Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen

20
1444

Denna artikel i The Guardian har vänligen översatts av en vän på Västkusten.

I artikeln hänvisas till det Öppna brevet av Greta Tunberg och andra “Face the Climate Emergency”. Öppet brev och krav till EU och världsledare från Greta Thunberg, Malala, Jane Fonda, Naomi Klein, Leonardo di Caprio, Russel Crowe och andra. Skriv på också Du!


Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.

Aktivisten säger att återhämtningsfonden på 750 miljarder euro visar att ledarna inte hanterar den globala uppvärmningen som en nödsituation.

Greta Thunberg: ” Inga nödvändiga förändringar kommer att bli verklighet så länge man inte behandlar klimatkrisen som en kris. ”

Greta Thunberg anklagar EU-politiker för att inte låtsas om klimatkrisens omfattning och hon säger att återhämtningsplanen för Covid-19 på 750 miljarder euro inte gör tillräckligt för att ta itu med frågan. Klimatkämpen menar att det åtgärdspaket som EU:s ledare enats om visade att politikerna fortfarande inte behandlar klimatförändringarna som en nödsituation.

 • “De förnekar och ignorerar fortfarande det faktum att vi står inför en klimatnödläge, och klimatkrisen har fortfarande inte en enda gång behandlats som en kris”, säger Thunberg till The Guardian. “Så länge klimatkrisen inte behandlas som en kris, kommer de nödvändiga förändringarna inte att ske.”

EU:s ledare enades om återhämtningsfonden tidigt på tisdagen och lovade att 30 procent av fonden skulle gå till klimatpolitiska åtgärder, men få detaljer gavs.

EU:s ledare lanserar “historisk” återhämtningsplan för 750 miljarder euro i Covid-19 – video

Thunberg, 17, och andra ledare för skolstrejkrörelsen runt om i Europa menar att åtgärdsprogrammet är otillräckligt.

En central figur i Tysklands skolstrejksrörelse, Luisa Neubauer, 24, sade att ungdomar blir mer och mer frustrerade på politiker.

“Vi ber våra ledare att ta hand om det mest grundläggande: vår trygghet, tryggheten för människor runt om i världen, vår säkerhet i framtiden,” sa Neubauer. ” Det är oroande när man i ett demokratiskt samhälle, ber om så viktiga saker, som verkar så uppenbara, och så inser man hur ledarna i stor utsträckning ignorerar det, eller inte anser att det är lika viktigt som andra saker.”

En annan framstående skolstrejkare, Adélaïde Charlier, 19, från Belgien, sade att politiker som hade lagt sig till med att tala om klimatåtgärder utan att följa upp dem med brådskande politiska åtgärder var värre än klimatförnekare.

“Det är farligt och felaktigt, när ledare bagatelliserar klimatkrisen, då tycker jag att dom är farligare än ledare som direkt förnekar den … för då känner vi faktiskt att vi kan lita på dem, och att vi faktiskt är på rätt väg.”

Gruppen har skrivit ett öppet brev till EU:s ledare där de kräver att de ska agera omedelbart för att undvika de värsta effekterna av klimatkrisen.

Greta Thunberg efterlyser EU-åtgärder mot klimatets “existentiella kris” i brev – video

Brevet, som undertecknats av 80.000 personer, inklusive några av världens ledande forskare, hävdar att Covid-19 pandemin har visat att de flesta ledare kan agera snabbt och beslutsamt när de anser det nödvändigt, men att samma brådska har saknats när de har svarat på klimatförändringar.

” Nu är det tydligare än någonsin att klimatkrisen aldrig en enda gång har behandlats som en kris, varken av politiker, medierna, näringslivet eller finansväsendet. Och ju längre vi fortsätter att låtsas som att vi är på en säker väg mot mindre utsläpp och att de åtgärder som krävs för att undvika en klimatkatastrof verkar i dagens system … ju mer dyrbar tid vi kommer att förlora”, står det.

I brevet hävdas att klimat- och miljökrisen endast kan hanteras genom att man tar itu med de underliggande “sociala och rasistiska orättvisor och det förtryck som är grundläggande för vår moderna värld”.

