Vänsterpartiet och NATO

21
1798

Jag har stört mig på Vänsterpartiets låga profil i frågan om Sveriges anslutning till NATO och samtidigt tagit del av Stefan Lindgrens (Nyhetsbanken) artiklar där han helt riktigt pekar på att en anslutning till en krigsorganisation som NATO de facto utgör kräver något annat än ett enkelt riksdagsbeslut. Rimligen två beslut med riksdagsval emellan och uppe i en valrörelse. Helt enkelt en grundlagsfråga.

Rolf Nilsson

Vänsterpartiet har nöjt sig med att rösta i riksdagen och att författa en och annan debattartikel, publicerad i tidningar där de ligger bakom betalvägg och drunknar i annat. Frågan om grundlagsbrott har man inte lyft. Jag har tidigare skrivit till dem och påtalat detta och länkat till Stefans artikel, men nu känns det som skarpt läge och därför valde jag att lyfta frågan på nytt, efter att Stefan haft en ny artikel om detta för inte så länge sedan.

Jag valde att tillskriva Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som är de båda riksdagspartier som säger sig vara motståndare till en Nato-anslutning.

Miljöpartiet har inte svarat, varken nu eller tidigare. Vänsterpartiet har däremot svarat, också tidigare, men då, liksom nu, har de valt att avsluta tankeutbytet. De har valt att svara genom sin riksdagsledamot, Hanna Gunnarsson, som också är deras representant i Försvarsutskottet.

Från: Rolf Nilsson <>

Skickat: den 9 mars 2023 13:13

Till: Hanna Gunnarsson <>; ; Info <>; Nooshi Dadgostar <>;

Kopia: Per Bolund <>; Märta Stenevi <>; Annika Hirvonen <>; Rasmus Ling <>

Ämne: Nato-propositionen

Hej

Jag har tidigare skrivit till er i den här frågan och ni har då valt att nonchalera mina frågor och inte besvärat er med att svara.

Nu är det skarpt läge, det brådskar och därför återkommer jag. Jag antar att ni fortfarande är för ett förbud mot kärnvapen och motsätter er ett svenskt nato-medlemskap. Om ni har ändrat åsikt ber jag er förtydliga era ståndpunkter.

 1. Hur ser ni på de invändningar, bl.a. grundlagsmässiga, som Stefan Lindgren framför i länken nedan?
  https://www.nyhetsbanken.se/2023/03/sammanbrott-for-rattsstaten.html#more
 2. Vilka åtgärder har ni hittills vidtagit i ert riksdagsarbete för att stoppa nato-anslutningen?
 3. Vilka opinionsbildande åtgärder mot ett svenskt nato-medlemskap har ni hittills vidtagit eller deltagit i?
 4. USA:s ansvar för sprängningen av North Stream-ledningen gör det till en de facto terroriststat och sådana kan Sverige rimligen inte bedriva samarbete med, vilket alltså enbart på den grunden utesluter ett nato-medlemskap. Hur ser ni på det?
 5. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att få insyn i den förundersökning av NS-sabotaget som polisen fortfarande säger pågår?
 6. Tänker ni verka för ett offentliggörande av denna förundersökning, som rimligen borde vara färdig för länge sedan?
 7. Tänker ni stillatigande acceptera en motionstid på 5 dagar?

Mvh

Rolf Nilsson

Bild: Hanna Gunnarsson.

9 mars 2023 kl. 13:45 skrev Hanna Gunnarsson <>:

Hej!

