Alliansen mellan MI6, CIA och Bandéraanhängare i Ukraina

5
1867

Denna artikel av Thierry Meyssan 12/4 ”Alliansen mellan MI6, CIA och Bandéraanhängare (Banderister)” har jag fått översatt från Rolf Nilsson. Det är en ingående historisk redogörelse, som naturligtvis kan diskuteras.

_______________________________________________________________________

Alliansen mellan MI6, CIA och Bandéraanhängare

Efter att ha visat att kriget i Ukraina förbereddes av Straussianerna och utlöstes den 17 februari av Kievs attack mot Donbass, återvänder Thierry Meyssan till den hemliga historia som kopplar anglosaxarna till banderiterna, alltsedan Tredje rikets fall. Han slår larm: vi har inte kunnat se uppkomsten av nazistisk rasism i Ukraina och i de baltiska staterna på trettio år, och vi ser inte heller att många av de ukrainska civila, vilka vi välkomnar, är genomsyrade av Banderiternas ideologi. Vi väntar på att nazistiska attacker ska börja i Västeuropa innan vi vaknar upp.

Redaktören:
”Få av 1900-talets filosofer har blivit så kontroversiella som den amerikanske politiske teoretikern Leo Strauss. Uppfattningarna om hans gärning går ofta så vitt isär att det ibland blir svårt att tro att de handlar om samme man. Utgår man från hans ämnesval och egna texter framstår han som en originell, om än något otidsenlig och minst sagt excentrisk filosofihistoriker med PlatonMachiavelliHobbes och Maimonides som specialområden. Ändå är det inte svårt att hitta kommentatorer som framställer honom som mannen bakom de senaste decenniernas tydliga högervridning i amerikansk politik. (Wikipedia)

”Straussianism is under attack from many quarters today. Both liberals and conservatives blame the movement originated by the political philosopher Leo Strauss for a covert elitism, American imperialism, a neo-conservatism that’s akin to neo-Fascism, a Machiavellian contempt for ordinary human decency, and a spiritual or anti-spiritual struggle against our Christian heritage.”
Straussianism 2010

Den här artikeln är en uppföljning av följande artiklar av Thierry Meissan:

 1. Russia wants to force the US to respect the UN Charter,” January 4, 2022.
 2. Washington pursues RAND plan in Kazakhstan, then Transnistria,” January 11, 2022.
 3. Washington refuses to hear Russia and China,” January 18, 2022.
 4. Washington and London, deafened”, February 1, 2022.
 5. Washington and London try to preserve their domination over Europe”, February 8, 2022.
 6. Two interpretations of the Ukrainian affair”, 16 February 2022.
 7. Washington sounds the alarm, while its allies withdraw”, 22 February 2022.
 8. Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.
 9. A gang of drug addicts and neo-nazis”, 5 March 2022.
 10. Israel stunned by Ukrainian neo-Nazis”, 8 March 2022.
 11. Ukraine: the great manipulation”, March 22, 2022.
 12. The New World Order being prepared under the pretext of war in Ukraine”, 29 March 2022.
 13. The war propaganda changes its shape”, 5 April 2022.

VÄSTLIGT STÖD FÖR NAZISM (1933-1940)

Det massiva stödet från USA och dess allierade för de ukrainska banderiterna, mot Ryssland, är jämförbart med stödet från samma sida under den tidiga perioden av Hitlers Tyskland, mot Sovjetunionen. Låt oss komma ihåg att absolut alla västerländska stater, utan undantag, vid ett eller annat tillfälle, trodde att nazisterna var lösningen på den ekonomiska krisen 1929. Bara de verkade erbjuda ett trovärdigt alternativ till kapitalismen. Naturligtvis ändrade nästan alla dessa människor uppfattning när den nazistiska faran vände sig mot dem själva.