Tidigare i år presenterade EU sina förslag till gröna nya avtal (Green new deal), man menade att de syftade till att omvandla unionen från en ekonomi med höga koldioxidutsläpp till låga utsläpp utan att minska på välståndet och samtidigt förbättra människors livskvalitet. Klimatstrejkarna avfärdade EU:s mål till 2050 om nettonollutsläpp, som farligt planlös.

Thunberg, som i veckan tilldelades Portugals Gulbenkian prize för humanity
förband sig att ge 1 miljon euro (1.15miljoner dollar) till grupper som arbetar för att skydda miljön och stoppa klimatförändringarna, sade att det var upp till vanliga människor att stå upp och kräva att politikerna skulle anta utmaningen.

“Jag sätter mitt hopp till vår demokrati och till människorna”, säger hon. “Om folk blir medvetna om vad som håller på att hända, då kan vi åstadkomma vad som helst, vi kan sätta press på dem som har makten … Om vi bara bestämmer oss för att vi har fått nog då kommer allt att förändras.

20 COMMENTS

 1. Det finns ingen klimatkris att tackla! Det enda vi ska oroa oss är för att det håller på att bli kallare! Snö i Brasilien och Australien t ex tyder på att kylan är på väg helt enligt rönen från Zharkovas forskning om solens aktivitet!

  • Riktigt.
   Nils Axel Mörner sade för ett knappt år sedan att man för drygt 30 år sedan påstod att vi hade just 30 år på oss att rädda klimatet, annars skulle poolerna smälta och bl.a Maldiverna skulle dränkas.
   Facit har vi nu och även om en viss liten avsmältning av isarna skett så som det alltid har varit allt sedan istiden försvann så handlar det bara om några centimeters havsnivåhöjningar.
   Runt vårt jordklot får bönderna rekordskördar, några svältkatastrofer drabbas världen inte längre av.
   Jordklotet mår så oändligt mycket bättre nu än för just 30 år sedan.
   De tyska industrierna i ruhrområdet spyr inte längre ut svavel i atmosfären i de tal man gjorde då, som resultat behöver inte vi längre kalka sjöarna.
   Baltstaterna har nu reningsverk och Östersjön har inte längre de miljögifter havet tidigare hade.
   Ett resultat därvid är att projekt Havsörn är avslutat, arten är nu livskraftig då levande friska ungar föds.
   Skogarna kring Murmansk är nu gröna och levande, och även därifrån kommer inte miljögifter med nordanvindarna längre.
   Världen är friskare nu än vad den varit på länge.

    • Det finns ingen fakta när det gäller klimatet, endast uppskattningar.
     “For the past year, some of the most up-to-date computer models from the world’s top climate modeling groups have been “running hot” – projecting that global warming may be even more extreme than earlier thought. Data from some of the model runs has been confounding scientists because it challenges decades of consistent projections.

     As a result, there’s been a real urgency to answer this important question in climate science: Are there processes in some new models that need correcting, or is this enhanced warming a real threat?

     After months of contemplation and study after study, the picture is becoming much more clear, and providing something of a breather. Along with those studies, an unprecedented international research mission, led by NOAA and named ATOMIC, aims to provide climate science with the most sophisticated insights yet into why some models point to more warming.

     Every few years there is a new comprehensive international evaluation called the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP). In the sixth such effort, known as CMIP6 and now under way, experts are reviewing about 100 models.

     Information gleaned from this effort will act as a scientific foundation for the U.N.’s Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) next major assessment report, scheduled for release in 2021. The goal of the report – the sixth in 30 years – is to inform the international community about how much the climate has changed, and, importantly, how much change can be expected in coming decades.

     Over the past year, the CMIP6 collection of models being reviewed threw researchers an unexpected curveball: a significant number of the climate model runs showed substantially more global warming than previous model versions had projected. If accurate, the international climate goals would be nearly impossible to achieve, and there would be significantly more extreme impacts worldwide.
     But if the new, higher estimates are correct, the impacts on civilization would be catastrophic.

