Väst kommer att stödja Israel i målet om folkmord i internationella domstolen

5
2099


En artikel av Jonathan Cook 9 januari.

https://www.jonathan-cook.net/2024-01-09/dock-israel-genocide-court/

Jonathan Cook

Artikeln har flera referenser.

Jonathan Cook är en prisbelönt brittisk journalist. Han bodde i Nazareth, Israel, i 20 år. Han återvände till Storbritannien 2021.

Han är författare till tre böcker om Israel-Palestina-konflikten:

Blood and Religion: The Unmasking of the Jewish State (2006)
Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (2008)
Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair (2008)

År 2011 tilldelades Jonathan Cook Martha Gellhorn Special Prize for Journalism. Juryns motivering lyder: ”Jonathan Cooks arbete om Palestina och Israel, särskilt hans avkodning av officiell propaganda och hans enastående analys av händelser som ofta fördunklas i mainstream, har gjort honom till en av de pålitliga sanningssägarna i Mellanöstern.”

___________________

Israels allierade blundar inte bara för dödandet i Gaza. De har hejat på blodsutgjutelsen, gett diplomatisk täckning och levererat vapen.

Israel uppmanar västländerna att ställa sig på dess sida när Internationella domstolen förbereder sig för att denna vecka ta upp Sydafrikas fall om att Israel begår folkmord i Gaza.

Pretoria ber domstolen att utfärda ett omedelbart föreläggande som beordrar Israel att stoppa sitt militära angrepp på den lilla enklaven, för att undvika ytterligare dödsfall.

Hittills har Israel dödat omkring 23 000 palestinier, en majoritet av dem kvinnor och barn, och många tusen fler tros ligga under rasmassorna. Tiotusentals är allvarligt skadade. En majoritet av befolkningen har förlorat sina hem under den tre månader långa bombkampanjen.

Israel har intensivt och upprepade gånger riktat in sig på de förment ”säkra zoner” till vilka man har beordrat palestinska civila att fly.

Israel har förstört nästan all infrastruktur i Gaza och hindrar det mesta av hjälpen från att nå enklaven. Svält och sjukdomar kommer sannolikt att snabbt öka antalet dödsoffer.

I Sydafrikas 84-sidiga inlaga hävdas att Israels bombkampanj och belägring strider mot 1948 års folkmordskonvention, som definierar folkmord som ”handlingar som begås i avsikt att helt eller delvis förstöra en nationell, etnisk, rasmässig eller religiös grupp”.

Israel förväntar sig stöd från västvärldens huvudstäder eftersom de har nästan lika mycket att frukta av en dom mot Israel som Israel självt. De har helhjärtat stött dödandet, och i synnerhet USA och Storbritannien har skickat vapen som används mot Gazas befolkning, vilket gör dem båda potentiellt medskyldiga. https://www.hrw.org/news/2023/12/12/letter-uk-government-calling-immediate-halt-uk-arms-transfers-government-israel

Enligt ett telegram från det israeliska utrikesministeriet, som läckt ut till webbplatsen Axios, hoppas Israel att diplomatiska och politiska påtryckningar på domstolens domare kommer att vinna, med tanke på svårigheterna att försvara sina handlingar juridiskt.

Biden-administrationen ledde vägen i slutet av förra veckan genom att avfärda Sydafrikas detaljerade juridiska brief som ”meritlös, kontraproduktiv och helt utan någon som helst grund i fakta överhuvudtaget”.

Det skulle låta uppenbart löjligt för den västerländska publiken om de hade fått en seriös bevakning av Gaza. Men Israel har kraftigt begränsat tillträdet till Gaza. Samtidigt  dödar man palestinska journalister där i en aldrig tidigare skådad takt för att stoppa deras rapportering.

Dessutom underkastar sig västerländska medier villigt – och i hemlighet – en betungande israelisk censurregim.

Uppvigling till folkmord

Israels ”strategiska mål” i domstolen, enligt den läckta kabeln, är att avskräcka domarna från att fastställa att landet begår folkmord. Men mer angeläget är Israels behov av att förhindra Haagdomstolen från att beordra ett tillfälligt stopp för attacken.

Israeliska tjänstemän kommer att hävda, rapporterar Axios, att deras ihållande angrepp på Gaza inte når upp till tröskeln för folkmord, vilket kräver att man ”skapar förhållanden som inte tillåter befolkningen att överleva, tillsammans med avsikten att utplåna den”.

Israel kommer att försöka övertyga domarna om att man har försökt öka det humanitära biståndet till Gaza och minimera antalet civila offer.

Israels argument går stick i stäv med den bevisning som Sydafrika har samlat in.

Stämningsansökan innehåller nio sidor med uttalanden från israeliska ledare som visar tydliga folkmordsavsikter, inklusive uttalanden från premiärminister Benjamin Netanyahu, ledande personer i kabinettet, president Isaac Herzog och många tjänstgörande och tidigare israeliska militära befälhavare.

