Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.

62
4887
Ökenlandskap. Pixabay.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Ingen ändring av betydelse har skett av klimatpolicy i världens stora länder, eller i de små. Ungdomarna har reagerat kritiskt.
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.


Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats

Ingress 12 augusti 2019. Här har publicerats många artiklar om klimatet. Alltmer sker debatten mellan dem som menar att olika reformer, typ utsläppsrätter eller solpaneler kan rädda klimatet och dem som anser att klimatet endast kan räddas av grundläggande ändring av ekonomiska förhållanden, med demokratisk kontroll över ekonomin, centrala produktionsmedel och naturtillgångar samt planerad verksamhet.

* Min centrala artikel är denna: Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?

Nedan publiceras en artikel på detta tema som jag fått av en läsare och mycket uppskattad, trägen översättare.
We Can’t Beat Climate Change Under Capitalism. Socialism Is the Only Way.

Artikeln är skriven i april i år av Ashley Dawson, som är professor i New York.

Påminner bl.a. om denna artikel här Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?

Nyligen har vi fått en väl underbyggd rapport om att matproduktion och -försörjning måste ändras. DN skriver ”Ska klimatmålen nås måste växthusgasutsläpp från matproduktion och annan användning av mark minska. Det konstaterar FN:s klimatpanel IPCC i en ny rapport. Jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning står för närmare en fjärdedel, 23 procent, av de utsläpp av växthusgaser som människan orsakar.” DN:


Endast socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.

Vi kan inte klara klimatförändringar under kapitalismen. Socialism är det enda sättet.
De förändringar som krävs för att avvärja miljökatastrofen är oförenliga med kapitalismen.

Att snabbt och rättvist göra oss av med fossilt bränsle innebär att ställa företag under offentlig kontroll.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC )- rapporten från oktober 2018 konstaterade att förhindrande av den accelererande globala uppvärmningen kommer att kräva ”långtgående transfereringar inom energi, land … och industriella system” för vilka det inte finns ”något dokumenterat historiskt prejudikat.” Myles Allen, klimatforskare och betänkandets författare , Oxfords University, förklarade, ”Den upplyser oss om att vi måste … förvandla världsekonomin på stående fot.” Om rapporten.

För att göra detta möjligt måste vi ha ett noggrant planerat och demokratiskt administrerat akut ekologiskt återuppbyggnadsprogram. Men ett sådant program är inte ens avlägset förenligt med kapitalismens krav på vinstmaximering och tillväxt, för att inte tala om det privata ägandet av produktionsmedlen. Med andra ord: Vi behöver systemförändringar för att komma till rätta med klimatförändringarna.

Under kapitalismen måste ekonomierna växa till minsta sammansatta ränta på 3 procent för att vara livskraftiga. ”Varje avmattning eller blockering av kapitalflödet kommer att leda till en kris,” skrev den marxistiska geografen David Harvey i ett dokument 2010. ”Om vårt blodflöde upphör, dör vi. Om kapitalflödet upphör, dör det kapitalistiska systemets politiska kropp. ”Detta innebär i allmänhet en avmattning av investeringar, fallande löner och utbredd arbetslöshet.

Men med tanke på vår planets begränsade resurser, dödar denna oavbrutna tillväxt oss. En nyligen genomförd granskning av hundratals vetenskapliga studier visar den direkta kopplingen under det senaste halva seklet (under den så kallade Great Acceleration) mellan ekonomisk tillväxt, energianvändning och koldioxidutsläpp. Medan den ursprungliga New Deal hjälpte till att sporra denna utveckling måste Green New Deal avveckla den.

Vissa sektorer i ekonomin kräver omedelbar minskning. Enligt tankesmedjan Carbon Tracker måste 80 procent av kända fossila bränslereserver stanna kvar i marken om vi ska förhindra temperaturökningen över 2 grader Celsius (3,6 grader Fahrenheit). Carbontracker Men en stor del av dessa reserver kontrolleras av fossila bränsleföretag som bara är ansvariga för investerare. För att de ska behålla sitt värde och sina marknadsandelar måste dessa företag fortsätta att utvinna och sälja dessa reserver och upptäcka nya reserver för att ersätta de sålda. Minskad efterfrågan är skadligt för tillväxten, så ”Drill, baby, drill.” (Slogan för republikanerna år 2008, dvs ”Fortsätt att borra efter fossil energi.”)

Hur kan vi avveckla denna planetförstörande utvinningsekonomi? Fria marknadslösningar och incitament som fossilskatter har, när de implementerats, misslyckats med att minska den fossila bränsleförbrukningen avsevärt (en del av orsakerna till att de stora olje- och gasföretagen stödjer dem). En dramatiskt högre koldioxidskatt skulle kunna fungera för att effektivt driva dessa företag i konkurs, men det skulle innebära att allmänheten inte får kontroll över hur nedläggningen av dessa branscher äger rum, det skulle medföra arbetslöshet och skapa ekonomiska problem.

Att snabbt och rättvis upphöra med utvinningen av den fossila energin innebär alltså att sätta dessa företag under offentlig kontroll – dvs. att nationalisera dem genom att köpa ut majoriteten av deras aktier. Författare på The Democracy Collaborative uppskattar att det kommer att kosta cirka 1,15 biljoner dollar. Democracycollaborative. Det kan låta dyrt, men kom ihåg: Under det kommande decenniet kommer Trumps skattesänkningar att öka de rikas tillgångar med 2,3 biljoner dollar. Politico.com

Kommentar: Siffrorna torde avse USA.

Detta angrepp på privat egendom kommer utan tvekan att utlösa hårt motstånd från eliten. För att segra över denna opposition behöver vi en massiv, organiserad antikapitalistisk rörelse.

