Vad vet den kända klimatdebattören Elsa Widding egentligen om klimatet?

29
3778
Bild Pixabay.

En läsare som nyligen deltagit i ”klimatdebatter” här skriver i en icke publicerad kommentar bl.a.

”Elsa Widding är mycket noggrann och tydlig i sin kritik. Med vetenskap i ryggen mal hon sönder IPCCs klimatmodeller som inget annat än spekulationer under givna påhittade förutsättningar. Materialet är mycket omfattande och du får faktiskt bemöda dig med att ta reda på exakt vad du vill ha svar på. Det jobbet tänker jag inte göra för dig. Elsa Widding är verkligen ingen amatör. .. Jag fördömer inte allt vad IPCC har forskat fram. Jag tom markerar att ingen är emot de rena mätdata som forskningen fått fram. Mycket tydligt visar jag på att det är modellerna som avviker från forskningen.”


Kommentarer

Sen mycket kunnige Maths Nilsson som nyligen kom ut med boken ”Spelet om klimatet” har kommenterat för två år sedan Elisa Widdings synpunkter i
artikeln Elsa Widding på SwebbTVs höstkonferens.

Han skriver (utdrag):

* Till att börja med kan jag väl säga att vi är överens om två saker: att man inte ska ladda sina barn med klimatångest och att man faktiskt bör sätta sig in i och förstå den grundläggande vetenskapen bakom klimatförändringarna. Men innebörden av det är uppenbarligen väsensskild för EW och mig.

* EW ställer en relevant fråga angående hur mycket av den uppvärmning som vi nu ser beror på mänsklig verksamhet. I IPCCs senaste stora övergripande rapport AR5 från 2013/14 sa man att det var extremt troligt att vi låg bakom mer än hälften av uppvärmningen:

”It is extremely likely that human activities caused more than half of the observed increase in GMST [Global Mean Surface Temp] from 1951 to 2010.”
Men i IPCCs specialrapport SR15 från 2018 säger man att i princip all uppvärmning är orsakad av utsläpp från mänsklig verksamhet:
”Human activities are estimated to have caused approximately 1.0°C of global warming above pre-industrial levels, with a likely range of 0.8°C to 1.2°C.”

EW undrade varför ingen journalist ställde en enda fråga om hur det kunde ändra sig så fort (”hur fasiken hänger det ihop?”). Om det är sant vad det gäller journalisterna vet jag inte men jag tittade i alla fall efter i själva rapporten, det brukar nämligen vara motiverat där. Så också denna gång:
Anledningen är, enkelt uttryckt, att ett flertal studier har beräknat olika faktorers ”bidrag” till hur mycket energi de avger eller tillför uppvärmningen och kommit fram till att det är ytterst lite som skiljer den totala uppvärmningen från det som kan tillskrivas antropogena orsaker, se kapitel 1.2.1.3 i SR15 (pdf):

”In all cases, since 2000 the estimated combined contribution of solar and volcanic activity to warming relative to 1850–1900 is found to be less than ±0.1°C (Gillett et al., 2013), while anthropogenic warming is indistinguishable from, and if anything slightly greater than, the total observed warming, with 5–95% confidence intervals typically around ±20%”

Slutsatsen i SR15 borde med andra ord inte vara så chockerande. Jag har lite svårt att förstå folk som säger sig vilja ha en saklig debatt men slänger fram sådana här påståenden i ett föredrag, som får stor spridning, utan att ens själv kontrollera saken för informationen är lättillgänglig!

* EW påstår att det inte finns några egentliga bevis för koldioxidhypotesen och hävdar att sättet man kommit fram till att uppvärmningen beror på just växthuseffekten är att man tittat på övriga tänkbara parametrar och sen tagit ”det som blir över” och sagt att det beror på växthusgaserna.

