att återupprätta alla relationer”, sa han till EFE. ”Denna regering har agerat mycket ideologiskt och berövat det bolivianska folket tillgång till kubansk medicin, till rysk medicin, till framsteg i Kina. För en rent ideologisk fråga har den utsatt befolkningen på ett sätt som är onödigt och skadligt. ”

Arce uttryckte en vilja att ”öppna dörren för alla länder, det enda kravet är att de respekterar oss och respekterar vår suveränitet, ingenting mer. För alla länder,
oavsett storlek, som vill ha en relation till Bolivia, är det enda kravet att vi respekterar varandra som jämlikar. Om så är fallet finns det inga problem för
oss. ”

Om du vet något om USA: s imperialism och global politik, kommer du att känna igen den sista biten som ett fräckt uppror mot Imperiedoktrinen

Den inofficiella doktrinen om det imperiumliknande kluster av internationella allierade, som är löst centraliserat runt USA, erkänner inte andra nationers suveränitet, än mindre respekterar dem som jämlikar. Detta imperium tar det som en självklarhet att det har all rätt att bestämma vad varje nation i världen gör, vem deras ledare kommer att vara, vart deras resurser kommer att gå och vad deras militära ställning på världsscenen kommer att vara. Om en regering vägrar att acceptera imperiets rätt att bestämma dessa saker, blir den utsatt, saboteras, attackeras och ersätts så småningom med en marionettregim.

Det USA-centraliserade imperiet fungerar som en jättesvamp (blob) som långsamt arbetar för att absorbera nationer som ännu inte har omvandlats till Imperiets klientstater. Det är sällsynt att en nation kan undkomma från den ’blobben’ och återansluta sig till de oabsorberade nationerna som Kina, Ryssland, Iran, Venezuela och Kuba i deras kamp för egen suveränitet, och det är uppmuntrande att de kunnat göra det.

Förra året såg vi dynamiken i Imperiets ’blob’ ganska tydligt, som den förklarades av den amerikanska politiska analytikern John Mearsheimer vid en debatt som hölls av den australiensiska tankesmedjan Center for Independent Studies. Mearsheimer berättade för sin publik att USA kommer att göra allt de kan för att stoppa
Kinas uppgång och förhindra att det blir den regionala dominanten på östra halvklotet, och att Australien bör anpassa sig till USA i den striden, annars skulle den mötas med vrede av Washington.

”Frågan som ligger på bordet är vad Australiens utrikespolitik borde vara mot
bakgrund av Kinas uppgång”, sa Mearsheimer. ”Jag berättar vad jag skulle
föreslå om jag var australier.”

Mearsheimer sa att Kina kommer att fortsätta växa ekonomiskt och kommer att omvandla den ekonomiska makten till militärmakt för att dominera Asien ”på det sätt som USA nu dominerar västra halvklotet”, och förklarade varför han tror att USA och dess allierade har all förmåga att förhindra det från att hända.

”Nu är frågan vad allt detta betyder för Australien” sa Mearsheimer. ”Tja, man har helt säkert ett dilemma här. Alla vet vad svårigheten är. Och förresten är du inte det enda landet i Östasien som befinner sig i detta dilemma. Man handlar mycket med Kina, och den handeln är mycket viktig för landets välstånd, ingen tvekan om det. Säkerhetsmässigt vill du verkligen följa med oss [USA]. Det känns bara mycket mer vettigt, eller hur? Och du förstår att säkerhet är viktigare än välstånd, för om du inte överlever kommer du inte att blomstra. ”

”Nu säger vissa att det finns ett alternativ: du kan följa Kina”, säger Mearsheimer. ”Du har rätt att välja här: du kan följa Kina snarare än USA. Det finns två saker jag säger om det. Nummer ett, om du följer Kina behöver du inse att du är vår fiende. Du bestämmer dig sedan för att bli en fiende till USA. För återigen talar vi om en intensiv säkerhetskonkurrens. ”
”Man är antingen med oss eller emot oss”
, fortsatte han. ”Och om du handlar mycket med Kina och du har en vänskaplig relation med Kina, underminerar du USA i denna säkerhetskonkurrens. Ur vårt perspektiv ’matar du odjuret’. Och det kommer inte att göra oss glada. Och när vi inte är nöjda bör du inte underskatta hur otäcka vi kan vara. Fråga bara Fidel Castro. ”
Nervöst skratt från den australiensiska tankesmedjepubliken punkterade
Mearsheimers mer brännande observationer. CIA är känt för att ha gjort många
försök att mörda Castro.

