Utrikesminister Ann Linde bedyrar sin lojalitet till EUs säkerhets- och utrikespolitik

13
1549
Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Inte har Ann Linde ändrat uppfattning – tecken på det efterlyses.


Jan-Erik Gustafsson, sedan länge med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU har skrivit en annan intressant artikel om ”Folk och försvar” 2017. Reflexioner efter Folk och Försvar konferens i Sälen.

Två artiklar av Lars Drake finns under ”Relaterat.”


Ingress av Jan-Erik Gustafsson Mellan den 12-14 januari samlades 350 utrikes- och säkerhetspolitiska intresserade i den svenska EU-eliten till den årliga konferensen i Sälen i Folk och Försvars regi. På konferensen talade Sveriges nye utrikesminister och tidigare EU-ministern Ann Linde som efterträtt den ”sparkade” Margot Wallström. Delar av hennes tal är värt att publiceras för en större allmänhet, då det visar Sveriges undfallenhet för EU och bekräftar den svenska regeringen russofobiska inställning:


Utrikesminister Ann Linde bedyrar sin lojalitet till EUs säkerhets- och utrikespolitik

”Vårt mål är fred och stabilitet runt Östersjön. För det behövs en kombination av medel. Vi stärker vårt nationella försvar och fördjupar våra försvarspolitiska samarbeten runt Östersjön och transatlantiskt, inklusive med Nato, och vi står fast vid den militära alliansfriheten. Även i vår diplomati har vi ett nära samarbete med våra grannar: inom Norden, särskilt med Finland, och med de baltiska staterna, med Tyskland och Polen (…)

I Arktis märks klimatförändringarna tydligare än på många andra ställen. De miljömässiga konsekvenserna med issmältning och tinande permafrost snabbar på uppvärmningen. Den skapar också en ny geografi och en förändrad spelplan för Rysslands, Kinas och USA:s kommersiella och militära intressen (…) Jag tog, tillsammans med Finland och Danmark, upp Arktis på EU:s utrikesministermöte i december, för att få EU att engagera sig mer.

Vilken del av närområdet vi än talar om, kan vi inte bortse från Ryssland, och en rysk närvaro som, tyvärr, ibland är som hotfull eller utmanande. Jag har själv följt utvecklingen i Ryssland sedan 1980-talet, och ser med visst vemod på den tid när vi hoppades och trodde på en demokratisk utveckling i nära partnerskap. Med det sagt får vi inte tappa övertygelsen om att också det ryska folket förtjänar att leva i ett demokratiskt, öppet och välmående Ryssland.

Precis som för övriga EU handlar vår Rysslandspolitik om att stå upp för folkrätten och markera mot oacceptabelt beteende, samtidigt som vi uppmuntrar kontakter mellan våra folk och för dialog med våra ryska motparter (…)

Och så har vi Ukraina, där jag tycker mig märka en farlig tendens att frågan om Krim med tiden långsamt börjar sjunka ner på den internationella dagordningen. Det hoppas ju Ryssland på – att det snart bara ska vara en fotnot. Låt oss då inte glömma att annekteringen av Krim är ett solklart brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Varje gång någon uttrycker att vi borde lämna Krimfrågan bakom oss, måste vi fråga: vill vi verkligen ha prejudikatet att ”den som annekterar en del av ett annat land, får under några år utstå sanktioner och fördömanden, men sedan blir allt som förut”? Vad innebär det för vår egen säkerhet?

Mitt budskap är att Sverige alltid står upp för att Krim är en del av Ukraina, och att brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen ska sanktioneras så länge de fortgår. Det är också vad vi driver i EU. Enigheten bland EU:s medlemsstater är ett av de starkaste utrikespolitiska verktyg vi har, och senast i december förlängdes sanktionerna mot Ryssland.

Och det leder oss in på det andra området; EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Vårt OSSE-ordförandeskap 2021 medför ett stärkt fokus på Europa. Något annat vore ologiskt. Men det gäller att vi vet vad vi vill.

EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform, och vi behöver göra mer för att EU ska vara en tyngre aktör inom utrikes- och säkerhetspolitiken. EU är världens största inre marknad, världens största ekonomi. Vi gör anspråk på att vara världsledande i fråga om värderingar. Tillsammans är vi över en halv miljard invånare. Men vi har inte motsvarande tyngd på den internationella scenen. Jag ser att det finns ett utrymme som EU skulle kunna ta, som vi vill att EU ska ta. Då behöver vi se över våra arbetssätt och de verktyg vi har till hands.

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är central. Just nu pågår en diskussion mellan EU:s utrikesministrar om arbetsmetoder för att EU ska driva utrikespolitik så effektivt som möjligt. Här ska Sverige vara ledande för att det ska bli mindre långa sammanträden och mer action. Det är tydligt att Europa behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi måste stärka vår säkerhetspolitiska handlingsförmåga och samtidigt värna om EU:s sammanhållning.

De senaste åren har vi därför utvecklat ett antal initiativ för att göra EU till en starkare aktör inom säkerhets- och försvarspolitiken. Det ligger i Sveriges intresse att delta på ett konstruktivt sätt och tillhöra kärnan i detta samarbete. Sverige har deltagit i samtliga EU:s krishanteringsinsatser.

 

Vi deltar aktivt i utvecklingen av EU:s försvarssamarbeten, samtidigt som vi tydligt värnar svenska intressen. Vi har också varit drivande för den civila pakten inom EU som skapar förutsättningar för en snabbare och mer effektiv civil krishanteringsförmåga. Det här hänger ihop med EU:s partnerskap. Ett EU som tar ett ökat ansvar för sin egen och för internationell säkerhet är mer relevant för FN, Nato och för våra säkerhetspolitiska partners. EU-samarbetena inom säkerhet och försvar ska utformas i samklang med det transatlantiska samarbetet och på sätt som inte innebär duplicering och överlappningar av kompetens”.

Jan-Erik Gustafssons kommentar.
Linde excellerar här i en russofobisk inställning mot grannlandet Ryssland och har ingenting att säga om den USA- och EU-ledda statskuppen i Ukraina i februari 2014. Fascistiska grupperingar har nu stort inflytande i Ukraina, och landet är ekonomiskt lyder under Internationella valutafondens och EUs beskydd.

I Lindes tal finns heller ingen kritik av Trumps och den amerikanska regeringens imperialistiska politik varhelst i världen. Som t.ex. orsakade tragedin i Iran nyligen.
I Studio Ett fyller den ”amerikanske” utrikesministern Peter Hultqvist in och säger att ”skiftet i Ukraina, Georgien och pressen på Baltstaterna och desinformationen mot Väst så måste vi bygga upp försvaret och stärka den transatlantiska länken”.

Enigheten bland de svenska politiska partierna att stärka det svenska försvaret är nästan total. Det handlar bara om hur mycket pengar som skall avsätts till försvaret. Som torped framträdde på Folk och Försvar moderatledaren Ulf Kristersson, som kräver att försvarskostnaderna skall uppgå till 1.5 procent av BNP eller 93 miljarder kronor 2025, ca det dubbla mot idag.

Kristersson utvecklade sin russofobiska inställning, liksom tidigare sina moderata ledamöter i EU-parlamentet, genom att säga: ”I vårt eget närområde har Ryssland utvecklats från ett demokratins hopp (under den korrupte Jeltsin på 90-talet, min anm) till ett demokratiskt hot (…) Vi kan inte längre skylla på ett nytt och sämre säkerhetsläge. Ryssland attackerade Georgien för över ett decennium sedan. Kriget mot Ukraina (underförstått Rysslands krig, min anm) har pågått i snart sex år (…) Och så måste vi värna långsiktiga intressen och därför prioritera: Norden, och de baltiska staterna, EU och Pesco (EUs nya försvarspolitiska samarbete, min anm.) Samarbetet med Nato. Och öppet stå för det”.

<h3>Undfallenheten för Trump, EU och Nato är total, och styr svensk utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. Folk- och Försvars konferens bekräftar detta.</h3>

Relaterat.
Lars Drake: Folk och Försvar 2018 – en sorglig tillställning.
Lars Drake: Folk och Försvar 2020 – statsfinansierad russofobi och Natovurmande..

