Utrikesminister Ann Linde bedyrar sin lojalitet till EUs säkerhets- och utrikespolitik

46
3721
Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Inte har Ann Linde ändrat uppfattning – tecken på det efterlyses!


Jan-Erik Gustafsson, sedan länge med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU har skrivit en annan intressant artikel om ”Folk och försvar” 2017. Reflexioner efter Folk och Försvar konferens i Sälen.

Två artiklar av Lars Drake finns under ”Relaterat.”


Ingress av Jan-Erik Gustafsson Mellan den 12-14 januari samlades 350 utrikes- och säkerhetspolitiska intresserade i den svenska EU-eliten till den årliga konferensen i Sälen i Folk och Försvars regi. På konferensen talade Sveriges nye utrikesminister och tidigare EU-ministern Ann Linde som efterträtt den ”sparkade” Margot Wallström. Delar av hennes tal är värt att publiceras för en större allmänhet, då det visar Sveriges undfallenhet för EU och bekräftar den svenska regeringen russofobiska inställning:


Utrikesminister Ann Linde bedyrar sin lojalitet till EUs säkerhets- och utrikespolitik

”Vårt mål är fred och stabilitet runt Östersjön. För det behövs en kombination av medel. Vi stärker vårt nationella försvar och fördjupar våra försvarspolitiska samarbeten runt Östersjön och transatlantiskt, inklusive med Nato, och vi står fast vid den militära alliansfriheten. Även i vår diplomati har vi ett nära samarbete med våra grannar: inom Norden, särskilt med Finland, och med de baltiska staterna, med Tyskland och Polen (…)

I Arktis märks klimatförändringarna tydligare än på många andra ställen. De miljömässiga konsekvenserna med issmältning och tinande permafrost snabbar på uppvärmningen. Den skapar också en ny geografi och en förändrad spelplan för Rysslands, Kinas och USA:s kommersiella och militära intressen (…) Jag tog, tillsammans med Finland och Danmark, upp Arktis på EU:s utrikesministermöte i december, för att få EU att engagera sig mer.

Vilken del av närområdet vi än talar om, kan vi inte bortse från Ryssland, och en rysk närvaro som, tyvärr, ibland är som hotfull eller utmanande. Jag har själv följt utvecklingen i Ryssland sedan 1980-talet, och ser med visst vemod på den tid när vi hoppades och trodde på en demokratisk utveckling i nära partnerskap. Med det sagt får vi inte tappa övertygelsen om att också det ryska folket förtjänar att leva i ett demokratiskt, öppet och välmående Ryssland.

Precis som för övriga EU handlar vår Rysslandspolitik om att stå upp för folkrätten och markera mot oacceptabelt beteende, samtidigt som vi uppmuntrar kontakter mellan våra folk och för dialog med våra ryska motparter (…)

Och så har vi Ukraina, där jag tycker mig märka en farlig tendens att frågan om Krim med tiden långsamt börjar sjunka ner på den internationella dagordningen. Det hoppas ju Ryssland på – att det snart bara ska vara en fotnot. Låt oss då inte glömma att annekteringen av Krim är ett solklart brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen. Varje gång någon uttrycker att vi borde lämna Krimfrågan bakom oss, måste vi fråga: vill vi verkligen ha prejudikatet att ”den som annekterar en del av ett annat land, får under några år utstå sanktioner och fördömanden, men sedan blir allt som förut”? Vad innebär det för vår egen säkerhet?

Mitt budskap är att Sverige alltid står upp för att Krim är en del av Ukraina, och att brott mot folkrätten och den europeiska säkerhetsordningen ska sanktioneras så länge de fortgår. Det är också vad vi driver i EU. Enigheten bland EU:s medlemsstater är ett av de starkaste utrikespolitiska verktyg vi har, och senast i december förlängdes sanktionerna mot Ryssland.

Och det leder oss in på det andra området; EU som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör. Vårt OSSE-ordförandeskap 2021 medför ett stärkt fokus på Europa. Något annat vore ologiskt. Men det gäller att vi vet vad vi vill.

EU är vår viktigaste utrikes- och säkerhetspolitiska plattform, och vi behöver göra mer för att EU ska vara en tyngre aktör inom utrikes- och säkerhetspolitiken. EU är världens största inre marknad, världens största ekonomi. Vi gör anspråk på att vara världsledande i fråga om värderingar. Tillsammans är vi över en halv miljard invånare. Men vi har inte motsvarande tyngd på den internationella scenen. Jag ser att det finns ett utrymme som EU skulle kunna ta, som vi vill att EU ska ta. Då behöver vi se över våra arbetssätt och de verktyg vi har till hands.

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är central. Just nu pågår en diskussion mellan EU:s utrikesministrar om arbetsmetoder för att EU ska driva utrikespolitik så effektivt som möjligt. Här ska Sverige vara ledande för att det ska bli mindre långa sammanträden och mer action. Det är tydligt att Europa behöver ta ett större ansvar för sin egen säkerhet. Vi måste stärka vår säkerhetspolitiska handlingsförmåga och samtidigt värna om EU:s sammanhållning.

De senaste åren har vi därför utvecklat ett antal initiativ för att göra EU till en starkare aktör inom säkerhets- och försvarspolitiken. Det ligger i Sveriges intresse att delta på ett konstruktivt sätt och tillhöra kärnan i detta samarbete. Sverige har deltagit i samtliga EU:s krishanteringsinsatser.

 

Vi deltar aktivt i utvecklingen av EU:s försvarssamarbeten, samtidigt som vi tydligt värnar svenska intressen. Vi har också varit drivande för den civila pakten inom EU som skapar förutsättningar för en snabbare och mer effektiv civil krishanteringsförmåga. Det här hänger ihop med EU:s partnerskap. Ett EU som tar ett ökat ansvar för sin egen och för internationell säkerhet är mer relevant för FN, Nato och för våra säkerhetspolitiska partners. EU-samarbetena inom säkerhet och försvar ska utformas i samklang med det transatlantiska samarbetet och på sätt som inte innebär duplicering och överlappningar av kompetens”.

Jan-Erik Gustafssons kommentar.
Linde excellerar här i en russofobisk inställning mot grannlandet Ryssland och har ingenting att säga om den USA- och EU-ledda statskuppen i Ukraina i februari 2014. Fascistiska grupperingar har nu stort inflytande i Ukraina, och landet är ekonomiskt lyder under Internationella valutafondens och EUs beskydd.

I Lindes tal finns heller ingen kritik av Trumps och den amerikanska regeringens imperialistiska politik varhelst i världen. Som t.ex. orsakade tragedin i Iran nyligen.
I Studio Ett fyller den ”amerikanske” utrikesministern Peter Hultqvist in och säger att ”skiftet i Ukraina, Georgien och pressen på Baltstaterna och desinformationen mot Väst så måste vi bygga upp försvaret och stärka den transatlantiska länken”.