Giora Eiland, rådgivare till krigsminister Benny Gantz, har kallat Israels mål att skapa ”förhållanden där livet i Gaza blir ohållbart”. En talesman för den israeliska militären sade från början att målet var att tillfoga Gaza ”maximal skada”.

Herzog menar att hela civilbefolkningen är ett legitimt militärt mål, medan Netanyahu refererar till palestinierna som ”Amalek”, en biblisk fiende. I Gamla testamentet beordrar Gud israeliterna att förinta amalekiterna och ”döda män och kvinnor, barn och spädbarn”.

En av bestämmelserna i konventionen om folkmord är ett absolut förbud mot anstiftan till folkmord. Israels högsta politiker och militära befälhavare har otvivelaktigt brutit mot denna del av konventionen.

Ett brev till Israels riksåklagare förra veckan från en grupp israeliska akademiker, advokater, människorättsaktivister och journalister underströk denna punkt. De varnade för att uppvigling till folkmord hade blivit ”en vardagsfråga i Israel”.

I brevet tillade de: ”En normaliserad diskurs som uppmanar till förintelse, utplåning, förstörelse och liknande kan påverka hur soldaterna [i Gaza] agerar.”

Att ta av sig handskarna

Men avhumanisering – föregångaren till folkmord – är inte det enda problemet.

Israels åtal för vad man kallar ett ”krig för att utrota Hamas” har till fullo uppfyllt sin egen definition av folkmord. ”Förhållanden som inte tillåter befolkningen att överleva” skapades redan långt före det angrepp som Israel släppte lös omedelbart efter att Hamas bröt sig ut från Gaza den 7 oktober. Omkring 1 140 israeler och andra medborgare dödades i det blodbad som följde.

I debatten fram och tillbaka om vad som händer i enklaven glöms oftast sammanhanget bort: FN-tjänstemän varnade för nästan ett decennium sedan att Israels belägring av Gaza – som nu pågått i 17 år – var utformad för att göra enklaven ”obeboelig”.  https://news.un.org/en/story/2015/09/507762

Med andra ord ”skapade Israel förhållanden som inte tillåter befolkningen att överleva”.

Redan innan det nuvarande, långvariga angreppet hade Israel infört allvarliga restriktioner för tillgången till vatten för enklavens 2,3 miljoner invånare. Som en direkt följd av detta släppte överbelastade akviferer under Gaza in havsvatten, vilket gjorde enklavens dricksvatten otjänligt för mänsklig konsumtion.

Livsmedel var också en bristvara. Redan 2012 lyckades israeliska människorättsgrupper offentliggöra ett hemligt dokument som visade att armén från och med 2008 hade haft en strikt kontroll över livsmedel som gick in i Gaza. Som ett resultat av detta var två tredjedelar av befolkningen osäker på sin livsmedelsförsörjning, och vart tionde barn led av undernäring. Syftet var att framkalla långvarig livsmedelsbrist och i praktiken sätta befolkningen på svältdiet.

Israels upprepade attacker mot Gaza under de senaste 15 åren – det som Israel kallar att ”klippa gräset” – förstörde många av dess bostäder och mycket av infrastrukturen, vilket skapade allt större trångboddhet och ohygieniska förhållanden.

Israels upprepade bombningar av Gazas enda kraftverk, och dess strypgrepp på tillförseln av ytterligare energi, begränsade elektriciteten till några timmar om dagen.

Den israeliska belägringen hindrade läkemedel och medicinsk utrustning från att komma in i enklaven, vilket ofta gjorde det svårt eller omöjligt att behandla allvarliga hälsotillstånd. Och med tanke på de israeliska restriktionerna för varor in och ut ur Gaza var ekonomin redan i ruiner, med nästan hälften av befolkningen arbetslös.

För länge sedan, 2016, varnade chefen för Israels militära underrättelsetjänst, Herzi Halevi, för att den katastrof som Israel höll på att bygga upp i Gaza skulle kunna explodera i ansiktet på Israel – vilket den också gjorde den 7 oktober.

Israels tre månader långa framfart har helt enkelt påskyndat och intensifierat all den folkmordspolitik som länge varit etablerad. Hamas utbrott gav helt enkelt Israel tillstånd att ta av sig handskarna.

Gaza ”obeboeligt

Därför förklarade FN:s chef för humanitära frågor, Martin Griffiths, förra veckan att Gaza hade nått den punkt där det verkligen var ”obeboeligt”.

Han tillade: ”Människor står inför de högsta nivåerna av osäker livsmedelsförsörjning som någonsin registrerats. Hungersnöd väntar runt hörnet.”