Föregående artikelAndra Världskriget och nazismen omigen
Nästa artikelHåll avstånd till PUMA!
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

13 KOMMENTARER

 1. Följetång i försvarskomedin från 12-14 januari, 2020:
  ”Utrikesministern” i ett litet land som är medlem i EU och därmed en vasall till USA, talade om den svenska försvarspolitiken.

 2. ”Vi gör anspråk på att vara världsledande i fråga om värderingar.” Det är ju patetiskt! Vilka värderingar då undrar man.
  Apropå prejudikat så måste väl uppdelningen av Jugoslavien vara prejudicerande om något.
  ”brott mot folkrätten … ska sanktioneras så länge de fortgår. USA:s brott mot folkrätten är ju närmast oräkneliga, senast sanktionerna mot North Stream2 och allt som händer i Mellanöstern. Finns det ingen i MSM som säger emot? Bara alternativa media, som når ett mycket begränsat antal.

 3. Snart skändar dem väl Olof Palmes grav också ?
  Oj, så djupt dom måste hata honom och det han stod för.

  Finns det inga gamla runtecken våra kära politiker kan pryda sina kläder med,
  kanske i form av klatschiga armbindlar ? Gult och svart kanske, för att glädja sina kamrater i Ukraina ?

  • Har sagt det här länge nu att alla gamla hederliga socialdemokratiska statsministrar, utrikesministrar etc dom lär vända sig i sina gravar när dom hör stolpskott som Hultqvist, Wallström, Linde m.fl ständigt harkla ur sig de lögner som USA vill att dom ska göra.

   Vi är ju i det närmaste redan ockuperat, USA behöver inte skicka trupp hit för våra s.k folkvalda gör ju ändå så som grabbarna i Washington vill.

 4. Enligt Ann Linde kan man tydligen fördjupa försvarssamarbetet med Nato och ändå stå fast vid den militära alliansfriheten. Är detta möjligt? Det är det väl ingen vettig människa som tror på.
  Betecknar man Sverige som allaiansfritt, så borde man ju inte ta parti för och samarbeta med en krigsorganisation som styrs av den värsta Imperialiststaten sedan andra världskriget. Nato borde snarast läggas ner eftersom det är en gammal, onödig, dödlig kvarleva (upprätthållen med hjälp massmedial skräckpropaganda) sedan krigsslutet, som tillkom i efterhand på initiativ av Storbritaniens premiärminister.
  Warsava-pakten bildades som ett svar på denna och är sedan länge nedlagd och då finns det inget behov av Nato längre.
  Dessvärre upprätthålls ständigt skräck och hotbilderna av en ”inbillad fiende” i våra etablerade medier
  med hjälp av ständiga ”propagandalögner” om ryssen som ett hot. Säkerligen enbart för att kunna legitimera inför svenska folket behovet med stora försvarssatsningar och övningar med Nato och USA.
  Alltsammans måste betecknas som en pågående tearalisk konspirationshistoria mot svenska folket, som kan få ödestigra konsekvenser.

  • ”… inget behov av Nato längre.”

   Jodå, denna gång för att återupprätta, och expandera Zbigniew Brzezinskis drömt Storpolen.

   (Obs! satir.)

 5. Som svar vill jag bara repetera fyra historiska uttalanden.

  1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”
  2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
  3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”
  4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.”

  Alla från – Josef Goebbels.
  https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/

  Lär er hur metoden fungerar, eller bli missled och indoktrinera av den. Ditt val.

 6. En rad kvinnliga politiker i väst hatar Vlad ”The Man” Putin? Hillary ”Killary” Clinton, Viktoria ”F**K The EU” Nuland, Samantha Powers, Nancy Pelosi, Susan Rice, Ann Linde, mm. Ser ni något mönster här? Kanske är det obesvärad kärlek? Eller som Elvis sjöng ”My Teddy Bear …”

 7. 02/02/21 14 : 16
  Öppningsanföranden av Ryska federationens utrikesminister Sergey Lavrov under samtal med OSSE: s ordförande, Sveriges utrikesminister Ann Linde, Moskva, 2 februari 2021
  https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4550314

  Kära fru minister, Damer och herrar, Kollegor, Välkommen till det ryska utrikesministeriet. Detta är inte ditt första besök i Moskva, fru minister, men i dag är du i din nya egenskap – OSSE: s ordförande . Vi uppskattar möjligheten i början av ditt ”skift” att utbyta åsikter om de bestående och ackumulerande problemen i denna organisation. Vi måste ta itu med dem gemensamt inom ramen för den paneuropeiska processen, med beaktande av den viktigaste principen som OSSE: s arbete bygger på – principen om enighet.

