10 skäl att ifrågasätta kapitalismen

17
3097

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad.

Är dagens kapitalism det bästa för mänskligheten?

Jag har då och då väckt frågan genom att hävda att en demokratisk socialism är nödvändig för att förhindra en klimatkatastrof.

Nedan ytterligare synpunkter.


Ökenlandskap. Pixabay.

Vi har i tidigare inlägg påtalat kapitalismens styrka, men främst kritiserat dess alltmer framträdande brister:
* Oförmågan att hantera klimatkrisen
* Den onödiga förekomsten av fattigdom alls
* Ökningen av klasskillnader, ekonomiska klyftor, arbetslöshet och social otrygghet
* Den upprepade krigen om jordens naturtillgångar
* Övervakningen av medborgarna
* Den systematiska snedvridningen av viktig information i dominerande massmedia
* Det förhållande att allt färre kontrollerar dominerande sektorer av produktion och banker
* De allt allvarligare ekonomiska kriserna
** Vi har ibland hävdat att detta har att göra med den djupt odemokratiska strukturen att kapitalismens essens, kapitalackumulation och strävan efter ökad vinst för företag och ej primärt tillfredsställande av mänskliga behov är boven i dramat.**

Anders Romelsjö och Ulf Karlström med nya ”USA som världspolis”

Den moderna kapitalismen i dess nuvarande imperialistiska fas, med stark tyngd för finanskapitalet analyseras i skriften ”USA som världspolis” som kan beställas via mail till mig.

Jag publicerar nedan en annan typ av upplevelse och beskrivning av kapitalismen av Gary Engler på Counterpunch med den uppställning som finns i urspungsartikeln. Gary Engler är en kanadensisk journalist, författare ”The Year We became US” och medförfattare till det nyligen lanserade nya Kommunistiska Manifestet – Workers of the World It Really is Time to Unite här.


Artikeln
10. Kapitalistiska företag kännetecknas av bestående antisocialt beteende, minskad empati och ånger, och belönas av aktieägare för att agera på det sättet. Om företagen kunde skickas till en kunnig psykolog kontor de skulle diagnostiseras som psykopater och bli inlåsta för evigt.

9. Kapitalismen uppmuntrar girighet. Men girighet är bara bra för kapitalisterna. För normala människor är detta anti-socialt och förstör ens själ, för att inte tala om att kapitalism är mycket dåligt för våra samhällen som är beroende av altruism, medkänsla och omtänksamhet om andra.

8 Kapitalismen är ett system av privilegier för en minoritet som bygger på privat ägande av försörjningsmöjligheter. Detta ger ett fåtal rika människor makt att köpa och sälja arbetstillfällen, vilket innebär att de kan stödja eller förstöra hela samhällen som är beroende av dessa jobb.

7. Kapitalisterna prisar frihet och individualism, men de förstör frihet och individualism för alla utom dem själva. De allra flesta av oss som arbetar för uppehälle uppmanas att okritiskt följa order, att agera som om vi är maskiner, och begränsa vår kreativitet till vad som ger vinster åt våra chefer.

Teckning av Carlos Latuffe

6. Kapitalisterna är negativa till eller smutskastar samarbete och kollektivism, men skapar masstillverkningsprocesser som är beroende av arbetare. Deras system kräver att vi är kuggar i en gigantisk vinstdrivande maskin, men därför att de är rädda för den makt detta ger oss får vi höra att det inte är bra om vi arbetar tillsammans för våra egna intressen. Således underminerar kapitalister fackföreningar och andra organisationer som uppmuntrar anställda att samarbeta med varandra och agera kollektivt.

5. Kapitalismen kräver den största propaganda- och övertalningsverksamhet som världen någonsin har skådat för att övertyga oss om att det är kapitalism är det enda möjliga systemet. Det förvandlar människor till konsumenter genom reklam, marknadsföring, underhållning och även via en del nyheter. Miljontals runt om i världen används för att använda sin kreativitet för att påverka våra känslor av kärlek, lust, mänsklig solidaritet och rättvisa till verktyg för manipulation, så att ännu större vinster kan gå till en liten minoritet.

