Varför propaganda fungerar 

19
1558

Författare CAITLIN JOHNSTON https://caitlinjohnstone.com/2023/06/16/why-propaganda-works/ 

 Översättning: Rolf Nilsson

Det går inte att förneka att den västerländska civilisationen är mättad med inhemsk propaganda som syftar till att manipulera hur allmänheten tänker, agerar, arbetar, handlar och röstar. Anställda inom massmedia har vittnat om att de upplever en ständig press att förmedla berättelser som är gynnsamma för det amerikanska imperiets politiska status quo. Imperiets ledare har offentligt erkänt att de har ett egenintresse av att manipulera allmänhetens tankar. Om man med blotta ögat betraktar hur massmedia på ett tillförlitligt sätt stöder varje amerikanskt krig, sluter upp bakom dagens amerikanska utrikespolitiska mål och visar en överväldigande partiskhet mot regeringar som är måltavlor för imperiet, är det helt uppenbart att detta sker när man betraktar det med någon grad av kritiskt tänkande. 

 Att förneka att dessa massmanipulationer har en effekt skulle vara lika absurt som att förneka att reklam – en industri som omsätter nästan en biljon dollar – har en effekt. Det är bara ett obehagligt faktum att så mycket som vi gillar att tänka på oss själva som fritt tänkande suveräna agenter som är immuna mot yttre påverkan, är mänskliga sinnen mycket lätta att påverka. Manipulatörer förstår detta, och vetenskapen om modern propaganda som har utvecklats i över ett sekel förstår detta med akut klarsynthet. 

 Genom att ständigt bombardera våra sinnen med enkla upprepade budskap om hur den värld vi lever i ser ut, kan propagandister utnyttja brister i den mänskliga kognitionen, t.ex. den illusoriska sanningseffekten, som får våra sinnen att missta upplevelsen av att ha hört något förut med upplevelsen av att ha hört något som är sant. 

 

Video 

 

Vår indoktrinering i den vanliga imperialistiska världsbilden börjar när vi är mycket unga, till stor del på grund av att skolan är sammanflätad med samma maktstrukturer vars informationsintressen tjänas av den världsbilden, och för att mäktiga plutokrater som John D Rockefeller aktivt lade sig i utformningen av moderna skolsystem. 

 

Vår världsbild formas när vi är unga i våra härskares intresse, och därifrån tar kognitiva fördomar över som skyddar och förstärker den världsbilden, och vanligtvis bevarar dem i mer eller mindre samma form under resten av våra liv. 

 Det är detta som gör det så svårt att övertyga någon om att deras övertygelser om en fråga är lögner födda ur propaganda. Jag ser att många människor skyller detta problem på det faktum att kritiskt tänkande inte lärs ut i skolorna, och jag har sett vissa marxistiska tankegångar som hävdar att västerlänningar väljer att stödja propagandaberättelser eftersom de vet att det främjar deras egna klassintressen, och jag är säker på att båda dessa faktorer till viss del spelar in i ekvationen. Men den främsta anledningen till att människor tenderar att hålla fast vid sina propagandaskapade perspektiv har faktiskt en mycket enklare, väldokumenterad förklaring. 

 Modern psykologi säger oss att människor inte bara tenderar att hålla fast vid sina propagandainducerade trossystem; människor tenderar att hålla fast vid vilket som helst trossystem. Som namnet antyder beskriver trosuthållighet hur människor tenderar att hålla fast vid sina övertygelser även när de presenteras med bevis som motbevisar dem. Teorin går ut på att när människor levde i stammar som ofta var fientliga mot varandra, var vår sammanhållning och vetskapen om vem vi kunde lita på viktigare för vår överlevnad än att ta oss tid att ta reda på vad som är objektivt sant, så nu har vi fått dessa hjärnor som tenderar att prioritera lojalitet till våra moderna ”stammar” som vår nation, vår religion, våra ideologiska fraktioner och våra hjärtefrågor. 

 Video 

 

Denna tendens kan ta sig uttryck i motiverade resonemang, där våra känslomässiga intressen och ”stamlojaliteter” rgar hur vi tar in ny information. Det kan också ge upphov till den s.k. backslags-effekten, där man genom att konfronteras med bevis som strider mot ens världsbild inte bara misslyckas med att ändra sina övertygelser utan faktiskt stärker dem. 