Det är faktiskt rent struntprat. Fysiken bakom växthusgasernas IR-absorption är känd och väldokumenterad sen århundrade tillbaka och det är ytterst få som ifrågasätter den (även inom den ”pseudoskeptiska” skaran). Men nej, det innebär inte att precis ALLA håller med, men du har ett tufft jobb att förklara hur en mängd tekniska prylar vi använder oss av nu för tiden fungerar om den fysiken inte stämmer… Det är dessutom bekräftat på korsen och tvärsen genom verkliga observationer.
Den typen av kurvanpassning som EW pratar om ovan är precis vad till exempel Scafetta, Evans och Humlum har ägnat sig åt när de tagit fram sina respektive ”naturliga solcykler”.

* Men det är helt sant att hur stor uppvärmning vi får inte enbart beror på växthuseffekten i sig, osäkerheterna ligger i de så kallade återkopplingarna från vattenånga, molnbildning etcetera som kan vara både förstärkande och försvagande (framförallt är det molnbildningen man har problem att prediktera). Det brukar kallas klimatkänslighet och IPCC anger det mest sannolika intervallet 1,5-4,5°C vid en fördubbling av CO₂-halten.

* Storleken på klimatkänsligheten är en sak som fortfarande debatteras, EW drar till med att det mest troliga är att den ligger på ca 1°C och säger alltså att IPCC har fel. I runda slängar har vi redan nu ca 1°C ökning medan CO₂-halten bara har stigit med lite drygt 40%. Det finns med andra ord mycket lite som talar för att EW har rätt i den frågan. Här är en radda studier som beräknat klimatkänsligheten, jag har ännu inte hört ett vettigt argument till varför vi enbart ska plocka ut en eller två av dessa studier och strunta i resten…

* EW visar Patrick Moores graf som ”ett mycket bra exempel” på hur koldioxiden faktiskt sjunker och att vi snarare borde oroa oss för den nedre gränsen på 150 ppm då växter ska ha svårt att klara sig. Och vad är det som säger att just runt 300 ppm skulle vara så optimalt och varför ska vi kämpa för att hålla kvar vid den nivån?

Klimat Patrik Moores graf

* Ibland känner jag bara att what’s the point att bemöta sådant här… men okej då (ännu en gång):

X-axeln visar miljoner år. MILJONER. Enligt Moores egna graf så når vi 150 ppm om 4-5 miljoner år (jag erkänner, det är ögonmått och ingen regelrätt regression). Sen är det faktiskt helt bananas att göra den typen av linjär extrapolering för verkligheten är inte i närheten av att se ut sådär. Läs mer i inlägget Klimatet har alltid varierat. Varför över huvud taget lyssna på Patrick Moore, han är en ren lobbyist, när det finns riktiga experter?

Anledningen till att just 300 ppm är bra är för att nuvarande ekossystem har utvecklats under de betingelserna i hundratusentals år. Jorden och livet kommer anpassa sig med tiden, men nuvarande CO₂-nivåer hade vi när urtidsmänniskan Lucy levde och många inklusive mig tycker att det skulle innebära vissa problem med 5 m (och högre) havsnivåer som vi hade då (tagit siffran ur minnet, men det ligger i de krokarna, det har även varit betydligt högre CO₂-halter än så och då var havsnivåerna upp till 100m högre).

Det är som synes nedan ingen linjär nedgång i CO₂-halten och det är heller ingen jämn uppvärmning efter senaste istiden, vi skulle se en nedkylning nu om det antropogena inslaget togs bort.”

Föregående artikelDen europeiska energikrisen – kanske är det Putins fel?
Nästa artikelTurkiets existentiella val: BRI eller att spricka
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

29 KOMMENTARER

 1. Jag tror Elsa Widding har backat på en väsentlig punkt.
  Annars har Maths påvisat hur skeptikernas upprepade påståenden har tillbakavisats i mkt hög grad utan att det fått dem att ändra sig.

  Det föranleder mig att misstänka att eliterna vill ha tvivel på klimatforskningens rön som ett sätt att motivera att även annan samhällskritik ska negligeras.
  Att man tom ifrågasätter att CO2 är en växthusgas går inte att motivera med hänvisning till några bristfälliga klimatmodeller.
  Mekanismen för CO2 är betydligt enklare att påvisa även om etablissemanget har gjort märkvärdigt lite för att förmedla detta!
  En Cern-forskare utan koppling till klimatvetenskapen har faktiskt som hobby publicerat en mer detaljerad förklaring än andra av hur olika delar CO2s spektrum bidrar med olika tecken. Kylande i centrum men värmer desto mer från andra delar av dess molekylspektrum.
  Notera detta – är det för att stärka skepsisen som man avstått att redogöra på ett övertygande sätt att CO2’s är en värmande komponent?
  Men det är fortfarande besvärligare att noga bedöma återkopplingen från vattenångan så IPCCs rapporter har därför en generös felgräns.