 1. Hur ser ni på de invändningar, bl.a. grundlagsmässiga, som Stefan Lindgren framför i länken nedan?
  https://www.nyhetsbanken.se/2023/03/sammanbrott-for-rattsstaten.html#moreVänsterpartiet är emot ett svenskt Nato-medlemskap. De invändningar som Stefan Lindgren framför ligger i linje med hur vi tänker.
 2. Vilka åtgärder har ni hittills vidtagit i ert riksdagsarbete för att stoppa nato-anslutningen?Vänsterpartiet har tagit upp Nato-frågan i väldigt många debatter de senaste åren. Vi har skrivit motioner, ställt frågor till ministrarna, fört fram vår kritik i Försvarsberedningen och i den arbetsgrupp om säkerhetspolitik som Ann Linde ledde inför socialdemokraternas omvändelse i Nato-frågan. Vi kommer rösta nej till Nato nu den 22/3.
 3. Vilka opinionsbildande åtgärder mot ett svenskt nato-medlemskap har ni hittills vidtagit eller deltagit i?Vänsterpartiets medlemmar och förtroendevalda politiker har de senaste årtiondena deltagit i många olika möten, diskussioner, konferenser och demonstrationer för att protestera mot Nato. Vi har skrivit debattartiklar mot Sveriges närmande till Nato och alla de olika övningar och samarbeten som Sverige har deltagit i de senaste å
 4. USA:s ansvar för sprängningen av North Stream-ledningen gör det till en de facto terroriststat och sådana kan Sverige rimligen inte bedriva samarbete med, vilket alltså enbart på den grunden utesluter ett nato-medlemskap. Hur ser ni på det?Det är ännu inte fastlagd vad som orsakade sabotaget vid NordStream. Frågan utreds av rättsliga myndigheter. Vi anser inte att USA är en terroriststat även om USA har bidragit negativt till den fredliga utvecklingen i världen på många sätt.
 5. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att få insyn i den förundersökning av NS-sabotaget som polisen fortfarande säger pågår?rundersökningen bedrivs av rättsliga myndigheter, partierna har inte och ska inte heller ha någon insyn i detta arbete.
 6. Tänker ni verka för ett offentliggörande av denna förundersökning, som rimligen borde vara färdig för länge sedan?Vi har ännu inte tagit ställning till detta men det är rimligt att utredningen om NordStream-sabotaget blir offentliggjord när den är färdig.
 7. Tänker ni stillatigande acceptera en motionstid på 5 dagar?Nej, vi protesterade mot den korta motionstiden, men gruppledarna för de andra partierna ville inte lyssna på våra invändningar.

Mvh

Hanna Gunnarsson (v)

<image003.jpg>Hanna Gunnarsson | Riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet

Vänsterpartiet | Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Twitter och instagram: @gunnarssonhanna

Tel: 0724-67 61 37

www.vansterpartiet.se

Bild: The Cradle

Från: Rolf Nilsson <>

Skickat: den 9 mars 2023 15:29

Till: Hanna Gunnarsson <>

Ämne: Re: Nato-propositionen

Hej och tack för snabbt svar. Det uppskattas! Då har jag emellertid några följdfrågor:

8. Jag har inte i något media sett att (v) aktivt motsatt sig att riksdagen och regering bryter mot grundlagen. Detta är en så stor och viktig fråga att det inte räcker att rösta i riksdagen och ställa frågor i utskotten. Om det inte når ut till medborgarna i en öppen debatt är det meningslöst. Jag kan se att ni skrivit debattartiklar om nej till nato-medlemskap, men inte att ni lyft frågan om att det hela är just ett brott mot grundlagen? Jag har inte sett eller hört att ni eller något annat parti har lyft den frågan.

 1. Grundlagsbrott är en allvarlig fråga, men det verkar inte som att någon i riksdagen har brytt sig. Jag är inte jurist och det enda jag hittar i den vägen finns i flashback, vilket kanske inte är den bästa kunskapskällan
  https://www.flashback.org/t1502226
  Den diskussionen verkar utmynna i att det är mer eller mindre fritt fram för en regering att bryta mot den. Då blir min fråga om ni eller något annat parti har tagit upp detta om grundlagsbrott i konstitutionsutskottet eller gjort anmälan till justitiekanslern eller ställt frågan i riksdagen (och finns i så fall länk till protokollet)?
 2.   I Kristianstad, med lokaltidningen Kb, har jag inte hört eller sett något försök till opinionsbildning mot nato-medlemskap. Då undrar jag om lokalavdelningarna har fått i uppgift att bedriva just opinionsbildning i frågan? Politik innebär ju just att bedriva opinionsbildning för det man vill åstadkomma och det man fått mandat för i val.. Sabotaget mot North Stream ägde rum den 26/9 2022, dvs. för snart 6 månader sedan. Eftersom detta handlar om en terroraktion med politiska implikationer är det ingen vanlig förundersökning. Rimligen borde denna utredning vara klar för länge sedan och eftersom inte alla sprängladdningar detonerade måste de som inte gjorde det ha tagits tillvara som bevismateriel av Sverige.Efter Seymot Hersh’s avslöjande artikel står det också klart att det med stor sannolikhet handlar om just USA och Norge och därmed nato. Se gärna här https://www.moonofalabama.org/2023/03/nord-stream-attack-officials-throw-more-chaff-to-hide-the-real-perpetrators.html#more och här https://sonar21.com/when-it-comes-to-nordstream-and-f-16s-the-u-s-opts-for-ham-handed-political-gestures/Då undrar jag om någon i riksdagen, t.ex. försvarsutskottet, fått förhandsinformation av polismyndigheten, SÅPO eller marinen om vad man funnit. Rimligen borde så vara fallet och därmed borde nato-frågan ha bordlagts. Har ni krävt det?