Utfasningen och avvecklingen av fossila bränslen kommer att påverka ekonomin som helhet, att hitta alternativ till och att stödja berörda arbetare i fossila bränsleberoende industrier som petrokemi, jordbruksföretag och luftfart, och mycken överflödig industriell produktion – för att inte tala om vapenindustrin och militären. Militärens utsläpp av växthusgaser.
En kampanj mot militarism och för en Global Green New Deal skulle innebära en utmaning mot den ekonomiska och militära konkurrens mellan stater som kapitalismen bygger på.

Även om nettoeffekten kommer att bli produktion baserad på kontrakt (?) måste vi också investera i selektiv tillväxt inom vissa sektorer, från förnybar energi till ekologiskt jordbruk, såväl som koldioxidhaltiga, socialt nödvändiga aktiviteter som utbildning och vårdyrken. Det kommer att innebära en brytning med den nyliberala kapitalistiska dogm som har åstadkommit åtstramningar i årtionden.

Det inhemska miljönätverket (IEN) applåderar visionen, avsikten och omfattningen av Green New Deal-resolutionen men insisterar på ”det grundläggande behovet av att utmana och förändra de nuvarande dominerande politiska och ekonomiska system som är pådrivare för skogsförstörelse, social orättvisa och klimatkrisen. ” IEN.
”En ekonomi som baseras på utvinning av jordens naturresurser snabbare än jordens förmåga till återbildning,” hävdar IEN. Som IEN uttrycker det ”För att återta vår framtid måste vi ändra på nuet.”Våra krav på nyordning måste påskynda utvecklingen för det som ska komma sedan.

Några artiklar om klimatet.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Föregående artikelSveriges ansvar för Julian Assanges situation uppmärksammas i anmälan till ICC i Haag
Nästa artikelAmerikaner mot fascism
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

62 KOMMENTARER

 1. Man skulle kunna vända på inläggets rubrik och påstå att endast klimatet kan rädda socialismen. För precis så är strategin. En undersökning har visat att hela 48% av svenskarna som röstade i EU-valet ansåg klimatet var viktigaste frågan. Andelen var väsentligt lägre i övriga Europa. För en jämförelse tyckte endast 1% av svenskarna att skatterna var en viktigt fråga mot 4% i övriga Europa. Det finns fler iögonfallande exempel. Men man förstår att statens och etablissemangets propaganda har stor betydelse. Men det finns en liten men hårdnackad skara som står emot all propagandan.

 2. Big Oil. Big Pharma. Den gröna revolutionen. Genteknik. Eugenik. Miljörörelsen. Teknokrati. Inte en person på tusen kan specificera den historiska utvecklingen av dessa idéer, eller människorna och agendan som förbinder dem. Men om du har sett denna dokumentärfilm, är du nu den ena i tusen. Frågan är: ”Vad ska du göra med den här informationen?”
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=0wlNey9t7hQ
  Vi uppmanas att tro att klimatister kämpar för för att rädda jorden. Men blir vi lurade.
  Dagordningen handlar inte om att rädda jorden. Det handlar inte om att hjälpa allmänheten. Det handlar inte ens om att tjäna pengar. Det handlar om fullständig kontroll över alla aspekter av vårt dagliga liv.
  Det har att göra med saker som olika teknokratiska innovationer, övervakning och andra frågor. På operativ nivå är vi på väg mot en vetenskapligt diktatur.
  Olje-oligarkerna och bankirerna som finansierade sina idéer gjorde det för att det skulle hjälpa dem att bli härskare i ett system så perfekt utformat att ingen resurs, ingen vara, ingen person skulle vara utanför deras kontroll. Och nu, på 2000-talet, kommer den teknokratiska visionen att synas.
  Och det stöds av en allmänhet som tror att framtiden utan koldioxid representerar slutet för oljeoligarkerna. De kunde inte ha mer fel.
  SLUTSATS: Det handlade aldrig om olja. Det handlade om kontroll. Kontroll över energi och produktion och förbrukning. Kontroll över världens resurser. Kontroll över befolkningen. Kontroll över mänskligheten själv. Så oavsett om det är global uppvärmningshysteri eller om det är teknokrati oavsett om det är Agenda 2030 eller om det är eugenik, det finns en gemensam tråd som går igenom allt detta och den gemensamma tråden är önskan att befästa och utöva tvångsmakt.
  När det gäller eugenik är det önskan att konsolidera och utöva den ultimata kraften, som är makten över vem som till slut kommer att leva eller dö, vem kommer att få tillgå i genpoolen härifrån och framåt. Bilden är dyster och gjort så mycket blekare av det faktum att så många har tappats till att tro att oligarkernas ultimata agenda, en agenda för teknokratisk kontroll, mikromanagement av våra dagliga liv och i slutändan eliminering av ” kanonfoder ”från genpoolen är i själva verket i deras bästa intresse.
  Oljeoligarkernas avskärmade bakom deras rökskärm för ”hållbar utveckling” och ”post-carbon” ekonomi, är närmare än någonsin tidigare för att uppnå deras verkliga mål om total kontroll.
  Patrick Wood : Det är svårt att bekämpa en fiende som du inte känner igen eller inte kan se. Det är det största problemet i världen idag, enligt min åsikt, är att människor inte har någon insyn i denna fråga. De har täckt sina spår så bra att ingen kan se dem. Hur kan du bekämpa en fiende som du inte känner?
  Richard A. Grove : Big Oil erövrade världen eftersom monopoliseringen av alla resurser på planeten är målet, och för att komma till det målet måste du monopolisera energisynen hos människor runt planeten. Men du måste också kontrollera maten – den faktiska energin för de mänskliga varelser vars energi du vill kontrollera. Om du kontrollerar dessa två aspekter, den gröna revolutionen och genrevolutionen, kan du kontrollera hela planeten, alla resurser på den och i grunden släcka friheten för resten av historien.

  • Nu har Kapitalet denna kontroll!Och dess företrädare vill/kan inte ta sig åt sig vetenskapligt baserad kunskap då den riktar just mot Kapitalet om man tränger in i frågan.