Som ett exempel, låt oss påminna om att den franske utrikesministern, Georges Bonnet, förtrollad av Rikets (das Reich) judiska politik, föreslog sin tyska motsvarighet, Joachim von Ribbentrop, att deportera franska, polska och tyska judar till en avlägsen koloni, Madagaskar. [1]. Den 6 december 1938 undertecknade samme Georges Bonnet det fransk-tyska avtalet för fredligt samarbete, med Joachim Ribbentrop, Rikets utrikesminister.

Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussoloni träffas i München 11 månader för Andra Världskrigets utbrott och ger OK för hjitler att stycka Tjeckoslovakien

Den brittiske premiärministern Neuville Chamberlain organiserade Münchenöverenskommelsen den 30 september 1938, vilket likviderade Tjeckoslovakien till förmån för Riket [2], alltmedan guvernören för Bank of England, Montagu Norman, stal 27 ton tjeckoslovakiskt guld för att hjälpa till att stärka Nazistiska arméer [3].

Eller Prescot Bush, far till president George H. Bush och farfar till president George W. Bush, som 1940 investerade i fabrikerna i fånglägret Auschwitz (som blev ett förintelseläger först 1942) [4].

Efter nazismens fall ställdes dessa människor inte inför rätta. Tvärtom, försök gjordes för att sluta leden och glömma dessa brott. Låt oss vara noga med att inte upprepa samma misstag!

Staty över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Radio Liberty i München. Stepan Bandera, ledaren för de ukrainska nazistiska kollaboratörerna, och Said Ramadan, Hassan el-Bannas arvtagare i spetsen för Muslimska brödraskapet, arbetade där samtidigt.

UKRAINARNAS ROLL UNDER KALLA KRIGET

Under andra världskriget anförtrodde nazismens teoretiker och minister för öst, Alfred Rosenberg, letten Gerhard von Mende uppdraget att organisera samlingen av folken i Sovjetunionen för Führer Adolf Hitler. Därmed utarbetade han en modell för manipulation av minoriteter, vilken togs upp av CIA efter det tredje rikets fall. Med hjälp av stormuftin av Jerusalem, Amin al-Husseini, skapade Von Mende skolor för mullor i Göttingen och Dresden, lät utnämna en stormufti på Krim och satte upp östliga SS-regementen. Han var också ansvarig för den ukrainske ”nationalisten” Stepan Bandera.

Truman om Andra Världskriget

I Washington beslutade presidenterna Truman och därefter Eisenhower, att fokusera på psykologisk krigföring mot sovjeterna. CIA skapade AmComLib (American Committee for Liberation of the Peoples of the USSR), som från München drev Radio Liberty. Man återanvände Gerhard von Mende. Det var han som föreslog inrättandet av en moské i München, vilken så småningom anförtroddes Said Ramadan (svärson till grundaren av brödraskapet Hassan el-Banna) [5]. Det var också han som löste Stepan Banderas problem och återanvände honom för MI6 och CIA [6].

Eisenhower.

Stepan Banderas före detta ställföreträdare och nazistiskt tillsatte premiärminister i Ukraina, Yaroslav Stetsko, var på uppdrag av Tredje riket en av grundarna av det antibolsjevikiska blocket av nationer (ABN) under andra världskriget. Han fortsatte med ABN under det kalla kriget, denna gång för USA:s räkning. Som sådan blev han en stöttepelare i World Anti-Communist League (WACL), som bildades av CIA [7].

ABN:s högkvarter låg i München, varifrån Stepan Bandera och Yaroslav Stetsko genomförde sabotageoperationer i Sovjetunionen. Ordförande för ABN var dansken Ole Bjørn Kraft, tidigare ordförande i North Atlantic Council (den civila myndighet som förde befäl över de allierade styrkorna). Flera operationer planerades i samarbete med CIA och MI6, det vill säga under överinseende av Frank Wisner (Nicolas Sarkozys farfar genom äktenskap) och Kim Philby. Men den senare förrådde sin uppdragsgivare och vidarebefordrade information till KGB, vilket misslyckades [8].