     At first, scientists were uncertain whether the new model runs were on to something, so the international modeling community dug in to produce multiple studies. The results are not yet conclusive, but a gradual collective sigh of relief seems to be materializing.

     “Evidence is emerging from multiple directions that the models which show the greatest warming in the CMIP6 ensemble are likely too warm,” explains Dr. Gavin Schmidt, director of NASA’s Goddard Institute for Space Studies.

     For example, a study released April 28 evaluated the past performance of the models making up the CMIP6 ensemble. The team assigned weights to each model based upon historical performance of their warming projections, weighing the poorer performing models less. By doing so, both the mean warming and the range of warming scenarios in the CMIP6 ensemble decreased, meaning the warmest models were the ones with weaker historical performance. This result supports a finding that a subset of the models are too warm.

     On the whole, however, these unprecedented research efforts to troubleshoot discrepancies in the latest models have already borne critical fruit. They are providing scientists with more insights, illustrating the crucial value of the scientific method, lending credibility to the capability of climate models, and helping build more confidence within the climate science community.
     https://www.yaleclimateconnections.org/2020/07/some-new-climate-models-are-projecting-extreme-warming-are-they-correct/

     CMIP6: the next generation of climate models explained
     Climate models are constantly being updated, as different modelling groups around the world incorporate higher spatial resolution, new physical processes and biogeochemical cycles. These modelling groups coordinate their updates around the schedule of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) assessment reports, releasing a set of model results – known as “runs” – in the lead-up to each one.

     These coordinated efforts are part of the Coupled Model Intercomparison Projects (CMIP). The 2013 IPCC fifth assessment report (AR5) featured climate models from CMIP5, while the upcoming 2021 IPCC sixth assessment report (AR6) will feature new state-of-the-art CMIP6 models.

     CMIP6 will consist of the “runs” from around 100 distinct climate models being produced across 49 different modelling groups. The effort is already a year behind schedule, and it appears increasingly unlikely that all the CMIP6 models will be available in time for inclusion in the AR6.
     https://www.carbonbrief.org/cmip6-the-next-generation-of-climate-models-explained

     • Det finns en hel del fakta, som värden på koldioxidnivåer, temperaturändringar över tid, omfattningen av avsmältning mm. EN grund för ICPP:s arbete.

    • Forskarna J. K. Hillier och A. B. Watts beräknade 2007 att Jorden totalt har 3,5 miljoner vulkaner under vatten. Av dem är enligt forskaren Rodey Batiza runt 140.000 aktiva och släpper årligen ut ca 120 gigaton (miljarder ton) kol i atmosfären. Det motsvarar 440 miljarder ton koldioxid.
     Det är den överlägset största CO2-källan i det årliga utbytet av ca 220 gigaton kol (drygt 800 miljarder ton koldioxid) mellan hav, atmosfär, mark och växtlighet. I ljuset av detta så är “kampen” mot CO2 att jämställas med att fäktas med väderkvarnar och bara till för att politikerna i CO2 hittat en skattebas! Kanske skulle man i rättvisans namn via FN skicka en saftig räkning till alla länder med vulkaner så att de gör något åt saken haha,,,

 2. Greta Thunberg är redan mångmiljonär, sydeuropa är redan avindustrialiserat, Tyskland sätter sin energiförsörjning på spel och svenska låga elpriser ett minne blott. Vad kan gå fel?

  Migrationen.

  • “… svenska låga elpriser ett minne blott.”

   Tror du? Jag ser inga tecken på höga elpriser.
   Fråga en mindre enskild vattenkraftägare vad han (nästan alltid en han) får för den producerade elkraften kan jag lova det inte blir något glädjeskutt.
   Elpriserna var ganska höga när elkraften kom i början av förra seklet men massproduktionen har gjort att priset sjunkit som en sten. Senast är vindkraftutbyggnaden som kraftigt sänkt elpriset.
   Istället är det så att de mindre och småskaliga produktionsenheter sedan några decennier måste smörjas med subventioner för att överleva.
   Alternativet är att det blir outnyttjat och det vill inte staten och politikerna.

