Varför tar så många USA-soldater livet av sig?

26
5777

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Inget talar för att någon ändring skett. I en artikel i november 2020 läser jag att 60 000 ”veterans” i USA har tagit livet av sig mellan 2008 och 2017, en betydligt högre andel än bland jämnåriga andra. Trots att ”veterans” har en genomsnittligt bättre fysisk hälsa. här.

Tillägg 230607: ”Självmordstalen har historiskt sett varit höga både bland unga och äldre veteraner. Under de 20 åren mellan 2001 och 2020 ökade självmordstalen bland veteraner i åldern 18-34 år med 95,3%. Under samma tidsperiod ökade självmordsfrekvensen bland veteraner i åldern 55-74 år med 58,2%. Från 2019-2020 minskade dock självmordsfrekvensen för äldre veteraner medan självmordsfrekvensen bland veteraner i åldersgruppen 18-34 år ökade.” https://americanaddictioncenters.org/veterans/suicide-among-veterans


Varför tar så många USA-soldater livet av sig?

Den här artikeln har aktualiserats av artikeln ”Hur har man det i USA:s armé?” Hur har man det i USA:s armé?som jag nyligen publicerade. Den har tidigare publicerats på min förra blogg Jinge.se, men har nu modifierats något. Lika aktuellt problem idag.

Som en uppföljning av detta samt med användning av aktuella uppgifter, inklusive en rapport från Youtube från en läsare kommer denna rapport.

Läsaren skriver ”Den Amerikansk armén är helt försvarslös mot ny fiende. Publicerad den 11 oktober 2018.
Många undrar hur soldater klarar av de otrevliga fasor som de möter som krigare på ett främmande slagfält, långt hemifrån.
Den tragiska verkligheten är att många amerikanska män och kvinnor aldrig mentalt klarar sina krigsupplevelser och väljer att avsluta sina liv. Cirka 20 veteraner begår självmord varje dag. Detta verkar vara ett mycket högt pris för dessa mycket kontroversiella militära operationer i Mellanöstern och Centralasien. Men borde allt detta vara en överraskning? När allt kommer omkring kan inte ens den mest kraftfulla nationen i världen förvänta sig att deras befolkning ska förbli fysiskt och psykiskt frisk i flera år efter år av krigföring. Vid något tillfälle måste det ”betala sig”. Och det verkar som att tiden har kommit.”

Här.


I en ledare i DN 1 augusti 2012 skrev Martin Liby Alonso ”Många soldater drabbas av psykisk ohälsa när de återvänder hem. Missbruk och självmord är vanligt. Veteranerna måste erbjudas den hjälp de behöver.”
Han skriver vidare. Fler brittiska soldater har tagit sitt liv efter Falklandskriget 1982 än som dog i striderna. Vidare har fler amerikanska soldater från Irak- och Afghanistankrigen begått självmord sedan de kom hem, än som dödats på plats.
Enligt USA:s myndighet för veteranfrågor har fler än 6500 soldater tagit sitt liv efter att de återvänt från de två krigen.

I genomsnitt försöker 18 veteraner ta sitt liv varje dag, en var åttionde minut, medan det sker nästan ett fullbordat självmord per dag. Det är alltså nästan 20 gånger fler självmordsförsök än fullbordade självmord. BBC rapporterar att 154 soldater i det impopulära kriget i Afghanistan tog livet av sig under de första 5 månaderna 2012, 50 % fler än som dog där i strid och ABC att antalet år 2008 var 80 % högre än 2004. Uppgifterna kommer från en rapport från Pentagon i juni 2012.
Jack Hood i www.globalresearch.ca skriver 17 juli. ”Additionally, a total of 936,000 soldiers have been diagnosed with at least one mental issue since 2000, and veterans aged 17-24 are almost four times as likely as non-veterans of their age group to kill themselves.”

Det är egentligen ingen nyhet att soldater lider av sina krigserfarenheter efter att de kommit hem. Efter Vietnamkriget drabbades tiotusentals veteraner av psykisk ohälsa och fastnade i missbruk. Och många tog livet av sig.
För andra dämpas smärtan ofta av alkohol och andra former av missbruk.

De omständigheter som råder för den soldat som kommer hem innebär ofta ytterligare utmaningar. Det levnadssätt, det kamratskap och den disciplin som präglat tiden i militären försvinner plötsligt.