Enigheten bland de svenska politiska partierna att stärka det svenska försvaret är nästan total. Det handlar bara om hur mycket pengar som skall avsätts till försvaret. Som torped framträdde på Folk och Försvar moderatledaren Ulf Kristersson, som kräver att försvarskostnaderna skall uppgå till 1.5 procent av BNP eller 93 miljarder kronor 2025, ca det dubbla mot idag.

Kristersson utvecklade sin russofobiska inställning, liksom tidigare sina moderata ledamöter i EU-parlamentet, genom att säga: ”I vårt eget närområde har Ryssland utvecklats från ett demokratins hopp (under den korrupte Jeltsin på 90-talet, min anm) till ett demokratiskt hot (…) Vi kan inte längre skylla på ett nytt och sämre säkerhetsläge. Ryssland attackerade Georgien för över ett decennium sedan. Kriget mot Ukraina (underförstått Rysslands krig, min anm) har pågått i snart sex år (…) Och så måste vi värna långsiktiga intressen och därför prioritera: Norden, och de baltiska staterna, EU och Pesco (EUs nya försvarspolitiska samarbete, min anm.) Samarbetet med Nato. Och öppet stå för det”.

<h3>Undfallenheten för Trump, EU och Nato är total, och styr svensk utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. Folk- och Försvars konferens bekräftar detta.</h3>

Relaterat.
Lars Drake: Folk och Försvar 2018 – en sorglig tillställning.
Lars Drake: Folk och Försvar 2020 – statsfinansierad russofobi och Natovurmande..

Föregående artikel” Rymden och den moderna tekniken” Folk & Freds fantastiskt fina fredsfrämjande framtidskonferens 2022 Del 3
Nästa artikelOrsaker till och konsekvenser av Ukraina-krisen. Ledande USA-professor tror att Ryssland går över i ”Väst”-lägret
Jan-Erik Gustafsson
Jan-Erik Gustafsson, Styrelsemedlem och tidigare under många år ordförande i Folkrörelsen Nej till EU.

46 KOMMENTARER

 1. Följetång i försvarskomedin från 12-14 januari, 2020:
  ”Utrikesministern” i ett litet land som är medlem i EU och därmed en vasall till USA, talade om den svenska försvarspolitiken.

 2. ”Vi gör anspråk på att vara världsledande i fråga om värderingar.” Det är ju patetiskt! Vilka värderingar då undrar man.
  Apropå prejudikat så måste väl uppdelningen av Jugoslavien vara prejudicerande om något.
  ”brott mot folkrätten … ska sanktioneras så länge de fortgår. USA:s brott mot folkrätten är ju närmast oräkneliga, senast sanktionerna mot North Stream2 och allt som händer i Mellanöstern. Finns det ingen i MSM som säger emot? Bara alternativa media, som når ett mycket begränsat antal.

 3. Snart skändar dem väl Olof Palmes grav också ?
  Oj, så djupt dom måste hata honom och det han stod för.

  Finns det inga gamla runtecken våra kära politiker kan pryda sina kläder med,
  kanske i form av klatschiga armbindlar ? Gult och svart kanske, för att glädja sina kamrater i Ukraina ?

  • Har sagt det här länge nu att alla gamla hederliga socialdemokratiska statsministrar, utrikesministrar etc dom lär vända sig i sina gravar när dom hör stolpskott som Hultqvist, Wallström, Linde m.fl ständigt harkla ur sig de lögner som USA vill att dom ska göra.

   Vi är ju i det närmaste redan ockuperat, USA behöver inte skicka trupp hit för våra s.k folkvalda gör ju ändå så som grabbarna i Washington vill.

 4. Enligt Ann Linde kan man tydligen fördjupa försvarssamarbetet med Nato och ändå stå fast vid den militära alliansfriheten. Är detta möjligt? Det är det väl ingen vettig människa som tror på.
  Betecknar man Sverige som allaiansfritt, så borde man ju inte ta parti för och samarbeta med en krigsorganisation som styrs av den värsta Imperialiststaten sedan andra världskriget. Nato borde snarast läggas ner eftersom det är en gammal, onödig, dödlig kvarleva (upprätthållen med hjälp massmedial skräckpropaganda) sedan krigsslutet, som tillkom i efterhand på initiativ av Storbritaniens premiärminister.
  Warsava-pakten bildades som ett svar på denna och är sedan länge nedlagd och då finns det inget behov av Nato längre.
  Dessvärre upprätthålls ständigt skräck och hotbilderna av en ”inbillad fiende” i våra etablerade medier
  med hjälp av ständiga ”propagandalögner” om ryssen som ett hot. Säkerligen enbart för att kunna legitimera inför svenska folket behovet med stora försvarssatsningar och övningar med Nato och USA.
  Alltsammans måste betecknas som en pågående tearalisk konspirationshistoria mot svenska folket, som kan få ödestigra konsekvenser.

  • ”… inget behov av Nato längre.”

   Jodå, denna gång för att återupprätta, och expandera Zbigniew Brzezinskis drömt Storpolen.

   (Obs! satir.)

 5. Som svar vill jag bara repetera fyra historiska uttalanden.

  1. ”Låt mig kontrollera media och jag kommer att förvandla varje nation till en flock av svin”
  2. ”Om du upprepar en lögn tillräckligt ofta kommer folk att tro på den och du kommer till och med att tro den själv.”
  3. ”Den mest lysande propaganda tekniken kommer inte att ge någon framgång om inte en grundläggande princip hela tiden hålls i åtanke – den måste begränsa sig till några få punkter och upprepa dem om och om igen.”
  4. ”Den bästa propagandan är den som fungerar osynligt, tränger igenom hela livet utan att allmänheten har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.”

  Alla från – Josef Goebbels.
  https://mychinaway.wordpress.com/2019/12/19/propaganda/

  Lär er hur metoden fungerar, eller bli missled och indoktrinera av den. Ditt val.

 6. En rad kvinnliga politiker i väst hatar Vlad ”The Man” Putin? Hillary ”Killary” Clinton, Viktoria ”F**K The EU” Nuland, Samantha Powers, Nancy Pelosi, Susan Rice, Ann Linde, mm. Ser ni något mönster här? Kanske är det obesvärad kärlek? Eller som Elvis sjöng ”My Teddy Bear …”

 7. 02/02/21 14 : 16
  Öppningsanföranden av Ryska federationens utrikesminister Sergey Lavrov under samtal med OSSE: s ordförande, Sveriges utrikesminister Ann Linde, Moskva, 2 februari 2021
  https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4550314

  Kära fru minister, Damer och herrar, Kollegor, Välkommen till det ryska utrikesministeriet. Detta är inte ditt första besök i Moskva, fru minister, men i dag är du i din nya egenskap – OSSE: s ordförande . Vi uppskattar möjligheten i början av ditt ”skift” att utbyta åsikter om de bestående och ackumulerande problemen i denna organisation. Vi måste ta itu med dem gemensamt inom ramen för den paneuropeiska processen, med beaktande av den viktigaste principen som OSSE: s arbete bygger på – principen om enighet.

