Inskränker USA:s krav på Tysklands oberoende?

11
1495
Bild:DW.

Den här artikeln har jag fått av läsaren ”Ivan”. Innehållet verkar mycket möjligt.
här. Men nyligen publicerade vi en annan artikel med en mycket annorlunds bedömning – den andades tysk självständighet. Tyskland och USA kommer aldrig att bli vänner igen.
Vem har eller får rätt? Endast framtiden kan utvisa det.


USA:s krav på Tyskland inskränker Tysklands oberoende?

Det amerikansk-tyska uttalandet om Nord Stream 2-avtalen är faktiskt en lista över Tysklands åtaganden. Tyska utrikesministeriet utfärdade ett uttalande om affären med USA om ”Nord Stream – 2”.

Även om under Tysklands förbundskansler i Washington i slutet av förra veckan erkände Angela Merkel och Joe Biden förekomsten av meningsskiljaktigheter mellan Förbundsrepubliken Tyskland och USA om gasledningen Nord Stream 2 (SP-2), mellan de två länderna angående detta projekt … På eftermiddagen den 21 juli tillkännagav USA: s statssekreterare för politiska frågor Victoria Nuland att ett avtal med Tyskland om projektet skulle meddelas inom några timmar.

Faktum är att ett dokument snart publicerades på webbplatsen för det tyska utrikesministeriet med titeln ”Ett gemensamt uttalande från USA och Tyskland till stöd för Ukraina, europeisk energisäkerhet och våra klimatmål.” Trots uttalandets tyska språk finns det ett starkt intryck av att det skrevs fullständigt i Washington. Dokumentet är faktiskt en lista över Tysklands skyldigheter och upprätthålls i den anda som USA: s utrikesdepartement känner till – ständiga hot om sanktioner mot Ryssland. Tydligen är detta Berlins betalning för Washingtons löfte att vägra att motsätta sig färdigställandet och idrifttagningen av Nord Stream 2-gasledningen.
Så vad har Tyskland åtagit sig att göra? Först ska du arbeta med USA i en nyskapad högnivådialog för att se till att ”USA och EU har lämpliga verktyg och mekanismer för att svara på rysk aggression och ryska destruktiva aktiviteter, inklusive ryska försök att utnyttja energi. Som vapen. ”

Om Ryssland försöker använda energi som vapen eller vidtar ytterligare aggressiva åtgärder mot Ukraina kommer Tyskland att agera på nationell nivå och uppmana Europeiska unionen att vidta effektiva åtgärder, inklusive sanktioner, för att begränsa Rysslands potential för export till Europa inom energin sektor, inklusive gas, eller vidta effektiva åtgärder inom andra ekonomiskt viktiga områden, ”står det i dokumentet. Det vill säga, vi pratar inte längre bara om ”switch” på SP-2, utan om försök att begränsa exporten av alla ryska energiresurser, och inte bara till Tyskland utan till EU som helhet.
För det andra har Tyskland åtagit sig att använda alla tillgängliga inflytande för att göra det möjligt att förlänga avtalet med Ryssland om transitering av gas genom Ukraina i upp till tio år och att utse en särskild representant för detta ändamål. Det noteras att förhandlingar om denna fråga bör inledas så snart som möjligt men senast den 1 september 2021.
” Förenta staterna är helt engagerade i att stödja dessa ansträngningar ”, säger uttalandet.

Biden och Putin. shutterstock_1876506697

För det tredje har Tyskland åtagit sig att upprätta och förvalta en grön fond för Ukraina för att främja energireform, energieffektivitet och energisäkerhet i Ukraina. Även om det i uttalandet sägs att Tyskland och USA kommer att stödja investeringar i den gröna fonden på minst 1 miljard dollar, inklusive från tredje part som den privata sektorn, har endast den tyska sidan tagit på sig specifika ekonomiska skyldigheter. Tyskland kommer omedelbart att investera minst 175 miljoner dollar i bidrag till fonden och kommer att arbeta för att öka sina bidrag de kommande åren, säger uttalandet.
Dessutom kommer Tyskland att fortsätta att främja bilaterala energiprojekt med Ukraina, särskilt inom områdena förnybar energi och energieffektivitet, och stöd för avveckling av kol. Detta inkluderar också utnämningen av en särskild sändebud med särskilda medel på 70 miljoner dollar. Tyskland är också redo att lansera ett motståndspaket för Ukraina som kommer att stödja landets energitrygghet. Dessa inkluderar ansträngningar för att säkra och förbättra förmågan att vända gas ”i syfte att till fullo skydda Ukraina från potentiella framtida försök från Ryssland att minska gasleveranser till landet.”
Det ökända ”Tredje energipaketet”

