”Aldrig upplevt så ensidiga media”

5
284

Denna intervju med Lars Drake och med titeln

”Aldrig upplevt så ensidig media”

har publicerats på https://multipolar-magazin.de/artikel/interview-drake

Andra artiklar/intervjuer med Lars Drake här finns på https://www.globalpolitics.se/?s=Lars+Drake

Lars Drake

Den svenske fredsaktivisten Lars Drake om konsekvenserna av att Sverige går med i Nato, skildringen av Ukrainakriget i sitt hemlands media och den svenska synen på sprängningen av Nord Streams rörledningar. För emeritusprofessorn är tanken att Sverige hotas av Ryssland en ”ogrundad idé”. Det borde ha varit en folkomröstning om att gå med i Nato, sa Drake.

JANA KERAC , 12 april 2024.

Multipolär: Dåvarande svenska försvarsministern Peter Hultqvist sa hösten 2021 att han kunde ”garantera” att han aldrig skulle delta i en NATO-anslutningsprocess. Lite senare ändrade han sig. Vem eller vilka ändrade hans uppfattning?

Drake: Peter Hultqvist gjorde sig dum. Trots att han varit för Nato länge, var han emot medlemskap. I ett tal 2017 vid Johns Hopkins University i USA förklarade han sin lojalitet till USA genom att beskriva världens konflikter på ett extremt ensidigt sätt och undvika kritik av USA:s allvarliga brott mot folkrätten. Detta var långt bortom diplomatisk artighet.

Multipolär: Peter Hultqvist tillhör Svenska Socialdemokratiska Arbetarpartiet som länge varit emot att gå med i Nato. Hur uppstod opinionsförändringen?

Drake: Det stämmer, en majoritet av medlemmarna och väljarna var emot att gå med. En viktig orsak till den snabba policyförändringen var att ledaren för det största oppositionspartiet ville göra anslutningen till Nato till en fråga i det kommande valet. En annan anledning var att Sverigedemokraterna, som är ett slags AfD men uppenbarligen inte lika smarta som AfD om Ukrainakriget, ändrade uppfattning. Även de var till en början emot att gå med. Detta skapade en majoritet för anslutning. Enligt min mening är det uppenbart att aktionerna var en del av det politiska maktspelet. Det officiella argumentet var kriget i Ukraina och den ogrundade tanken att Ryssland skulle driva längre västerut och hota Sverige och andra länder.

Multipolär: Hur gick de politiska debatterna om dessa händelser till i Sverige?

Drake: Vilka debatter? Mainstream-media hade knappast någon annan åsikt än att de stödde Nato-medlemskap. Under de snart 60 år som jag varit intresserad av vad som händer i världen har jag aldrig sett så ensidig media som de senaste åren. Sverige har varit neutralt i över 200 år och denna policyförändring är verkligen grundläggande. Frågan är så viktig att det borde ha blivit en seriös debatt och folkomröstning i frågan.

Multipolär: Var inte Sverige redan något av en inofficiell medlem i Nato innan anslutningen?

Drake: Ja, relationen mellan Sverige och NATO var väldigt nära och hade utvecklats under decennier. Även under Vietnamkriget, då statsminister Olof Palme var känd för sin kritik av USA:s politik, upprätthöll den militära ledningen nära relationer med den amerikanska militären – vilket också accepterades av Palme. Sverige har antagit en Nato-standard i kommunikation och tekniska frågor. Vi arbetade med Nato i Afghanistan och Libyen. Tidigare statsministern och utrikesministern Carl Bildt reste mellan östeuropeiska länder före Irakkriget 2003 för att övertala dessa länder att stödja det USA-ledda kriget.

Multipolär: Planerade inte USA redan under det kalla kriget att använda svensk militär infrastruktur genom Nato?

Drake: Ja, men jag vet inte så mycket om det.

Multipolär: När man ser tillbaka på NATO-övningen ”Trident Juncture” 2018 sa den svenske generalmajoren Bengt Andersson att Sverige deltog i många NATO-övningar på flera nivåer. Sverige var därför inte riktigt neutralt.