 2. Eftersom jag saknar doktorsexamen inom relevanta ämnesområden i fysik och kemi kan jag inte ta ställning till vad Elsa Widding vet om klimatet. Enligt min mening är hon dock mer sympatisk än någon bland de gröna jag känner till – men det är liksom en annan sak.

  Ekonomi har jag däremot studerat och tycker mig ha lagt märke till att det är arbetarklassen som får bära den tyngsta bördan av ”klimatpolitiken” vars effekt ställt i relation till föregivna mål ter sig närmast kosmetisk vad man än anser om koldioxiden. Ta bilismen som ett exempel där de förmögnas elbilsinnehav subventioneras och vanliga bilisters behov straffbeskattas på alla upptänkliga sätt. Och då kan ”fotavtrycket” från elbilarna vara rätt stort det också och kräva andra råvaror som skadar naturen i ännu högre grad.

  Sedan är det Afrika. Kontinenten har hållits nere i femhundra år och nu fortsätter man med denna politik från kolonisatörernas sida bakom gröna kulisser. De skall inte få använda den billigaste energin som de är i behov av för sin utveckling, eftersom den inte är ”klimatneutral”. Man kräver att de skall satsa på ”grön” energi som de inte har råd med. Odla mat skall de inte heller få göra på sätt som bäst gagnar dem utan de måste anpassa sitt jordbruk på sätt som förment gröna oligarker som Gates och andra vill ha det.

  • Jan Nybondas du skriver ”…och tycker mig ha lagt märke till att det är arbetarklassen som får bära den tyngsta bördan av “klimatpolitiken””, du har helt rätt i att många i klimatrörelsen inte alls har förstått det här. Extintion Rebeillons och Miljöpartiet ex retar gallfebern på arbetare. Om man kallar Miljöpartiet för de ”gröna” , så kommer dom aldrig att förstå det fullt ut, för dom vill inte i grunden förändra det ekonomiska system som vi har, dom är för kapitalismen. Men den övriga miljörörelsen har flörutsättningar att mogna… Det här sa Greta nyligen ex om grön ekonomi: ”Grön ekonom! Bla bla bla…” när hon talade på ett möte för tusentals ungdomar i Milano inför klimattoppmötet COP 26. En sak til…du skriver ”Eftersom jag saknar doktorsexamen inom relevanta ämnesområden i fysik och kemi kan jag inte ta ställning till vad Elsa Widding vet om klimatet.”…det kan uppfattas som att du inte riktigt vet hur du ska tänka om det hon säger är rätt eller fel, Jag kan missuppfatta dig, men är det inte självklart att man måste lita på en i ”det närmaste enig forskarkår” i stället för en ensam Elsa Widding (som dessutom har blivit en slags ikon för klimatrealietsförnekarna?)

  • Helt rätt i din analys, markörer är viktiga och dom som kan betalar. Medan vi andra bombas till nåt 1880-1920 talet, med höga energipriser och bränslekostnader för våra resor till jobb och familj. Den miljöpolitik som bedrivs idag liknar mer våra tidigare politikers statyinstallationer.

 3. Det finns ingen som påstår att co2 inte är en växthusgas, det är bara en klimathysterisk halmgubbe. Den egentliga frågan gäller inte Widdings kompetens, utan varför fd miljöpartistiska tidningsredaktören Bjerström inte vågar ha Widding i direktsändning. Och svaret är att i direktsändning kan Bjerström inte köra halmgubbetrick lika enkelt, och hon saknar all teknisk kompetens. Bjerström är en munsbit för Widding. SvT´s skandalösa miljöpartiagenda är en katastrof för public service, men internet har redan destabiliserat politikernas nyhetsförmedlingsmonopol till en punkt där det inte spelar någon roll.