11. Anser ni att den stat, oavsett vilken, som ligger bakom sprängningen av North Stream, i så fall är att betrakta som en terroriststat?

Mvh

Rolf Nilsson

9 mars 2023 kl. 16:02 skrev Hanna Gunnarsson

<>:

 

 1. Jag har inte i något media sett att (v) aktivt motsatt sig att riksdagen och regering bryter mot grundlagen. Detta är en så stor och viktig fråga att det inte räcker att rösta i riksdagen och ställa frågor i utskotten. Om det inte når ut till medborgarna i en öppen debatt är det meningslöst. Jag kan se att ni skrivit debattartiklar om nej till nato-medlemskap, men inte att ni lyft frågan om att det hela är just ett brott mot grundlagen? Jag har inte sett eller hört att ni eller något annat parti har lyft den frågan.Vi har inte koncentrerat oss på grundlagen när det gäller nato-frågan, utan på sakfrågorna om själva alliansfriheten, och specifikt lagt fokus på förhandlingarna med Turkiet. Vi har bedömt att det är frågor där vi har stort stöd (befolkningen har tyvärr svängt om Nato i sig men är fortfarande väldigt mycket emot Turkiets sätt att ställa krav på Sverige) och vi upplever att vi har kunnat nå ut till allmänheten bättre i sakfrågor med fokus på Turkiet. Det kan man tycka är fel, men i det begränsade utrymme vi får i medierna måste vi aktivt välja det fokus som gör att vi når ut mest.

 

 1. Grundlagsbrott är en allvarlig fråga, men det verkar inte som att någon i riksdagen har brytt sig. Jag är inte jurist och det enda jag hittar i den vägen finns i flashback, vilket kanske inte är den bästa kunskapskällan
  https://www.flashback.org/t1502226
  Den diskussionen verkar utmynna i att det är mer eller mindre fritt fram för en regering att bryta mot den.Då blir min fråga om ni eller något annat parti har tagit upp detta om grundlagsbrott i konstitutionsutskottet eller gjort anmälan till justitiekanslern eller ställt frågan i riksdagen (och finns i så fall länk till protokollet)?Vi har inte lagt fokus på att utreda frågan om vad grundlagen säger, du visar lite i ditt första mejl att det går att tolka underskrivande av internationella avtal på olika sätt (regeringen ansvarar för utrikespolitiken, riksdagens stöd krävs på olika sätt i olika frågor). Jag råkade vara med när gruppledarna och talmannen gick igenom dessa frågor i början av förra året, och man konstaterade då att själva ansökan låg på regeringen att lämna in. Jag har inte uppfattat att någon annat parti har reagerat och jag kan inte heller se någon debatt bland jurister (som annars gärna går ut och diskuterar sånt här i medierna).

 

 1. I Kristianstad, med lokaltidningen Kb, har jag inte hört eller sett något försök till opinionsbildning mot nato-medlemskap. Då undrar jag om lokalavdelningarna har fått i uppgift att bedriva just opinionsbildning i frågan? Politik innebär ju just att bedriva opinionsbildning för det man vill åstadkomma och det man fått mandat för i val.Våra partiföreningar bestämmer själva vad de ska skriva debattartiklar om, vi har skrivit ett antal på central nivå i de stora tidningarna. Nato är såklart en otroligt viktig fråga, men vi har ju samtidigt många andra viktiga frågor som också tar plats: Välfärden, sjukvården, el- och matpriser, etc. Svenska valrörelser handlar vanligtvis ofta om mer vardagliga frågor och i kommunerna blir det ofta fokus på just kommunala frågor som skola och äldreomsorg under ett valår. Det kan man tycka är dåligt, men vi ser tydligt att de flesta är intresserade av vardagsnära frågor i en valrörelse.

 

11 Sabotaget mot North Stream ägde rum den 26/9 2022, dvs. för snart 6 månader sedan. Eftersom detta handlar om en terroraktion med politiska implikationer är det ingen vanlig förundersökning. Rimligen borde denna utredning vara klar för länge sedan och eftersom inte alla sprängladdningar detonerade måste de som inte gjorde det ha tagits tillvara som bevismateriel av Sverige.Efter Seymot Hersh’s avslöjande artikel står det också klart att det med stor sannolikhet handlar om just USA och Norge och därmed nato. Se gärna här https://www.moonofalabama.org/2023/03/nord-stream-attack-officials-throw-more-chaff-to-hide-the-real-perpetrators.html#more och här https://sonar21.com/when-it-comes-to-nordstream-and-f-16s-the-u-s-opts-for-ham-handed-political-gestures/Då undrar jag om någon i riksdagen, t.ex. försvarsutskottet, fått förhandsinformation av polismyndigheten, SÅPO eller marinen om vad man funnit. Rimligen borde så vara fallet och därmed borde nato-frågan ha bordlagts. Har ni krävt det?Nej, vi har inte fått eller krävt förhandsinformation, det vore illa om politiken lade sig i rättsväsendets utredningar innan de är klara. Jag noterar att det kommer nya teorier om sabotaget då och då, senast igår.