  Det handlar om att ta hänsyn till alla åsikter och hitta en intresseavvägning. I detta är det svårt att överskatta rollen som OSSE: s ordförande. Vi hoppas att under utförandet av dessa funktioner kommer du att få hjälp av den legendariska premiärministern W. Palme, som alltid har stått för en enande dagordning på vår kontinent och efter sökandet efter sätt att stärka säkerheten för alla på lika villkor grund.
  OSSE har antagit många uttalanden på hög nivå som definierar viktiga principer för att säkerställa lika och odelbar säkerhet för alla. Vi hoppas verkligen att du inte tillåter någon avvikelse från dessa dokument. Vi kommer också att diskutera den bilaterala agendan. Det finns bra exempel på positiv utveckling i våra relationer, men i allmänhet lämnar deras tillstånd mycket att önska.

  Vi hör uttalanden om det så kallade. ”Ryskt militärt hot”, annan anti-ryska retorik, men tyvärr förblir alla våra förslag att inrätta en dialog om alla problem som berörs utan reaktion. Det finns inte heller något svar på den ryska utredningen på grund och hur det svenska militärlaboratoriet drog slutsatsen att A. Navalny hade förgiftats av något nytt ämne från det så kallade. grupper av ”nybörjare”. Detta passar inte alls in i kraven för öppenhet i detta och i andra frågor som tyska och andra kollegor gör, men de själva vill inte vara transparenta i de slutsatser de använder för att främja en antirysk position.

  Vi vill diskutera alla dessa frågor ärligt, öppet och utan fördomar, för som grannar bör vi vara intresserade av normala, goda relationer, särskilt eftersom folken i våra länder, särskilt invånare i gränsregioner, är mycket intresserade av detta.
  Vi föreslår också att utbyta åsikter om mycket bra bilateralt samarbete i norra Europa, även i Arktiska rådet, där Ryssland snart kommer att vara ordförande.
  Vi har mycket att prata om. Glad att se dig. Välkommen åter.

 8. Utrikesminister Ann Linde i möte med och Sergej Lavrov
  UPPDATERAD IDAG 13:09PUBLICERAD IDAG 10:38
  Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) träffade under tisdagen sin ryske motsvarighet Sergej Lavrov för ett tre timmar långt möte i Moskva. Efter mötet höll utrikesministrarna en presskonferens.
  – Jag kommer uppmana Ryssland att släppa Aleksej Navalnyj fri, sa Ann Linde.

  Sveriges utrikesminister Ann Linde har deltagit i möten med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och de båda deltog i en presskonferens på tisdagsförmiddagen.
  Sergej Lavrov inledde presskonferensen med att lista flera framtida samarbeten mellan EU och Ryssland, bland annat när det gäller trafficking, terrorism, cyberattacker och covid-19.
  – Vi har haft intressanta samtal, sa Lavrov.

  Kräver att Navalnyj släpps
  Ann Linde fortsatte med att redogöra för de samtal som de båda utrikesministrarna haft under dagen och sa att hon ”ser fram emot” fler samtal under eftermiddagen.
  Hon nämnde också att hon kräver att Ryssland släpper den ryska oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj fri.
  – Jag kommer att uttrycka min oro för de insatser som skett under protesterna förra helgen. Jag har också uppmanat till frisläppning av Aleksej Navalnyj och krävt en utredning av novitjok-förgiftningen, sa Ann Linde.
  ”En sorts skuggboxning”
  Enligt SVT:s Rysslandskorrespondent Bert Sundström bjöd dagens presskonferens inte på några överraskningar.

  – Det var ett välformulerat återhållsamt budskap från Ann Linde. Lavrov, å sin sida, upprepar det som han tidigare sagt. Att det som OSSE säger är en antirysk kampanj. Det blir en sorts skuggboxning, säger han i SVT:s direktsändning.
  Samtalen mellan Lavrov och Linde kommer att fortsätta under eftermiddagen. Vad dagens möten kommer att ha för effekt är dock oklart.
  Företrädare i Kreml sa på tisdagen att man inte kommer att låta Bryssel avgöra hur man ska agera i frågan om Navalnyj. – Linde kommer att säga precis vad hon och EU tycker. Hon vet samtidigt att det kommer att ha mycket liten betydelse eftersom Lavrov kommer att påstå att EU och Sverige ljuger, säger Bert Sundström.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/utrikesminister-ann-linde-i-mote-med-och-sergej-lavrov

 9. Nu är det ju redan klarlagt att det inte är Lavrov utan Linde som bör förklara Novichok-ärendet. För allt finns redan utlagt hos The Lancet. Navalnyj hade proppat i sig mängder av olika preparat tillsammans med alkohol och höll på att ta livet av sig.

  Sverige är avslöjat två gånger om. Första gången i höstas då advokat Mats Nilsson bad att få se Sveriges svar där det mesta var svärtat. En brittisk expert kunde dock läsa de brottstycken som fanns och drog slutsatsen att ”Dr Åsa Scotts uttalande är rena fantasier”.

  Och när Charité deklarerade sina provresultat visade det sig att de hade tagit ett av sina talrika prover samma dag som Sverige. Då hade emellertid värdena på kolinesteras-hämmarna hunnit återgå till det normala och inga sådana slutsatser kunde ha dragits som Sverige påstod. Skälet till att just dessa värden valdes som grund för påstådd användning av nervgas var att de kan variera av många olika anledningar och gör det även vid en verklig nervgaspåverkan. Grejen var att Charités analys sträckte sig över veckor och i det perspektivet fick de avvikande värdena en helt naturlig förklaring.

  Det borde finnas ett sätt att ställa EU:s ministrar till svars men det finns det tydligen inte. De fortsätter att mala på som om ingenting hänt.