Men kanske Tysklands viktigaste skyldighet är att följa bestämmelserna i Europeiska unionens tredje energipaket inom ramen för SP-2. ”Tyskland betonar att det kommer att följa både bokstaven och andan i det tredje energipaketet i förhållande till Nord Stream 2, som ligger under Förbundsrepubliken Tysklands jurisdiktion, för att säkerställa separering och tillgång från tredje part,” det står i dokumentet.

EU:s ”tredje energipaket” tillhandahåller för det första obligatorisk åtskillnad mellan energiföretagens produktionstillgångar från transport och överföring av transportinfrastruktur till oberoende operatörer, och för det andra reservering av upp till hälften av rörledningskapaciteten för pumpning av energi. oberoende företags resurser. När det appliceras på SP-2 kan detta leda till att en av grenarna i gasledningen förblir tom.
Och detta är inte något hypotetiskt hot. Den 15 juli 2021 begränsade EU-domstolen slutligen användningen av den tyska OPAL-gasledningen av Gazprom, den förlängning som gjordes på land av Nord Stream 1. Fram till 2016 hade Gazprom enligt kraven i det tredje energipaketet rätt att använda OPAL endast 50%. År 2016 tillät EU-kommissionen det ryska företaget att använda OPAL med 80-90% på lång sikt, och under vissa förhållanden, vid korttidsbehov, med 100%.

I september 2019 upphävde dock EU-domstolen om påståendet från det polska olje- och gasproblemet PGNiG Europeiska kommissionens beslut och ansåg att det antogs ”i strid med den grundläggande principen om solidaritet inom energisektorn.” I december samma år överklagade Tyskland detta domstolsbeslut, som slutligen avvisades förra veckan. ”Lagenligheten av alla åtgärder från EU-institutioner som faller inom ramen för dess energipolitik bör bedömas mot bakgrund av principen om energisolidaritet”, fastslog EU-domstolen.
Ledare för Ryssland och Tyskland väntar på att byggandet av SP-2 snart ska slutföras

På kvällen den 21 juli, på initiativ av den tyska sidan, ägde ett telefonsamtal rum mellan den tyska förbundskanslern Angela Merkel och Rysslands president Vladimir Putin. Enligt Kremls presstjänst är ledarna för de två länderna nöjda med den närmande färdigställandet av Nord Stream 2-gasledningen.

Rysslands president noterade det tyska partiets ständiga engagemang för genomförandet av detta projekt, som uteslutande är av kommersiell karaktär och syftar till att stärka Tysklands och Europeiska unionens energisäkerhet. Angela Merkel informerade i sin tur om resultatet av diskussionen om situationen kring gasledningen under de senaste samtalen med USA: s president Joe Biden i Washington. Som ett separat ämne berörde Putin och Merkel möjligheten att utvidga avtalet mellan Gazprom och Naftogaz i Ukraina om transport av gas genom ukrainskt territorium efter 2024.

När man utbytte åsikter om den interna ukrainska krisen, bland annat i samband med resultatet av Angela Merkels möte med Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Berlin den 12 juli, uppmärksammade den ryska presidenten särskilt den öppet diskriminerande lagen ”Om urbefolkningen i Ukraina” antogs av Verkhovna Rada. Behovet av strikt genomförande av myndigheterna i Kiev av Minskavtalen om Donbass betonades också. Tysklands åtagande att ”öka sina ansträngningar inom ramen för Normandie-formatet för att säkerställa genomförandet av Minsk-avtalen” registreras förresten också i det ovan nämnda tysk-amerikanska uttalandet.