Om man någonsin har undrat varför USA är så framgångsrika med att få andra nationer runt om i världen att anpassa sig till sina intressen, så ligger det till så
här. Det är inte så att USA är den Gode aktören på världsscenen eller en godhjärtad vän till sina allierade, det är att USA:s makt kommer att förstöra dig om du inte lyder den.

Australien har inte anpassat sig till USA för att skydda sig från Kina. Australien
har anpassat sig till USA för att skydda sig från USA som en Twitter-följare
nyligen observerade
har USA inga allierade, bara gisslan.

Som de nyligen släppta ’Palace Letters’ visade, genomförde CIA en kupp för att bli av med Australiens premiärminister Gough Whitlam, eftersom han prioriterade nationens självbestämmande. Journalisten John Pilger skrev 2014 efter Whitlams död:

Australien blev under en kort period en självständig stat under Whitlamåren, 1972-75″. En amerikansk kommentator skrev att inget land hade ”vänt sin ställning i internationella angelägenheter så helt utan att gå igenom en inhemsk revolution”. Whitlam avslutade sin nations koloniala servilitet.
Han avskaffade kungligt beskydd, flyttade Australien mot den Alliansfria rörelsen, stödde ”fredszoner” och motsatte sig kärnvapenprover.

Den främsta skillnaden mellan kuppen i Australien och den i Bolivia var att bolivianerna vägrade att lägga sig på rygg och acceptera den, medan vi ryckte på axlarna och sa att ’inga problem kompis’. Vi hade alla möjligheter att bli en riktig nation och insistera på vårt egen självbestämmande, men vi, till skillnad från bolivianerna, var för grundligt propagandiserade och lugna. En del gisslan flyr, andra inte.

Det amerikanska imperiet blev av med Whitlam, och när vi 2007 valde en premiärminister som ansågs vara alltför vänlig mot Kina gjorde de det igen; för att underlätta Obama-administrationens ”pivot” mot Peking ersattes den prokinesiske Kevin Rudd (https://youtu.be/8XQ1onjXJK0 ) med den eftergivna Julia Gillard, vilket World Socialist Website rapporterar (https://www.wsws.org/
en/articles/2020/06/24/coup-j24.html).

Hemlig amerikanska diplomatpost, som publicerades av WikiLeaks i december 2010, avslöjade att ”skyddade källor” från den amerikanska ambassaden utgjorde viktiga spelare i Gillards upphöjelse. I flera månader försåg viktiga kuppmakare, inklusive senatorerna Mark Arbib och David Feeney, och den australiska arbetarunionens (AWU) chef Paul Howes, i hemlighet (https://www.wsws.org/en/articles/2010/12/aust-d09.html ) den amerikanska ambassaden med regelbundna uppdateringar om interna regeringsdiskussioner och motsättningar inom ledningen …

För att medla i den eskalerande strategiska rivaliteten mellan USA och Kina hade Rudd föreslagit bildandet av en gemenskap i Asien och Stillahavsområdet, och motsatte sig också bildandet av en fyrparts militär allians mellan USA, Indien, Japan och Australien, riktad mot Kina.

Kevin Rudd Wikipedia

Gillard, som hade odlat sina pro-amerikanska referenser genom ledarskapsforum Australien-USA och Australien-Israel, valdes bokstavligt talat av USA: s ambassad som en pålitlig ersättare för Rudd. I sitt första offentliga framträdande efter att ha stuckit kniven i ryggen på Rudd visade hon sin hängivenhet mot Washington genom att posera för ett foto med USA: s ambassadör, flankerad av amerikanska och australiska flaggor. Hon fick snart ett telefonsamtal från Obama, vilken tidigare två gånger skjutit upp ett planerat besök i Australien under Rudd.