 3. Det finns vetenskapsmän som inte riktigt håller med den hysterin kring klimatet.
  Dom är i minoritet och dom mesta förnekar inte klimatförändringar.
  Frågan blir om människan är boven eller inte.
  Jorden ”återhämtar” sig från senaste is tiden.
  Tänk om vetenskap skulle vara demokrati.
  Då skulle jorden fortfarande vara platt.
  Var bara en man som sade att jorden var rund medans
  majoriteten sade att den var platt.

  • Klimatet ändras, som det allt har gjort. Människans överlevnad har vilat på förmågan att anpassa sig till klimatet. Nu försöker man ändra på det och säger att betalar ni oss tillräckligt kommer klimatet att anpassas till människan. Snart får vi kanske höra att stjärnbilderna inte är tillräckligt feministiska eller jämställda så betalar ni oss ännu mera så arrangerar vi om dom så det passar er. Man bara undrar.

 4. ”Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.” En mycket dålig rubrik.
  A. Vad är odemokratisk socialism?
  B. Vad betyder ”… kanrädda klimatet”? Det skulle likaväl kunnat stå ”…kan rädda soluppgångarna.” Eller kanske det betyder att vi löper risk för att klimatet tar slut?

  • ”A. Vad är odemokratisk socialism?”

   A. När arbetarklassen är belagd med munkavle.
   B. När samma klass har händerna bundna bakom ryggen och inte kan göra vad de vill.
   C. När politikerklassen och deras tjänstehjon har obegränsad frihet.

 5. Varken ”Socialister” eller ”Kapitalister” förmår ändra på jordens klimatcykler.
  Klimatcykler är återkommande svängning av den globala eller regionala klimatet.
  Från vad behöver Jordens klimatcykler räddas, som ständigt genom årmillioner växlar från varmare till kallare perioder och vice versa.
  Hur ”tar man tag” i jordens klimatcykler? Hur är det tänkt att Sveriges nuvarande politikerkår (med socialdemokraten Stefan Löfven i spetsen) ska kunna ”rädda” jordens klimat globalt, med extra skattehöjningar för det arbetande folket.

 6. Om vi utgår från att klimatfrågan är så allvarlig som en nästan enig forskarkår säger, så är tidsperspektivet en i högsta grad avgörande faktor. Finns det verkligen tid att både kämpa för klimatet och för en socialism som vi knappt vet hur den skall se ut? Den socialism vi sett i historien har knappast varit någon föregångare inom naturvården och klimatpolitiken och vi kan inte med rimliga krav på sanning säga att den har varit ett trovärdigt alternativ till marknaden i klimatfrågan. Vi måste då mena någon annan sorts socialism, men vilken då?

  Den kanske effektivaste satsningen på mer miljösmart teknik vi ser idag sker i Kina. Där finns en stark stat som sätter gränser för dom privata aktörerna. Är det en form av socialism och är det något sådant vi eftersträvar? Dom flesta skulle nog tvärtom hävda att det är marknadskrafterna som är livsluften för dagens Kina. Vad vi vet så är också marknadskrafterna den starkaste ekonomiska blåslampan vi sett i historien. Kan man bli rik på att rädda klimatet så kanske det är den enda framkomliga vägen som går tillräckligt fort.

  Som vanligt så är det snudd på omöjligt att veta något tvärsäkert i klimatfrågan och att hävda att enbart socialismen kan lösa den känns nästan lika fel som att hävda att hela frågan är en ren bluff.
  I bägge fallen ersätter man det kritiska och förutsättningslösa resonerande som jag tror är nödvändigt för att komma framåt, med en helt omotiverad och sannolikt kontraproduktiv tvärsäkerhet.

  Jag misstänker att Greta Thunberg är den som gör det mest rätt. Hon fokuserar stenhårt på själva klimatfrågan och lyckas också väcka massor av unga människor till engagemang. Hittills har det inte blivit så mycket verkstad av det, men en kraftfull opinion lär ändå vara det första nödvändiga steget.
  Om det tvingar marknadskrafterna åt rätt håll eller om det resulterar i krav på mer statlig styrning och kanske rentav socialism får vi nog helt enkelt se.

 7. Det beror på vad man menar med ”socialism”. Den hårt centralstyrda varianten som Sverige tillämpar och som Sovjet tillämpade är bara en form av maskerad diktatur, och den överlever bara om centralstyrningen ständigt ökar med allt hårdare kontroller och styrning av individen ständigt skärps, och att man tvångsutmäter allt mer av det som produceras. Det är ett Ponzi system som faller när pengarna sinar och folk fått nog av förtrycket och revolterar. ”Socialism” här är bara en maskering av vad som i realiteten är en diktatur. Det är ”den svenska modellen”. Själv tror jag på ett system där det existerar en verklig direkt folkpåverkan och styrning, där individen har ett verkligt val. Det betyder att det de facto maktblocket av politiker, BigBusiness, och media måste splittras upp och deras tysta samverkan brytas. Idag bekämpar det blocket effektivt alla alternativa åsikter och media och är i en ekonomisk beroendeställning av politikerna och BigBusiness. Det betyder att det är till exempel alternativa media som skall stödjas, inte etablerade, och etablerade medias ägarkoncentration måste brytas. Ingen intressegrupp skall tillåtas styra eller påverka mer än 10% av media. Samma sak med banker och industri. Vi såg vad som hände med Meidnerfonderna, vilket var just en konfiskation. Jag träffade Hans Rausing alldeles efter flykten till Schweiz, och frågade om det var ett svårt beslut. Hans svar, emotionellt ja, praktiskt nej. Det tog två timmar att besluta. Antingen flyttar vi, eller så konfiskeras företaget, och då har vi ingen anledning att fortsätta, företaget dör. Samma erfarenhet i Kina, när staten ägde allt fanns ingen mening med att utveckla.