 10. https://russian.rt.com/world/news/829268-lavrov-evrosoyuz-partnyor
  Möjliga sanktioner mot Ryssland är en inre fråga i Europeiska unionen. Detta konstaterades av den ryska utrikesministern Sergei Lavrov under en presskonferens med chefen för EU-diplomatin Josep Borrell.
  ”Vi behandlar detta som en intern fråga i Europeiska unionen. Vi är vana vid att Europeiska unionen, som jag redan nämnde, allt oftare tillgriper ensidiga begränsningar som inte har någon legitim grund, sade ministern. Som Lavrov påpekade bygger Ryssland sitt liv på att ”Europeiska unionen är en opålitlig partner (åtminstone i detta skede).”
  ”Jag hoppas att den kommande strategiska översynen ändå kommer att uppmärksamma Europeiska unionens grundläggande intressen i dess omedelbara närhet. Jag hoppas att dagens samtal hjälper till att hitta en mer konstruktiv bana. Vi är redo för detta, tillade han. Tidigare noterade Lavrov vid ett möte med Borrel avsaknaden av normalitet i förbindelserna mellan Ryssland och EU.
  Innan sitt besök i Moskva sa Borrell att Ryssland för EU fortfarande är en partner av yttersta vikt , med vilken det är nödvändigt att föra en dialog.

  https://russian.rt.com/world/news/829218-lavrov-otnosheniya-rossiya-es
  ”Det största problemet som vi alla möter är bristen på normalitet i relationerna mellan Ryssland och Europeiska unionen, de två största aktörerna i det eurasiska rummet. Detta är naturligtvis en ohälsosam situation som inte gynnar någon, ”citerar RIA Novosti ministern.
  Enligt honom är den ryska sidan redo att ”svara på alla frågor” som Borrell kommer att ta upp i förhandlingarna.
  ”Vi kommer att försöka att inte göra dig besviken”, betonade Lavrov.
  Innan sitt besök i Moskva sa Borrell att Ryssland fortfarande är en ytterst viktig partner för Europeiska unionen med vilken det är nödvändigt att föra en dialog.

 11. Nu är hon igång igen. Lika lögnaktig och inkompetent som förut. Människan är en nationell katastrof.
  https://www.dn.se/varlden/ann-linde-rysslands-agerande-har-forsatt-oss-i-den-har-situationen

  Jag blev tvungen att skriva en kommentar.
  ”Linde säger att Ryssland hotar Ukraina och att det är Ryssland som har skapat krisen, plus att NATO inte hotar Ryssland.
  För att komma fram till dom slutsatserna måste hon medvetet undvika att prata om den verkliga historien sedan 90-talets början.

  Med risk för att uppfattas som tjatig påpekar jag ännu en gång det som alla intresserade redan vet.

  1. Ryssland närmade sig väst efter kommunismens fall och Warzawapakten upplöstes.

  2. Då uppstod världshistoriens troligen bästa tillfälle att skapa varaktig fred och stabilitet.

  3. Väst stängde dörren i ansiktet på Ryssland och startade istället NATO:s militära expansion österut.

  Västvärldens beslut i det läget måste ha varit ett av dom mest vanvettiga politiska besluten någon någonsin har hört talas om och den utan tvekan viktigaste enskilda faktorn för att förstå dagens motsättningar.

  Ann Linde nämner den dock inte alls och hennes försök till förklaring blir därmed osaklig, för att inte säga direkt lögnaktig.
  Varför vill vår utrikesminister dölja sanningen för oss undrar man? Hon är ju knappast okunnig om detta.

  Precis där borde den kritiskt granskande kvalitetsjournalistiken som DN skryter om träda in på banan. Makten måste alltid granskas och politiker som så skamlöst far med osanning borde trigga igång varje seriös journalist.
  Men, det är helt tyst. Ingen ställer dom uppenbara frågorna till utrikesministern, försvarsministern eller någon annan makthavare heller.
  Vart har journalistiken tagit vägen blir då nästa fråga? ”

  • Putin erbjöd väst något smått osannolikt: Ryssland som Nato-medlem. De dumhuvuden som styr väst skrattade åt hans förslag. Let’s see who is laughing now 🤗. ”Rysk aggression” faktum är ”the window of opportunity is closing fast”. Uppfyll Rysslands krav eller var redo att att smaka på Rysslands smärtsamma medicin.

 12. Bedyrar hennes okunnighet med STOR bokstäver. Tyckte och tycker att både hon och övriga i regeringen som Hultkvist varit endast bedrövliga! Följa det Usa vill och tycker tvärsigenom. Utan att rikta minsta lilla kritik mot dom NÅNSIN. Det var så löjeväckande hela förra året,när man krävde Navalny parasiten frisläppt,utan minsta hänsyn till ryska rättsväsendet heller. När hörde hennes telefon samtal med rysk komiker,när hon trodde hon talade med den där Navalnys fru,och bäste vän var det fan respektlöst och skrattretande hur hon och hennes övriga kollegor i EU beter sej. Ingenstans har man varit minsta lilla bra tyvärr,och ingenstans har man varit självständig. Nej betyget är inget annat än YTTERST BEDRÖVLIGT

 13. Noterat:
  • Tjeckerna – som tidigare sålt fälthaubitsar och salvpjäser till Ukraina – har beslutat om blixtleveranser av ammunition.
  • Nederländerna sänder en flottilj F-35 för att stärka upp det bulgariska flygvapnet, samt öppnar för leverans av ”defensiva vapen” om Ukrainas regering ”så önskar”.
  Ett exempel på solidaritet?

   • Krigshets? Men det är dock Ryssland som mobiliserar trupper vid Ukrainas gräns och som överför Iskanderrobotar dit från Östra militärområdet – många videoklipp på nätet som visar transporterna (eller är det också desinformation?).
    Desinformation av Rysslands avsikter? I så fall är det väl bara att konstatera att Ryssland varit extremt usla på att redovisa sina avsikter? Detta kombinerat med den groteska kravlista man publicerat med en återgång till Sovjetunionens maktsfär med större delen av Europa som någon form av Cordon Sanitaire för den känsliga ryska själen? En lista som dessutom innehåller krav på de alliansfria staterna Sverige och Finland.
    Enklaste sättet för att minska spänningen är väl om Ryssland trappar ner sin truppnärvaro vid gränsen? Då finns det ingen risk för incidenter eller misstag?

    • @L 22 januari, 2022 At 16:29
     ”Men det är dock Ryssland som mobiliserar trupper vid Ukrainas gräns och som överför Iskanderrobotar dit från Östra militärområdet – många videoklipp på nätet som visar transporterna (eller är det också desinformation?).”

     Varför är du så tyst när det gäller ukrainska fascister som har redan mobiliserat 125.000 pers inklusive nazi-batalionerna vid kontaktlinjen, som är ca 50 km från ryska gränsen??
     Även överföring av tunga vapen förbjudna enligt MINSK2

     För att inte tala om användning av kemiska vapen transporterade från USA!
     UKRAINSKA FÖRBEREDELSER FÖR ATT INVADERA DONBASS ÄR I FULLGÅNG.

  • Vad hjälper det då general Iskander kommer på besök? Väst kan ge alla möjliga vapen till samling Ukro-Nazi. Faktum är att Ryssland kan omintetgöra vad lill-Britannien och samling pappershandduk länder som lit, est, tjeck, mm med ett slag😜 Bryter krig ut är utgången given. Det är inte bara Ukro-Nazi ställen som kommer att förintas utan även de som stödde Ukro-Nazi. D v s Lönndom och DC, Hell Aviv får besök av Herr Zirkon, 😂🤣😂

  • @L 21 januari, 2022 At 23:24
   Jo, det är solidaritet, utan tvekan. Förträffligt, att sälja vapen med kort utgångsdatum, det stärker sölidariteten.
   ”Den tidigare SBU-officeren Volodymyr Mulyk klagade idag, den 21 januari, över utgångsdatumet för vapen som Storbritannien levererade till Kiev för att ”avskräcka aggression från Ryska federationen”.