Australiens centrala position i USA: s förberedelser för krig mot Kina blev uppenbar i november 2011, när Obama tillkännagav sin ”pivot to
Asia” [omsvängning mot Asien] i det australiska parlamentet i stället för i
Vita huset. Under besöket undertecknade Gillard och Obama ett avtal om
att stationera amerikanska marinsoldater i Darwin och tillåta USA större
tillgång till andra militärbaser, vilket placerade den australiensiska
befolkningen i frontlinjen för alla konflikter med Kina.

Gillards regering sanktionerade också utbyggnaden av den stora amerikanska spionage- och satellitövervakningsbasen vid Pine Gap, gick med på den amerikanska militärens ökade användning av australiens ska hamnar och flygbaser och förstärkte Australiens roll i den USA-ledda globala övervakningsnätverket på toppnivå ”Five Eyes”, som övervakar
miljontals människor över hela världen [notera att Five Eyes utgörs av de
anglosaxiska länderna].

Rudds avlägsnande markerade en vändpunkt. USA: s imperialism skickade, via Obama-administrationen, ett meddelande i klarspråk: det fanns inte längre något utrymme för tvivel från den australiensiska härskande eliten. Oavsett vilket parti som var vid makten, var det tvunget att ställa sig villkorslöst bakom USA i dess konflikt med Kina, oavsett konsekvenserna för förlusten av massiva exportmarknader i Kina.

Försök att titta på videoklippet på www.youtube.com eller aktivera JavaScript
om det är inaktiverat i din webbläsare.

Detta är vad vi ser över hela världen nu: ett tredje världskrig i slow motion
som utövas av USA: s maktallians mot de återstående nationer som har motstått att bli upptagna i den. Som den överlägset mest kraftfulla av de oabsorberade nationerna är Kina det ultimata målet för detta krig.

Om imperiet lyckas med sitt slutliga mål, att stoppa Kina, kommer det att ha uppnått
en de facto världsregering som ingen befolkning kommer att kunna motsätta sig
eller avstå från.

Jag vet inte Vad Du tänker, men jag samtyckte aldrig till en värld där mäktiga
kärnvapenbestyckade styrkor riktar armageddon-vapen mot varandra, medan de
kämpar för världsdominans och samtidigt bryter ner mindre kraftfulla nationer
om de inte spelar med i ’kalla krigs’-spelet. Avspänning och fred måste sökas
och erhållas, och vi måste alla arbeta för att leva tillsammans på denna planet i
samarbete med varandra och med vårt ekosystem.

Detta dödsbringande, ekosystem-förstörande levnadssätt, som det oligarkiska
imperiet har påtvingat oss. passar inte vår art, och det kommer att bringa oss till
utrotning tillsammans med, Gud vet hur många andra arter, om vi inte hittar ett
sätt att avsluta det. Historien lär oss att härskare aldrig frivilligt överlämnar sin
makt, så vi vanliga människor, som ett kollektiv, kommer att behöva hitta ett
sätt att förstöra deras propagandamaskin, tvinga fram ett slut på imperialismen
och bygga en hälsosam värld.

Rolf Nilssons kommentar:
När jag läste Caitlin Johnstones text associerade jag omedelbart till gårdagens
nyhet att Sverige utesluter Kinesiska bolag från alla 5G-installationer i Sverige.

Man anklagar Kina för cyberspionage, industrispionage, stöld av teknik osv.
utan att några bevis presenteras. Och jag som trodde att man löste den typen av
frågor i patentstrider och i tvistlösningsmekanismer i WTO och andra
organisationer, om bevis finns.

Jag associerade också till Sveriges beslut att inte skriva under
kärnvapenförbudet som FN lagt fram, till Värdlandsavtalet som tillåter USA
och NATO att använda Sverige som uppmarschområde för krig, och till
ökningen av Sveriges krigsmaterielexport, vilken mer än femdubblats sedan
2001.

Förutsättningen för den är ju bl.a. att USA tillåter SAAB att använda
amerikansk teknik i JAS-planen, kanske också i radarsystemen.
Minnet av mordet på Olof Palme 1986, strax före hans planerade möte med
Gorbatjov och hans strävan efter en kärnvapenfri zon i Östersjöområdet, drog
också förbi.