  • ”Den hårt centralstyrda varianten som Sverige tillämpar och som Sovjet tillämpade”?????
   Sist jag kollade var Sverige ett av nyliberalismens starkare fästen på planeten och ett land där statens inflytande över ekonomin är satt på avveckling. Men jag kanske har missat något.

   • Men märker du inte hur vi var vecka får mer begränsande och styrande lagar och regler med allt strängare straff för att korrigera och styra varenda individ, till och med åsikter och tankar, när kommuner inte vill ha tredje världen invandrare blir det lagstiftning, när dom inte vill betala för dom blir det lagstiftning, alternativa media trakasseras och censureras för att tystas, statens propagandakanal och informationskanal får beskattningsrätt, MSM finansieras med skattemedel, 600 åtala för HMF för att tystas, kontrollen genom finanserna – alla skall betala skatt, varenda transaktion övervakad, bankerna är statens verktyg, världens största angivarsystem, alla mobiler kontinuerligt övervakade och följda, tvärtom, skyltfönstret och propagandan säger en sak, verkligheten är en annan, medan staten pumpar ut propagandan att landet är nyliberalismens starkare fäste och statens inflytande över ekonomin avvecklas. Verkligheten är ju precis tvärt om, bara att systemet är mer sofistikerat . Nästan ingen diktatur någonsin har haft så drakonisk kontroll på varje medborgare som just Sverige.

    • Märker inte du hur storföretagen får mer och mer frihet att göra vad sjutton dom vill, med löner, arbetsvillkor och plundring av välfärden och som ytterligare belöning sänkta skatter ovanpå alltihop. Bankerna är inte statens verktyg, det är staten som är bankernas verktyg och kontrollen av medborgarna och media sker i helt storföretagens intresse.
     Att rakt av jämföra det med Sovjetunionen är att medvetet försöka skapa förvirring och sudda ut gränserna mellan begreppen.
     Jag vet inte vad du är för en filur Karl, men mycket av det du skriver verkar ha just syftet att skapa förvirring, vilket antyder en högerpopulistisk agenda.

     • Åberg verkar ha svårt se skillnad på höger-vänsterpropaganda, vilket i och för sig inte är så konstigt, eftersom det är samma krafter (globalister) som styr mot samma mål. En Ny Världsordning.

     • För alla som vill ta reda på mer om världen vi lever i finns ett enkelt svar: Läs Noam Chomskys bok ”Who Rules The World”!

     • Ivan.
      Gratulerar till det mest orkade inlägget hittills i den här tråden.
      Du anklagar mig för att inte se skillnad på höger och vänster och säger sedan att det är samma sak!!!
      Vad jag gjorde var att upplysa om att Karl W inte såg skillnad på höger och vänster, precis som du Ivan.
      Det är ytterligare ett kännetecken på hur högerpopulisterna agerar. Skapa maximal förvirring och blurra begreppen till oigenkännlighet är deras arbetsmetod.

      Hoppas ingen låter sig luras av dessa högertroll. Höger och vänster är inte alls samma sak, dom är varandras motpoler.

     • Finanskriser duggar. Ickedemokratiska organ har bildats av eliten. Kapitalismen innehåller en hemlig allians med kommunismen. En konfliktplanering styr därför världspolitiken. Politiker talar med dubbla budskap som när EU bildades.
      Är Nato en blivande världspolis i en kommande internationell polisstat? Västföretag styrda av Wall Street samarbetar med militärjuntan att kväsa opinionen och övervaka all elektronisk kommunikation. Man kunde förvänta sig att världssamfundet skulle stoppa detta. Istället gäller ’business as usual’.

     • Företagen måste helt enkelt anpassa sig till marknadskrafterna internationellt, Volvo har ju stora problem med att rekrytera kunnande. Vet du inte hur staten ålägger både bankerna och personalen att rapportera kunderna och att få insyn i din privata ekonomi. Jag bodde för jobbet ett tag i Sovjet, så det är inte så svårt att direkt jämföra med Sverige. Oj – där kom ”högerpopulismen” in i bilden igen. Populism brukade förr kallas ”demokrati” att de styrande lyssnade och följde folkets behov. Nu är det väl tvärt om, folket skall tillgodose elitens behov, annars…… Kommer du med 2,000 i kontanter krävs förhör, utfrågning och bevis var dom kom ifrån, och ifyllda blanketter så att staten kan övervaka. Nomenklaturen har ändrats, ingen tycks märka i Sverige.

     • Anders Åberg For min del är jag totalt ointresserad om det kallas höger eller vänster eller uppochner, platt eller runt. Vad jag är intresserad av är om det inkräktar på mitt liv på ett otillbörligt sätt. Jag anser inte att jag skall kunna övervakas 24/7/365 av staten eller deras angivare och informatörer, eller tjallare, inte heller att bankpersonal, min advokat, tandläkare eller läkare ska ha rätt att dela information om mig till elitens byråkrater eller att dom skall ha tillgång till mina bankaffärer eller vilken film jag tittar på, mat jag köper, osv. Tyvärr går det till så idag i Sverige, men få tycks begripa det.

     • Om Agenda 2030 och ett globalt världsstyre, som backades upp av påven och sjösattes januari 2016.
      För ”hela mänsklighetens bästa” kommer all individuell frihet att upphöra. Bakom alla de vackra orden döljer sig ett totalitärt skräcksamhälle långt värre än Orwells 1984.
      Regeringen Stefan Löfvén fattade ett beslut att Sverige ska ställa sig i spetsen och bli ett föregångsland för genomförandet av ”Agenda 2030” till punkt och pricka. De har sedan dess jobbat väldigt hårt och målmedvetet för projektet.