   Det visar sig att hållbarheten för detta [tankskydd]-komplex är 20 år. Det vill säga, vi sålde faktiskt sådana saker med en hållbarhetstid som slutar i år, ”sa Mulyk på TV-kanalen First Independent och tillade: dessa vapen måste användas tills de blir oanvändbara.”

   …/Man får intrycket att västvärlden bestämde sig för att testa sina mest galna projekt i Ukraina och sänkte graden av rimlighet till ett minimum. Antingen vapen från Vietnamkriget, sedan en hundratusendel lovar att gå med i ”NATO-kohorten”, sedan Zelenskys order att skälla fyra gånger på morgonen på Moskva och två gånger på Minsk.

   Och det mest överraskande är att nezalezhninerna villigt välkomnar sådana förödmjukande handlingar och går med på att delta i ett dödligt äventyr i Europas centrum.

   Även om de ibland blir upprörda över de inaktuella resterna från mästarens bord. Men tyst, för att inte bli utsparkad från korridoren i kylan.
   https://eadaily.com/ru/news/2022/01/21/kompleks-ukrainskoy-nepolnocennosti-kievu-sbrasyvayut-oruzheynuyu-prosrochku

   Slava Ukraina 😂

 14. Lägg ner Krim. Ta aldrig ens upp Krim,det gått 8år nu och folket talade och sa sitt. Långt långt över 90procent röstade för att återgå till moderlandet. Man genomförde ett seriöst och fredligt folkomröstning. Detta är ändå viktigt, för att det var här och då som detta riktiga korståget började utan dess like. Sedan dess har man på alla sätt demolerat allt som har med Ryssland att göra. Gått 8 år nu med detta korståget, dagligen i åratal. Ryssland kommer inte invadera Ukraina,men man har all rätt att försvara sej. Alla i väst med Usa i spetsen är direkt inne i Ukraina och fortsätter att pumpa in vapen alla dessa åren och hetsa dom mot Ryssland. Man glömmer att det finns många extremister i den ukrainska militären,som direkt även har koppling till regeringen. Varje gång Ryssland hållit militär övning, genom åren kallas det för aggression,och man är så aggressiv? Men när Nato och dess lakejer även Sverige gör det,då heter det fredligt övning? Vad fan är detta seriöst. Sverige med denna Ann Linde,har varit så dåliga tyvärr. År efter år har det varit samma skit. Man använt sin plats i EU också mycket dåligt jämt. Washington styr dessa,så lätt och utan minsta huvudvärk nånsin. Man har EU lindrat runt lillfingret,både när det gäller försvar och utrikes politiken så lätt jämt. Inte ens under Trumps långa år, vaknade man minsta lilla till,trots att Trump förnedrande dessa inför öppen ridå jämt. Byt kurs,testa annat. Sverige med Ann Linde borde testa”brobyggare”utan att vara rädda för Washington och Nato

 15. Vår regering har en övertro på samarbete (internationellt) och som jag inte alls delar.
  Själva grunden menar jag ska vara ”var och en sköter sitt” (länder alltså) men utanför det bör underlättande samarbete sökas.

  Samarbetet får dock inte vara utgångspunkten därför det kommer leda till rop på hjälp istället för att i första hand själv reda ut sina problem som uppstått.

  För mycket samarbete blir som de lägger antibiotika i grisars mat.
  Till slut blir grisarna immuna och antibiotikan gör ingen nytta.

  Jag är emot att samarbetes sökes av politiska ideologiska skäl.
  Samarbete söker man av sakskäl och med måtta.

  Jag vill ha en Svensk regering som regerar Sverige och inte en regering som istället för att regera ständigt ropar efter hjälp och i slutänden låter andra bestämma.

 16. Oohgosh, denne sk minister bedyyrar alltså sin ’lojalitet’ vv ’eu,s’ osäkerhets- och ickeutrikespolitik. Skammen staplas på vartannat

 17. Märkligt att Ann Linde, som borde vara en väl påläst och erfaren politiker, beter som om
  USA agerar med en självuppoffrande inställning för alla människor lika värde världen över.
  Nog borde Ann L förstå bättre och lyfta blicken samt söka ett annat perspektiv, Se ut över världens krigsskådeplatser där USA använder kraftfulla vapeninsatser som raserar människors strävan efter ett bra liv för sina nära och kära.
  Dessvärre får vi inget veta vad sker bakom väl insynsskyddade kulisser. Det är så man tror att allt är ett enda stort bedrägeri där maktens samförstånd ingår på olika plan under en hemlig intressesfär, styrd over menighetens röst.

 18. Var finns denna ”EUs säkerhets- och utrikespolitik” Sveriges utrikesminister Ann Linde bedyrar sin lojalitet till?
  Här något om politisk och eller religiös extremism.
  Historien visar att religiös extremism, nationell extremism och även intolerans har producerat i världen, vare sig det är i öst eller väst, vad som kan kallas tecken på ett ”tredje världskrig som utkämpas bitvis”. I flera delar av världen och under många tragiska omständigheter har dessa tecken börjat bli smärtsamt uppenbara, som i de situationer där det exakta antalet offer, änkor och föräldralösa barn är okänt.

  https://www.technocracy.news/one-world-religion-pope-francis-signs-historic-covenant-with-islam/
  Ett historiskt inter-religiöst förbund undertecknades i Mellanöstern på måndagen, och mainstreammedia i USA har varit nästan helt tysta om det.
  Sheikh Ahmed al-Tayeb anses vara den viktigaste imamen inom sunnimuslimen, och han anlände till undertecknandet i Abu Dhabi med påven Franciskus ”hand i hand i en symbol för interreligiöst broderskap”.
  Men detta var inte bara en ceremoni för katoliker och muslimer. Enligt en brittisk nyhetskälla gjordes undertecknandet av detta förbund ”inför en global publik av religiösa ledare från kristendomen, islam, judendomen och andra religioner”.
  Sak samma om du tror på Gud- eller världens på ledare som problemlösare såväl som den internationella politikens arkitekter och världsekonomin, att de arbeta hårt för att sprida kulturen av tolerans och att leva tillsammans i fred och få ett slut på krig, konflikter, miljöförfall och den moraliska och kulturella nedgång som världen just nu upplever.
  Historien visar att religiös extremism, nationell extremism och även intolerans har producerat i världen, vare sig det är i öst eller väst, vad som kan kallas tecken på ett ”tredje världskrig som utkämpas bitvis”. I flera delar av världen och under många tragiska omständigheter har dessa tecken börjat bli smärtsamt uppenbara, som i de situationer där det exakta antalet offer, änkor och föräldralösa barn är okänt.