4 Kapitalismen är ett ekonomiskt system där de som äger flest aktier kontrollerar storföretagen, av vilka många är mäktigare än många regeringar. Rika människor använder också sina pengar i USA för att dominera valen som är tänkta att ge oss alla en lika röst. Under kapitalismen har de med mest pengar har rätt till mest varor och tjänster samt har störst inflytande på våra regeringar och vår ekonomi.

3 Kapitalismen proklamerar betydelsen av individualism och öppet egenintresse, men ett egenintresse utan hänsyn till moral, ekologi eller sunt förnuft leder till miljöförstöring, förstöring av ursprungsbefolkningar, kolonialism, krig och andra former av förstörelse. Egenintresse leder kapitalister till att söka vinster överallt, oavsett nackdelar och skador för andra människor och planetens ekosystem. Egenintresse leder kapitalister till att förstöra eller kraftigt motarbeta konkurrerande ekonomiska system eller sätt att tänka (t.ex. inhemsk allmän markanvändning och respekt för naturen) som kan vara ett hinder för deras strävan efter vinst.

2 Kapitalismen är inte en vän till demokrati, men i slutändan dess fiende. Vid en konflikt väljer kapitalister kapitalismen framför demokratin. Om människor använder demokratin för att försvaga kraften i kapitalismen händer det att de rika och mäktiga svarar med att stödja olika former av fascism för att behålla sina privilegier.

1 Kapitalismen är närmast som en cancersvulst som tar över vår planet. Kapitalisterna gör vinster på den globala uppvärmningen, genom att förstöra våra hav, genom att sprida alltmer kemikalier ut i atmosfären och från att söka patentera på allt de kan, inklusive livet självt. Endast genom att bli av kapitalismen kan vi rädda vår miljö.


Min kommentar. Jag vet att detta har nämnts tidigare – vilket inte gör det mindre angeläget i detta nu!
Vi behöver ett mer demokratiskt och rättvisare ekonomiskt system!
Kapitalismen har sina fördelar, men nackdelarna blir allt tydligare, och mänskligheten behöver något bättre. Kapitalismen baseras på massor av företag, med allt större dominans för storbolagen (Officiell statistik), där var och ett sträver efter allt större vinst. Det är då en fördel med låga löner, få anställda och att avstå från kostnader för insatser för att förbättra miljön.

I en opinionsundersökning 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder BBC World Survey. menade endast 11 % att kapitalismen fungerade väl. I en senare representativ undersökning uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt (medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism). Politico. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”). En socialisering innebär att befolkningen runtom i världen via valda representanter får kontroll över tillgångarna, en förutsättning för rättvis och rationell användning av våra gemensamma tillgångar. Det återstår för socialistiska partier och mig och andra som föreslår detta att komma med konkreta förslag.
YouGov har hösten 2015 genomfört opinionsundersökningar där man frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga (18-24 år) såg i januari 2016 43% positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.

Yougov opinionsundersökning.

Förslag på några punkter för socialismen.

Troligen måste det ske i ganska stor del av världen inom en ganska kort tidsrymd, bl.a. med tanke på den globaliserade ekonomin.
Och den stora majoriteten på över 90 % skulle tjäna på detta.
Ger ökad demokrati, ökad trygghet, och reell möjlighet att förhindra klimatkatastrof!

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. markant ökad demokrati;
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;
Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, inte som nu.
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).
Kapitalism is not working images

För detta behövs massrörelser och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas!

Föregående artikelUSA-senaten röstar mot stöd till kriget i Jemen Kraftigt avståndstagande till USA-Trumps imperialism nödvändig!
Nästa artikelGemensam säkerhet, medling och dialog i konflikter – del 1
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

17 KOMMENTARER

   • Mycket bra och pedagogisk artikel.
    Jag tror man måste börja med att organisera protester mot det rådande. Det är t.ex. protestmöte i Göteborg på Gustav Adolfs Torg den 19
    dec kl. 17:30 under rubriken ”Agera mot katastrofbudgeten”
    Breda samlingar utan partiegoism mot överhetens vansinne, likt ”Gula västarna” som kanske kan leda vidare till mer organiserat motstånd, som i sin tur, i bästa fall, kan bli en massrörelse.
    Hur ett annorlunda Sverige, mer i detalj, skall skapas måste nog växa fram ur en sådan rörelse då det idag inte finns realistiska och tydligt utarbetade alternativ. Det lär bli en stökig process, men jag tror den är nödvändig. Vi har ju sett Gula västarnas kravlista och den är ett vettigt avstamp mot djupare folkliga diskussioner om ett hållbart framtida samhälle.