  • Jonas Björk du skriver ”varför fd miljöpartistiska tidningsredaktören Bjerström inte vågar ha Widding i direktsändning”, aha, ”fd miljöartistiska tidningsredaktören”, då förstår jag. Jag såg det programmet och också hur hon stelnade till när en debattör sa något som miljöpartister inte kan tänka sig, dvs att rikta sig mot hela det kapitalistiska systemet (typ). Men nej, jag tycker inte att Elsa Widding hade platsat i det programmet, en grundförusättning i ett program som sänds i Public Service är ju att deltagarna litar på vad ” en näst intill enig forskarkår” säger om klimatet, om man ska diskutera hur man ska komma tillrätta med klimatförändringarna. Däremot platsar Erika Bjerström i klimatrörelsen….hon litar på vetenskapen när det gäller klimatet, hon har större benägenhet att börja lita på vetenskapen när det gäller ekonomiska system. Så vem vet, kanske hon också kommer att förstå. Elsa Widding har sin SwebbTV där hon har obegränsat med utrymme…(såg ett förspel till ett av Elsa program som såg ganska påkostat ut och som fick mig att undra ”vem betalar” och också tänka på klimatröreslens egentillverkade handmålade skyltar)… Om programmet i SvTV hade handlat om ”klimatrealitetsförnekare debatterar med klimatforskare” då hade Elsa Widding varit en självskriven deltagare. Elsa Widding tycks grunda det hon ”vet” om klimatet på ”sina känslor”…Försök att övertala en extremt flygrädd person uppe i ett flygplan med ”all världens statistik och data hur säkert det är att flyga” och det går bara inte.

  • Det finns flera eljest mkt insiktsfulla debattörer som faktiskt ifrågasätter att CO2 är en värmande växthusgas. Och dom har intrycket att forskningens rön är baserade på osäkra datormodeller som inte lyckas återge tidigare perioder väl.
   Jag anser att IPCC kunde ha gjort större ansträngningar för att visa att det i kvalitativt hänseende går att bevisa utan användning av datormodeller. Men av någon anledning har dom i varje fall inte givit stor spridning av sån info.

 4. Jag upprepar del av mitt svar, vilket du citerar:

  ”Jag tom markerar att ingen är emot de rena mätdata som forskningen fått fram. Mycket tydligt visar jag på att det är modellerna som avviker från forskningen.”

  Vi tar det en gång till.
  Din och klimatalarmisterna ståndpunkt baseras inte på IPCCs vetenskapliga forskningsresultat. De baseras på MODELLER! Datamodeller som i sin tur är SPEKULATIONER i hur klimatet kan bli OM modellerna matas med olika antaganden.

  Modellerna kommer givetvis att variera beroende på vilka TÄNKTA temperaturer som de matas med.

  Även att temperaturen plötsligt skulle börja öka mer än vad den linjära och relativt långsamma nuvarande ökningen är, så är även det en spekulation byggd på teorin om enbart människans utsläpp av koldioxid.

  Dels ger inte IPCCs mätningar stöd för spekulationer, det ligger utanför det vetenskapliga. Dels bortser dina och alarmisternas gissningar helt ifrån de naturliga klimatvariationer som ständigt existerat och naturligtvis inte upphört.

  Baserat på din kommentar rekommenderar jag definitivt till läsning av Elsa Widding.

  • Kan inte tycka annat än att Maths Nilsson och forskarna grundligt tillbakavisar även dessa påståenden.