 19. En chockerande hög andel av USA:s befolkning vill faktiskt ha en auktoritär ”Big Brother” polisstat
  16 januari 2022 av Michael Snyder.
  https://endoftheamericandream.com/a-shockingly-high-percentage-of-the-u-s-population-actually-wants-an-authoritarian-big-brother-police-state/
  Som vi har sett genom hela mänsklighetens historia behöver de som skulle vilja påtvinga en nation tyranni åtminstone en viss procent av befolkningen för att gå med på sina planer. Det behöver inte ens vara en majoritet. Allt som krävs är tillräckligt med ”sant troende” för att genomdriva elitens tyranniska diktat. Många hade antagit att USA alltid skulle vara immunt mot ett sådant scenario eftersom vår konstitution garanterar vissa friheter och friheter.
  Tyvärr har saker och ting förändrats dramatiskt de senaste åren. Idag omfamnar en förvånansvärt stor andel av USA:s befolkning öppet auktoritarism, och det borde djupt alarmera oss alla.
  Om du tror att jag överdriver, låt oss ta en titt på några av resultaten från en nyligen genomförd nationell undersökning från Heartland Institute och Rasmussen Reports.
  Jag kommer att dra vissa rader från deras rapport och sätta dem i fetstil, och sedan kommer jag att följa med mina egna tankar.
  ”48 % av väljarna förordar president Joe Bidens plan att införa ett mandat för covid-19-vaccin för anställda i stora företag och statliga myndigheter”
  Alla andra resultat vi kommer att titta på är specifikt för demokratiska väljare, men denna siffra är för amerikanska väljare som helhet. Det borde sörja oss alla djupt att se att nästan halva landet faktiskt stöder Joe Bidens grundlagsstridiga vaccinmandat. Har vi verkligen fallit så långt som nation?
  Tack och lov slog Högsta domstolen precis ned Bidens nationella OSHA-mandat, men fler mandat kommer oundvikligen på delstatsnivå.
  ”59 procent (59%) av de demokratiska väljarna skulle förorda en regeringspolitik som kräver att medborgarna förblir instängda i sina hem hela tiden, förutom i nödsituationer, om de vägrar att få ett covid-19-vaccin.”
  Skojar du?.. En solid majoritet av alla demokrater skulle vilja låsa in de ovaccinerade i sina egna hem förutom ”nödsituationer”. Och eftersom Dr. Fauci precis erkände att COVID kommer att vara med oss ​​för alltid, skulle en sådan åtgärd teoretiskt sett genomföras på obestämd basis.
  Det är extremt kyligt.. ”Nästan hälften (48%) av de demokratiska väljarna anser att federala och delstatliga regeringar borde kunna bötfälla eller fängsla individer som offentligt ifrågasätter effektiviteten av de befintliga covid-19-vaccinerna på sociala medier, tv, radio eller i online eller digitala publikationer”
  Detta är ytterligare ett tecken på att yttrandefriheten nästan är helt död i vårt land. Om vi ​​inte ens kan ställa frågor, vilken typ av samhälle kommer vi att ha?
  Den amerikanska konstitutionen är tänkt att förbjuda sådana regeringsrestriktioner för tal, men uppenbarligen tror nästan hälften av alla demokrater inte på Bill of Rights längre.
  ”Fyrtiofem procent (45%) av demokraterna skulle gynna regeringar som kräver att medborgare tillfälligt bor på utsedda anläggningar eller platser om de vägrar att få ett covid-19-vaccin”
  Ja, du läste rätt. De vill verkligen placera ovaccinerade i läger.
  Jag har svårt att hitta ord för att beskriva hur illa det här är.
  Tyvärr är det här inte bara en utkantsgrupp av demokrater vi pratar om.
  Nästan hälften av hela partiet skulle stödja att göra en sådan sak, och det säger mycket om var vi är som samhälle idag.
  ”Tjugonio procent (29%) av de demokratiska väljarna skulle stödja att tillfälligt ta bort föräldrars vårdnad om sina barn om föräldrar vägrar att ta covid-19-vaccinet”
  Wow… Nästan en tredjedel av alla demokrater skulle faktiskt stödja detta?
  Jag vet ärligt talat inte hur människor kan vara så här onda.
  Detta är ytterligare ett tecken på att människor måste flytta från blå tillstånd medan de fortfarande kan.
  Naturligtvis är det inte bara demokrater som driver på för tyranniska åtgärder.

  Utah är tänkt att vara ”djupt röd”, men redaktionen för den största tidningen i hela delstaten kräver öppet att de ovaccinerade ska vara strikt begränsade till sina egna hem …
  Redaktionen för Utahs största tidning – Salt Lake Tribune – som kontrolleras av familjen till tidigare guvernör Jon Huntsman Jr., har krävt utplacering av National Guard ”för att säkerställa att människor utan bevis på vaccination inte skulle tillåtas, ja, var som helst.”
  Den drakoniska åtgärden föreslogs i en lördagsuppsats med titeln ”Utah-ledare har kapitulerat för covid-pandemin”, vilket tyder på att valda tjänstemän har misslyckats med att ge mandat till vaccinet för alla medborgare, och att om Utah var en ”civiliserad plats” guvernör Spencer Cox ( R) skulle behandla de ovaccinerade (och inget om de naturligt immuna) som spetälska med svåra lockdown-mandat.