12. Anser ni att den stat, oavsett vilken, som ligger bakom sprängningen av North Stream, i så fall är att betrakta som en terroriststat?Ordet terroriststat är ett mycket stort och allvarligt begrepp som man ska vara mycket försiktig med, det går inte att säga nu vem som är ansvarig för sabotaget mot Nordstream och vad denna stat eller organisation eller enskild bör kallas.

Mvh

Hanna

 

<image002.jpg>Hanna Gunnarsson | Riksdagsledamot, ledamot i försvarsutskottet

Vänsterpartiet | Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm

Twitter och instagram: @gunnarssonhanna

Tel: 0724-67 61 37

www.vansterpartiet.se

10 mars 2023 kl. 20:48 skrev Rolf Nilsson <>:

Hej och tack för et föredömligt snabbt svar!

Jag har funderat kring dina svar och har följande reflektioner och frågor:

 

 1. Läser följande på Newsvoice idag https://newsvoice.se/2023/03/moskva-diplomatoffensiv-sverige-brottsplatsfynd-nord-stream/Att åklagaren 4 månader efter att brottsplatsundersökningen avslutats inte har åstadkommit något att publicera är anmärkningsvärt. ”Sveriges roll i den kommande diplomatiska stormen är att sprängningarna skedde på svensk ekonomisk zon och därför utreds av den svenska säkerhetspolisen under ledning av kammaråklagare Mats Ljungqvist, som ännu, fyra månader efter att SÄPO:s brottsplatsundersökning avslutats, åberopar förundersökningssekretess.”Som medborgare kan jag inte dra någon annan slutsats än att det handlar om avsiktlig mörkläggning och fördröjning och satt jag i riksdagen hade jag naturligtvis lyft frågan. Ryssarna har rätt att vara missnöjda, både mot att förundersökningen inte offentliggjorts och att de nekats insyn i utredningen.
  Skandalöst om man menar sig vara en rättsstat. Detta är ingen myndighetsfråga, det är definitivt en politisk fråga, liksom den svenska behandlingen av Assange. Jag menar att du gömmer dig bakom att det är myndighetsansvar, det begriper vi som läser och följer med. Självklart måste man offentligt gå ut och ställa krav på offentliggörande, allt annat handlar om skyddande av brottsling.

 

 1. Jag lyssnade idag till ekot och noterade att Håkan Svenneling uttalade sig, inte om Nord Stream, utan om kurdernas problem med uppehållstillstånd. Varför uttalar han sig inte om NordStream, där Sverige i allra högsta grad är inblandat, både före och efter? Han är ju ändå talesperson i sådana frågor.

 

 1. Vill man som politiker nå ut i en fråga av den dignitet en regerings grundlagsbrott utgör måste man kalla till presskonferens och delge allmänheten sin syn, då hamnar man i SVT och når ut. Det räcker inte att skriva debattartiklar, vilka hamnar bakom betalvägg, då når man bara sina politikerkollegor, inte allmänheten. Vänsterpartiet har ju inget eget organ som når ut, man måste hamna i Public Service och då får man anstränga sig, eftersom SVT undanhåller information i den här typen av frågor och inte uppfyller sitt uppdrag som medieplattform, att oberoende granska makthavarna och i den rollen vara objektiv och opartisk.

 

 1. Du skriver att ni koncentrerat er på förhandlingarna med Turkiet, men det skriver alla om, det är inte kontroversiellt. Alla vet också att (V) ömmar för kurderna i Sverige, det tolkas självklart som att ni bryr er om kurderna, inte att det handlar om själva nato-anslutningen.Grundlagsbrott är av en helt annan dignitet och det borde ni fokusera på. Att bryta mot grundlagen, bedriva intensiv Nato-propaganda och på ett kuppartat sätt, helt utan seriös debatt, dra in oss i denna krigsorganisation, är det som ni bör fokusera på om ni menar allvar och att nato-motståndet inte bara är en läpparnas bekännelse och för att inte angripa Socialdemokraternas svek.