   Sedan undrar jag om du inte kan se något positivt med att komma ifrån beroendet av kärnkraften och istället försöka bygga ett energisystem som är bättre för livet på jorden?

   De mindre och småskaliga vattenkraftverken i Sverige gick döden till mötes p.g.a. expansionen av kärnkraften främst på 1970-talet. De blev då plötsligt inte lönande och många vattenkraftstationer började förfalla. Men det fick en motreaktion i samband med kärnkraftomröstningen 1980 då det började ställas krav om säkrare och mer naturvänliga energikällor.
   Det var ur den folkliga rörelsen som subventionssystemet startade men som likt skatter förändrats över tiden.

   Sedan är det också en stor kostnad för överföringen av elkraften men det har inte så väldigt stor betydelse för produktionssättet.
   Hur än elkraften produceras så måste den ändå distribueras om den på något sätt ska produceras centralt vilket är ett krav om det ska göras på ett någorlunda rationellt sätt.
   Men även där sker förändringar. Höj din blick och titta på hustaken så ska du upptäcka att solfångaranläggningar växer fram här och där. Både i stadsmiljö och i livet på landet.

   De alternativa energikällorna har framtiden för sig.
   Den folkligt baserade kärnkraftomröstningen 1980 var själva startskottet.
   “Kapitalisterna” stod då för Linje 1 men om du ser lite tillbaka kommer du upptäcka att den linjen blev till den stora förloraren.

 3. Greta Thunberg har alldeles rätt. Våra politiker vågar inte vidta nödvändiga åtgärder, för då kanske de inte blir omvalda. Statsrådslönerna är tydligen värda ett havererat klimat.
  Coronakrisen nu visar att världen kan minska resandet utan större bekymmer.

 4. Greta blir allt klokare och överheten kan inte köpa henne. Hon fattar att om det skall bli någon förändring så måste den komma underifrån. Invändningarna mot henne blir också stadigt allt sämre, vilket inte minst ett par av kommentarerna här visar.

  • …överheten kan inte köpa henne.
   Någon länk till ditt påstående?
   Överheten har aldrig tänkt eller ens försökt “köpa” GT, den struntar fullständigt i henne.

   GT kan utnyttja sina gedigna skådespelartalanger (sin farfar, far och moder var/ÄR i yrket) där dom hör hemma, inte i FN, mm.

   • M
    Överheten har satsat hårt på att köpa Greta. Varenda politiker har öppnat dörren för henne och alla säger dom hur bra hon är och betygar sitt eget engagemang i klimatfrågan. Hittills har hon inte fallit för deras bedrägerier, utan tvärtom genomskådat dom grundligt.

    Någon länk? Tja, har du kollat på TV eller läst någon tidning dom senaste två åren?

 5. Thunberg har potential, eftersom hon har KARAKTÄR, till skillnad från dagens politikeradel, och det är det viktigaste för en vetenskapskvinna, inte intellektet i sig, åldern, könet, rasen, eller vad hon tror just nu.

  Det är bra om hon har tjänat pengar också. Grattis till Thunberg i så fall. Jag har själv tjänat dåligt med pengar sedan globalismens icke-ekologiska frihandel började, men eftersom jag har levt sparsamt har jag nog levt relativt ekologiskt hållbart jämfört med många andra, tror jag.

  Thunberg kan om hon lever ekologiskt och sparsamt åstadkomma mycket med sin goda karaktär och sina pengar. Hon skulle ex. kunna ändra uppfattning i klimatfrågan, som så många andra vetenskapsmän har gjort. Detta är vetenskapligt, eftersom vetenskapen INTE är en sekt med fast tro, men bygger på öppenhet och skepticism. Vad hon kommer tro i framtiden är s.a.s. inte skrivet i sten. Studiet av psykologi, filosofi och vetenskapsteori skulle ex. leda till helt andra slutsatser.

