Bra artikel i SvD om DCA av Hans Blix, med kommentar av mig.

5
292

Hans Blix är före detta utrikesminister, chef för IAEA (Internationella atom­energi­organet) och FN:s vapen­inspektörer i Irak.

Hans Blix

Utdrag ur Hans Blix artikel: ”Vänta med beslut om amerikanska baser”

DCA-avtalet om försvars­samarbete mellan USA och Sverige bör inte godkännas av riksdagen förrän tillfälle givits för en grundlig offentlig diskussion.

Ett förslag till avtal om försvars­samarbete mellan USA och Sverige (DCA-avtalet) ligger nu hos riksdagen för godkännande. Det innehåller långtgående och tioåriga förpliktelser berörande rikets suveränitet och säkerhet men har inte varit föremål för någon allmän diskussion, uppmärksamhet av partier eller media. Det skiljer sig därmed från godkännandet av det så kallade värdlands­avtalet med Nato vilket föregicks av grundlig offentlig debatt. Enligt den plan som ligger ska beslut om avtalet och lagändringar fattas av riksdagen den 18 juni. Lagrådet har yttrat sig men i huvudsak om lagtekniska frågor av underordnad betydelse. I propositionen borde regeringen ha gett riksdagen och allmänheten svar på en rad frågor som lämnas öppna i avtalet.

I DCA-avtalet regleras förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige. Där anges vad som ska gälla om rätt till tillträde till svenskt territorium, territorial­vatten och luftrum, och om rätt att få använda vissa av Försvars­maktens anläggningar och områden. I avtalet anges specifikt 17 platser – från Kiruna, Luleå och Boden i norr till Visby och Ronneby i söder – som USA med Sveriges samtycke får använda som baser…

Det är dock oacceptabelt att uttryckliga regler saknas om vilka åtgärder och verksamheter som kräver svenskt godkännande innan de sätts igång.

Hur får de 17 amerikanska baserna användas?

Det nu aktuella avtalet skiljer sig drastiskt från det värdlands­avtal som träffats med Nato för att underlätta placering i Sverige av personal och materiel som Nato kan tänkas bistå med…

Ett för svensk del synnerligen känsligt och belysande avsnitt, som utvecklas i propositionen, berör flygstrids­lednings­systemet (STRIL):

”Det kan även bli fråga om att låta Nato eller en allierad stat utöva flyg­strids­ledning på svenskt territorium.”

Det handlar här om helt centrala uppgifter som gäller kärnan i vårt eget försvars förmåga att värna Sverige. Artikeln skulle inte strida mot internationell rätt, men innefatta ett oöverskådligt avstående av svensk suveränitet. Har de svenska politiska partierna undersökt hur deras väljare ser på möjligheten av 17 amerikanska militärbaser?

Jag tycker det vore klokt om riksdagens utrikes­utskott bordlägger propositionen om DCA-avtalet. Sveriges ansökan om anslutning till Nato föregicks av en intensiv – om också kort – debatt. Det nu aktuella avtalet bör inte underställas riksdagens godkännande förrän tillfälle givits för en grundlig offentlig diskussion. Det förefaller som om varken Finland eller Danmark räknar med beslut i närtid.

Min kommentar i SvD: ”Sveriges fredsråd har låtit Novus genomföra en opinionsundersökning av ett representativt urval av befolkningen om synen på centrala delar av DCA och om man känner till vad DCA är (sista frågan). Undersökningen visar att hela 84 av befolkningen, säger nej till att främmande makt ska få placera militär- och krigsmateriel på svenska militärbaser utan svensk insyn – dvs. Nej till centrala innehållet i DCA. Och endast 15 % av Tidöpartiernas väljare stödjer detta. Drygt sju av tio (72%) anser att Sverige inte ska ingå militära samarbetsavtal som avsäger sig rätten att neka kärnvapen att placeras på svensk mark. Över 75 % vet inte vad DCA är. . Därför vore det djupt odemokratiskt om riksdagen fattar beslut att nu antaga förslaget till DCA enligt min mening.”

