Afghanistan och orden som försvann

1
1104
Marinkåren i farten. Bild:Pixabay.

Historieskrivningen om Afghanistan har förstås varit under debatt beroende på vilka värderigar vilka intressen som ligger bakom. Erinrar mig Nato:s besvikelse då president Biden beslöt att avsluta kriget (men behålla det urfattiga landets tillgångar utomlands).

Artikeln är publicerad 5 maj av Reidar Kaarbø, redaktör för http://www.hvamenerpartiene.com/ och senare hos Pål Steigan https://steigan.no/2022/05/afghanistan-og-ordene-som-forsvant/. Översatt av Rolf Nilsson.

Reidar Kaarbø är författare till boken ”20 år efter 11 september 2001”

_________________________________________________________________

Afghanistan och orden som försvann

När USA drog sig ur Afghanistan 2021 fick vi många analyser av USA:s insatser. Analyserna hade det gemensamt att de rensades från tre ord, nämligen ”olja”, ”gas” och ”pipeline”. Dessa tre ord spelade en nyckelroll i dramat i Afghanistan och ger en förståelse för varför USA:s krig mot talibanerna ägde rum.

Ett exempel på analys utan de tre orden är denna sammanfattning från Urix

 

Insikter?

20 år senare står det klart att det finns mycket dokumentation här som inte stämmer överens med den officiella versionen.

1. USA har försökt få kontroll över olja, gas och rörledningar i Afghanistan sedan omkring 1990

2. Dick Cheney har uttryckt en tydlig önskan om vikten av att USA tar tag i detta

3. Talibanerna var det enda större hindret för att förverkliga USA:s planer

4. Planeringen av kriget mot Afghanistan började långt före 9/11, kanske 3 år innan

5. USA genomförde stridshandlingar mot talibanerna redan sommaren 2001

6. Trupper från USA och Storbritannien var på plats eller på väg den 11 september

7. 9/11 gav USA legitimitet att göra vad de ville i Afghanistan

8. Det berodde INTE på 9/11 att USA invaderade och bombade Afghanistan

Vad är mer naturligt när man utsätts för terrorister från Saudiarabien än att invadera Afghanistan?

Den 11 september 2001 (hädanefter kallad 9/11) ska USA ha attackerats av 19 terrorister, varav 15 var från Saudiarabien, två från Emiraten, en från Libanon och en från Egypten. Terroristerna ska ha letts av Osama Bin Laden, även han från Saudiarabien, från en familj med nära band till Bushadministrationen. En knapp månad senare, den 7 oktober 2001, startade USA kriget, inte mot Saudiarabien, utan mot Afghanistan, där fienden talibanerna skulle besegras.

Svenska soldater hjälper till…


Rekordhastighet

Kriget mot Afghanistan ställdes på fötter i rekordfart, utan att media hittade några problem med det. Paul Wolfowitz, nr 2 i Pentagon efter Donald Rumsfeldt, sa i en intervju att USA ägnade tre veckor åt att planera. Detta är en otroligt kort tid för att planera ett storkrig, och ger anledning att jämföra med andra planer:

• I december 2021 började USA planera att mörda terroristledaren Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi i Syrien. Den 4 februari meddelade BBC att operationen var avslutad. Det ger över en månads planering för att ta livet av en enda person.
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-60246129

• Den 5 december 2021 skrev NRK att Ryssland hade flyttat 175 000 soldater till gränsen mot Ukraina. USA fruktade att Ryssland skulle kunna inleda en offensiv mot Ukraina ”inom några månader”.

• Det tog 2 år att planera ”Uka” i studentgemenskapen i Trondheim, vilken genomfördes i oktober 2021.

USA:s planering av kriget i Afghanistan, på andra sidan jordklotet, måste antas ha tagit minst tre år, och den innefattade två stora övningar. Paul Wolfowitz ljög. Om 9/11 inte hade inträffat hade kriget genomförts med samma fart och kraft, men då med större deltagande av andra länder i Centralasien, vilka var redo för strid och som tillsammans med USA ville störta talibanerna, på grund av olja, gas och pipeline.

Vi måste våga erkänna att det inte går att planera ett sådant krig på 3 veckor, som det har påståtts. Tre år är mer realistiskt. Erkännandet utgör ett problem för USA:s officiella version av kriget i Afghanistan.

Kriget var planerat långt före 9/11

Journalisten Patric Martin skrev en artikel på World Socialist Web Site i november 2001, där han visar att kriget både var planerat och startade långt före 9/11:

https://www.wsws.org/en/articles/2001/11/afgh-n20.html

översatt till norska av undertecknad på

https://hvamenerpartiene.com/vedlegg/USA_planla_krig.pdf

Här beskriver han orsaken till kriget mot talibanerna. Han säger att samtalen mellan Bushadministrationen och talibanerna inleddes i februari 2001, kort efter George W. Bushs tillträde som president. Talibanernas sändebud anlände till Washington i mars, med gåvor till den nya statschefen, inklusive en dyr afghansk matta. Men samtalen blev mindre än vänliga. En fransk underrättelseanalytiker, Jean-Charles Brisard, uttryckte det så här:

”En gång under förhandlingarna sa den amerikanska representanten till talibanerna att ’antingen accepterar du vårt erbjudande om en matta av guld eller så kommer vi att begrava dig under en matta av bomber’.”