Många står dessutom plötsligt utan arbete och verktyg för att skaffa ett. I USA är arbetslöshetssiffrorna bland veteraner 3–4 procentenheter högre än i befolkningen som helhet. Och bland före detta soldater i åldern 21–25 är mer än 30 procent arbetslösa. Också soldaters nära och kära drabbas.

För dem som återvänder med post-traumatiskt stressyndrom (PTSD) eller alkoholproblem blir vardagslivet en kamp. De som drabbas av PTSD lever med en ständigt förhöjd stressnivå. Många veteraner hemsöks av plötsliga och detaljerade minnebilder, blir känslokalla inför omgivningen och har sömn- och koncentrationssvårigheter.

Den kultur som länge präglat militären gör att det ofta är svårt att söka hjälp. Kostnaderna för militära aktioner i främmande land blir betydligt högre än det som tabuleras i kronor och ören, förlorade liv och fysiska skador. Vissa sår syns inte och läker aldrig, men gör lika ont.

Men dessa rapporter missar enligt min mening en viktig aspekt. Jag tror att det är möjligt, ja troligt att en betydande andel försöker ta livet av sig, eller som mår dåligt under och efter hemkomsten från t.ex. Afghanistan och Irak upplever och inser att de sysslat med fula och hemska aktiviteter. De kanske inser att de dödar en del oskyldiga och fattiga människor och upplever att de själva och/eller deras kamrater begått hemska övergrepp. Det finns rapporter från anhöriga som styrker detta. Men om Pentagon drar fram den viktiga aspekten så ifrågasätter Pentagons män samtidigt sin egen aktivitet, sina angreppskrig på olika håll!

Pentagon och andra talar om självmordsprevention bland militärer. Jack Hood (citerad ovan) drar fram en annan central aspekt på det. Han skriver:” Viktigast är dock dessa grupper (som skriver om självmordsprevention) inte inser att det enda verkliga sättet att förhindra militära självmord är att förebygga krig. Generation efter generation av amerikanska arbetarklassens ungdomar har antingen tvingats till det militära eller uppmuntrats att gå in frivilligt på grund av de många ekonomiska och sociala påfrestningar som ställs på unga människor i det amerikanska samhället. Medan många soldater skickas till döden på uppdrag av den amerikanska kapitalistklassen är det avslöjande att även de som är lyckliga nog att återvända från strider måste fortsätta att kämpa hemma för sin fysiska och psykiska välbefinnande. I ett ökande antal fall är vikten för mycket att bära.”

DN Alonso 1/8 2012 BBC ABCNews Globalresearch

Föregående artikelVärldspressfrihetsdagen 3 maj. Författaren Lena Kallenberg talar
Nästa artikelBra artikel i SvD om DCA av Hans Blix, med kommentar av mig.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

26 KOMMENTARER

  • Jag tror nog att de flesta soldater som tjänstgör i Afganistan förstår vad det ger sig in på. Snälla, förminska inte dem inte genom att försöka påstå att de blir ”lurade” av ansvariga politiker. Vad är det som gör att du tror att de förstår mindre av situationen än vad t.ex. du gör?

   • Nej, vi har ingen anledning att tro något på förhand. Dock innehåller soldatutbildningen inte bara rent militär träning utan en massa politisk ”information”. Minns väl samtal med USA-soldater i Paris 1967. Jag kan tänka mig att kontrasten mellan den bild, den information de får under sin utbildning och verkligheten i Irak/Afghanistan samt brutaliteten hos en del andra soldater är av betydelse.

    • Måste förtydliga mig. Jag talade om vad svenska soldater förstår av situationen, inte vad soldater från USA har för uppfattning om t.ex. Afghanistan.
     Må vara att jag har fördomar och förutfattade meningar men jag tror att en svensk soldat har en bra mycket bättre allmänbildning och förståelse för olika politiska system och konflikter än soldater från USA.

     Att sedan tjänstgöring i ett krigsområde är en helt absurd situation som kräver mycket både av individen och av organisationen för att soldaterna skall överleva både under tjänstgöringen och efteråt är ju helt självklart.