 

 

Föregående artikelVarför tar så många USA-soldater livet av sig?
Nästa artikelUSA söker upp en försvagad Modi
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Den ”korta, intensiva” debatten om NATO-anslutning måste ha varit väldigt kort. Jag hann aldrig uppfatta den.

 2. Både NATO-anslutning och DCA-avtalet är en statskupp, genomförd av illvilliga krafter.
  Tvärsemot svenska folkets önskan.
  Medias makt är enorm, och mycket farlig.

 3. Opinionsundersökningar kan vi glömma, likaså ”politikersnack” dessa rövare som undviker att nämna det allra viktigaste – ett måste för dem som medlem av politikereliten eller dess springpojkar – förespråkare av kapitalistklassen.
  Hur svårt kan det vara för H. Blix att enkelt och tydligt direkt nämna ett endaste exempel ur rättsstatsprincipen -att förhindrar att regeringar godtyckligt utnyttjar makten?

  Ja vi har representativ demokrati och den ska kombineras med direktdemokrati om vi nu ska följa rättsstatsprincipen – den som ska säkerställa att grundläggande politiska och medborgerliga rättigheter samt medborgerliga friheter skyddas och upprätthålls.

  Direktdemokrati innebär att medborgarna har möjlighet att direkt påverka politiken genom folkomröstningar och medborgarinitiativ. Folket får inflytande över politiska beslutsprocesser och kan påverka politiken på ett mer direkt sätt än i en representativ demokrati.

  Sverige som slav under finanskapitalets herravälde, EU-medlem och USA-vasall har skendemokrati, makten ger sken av att vara demokratisk men samtidigt kränker de demokratiska rättigheterna.

  ”En grundlig offentlig diskussion ” i händerna på makthavare och en propagandistisk
  massmedia, vet H. Blix m.fl. döljer sanningen. Politiker och myndighetspersoner är sällan uppriktiga, transparens uteblir i s.k. offentliga diskussioner, det har finanskapitalets herrar bestämt.
  En av orsakerna till frammarschen av europafascismen styrt av EU-eliten.

 4. Miljöpartiet var starkt emot NATO tidigare men svängde tvärt för något år sedan.

  https://www.svd.se/a/wAovGn/mp-svanger-om-natomedlemskapet

  Även Vänsterpartiet har glidit mot den liberala mittenpolitiken vilket var resultatet av deras senaste kongress.

  Demokrati bygger på en frihetlig grund därför tror jag det blir svårt att upprätthålla ideal efter påtryckningar från alla möjliga håll som kan uppstå i Demokratin.
  Inte minst media som blivit till en del av statsmakten.

  De som gick starkast framåt i EU-valet var de jag tillhörde.
  Alltså de som inte röstade alls som ökade cirka 5 procent.
  Därefter Miljöpartiet och Vänsterpartiet som ökade ungefär lika mycket.
  Jag tror alla de här tre ökade därför att väljarna hoppas att där finns krafter som inte vill föra Sverige i krig.
  Folk har sett för mycket bilder från Gaza och Ukraina och vill inte ha någon sådan situation här i Sverige.

 5. Det är mycket illavarslande, speciellt med tanke på den politiska elit som styr EU. Ursula von der Leyen, som under Merkels tid var försvarsminister, är att beteckna som Bidens trogna hund, precis som Blair var för USAs krigskabinett med Bush i spetsen.
  Tyvärr så har Sveriges styrande elit mer gemensamt med västerländsk krigsindustri än Sveriges befolkning. Hittils har ingen uppmärksammat det amerikanska meddelandet när ambassadören Eric Ramanathan presenterade sitt ”letter of Credentials” på X. På kuvertet stod den svenska kungens fullständiga namn med mellannamnen i initialer, men hans formella titel, i enlighet med svensk konstitution, ignorerades.
  Det är så krigsindustrins lobbyister jobbar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here