När jag läste om hur Kevin Rudd ersattes av Gillard som Australiens
premiärminister gick mina tankar till Håkan Juholt, då jag just håller på att läsa
”Partiledaren som klev in i kylan” av Daniel Suhonen.
Många tankar passerade och jag tyckte att hon borde ges möjligheten att väcka
tankar och associationer hos fler än mig.

Föregående artikelIMF – USA:s ombud för ekonomisk imperialism
Nästa artikelLäs ”Förr och Nu”!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. https://www.strategic-culture.org/news/2020/10/17/us-versus-china-and-us-versus-russia/

  Enligt historikern Eric Zuesse tillkom USA-imperialismen den 26 juli 1945. Det var dagen då den oerfarne Harry Truman hade blivit övertygad att konfrontera kommunismen och vilket programs första handling blev att markera USA:s övermakt genom att bomba Hiroshima och Nagasaki. Sedan följde Tysklands delning, NATO och det kalla kriget.

  Zuesses datering av imperialismens tillkomst bör givetvis tas med en rad reservationer. Den inleddes inte utan en lång förhistoria och hade sina förespråkare långt dessförinnan, kretsar som stödde Hitlertyskland ekonomiskt t.ex. Men en poäng har Zuesse tveklöst, brytningen mellan Roosevelts och Trumans politik är markant. Bland amerikanska historiker råder det olika meningar om Roosevelt och Kennedy, hur långt var de villiga att gå för att etablera en annan politik och vilken kraft hade de att sätta bakom sina tankar. Båda motarbetades av sin egen administration.

  Som Caitlin Johnstone beskriver går inte ens vänner och allierade fria från USA:s kupper. Mot Australien har USA kuppat två gånger som framgår av artikeln, den andra gången helt nyligen. När general Michael Flynn sparkades av Obama berodde det på att Flynn gjort sig skyldig till det mest förbjudna: han hade fått egna tankar om behovet reformer inom underrättelseväsendet. Något även Kennedy på sin tid hade och vilket möjligen kostade honom livet. Flynn fick ännu senare erfara hur hämnd utkrävdes genom att han ånyo sparkades av Trump beroende på falska anklagelser från underrättelseväsendet om samröre med Ryssland.

  RT Deutsch har lagt till en ny pusselbit i imperialismens karta. RT intervjuar en ukrainsk akademiker som gjort sig mödan att detaljgranska Tysklands roll som imperiets hantlangare och skrivit en bok på tyska om detta. Han har fått det bekräftat av vittnen från bägge sidor att Angela Merkel på det ödesdigra mötet i Vilnius där Janukovitj backade från undertecknadet av fördraget med EU att Merkel hade tappat fattningen och skrikit åt Jnukovitj ”Antingen skriver ni på eller det kommer någon annan och skriver på”. Därmed stod vägen öppen för kuppen i Kiev.

  • USA har sina vasaller för att mjölka dem på pengar och soldater i sina meningslösa krig och dessutom är vasallerna bra att ha som medhjälpare när sanktionerna ska genomföras! Merkel kan inte vara annat än en av CIA tillsatt marionett…Allt hon håller på med inom ekonomin, energin och migrationspolitiken försvagar och splittrar Tyskland helt enligt den vanliga planen USA använder sig av för att hålla vasallerna på plats! Industrin i Tyskland trycker på för att Nordstream 2 ska färdigställas för att rädda den tyska industrin från allvarlig energibrist som Merkels närmast vansinniga energiäventyr med avskaffande av baskraft medfört! I Sverige har vi en liknande galning vid rodret som närmast kopierar Tysklands väg mot självmord utan en tanke på konsekvenserna för folket.

 2. Eftersom Rolf tar upp mordet på Olof Palme passar jag på att undra om det är Sveriges bruna samvete som gömmer sig bakom upphovsrätten i det nu aktuellt fall av censur nedan.
  Dock är det fråga om ren spekulativ magkänsla från min sida ty jag visste inte ens att boken fanns innan jag läste artikeln.
  Censur skall i vilket fall exponeras, i all synnerhet när den hycklar och gömmer sig bakom sketna pekuniära argument.

  https://sptnkne.ws/CSna
  ’The Height of Irony’: Swedish Prosecution Seeks to Destroy Nazi-Critical Books by Jewish Comedian
  05:33 GMT 02.07.2020

 3. Man får inte glömma den engelska kungahusets roll i den australiska statskuppen.
  Australien är inte självständig, landet lyder under en guvernör och det var drottningen som gav den formella orden.
  Att varken Whitlam eller Rudd skar av banden till monarken är häpnadsväckande.