Drake: Ja, det är sant att Sverige i verkligheten varken var neutralt eller alliansfritt. Och, som Bengt Andersson sa, det här har pågått ett tag. Den nuvarande NATO-övningen, ”Steadfast Defender”, är ännu större och potentiellt ännu mer aggressiv mot Ryssland än tidigare. Det har också kopplats till idén om att Nato-länder ska stationera trupper i Ukraina. En extremt farlig idé!

Multipolär: Under 2018 delade den svenska regeringen ut till alla hushåll en 20-sidig informationsbroschyr som utarbetats av en myndighetsdel inom Försvarsdepartementet. Där stod det hur man skulle bete sig vid kriser och krig. Har du också fått denna broschyr? Om så är fallet, vad gick igenom dina tankar då?

Drake: Ja, jag fick också broschyren. Jag hade hört talas om det förut, så jag var förberedd. Ur min synvinkel var det ingen stor sak. Jag utbildades till civilförsvaret på 1990-talet. Den viktigaste punkten här är timingen: en tidig signal gavs till befolkningen att de borde förbereda sig för krig och framför allt acceptera högre militärutgifter. En annan sak är att detta överför ansvaret till alla medborgare och inte bara till staten och lokala myndigheter. Innehållsmässigt finns det absolut bra förslag, till exempel att alltid ha lite färskvatten och extra mat hemma. Detta är givetvis användbart vid alla slags oroligheter i samhället.

Multipolär: Tillbaka till NATO-anslutning: Vad kommer specifikt att förändras som ett resultat av den officiella anslutningen? Vad betyder försvarsavtalet mellan Sverige och USA, känt som ”Defense Cooperation Agreement”, eller DCA förkortat?

Drake: Svensk militär kan nu samarbeta mer öppet med andra länders militärer. Vi kommer att se militär personal och fartyg, flygplan och lastbilar varje dag. Svensk försvarsindustri kan sälja mer vapen och ammunition. DCA är mycket värre än ett ”passivt” NATO-medlemskap. USA får tillgång till 17 militärområden och har rätt att ta in soldater och vapen utan restriktioner. De får också rätt att röra dig fritt i vårt land. Dessa enheter kan inte stoppas eller kontrolleras av svenska myndigheter. När USA väl har vapen, framför allt offensiva vapen, i Sverige och Finland, som har ett liknande avtal, kommer Ryssland att svara på ett eller annat sätt, och det kan leda till en ful upptrappning. Den officiella motiveringen är att detta bidrar till Sveriges säkerhet, vilket är falskt eftersom Sverige inte är hotat av ett annat land för sin egen skull. Det möjliga hotet uppstår om vi blir en del av en allians som är fientlig mot en annan stat – eller som har offensiva vapen på sitt territorium.

Multipolär: Vad tror du att USA:s avsikt är?

Drake: USA:s intresse är att stärka sin militära kapacitet i norra Europa för en eventuell militär konfrontation med Ryssland. Vad gäller södra Baltikum har Tyskland och Polen viss kapacitet, men för norra Baltikum vill USA ha baser i Sverige och Finland. Det finns också ett intresse för att utöka USA:s kapacitet i Arktis.

Multipolär: Hur rapporterades och hur redovisas den genomförda NATO-anslutningen i Sverige? Var farorna med att ansluta sig klarlagda i förväg? Hur fria tror du svenska journalister är i rapporteringen?

Drake: I de flesta av våra medier var åsikten mycket positiv för att gå med. Vissa till och med euforiska med uttalanden som: ”Nu har vi kommit hem.” Det fanns också kritiska röster i några publikationer. Endast vänstern och de gröna (Miljöpartiet)  var emot att gå med. Befolkningen i Sverige har länge matats pro-NATO propaganda. Eftersom det knappt förekom någon seriös debatt före anslutningen har de flesta medborgare inte hört så mycket om möjliga faror. Enligt min mening var journalister friare än när de rapporterade och kommenterade kriget i Ukraina. Men det var också det värsta jag någonsin upplevt.