Eftersom den stora majoriteten av befolkningen är hemlös och de flesta sjukhus inte längre fungerar sprids smittsamma sjukdomar.

Israels politik med ”fullständig belägring” innebar att hjälpen inte kunde komma in. Enligt Griffiths hade Israel förstört vägar, blockerat kommunikationssystem och skjutit mot FN-lastbilar och dödat hjälparbetare.

Efter att ha besökt gränsövergången till Egypten konstaterade två amerikanska senatorer i helgen att Israel hade infört orimliga villkor som skapade oändliga förseningar som hindrade hjälpen från att nå befolkningen i Gaza.

Med andra ord har Israel nu framgångsrikt ”skapat förhållanden som inte tillåter befolkningens överlevnad”.

Syftet med 1948 års folkmordskonvention, som utarbetades omedelbart efter andra världskriget och den nazistiska förintelsen, var inte bara att straffa dem som utförde folkmord.

Den var utformad för att hjälpa till att identifiera ett folkmord i dess tidiga skede och skapa en mekanism – genom Internationella domstolens avgöranden – genom vilken det kunde stoppas.

Med andra ord är syftet med Sydafrikas fall inte att avgöra vad som händer när Israel har förintat palestinierna i Gaza, vilket alltför många observatörer verkar föreställa sig. Syftet är att stoppa Israel från att förinta palestinierna. Det är att hindra Israel från att förinta Gazas befolkning innan det är för sent.

Med hjälp av en märklig logik antyder Israels anhängare att anklagelsen om folkmord är obefogad eftersom det verkliga målet inte är att utrota palestinierna i Gaza utan att få dem att fly.

Israeliska ledare har uppmuntrat detta antagande. I en intervju i söndags sade den nationella säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir om Gazas befolkning att – efter att ha bombats, gjorts hemlösa, svultit och blivit sårbara för sjukdomar – ”hundratusentals kommer att lämna nu”. På ett dubbelmoraliskt sätt kallade han detta för en ”frivillig” massutvandring.

Men ett sådant resultat – i sig ett brott mot mänskligheten – är helt beroende av att Egypten öppnar sina gränser så att palestinierna kan fly från dödsfälten. Om Kairo vägrar att underkasta sig Israels våldsamma utpressning kommer det att vara Israels bomber, den svält de orsakat och de dödliga sjukdomar de släppt lös som kommer att decimera Gazas befolkning.

Internationella domstolen får inte inta en avvaktande hållning och fundera över om Israels bombkampanj och belägring leder till utrotning eller ”bara” etnisk rensning. Det skulle beröva den internationella humanitära rätten all relevans.

En linje i sanden

Om Israel och dess allierade i väst misslyckas med att tvinga domstolen till underkastelse, och Sydafrikas fall accepteras, kommer inte bara Israel att hamna i juridiska svårigheter.

Ett folkmordsbeslut från domstolen kommer att innebära skyldigheter för andra stater: både att vägra att hjälpa till med Israels folkmord, till exempel genom att tillhandahålla vapen och diplomatisk täckning, och att sanktionera Israel om det inte följer beslutet.

Ett interimistiskt beslut som stoppar Israels angrepp kommer att fungera som en linje i sanden. När den väl har utfärdats riskerar varje stat som inte följer föreläggandet att bli medskyldig till folkmord.

Det kommer att sätta västvärlden i en allvarlig rättslig knipa. När allt kommer omkring har man inte bara blundat för folkmordet i Gaza, man har aktivt hejat på det och varit medskyldig till det.

Ledare i Storbritannien som premiärminister Rishi Sunak och oppositionsledaren Keir Starmer har konsekvent motsatt sig en vapenvila och lagt sin tyngd bakom en central pelare i Israels folkmordspolitik: den ”fullständiga belägringen” av Gaza som har lett till att befolkningen svälter och står inför dödliga epidemier.

De brittiska och amerikanska regeringarna har avvisat alla uppmaningar att stoppa vapenflödet. Biden-administrationen har till och med kringgått kongressen för att påskynda vapenleveranserna till Israel, inklusive urskillningslösa ”dumma” bomber som ödelägger civila områden.

Israels ambassadör i Storbritannien, Tzipi Hotovely, har regelbundet figurerat i brittiska medier med uttalanden om folkmord. Så sent som förra veckan, när en intervjuare påpekade att hon verkade uppmana till förstörelse av hela Gaza – varje skola, moské och hem – svarade hon: ”Har ni någon annan lösning?”

Brittiska och amerikanska medier har gett sändningstid till israeliska tjänstemän som öppet uppmanar till folkmord.

Allt detta skulle behöva upphöra omedelbart efter en dom. Polisen i västländerna skulle förväntas utreda och domstolarna åtala dem som uppmanar till folkmord eller tillhandahåller en plattform för uppvigling.