 

 1. Det är naturligtvis inte fel att skriva om vardagsnära frågor, vård, skola, omsorg etc. Men det gör (v) alltid, det är liksom er signatur. Det vet alla, oavsett valrörelse eller ej. Nato-frågan handlar om Sveriges alliansfrihet, som efter 200 år offras, frågan om nedrustning och kärnvapen som också offras och det uppfattas inte som att ni verkligen bryr er om detta.

 

 1. Jag noterar vad du skriver om vad som kan gå under beteckningen ’terroriststat’. Självklart måste man våga kalla en spade för en spade, annars förlorar man sin trovärdighet som politiskt parti. Oavsett vem som förövat brottet måste man våga klassificera det och om det inte är ett terroristbrott, vad är det då? Det handlar ju om sprängning av en gasledning som tillhör Ryssland, Tyskland, Frankrike och Nederländerna och som påverkar den ekonomiska situationen för hela EU, liksom också för medborgarna i Sverige. Jämför gärna med 9/11 och alla terroriststämplingar av stater och organisationer som ständigt görs.Vilka organisationer/stater/enskilda förtjänar enligt vänsterpartiet terroriststämpel?

 

Mvh

Rolf

 

Från: Rolf Nilsson <>

Ämne: Re: Nato-propositionen

Datum: 12 mars 2023 21:48:34 CET

Till: Hanna Gunnarsson <>

Jag återkommer. Här är under tiden en 2 minuter lång video som visar USA:s politiska uttalanden om  NS2. Döm själv. Indicier som skulle räckt långt i en opartisk rättegång.

Here’s a video of a full two minutes

 

Apropå terroraktion, ur artikel i Sputnik News https://sputniknews.com/20230312/nord-stream-blast-german-media-debunked-pro-ukrainian-group-story-the-same-week-it-appeared-1108320746.html

Uppenbarligen kan man som politiker konstatera att detta är just en terroraktion

(Här har jag uppenbarligen rört till det genom att länken går till en artikel i Sputnik News, medan citatet nedan är ur en artikel i RT, som jag inte kan hitta länken till. Det framgår dock vad jag menar. RN)

”On March 10, the chair of the Bundestag’s intelligence oversight committee, Konstantin von Notz from the Green Party, told Die Zeit, that what happened on September 26, 2022 was likely a ”state-backed act of terrorism.”

It’s more likely that the sabotage was conducted by a ”state or quasi-state actor,” von Notz insisted. According to the German lawmaker, it would be very demanding to transport the military explosives – up to two tons, he believed – undetected to the right place in the Baltic Sea, and then bring them to the relevant depth in order to trigger several explosions in a controlled manner. Von Notz noted that a ”state-backed act of terrorism makes it more likely that false or deceptive clues were laid.”

Jag tycker att (v) agerar defensivt och fegt. Om man verkligen önskar stoppa nato-anslutnigen måste man gå ut, kalla till presskonferens och konstatera att regeringen är i färd med att begå ett grundlagsbrott. Vidare måste ni begära att hela processen bordläggs tills brottsplatsundersökningen och förundersökningen av sprängningen offentliggjorts och de fynd man gjort presenterats. Allt annat innebär hyckleri.

Mvh

Rolf

 


Från Rolf Nilsson till Hanna Gunnarsson, den 16/3 2023

https://nyheter.swebbtv.se/sverige-eldar-pa-kriget-med-atta-archer-och-tio-stridsvagnar-varde-sex-miljarder/

Du sitter ju i försvarsutskottet och bör veta.

Behövs inte pengarna bättre i välfärden?

Mvh

Rolf Nilsson

Från Hanna Gustafsson till Rolf Nilsson, den 16/3 2023

Hej!

Vi står bakom vapenexporten till Ukraina. Det är viktigt att vi stödjer Ukrainas kamp för sin frihet mot rysk invasion.

Mvh

Hanna

Hanna Gunnarsson (v)

072-4676137

Rolf Nilsson till Hanna Gunnarsson, den 16/3 2023

Jag kan bara konstatera att ni gått vilse. Tyvärr.
Mvh
Rolf

Rolf Nilsson, slutord: Här tror jag att vår mejl-konversation upphör, Förutom den här sista frågan, så har jag inte  fått något svar på mina synpunkter.

Vänsterpartiet är inte vad jag förväntar mig av ett vänsterparti och jag tror att de i det långa loppet kommer att förlora på sina, som jag uppfattar det,  taktiska vägval.

Döm själva!