I efterhand vet vi vad resultatet blev. Stavanger Aftenblad bevakade saken den 3 juni 2008, där de skriver om bakgrunden till kriget bland annat:

Invasionen planerades under Clintons regeringstid. I augusti 2000 skrev Robert G. Kaiser i Washington Post, att en amerikansk militär upprustning ägde rum i tysthet i Kazakstan, Kirgizistan och Uzbekistan, flera månader före det amerikanska presidentvalet i november.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/kKodX/krigen-mot-afghanistan-var-planlagt-lenge-foer-11-september

https://steigan.no/wp-content/uploads/2022/05/image-23.png

Allt handlade om olja, gas och pipeline

Michael C. Ruppert, fd. CIA-agent och amerikansk journalist, skrev 2004 boken Crossing The Rubicon. Han listade händelser från 1991 till 2002, som osade av ”olja”, ”gas” och ”Pipeline”, här kraftigt förkortad för att visa hur centrala begreppen var i historien:

• 1991: Condolezza Rice utses till chef för Chevron, baserat på hennes expertis i Centralasien, där Chevron har massiva investeringar.

• 1991 – 97: Sovjetunionen kollapsar, många nya stater skapas i Centralasien som ett resultat av detta. Big Oil investerar miljarder och korrumperar statschefer för att få rättigheter. Det stora problemet är att ryssarna äger pipelinen de måste använda.

• 1993, november: Enron får grönt ljus för ett kraftverk nära Bombay, vilket drivs av naturgas.

• 1996, juli: USA tillhandahåller 400 miljoner dollar för att hjälpa Enron att utveckla gasfält i Uzbekistan.

• 1996, september: Talibanerna intar Kabul och tar kontroll över stora delar av Afghanistan. Unocal hoppas att talibanerna kommer att stabilisera området och stödja deras pipelineplaner, enligt överenskommelse. Unocal står för Union Oil Company of California och Unocal Corporation.

• 1996, oktober: The Telegraph skriver att Kazakstan har större oljereserver än Saudiarabien. Turkmenistan har den femte största gasreserven i världen. Drömmen är en pipeline till Indiska oceanen.

• 1997, december: Talibanerna bjuds in till Unocal, Texas för att säkra stöd för pipelinen. Talibanerna kommer att stödja, men bara om USA officiellt erkänner dem.

• 1998, februari: Unocals vicepresident säger att en pipeline inte kommer att byggas förrän man får en vänlig regering i Afghanistan.

• 1998, december: Efter al-Qaidas bombningar av amerikanska ambassader i Kenya och Tanzania, ger USA upp om att få till stånd en pipeline genom Afghanistan.

• 1998: Det blir tydligt att bin Ladins grupp har ett intresse av och kunskap om planerna för en pipeline. Frågan är om talibanernas stöd till planerna är seriöst.

• 1999, juli: USA förbjuder kommersiella avtal med talibanerna, framtiden för pipelinen är högst osäker.
• 2001, maj: Vicepresident Dick Cheneys energiplan publiceras, där det framgår att USA är beroende av olja från de kaspiska staterna, Ryssland och Afrika. Man måste förvänta sig att övervinna ”utländskt motstånd” för att uppnå detta.

• 2001, 23 maj: Zalmay Khalilzad får en central roll i området och får senare en större roll i USA:s strategi mot Irak.

• 2001, juli: John O’Neill hävdar att alla svar för att bryta ner Usama bin Ladins organisation står att finns i Saudiarabien.

• 2001, 2 augusti: USA:s chef för asiatiska frågor träffar talibanernas ambassadör i ett sista försök att säkra rörledningen.

• 2001, 11 september: Terrorattackerna i USA.

• 2001, 9 oktober, 2 dagar efter krigets början: USA:s ambassadör Chamberlain träffar Pakistans oljeminister om pipeline som nu omprövas på grund av terrorattackerna den 11 september

• 2001, 22 december: Hamid Karzai får makten i Afghanistan, han var en betald konsult för Unocal.

• 2002, 9 februari: Pakistans president Musharraf och den afghanske ledaren Karzai kommer överens om att samarbeta om pipelinen.

• 2002, 30 maj: Karzai och andra statschefer i området undertecknar ett avtal om Unocal-rörledningen.

Den långa versionen från boken har skannats in och finns att läsa längst ner på denna sida:

https://hvamenerpartiene.com/saker/afghanistan.htm

Under hela 1990-talet och fram till 9/11 var det bara olja, gas och rörledningar som det handlade om för USA i Afghanistan. Strategiplaner och studier gjordes, uttalanden gjordes, tal hölls, möten hölls, pengar gavs till projekt, garantier gavs, förhandlingar hölls, det pratades, hotades, bönfölls, man försökte korrumpera människor, olika allianser ingicks, allt för USA och Big Oil skulle få mer kontroll över olja, gas och rörledningar. Det talades särskilt om den transafghanska rörledningen genom Afghanistan, till Indiska oceanen.

