4 juli – USA:s nationaldag. Kom till mötet på Medborgarplatsen kl 16

8
943

Många tal, och musik!

Flygbladstexten nedan:

4 juli – den enda supermaktens nationaldag

På USA:s nationaldag den 4 juli uppmärksam- mar vi USA:s krigsförbrytelser och folkrättsbrott. Den rika västvärlden accepterar den enda super- maktens brott och vänder kritiken mot Ryssland och Kina, som sätter gränser för USA:s godtyckliga världsherravälde och verkar för en rättvisare världsordning.

Efter Sovjetunionens och Warszawapaktens upplös- ning har USA genom krig och med andra, ofta folk- rättsstridiga, medel utvidgat sin strävan efter världs- herravälde utan hänsyn till andra länders legitima säkerhetsintressen.

Jugoslavien, Syrien, Irak, Afghanistan, Jemen, Pa- lestina, Chile, Panama, Nicaragua och Ukraina är några av de länder där USA direkt eller via ombud har bombat, invaderat och genomfört statskupper. USA har finansierat extrem opposition och beväpnade ter- rorgrupper som al-Qaida och IS.

I Europa har den USA-styrda krigsalliansen Nato expanderat och flyttat fram militära positioner på ett sätt som måste beskrivas som direkta krigsförberedel- ser. USA har bombat Jugoslavien och byggt en stor militärbas i den serbiska provinsen Kosovo som ti- digare var en del av det alliansfria Jugoslavien. USA har placerat kärnvapenmissiler i Polen och Rumänien.

 

Genom och efter den USA-regisserade våldsamma statskuppen mot en folkvald president i Kiev i febru- ari 2014, genomförd av extremnationalistiska och pronazistiska grupper, inleddes åtta år av inbördes- krig mot den ryska befolkningen i Donbass, som re- sulterade i 14 000 dödsfall. Minskavtalet, en av FN:s säkerhetsråd sanktionerad överenskommelse för att fredligt lösa konflikten, var – som signaturmakterna Frankrike och Tyskland senare bekräftat – i själva verket ett sätt att vinna tid för västmakterna att bygga upp den ukrainska krigsmakten. Denna politik, driven av Vita huset och kongressen i Washington med stöd av Nato och EU, har provocerat fram krig med Ryss- land och gjort Ukraina till en krigsskådeplats – med förödande resultat för det ukrainska folket. En freds- överenskommelse var nära våren 2022 men stoppa- des av Storbritannien och USA.

Oviljan till dialog och kompromisser ökar påtagligt risken för att kriget i Ukraina utvidgas till ett förödan- de globalt kärnvapenkrig.

Olagliga sanktioner

I strid med folkrätten bedriver USA ekonomisk krig- föring med ensidigt beslutade sanktioner mot en rad länder världen över, däribland Kuba, Venezuela,

Nordkorea, Syrien, Iran och Jemen. USA har pressat många länder för att förmå dem att införa sanktioner mot Ryssland, men över 80 procent av världens stater deltar inte i dessa sanktioner.

FN ställs åt sidan

Sanktionspolitiken är bara ett exempel på hur USA kringgår FN och sätter sig över mellanstatliga um- gängesregler och ser sig själva som den enda oum- bärliga staten i världen. I stället för FN-stadgans grundprinciper vill man skapa ”en regelbaserad världsordning” med regler som godtyckligt bestäms av USA och dess allierade. I stället för fredsbevaran- de FN-trupp sätter man numera in krigsalliansen Nato och andra bundsförvanters soldater.

Inringning av Eurasien

USA försöker inringa Ryssland, Kina och hela den eurasiatiska världsdelen med militärbaser och dra in alla gränsstater i sitt välde. Sverige och Finland har drivits in i USA:s och Natos famn. I Ostasien ge- nomför USA tillsammans med Sydkorea, Japan och Australien nära nog ständiga krigsövningar – i luften, till havs och på land, särskilt omfattande invasionsöv- ningar mot Nordkorea och försök att provocera Kina till krig om Taiwan.

 

Växande motstånd

Motståndet mot USA:s dominanssträvanden växer världen över. BRICS-länderna Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika arbetar för en multipolär värld med självständiga och likaberättigade länder i enlighet med FN-stadgans grundprinciper. Nu är fler länder på väg att ansluta sig, i första hand Saudiara- bien, Iran, Förenade Arabemiraten, Egypten och Ka- zakstan. Om alla dessa länder skulle ingå i Brics skul- le halva världens befolkning omfattas av samarbetet. Det kinesiska samarbetsprojektet ”Nya Sidenvä- gen” eller ”Belt Road Initiativ” (BRI) är ett annat exempel på nya framväxande former av mer jämlik

ekonomisk samverkan utan USA-dominans.

USA:s agerande har gjort att internationella affärs- uppgörelser allt oftare träffas i andra valutor än dollar. Även militärt har USA:s politik lett till betydande bakslag. Efter 20 års krig i Afghanistan drog USA plötsligt hem sina trupper utan att ha uppnått några av sina påstådda mål och utan att först rådgöra med sina

”allierade”.

Syrien kunde med stöd av Ryssland och Iran avvär- ja regimskifte och besegra olika USA-stödda terro- ristorganisationer. Idag är Syrien åter en accepterad medlem i Arabförbundet, men ännu kontrollerar USA med stöd av kurddominerade grupper som YPG regi- onen ”Rojava” i nordöstra Syrien och stjäl detta lands olja.