     • Hoppas alla märker hur Karl W och Ivan arbetar. Det här är nämligen högerpopulismen i sitt esse. Dom försöker sudda ut alla politiska begrepp så att debatten skall bli obegriplig. Allt är samma sak. ”Kapitalismen innehåller en hemlig allians med kommunismen”!! Kommunismen finns knappt längre men kapitalismen som regerar fullständigt allierar sig med den! Det är naturligtvis rent strunt, men syftet här är att ta över och förstöra dom få kvarvarande vänstermedia som finns och då duger tydligen vilka dumheter som helst. Maximal förvirring hela tiden är det som gäller.

      Vi andra måste istället hålla rågången klar mellan höger och vänster. Vänster är dom som står för folkligt inflytande och kontroll av kapitalet. Höger är dom som stödjer kapitalets makt.
      Högerpopulismen stödjer kapitalet mot folket och i nuläget verkar dom speciellt ha valt olje och fordonsindustrins sida. Det förklarar varför dom uppenbarligen känner sig så hotade av Greta Thunberg. Man skulle rentav kunna kalla dom för Gretahatarhögern.

      Trots allt otroligt skimrande vackert som skrivs här om Kina så har självklart stora företag också stor makt även där. Kanske har dock landet en annan inriktning än väst och liksom Ryssland är Kina klart defensivt i förhållande till den imperialistiska västvärlden.
      Samma krafter verkar dock där som här.
      Höger och vänster har naturligtvis stor vikt i alla klassamhällen och Kina är just ett klassamhälle. Låt inga propagandister lura i er något annat.

     • En oligarki av New World Orders värlsbyggare styr världen bort från demokratin. Familjens traditionella band och människans moral, rättigheter och frihet ska upphöra och uppgå i en enda gällande statsreligion.

      Kapitalism och kommunism är syskon. Denna omstörtning är en pågående världsrevolution framodlad genom kaos och konflikter.
      Både sanning och lögn döljs. Politik blir en dold sanning och ett sken av frihet, som vilseleder.
      Monnétplanen för vägen till EU skildrar bedrägeriet av våra folkvalda. Ett politiskt rävspel! Anglo-amerikanska, sionistiska och kommunistiska krafter har samma rötter i Illuminatiorden.

      Finansvälden är uppbygga på det mest korrupta världen skådat. Skuld skapade kontroll över nationer. Skuldsättning är en metod att erövra länder. Multinationella företag synes bli NVO:s organ i en framtid.
      Bilderberg-gruppen är en ekonomisk och politisk kartell sedan 1954 utanför den demokratiska ordningen för att avveckla nationell suveränitet för en framtida världsregering.
      Monnétplanen förde Europas folk bakom ljuset att anta EU – ett liberalt affärsprojekt. Allt blir tvärtom i en antiutveckling. Världen är stadd i revolution

  • Låt mig ge ett exempel. I Sverige köper kapitalister upp alla bostäder dom kan komma över, bristen ger höga priser och hyror som betalar lånen och ger vinst med nästan ingen risk. Värdet skenar. Spekulation. Ett minskande 70% äger sitt hem i Sverige med farligt stora lån, ungdomen är utestängd, de flesta kommer aldrig att äga ett hem. I Hong Kong äger 50% sitt hem, 50 Kvm kan kosta 15 miljoner (En av rötterna till missnöjet) Staten gör inget åt problemet. I Singapore äger 91% sitt eget hem. I China 90%. I China äger 50% av 18 till 29 år sitt eget hem och 50% av dom är skuldfria (Bernstein/businessinsider). I Sverige kostar ett eget hem typisk 5 miljoner, i Kina 200,000 för 100 Kvm om det är utanför storstädernas centrala delar. Ett billigt mål mat i Hong Kong eller Sverige, 100 kronor, i Kina 5 kronor, i Singapore 10 kronor. En resa till flygplatsen i Stockholm 150 kronor, i Kina 7 kronor för samma sak. Tre komponenter för att leva gott. Ett hem, mat och transport. I Sverige mjölkar stat och kapitalister systematiskt detta, i Singapore och Kina förhindras det. I Kina och Singapore, bostäder är för att bo i, inte för investering, båda har drakoniska regler för att förhindra kapitalism och spekulation. Man tvingar istället kapitalisterna att investera i aktiva och produktiva investeringar som företag och tillverkning, medan i det i Sverige investeras i improduktiva passiva investeringar som fastigheter och spekulation. Produktion är högbeskattat, spekulation lågbeskattat. Singapore och Kina blomstrar, Sverige självdestruerar. Grundfrågan står inte mellan kapitalism eller socialism, utan hur dom praktiskt tillämpas.

   • Något om Sveriges demokratiska socialism i nutid.
    Sverige kollapsar. Sverige har en befolkningsexplosion av aldrig skådat slag i västvärldens historia. Den utgörs av migranter, en för kunskapssamhället Sverige improduktiv och hårt belastande befolkningsexplosion. I Sverige ligger skulderna privat och svenskarna är det mest skuldsatta folket på jorden. Bolånen är största skuldbördan.
    Bakom allt ligger 7-klöverns ambition att i lönndom, bakom svenska folkets rygg, kollapsa nationalstaten Sverige. Beslutet är sedan länge fattat att Sverige ska upplösas som nation för att uppgå som region i globalisternas nya världsordning. Sveriges politiska ledning i världsledande position på genomförandet av denna plan.
    https://newsvoice.se/2019/08/sverige-kollapsar-7-klovern/

    • Se där, bekräftelse på det man egentligen ganska lätt kunde räkna ut innan. ”7-klövern” dvs. alla utom SD. Om någon tvivlade, så sluta med det nu, Ivan är SD propagandist. Vad karl W är förutom Kina propagandist är möjligen lite mer oklart, men skillnaden emellan dom två är i praktiken försumbar.
     Högerpopulismen jobbar hårt på bloggen, men nu när det hela är så uppenbart så kanske ingen behöver låta sig luras.