    • Kapitalismen är ett brott mot mänskligheten!
     Den rådande ekonomiska världsordningen leder till död och i lidande i en omfattning som varken nazism eller kommunism kommit i närheten av påstår Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.
     Ingen har lyckats motbevisa detta påstående och den logiska konsekvensen är att denna världsordning omgående måste utbytas mot en bättre.
     https://anarchyisorder.wordpress.com/2014/06/25/kapitalismens-brott-mot-manskligheten/
     Frihetlig socialism brukar användas som samlingsnamn för vissa vänsterpolitiska ideologier som avsäger sig toppstyrning för att förverkliga socialismen.
     Den frihetliga socialismen kännetecknas av en organisationsuppfattning där makten i största möjliga mån ska byggas underifrån. Konkret brukar detta innebära en decentralisering av makten och utpräglade inslag av direkt- eller deltagandedemokrati. Därmed finns en kritik mot den hierarkiska och centralistiska statsmakten och den parlamentariska representativa demokratin. Förespråkare för den frihetliga socialismen är starkt kritiska till så kallade statssocialister (leninister.)

   • Vill du ha det som in Kina, Anders? Det finns de som säger – liberaler och konservativa – att Kina är en socialistisk marknadsekonomi. Hur är det med dig själv – är du en socialistisk kapitalist – d v s du vill ha socialism under ett kapitalistiskt ekonomiskt samhällssystem?

    • Vad får dig att tro det Kerstin? Kina är ett mycket speciellt land och där saknas helt demokratiska traditioner.
     Annars är frågan berättigad. Tror man inte på kommunismen, vilket jag inte gör, så blir ju svaret något mittemellan.

     Privat företagande har stora fördelar, inte minst i hur det lockar fram driftiga och kunniga människor att starta olika verksamheter. I Kina ser vi tydligt vilken oerhörd utvecklande kraft det bär med sig. När företagen blir för stora och mäktiga vänds detta dock i sin motsats och vi får den destruktiva och asociala nyliberalism vi ser idag.
     Helst vill man ju både äta kakan och ha den, så någon form av hårt kontrollerad marknadsekonomi kanske är alternativet.
     Socialism går att gradera och exakt när hård kontroll blir lite socialism vet jag inte, men kanske är rubriceringen inte så viktig bara det fungerar, eller, för att återknyta till Kina ”Det spelar ingen roll om katten är gul eller svart så länge som den fångar möss.”

     • Man kan säga att Kina är ett enda stort privat företag som ger vinster till få människor och exploaterar andra länder. Så vad är det för skillnad mellan USAs och Kinas kapitalism?
      https://www.aljazeera.com/blogs/asia/2012/11/47843.html
      Det finns knappt några fördelar med Kinas kapitalism. Kina exploaterar sin egen och andras arbetarklass, och är så långt ifrån socialism som vad USA är. Så det är både en gul och en svart katt som slåss om bytet, ett byte som är arbetarklassen.

      Och vem säger att vi är emot små företag, enmansföretag eller med en eller två anställda? I DDR och i Sovjetunionen fanns det små privata företag. Men givetvis strävar vi efter ett samhälle där arbetarna äger produktionen.

  • Något mera om ekonomi.. USA:s statsskuld stiger med nästan 44, 000 US dollar per sekund (US debt soars nearly $ 44, 000 per sekund).
   https://www.rt.com/business/447586-us-debt-year-soaring/
   The year-on-year surge in US sovereign debt has totaled $1.37 trillion, the latest data released by the US Treasury Department shows. The national debt reportedly rose to $21,863,635,176,724.12 as of December 20 of the current year compared to $20,492,874,492,282.58 on December 25, 2017.
   According to Census Bureau estimates, there were 127,586,000 households in the country in 2018, which means that an average American family owes some $10,743.82.The current US population stands at 328,082,386 according to the December statistics produced by the Census Bureau, a unit of the US Department of Commerce. Rough calculations show that Christmas-to-Christmas growth in the federal debt equals approximately $4,178.10 per average US citizen.