Staterna förväntas förvägra Israel vapen och införa ekonomiska sanktioner mot Israel – liksom mot alla stater som medverkar till folkmordet.

Israeliska tjänstemän skulle riskera att gripas om de reste till västländer.

Dubbelmoral

I praktiken är det naturligtvis inte troligt att något av detta kommer att hända. Israel är alldeles för viktigt för västvärlden – som en projektion av dess makt i det oljerika Mellanöstern – för att offras.

Alla försök att genomdriva en folkmordsdom i FN:s säkerhetsråd kommer att blockeras av Bidenadministrationen.

Under tiden har Storbritannien, tillsammans med Kanada, Tyskland, Danmark, Frankrike och Nederländerna, redan visat hur oförblommerade de är när det gäller sin egen dubbelmoral.

För några veckor sedan lämnade de in formella argument till Internationella domstolen om att Myanmar begick folkmord mot den etniska gruppen rohingya. Deras huvudargument var att Rohingya utsattes för ”en diet som går ut på att leva på existensminimum, systematisk fördrivning från sina hem och att viktiga medicinska tjänster inte når upp till minimikraven”.

Men ingen av dessa väststater stöder Sydafrikas folkmordsansökan till samma domstol – trots att förhållandena i Gaza, som Israel ligger bakom, är ännu värre.

Sanningen är att ett folkmordsbeslut i domstolen kommer att öppna en burk med maskar för västvärlden, och dess beredvillighet att acceptera att bestämmelserna i internationell rätt även gäller för den.

Israel har i mer än ett decennium gått i spetsen för ansträngningarna att upphäva internationell rätt i Gaza. Nu flaggar man demonstrativt för att man begår folkmord, som om man utmanade världen att stoppa det.

Perverst nog upphäver man just de internationella skyddsåtgärder som infördes för att stoppa en upprepning av nazisternas förintelse.

Kommer västvärlden att trotsa Israel eller domstolen? Efterkrigstidens samförstånd som utgör grunden för internationell rätt – som redan har skakats av misslyckandet med att ta itu med västs krigsförbrytelser i Irak och Afghanistan – är på gränsen till fullständig kollaps.

Och ingen kommer att vara gladare över det resultatet än staten Israel.

Föregående artikelSverige på väg mot Röda havet utan mandat från säkerhetsrådet medan EU är splittrat.
Nästa artikelSydafrikas slutplädering från Haag, och Israels försvar
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Nedanstående är saxat ur en artikel daterad 3 februari 2009 från Leif Erlingssons blogg – apropå tillståndet i västvärldens demokratier och Israel.

  Stupiditetsteori
  Abdel-Masih Wazirs teorier om stupiditet i system handlar om att system inte kan förändra sig själva, då detta från systemets synpunkt innebär självmord. Förändringar av 2:a ordningen kan inte initieras av systemet självt. Endast förändringar av 1:a ordningen kan göras inom systemet.

  När så systemet blir alltmer irrelevant innebär detta att intelligensen hos systemets agenter, för den välinformerade och initierade betraktaren, till synes närmar sig den absoluta nollpunkten. När man trodde att den absoluta stupiditetens gräns var nådd, så överraskas man av nästa, och nästa gräns av tidigare oanade nivåer av stupiditet, som man tidigare inte kunde tro var möjlig. Systemets försvarare accelererar hela tiden i nya fantastiska rekord i jakten på intelligens lim 0!

  Det som nu händer i Gaza (år 2009, min anm.) är nästa oanade nivå av stupiditet. Det finns ingen gräns, inom systemet. Men den tycks inte ha sinne för när den går för långt, så att det blir patetiskt och uppenbart för alla vad som pågår. Och enligt Abdel-Masih Wazir har vi inte längre råd med detta. Vi har inte längre de överskott och tidsbuffertar som tillåter stupiditet att gå för långt.
  Slut citat.

  Det blir intressant att se hur internationella domstolen ICJ i Haag dömer i fallet Israel/Gaza. Domstol nr 2, ICC i Haag har ju efterlyst Vladimir Putin för att han räddat barn från krigsområden. Nu handlar det om tiotusentals kvinnor och barn som massakrerats av bomber och rasmassor med stöd av den så kallade civiliserade världen.
  Hur långt kan det vara till den absoluta stupiditetens gräns?

  • Att se på världen i form av olika system verkar vettigt. Sionismen är systemet som förstör för palestinierna. Sionisterna är fullblodsrasister och förstår bara ett språk:
   Flygförbudzon över Gaza/Israel och total bojkott inom alla områden.

 2. Fallet är SOLKLART. Dom västliga satelliter som backar Israel efter detta har HELT klart blod på sina vidriga händer. Fallet är SOLKLART. Dom europeiska vasaller som trots detta backar Israel har HELT klart blod på sina vidriga händer

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here