     • Mer från den aktuella artikeln i Newsvoice.
      7-klövern förstör snabbt vad de äldre hårt arbetande generationerna byggde upp.
      Se nu vad du har får för dina skattepengar. Se vad du nu får för dina skattepengar och inse hur förrådd du är. Kronan rasar i värde. De höga skatterna kvarstår och du får allt mindre för pengarna.
      Politikerna har kunnat drivit på detta nationssöndrande mer eller mindre i lönndom, och main stream medias och public service-journalister har svikit läsarna, lyssnarna, tittarna.
      Propagandan har varit intensiv från mediahåll och tyvärr har ett ärligt folks tillit varit alltför stor. Främst oerhört skamligt av svenska public service som bryter mot public service-avtalet och som avlönas av tittarna.
      Men 7-klöverns politiker är inte naiva. De är kallhamrade förrädare. Det är outhärdligt att se vad de gör med det Sverige som våra fina föräldrar och far- och morföräldrar byggde upp.

     • Och den åttonde klövern har fått överhetens uppdrag att skylla hela skiten på invandrarna och oljeindustrins uppdrag att förneka klimathotet.
      Din löjliga högerpropaganda är hur lätt som helst att genomskåda Ivan. Du kan lika gärna lägga ner verksamheten.

     • Jobba på, alltid kommer du att övertyga någon om att gröna små män från Saturnus styr klimatet och att månen är gjord av grön ost. Vi tycks i alla fall närma oss målet 🙂

     • Jösses karl, rakt ner i sandlådan! Det enda positiva med det är att dina argument nu harmonierar bättre med din fullständigt skrattretande tvärsäkerhet i klimatfrågan.
      Enbart starkt religiösa människor är tvärsäkra på sådant som per definition är omöjligt att veta med säkerhet.

     • Och vilken kompetens har du själv för att vara tvärsäker. Vi som har en vetenskaplig bakgrund och erfarenhet kan i alla fall granska och avslöja förfalskningarna och propagandan. Siffror talar ett tydligt språk som är svårt att argumentera med. Det blir skillnad mot politisk propaganda mot ett tydligt syfte. Pengar.

     • Karl W,
      Tvärsäker om vad? Om att det är löjligt att vara tvärsäker i klimatfrågan?
      Pengar?? Var finns det mest pengar tror du, hos solcellstillverkarna eller hos olje och fordonsindustrin?

     • Anders Åberg Mest pengar finns det hos skattebetalarna, och det är dom pengarna stater, oljebolag osv vill komma åt. Verktyget heter ”klimatfrågan”

     • Ok, så oljebolagen vill sabotera sina egna jätteinvesteringar fossil teknik för att istället komma åt skattepengarna!
      Du kanske då kan förklara varför dom kastar bort astronomiska belopp i investeringar i fossil industri. För mig låter det som företagsekonomisk hjärnblödning, men du vet säkert bättre.

     • ”Svårt att förklara” Det lär vara omöjligt att förklara, t.om. för dig som vet allt.

 8. Anders Romelsjö och Anders Åberg. Högerpropaganda eller vänsterpropaganda spelar ingen roll, när både högerns och vänsterns makteliter strävar till ett framtida totalitärt styrt samhällssystem ”The New World Order”.

  • Du menar den höger di svage kalla vänster?
   Jag ser dig som höger när du skyller storföretagens plundringar på invandrarna och gör allt du kan för att fossilindustrin skall få komma undan sitt ansvar.
   Jag betraktar Romelsjö och även mig själv som vänster, när vi söker efter sätt att få folkligt inflytande och kontroll över storföretagens verksamhet.
   Sossarna är numera inte vänster någonstans och knappt Vänsterpartiet heller.

 9. Att kommunism, islamism, nazism och fascism är de värsta totalitära tankesystem som någonsin existerat är välkänt. Att nazism och kommunism ligger mycket nära varandra är inte någon ny idé.
  Majoriteten av forskare som studerat Nazityskland och det stalinistiska Ryssland, skulle stämma in i sociologen Michael Manns ord: ”De två systemen hör ihop.
  Det finns de som menar att nazismen och fascismen är högerideologier, men flera ledande auktoriteter på området anser att de i själva verket är varianter av socialism. Även islamism och fascism hör till samma ideologiska familj – de är också grenar av socialism/kollektivism som till sin natur är totalitär.

  • Kommunism var nazismens och fascismens främsta fiende, som Hitler betonade i sin bok. Och han satsade allra mest av Nazi-Tysklands militär mot Sovjetunionen.

  • Kommunism är det mest icketotalitära system som hittills har uppfunnits. Det innebär statens bortdöende och människan maximala frihet. I teorin alltså. I praktiken har som vi vet vägen dit resulterat i diktatur och elände. Något kommunistiskt samhälle har världen hittills inte sett, iallafall inte sedan jordbruket uppfanns, utan enbart misslyckade försök att nå dit.
   Det som idag kallas demokratiska samhällen är nu på väg åt samma diktatoriska håll dessvärre, men att sudda ut alla politiska begrepp till en enda röra är likafullt idiotiskt. Jag kan förstå att högerpopulisterna vill göra detta i syfte att framställa sig själva som något slags opolitiskt alternativ som alla skall kunna stödja. Detta är dock rent bedrägeri och högerpopulisterna är i all praktisk mening globalisternas springpojkar och antagligen demokratins dödgrävare nr 1 i dagens värld.

   Vi behöver istället en ny folklig demokratisk politisk teori. En som är klart vänster, men inte har diktaturen inbyggd i systemet. Den måste också vara anpassad till en högteknologisk framtid där manuellt arbete successivt fasas ut och produktionen går mot att bli gratis. Däri ligger utmaningen för alla demokratiskt sinnade människor. I det arbetet ligger också att lära oss se skillnad på vänner och fiender. Högerspöken som Ivan och likasinnade måste vi lära oss att identifiera och bekämpa.