Multipolär: Hur kommenterar svenska medier den senaste flytten från Frankrike? President Macron tog upp möjligheten att skicka trupper till Ukraina.

Drake: Medias och politiska ledares åsikt om detta i Sverige är generellt negativt. Men just nu är det inte ett problem för oss.

Multipolär: Vilken bild har den svenska befolkningen av USA? Kritiker anklagar USA för att vara brutalt imperialistiskt. Finns sådana åsikter utbredda i Sverige?

Drake: Bilden av USA som samhälle är generellt sett positiv i Sverige. En del svenskar är dock kritiska till USA:s utrikespolitik. När det gäller USA:s ”imperialistiska beteende” är denna uppfattning fast förankrad hos en välinformerad minoritet. När det kommer till kriget i Ukraina får kritiker av USA:s krig ofta höra att det är ”whataboutism” att nämna USA:s aktiviteter, även om det landet har attackerat fler länder och dödat fler människor än något annat land sedan 1945. och även om detta land är djupt involverad i kriget i Ukraina och är anledningen till att det är ett krig där i första hand.

Multipolär: Är Ukrainakriget inbäddat i ett historiskt och geopolitiskt sammanhang i svenska medier?

Drake: Mediernas rapportering om dessa aspekter är också otillräcklig eller extremt ensidig i Sverige. Även för våra medier började kriget den 24 februari 2022 som en blixt från klar himmel. Den enda alternativa uppfattningen är att det är en fortsättning på annekteringen av Krim. Om man talar om kuppen 2014 i Kiev kommer man att anklagas för att vara en ”putinist”. Alla som ser Natos expansion som ett hot mot rysk säkerhet är också ”putinister”. Detsamma gäller när man nämner nynazisters och högerextrema soldaters enheter. Jag tycker att nivån på svensk debatt är ungefär lika med nivån i Tyskland.

Multipolär: Finns det skepsis mot media och politik i Sverige?

Drake: Ja, skepticismen växer även här, men den växer inte lika snabbt som i till exempel USA. Men det är egentligen inte förvånande. Det är ofta så att vi är svansen snarare än nosen på hunden.

Multipolär: Vilken bild har du av Rysslands omvalde president Putin? Finlands Hufvudstadsbladet publicerade nyligen en ledare där man frågade: ”Gör Europa allt som står i dess makt för att stötta Kiev och stärka den fria världens förmåga att stå upp mot ett illvilligt Ryssland. Detta är vad majoriteten av befolkningen i Sverige också anser att Ryssland är i grunden?” ”ondska”?

Drake: Liknande uttalanden är också vanliga i Sverige bland politiker och i media. Majoriteten av svenskarna svalde hela den västvänliga och antiryska propagandan. Och de har inte tillgång till ett alternativt perspektiv. Som ett resultat har svenskar en negativ bild av Ryssland, och den ryske presidenten ses allmänt som ond. Den svenska premiärministern och oppositionsledaren är av åsikten att ”vi” inte kan låta Ryssland vinna, det vill säga de inser inte att Ukraina redan har förlorat.

Multipolär: Finns det alternativ till mainstream i Sverige?

Drake: Vi har också alternativa medier. Vi har till exempel några småtidningar och internetbaserade nyhetskanaler, samt flera bloggar till både vänster och fler till höger. När det gäller att gå med i Nato och försvarssamarbetsavtalet tenderar vänster- och högeralternativa media att hålla med. Enligt min mening ökar antalet alternativa medier bara långsamt. Däremot sprids deras inflytande något snabbare.

Multipolär: Under Coronakrisen lyckades den svenska regeringen staka ut sin egen kurs , trots politiska påtryckningar från väst. Varför fungerade inte detta med Nato?