 Så det enkla svaret på varför människor håller fast vid övertygelser som ingjutits av imperialistisk propaganda är att det är precis så hjärnan fungerar. Om du konsekvent och kraftfullt kan indoktrinera någon från tidig ålder och sedan ge dem en vanlig ideologisk ”stam” som de kan identifiera sig med i sin indoktrinering, fungerar de kognitiva felen i dessa våra nyutvecklade hjärnor som vaktposter som skyddar de världsbilder du implanterade. Vilket är exakt vad modern propaganda, och våra moderna politiska system, är skapade för att göra. 

 

Jag ser ofta människor som uttrycker förvirring över hur de smartaste människorna de känner prenumererar på de mest löjliga propagandaberättelserna som finns där ute. Det är därför. En smart person som effektivt har indoktrinerats av propaganda kommer helt enkelt att vara smartare än någon med genomsnittlig intelligens när det gäller att försvara sina övertygelser. (min markering, ö.) Några av de mest skumma utrikespolitiska tankeställare du någonsin kommer att läsa kommer från doktorer och Ivy League-examinerade, eftersom allt deras intelligens ger dem är förmågan att komma med intelligent klingande argument för varför det skulle vara bra och smart för den amerikanska militären att göra något ondskefullt och dumt. 

 Video 

 The Oatmeal har en bra serie om detta (som någon också gjorde till en video om du föredrar det). Det är viktigt att författaren korrekt noterar att hjärnans tendens att kraftfullt skydda sin världsbild inte innebär att det är omöjligt att ändra sina övertygelser i ljuset av nya bevis, bara att det är svårare än att acceptera övertygelser som bekräftar ens fördomar. Det kräver lite arbete, och det kräver uppriktighet och självinsikt, men det kan göras. Vilket är glada nyheter för dem av oss som har ett intresse av att övertyga människor att överge sina propagandakonstruerade världsbilder för verklighetsbaserade sådana. 

 Ibland kan man uppnå mycket mer genom att bara ha tålamod med någon, visa empati, behandla dem som vi själva vill bli behandlade och arbeta för att skapa gemensamma nämnare för att övervinna den primitiva psykologi som skriker att vi kommer från en fientlig stam, än att bara lägga fram massor av objektiva fakta som motbevisar deras tro på Ryssland eller Kina eller deras egen regering eller vad det nu kan vara. 

 Och framför allt kan vi bara fortsätta att berätta sanningen, på så många nya, engagerande och kreativa sätt som vi kan komma på. Ju mer vi gör detta, desto fler möjligheter finns det för någon att få en glimt av något bortom slöjan av deras propagandaskapaderldsbild och de kognitiva fördomar som skyddar den. Ju fler sådana möjligheter vi skapar, desto större chans har sanningen att få ett ord med i laget. 

Föregående artikelÄr ensidiga sanktioner tillåtna?
Nästa artikelPutin anser att en politisk lösning i Ukraina fortfarande är möjlig
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Nu vet vi hur imperialistisk propaganda fungerar.
  Fungerar marxistisk propaganda på samma sätt?

  • Göran G,
   Nej, du vet inte hur imperialistisk propaganda fungerar enligt länken catlinjohnstone.com
   du måste dyka djupare ner i masspsykosens psykologi, konsten att förneka verkligheten.
   Marxismen förnekar inte den objektiva verkligheten, har aldrig gjort tvärtom.

 2. Slutorden i artikeln avslöjar en tydlig motsättning:
  ”Och framför allt kan vi bara fortsätta att berätta sanningen, på så många nya, engagerande och kreativa sätt som vi kan komma på. Ju mer vi gör detta, desto fler möjligheter finns det för någon att få en glimt av något bortom slöjan av deras propagandaskapade världsbild och de kognitiva fördomar som skyddar den. Ju fler sådana möjligheter vi skapar, desto större chans har sanningen att få ett ord med i laget.
  Att ”berätta sanningen, på så många nya, engagerande och kreativa sätt som vi kan komma på.” kan även det kallas för propaganda. Wikipedia skriver ”Propaganda (av latinets propagare, ’fortplanta’, ’utbreda’) är en term som avser främst politiska kampanjer och budskap som är avsedda att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något.”
  Så både ”deras propagandaskapade världsbild” och den världsbild som Caitlin Johnston vill skapa är propaganda.