  Det handlar om att ta hänsyn till alla åsikter och hitta en intresseavvägning. I detta är det svårt att överskatta rollen som OSSE: s ordförande. Vi hoppas att under utförandet av dessa funktioner kommer du att få hjälp av den legendariska premiärministern W. Palme, som alltid har stått för en enande dagordning på vår kontinent och efter sökandet efter sätt att stärka säkerheten för alla på lika villkor grund.
  OSSE har antagit många uttalanden på hög nivå som definierar viktiga principer för att säkerställa lika och odelbar säkerhet för alla. Vi hoppas verkligen att du inte tillåter någon avvikelse från dessa dokument. Vi kommer också att diskutera den bilaterala agendan. Det finns bra exempel på positiv utveckling i våra relationer, men i allmänhet lämnar deras tillstånd mycket att önska.

  Vi hör uttalanden om det så kallade. ”Ryskt militärt hot”, annan anti-ryska retorik, men tyvärr förblir alla våra förslag att inrätta en dialog om alla problem som berörs utan reaktion. Det finns inte heller något svar på den ryska utredningen på grund och hur det svenska militärlaboratoriet drog slutsatsen att A. Navalny hade förgiftats av något nytt ämne från det så kallade. grupper av ”nybörjare”. Detta passar inte alls in i kraven för öppenhet i detta och i andra frågor som tyska och andra kollegor gör, men de själva vill inte vara transparenta i de slutsatser de använder för att främja en antirysk position.

  Vi vill diskutera alla dessa frågor ärligt, öppet och utan fördomar, för som grannar bör vi vara intresserade av normala, goda relationer, särskilt eftersom folken i våra länder, särskilt invånare i gränsregioner, är mycket intresserade av detta.
  Vi föreslår också att utbyta åsikter om mycket bra bilateralt samarbete i norra Europa, även i Arktiska rådet, där Ryssland snart kommer att vara ordförande.
  Vi har mycket att prata om. Glad att se dig. Välkommen åter.

 8. Utrikesminister Ann Linde i möte med och Sergej Lavrov
  UPPDATERAD IDAG 13:09PUBLICERAD IDAG 10:38
  Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) träffade under tisdagen sin ryske motsvarighet Sergej Lavrov för ett tre timmar långt möte i Moskva. Efter mötet höll utrikesministrarna en presskonferens.
  – Jag kommer uppmana Ryssland att släppa Aleksej Navalnyj fri, sa Ann Linde.

  Sveriges utrikesminister Ann Linde har deltagit i möten med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och de båda deltog i en presskonferens på tisdagsförmiddagen.
  Sergej Lavrov inledde presskonferensen med att lista flera framtida samarbeten mellan EU och Ryssland, bland annat när det gäller trafficking, terrorism, cyberattacker och covid-19.
  – Vi har haft intressanta samtal, sa Lavrov.

  Kräver att Navalnyj släpps
  Ann Linde fortsatte med att redogöra för de samtal som de båda utrikesministrarna haft under dagen och sa att hon ”ser fram emot” fler samtal under eftermiddagen.
  Hon nämnde också att hon kräver att Ryssland släpper den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj fri.
  – Jag kommer att uttrycka min oro för de insatser som skett under protesterna förra helgen. Jag har också uppmanat till frisläppning av Aleksej Navalnyj och krävt en utredning av novitjok-förgiftningen, sa Ann Linde.
  ”En sorts skuggboxning”
  Enligt SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström bjöd dagens presskonferens inte på några överraskningar.