Drake: Pandemipolicyn har tagits fram av Anders Tegnell från Hälsomyndigheten baserat på vetenskapliga bevis. Anders Tegnell är läkare. Han kritiserades hårt av många, men den svenska politiken blev till sist framgångsrik. Säkerhetspolitiken, å andra sidan, utvecklades av politiker baserat på analyser av myndigheter inom försvarssektorn, dominerad av ”experter” för Nato och av vapentillverkare.

Multipolär: Låt oss prata om sprängningen av Nord Streams rörledningar . Hur ser folk på detta i Sverige?

Drake: Den svenska ståndpunkten är att kommentera det så lite som möjligt. Experterna och ledarna vet med största sannolikhet att det var USA. Ja, tre av fyra rör sprängdes, men Tyskland beslutade att inte använda det återstående fjärde röret. Det finns även några andra rör som går genom Polen, Ukraina och Turkiet. Jag är fast övertygad om att sanktionerna är huvudorsaken till den massiva skadan på den tyska ekonomin. Den 6 mars 2022 skrev jag en kort artikel och en till den 18 mars där jag argumenterade för att sanktionspolitiken inte kommer att nå sina mål. Många privatpersoner och företag i flera länder kommer att drabbas, men Ryssland skulle kunna sälja energi till andra länder som Kina. Sanktionerna kommer inte att stoppa Ryssland från dess militära verksamhet i Ukraina. Stigande energi- och livsmedelspriser kan leda till att fler människor svälter i de fattigaste länderna.

Multipolär: Kan tystnaden om skadorna på Tyskland orsakade av sprängningen av rörledningarna återspegla underliggande förbittring mot Tyskland?

Drake: Nej, jag tror inte det. Bakom detta ligger mer ett intresse av att vilja behaga Washington. Jag vet i alla fall ingenting om några allvarliga konflikter eller negativa känslor mellan Sverige och Tyskland. Varken på toppolitikers, näringslivs- och militär nivå eller på befolkningens nivå i stort.

Multipolär: Enligt Seymour Hersh ska ditt grannland Norge ha varit inblandat i explosionerna.

Drake: Ja, det finns några bevis på det. Även om detta kanske inte har beslutats på högsta politiska nivå. En aspekt som måste beaktas är frågan: Vem tjänar på det? Eventuellt de som har alternativ vård att erbjuda: Förutom USA är detta Norge.

Multipolär: Finns det inflytelserika aktörer i Sverige som driver på för en utredning av sprängningen?

Drake: Det har efterlysts en oberoende utredning och att resultatet av den svenska utredningen ska offentliggöras. De är dock inte från kategorin ”inflytelserika aktörer”.

Multipolär: Vid det här laget skulle jag vilja fråga dig vad som faktiskt motiverade dig att engagera dig i freds- och anti-NATO-arbete. Var det någon specifik händelse i ditt liv relaterad till detta?

Drake: Jag var involverad i antikrigsaktiviteter under Indokina-krigen i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Jag var då aktiv mot Israels bombningar av Gaza 2008 och 2009, samt en kritiker av Israels apartheidsystem. 2007 blev jag mer fokuserad på Sveriges relationer med Nato när vår lokaltidning skrev en mycket kritisk ledare med några av de vanliga anklagelserna mot Noam Chomsky. Noam Chomsky hade precis blivit hedersdoktor vid Uppsala universitet. Jag översatte artikeln och skickade den till honom och bad om ett svar. Sedan översatte jag åt honom som en del av publikationen. I sammanhanget träffade jag några svenskar som kritiserade Sveriges långsamma inställning till Nato, inklusive pensionerade arméofficerare.

Multipolär: Är det tillåtet att beröra heta ämnen i Sverige och offentligt uttrycka ståndpunkter utanför mainstream? Visar media och politiker tolerans mot de som tycker annorlunda?

Drake: Förutsättningarna för människor att använda sina egna sinnen, söka information utanför mainstreammedia och uttrycka sina åsikter offentligt liknar i Sverige som Tyskland. Den näringslivsfinansierade organisationen ”Frivärld” var en av huvudaktörerna i förtal i vårt land. Smutskastningskampanjerna användes för att beröva organisationen Women for Peace statlig finansiering.