  På Wikipedia kan man också finna följande ”Agitprop är ett uttryck som bildats av orden agitation och propaganda. Ordet utgör ett centralt begrepp i kommunistisk reklam sedan Lenins tid. Agitprop var först en kortform för отдел агитации и пропаганды (otdel agitazii i propagandy) det vill säga den ’Avdelning för agitation och propaganda.’ som inrättades på alla nivåer i det bolsjevistiska partiet i Sovjetryssland. Agitprop kom senare att beteckna alla den leninistiska politikens uttrycksformer.”
  Under ledning av världens värsta mördarstat, dagens USA, kämpar även de små vasallstaterna som Sverige, för att även det språk som arbetarklassen använder, skall bli ett verktyg riktat mot klassen själv. Extremt är när kommunledningar i Småland skickar ut tjänstebrev som rekommenderar att de som arbetar i kommunen inte använder ordet Tjänsteman utan Tjänsteperson. I England förekommer samma varning för ordet ”Postman”. (Vårt ord Brevbärare är inte utsatt för samma löjliga tryck, naturligtvis.)
  Här finns en bra artikel om en del av kampen mot det folkliga språket; på svenska: https://www.lindelof.nu/hur-woke-kriget-gick-segrande-fram-under-ar-2021/

 3. En av propagandans grundläggande regler säger: vänd dig inte till sinnet, utan till personens känslor. 

  Att skapa känslomässig resonans är ett av huvudmålen för de flesta informationsmeddelanden.

  Propagandametoder räknas i hundratal, lika många som manipulationstekniker i allmänhet. Och till läsaren kan jag bara råda en sak – att lita på dina sinnen och utveckla kritiskt tänkande.

  Termen ”propaganda” kommer från en katolsk organisation som heter Congregatio de Propaganda Fide, som grundades 1622 av påven Gregorius XV för att sprida katolsk doktrin över hela världen. 

  ×)
  Inverkan på sinnen med specifika mål som fenomen dök upp långt innan själva termen föddes. Man tror att ett av de tidigaste exemplen på propaganda var ingressen till Hammurabis berömda lagar, som slog fast att dessa lagar skapades för att skydda de svaga från de starka och riktade till de fattigas intressen. Samtidigt sa lagarna själva motsatsen – recepten var främst till förmån för de rika invånarna i Mesopotamien.

  ×)
  Den aktiva användningen av propaganda föll under första världskriget, då de stridande parterna stod inför behovet av att konsolidera hela samhället: å ena sidan var det nödvändigt att utjämna oenighet och individualism, och å andra sidan att mobilisera befolkningen till att kämpa för sina intressen. Det var då som agitation, dikter, affischer och andra medel för militär propaganda dök upp. Samtidigt identifierades också medias roll för att sprida de idéer som politikerna behöver.

  ×)
  ”Allt handlar om ”intern konformitet” – förändringar i en persons beteende eller åsikt under påverkan av verkliga eller inbillade påtryckningar från en annan person eller grupp av människor. De flesta av oss känner sig helt enkelt obekväma som ett svart får, och även om vi till en början tänker annorlunda, anammar vi snart andras åsikter. 
  Detta är förståeligt: ​​de allra flesta människor är inte benägna till reflektion och kritiskt tänkande. 
  Inte överraskande, evolutionärt sett, är vi väldigt nära vår djurnatur, och överlevnaden för sociala varelser som primater beror som ni vet väldigt mycket på hur framgångsrikt individen passar in i gruppen.