 1. Ja, det är säkert sant att skuldkänslor är en viktig orsak till självmorden bland de återvändande soldaterna. Så länge kriget går bra och generalerna sätter medaljer på ens bröst kan de hållas i schack men när man en dag fattar att dödandet var helt meningslöst och att det inte finns någon vinnare kryper de fram.
  Och på tal om detta. I början sköt nazisterna de ”mindervärdiga” individerna. En bidragande orsak till att man inrättade gaslägren lär ha varit de många självmorden bland dem som utförde arkebuseringarna.

 2. Ja, det är säkert flera som inser det meningslösa under vistelsen i Irak/Afghanistan t.ex. Intervjuer med anhöriga till soldater som begått självmord talar för det.

 3. Undrar om övergången från värnpliktsarmeer till yrkesarmeer har någon inverkan. I de förra får vi ett genomsnitt av yngre män från hela samhället, i de senare förmodligen i stor utsträckning ungdomar som inte hittar något bättre. Dålig utbildning, dåliga tider, kriminalitet. För rätt många år sedan hörde jag uppgiften (bekräftad av en intervjuad rekryterare) att brittiska armén i stort sett värvade sina nya rekryter från fängelserna. Då kanske man känner sig misslyckad redan från början, och inte blir det bättre av erfarenheterna från kriget. Man kommer hem, har ingen bra omgivning som tar hand om en, och så brakar man igenom.

  • Mycket tänkvärt! Vet inte hur rekryteringen sker. Sannolikt finns en del tillgänglig kunskap.
   Undrar hur självmordsfrekvensen var bland USA-trupper i Vietnam.

 4. Jag tvivlar på att ”Vid något tillfälle måste det “betala sig”” är en korrekt översättning. Snarare något i stil med att ”det tar ut sin rätt”.

 5. Of topic

  ‘They triggered this crisis’: Lawyers suing EU over deaths of Libyan migrants in Mediterranean
  Human rights lawyers are suing the European Union over the deaths of Libyan migrants attempting to cross the Mediterranean, arguing that EU policies are to blame for the thousands of lost lives.
  The group of lawyers has asked the International Criminal Court (ICC) to investigate the EU, outlining, in a 243-page document, actions taken by the bloc to deter migration which they say violated human rights.
  https://www.rt.com/news/460970-eu-sued-icc-libyan-migrants/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  National inquiry calls murders and disappearances of Indigenous women a ’Canadian genocide’
  Report is the culmination of the $92M national inquiry into murdered and missing Indigenous women and girls
  The thousands of Indigenous women and girls who were murdered or disappeared across the country in recent decades are victims of a ”Canadian genocide,” says the final report of the national inquiry created to probe the ongoing tragedy.

  The report, obtained by CBC News and verified by sources, concludes that a genocide driven by the disproportionate level of violence faced by Indigenous women and girls occurred in Canada through ”state actions and inactions rooted in colonialism and colonial ideologies.”

  ”We do know that thousands of Indigenous women, girls and 2SLGBTQQIA (two-spirit, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex and asexual) have been lost to the Canadian genocide to date,” said the report, titled Reclaiming Power and Place.

  The report states that ”due to the gravity of this issue,” the inquiry is preparing a ”supplementary report on the Canadian genocide of Indigenous peoples according to the legal definition of genocide,” which will be posted at a later date on the inquiry website.
  https://www.cbc.ca/news/indigenous/genocide-murdered-missing-indigenous-women-inquiry-report-1.5157580

 6. Jag har läst intervjuer med tyska militärer som återvänt hem från Afghanistan och lider av PTSD, posttraumatisk stress. De är förtvivlade dels pga. symptomen och dels emedan de hävdar att terapeuterna har bristfällig kunskap om tillståndets natur. Terapeuterna har ingen egen erfarenhet av omständigheterna där stressen uppstår och begriper inte hur djup och stark den är. Människans psyke är en skör konstruktion. En i studion intervjuad kunde inte besvara frågan vad han upplevt eftersom han blev synbart skakad av sina minnen. Och då gällde det inte ens egentliga stridshandlingar.
  Därtill har man kommit från ett krig av kolonial karaktär, man har befunnit sig på andras mark där fiender och vanligt folk inte går att skilja på.
  Man kan hävda att de som tar värvning gör det frivilligt och vet att stridshandlingar är farofyllda. Men ingen av dem fattar på förhand hur den ångest känns som kommer efteråt.