  Jon Huntsman är en republikan som kandiderade till presidentvalet.
  Och hans tidning driver på för den här typen av auktoritära åtgärder?
  Vad i hela friden händer med oss?
  Våra friheter och friheter är utsatta för ett aldrig tidigare skådat övergrepp, och när de väl är borta kommer det att bli oerhört svårt att någonsin få tillbaka dem.
  I flera år har jag varnat för ”Big Brother”-polisens statliga kontrollnät som byggs runt omkring oss, och naturligtvis har den processen bara accelererat under denna pandemi. Vid denna tidpunkt genomförs nya auktoritära åtgärder nästan konstant. Till exempel fick jag nyss veta att Biden-administrationen just har inrättat ett system för federala arbetare för att spåra alla ”ovaccinerade anställda som ber om religiösa undantag” …
  Enligt en rapport från Daily Signal skapade Pretrial Services Agency för District of Columbia, en oberoende federal byrå utformad för att hjälpa domstolar i Washington DC, ”Employee Religious Exception Request Information System” för att spåra ovaccinerade anställda som ber om religiösa undantag från President Joe Bidens federala COVID-19 skottmandat.
  Federal Register beskriver det nya systemet som det bästa sättet att hålla reda på ”personlig religiös information” som samlas in ”i samband med en nödsituation för folkhälsan eller liknande hälso- och säkerhetsincident, såsom en pandemi, epidemi, naturkatastrof eller nationell eller regional nödsituation och/eller annan laglig insamling av personalinformation eller data som är nödvändig för att säkerställa en säker och hälsosam miljö för individer.” De som är oroliga för systemet har bara fram till den 10 februari på sig att lämna offentliga kommentarer.
  Det är väldigt fel av Biden-administrationen att göra något sådant, men de kommer att göra det ändå.
  I andra artiklar har jag dokumenterat otaliga andra sätt att de kränker våra grundläggande rättigheter.
  Lyckligtvis bromsar domstolarna dem, men de kommer inte att ge upp.
  Den goda nyheten är att vi åtminstone inte har hamnat i den sortens dystopiska tyranni som vi nu ser i Australien, Nya Zeeland, Tyskland, Frankrike, Österrike, Italien, Kina och på andra håll. Den om det demokratiska partiets auktoritära flygel får sin vilja igenom kommer vi så småningom att nå dit.
  Det här är en så farlig tid i vår historia, eftersom vi verkligen är på väg att förlora alla de friheter och friheter som tidigare generationer av amerikaner arbetat så hårt för att vinna åt oss.

 20. Jag håller med ovanstående kring novitshok ärendet,som fullständigt är skitsnack! Var är bevisen? Det måste gälla lika för alla,när man beskyller en person eller ett land för ett brott,då MÅSTE man visa underlaget,eller bevisen! Detta har INTE gällt när det gäller att beskylla Ryssland för ALLT möjligt senaste åren. Men när Ryssland beskyllt någon person eller ett land för något brott,då har man varit seriösa och direkt visat underlag,eller bevis för detta. Men samma regler gäller tydligen inte Usa och dess satellitstad EU. Detta är något som jag sett massor av senaste åren,från novitshok ärendet. Men även till flertalet länderna också som Syrien,Venezuela,Nicaragua med Kuba och Kazakstan för att bara ta några exempel

 21. Hur ställer sig Sveriges utrikesminister Ann Linde, som bedyrar sin lojalitet till EUs säkerhets- och utrikespolitik
  till information som nedanstående?
  22 januari 2022, 14:03 .. Ryska utrikesministeriet anklagar USA för ”giftig kampanj” mot Moskva
  av Vladimir Baranov/RIA Novosti
  Det ryska utrikesministeriet svarade på publiceringen av det amerikanska utrikesdepartementets bulletin ”Fakta och fiktion: rysk desinformation om Ukraina.” Detta rapporterades på utrikesministeriets officiella hemsida.
  Den 20 januari publicerade utrikesdepartementet exempel på ”desinformation” som tillskrivs Ryska federationen riktad mot Ukraina. Dokumentet säger bland annat att Ryssland påstås ha invaderat ukrainskt territorium 2014, ”ockuperat” Krim och nu ”försöker lura världen att tro att Ukrainas beteende kan provocera fram en global konflikt.”
  ”Istället för att pausa och fokusera på svaren på de sakfrågor som ställs i de ryska dokumenten, har Vita huset och dess västerländska allierade lanserat en extremt giftig informations- och propagandakampanj som representerar vårt land som en ”angripare”, ”fiende till det civiliserade Europa” och ett ”hot” internationell stabilitet”, sade utrikesministeriet.
  Avdelningen betonade också att skulden för destabiliseringen av situationen i Ukraina helt och hållet ligger hos USA och andra Nato -länder som stödde statskuppen i februari 2014, som ett resultat av vilken den lagligt valda presidenten Viktor Janukovitj störtades , och nationalister kom till makten.
  ”Invånarna på Krim och Donbass, som fruktade för sin egen säkerhet, ville inte leva under kontroll av anhängarna av Bandera och Shukhevych. Som ett resultat återvände Krim till Ryssland, Donetsk- och Lugansk-regionerna förklarade sig självständiga och Kiev släppte lös ett inbördeskrig mot Donbass som fortsätter till denna dag, heter det i uttalandet.
  Det ryska ministeriet betonar att USA och Nato försöker framställa Ryssland som en angripare, eftersom de försöker avleda världssamfundets uppmärksamhet från sin egen militära utveckling av Ukrainas territorium.
  ”Ukrainas väpnade styrkor och alliansen ökar militär aktivitet i omedelbar närhet av de ryska gränserna”, betonar det ryska utrikesdepartementet.
  Under de senaste månaderna har västerländska medier, såväl som i Ukraina, hävdat att Ryssland påstås förbereda en ”storskalig invasion” av Ukraina. I Moskva har sådana anklagelser upprepade gånger avvisats.

 22. ”Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.”

  Pohl??
  Är det inte samma efternamn som killen på ”antifascistiska” EXPO som har kopplingar till vänsterextrema miljöer enligt arbetarhögern?
  Märkligt sammanträffande i alla fall.
  Det visar dock i så fall på samarbetet mellan Statstelevision, Myndigheter, politisk vänster och vänsterextremister.
  Jag läste nu att Säkerhetspolisen SÄPO tycks ha ett samarbete med EXPO då de gjort gemensamt uttalande om behovet att kontrollera högerextremister i samband med helgens Corona-demonstrationer som samtidigt förtigs av Statstelevisionen.
  Sedan läste jag idag att vårt land hamnar på bottenplats i Europa gällande tillgången till vårdplatser på landets IVA avdelningar.
  5000 platser har försvunnit de senaste åren trots ett av världens högsta skattetryck.
  Om nu den här enorma skattebudgeten för vårt land Sverige inte räcker till det nödvändiga, vart tar då pengarna vägen?
  Vi har faktiskt inte längre något adekvat försvar till det här landet utan våra politiker vill hellre ansluta Sverige till NATO för att komma undan billigare.
  Tyvärr är folk här dövade av all propaganda om en ”överlägsen” demokrati och riktar hellre sin ilska mot ett Ryssland som inte stör oss på något sätt än till våra egna politiker som raserar både vårt rykte, välfärd samt vår trygghet som alla faktiskt tidigare varit internationellt respekterade.

  Jag tycker våra politiker, fördummade av utopiska tankemönster, ofta spridda av medier och då främst Socialdemokrater, Miljöpartister och Borgerliga förstört Sverige med folkets medgivande och än värre supportande.
  Väldigt få tycks förstå att det största hotet mot Sverige faktiskt kommer inifrån.
  Jag tycker det börjar bli svårt att vara svensk.
  Jag har faktiskt på allvar lust att emigrera till Ryssland.
  Eller Belarus.
  Bägge de här länderna verkar så säkra och trygga att man kan slippa ständigt gå omkring i upproriskt tillstånd.