  ×) referens
  Viktor Sorochenko, 
  sociolog och socialpsykolog,
  Encyclopedia of Propaganda Methods

 4. Mao Zedong sade vid ett samtal med kinesiska studenter i Sovjetunionen 1957: ”Vissa utlänningar säger att vår ideologiska reform är hjärntvätt. Som jag ser det har de rätt i vad de säger. Det är hjärntvätt, det är vad det är! Min hjärna har tvättats för att bli vad den är nu. Efter att ha gått med i revolutionen tvättades den långsamt, den tvättades i årtionden. Allt jag fick tidigare var borgerlig utbildning och till och med lite feodal utbildning.” Är det ett litet svar på Göran Gustafssons fråga?

 5. Sverige idag är HELT genomsyrat av propaganda. Den där linjen över hur långt man kan gå, krossades långsamt men säkert i början på 2000talet. Det har blivit så otroligt bedrövligt här hemma. Tror att sociala medier som tillkommit under denna perioden också spelar roll de klart. Dessa 2deccenier ser jag hjärntvätt och lögner som saknar motstycke. Speciellt sedan 10talet, dvs senaste decenniet har detta krossat alla gränser och rutor och utvecklats till katastrof dåligt. Jag trodde ärligt inte Sverige skulle gå denna katastrofala utvecklingen om någon hade frågat mej år2000 som EJ var så längesedan. Men det har gjort de. Idag döljs inte detta heller, då utvecklingen sedan längesen gått åt skogen. Det har jämt funnits modiga personer/grupper genom åren som vågat visa hur brutalt och katastrof det är. Även denna blogg är ett sådant. Jag skulle ALDRIG klara av att sköta en sån här liknande blogg, eller något annat liknande program. Jag saknar dom musklerna på ALLA punkter som skulle behövas/krävas. Våra politiker är ansvariga till detta eländet. Vissa av dessa politiker och regeringar genom åren är HELT klart korkade som satan. Men många av dessa vet HELT klart vad man sysslar med också, och gör detta på ett mycket vidrigt sätt. Nu senast har vi Nato processen, för att ta ett exempel. Före dess var det Ryssland-Ukraina och skapa/förvandla befolkningen till ryssofobiska FULLT med uppenbara lögner på löpande band. Vi är största dörrmattan till den stora elefanten Usa på mest häpnadsväckande sättet. Usa och dess vidriga korrupta Nato redskap, är dom som satsar/satsat överlägset mest på propaganda. Dessa ligger i topp vad gäller propaganda alla dessa åren. Man satsar ju MASSOR år efter år efter år. Resultaten visar sej också genom åren. Denna högerregering vi har nu, kommer när dessa är klara med sin mandatperiod att HELT tagit Sverige åt skogen mera brutalt och katastrof på så många punkter. Tycker HELT klart att flera höga politiker borde ställas inför rätta för högförräderi, men det kommer EJ hända, när man sett vad dessa kommit undan med senaste åren

 6. Propaganda fungerar, men inte alltid, och den haltar alltmer.
  Ett av Josef Goebbels kriteria måste vara uppfyllt för att kvalificera för ”propaganda”
  ’Propaganda skall fungera osynligt, och tränga igenom hela livet utan att mottagaren har någon kunskap om det propagandistiska initiativet.’

  Nyligen släpptes, först i Tyskland på Twitter, en video som har kallats ”Heil Zelensky”, men den kvalificerar sig inte för propaganda. Det inbyggda meddelandet är helt öppet att tyska staten sponsrar nazistdiktatorn Zelensky på tyska befolkningens bekostnad, precis som i fallet svenska staten och USA. De uniformerade inkräktarna i videon kunde lika väl ha burit ’SÄPO uniformer’.

  Motreaktionen på svenska media fyller definitivt kriteria för propaganda. USAs massiva propagandamaskin drog omedelbart på för fullt på vissa svenska traditionella media och statliga Public Service. Lögnerna sprutar. Den påstås vara ”rysk propaganda”, men idag vet vi varifrån den videon kom, nämligen den av nazistdiktatorn Zelensky tystade Ukraina oppositionen. Den började spridas i ett flertal tyskspråkiga Twitter kanaler i Tyskland, och har sedan spritts vida, inte bara i Ryssland.