Rolf Nilsson

Föregående artikelMöte på söndag: 20-årsdagen av USA:s och Storbritanniens olagliga angrepp på Irak.
Nästa artikelSabotaget av Nord Stream kommer inte att passera ostraffat

21 KOMMENTARER

 1. När det gäller attentatet mot Nordstream så tyder ju allt på att det väsentliga arbetet, som utplaceringen av sprängladdningarna och detonatorerna, skedde under förevändning av NATO-övningen Baltops förra sommaren. Under Baltops var tidningarna fyllda med propaganda-artiklar om hur bra det var för Sverige att delta och hur övningen ökade säkerheten inom det Baltiska området. Nu tyder allt på att en stor del av verksamheten, särskilt den kring Bornholm – vilket Sverige deltog i – antingen hade som syfte att förbereda sprängningen, eller i bästa fall att övningen tjänade som täckmantel. Huruvida svenska ledande befattningshavare visste eller förstod vad som pågick är oklart. Men oavsett så har antingen Sverige medvetet medverkat till attentatet, eller så har man dragits vid näsan av sina ”allierade” i NATO (USA och Norge, främst, enligt Hersh) till att bli ”nyttig idiot”. Om det förra så är Sverige medbrottsling, om det senare så visar det hur NATOs och i synnerhet USAs föraktfulla och respektlösa attityd till Sverige och andra småländer.

  Detta är också något som borde lyftas. Särskilt inför NÄSTA storövning. Vem vet vilka illdåd som USA kommer att använda kommande övningar till, där Sverige blir utnyttjat att agera täckmantel?

  Hur kan Sverige välja att bli medlem i en organisation som beter sig på detta vis mot sina så kallade allierade?

  • Men inget av det du skriver är ju bevisat. Jag har full förståelse för att det här är er nya favorit teori men den är inte bevisad så varför skulle det lyftas? Ska vi lyfta alla konspirationsteorier som det inte finns bevis för eller bara dom du tycker om?

   • Hur ska man kunna bevisa något om man har alla bevisbärare mot sig?

    Det finns ju ingen praktiskt möjlighet.
    Diktatet kommer gälla oavsett.

    Det som återstår är beskyllning.
    Den möjligheten finns faktiskt kvar.

    Den öppenheten gör att demokratier kan bete sig som skurkar därför det finns en pysventil för folkets ilska genom yttrandefriheten.

    Postsocialistiska auktoritära länder i Öst saknar den ”pysventilen” och kan därmed inte bete sig som skurkar om de vill undvika revolution.

    Ukraina uppträdde som en skurk på uppmuntran av Västvärlden och fick därför sin egna ”revolution” som fortfarande pågår.

   • Tja, ingen kan bevisa att inte rosa enhörningar existerar! Nog är det USA som ligger bakom terrordådet mot gasledningarna frågan idag är bara vilka medbrottslingarna är…Robert kan fortsätta berätta sagor någon annanstans…Ingen här tror på dina försök till desinformation!

  • Att se och veta om ett terrorbrott utan att vittna, innebär väl också att man är medbrottsling?

 2. Problemet med V är att de är nedtystade av strategiska orsaker som gäller de själva som parti istället för att reagera på Sveriges f.n. viktigaste fråga utrikespolitiskt. Vi skulle behöva ett engagemang a la Clare Daly i vårt Vänsterparti istället för de välanpassade stofiler vi idag har där.

 3. För mig verkar det som V liksom dom av andra så kallade partierna i riksdagen är slavar, eller köpta av USA. Med andra ord landsförrädare.
  Rolf Löfling Eskilstuna

 4. Vänsterpolitik innebär i mina ögon att verka i folkflertalets intresse, inte att bevaka sin position bland ja-sägarna. I Sverige finns uppenbarligen inget parti som för vänsterpolitik.

 5. Att: Robert
  ” Ska vi lyfta alla konspirationsteorier som det inte finns bevis för eller bara dom du tycker om?”

  Vad sägs om mest trovärdiga då? ..och vilka är dem teorier som du anser vara mest respektingivande och trovärdiga berättar snarare vem du är Robert och vad du går för. Du betraktar säkert sig själv som en intellektuell person, men även om din IQ är typ 144 det ger dig knappast rätt att spotta i ansikte på din visavi på det sättet du gjort.
  Det är intressant vad folk tycker och känner. Just det är intressant och är av högsta värde och inte vad du kan bevisa eller motbevisa för den delen.
  Så Robert, läs gärna alla inlägg medan du kan – känn pulsen. Vem vet, kanske covids med alla dess mutationer kommer att beröva oss förmågan att tala och förstå så som Octavia E Butler i sin verk ”Speech Sounds” (1983) beskrev.