En av Yaroslav Stetskos medarbetare, Lev Dobriansky, blev USA:s ambassadör på Bahamas, medan hans dotter Paula Dobriansky tjänstgjorde som underutrikesminister för demokrati (sic) i George W. Bush-administrationen. Det var fru Dobriansky som under tio år finansierade historiska studier som syftade till att få människor att glömma att Holodomor, den stora svält som drabbade Ukraina 1932-33, ödelade också Ryssland och Kazakstan, och för att få dem att tro att det var beslutat av Stalin att eliminera det ukrainska folket. Denna myt manipuleras av banderiterna för att få folk att tro att ryssarna har hatat ukrainarna i århundraden. Europaparlamentet godkände det 2008 [9]. Efteråt innehade Paula Dobriansky höga positioner på nyhetsbyrån Reuters och arbetar nu på Atlantic Council. Hon var vicepresident för NED under Maidan-kuppen.

Den ukrainska regeringens kommunikationskampanj är baserad på myten om Holodomor. En gudinna berättar om ryssarnas urminnes brott mot ukrainarna för att meddela att skörden har kommit. Hon halshugger sedan en ryss spå samma sätt om jihadisterna halshugger de otrogna.

President Ronald Reagan och vicepresident George H. Bush välkomnade banderiterna, inklusive Yaroslav Stetsko, 1983 i Vita huset [10].

Bandera mördades av KGB 1955. Stetsko dog 1986. Båda männen är begravda på den tyska kyrkogården i Walffriedhof.

En delegation från Muslimska brödraskapet i Vita huset den 23 september 1953. Terrororganisationen fick nu stöd av CIA.

Redaktören: Bilder på dessa möten finns i ursprungsartikeln.

ANGLO-SAXISKT STÖD TILL JIHADISTERNA

1979 godkände USA:s president Jimmy Carter ”Operation Hurricane”. Tanken var att skicka arabiska jihadister, medlemmar av Muslimska brödraskapet, till Afghanistan, för att slåss mot den kommunistiska regeringen. Det var då denna lilla terroristorganisation blev en riktig armé [11]. Det ena ledde till det andra, från krigen i Afghanistan till krigen i Jugoslavien och Tjetjenien, och slutligen till Daesh i Irak och Syrien [12].

I fyrtio år har alla Natos medlemsländer inbjudits att ge ”politisk asyl” till jihadister, ”förföljda” av arabiska diktaturer. Minst 17 allierade stater deltog i ”Operation Timber Sycamore”, och levererade vapen till ett värde av miljarder dollar till jihadisterna [13], tills de hotade västvärlden. Låt oss vara noga med att inte upprepa samma misstag!

Unga ukrainare, medlemmar av OUN-B (d.v.s. Organisationen av ukrainska nationalister med en banderisk tendens), går sabotagekurser på en NATO-bas i Estland (2006). Träningen avslutades med en hyllning till tyska, estniska och finska soldater som dog för tredje riket.

VÄSTLIGT STÖD FÖR UKRAINSKA BANDERITER, KROATISKA USTASHA OCH BALTISKA NEO-NAZISTER

Under det kalla kriget integrerades tidigare specialister på nazistiskt förtryck av USA i dess antisovjetiska apparat. Man minns till exempel ”Slaktaren av Lyon”, Klaus Barbie, som blev chef för förtrycket i Bolivia, eller Alois Bruner, som blev specialrådgivare till den syriske presidenten (innan Baath-partiet kom till makten) efter att ha utrotat judar i Österrike, Grekland och Frankrike. Detta verkade dock ha upphört med Sovjetunionens upplösning.