  Lögn. ”sprids i ryska medier” (DN, SVT). Jaså, men den ligger på YouTube, på en kanal med 4.29 miljoner följare.
  https://www.youtube.com/watch?v=5FnS-RLDx_s&ab_channel=TheTelegraph

  Den av USA och Sverige sponsrade nazistdiktatorn Zelensky agerar identiskt med den forna nazidiktatorn Adolf Hitler, som även han sponsrades av Sverige och USA. Zelensky stänger ner alla oppositionspartier. Han stänger oppositionen, stänger oppositionens informations kanaler som media, stoppat alla val. Identiskt med Tredje Riket. Idag har den tystade oppositionen ett medel att nå ut, Internet, och det har man nu utnyttjat. Även ett tillfälle för Sveriges tystade opposition.

  Det är den oppositionen i Ukraina som skapat videon, kanske sponsrad av Ryssland. Ryssland vill som bekant avsätta nazistdiktatorn Zelensky precis som en gång nazidiktatorn Adolf Hitler.

  Vissa traditionella svenska media har tydligt profilerat sig som USAs och nazi diktatorn Zelensky’s propaganda agenter och propaganda kanaler i Sverige. Det är inte omöjligt att ryska skådespelare har använts, som visa media påstår, dock förmodligen mer sannolikt, ukrainska skådespelare som flytt från Ukraina. Vilka andra kan man tänka sig. Inte tyska for Tyskland är även en sponsor av nazistdiktatorn i Kiev, precis som Sverige och USA.

  Nu väntar vi på en liknade video, eller en variation, där den uniformerade inkräktaren säger ”Good dag”.

 7. Western-Made ’How To Become an Agitator’ Manuals for Ukraine Unearthed in Liberated Russian City

  Upptäckten som gjorts av ryska myndigheter i Donetsk-regionen kastar ljus över vad amerikanska myndigheter har gjort i Ukraina under de senaste åren.

  Informationshandböcker, ofta utskrivna som ”utbildningsmaterial” tryckta med hjälp av västerländska statliga myndigheter och icke-statliga organisationer, som instruerar studenter om grunderna för politisk aktivism, upptäcktes av myndigheter i staden Volnovakha som tidigare kontrollerades av Kievregimen fram till 2022 då den befriades av ryska styrkor.

  En ukrainskspråkig bok med titeln ”Democracy: From Theory to Practice” lär eleverna hur man organiserar små ungdomsgrupper för att engagera sig i politisk ”aktivism”.

  Boken rådde bland annat eleverna att kraftfullt använda populära sociala medieplattformar för att maximera effekten av sin aktivism.

  Enligt uppgifterna på bokens framsida trycktes den 2019 med hjälp av US Agency for International Development (USAID), UK Department for International Development, Kanadas utrikesministerium och USA-baserade International Foundation for Electoral System (IFES).

  Dessutom avslöjades en broschyr med titeln ”Livsfärdigheter för aktivt medborgarskap” av myndigheterna i en av Volnovakhas skolor. Det är i grunden en undervisningsguide för gymnasielärare, tryckt på ukrainska och bankrullat av Europeiska unionen.

  Västerländska statliga myndigheter och icke-statliga organisationer har arbetat med att sprida vad de beskriver som ”demokrati” sedan det kalla krigets tider, med deras ansträngningar att nå en helt ny nivå efter Sovjetunionens kollaps för tre decennier sedan.

  Även om dessa organisationer och grupper, såsom det ovannämnda USAID, hävdar att de bara försöker ge hjälp till nationer som kräver det och att hjälpa till att sprida frihet och demokrati, handlar deras aktiviteter vanligtvis om att främja USA-ledda västerländska regeringars och maktens intressen, mäklare de representerar.
  https://sputnikglobe.com/20230712/western-made-how-to-become-an-agitator-manuals-for-ukraine-unearthed-in-liberated-russian-city-1111827334.html

 8. När jag öppnade datorn på morgonen fick jag ett gott skratt, men man borde kanske inte skratta. Satiren ”Heil Zelensky” har gått absolut viral, och så har propaganda mothuggen från Zelensky supportrarna som USA, Tyskland och Sverige.

  https://www.youtube.com/watch?v=5FnS-RLDx_s&ab_channel=TheTelegraph

  Talande – minst sagt

  Tidigare skrev jag ”Nu väntar vi på en liknade video, eller en variation, där den uniformerade inkräktaren säger ”Good dag” och den kom redan i idag på Weixin-WeChat.