  PS
  Sorry, det var inget om (v), jag tycker att de redan har fått virus Octavia Butler skrev om 1983.

 6. Jag är medlem i V (liten partiförening i Halland) Fick i veckan mail från V-riks där man berättade om att man tänker rösta Nej till NATO i riksdagen den 22/3. V har varit väldigt tysta om NATO under lång tid tycker jag! Att man försöker slåss för elpriset/inflationen/matpriserna är naturligtvis bra men utan att göra kopplingen till USA/NATOs inblandning i kriget (genom alla dessa sanktioner tex) , ja då blir det lite av ett slag i luften.

  Jag jobbar inom kultursektorn som musiker/musiklärare och jag har sedan jag var mycket ung älskat rysk musik (tex. Shostakovitj, Prokofjev, Stranvinskij, Moussorskij mfl mfl). När man började stoppa musikfestivaler och ändra vad som fick spelas offentligt (min bror som specialiserat sig på rysk 7-strängad klassisk gitarr var tvungen att börja kalla den Ukrainsk!) så började jag söka efter info utanför Sverige och hamnade här! (jag vill passa på att tacka för denna ”sajt” som är mycket bra!)

  När det gäller V så blev jag tidigt irriterad på rysskräcken/rysshatet och samtidigt det enorma ”vitmålandet” av Ukraina. Jag har ganska nyligen läst en svårläst men fantastisk bok: ”Revolutionary Yiddishland” som i första hand visar på en ganska stor historisk vit fläck när det gäller historien om judarna i östeuropa från 1850-talet och framåt.
  En hel del handlar alltså även om Ukraina och dess utrotning av 1,5 miljoner judar (vid tiden före, under och efter 2:a världskriget). Ukraina har en lång historia av judehat och dyrkan av ”styrka” (förakt för ”svaghet”).
  I ljuset av detta och nutidshistorien så ser jag en fullständigt skandalös vitmålning av denna stat. När jag det senaste året försökt prata med andra medlemmar om denna mer komplicerade världsbild så blir svaret alltid: ”Ryssland ut ur Ukraina helt och hållet och Putin ska ställas till svars”.
  Jag känner mig väldigt ensam numera i detta parti.

  Jag konstaterar också att Gunnarsson kallar Seymour Hearsh halvårslånga gräv om Northstream för konspirationsteori och att man inom V verkar helt ha köpt USA/NATOs världsbild.

  • Det absurda med att avfärda Hershs gräv som ”konspirationsteori” är att det är *den enda* (seriösa) teorin som finns (6 glada amatörer i en liten segelbåt är inte en seriös teori).

   Vi vet ju med säkerhet att NÅGON sprängde Nordstream! Det är som om de låtsas som om Nordstream liksom bara råkade gå sönder av sig själv (på fyra ställen exakt samtidigt). NÅGON konspirerade bevisligen för att spränga den, så ja, på sätt och vis är alla teorier om vem och hur konspirationsteorier, men i just det här fallet vet vi ju med säkerhet att minst en konspirationsteori är KORREKT.

   Helt absurd användning av uttrycket att avfärda alla undersökningar av vad som skedde som ”äsch, det där är bara en konspirationsteori” när vi vet med säkerhet att någon/några konspirerade.

   • Hersh har alltid på fötterna när han ger ut en artikel oavsett vem som är skyldig eftersom han har integritet och är oberoende! Segelbåten är mycket riktigt en nonsens-teori helt tagen ur luften och lurar egentligen ingen förutom de värsta USA-nissarna som så gärna vill bli förda bakom ljuset!

 7. Det behövs förmodligen ett nytt vänsterparti för att få undan det dysfunktionella V-ledarskapet från politiken, tror jag.

  P.g.a. av 4%-spärren krävs dock ett fredligt sinne hos sådana fraktioner, när man valsamverkar brett med t.ex. Socialistiska partiet, Vetenskapliga partiet, KP och SKP.

  För att samverka med högerpartier som är för fred krävs ännu mera frid i sinnet givetvis, men jag vet kommunister som skulle kunna samarbeta för fred med de flesta, även om moderater skulle bli alltför magstarkt för dem.

  Det är många av oss som är vänster som säger sig vara för fred, men i praktiken hakar de upp sig på små frågor som egentligen saknar betydelse,samt börjar bråka och mobba människor som har en annan uppfattning, istället för att fredligt ta diskussionen med dem, samt bara uttrycka en annan åsikt.

  Hat kan inte fördrivas med hat, endast kärlek kan fördriva hat. Nazister är oftast drabbade av känslor de inte kan rå för som är naturliga enligt psykiatriprofessor Tara Swart. De behöver inte hatas, men få kärlek och förståelse!