Multipolär: Hur är stämningen i den svenska befolkningen för närvarande: växer viljan till fredsförhandlingar? Hur svarar du på påvens senaste kommentarer i denna fråga?

Drake: Ja, det finns en växande insikt om att fredsförhandlingar är nödvändiga. Vår press nämnde påvens uttalande och även Zelenskys svar att färgen på den ukrainska flaggan är blå och gul, inte vit. Det kan ha förekommit någon allvarlig diskussion i pressen om påvens initiativ. Jag märkte dock ingenting av det själv.

Multipolär: Finns det fredsforskning i Sverige med konkreta idéer om hur man kan föra samman de inblandade i konflikten?

Drake: Den transnationella stiftelsen för fred har gjort några intressanta insatser, men det är inte en av de etablissemangsstödda organisationerna. De statliga organisationer som ska utföra den här typen av arbete är mer upptagna av propaganda till försvar av västerländska åsikter. Några av de akademiker som arbetar med fredsstudier är på liknande väg.

Multipolär: Vissa känner att nedräkningen till tredje världskriget har börjat. Delar du detta intryck?

Drake: Till viss del, ja. Risken för ett tredje världskrig har ökat de senaste två åren och särskilt under de senaste månaderna. Den ogrundade optimismen att Ukraina kommer att vinna håller på att blekna, och västvärlden är i förtvivlan och panik. Faran för eskalering är överhängande. Konflikten i Mellanöstern kan också eskalera och leda till ett större krig. Det är väldigt farligt. Man kan bara hoppas att makthavarna i de länder som är involverade i detta ”spel” inte är självmordsbenägna.

Om intervjupersonen: Lars Drake, född 1949, var docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Han var styrelseledamot i olika freds- och miljöorganisationer, till exempel nätverket ”People and Peace”. 2021 var han ordförande för det svenska initiativet ”Nej till NATO”, där han fortfarande är aktiv.

Om intervjuaren: Jana Kerac är en pseudonym. Författaren har arbetat som journalist i 30 år. Hon bor och arbetar dels i Tyskland och dels i Finland.

Föregående artikelEurovision: ”Malmö kokade av Palestinasolidaritet”
Nästa artikelVärldspressfrihetsdagen 3 maj – Moderatorn Sigyn Meder inleder och sammanfattar

5 KOMMENTARER

 1. Ett av de viktigaste kriterierna mot bl.a. Nato anslutning av Ukraina var tiden på att reagera på missil angrepp mot Moskva. Med amerikanska missiler i Finland med kärnstridsspetsar blir tiden till Sanktpersburg m.e.m noll. Vad gör Ryssland?

  • Det Ryssland gör är att bygga ut luftförsvaret kring Sankt Petersburg och stör GPS-signaler för drönare vilket fått den olyckliga konsekvensen att även civilflyget till Estland drabbats! Men är huvudet dumt så får kroppen lida eftersom flera drönarattacker skickats från estniskt territorium mot Saint Peterburg…Angående Finlands chans om de tillåter kärnvapen att avfyras mot Ryssland från sitt territorium så är den ganska nära noll att klara sig från att utraderas. Sorgligt med sant! Oddsen för Sverige är inte mycket bättre dessvärre.

 2. Global Politics, Folkets Radio, Proletären, FrihetsNytt, SwebbTV, SwebbTube etc. är vida överlägsna övrig svensk/CIA-presstituerad ljugande, vilseledande, bedrägligt ensidig media.

  Dessa ljugande s.k. ”journalister”gräver sin egen grav i sin karaktärslöshet. Jag har frågat folk på gatorna om de litar på media. Ca 30% skrattar och gör verkligen inte det. Det kan vara en s.k. ”tipping point”. Gör som jag! Ut och tala med folk om den lögnaktiga och ensidiga propagandan!