 10. ”Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet!”
  I en tid då förvirringen är total när det gäller vad socialism egentligen innebär tror jag det är en ganska intetsägande titel. Vad som behövs är konkretisering.
  1. det krävs internationellt samarbete, planering och styrning för att utveckla ny miljövänlig teknik.
  2. för att uppnå punkt 1 krävs det ett folkligt och politiskt tryck på regeringar och stater
  3. miljö och klimatrörelsens och medias strategi att skuldbelägga individen för allt vad vi gör och äter är fel väg och en återvändsgränd. I värsta fall skapas en illusion om att folk gör något för klimatet när de späker sig själva medan företagen och regeringarna går fria. Istället för att sluta resa, kräv miljövänliga transportmedel, istället för att sluta äta och klä oss kräv att maten och kläderna produceras med miljövänlig teknik osv osv
  4. klimat och miljökrisen har gått så långt att den inte helt kan hejdas. Jag har länge intresserat mig för den medeltida globala uppvärmningen ungefär 800-1200 e.kr och kommit fram till att vid både början och slutet på denna period gick flera kulturer under eller tvingades migrera eller ge sig ut på erövringskrig. Min slutsats är att det mänskliga samhällena är för trögrörliga för att hantera kriser med snabba förlopp. Planering för flexibilitet kommer därför vara nödvändigt. Vi måste helt enkelt arbeta, leva och bo på ett sätt som möjligjör förändring när klimatet slår till med t.ex extremväder.

  Trycket som vi behöver sätta på företag och regeringar kan världen inte vänta med tills vi får någon form av socialism utan måste utövas både före, under och efter socialismen. Tvärtom så kommer säkerligen ett folkligt tryck med krav på planering och samarbete leda till att den kapitalistiska produktionsanarkin begränsas.

  • Ja det behöver konkretiseras. Jag har i flera artiklar schematiskt föreslagit några punkter för en human, demokratisk socialism. Här utdrag från en artikel om klimatet med ett avsnitt om socialism.

   Här inledningen på avsnittet: Läs gärna vidare

   Socialism är nödvändigt. Förslag på några punkter för socialism.
   -De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt.
   -Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.”

   Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism…..” Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?

   • Jag tror inte det går att komma ifrån någon slags kapitalism. Skall man bygga en fabrik måste någon investera i mark, byggnader maskiner, design, och marknadsföring, annars blir det ingen produktion. Det finns enklare saker att göra för att konkretisera. Skilj på aktiva och passiva investeringar, och därmed kapitalism. Att köpa upp massa mark i spekulativt syfte, eller mängder av bostäder är passiva investeringar, dom bidrar inte till samhället utan förhindrar utveckling. Bostäder skall ägas av de boende. Kina har policyn, en familj, en bostad, men man får köpa till barnen innan dom blir myndiga. På 80-talet bodde jag på Taiwan, och man började spekulera med passiva investeringar. Regeringen satte ner foten, om ni inte gör något på ett år blir eran investering konfiskerad. Punkt. Så tvingade man över kapitalet i aktiva, producerande, investeringar. Det blev som vi vet mycket framgångsrikt. Kina gör samma sak idag. En annan sak att slå ner på är maktkoncentration. Det finns en skrämmande maktkoncentration idag i media, livsmedel, farmaceutisk, banker, rustningsindustri och energi. Speciellt mjölkas välfärden och därmed skattebetalarna. Den måste knäckas och göras om. Kina har förhindrat att den uppstår, vilket är just den stora fasan i USA. Ett annat problem är att ”den svenska modellen” effektivt hindrar företag att utvecklas, lätt att starta företag, men för att utvecklas och överleva måste dom flytta ut.

   • Vad menar du med human demokratisk socialism? Socialism har väl alltid definierats som human och demokratisk?
    Att nazisterna sedan tog själva namnet ’socialist’ innebär inte att de var socialister utan kapitalister.

  • Jag är inte förtjust i den uppläggningen. Först ”socialism” har visat sig vara motsatsen till demokrati.
   1. internationellt samarbete, planering och styrning betyder två sorters lösning, det ena exemplet är EU, den andra är amerikansk hegemoni etablerad med krigsinsatser, hot och sanktioner. Speciellt EU varianten innebär enorma byråkratier och centraliserade diktat.
   2. Vi behöver inte gå längre än till Sverige för att se vad folkligt och politiskt tryck på regeringar och stater blir av. Man avleder folks intresse mot något helt irrelevant, som Gretasyndromet, begraver allt i utredningar, eller bara struntar i det.
   3. Håller med, men det är just så elitens strategi fungerar.
   4. Det finns ingen klimatkris. Den är uppfunnen av PR folk för att hålla mobben sysselsatt med att käbbla med vandra, medan eliten tjänar grova pengar p nedsmutsningen, skatter, avgifter, osv.
   Allt detta har provats förr, kommunist-sovjet.
   Istället för att centralisera, splittra istället upp i små enheter för då går det att påverka och då frodas innovativa lösningar.