   Följande är ett av många chockerande resultat från Förenta nationerna förra förra året, efter en två veckors undersökning av extrem fattigdom i USA.
   https://www.rt.com/op-ed/418572-us-decline-poverty-un/
   Människor i Europa är i allmänhet mycket hälsosammare och lyckligare, bostäder och mat och högre utbildning är överkomliga och människor spenderar inte all sin tid på jobbet – de kan ta semester och njuta av livet på ett sätt som de flesta amerikaner inte är. Européer har vanligtvis rätt till lång betalad mammaledighet, medan kvinnliga amerikanska arbetsklasser tvingas återvända till arbetet inom så lite som två veckor .
   Förenta staterna är ett av världens rikaste, mest kraftfulla och tekniskt innovativa länder. men varken dess rikedom eller dess makt eller dess teknik utnyttjas för att ta itu med situationen där 40 miljoner människor fortsätter att leva i fattigdom, skrev Philip Alston, FN: s särskilda rapportör om extrem fattigdom och mänskliga rättigheter. Upptäckten av tredje världens nivåer av fattigdom och sjukdom i det rikaste och mäktigaste landet i världen, chockerande som det bara är en del av historien. FN:s fynd stämmer överens med USA:s nedåtgående spiral.
   Forskare säger att livslängdsskillnaden, så hög som 20,1 år mellan rika och fattiga län, liknar klyftan mellan låginkomstländer gentemot rika länder. Med andra ord finns det fickor i USA som har egenskaper hos tredje världsländer. Det verkar som att USA på många sätt, efter att ha förstört andra delar av världen, har vänt sig inåt på sig själv och offrat sina mest utsatta medborgare vid kapitalismens altare.
   Bernie Sanders gjorde en fråga om detta under sitt presidentbud, och noterade ofta i hans stubtal den dramatiska skillnaden i livslängd i McDowell County, West Virginia, där män bor cirka 64 och sex timmar i Fairfax, Virginia, där den genomsnittliga livslängden skjuter upp till 82
   Kanske kan inget av detta komma som en chock i ett land där de rika blir rikare, de fattiga blir fattigare och medelklassen kollapsar, med de flesta amerikaner som lever en nödsituation bort från finansiell ruin.
   Alla imperier faller trots allt. Och Donald Trump accelererar processen. Hans republikanska skatteplan var en enorm uppgivenhet till de rika . Det innehöll även en särskild skattesänkning för privata jetägare . USA kan ha den högsta barnfattigdomen och spädbarnsdödligheten i den utvecklade världen, men den politiska klassen tror att privata jetägare förtjänar en paus!

 1. Big broher is watcing you: Jim Rogers profeterar om död av pengar och total kontroll av utgifterna.
  https://www.rt.com/business/377307-jim-rogers-currency-control-cash/