  Det finns f.ö. bara ett parti som i realiteten kommer kunna skapa återhämtning och stoppa CO2-utsläppen i dagsläget, eftersom det är det enda partiet som vill stoppa den absurda mänskliga tillväxten som leder till ökade NOx, SOx och CO2-utsläpp, samt även till artutrotningen, som tycks gå hand i hand med denna.

  Jag talar om det parti som fokuserar på mänsklig nedväxt till ekologiskt hållbar balans med naturen. Tyvärr vet jag inte något annat konsekvent parti i landet som är på den vetenskapliga linjen, mer än det som jag medverkar i. Därför förväntar jag mig att Thunberg och hennes kamrater går med alldeles strax … OM karaktären inte enbart är spelad åt globalkapitalet förstås, vilket givetvis skulle kunna vara fallet. I så fall har hon lurat mig duktigt, men det väljer jag inte att tro. Hon skall ha sin chans INNAN jag ev. väljer att bli besviken på henne.

  Thunberg blir nämligen snart 18 och får då bli riksdagskandidat. Håller hon inte helt med Vetenskapliga partiet så ser jag fram emot ett nytt parti som valsamverkar med oss. Där vill jag även se äkta gröna, äkta socialister med karaktär som går med i denna samverkan under tilltalande namn!

  Vad gäller klimathotet så är det, helt evident, ingen bluff. Klimatet har förändrats på planeten. Jag vet ingen som motsäger detta, utom kanske vissa sekter?

  Det stora hotet utgörs i min mening av plötslig nedkylning, när jag tittar på diagrammen, men visst kan jag ha fel. Uppvärmning är helt klart ett möjligt scenario. Vad vi vet om klimat är att vi inget vet om framtida klimat, eftersom alltför många faktorer är okända. När supervulkanutbrott, supernovor och stora asteroidnedslag inträffar vet vi givetvis inte.

  Men oavsett vad vi tror om uppvärmning eller avkylning så är det faktiskt ingen anledning till käbbel. Vi kan enas i att vi snabbt bör gå ur EU samt att höja BEREDSKAPEN mot både uppvärmning och nedkylning och många andra evidenta hot, samt nedväxa sådant som hotar förstöra beredskapen. Ex. kan vi verka för nationell demokrati, hederligare politiker med bättre karaktär, ökad jämlikhet, fred, familjeplanering, sekularism och enhet i samhället.

  • Martin
   “Hon skulle ex. kunna ändra uppfattning i klimatfrågan” Tanken att hon har rätt verkar betydligt mer plausibel. Din läsning av diagrammen är inget särskilt tungt argument för motsatsen.

   Hur hade du tänkt att vi skulle agera för att höja beredskapen mot både nerkylning och uppvärmning?

 6. “Greta Thunberg anklagar EU-politiker för att inte låtsas om klimatkrisens omfattning och hon säger att återhämtningsplanen för Covid-19 på 750 miljarder euro inte gör tillräckligt för att ta itu med frågan”.

  Ska inte GT hålla sig till FAKTA och sluta prata i nattmössan?? Det blev aldrig några 750 miljarder, utan bara 390 miljarder , lite drygt hälften, efter hårda förhandlingar!!

 7. Lån till avindustrialiserade länder är ofrivilliga gåvor. Greta säger så mycket, ingenting av det har hon kommit på själv. Låt tyskarna trycka euro, blanda inte in svenska skattebetalare.

  • Vilka länder är avindustraliserade? USA och andra västländer?

   Jag har läst Gretas bok. Hur tror du dig veta om att hon inte kommit på något själv. Själv då? Hur drar du gräns mellan kommit på själv och influenser av det man hört eller läst?

   Tyskland har haft enorma ekonomiska fördelar av euron. Läs gärna Tyskland har tjänat mycket på euron medan Italien och Frankrike har tappat enormt enligt en aktuell studie från den tyska tankesmedjan Centrum för europeisk politik (Centrum für europäische Politik) i Frankfurt.

  • Deutz
   “kommit på själv”! So what. Det viktiga är väl vad hon säger. Har du kommit på själv att Greta inte har kommit på det hon säger själv?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here