 11. För att utveckla livet på jorden krävs förutom koldioxid, vatten och solljus. Växter/träd är helt beroende av koldioxid för att överleva och växa. De avger syre som är en förutsättning för människor och djurs överlevnad. Den klimatförbättring med knappt en grads temperaturhöjning är en anpassning efter den för allt liv förödande ”lilla istid” som upphörde i början av 1800-talet och att atmosfären har berikats med högre C02 tillskott har resulterat i cirka 40 procent större livsmedelsskördar och därmed lägre priser till gagn för den fattiga och svältande befolkningen i utvecklingsländerna.
  Dessutom har planeten blivit grönare och att ökenutbredningen avstannat och krympt (växternas klyvöppning klarar lagring av vatten längre tid på grund av ökad C02 halt. Vattenångan är den klart dominerande växthusgasen.
  C02 har ökat med en promille, från 0,03 procent till 0,04 procent sedan 1950-talet. Historiskt har vi en mycket låg C02 halt. En minskad CO2 halt till strax under 0,02 procent skulle utgöra en uppenbar fara för allt liv på jorden. Människan har bidragit med en omätbar liten del CO2 (av de 0,04 procenten). Av världens totala CO2 utsläpp svarar Sverige för försumbara knappt två promille. Men som vanligt ska vi ”gå före” och dränera vår ekonomi på helt meningslösa så kallade klimatåtgärder.
  Klimathotshysterins mål är att skuldbelägga och skrämma människorna så att den politiska eliten i globalismens anda kan styra och bestämma över våra liv, hur vi reser, vad vi äter och hur vi transporterar oss och beskatta oss. Vår så kallade frihet ska begränsas.
  I sin bok Technocracy Rising: The Trojan Horse of Global Transformation säger ekonomen Patrick Wood att det är uppenbart att FN och deras supportrar ser det som en möjlighet till en länge eftertraktad ny ekonomisk ordning, eller en ”New World Order”.
  EU utgör genom FN:s klimatpanel den globalt pådrivande kraften i denna process men även vindkraftsindustrin och miljöorganisationer driver på. Vi ska alla vara världsmedborgare. En enad värld – en global ekonomi. En världsreligion. Fler och fler religiösa ledare går nu ut och proklamerar att de tre stora världsreligionerna, judendom, kristendom och islam alla tillber samma Gud. Vi rör oss mycket snabbt mot en världsreligion. Även påven talar allt oftare om att vi alla har samma Gud. Källor:
  https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/17/2030-agenda-och-maktens-man-hur-hanger-det-ihop-del-1/
  http://www.zerohedge.com/news/2015-09-03/2030-agenda-month-un-launches-blueprint-new-world-order-help-pope
  http://www.charismanews.com/opinion/52716-clear-proof-we-re-fast-approaching-a-new-world-order

 12. Som alla vet är demokratisk socialism en självmotsägelse, all erfarenhet under drygt hundra år pekar på att man har demokrati eller socialism. Man vet också varför; när avantgardet konfiskerar alla produktionsmedel och tvingar alla till slaveri i totalsocialiserad produktion måste man eliminera alla politiska partier utom sitt eget, och dessutom varje protest inom avantgardets parti. Givetvis är endast avantgardets press tillåten, och den heter ”Sanningen”.

  Värt att notera att den nya klimatnomenklaturan också ser nödvändigheten av förbjuda opposition för den stora sakens skull. ”Klimatet kräver uppoffringar”. Det börjar med att pressen meddelar den obligatoriska sanningen, där är vi redan, sen kommer bilarna och älgjakten, därefter allt kött, sen bostäderna och arbetsmarknaden. Snart står grupper av organiserade tonåringar med armbindlar vid pendeltågen och trakasserar resande med skinnjacka eller plastpåse, understödda av ännu en politisk myndighet med uppdraget att försörja avancerande aktivister. Ansvarstagande antifascistiska klimatmedvetna mångkulturella judehatande produkter av nomenklaturans svenska skola.

 13. Klimatet har förändrats genom årtusendena och har ofta utgjort ett hot mot oss, särskilt flera års missväxt p.g.a. kyla eller extrem torka. Detta är inga fantasier, men verkliga hot.

  Massutrotning är ett reellt hot, enligt vetenskapen. https://en.wikipedia.org/wiki/Extinction_event

  Vi vet ex. att människans populationsmängd och konsumtionsnivå utrotar alltför många arter i allt för snabb takt, samt att arkeologer, biologer, jordbruksforskare och matematiker varnar oss för detta, samt att nästan inga politiker eller människor lyssnar eller gör rätt när de röstar, även om de säger och tycker saker som låter bra. I realiteten röstar nästan alla tvärt emot vetenskapen och lägger sina röster på ytliga narcissister eller korkade småpartier som inte valsamverkar mot 4% .

  Sekterister tillåts ex. bedriva massiv barnavel, t.o.m. forslas de till arktiskt högkonsumerande klimat och strösslas där med bostäder och bidrag, fastän de saknar asylskäl och fastän deras sektledares motivering är helt galen, d.v.s. att väst skall övertas genom barnvagnen. De döljer inte ens sin taktik.

  Ekonomister tillåts ex. sträva efter absurd tillväxt och det hänger inte alltid på vad de kallar sig politiskt, men på oförmågan att förstå exponentiell funktion, samt oförmågan att ha medkänsla med framtidens generationer. Det är sannolikt därför de är i maskopi med sekteristerna.

  Med ett ord: Dumgirighet. Dumgirigheten kan vara vänstervriden, högervriden eller sekteristisk. Jag har ex. mött många dumgiriga människor ur alla läger som avfärdar vetenskapliga evidens och matematiska bevis med det ogiltiga kontrollordet ”Maltusianism!” fastän Malthus BEVIS är matematiskt, d.v.s. oomkullrunkeligt.

  Tillväxt, d.v.s. ständiga fördubblingar, leder till absurda siffror i slutändan. Det är således inte alls märkligt att Tikopia tvingats ta till åtgärder mot överbefolkning, att jorden utarmas enl. Julian Cribb, eller att Påskön slutade i artutrotning, krig och svält, enligt arkeologen Jared Diamond. Biologer som studerar arters populationer kan visa i diagram vad som förmodligen kommer ske med den mänskliga populationen i framtiden om vi inte gör något.

  Och det är därför jag inte förstår hur detta klimatkäbbel kan fortgå? Är ni vetenskapliga och vill väl för framtidens generationer och tar makten, samt skapar ekologisk hållbarhet så kommer följaktligen CO2-utsläppen att sjunka automatiskt. AUTOMATISKT! Tag makten! Valsamverka nu!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here