Hot mot demokratin och pressfriheten

USA:s globala avlyssning, desinformation och mani- pulation och förföljelsen av dem som, liksom Julian Assange och Chelsea Manning, avslöjar USA:s krigsförbrytelser, är ett allvarligt hot mot rättssäker- het, pressfrihet och demokratiska fri- och rättigheter världen över.

Sverige en osjälvständig lydstat

Svenska politiker har – efter påtryckningar från va- penindustrin – begravt en 200-årig fredstradition, övergett alliansfriheten och på ett kuppartat sätt, över huvudet på det svenska folket, sökt medlemskap i den USA-styrda krigsalliansen Nato.

Finland och Sverige har stegvis förts närmare Nato med återkommande stora krigsövningar som Aurora 23, Arctic Challenge Exercises och marinövningen Baltops med Östersjöländerna

Sverige levererar vapen till kriget i Ukraina och USA vill använda Gotland som avskjutningsramp mot Ryssland i ”försvar för de baltiska länderna”.

Från Sverige kan USA/Nato angripa tredje land och föra in kärnvapen. Denna möjlighet ökar risken för krig mot Sverige och från Sverige. USA har ensidigt sagt upp viktiga kärnvapenavtal och hindrar Sverige och andra länder att skriva på FN:s kärnvapenförbud.

4-julikommittén 2023

 

 • Nej till Nato i Sverige!
 • Stöd FN:s förbud mot kärnvapen!
 • Fred i Ukraina – Nu!
 • Stoppa USA:s/Natos krigsupptrappning och raketbaser i andra länder!
 • Fördöm USA:s krigsbrott, brott mot folkrätten och de mänskliga rättigheterna!
 • Fördöm USA:s blockad mot Kuba och omstörtande verksamhet i Latinamerika!
 • Lämna Venezuela och Nicaragua i fred!
 • Fördöm USA:s ockupation och USA-stödd terrorism i Syrien!
 • För alla länders okränkbarhet och alla folks självbestämmande!
 • För en ny ekonomisk och social världsordning!
 • För folkens rätt till egna resurser och naturtillgångar!
  • För ett aktivt och demokratiskt FN!
   • För ett fritt Palestina!
   • Frige Julian Assange!

Möt upp på Medborgarplatsen tisdagen den 4 juli

klockan 16-18

Föregående artikelUkraina kan vänta sig ännu större nyliberal exploatering – uppdaterat
Nästa artikelKina och ”Väst” debatterar mänskliga rättigheter i FN. Vem ”vann”?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Vet han vad, redaktören!!
  På den eminenta internationella och verkligen multipolära tv-nyhetskanalen al-Jazeera English (kan rekommenderas till alla öppensinnade nyhetskonsumenter) kallar man idag som oftast Kina och Amerika för: ”de BÅDA supermakterna”!

  Historien har ändrats, de senaste åren!

  Att tänka på den 4 juli…!

  • Den ena har omkring 800 militärbaser utomlands, den andra en eller något fler.
   Den ena har bedrivit krig utomlands med miljoner dödade, den andra inte alls.

   Också att tänka på 4 juli.

 2. Romelsjö,
  Varför kommer infot så sent?! det skulle ha skickats ut i söndags eller ännu tidigare, då kunde vi som bor en bit bort från sthlm också delta, ju fler desto bättre…så ska ni tänka när planeringen göres.
  För mig är Gävle- Stockholm ett stenkast med tåg, som pensionär billigt dessutom.
  Tråkigt🤪

  • Ja, ett misstag av mig. Jag kom på det i morse, var klart för publicering kl 9.30 – men lyckades tyvärr glömma att publicera!
   Beklagar verkligen.

 3. Nya ansökningar om bränning av koraner har lämnats in till Polisen.

  https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/ny-ansokning-om-koranbranning

  Syftet vet jag inte, men tydligt är att man hittat Borgarens och därmed demokratins akilleshäl.

  Bränna koraner nu tror jag är det effektivaste sättet att stoppa Borgaren från att fulländat liera sig med den amerikanska imperialistiska krigsmakten.
  Samt stärka Ryssland och lägga hinder för NATO:s försök att göra en kniptångsmanöver om Ryssland.

  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/analys-ryssland-vinner-pa-koranbranningen-oavsett-vem-som-ligger-bakom-den

  Även Mellanösterns länder tror jag tjänar på att bränna koraner i Sverige nu.
  Men bara i Sverige, ingen annanstans.

  Det är för sakens skull och inte mot muslimer.
  Saken att stoppa Västvärldens välde över världen.

  Varför hjälper inte Västvärlden palestinierna i Gaza och på Västbanken när de står under Israels förtryckande politik och brutala militära räder?

  • @arbetarklass 5 juli, 2023 At 13:16
   ”Varför hjälper inte Västvärlden palestinierna i Gaza” Därför att den så kallade ”västvärlden” står under diktatorisk kontroll av USA, ett diktatur som leds av israeler som utgör nästan hela USA regimens regering och oligarkin. Det är det som den så kallade konflikten mellan USA och Kina egentligen är om. Det är denna maktklick och maktelit som är i full panik att föröka stoppa Kinas framsteg och utveckling mot en harmonisk och fredlig värld.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here