 8. Min sista replik har fallit bort, svaret på Hannas sista om vapenexporten. För ordningen skull:

  Till Hanna Gunnarsson, den 16/3 2023

  Jag kan bara konstatera att ni gått vilse. Tyvärr.
  Mvh
  Rolf

 9. Så bra gjort, Rolf Nilsson! Det avslöjar både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sveriges båda senaste regeringar. Du skriver (och Stefan Lindgren) ”att en anslutning till en krigsorganisation som NATO de facto utgör kräver något annat än ett enkelt riksdagsbeslut. Rimligen två beslut med riksdagsval emellan och uppe i en valrörelse. Helt enkelt en grundlagsfråga.” Måste erkänna att jag inte ens har haft en tanke på det du skriver trots att jag var med och samlade in namn mot värdlandsavtalet med Nato, då kom det ofta på tal….

  Alla partier som inte protesterar högljutt mot det uppenbara som du och Stefan Lindgren har påmint om, och dessutom Nordstreamsprängningen visar bara hur lite vår riksdag och regering bryr sig om oss, de 99%-en.

  Och exakt samma sak händer i USA och andra västländer.

  Den kände f d chefen för FN:s vapeninspektör Scott Ritter talar klartext (det var han som avslöjade att USA ockuperade Irak helt på falska grunder) var urförbannad i en av de senaste videorna och skällde ut en amerikansk toppolitiker, Linsey Graham, amerikansk jurist och republikansk senator efter noter…. Börja lyssna vid 4.50 in i videon, det är obetalbart…

  Scott Ritter Loses It Over Lindsey Graham’s Mindless Warmongering – YouTube

  ”……Okay I want to remind everybody, when this war starts, that Lindsey Grahame will take his perfumed ass and sit it down in some sort of undeground bunker in Washington D C while your sons and daugters die, so this litte fat pompous asshole needs to shut up or be told to shut up…

  (En parentes: Självklar står det om Scott Ritter i Wikipedia ”convicted sex offender”..så låg nivå är det på företrädarna för det Lögnens Imperium som vårt land stöder.)

 10. V råkar vara tröga tyvärr. Jag röstar på dom ändå. Nån nämnde miljöpartiet Nej Miljöpartiet är största kålsupare och lögnare,vilket man sett tydligt under deras alla år i EU och hur deras korkskallarna till företrädare röstar och röstat alla åren. Släng dom i sjön rakt igenom. De HELT olika partier dessa Jag vet EJ vad de beror på vad gäller kommunikation utåt vad gäller V. Man har mycket kött på benen annars att ta upp, som det falska vitmålade Ukraina. Men även alla kopplingarna mellan höga priserna på mesta,där Usa och egna HELT korkade sanktionerna spelat stor roll,till Usa terroristerna som bombar massiva infrastrukturen mitt i Europa och kallar tysken Nato allierade. Jag tror tyvärr mycket har att göra med V ledaren Nosshi. Visst är hon gullig och sticker ut om man kan säga så,men ur ett akademiskt synpunkt får hon EJ godkänd. Usa är enligt mej självfallet dom skyldiga till terrorattentatet mot nordstream kom igen fan. Så som man direkt från högsta ledningen hotat dessa ledningar genom så många åren,och gnällt bölat som jävla hyenor. Bevisen som många hade velat se hade rakt igenom kommit ut i MASSOR ,men vilka är dom närliggande länderna här? Det är Usa ledda Nato vasallerna här,dom 3baltiska dvärgarna och Europas största hyena Polen,den korkade dansken,och Tyskland med sin högst ryssofobiska klantskallen och Usa nickedockan till utrikesminister. Ja vi byn Sverige och finnen som är på väg in till Usa ledda reliken och korrupta farliga Nato är här också. Usa har stenhårt koll på sina undersåtar ser man klart och tydligt,vore detta annat land än Ryssland då hade bevisen varit fastklistrade på 1a sidorna över hela världen efter en månad. Usa är dom skyldiga och största vinnaren och har alla motiven. Kanske får vi se alla bevisen som alla talar om inom snart vem vet. Vad gäller V så har dessa många eldsjälar även på ungdomsförbundet ärligt talat,men dessa räcker EJ till antalet när man räknar alla tusentals som är spridda överallt i landet, samtidigt som ledaren Nosshi EJ håller måttet ur ett akademiskt synpunkt tyvärr. Men Nej till vidriga korrupta gamla krigets relik Nato medlemskap står kvar, vilket också är det rätta

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here