  – Det var ett välformulerat återhållsamt budskap från Ann Linde. Lavrov, å sin sida, upprepar det som han tidigare sagt. Att det som OSSE säger är en antirysk kampanj. Det blir en sorts skuggboxning, säger han i SVT:s direktsändning.
  Samtalen mellan Lavrov och Linde kommer att fortsätta under eftermiddagen. Vad dagens möten kommer att ha för effekt är dock oklart.
  Företrädare i Kreml sa på tisdagen att man inte kommer att låta Bryssel avgöra hur man ska agera i frågan om Navalnyj. – Linde kommer att säga precis vad hon och EU tycker. Hon vet samtidigt att det kommer att ha mycket liten betydelse eftersom Lavrov kommer att påstå att EU och Sverige ljuger, säger Bert Sundström.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesminister-ann-linde-i-mote-med-och-sergej-lavrov

 9. Nu är det ju redan klarlagt att det inte är Lavrov utan Linde som bör förklara Novichok-ärendet. För allt finns redan utlagt hos The Lancet. Navalnyj hade proppat i sig mängder av olika preparat tillsammans med alkohol och höll på att ta livet av sig.

  Sverige är avslöjat två gånger om. Första gången i höstas då advokat Mats Nilsson bad att få se Sveriges svar där det mesta var svärtat. En brittisk expert kunde dock läsa de brottstycken som fanns och drog slutsatsen att ”Dr Åsa Scotts uttalande är rena fantasier”.

  Och när Charité deklarerade sina provresultat visade det sig att de hade tagit ett av sina talrika prover samma dag som Sverige. Då hade emellertid värdena på kolinesteras-hämmarna hunnit återgå till det normala och inga sådana slutsatser kunde ha dragits som Sverige påstod. Skälet till att just dessa värden valdes som grund för påstådd användning av nervgas var att de kan variera av många olika anledningar och gör det även vid en verklig nervgaspåverkan. Grejen var att Charités analys sträckte sig över veckor och i det perspektivet fick de avvikande värdena en helt naturlig förklaring.

  Det borde finnas ett sätt att ställa EU:s ministrar till svars men det finns det tydligen inte. De fortsätter att mala på som om ingenting hänt.

 10. https://russian.rt.com/world/news/829268-lavrov-evrosoyuz-partnyor
  Möjliga sanktioner mot Ryssland är en inre fråga i Europeiska unionen. Detta konstaterades av den ryska utrikesministern Sergei Lavrov under en presskonferens med chefen för EU-diplomatin Josep Borrell.
  ”Vi behandlar detta som en intern fråga i Europeiska unionen. Vi är vana vid att Europeiska unionen, som jag redan nämnde, allt oftare tillgriper ensidiga begränsningar som inte har någon legitim grund, sade ministern. Som Lavrov påpekade bygger Ryssland sitt liv på att ”Europeiska unionen är en opålitlig partner (åtminstone i detta skede).”
  ”Jag hoppas att den kommande strategiska översynen ändå kommer att uppmärksamma Europeiska unionens grundläggande intressen i dess omedelbara närhet. Jag hoppas att dagens samtal hjälper till att hitta en mer konstruktiv bana. Vi är redo för detta, tillade han. Tidigare noterade Lavrov vid ett möte med Borrel avsaknaden av normalitet i förbindelserna mellan Ryssland och EU.
  Innan sitt besök i Moskva sa Borrell att Ryssland för EU fortfarande är en partner av yttersta vikt , med vilken det är nödvändigt att föra en dialog.

  https://russian.rt.com/world/news/829218-lavrov-otnosheniya-rossiya-es
  ”Det största problemet som vi alla möter är bristen på normalitet i relationerna mellan Ryssland och Europeiska unionen, de två största aktörerna i det eurasiska rummet. Detta är naturligtvis en ohälsosam situation som inte gynnar någon, ”citerar RIA Novosti ministern.
  Enligt honom är den ryska sidan redo att ”svara på alla frågor” som Borrell kommer att ta upp i förhandlingarna.
  ”Vi kommer att försöka att inte göra dig besviken”, betonade Lavrov.
  Innan sitt besök i Moskva sa Borrell att Ryssland fortfarande är en ytterst viktig partner för Europeiska unionen med vilken det är nödvändigt att föra en dialog.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here