 23. Exempel på vad Sveriges nuvarande utrikesminister Ann Linde- och Ukrainas nuvarande utrikesministerium aldrig kommer att förstå.
  Ukrainas utrikesministerium utfärdade ett krav till Tysklands regering att offentligt motbevisa uttalanden från befälhavaren för landets flotta, Kai-Achim Schönbach, om Krim. Detta tillkännagavs lördagen den 22 januari av pressekreteraren för den ukrainska avdelningen Oleg Nikolenko.
  Schönbach noterade särskilt att halvöns tillhörighet till Ryssland är ”ett faktum” . Enligt honom kommer Krim aldrig att återvända till Ukraina .
  ”Vi anser att uttalandena från befälhavaren för de tyska sjöstyrkorna Kai-Achim Schönbach är kategoriskt oacceptabla. Krimhalvön kan bara gå förlorad i en tysk viceamirals fantasi. Krim kommer säkerligen att återvända tack vare de hårda ansträngningarna från Ukraina och dess partners”, skrev Nikolenko på sin Facebook. Samtidigt pekade han på kravet från det ukrainska utrikesministeriet till den tyska regeringen att offentligt avsäga sig uttalanden från befälhavaren för marinen. Enligt Nikolenko uppmuntrar sådana uttalanden Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och stimulerar ansträngningar att trappa ner säkerhetssituationen i Europa.
  Tidigare, den 19 januari, sade den slovakiska vice premiärministern och ekonomiministern Richard Sulik att Krim skulle förbli en del av Ryssland . Två dagar senare noterade Slovakiens premiärminister Eduard Heger att landet är bland de stater som inte erkänner halvöns anslutning till Ryska federationen.
  Den 8 januari sa statsvetaren Steven Szabo att USA och dess västerländska partner kan erbjuda Ryssland en garanti för Ukrainas neutralitet i utbyte mot att ryska trupper drar tillbaka från dess gräns. Enligt honom kan ett av resultaten av sådana förhandlingar vara det internationella erkännandet av Krim som en del av Ryska federationen.
  En dag senare sa den tidigare ukrainske försvarsministern Anatolij Gritsenko att den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky borde överge tanken på att återföra Krim till landet.
  Gritsenko tillade att den ”ryska andan” härskar i Donbass , enligt opinionsundersökningar vill mer än 80% av dess invånare bo i Ryssland.
  Krim återvände till Ryska federationen efter resultatet av folkomröstningen 2014. 96,77% av invånarna i regionen och 95,6% av väljarna i Sevastopol röstade för att gå med. Förfarandet genomfördes i enlighet med internationell rätt. Under tiden anser Kiev halvön som sitt tillfälligt ockuperade territorium. Moskva har upprepade gånger uttalat att frågan om ämnesägande är stängd för alltid.
  https://iz.ru/1280920/2022-01-22/v-mid-ukrainy-potrebovali-oproverzhenie-slov-glavy-vms-frg-o-kryme

 24. Att Ann Linde ens bara vågar ta upp Krim på detta sätt som hon gör, bådar inte gott inför framtiden. Sverige är på riktigt ryssofober,har annars inte velat använda det ordet alls ärligt talat. Men Sveriges utrikesminister och även Hultkvist är ryssofobisk, ihop med alla medierna. Kunnat se tydligt senaste åren hur medierna också ständigt hetsar och pressar på helt KORKADE sätt. Svt publik service har tappat sin trovärdighet sedan längesen. Man gjort massor med olika propaganda program som direkt varit helt anti-ryska. Hos agenda har det skett massor, utan att nånsin bjuda någon seriös från ryska sidan,vare sej det är politiker eller ambassaden. Men det är många dokumentärer också som man gjort. Några namn Ryssland mot Ryssland. Hotet mot Ukraina. Den där Navalny,som alla i media även döpt till (Personen som Putin fruktar mest) Jag skojar inte, lovar att alla större medierna har kallat denne falska parasit så att han ska vara mannen som Putin fruktar mest? TROTS att man helt själva kommit på det från ingenstans! Nej Sveriges regering är ryssofobisk och det stämmer helt då. Har annars aldrig använt det ordet på riktigt. Men man är verkligen anti-rysk och en riktig Washington toffel. Någon”brobyggare” kommer aldrig ske med dessa klantskallar. Det blir EXAKT samma skit,även detta året som övriga 7år. Tycker det är synd att man inte väljer”brobyggare” efter alla dessa åren med samma SKIT

  • Det Putin fruktar mest är väl att hans efterträdare ska förstöra och sälja ut Ryssland till oligarkerna igen precis som på 1990-talet. Ingen i Ryssland vill ha det som man hade på 1990-talet och det ryssarna ser hända i Ukraina förstärker den bilden. Därför envisas ryssarna med att rösta för Putin!

   • Jag tror Vladimir Putin har säkrat de ryska olje- och naturgasresurserna i Rysslands sociala välfärdssystem.
    Genom höga skatter på de här produkterna kan inga tillgångar säljas utan det får konsekvenser som drabbar befolkningen.
    Nordstream II är ett snilledrag från Rysslands regering.
    Då får Ryssland det handelsutbytet och den sortens koppling till Tyskland som de önskar.
    Till den svenska regeringens stora förtret som hellre vill se handelsutbyten med USA.
    Sveriges ryskhat har även sina nutida förklaringar.

    Naturgas som energikälla ökar även i Ryssland.
    i Sibiren öster om Uralbergen börjar nu koleldad husuppvärmning ersättas med dito naturgas som de västra delarna haft länge.
    Regeringen gör utbytet genom prissättning.
    Det blir dyrare att kolelda ett hus än sätta in gasvärme som är flera gånger bekvämare. Allt sköter sig i regel själv.
    Koleldning skitar ner också. Det sägs att koleldning gör snön gråsvart runt koleldade hus om vintrarna.
    Sedan tänker jag att andas in allt det där i lungorna kan aldrig vara så bra.

    • Nordstream 2 finansierades av ett konsortium med tyska, schweiziska och ryska företag! Det är alltså i praktiken ett privat projekt som godkänts av staterna kring Östersjön eftersom man förutsåg att behovet av gas till Tyskland och EU skulle öka! Nu är den stoppad av tysk byråkrati medan gaspriserna rusar då den dyra LNG-gasen driver upp priserna plus att transitavgifterna och gasleverantörer lägger på sina påslag. Det konsumenten får betala för den ryska gasen som kommer igenom är upp till sju gånger dyrare än det Ryssland får enligt leveranskontraktet. Så visst är det propaganda att beskylla Putin för höga gaspriser när det är mellanhänderna som bär skulden.

 25. Varför tar inte AL upp de av Israel ockuperade syriska Golan Höjderna? Inte heller tar hon upp Norra Cypern anekterats av Turkiet 1974? Och det intressanta är att EU (och AL) förhandlar med Turkiet sedan minst 20 år tillbaka om EU-inträde.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here