 7. Självmorden är i grunden en sund reaktion. Förbrytelserna som soldaterna utför (tro inte en sekund på propagandasnacket om det ädla kriget för frihet, demokrati och andra floskler) måste hos varje anständig individ utlösa en samvetskonflikt. Eftersom kritik mot kriget är förbjuden finns inga andra lösningar när individen utsätts för övermänskliga krav som att döda människor som är uppenbart oskyldiga. Och detta dödande kan inte soldaten uthärda. Det står ju i så bjärt motsats till de officiella idealen om frihet, demokrati och annat hyckleri. Hur ska han förklara att han inte vill döda oskyldiga ? Det är ju i praktiken förbjudet. Stämplas som bristande patriotism. Och patriotismen, dvs självutplånandet under syntetiska ideal, är religionen nummer 1 i Förenta Staterna. Gud i himmelen må l äras på söndagarna men viktigare är att dyrka Amerika. Självmorden visar att man ännu inte lyckats totalt likrikta amerikanerna. Men alltför många . Marinkåren tex.

 8. Självmorden är positiva på ett sätt: de visar att soldaterna fortfarande har mänskliga känslor med en sund moral i botten. De visar också att dödande av människor en masse utan urskiljning är oerhört svårt att utöva för människor i gemen. En fullständigt adekvat reaktion i en omänsklig värld.
  Support your troops! Bring them home now! Men USAs regering betraktar tyvärr sina medborgare som kanonmat. Bara att skicka ut till alla delar av världen osjälviskt hyllande det ”stora” USA. Inte underligt att soldaterna trumatiseras av mötet med verkligheten!

 9. Vad är det för dödande USA:s soldater gör nu som ni pratar om? Jag tror det är flera år sedan USA hade reguljära trupper inblandade i någon konflikt. Senast jag minns USA var drivande i något krig så det verkligen märks var Irakkriget som officiellt slutade 2011. Alltså åtta år sedan. Den egentliga fienden var terrorismen som på allvar började breda ut sig i västvärlden och som USA ville få stopp på. Man skulle kunna frestas tycka det känns tryggt med en ”världspolis” som håller koll på alla militanta rörelser varthän de än dyker upp. Som jag fattat är USA en sorts ”global säkerhetstjänst” med nätverk dygnet runt i stort sett över hela jordklotets yta. Men svagare på vissa ställen som till exempel Ryssland. Vårt land Sverige skulle jag tro har direktkontakt med USA. Genom regeringen och genom vissa myndigheter.

  • Men hur är det med kunskaperna igen ”arbetarklassen”? USA krigar ju i en mängd länder men döljer sanningen för folket i USA! Och vad är det för skillnad om USA:s legosoldater är och mördar i andra länder jämfört med reguljära trupper? Du håller på med din semantiska akrobatik för att för dig själv intala att den onda regimen i USA egentligen är ”goda”! Du lurar bara dig själv ingen annan! Terrorismen i den skala som finns nu är ju ett resultat av USA:s påhittade krig mot terrorism och den känns inte ett dugg tryggt med inkompetenta gangsters som ”världspolis”!

 10. En normalt funtad människa förstår när man gjort fel, en känslig person kan bli drastisk i sina göranden, t e x självmord.
  Ett samhälle som godkänner att unga människor gör självmord för att dom klarat sej från svårigheter i ett krig nånstans utanför sitt land är ett dysfunktionellt land.
  Dom som vill veta om vad krig medför bör titta på Finlands ”hjältegravar” Där är dom som stupat mellan 18 till 24 år. Gamla gubbar har bestämt att dessa ungdomar ska dö

 11. Det skulle inte skada att jämföra självmordsfrekvensen bland usoniska veteraner med dito från andra länder och tider, ty jag misstänker att de allmänna omständigheterna spelar roll.

  Nedan några av de många frågor som dyker upp:
  Kan månne koloniala krig få andra följder än de mellan ”broderfolk”, som de dansk-svenska krigen?
  Klarade de sovjetiska Afghanistan-veteranerna sig bättre än NATOs?
  Hur gick det för de irakiska och iranska veteranerna av det Irak-Irankriget?
  Finns det skillnad i utfall mellan värnpliktiga och kontrakterade soldater?

  Finns det statistiska studier i ämnet?

  Annars dryftades ämnet i kolonial sammanhang av Claude Chabrol i filmen Le Boucher (1970) https://da.wikipedia.org/wiki/Slagteren

 12. ”Varför tar så många USA-soldater livet av sig?”

