Amerikaner mot fascism

8
1770

Detta mycket korta inlägg kan ses som en ”trailer” till två kommande betydligt mer ingående artiklar om fascism.

Americans Against Fascism: If the United States saw what the United States is doing in the United States, the United States would invade the United States to liberate the united States from the tyranny of the United States. Americans against fascism.

Föregående artikelEndast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Nästa artikelSvensk Censur
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

8 KOMMENTARER

 1. Det är komplicerat att analysera Roosevelt
  Han sa bra saker mot imperialiismen.
  Men både socialdemokrater, fascister i Italien och Tyskland och Usas New Deal var garanter för arbetsfred och bra flyt i produktionen som försörjde det stora lönsamma kriget med nödvändig materiel.
  Var Roosevelt en sån som sa bra saker ’for the record’ och egentligen bara en nödvändig mellanhand för finans och företagsoligarkin?
  Liksom Mussolini Hitler och vår egen socialdemokrati?
  Utan jämförelser i övrigt med de nämnda fascisterna bara en jämförelse vad beträffar resultatet för arbetsfred.

  En kontrafaktisk historieskrivning vore intressant där istf socialister kontra fascister vi hade fått en mer medelklassvänlig ideologi som stärkte konkurrensen gentemot det ständigt krigande imperialistiska monopolkapitalet.
  Jag gissar att dagens Kina i själva verket kan ses som ett i viss mening mer medelklassvänligt system. Mer än ngt som förekommer i väst. Men det beror nog främst på att motsvarigheten till västs privata monopolkapitalister i Kina utgörs av en maktnivå som står på folkets sida.
  Men det finns kanske fler sätt att uppnå en medelklassvänlig politik om man inte i allt vill immitera Kina.

 2. Franklin Roosevelt tog strid mot fascismen, först genom att begränsa Wall Streets makt genom bankdelningslagen Glass-Steagall som rensade bankerna från den spekulativa värdepappershandeln och gjorde det möjligt att rikta om kreditsystemet till produktiva ändamål. Han satte upp ett riktat statligt system för krediter som finansierade New Deal som skaffade USA den ekonomiska styrkan som gjorde att de allierade militärt kunde besegra fascismen. New Deals principer var avsedda av Roosevelt att genom Bretton Woods lyfta hela världen ur fattigdom, inklusive de koloniserade länderna, men med Truman kunde britterna ta tillbaka initiativet och fortsätta kolonialismen och splittra bort USA från mot Sovjet. Bretton Woods begränsades därmed till Västvärlden och Japan/Sydkorea som kunde utvecklas snabbt inklusive medelklassen.
  Fascisterna gav aldrig medelklassen någon chans genom sin allians med bankerna och monopolföretag. Sverige lade sig med Saltsjöbadsavtalet mittemellan och missade chansen att stärka medelklassen som krossades som maktfaktor av alliansen mellan Wallenberg och (s). Samtidigt som Wallenberg kunde ta för sig, kunde (s) driva fram ökad välfärd, ökad utbildning, bättre bostäder men friheten blev mycket begränsad med starka inslag av polisstat bl.a. i form av det enorma inrikesspionaget genom IB. Jag ha skrivit om denna svenska blandfascism i min artikel om vad striden mellan LaRoucherörelsen och Palme egentligen handlade om. Se: https://larouchepub.com/other/2020/4731-lyn_challenged_swedish_model.html

 3. Oj, Ulf Sandmark, trodde inte EAP existerade längre. Kommer ihåg er från tiden när tidskriften Contra och EAP tävlade om att göra värsta nidteckningen av Palme. Träffade bara på er en gång när ni delade ut flygblad och jag var på väg ut från mitt jobb på Götaverken Öresundsvarvet. Kommer ihåg titeln på flygbladet som rörde kärnkraftsdebatten där ni var kärnkraftsanhängare. I grova drag ”Palme vill att arbetarklassen skall elda med sin egen skit”. Det var därför ingen överraskning när ni dök upp i samband med Palmeutredningen. Lite mer om EAP, Palmehatet:
  https://www.leopoldreport.com/LRsajt86.html
  Här är lite mer om EAPs historia och konspirationsteorierna om att världsjudendomen ligger bakom drogberoende bland unga.

  https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Europeiska_arbetarpartiet

 4. Till Sven A och arbetarklass:
  Artikeln jag skrivit, om EAP:s strid mot den svenska modellen, beskriver Olof Palmes motsägelsefulla politik att samtidigt företräda den svenska arbetarrörelsen och internationell oligarki. Vi har nu facit Palmes lansering i Sverige av oligarkins nolltillväxtpolitik för energikonsumtionen, just den fråga som vi tog upp i flygbladet Sven A. fick. Det har blivit kaos i den tidigare så välordnade svenska elförsörjningen. Det bästa är att ni läser min artikel. Mainstreammedia har aldrig berättat om Lyndon LaRouches internationella framgångar i kampen för en ny rättvis ekonomisk världsordning, så man kan inte vänta sig att kunskapen om EAP är särskilt stor hos de som inte läst vårt material. Wikipedia är inget sanningsvittne och, ifråga om EAP, en blandning av osammanhängande fakta och illvilligt förtal ofta med hänvisning till ”källa saknas”. Leopold har också svårt att hålla en rak linje eftersom han inte utgår från vad som händer i den reala ekonomin och möjligheterna till innovationsdriven tillväxt som grund för välfärden. Det imponerar inte att han på sin hemsida förespråkar Friedrich Jürgensons tal om röstfenomen från den fjärde livsdimensionen och andra paranormala fenomen: https://www.leopoldreport.com/FRITTE.html