Dick Cheney, som av vissa anses vara USA:s verkliga president från 2000 till 2008, uttryckte vid flera tillfällen sin fantasi och strategi för olja och Centralasien. När sovjetstaten sönderföll runt 1990, stod USA redan klar med mutor, för att säkra sig rättigheter i de forna sovjetstaterna.

Talibanerna – det stora problemet

Det fanns ett hinder för Dick Cheney i Afghanistan, det kallades talibanerna.

Kriget mot Afghanistan beror inte på 9/11. Orsaken till kriget ligger just i de tre små ord som analyserna har utelämnat. Bevisen för att kriget mot talibanerna i Afghanistan var önskat, planerat och beslutat långt före 9/11, är överväldigande, och handlar om olja, gas och pipeline. USA startade fientligheter redan sommaren 2001, enligt Patric Martin. Kriget innebar därmed ett brott mot internationell rätt och artikel 2 i FN-stadgan från 1945.

De fruktansvärda händelserna den 11 september 2001 gav USA obegränsat stöd bland folk och i regeringar runt om i världen. Därför kunde USA agera självsvåldigt i Afghanistan, utan att behöva rätta sig efter anhängare i grannländerna.

9/11 gav USA legitimitet för kriget, men kriget mot talibanerna inleddes inte på grund av 9/11. Detta är ett obehagligt och viktigt erkännande, baserat på tillgänglig dokumentation.

Konspirationsteoretiker menar att 9/11 var planlagt, bl.a. av hökarna bakom PNAC (Project for the New American Century) och satt i handling av Bushadministrationen, just för att ge en legitim förevändning för invasionen av Afghanistan. Detta skulle i så fall göra 9/11 till en monstrositet som i jämförelse får Putins krig mot Ukraina att se ut som en söndagsskoleutflykt.

Plats för de amerikanska baserna

De amerikanska baserna i Afghanistan blev i påfallande grad placerade exakt där den transafghanska pipelinen var planerad att gå, vilket i sin tur bekräftar vad detta krig handlade om. Uri Avnery, en israelisk journalist, politiker och fredsaktivist, publicerade en artikel i den israeliska tidningen Ma’ariv, som återgavs runt om i världen, men så vitt man vet inte i Norge. Han skrev:

”Om man tittar på kartan över de stora amerikanska baserna i Afghanistan slås man av att de är fullständigt identiska med rutten för den projicerade oljeledningen till Indiska oceanen. […] Usama bin Ladin förstod inte att hans handlingar skulle tjäna amerikanska intressen […] om jag trodde på konspirationsteorier skulle jag ha trott att bin Ladin var en amerikansk agent. Det är jag inte, och jag kan bara undra över sammanträffandet.”

Han har även skrivit andra artiklar i ämnet, som här:

https://www.outlookindia.com/website/story/the-great-game/214560

Orden måste fram

Olja, gas och pipeline. Orden ska skrivas, uttalas och diskuteras. Något annat innebär att förfalska historien, ett journalistiskt brott. Frånvaron av dessa ord luktar ensidighet och censur, och ”analyser” från Afghanistan som utelämnar dessa ord är, trots sin oangriplighet, inget annat än desinformation, lögner och bedrägeri.

Reidar Kaarbø

Föregående artikelKapitalismens korruption kvaddade KS! Konsulterna!
Nästa artikelSynpunkt från Latinamerika: ”Kriget i Ukraina är ett omoraliskt krig, framprovocerat av USA och europeiska allierade”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. USA var helt öppna med att man planerade att omkring 60% till 70% av USAs framtida energi skulle komma från Afghanistan. USAs äventyr i Afghanistan var ett plundringståg. Nu försöker man med ett nytt plundringståg, denna gång i Sydkinesiska Havet. Problemet USA har nu är att Kina har världens intelligentaste folk och räknar ut vad som pågår. Hela österlandet, Ryssland, Kina, Indien, ASEAN och Stilla Havet börjar gå samman. Alla har sett vad USA har för sig och ingen litar längre på USA. När kommer nästa sanktion, eller invasion, från USA. Är det vi som är USAs nästa hemliga mål att förstöras, plundras och förtryckas. Handeln mellan länderna och samarbetet ökar lavinartat, och dollardominansen dör ut om den inte redan har gjort det. USA gormar att inte stödja Ryssland, och blir alltmer högaktningsfullt ignorerad. Därför Biden’s panikresa till Asien för att sälja USA idéer, vilken tycks ha get noll resultat. Sedan kan vi notera att Afghanistan liknar Vietnam. USA kastades ut ur Afghanistan av en rag-tag armé med vapen sin ursprungligen skapades 1942.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here