  Det finns mer som är väldigt intressant. Notera uniformerna. Dom anspelar inte alls på nazismen på något sätt. Det finns inga nazi symboler alls. Däremot, mig veterligt använde nazisterna aldrig de röda baskrarna som de här inkräktarna använder. Wikipedia skriver.

  —Den röda baskern är en militär barett som bärs av många militära, paramilitära, kommando-och polisstyrkor. Röda baretter bärs av militärpolisen i många NATO militärer.

  Titta på uniformerna, dom anspelar tydligt på USA och NATO på alla sätt.

  Det är alltså USA och NATO som gör det här hembesöket och plundrar familjen på alla värdefulla ägodelar. Fyndigt.

  • För Karl W, som i nästan alla sina inlägg refererar till nazityskland, tog det två dagar (och med hjälp av Wikipedia) för att förstå att uniformerna anspelar på moderna tyska uniformer och inte på de uniformer som användes i nazityskland.

   • @Hanne 30 juli, 2023 At 12:03
    Inte på dagens tyska uniformer, utan på dagens amerikanska och andra NATO uniformer. Det underliggande meddelandet i videon är alltså att det är NATO som kommer och knackar på och plundrar familjen på deras ägodelar, och det är ju precis vad som händer i verkligheten, även i Sverige. Väldigt fyndigt.

    Det var heller inte ”med hjälp av Wikipedia” utan jag ville bra föregripa skocken på trådarna som alltid hojtar ”KÄLLA” i förhoppningen att undergräva kunskapen.

    Jag refererar ofta till Nazityskland därför att det är ett ämna jag kan ganska bra, och att dagens utveckling så nära följer samma spår som utvecklingen av just Tredje Riket. Speciellt den intensiva propagandan, rustningarna och krigsförberedelserna, bara att idag är det inte krafter Tyskland som driver den utvecklingen, utan krafter i USA som fyller samma roll.

     • @Anders 31 juli, 2023 At 09:39
      Sant, det existerar ingen officiell NATO – uniform, men nästan alla NATO länderna har uniformer med mycket lika snitt och utseende. Tyskland är ett NATO land. Jag kan inte hitta någon information om att tyska militären numera använder den röda baskern. Så det verkar helt korrekt att det underliggande meddelandet är att det är NATO som länsar familjens hem. Den röda baskern används dock av NATO trupper stationerade i Tyskland som de amerikanska trupperna. Den har tydligen tidigare varit i bruk, och bärs fortfarande om någon bär en uniform modell Ä. Det gäller dock organisationer som liknande hemvärnet, inte den reguljära militären.

     • @Anders 31 juli, 2023 At 09:39
      Jag tittade igenom videon igen. Det verkar som om man undvikit att peka på något speciellt land. Jag är ingen expert på olika länders uniformer, utan förlitar mig på information från webben Den röda baskern saknar tydligt det tyska emblem som tidigare använts. Vissa delar av uniformen påminner om Tyskland, andra inte.

      Vi kan debattera uniformen ändlöst, Vad som är helt tydligt är dock texten i videon. Där står det på tyska

      ”Är ditt hus i NATO.”
      ”Acceptera du NATO i ditt hus.”
      ”22 miljarder Euro har redan flödat från tyska hem till Ukraina sedan början 2022.”

      Helt klart att det underliggande meddelandet i videon är, NATO har redan plundrat dig på miljarder, nu vill dom ha mer.

 9. A Western Media Outlet Just Exposed Kiev’s Propaganda Machine

  Sakta men säkert börjar västerlänningar bli medvetna om att det mesta de hittills tänkt om detta proxykrig var resultatet av bokstavlig propaganda. De kanske fortfarande stöder Kievs sak i princip oavsett deras personliga skäl, men det är allt mer osannolikt att de tar de positiva nyheterna de hör om det till nominellt värde som tidigare.
  https://korybko.substack.com/p/a-western-media-outlet-just-exposed

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here