 5. Ulf Sandmark, du är ju f.d. ordförande i EAP och ordförande för Schillerinstitutet i Sverige och ordförande för BRIX Sweden, bara några exempel på EAPs täckorganisationer. Med era 29 röster i senaste valet verkar ni ha en väldigt god ekonomi. Det slog mig också på 70-talet då era flygbladsutdelare verkade vara heltidsanställda. Det är något som inte stämmer det är klart. Era tvära kast i politiken och provokativa framtoning (t.ex hatpropagandan mot Palme) gör också att det är svårt att ta er på allvar även om enskilda åsikter självklart kan vara värda att lyssna på.
  För den som vill veta mer så finns mer information här (bl.a länk till de statliga utredningar som behandlat EAP):
  http://eap-larouche.blogspot.com/2009/05/?m=1
  Att använda EAP för bekämpa fascismen (i USA eller Sverige) är väl ungefär som att utse en bankrånare till justitieminister. Jag förstår mycket väl att ni försöker använda bloggar som den här för att sprida ert budskap men är det värt att ta på allvar?

 6. PS länken jag rekommenderade till den statliga utredningen verkar inte fungera. Här är en länk som fungerar:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-2002-91-d2_GQB391d2/html

  Avsnittet om EAP kommer efter en lång redogörelse av svensk trotskism. Rekommenderar åksjukepiller innan läsningen. Ena dagen är Sovjet och kärnkraften modellen nästa dag vill man förenas med NATO och Palme kallas för landsförrädare som kommer att få betala för sitt förräderi. Inte konstigt att Palmeutredningen var intresserade, speciellt som den s.k. 33-åringen uttalat sympatier för EAP.
  Utredningen innehåller även en lång rad med referenser med kommentarer om EAP bl.a till Frank Baude och Judisk Krönika.

 7. Sven A: Du hävdar att EAP är täckorganisation för EAP. Vad menar du?
  Varför får inte EAP ha ett internationellt samarbete genom Schillerinstitutet? Och varför får inte EAP och Schillerinstitutet följa upp framgången, från att i 30 år ha förespråkat byggandet av nya Sidenvägen, med att främja Belt & Road och det största världsomfattande samarbetet för att lyfta världen ur fattigdomen? Detta sedan LaRouche och ELC/EAP i Sverige (från 1973) i mer än två årtionden dessförinnan förespråkat en ny rättvis ekonomisk världsordning och lagt fram samma typ av stora utvecklingsprojekt för att lyfta olika världsdelar ur kolonialism och fattigdom. Det har varit en helt konsistent politik från LaRouches och EAP:s sida i 50 år. LaRouche har arbetat helt linje med Roosevelts intentioner att erbjuda New Deal till alla länder inklusive de förtryckta kolonierna.
  Detta har varit en viktig kamp mot den nya våg av fascistisk ekonomisk politik som inleddes med avvecklingen av dollarn från guldet 1971 och ledde till skuldkrisen i utvecklingsländerna som tog miljoner människors liv i fattigdom, sjukdomar och svält.
  En fascistisk ekonomisk politik definieras här som en politik för nolltillväxt, åtstramning och sänkning av levnadsstandarden. Om denna ekonomiska politik kopplas med en polisstat med påtvingad levnadsstandardsänkning, har du en fullfjädrat fascistisk stat.
  Om man begränsar fascismen till ”bara” ekonomisk åtstramningspolitik, kan man se att den internationella socialdemokratin och i synnerhet dess ledare upprätthöll IMF:s mordiska åtstramningspolitik mot utvecklingsländerna. Här fanns, och finns, en berättigad anledning för EAP att peka på Socialistinternationalens liksom finansoligarkins fascism. Denna ekonomiska fascism fortsätter idag med våldsam kraft genom västvärldens politiska institutioners kapitulation inför nyliberalismens absurda koncentration av makt och rikedom i världen.
  Frågan idag är inte om olika skribenter har ansett att EAP varit extremistiskt åt något håll, för tittar du närmare på länkarna bygger dessa resonemang på att EAP ”anses”, ”är känt som”, ”är kopplade till” och andra lösa grundvalar. Det är också känt att Churchill satte igång det Kalla kriget för att splittra bort Sovjet och Kina från samarbete med USA och Västeuropa. Churchills politik krävde att han och britterna hade sina antihumanistiska fraktioner på båda sidor och spelade dem mot varandra för att hålla igång och utnyttja Kalla kriget för sina syften. När EAP angrep britternas olika partners i öst resp. väst, var det samma brittiska krigspolitik som vi angrep, även om det för den ytlige betraktaren såg ut som vi svängde mellan öst och väst.
  Frågan är nu Sven A., om du, och andra som läser det här, vill få stopp på detta spel av geopolitiskt styrda provokationer som nu har hettat upp läget till randen av världskrig. Frågan är om du vill stoppa den ekonomiska fascismen med hjälp av Roosevelts beprövade metoder bankdelning, krediter för real utveckling, teknologiska språng och stora infrastrukturprojekt, nu i samarbete med Kinas Belt & Road.
  Frågan är om du vill verka för den omedelbara nödvändigheten av ett toppmöte mellan presidenterna Putin, Xi och Trump för att de skall lösa de överhängande konflikthoten med fredliga avtal och gemensam ekonomisk utveckling. Ett toppmöte är föreslaget i form av Putins förslag om ett möte mellan ledarna för alla de fem permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd. Det skulle innebära att även Macron och Johnson kommer med. Det är det avgörande förslaget som ligger på bordet att stoppa ett världskrig. Vikten av ett sådant möte kan du också se utav hur mycket svenska media och förvillade politiker gör för att stoppa det.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here