  Tiden kommer när du inte kan köpa en kopp kaffe utan att spåras, varnar investeringsguru Jim Rogers. För att styra människor, kommer regeringarna i allt högre grad att försöka jaga ut pengar, tillägger han.
  ”Regeringar ser alltid ut sig själva först, och det är samma gamla sak som har pågått i hundratals år. Indierna gjorde detsamma samma sak. De drog 86 procent av valutan i omlopp, och de har nu gjort det olagligt att spendera mer än, jag tror att det handlar om cirka 4 000 dollar i någon kontanttransaktion. I Frankrike kan du inte använda mer än jag tror att det är 1 000 euro, säger Rogers i en intervju med MacroVoices Podcast.
  ”Många länder gör redan detta. Vissa stater i USA kan inte göra kontanter över ett visst belopp. Regeringarna älskar det. Då kan de styra dig. Om du vill gå och köpa en kopp kaffe vet de hur många du dricker, var du köper dem etc. om de alla kan lägga det i elektroniska format och de kommer att göra det. Världen går alla elektroniskt, säger investeraren. Enligt Rogers kommer regeringarna att hävda att de gör det för det allmänna gott, inte för sig själva.
  ”Regeringar ser alltid ut sig själva först, och det är samma gamla sak som har pågått i hundratals år. Indierna gjorde detsamma samma sak. De drog 86 procent av valutan i omlopp, och de har nu gjort det olagligt att spendera mer än, jag tror att det handlar om cirka 4 000 dollar i någon kontanttransaktion. I Frankrike kan du inte använda mer än jag tror att det är 1 000 euro, säger Rogers i en intervju med MacroVoices Podcast.
  ”Många länder gör redan detta. Vissa stater i USA kan inte göra kontanter över ett visst belopp. Regeringarna älskar det. Då kan de styra dig. Om du vill gå och köpa en kopp kaffe vet de hur många du dricker, var du köper dem etc. om de alla kan lägga det i elektroniska format och de kommer att göra det. Världen går alla elektroniskt, säger investeraren.
  Enligt Rogers kommer regeringarna att hävda att de gör det för det allmänna gott, inte för sig själva.
  ”När det är klart kommer regeringarna att vara väldigt glada, de kommer att säga att de gör det för vårt eget bästa, det här är inte dem, det här är för vårt bästa. Att de gör det här, men det kommer, och det kommer att bli en helt annan värld där vi bor. Förmodligen kommer vi inte att ha så många friheter som vi har nu trots att vi redan förlorar våra friheter i en betydande takt ”,berättade Rodgers för radioen.
  Den här månaden föreslog Europeiska kommissionen en proposition som riktar sig mot kontantbetalningar.
  ”Betalningar i kontanter används ofta i finansieringen av terroristaktiviteter … I detta sammanhang kan relevansen av potentiella övre gränser för kontantbetalningar också undersökas. Flera medlemsstater har förbud mot kontantbetalningar över ett visst tröskelvärde”,sade Handlingsplan.
  Jim Rogers är en amerikansk affärsman, investerare och finansiell kommentator, som för närvarande är baserad i Singapore. Rogers gjorde sitt namn på 1970-talet efter att ha grundat en topprankande fond med George Soros…. Läs också…
  https://www.rt.com/business/356148-rothschild-experiment-world-economy/
  https://www.rt.com/business/361575-central-banks-vegas-casino/

 2. Storebror (Big Brother) hittar på nya sätt att övervaka och kontrollera oss. Flera stater har förbud mot kontantbetalningar över ett visst tröskelvärde. Jim Rogers profeterar om död av pengar och total kontroll av utgifterna. Jim Rogers är en amerikansk affärsman, investerare och finansiell kommentator, som för närvarande är baserad i Singapore.
  Tiden är snart kommen, när vi inte kan köpa en kopp kaffe utan att spåras, varnar Rogers. För att styra människor, kommer regeringarna i allt högre grad att försöka ta bort möjlig handel med pengar som betalningsmedel.
  Indierna gjorde samma sak. De drog 86 procent av valutan i omlopp, och de har nu gjort det olagligt att spendera mer än cirka 4 000 dollar i någon kontanttransaktion. I Frankrike kan du inte använda mer än 1 000 euro, säger Rogers i en intervju med MacroVoices Podcast.
  Vissa stater i USA kan man inte betala med kontanter över ett visst belopp. Regeringarna älskar det. Då kan de styra dig. Om du vill gå och köpa en kopp kaffe vet de hur många du dricker, var du köper dem etc. om de alla kan lägga det i elektroniska format och de kommer att göra det. Regeringarna kommer att hävda att de gör det för det allmännas goda, inte för sig själva. Det kommer att bli en helt annan värld där. Förmodligen kommer vi inte att ha så många friheter som vi har nu, trots att vi redan förlorar våra friheter i en betydande takt
  Den här månaden föreslog Europeiska kommissionen en proposition som riktar sig mot kontantbetalningar. Betalningar i kontanter används ofta i finansieringen av terroristaktiviteter. I detta sammanhang kan relevansen av potentiella övre gränser för kontantbetalningar också undersökas.
  https://www.rt.com/business/377307-jim-rogers-currency-control-cash/
  Läs också…
  https://www.rt.com/business/356148-rothschild-experiment-world-economy/
  https://www.rt.com/business/361575-central-banks-vegas-casino/

 3. Kapitalismen är ett brott mot mänskligheten!
  Den rådande ekonomiska världsordningen leder till död och i lidande i en omfattning som varken nazism eller kommunism kommit i närheten av påstår Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi.
  Ingen har lyckats motbevisa detta påstående och den logiska konsekvensen är att denna världsordning omgående måste utbytas mot en bättre.
  https://anarchyisorder.wordpress.com/2014/06/25/kapitalismens-brott-mot-manskligheten/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here