  Klarar man inte ens att utropa en självständig sekulär republik kan man glömma allt som liknar ens pissljumma socialliberala, dock seriösa, reformer.

  Det första steget i frigörelsen är att inför sig själv upphöra med att finna sig i att vara undersåte. Man blir inte mindre undersåte för att man får sin lön tiofaldigad, tvärtom.
  Så länge som ett lands befolkningsmajoritet finner sig i att vara lakejer/undersåtar finns inga som helst utsikter för att komma framåt, ty det då finns en social bas för fascism, men inte för socialism.

  06:33 GMT 24.10.2020
  Prince Charles Supported Move by Queen’s Representative to Sack Australian PM in 1975, UK Media Says
  Oleg Burunov
  Prince Charles’ words of sympathy for the Queen’s representative in Australia came just four months after the ouster of the Whitlam cabinet, which resulted in a constitutional crisis in the country in the mid-1970s.

 4. Jag anser att problemet med världsordningen är större än USA.
  Jag kan inte påminna mig någon stat någonsin under mänsklighetens historia som haft världsherravälde (eller lokal dominans) som varit god/bra för mänskligheten.
  Tror att lösningen ligger på ett mer grundläggande plan.
  Tvivlar på att situationen blir särskilt mycket bättre om Kina eller Danmark får världsherravälde.
  Lösningen är nån annan, kanske att förbjuda stater att vara större än 10-50 Miljoner invånare.
  Blir man större måste man dela upp sig i flera stater.
  Någon som tycker annorlunda får gärna nämna vilken stor makthavare i världen som varit bra.

 5. Cunninghams krönika ger en dyster diagnostiks över USAs många åkommor:
  https://www.rt.com/op-ed/504941-american-power-biden-trump-blame/

  USAs framtid är som ristad i sten – nu står den på randen till en själv vållad katastrof. Frågan är om den kommer att världen med sig i stupet eller om USA kommer att bryta samman i små stater. Det senare alternativet är självklart att föredra. Världen består och USA går mot sitt rättmätiga plats – stupet. Problemet finner bästa möjliga lösning med minsta risk för resten av världen. Festligt avslut 😉

  Tilläggas kan att talesättet att ”det grop man gräver åt andra faller man själv i” håller på att besannas i USA
  Det talas om en färgrevolution i USA:https://www.nyhetsbanken.se/2020/10/dags-for-en-fargrevolution-i-usa.html

 6. En möjlig scenario om vad den kommande veckan har att erbjuda för Mad House USA Inc.

  ”Once Trump declares victory at around 11:30 pm on November 3rd, right as social media bans, blocks, and censors Trump’s announcement of victory, we will see the start of mass Antifa violence in key cities in swing states. As the French Marxist Baudrillard would have explained, an entire media simulation will ensnare (within its simulacra) whole portions of the population, which will be encouraged to send in their late ballots, following a last minute strategic ballot harvesting ploy targeted at key locations.

  The disastrous ruling of the Supreme Court allowing three-day late ballots to be counted, will encourage a whole post-election drive to harvest ballots precisely in those precincts where the known data is already in from election night. The push to throw the election for Biden post facto will focus largely on those precincts within particular communities, within swing states. The problem for Biden has been the lack of a ground campaign and any sort of excitement.

  This means we should expect a very big controlled-media scandal to captivate headlines right after the election. Whether or not this will actually motivate post facto ‘voting’ is beside the point. It most only be a semi-credible narrative that will explain why hundreds of thousands of voters turned out starting November 4th to cast their late ballots organically, even as in fact these will have been the result of targeted ballot harvesting.”

  https://www.strategic-culture.org/news/2020/10/29/plutocrat-violence-election-night-horror-marxian-analysis-shows-that-antifa-fascist/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here