Banderiter, Ustasha och nazistiska miliser kom dock fram i det offentliga rummet i och med upplösningen av Warszawapakten och de före detta sovjetstaternas självständighet. De fick stöd från anglosaxarna i namn av deras föräldrars samarbete under det kalla kriget. Som exempel minns vi:

 • I Bulgarien har ett årligt evenemang till minne av general Hristo Lukov hållits i Sofia i cirka 15 år [14].
 • I Estland började det 2009 med att askan från SS-överste Alfons Rebane (”den estniska Rommel”) återlämnades, följt av nedläggningen av en minnestavla [15], varje gång med starkt stöd av president Toomas Hendrik Ilves ( själv en amerikansk tjänsteman). Försvarsminister Urmas Reinsalu besökte ön Ösel 2012, för att delta i en ceremoni för ”Alliance of Estonian Freedom Fighters” (nazistiska kollaboratörer) och för att gratulera före detta SS-män för att de ”befriade hemlandet” [16]
 • I Lettland hävdar president Vaira Vīķe-Freiberga (1999-2007) att ”SS var hjältar i den antisovjetiska kampen”. Hon lät ändra skolans läroböcker i historia och godkände evenemang till minne av dessa ”hjältar”. Lettland, där en fjärdedel av befolkningen är rysk, har förbjudit användningen av ryska i gymnasieskolor. Dessutom byggde landet 2018, tillsammans med Estland, en mur vid sin ryska gräns [17]
 • I Bolivia förlitade sig MI6 på den kroatiska Ustasha-gemenskapen, för att störta president Evo Morales 2019 [18]

Den 18 november 2020 antog FN:s generalförsamlings 3:e kommitté en resolution om ”Bekämpning av glorifieringen av nazism, nynazism och andra metoder, vilka bidrar till att underblåsa samtida former av rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans” (FN A/C.3/75/L.49). Alla FN-medlemmar röstade ”för”, bara USA och Ukraina röstade ”emot”. Alla medlemmar av Nato och Europeiska unionen avstod från att rösta.

Redaktören: Samma resultat vid omröstningen 2021. USA, Sverige och nazitoleranta Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.

SAMMA ORSAKER ÅSTADKOMMER SAMMA EFFEKTER

Den 8 maj 2007, i Ternopol (västra Ukraina), skapade nazistiska och islamistiska grupper en ”antiimperialistisk front” för att tillsammans kämpa mot Ryssland. Organisationer från Litauen, Polen, Ukraina och Ryssland deltog, inklusive islamistiska separatister från Krim, Adygea, Dagestan, Ingusjien, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Cherkessia, Ossetien och Tjetjenien.

Dokka Umarov, emiren av Tjetjenien, som av FN anses vara medlem i al-Qaida, kunde inte närvara på grund av internationella sanktioner. Fronten leds av Dmytro Yarosh, som drog för att slåss i Tjetjenien. Tillsammans med Andriy Biletsky, den ”vita führern”, skapade han the Right Sector, som ledde EuroMaidan-revolutionen, och senare Azovbataljonen. Sedan den 2 november 2021 har han varit rådgivare till den ukrainska arméns överbefälhavare, general Valerii Zaluzhnyi.

Dimitri Jarosh

Natos stay-behind agent, Dmitryo Yarosh.

Den 7 april 2022 talade president Zelensky inför det grekiska parlamentet. Han spelade upp en kort video under sitt tal. En ukrainare av grekiskt ursprung presenterade sig som medlem av Azovregementet och berömde sin fraktions kamp mot ryssarna.

Sedan Sovjetunionens upplösning har Ukraina återupplivat sina gamla demoner. Skolans historiska läroböcker har ändrats.  Varje år deltar tiotusentals barn och tonåringar i banderiternas ”sommarläger”, påminner om Hitlerjugend. De skanderar sin slogan: ”Ära åt Ukraina”. Dessa unga människor, flickor och pojkar, ges idag asyl i Europeiska unionen. I morgon, liksom deras allierade med Muslimska brödraskapet, kommer några av dem att begå attacker där.

 

Secret Order Centuria-ceremoni. Tyska, amerikanska, brittiska, kanadensiska, franska och polska officerare finns bland dem.