  Man måste fråga sig om de hade några liv (i harmoni) utanför soldatlivet.
  När sedan soldatlivet tar slut, vad finns då att återvända till?
  Jag är inte så säker på återvändandet alla gånger varit så tillfredsställande.
  Kanske oftare en spelbutik eller öl-bar än en trygg familj?

  Det är inte så många dagar sedan jag läste att de återvändande svenska soldaterna från kriget i Afghanistan inte mådde så särskilt bra de heller.

  De återvändande svenska soldaterna fick vanlig välfärdshjälp i form av sjukvård och dylikt men för sina traumatiska besvär och depressioner fick de knappast någon hjälp av samhället alls.
  Det kan bero på att vi i Sverige saknar erfarenheten av krigets efterspel som många andra länder dessvärre erhållit.
  Men Sverige håller numera på att skaffa sig den erfarenheten men då genom andra länders konfliktsituationer som den internationella solidariteten manar att ta ställning till.
  Ytterst tror jag det beror på den socialistiska ideologins sökande efter offer för att kunna uppnå den efterlängtade rättvisan som ska göra alla människor (lika) lyckliga.
  Sverige vill visa sin goda vilja i världen.
  Här finns mer att tillägga men jag slutar så.

 13. Hej Anders,
  Jag hoppas du får en fin sommardag.
  Jag har lyssnat på en video från Riks med USA-kännaren Ronie Berggren.
  För mig okänd person men verkar kunnig på USA.
  Det är egentligen din blogg som fått mig få upp intresset för USA.
  USA har annars för mig varit ett land jag inte brytt mig särskilt om.
  Jag har väl mera haft en cementerad fördomsbild.
  Men nu är det annorlunda.
  Jag ber dig vänligen lyssna på videon nedan.
  Den har få lyssnare men var för mig väldigt intressant.
  Fokusera inte på vad de i videon tycker utan intressera dig vad de berättar om vänstern i USA.
  Det numera vänsterinriktade Demokratiska Partiet ser ut att blivit splittrat i en del som kan tyckas vara anti-USA om man ser till USA historiskt haft för ambitioner.
  Jag kan inte se annat än vänstern är väldigt stark även i USA.
  Men knappast en ekonomisk vänster utan snarare en kultur- och humanitär vänster.
  Jag tror du kan förvänta dig mer av en sådan politik men på bekostnad att du får offra visionen om kommunismen.
  Marknaden kommer att bestå liksom rätten till privat egendom.
  mvh arbetarklass

  https://www.youtube.com/watch?v=QoQgM_t0JD0

 14. Har nyligen läst Rutger Bregmans ”I grunden god” som presenterar övertygande forskning om att människor i allmänhet inte vill döda andra människor och mår dåligt om de måste. Under 1900-talets krig så dödades de flesta på distans, bombningar, en situation där det verkar vara lättare att döda. Människor kan också döda för det som de upplever som en god sak, något som går att manipulera. Har författaren till boken rätt så kommer självmorden som en effekt av PTS post traumatisk stress. Antagligen av två orsaker, dels motviljan av att döda i sig och dels när soldaten upptäcker att de inte står på den ”goda sidan”. Det var inte grymma terrorister som dödades utan barn och kvinnor. Boken visar samtidigt att soldater inte slåss för kung, fosterland och ideologi utan för sina kamrater. När ”broderskapet” från fronten upphör kommer också PTSen. Boken går att ladda ner som e-bok på de flesta biblioteken.

 15. Undrar vad som kommer hända med de ryska soldaterna?
  Om de kommer uppleva samma stress när kriget är slut?

  Rysslands rekrytering ur fängelser tror jag var i detta hänseende ett klokt val då personer där redan är så förhärdade att krigets fasor inte kommer slå ut deras emotionella och vardagliga liv.
  För dem var det var livets hårda skola redan före kriget.
  Svårast för de unga män i tryggad tillvaro men jag tror inte inkallelser drabbat dem så hårt.
  Ryska militären verkar välja kategorier som är bäst lämpade.
  USA:s militär tror jag rekryterar vem som helst.
  Bara de är villiga. Eller av fattigdom och liknande tvingas vara villiga för militärtjänstgöring.
  Ett vanligt resonemang i USA brukar vara att har du svårt att få jobb kan du alltid bli militär.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here