 5. Till alla er som envisas med att dra upp klimatmodeller etc…. det går som sagt inte att övertyga troende människor, lika lite som det går att övertyga människor som utgår helt ifrån sina känslor, det viktiga är Nobellkommitténs motivering att ge årets fysikpris motiveras med : “– De i år belönade upptäckterna visar att våra kunskaper om klimatet vilar på en solid vetenskaplig grund baserad på en rigorös analys av observationer. Årets pristagare har alla bidragit till att vi numera har djupare kunskaper om egenskaper och förändringar i komplexa fysikaliska system, säger Thors Hans Hansson, ordförande i Nobelkommittén för fysik.”
  Lyssna på detta utmärkt pedagogiska program: Klimatforskning får årets Nobelpris i fysik 5 oktober 2021 – Vetenskapsradion Nyheter | Sveriges Radio
  Och till sist några ord från nobelpristagarna:
  Giorgio Parisi: “För den framtida generationens skull måste vi nu agera mycket snabbt.”
  Syokuru Manabe: “Skepticism … vad de vill föra fram snarare, än vad som händer, och jag tror att det bästa vi kan göra är att fortsätta att visa att de klimatförändringar som vi har förutsagt faktiskt händer på denna planet.
  Klaus Husselman: “Vi har varnat för Klimatförändringarna i ungefär 50 år…”

 6. Googla på klimatmodeller SMHI EC-Earth så får man veta vad forskarna säger om klimatmodeller:
  ”Klimatmodeller är för närvarande det enda sättet för samhället att få information om framtidens klimat. Klimatsystemmodellen EC-Earth genererar projektioner av de globala klimatförändringarna, vilket är en förutsättning för att stödja utvecklingen av nationella strategier för anpassning och förändringsbegränsande åtgärder.”

 7. Ralf Backström och Gunnar Andersson, vetenskap är specialiserat. Och Widding har inte kollat bra info. Maths har det.
  Widding borde studera Maths analyser.
  Forskningsetablissemanget är en aning inåtvänt och maximerar inte sina möjligheter att göra sig förstådda. Därför fattas det en del pedagogiskt material som borde ha producerats. Och därför överbetonas klimatmodellerna som det enda sättet att veta.
  I verkligheten finns enklare sätt att kvalitativt bevisa växthusgasernas klimatpåverkan utan hänvisning till komplicerade modeller.
  Men för att erhålla bästa möjliga kvantitativa förutsägelser krävs klimatmodellerna och dom är stadda i utveckling. Därför har dom rätt stora felgränser men dom pekar alla mot en uppvärmning.

  • ”Därför har dom rätt stora felgränser men dom pekar alla mot en uppvärmning.”

   Javisst, men en linjär och långsam sådan. Inte heller bevisad allena orsakad av människan. Tvärtom pekar det mesta på naturliga orsaker, vilket Elsa Widdings noggranna och seriösa många videoinslag visar.

 8. Catarina Östlund och Anders Romelsjö.

  IPCCs forskning är inte utsatt för tvivel.

  Men de spekulativa klimatmodeller är INTE är vetenskap. Elsa Widding visar i ett 50-tal videolänkar, noggrant bristerna i den politiska tolkningen som IPCC också gör, parallellt med sin forskning.

  Elsa Widding har i ett 50-tal olika videoinspelningar noggrant och med vetenskapliga metoder besvarat såväl dina som Catarina Östlunds frågor. Ni får faktiskt själva anstränga er lite och läsa på. Materialet handlar om åtskilliga timmars längd. https://klimatupplysningen.se/om-ipccs-politiska-agenda/

  En allmän tanke bara. Har ni, om inte förr men nu, insett att några 97% eller konsensus inte råder, vilket falskeligen ständigt påstås?

  Här bjuder hon på ytterligare en video:

  • IPCC:s bedömningar basera på samlad vetenskaplig kompetens, massor av mätningar och klimatmodeller som gradvis blivit allt bättre. Om 97%, 98 % eller 94 % av forskarna inom området instämmer i huvuddragen är inte avgörande. IPCC:s forskning och bl.a. Maths Nilsson visar att Widding har fel i viktiga avseenden.

   Du behöver inte återkomma och åter slå ett slag för Widding, det har du gjort tidigare här.

 9. Vad menas med att betvivla koldioxidhypotesen? Jo, att ifrågasätta att koldioxiden ensamt är drivande i temperaturökningen. Maths N insinuerar att det skulle betyda att man betvivlar att koldioxiden överhuvudtaget absorberar IR-strålning.