  Jag har ignorerat svensk karaktärslös media nu mycket länge och börjat källgranska och hämta intryck från alternativa källor och har märkt att de alla, oavsett vad fulmedia påstår har massvis gemensamt, t.ex. är fredliga, är emot statskuppen mot demokratin i Ukraina, är emot provokationerna mot Ryssland åt USA, är emot sionisternas ockupation av Palestina, är emot genocidet i Gaza, är mot EU, är mot NATO.

  Alltså stor enighet i så många viktiga frågor.

  Vänstern har även börjat vakna om den militära psykologiska operationen från DoD i USA, som kallats för ”pandemi”, men är ett democid, vilket jag som är vänster och även tokhögermannen Fritjof, samt den skärpta Elsa Widding i Riksdagen, har varnat för länge nu.

  Vi har flera svenska kollaboratörer i detta democid, tyvärr. Folk som hållit käften eller har medverkat.

  I brottsbalken kallas deras brott ”förgiftning” och ”mord”, samt ”medhjälp” därtill. Jag ser folkdomstolar, eller mycket djupgående Nürnbergrättegångar, eller om förövarna har tur, ev. en mer Jesus-lik ”Sydafrikansk förlåtelse-process”, framför mig i framtiden.

  I Sverige pågår psykologiska operationer också, för att skapa konflikt mellan den s.k. ”extremhögern” och den s.k. ”extremvänstern”, vilka är eniga i så mycket.

  Jag tänker närmast på bandattacker mot dem båda nästan samtidigt, förmodligen i syfte att öka på hatet mellan dem. Det är dessutom avledningsmanövrar bort från democidet, precis som mycket annat.

  Det är förmodligen därför Netanyahu ler i mjugg. Psykopater ler i s.k. ”duping delight” [lurendrejerilycka], när vad som helst avleder från democidet, till vilket många sådana är gravt medskyldiga till.

  Israels barn dör också.
  https://lionessofjudah.substack.com/p/meanwhile-in-israel-8-year-old-vaccine

  Det som skiljer ”extremvänstern” och ”extremhögern” i realiteten är oftast hur stor de anser att skattesatsen skall vara, vilket vi kan folkomrösta om, samt synen på migration, vilket kan bero på personliga trauman och oxytocin-nivåer, vilket vi också kan tala om, förstå, behandla och folkomrösta om.

  Förena er arbetare, ärade bröder, kära systrar och stolta hens! Anslut er! Listan är öppen för er! Jag behöver er och ni behöver valsamverka brett! Släpp dödssynderna! Tag till er kardinaldygderna!

  Var inte rädda för argumentationsfelet ”skuld genom sammankoppling”! Skaffa er ryggrad för de drabbade barnens skull! De är helt oskyldiga. Det är inte vi.

  Faktum är att det kan vara dödligt farligt att inte skaffa sig ryggrad i det här läget, med tanke på planer på fler psykologiska operationer av s.k. ”pandemier” orkestrerade av monopolkapitalet, genom deras kontroll över fulmedier och AI.

  Låt er inte splittras av bankmaffians lakejer som infiltrerat era led och försöker dominera er till hat mot andra arbetare!

  Avsätt dem, befria er! Gör utbrytningar om ni måste! Var solidariska Börja tala med den andra sidan! Önska dem arbete, inkomst och ett gott liv, i fredf och utan konflikt! Skaffa er samarbetsförmåga!

  ”Evolution av demokrati är inte möjlig
  om vi inte är beredda att höra den andra sidan.”
  / Mahatma

  Varmt Välkomna! Tre kramar hjärta mot hjärta!

 3. Ingen, inte nån kommer att militärt slå ut ryssarna. Därför att de har det ädlaste av alla motiv; Att slåss för sin existens. De motiv det sammanlagda väst har lyckats skramla fram är inga starka motiv, de har flummat ut i ett svammel som är obegripligt, jag måste fråga mej om alla de här sk (väst-ledarna)? är vid sina sinnes fulla bruk. Folk kommer inte att börja slåss för såna motiv.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here