Redan nu rekryterar Banderiterna kadetter i Kanada, Frankrike, Tyskland, Polen, Storbritannien och USA och har nu officerare i dessa länders militära akademier. För detta ändamål har de 2019 skapat en hemlig orden, Centuria, som sprider deras ideologi. Denna orden är emot demokratiska förfaranden och allmän rösträtt. Dess medlemmar reciterar ”De ukrainska nationalisternas bön”, skriven av Josef Mashchak under mellankrigstiden. De visar det danska solkorset och har många referenser till Thuleorden, som mycket höga nazistiska dignitärer tillhörde. Västs arméer tog inte detta hot på allvar. Denna ideologi, liksom Muslimska brödraskapets i Mellanöstern, sprider sig som en löpeld.

Det fula odjuret är redan här, mitt ibland oss. Hur kan vi vara så blinda?

Referenser

[1] “Russia sets record straight: Poland and German Reich planned deportation of Jews as early as 1938”, Voltaire Network, 25 December 2019.

[2] “The Day the West Likes to Forget”, by Michael Jabara Carley, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 25 September 2015.

[3] “Anglo-American Money Owners Organized World War II”, by Valentin Katasonov, Strategic Culture Foundation (Russia) , Voltaire Network, 7 May 2015.

[4] « Les Bush et Auschwitz, une longue histoire », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 juin 2003. “The U.S. ruling class’ bargains with the Reich”, by Vladimir Simonov, Voltaire Network, 3 May 2005.

[5] A Mosque in Munich : Nazis, the CIA, and the Rise of the Muslim Brotherhood in the West, Ian Johnson, Houghton Mifflin Harcourt (2010).

[6] Stepan Bandera: The Life and Afterlife of a Ukrainian Nationalist: Facism, Genocide, and Cult, Grzegorz Rossoliński-Liebe, Ibidem (2015).

[7] “The World Anti-Communist League: the Internationale of Crime”, by Thierry Meyssan, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 12 May 2004.

[8] MI6, Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, Stephen Dorril, The Free Press (2000).

[9Commemoration of the Holodomor, the artificial famine in Ukraine (1932-1933), European parliament, 23 October 2008.

[10] Old Nazis, the New Right and the Republican Party, Russ Bellant, South End Press, (1988).

[11] “The Muslim Brotherhood as an auxiliary force of MI6 and the CIA”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 11 July 2019.

[12Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Thierry Meyssan, Progressive Press (2019).

[13] “Billions of dollars’ worth of arms against Syria”, by Thierry Meyssan, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 18 July 2017.

[14] “The Nazi Demonstration at Sofia”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 23 February 2018.

[15] “Estonia celebrates a Nazi Criminal”, Translation Anoosha Boralessa, Voltaire Network, 27 June 2018.

[16] “Estonian Government pays tribute to Nazism”, Voltaire Network, 9 July 2013.

[17] “The new iron curtain”, by Manlio Dinucci, Il Manifesto (Italy) , Voltaire Network, 20 September 2018. “Right to reply by the Latvian government”, Translation Pete Kimberley, Voltaire Network, 14 October 2018./

[18] “The overthrow of Evo Morales and the first lithium war”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 16 March 2021.

Föregående artikelHur USA skapade Vladimir Putin
Nästa artikelAtt vifta på de ukrainska hundarna
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Vad finns det att diskutera förutom att hela Europa och Sverige inklusive stödjer nazister i Ukraina?

  • @Alex 8 maj, 2022 At 00:04
   För 12 års sedan i EU Parlamentet:
   ”European Parliament resolution of 25 February 2010 on the situation in Ukraine
   ”20. Deeply deplores the decision by the outgoing President of Ukraine, Viktor Yushchenko, posthumously to award Stepan Bandera, a leader of the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) which collaborated with Nazi Germany, the title of ‘National Hero of Ukraine’; hopes, in this regard, that the new Ukrainian leadership will reconsider such decisions and will maintain its commitment to European values;”
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-0035+0+DOC+XML+V0//EN

 2. Det fruktansvärda är att europeiska politiker igen går i samma infernaliska spår och det här kommer att sluta med katastrofala
  konsekvenser för folket i hela Europa.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here