   • Läs stycket som börjar med ”* EW påstår att det inte finns några egentliga bevis för koldioxidhypotesen…” och det därpå följande stycket så är det väl ganska klart att Maths N är fel ute.
    Jag håller med dom som bland annat hävdar att en ökning av koldioxiden ger en logaritmisk ökninig av temperaturen och snabbt närmar sig noll. Däremot främjas växtligheten. Alltså något positivt.

    • Jag uppfattar att Maths Nilsson, IPCC och forskningen visar att EWs påstående i denna fråga är felaktig. Ett främjande av växtligheten å ena sidan uppvägs nog mer än väl av nackdelarna med temperaturhöjning. Och klimatförändringarna kanske gör mer skada än nytta med växtligheten. Här utdrag från en uppsats från Uppsala universitet ”Klimatförändringens påverkan på den boreala skogen
     Emil Henriksson
     Självständigt arbete i biologi 2017
     Sammanfattning
     Temperaturökning som orsakas av klimatförändringarna sker globalt och påverkar
     majoriteten av organismerna på vår planet. Det boreala skogsbältet som återfinns i norra
     Europa, norra Asien, Sibirien, Ryssland, och Nordamerika står inför risk för utdöende i
     framtiden. Skogen utgörs mestadels av barrträd från gran- tall- och lärksläktet.
     Trädgränsen vid de södra latituderna kan sannolikt komma att tvingas norrut samtidigt
     som de nordliga trädgränserna expanderar mot det arktiska havet. Orsaken till detta är
     den ökande temperaturen som kortar ned de kalla säsongerna, vilket tillåter träden att
     expandera norrut, samtidigt som det blir för torrt vid den sydliga trädgränsen.
     Datamodellerna LAVESI, FAREAST och ALFRESCO baseras på ekologiska processer
     och producerar förutsägelser om hur skogen kommer att utvecklas i framtiden.
     Observationer i kombination med projektioner ger en tydligare bild av skogens framtida
     hälsa, artsammansättning, diversitet och ålder. Ett varmare klimat ökar även frekvensen
     av störningar såsom eldsvådor och insektsangrepp, vilket kan komma att påverka skogens
     struktur. Detta resulterar i en homogen skog med ens stor förlust av arter. Doch är frågan komplex..” (http://files.webb.uu.se/uploader/858/BIOKand-17-037-Henriksson-Emil-uppsats.pdf) Det är

 10. Läser era kommentarer ovan efter att det gått en tid och kan kosntatera att styrelsen för IPCC – IPCC Plenary – tonar ner katastrofscenariot jämfört med den förra rapporten. Forskarna i de olika arbetsgrupperna, som är något helt annat än IPCC Plenary, erkänner äntligen att man tidigare använt en orealistisk prognos, kallad RPC8.5, som grund för modellberäkningarna för framtida temperaturutveckling. Varför nämns inte detta kan man undra?

  Det visar sig ju därmed att Elsa WIddings kritik var och fortfarande är befogad avseende IPCC modellerande.

  Det är i princip är ”förbjudet” att ha en annorlunda och lite källkritisk åsikt om klimatfrågan. Någon debatt tillåts t ex inte i SVT eller Public Service, där olika åsikter får framföras och diskuteras. Skulle t ex någon företagsledare eller politiker gå ut och ifrågasätta den destruktiva alarmism som pågår – ja, då skulle denna person inom kort vara helt utraderad från den offentliga arenan och tillika bli av med sitt jobb. En deplattformering skulle troligen verkställas med omedelbar verkan, vilket är rätt kusligt.

  Allt detta märkliga beteende tar bort trovärdigheten från rapporteringen om klimatfrågor, vilket jag nu tror att allt fler människor registrerar och funderar över. Ett beteende som skadar hela frågan om miljö och överlevnad. Vem kommer att tro på ytterligare miljölarm? Al Gore är bara ettt av många knasiga exempel.

 11. Finns det någon publikation som visar hur CO2 absorberar solenergi annat än den sk hundra år gamla försöken gjorda av en tvivelaktig forskare.
  Alla hänvisar till att det är etablerad kunskap men kan inte ge hänvisning eller referenser till den.
  Varför använder man isåfall inte Co2 i solfångare det skulle öka effektiviteten enormt enligt den gällande teorin.
  En som undrar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here