USA fortsätter att hota projektet med sanktioner
Eftersom texten till avtalen mellan Tyskland och USA ännu inte har publicerats kan amerikanska löften endast bedömas på grundval av publikationer från ett antal medier – Reuters och Bloomberg, Wall Street Journal och Politico. De, med hänvisning till namnlösa tjänstemän och diplomater, rapporterade att USA lovade att inte införa sanktioner mot operatören av SP-2 (Nord Stream 2 AG) och dess ledning – men behöll samtidigt rätten att införa riktade sanktioner mot projektdeltagarna.

Detta bekräftades också av det amerikanska utrikesministeriet. Den 21 juli sade chefen för utrikesdepartementets presstjänst, Ned Price, att utrikesdepartementet i augusti i en rapport till kongressen skulle föreslå sanktionsaktiviteter mot juridiska personer i samband med att motverka Nord Stream 2. Samtidigt kommer USA inte att förutse sina restriktiva åtgärder inom ramen för att motverka projektet, sade representanten för utrikesdepartementet. ”Vi valde att inte ge Ryssland en färdplan i den meningen att de inte skulle förstå hur vi skulle undvika våra avsikter”, sa han.

Dessutom noterade diplomaten att USA tog hänsyn till Ukrainas och Polens oro och åsikter angående de möjliga konsekvenserna av lanseringen av Nord Stream 2. ”Som en del av denna process har vi och våra tyska partners haft nära samråd med Ukraina och Polen, liksom med andra länder som kan påverkas av detta projekt,” sa han.
Ukrainas reaktion är långt ifrån tillräcklig.

På kvällen rapporterade den amerikanska publikationen Politico, med hänvisning till fyra källor nära de amerikansk-tyska samtalen om Nord Stream 2, att USA: s president Joe Bidens regering insisterat bad myndigheterna i Kiev att hålla tyst om deras oenighet med avtalen mellan Washington och Berlin.
Trots detta utfärdade Ukrainas och Polens utrikesministrar Dmitry Kuleba och Zbigniew Rau på kvällen den 21 juli ett gemensamt uttalande om att Kiev och Warszawa tillsammans med deras allierade och partners skulle arbeta för att motsätta sig lanseringen av Nord Stream 2. De anser att de åtgärder som anges i det amerikansk-tyska dokumentet inte kan anses vara tillräckliga för att effektivt minimera hoten från gasledningen. ”Vi uppmanar Förenta staterna och Tyskland att på ett adekvat sätt ta itu med säkerhetskrisen i vår region, där Ryssland är den enda mottagaren,” säger uttalandet.

Dessutom inledde det ukrainska utrikesministeriet formella samråd med EU och Tyskland om SP-2, som enligt Kiev ”hotar Ukrainas säkerhet och bryter mot principerna för diversifiering av EU: s energiunion.” Som Kuleba sa närmare midnatt den 21 juli skickades motsvarande anteckningar till Bryssel och Berlin. Varför det var omöjligt att vänta till morgon med detta, utarbetade inte ministern.

Föregående artikelNatopropaganda i Sveriges Radio
Nästa artikelGreta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Ukraina är upprörd över affären mellan Tyskland och USA om ”Nord Stream-2” och hotar att hämnas på Ryssland.
  En våldsam reaktion i Ukraina utlöstes av nyheterna om en affär som Tyskland och USA hade slutit om Nord Stream 2-gasledningen. Enligt avtalen kommer gasledningen att slutföras och USA kommer inte att vidta sanktioner mot detta projekt.
  Samtidigt förutses att Tyskland kommer att behöva ge Ukraina ekonomiskt stöd, vars belopp kan uppgå till 200 miljoner euro, samt aktivt främja undertecknandet av ett nytt avtal för transitering av rysk gas genom Ukraina istället. av avtalet, som löper ut 2024.
  I denna situation är USA:s och Ukrainas nederlag uppenbart och utan tvekan. Huvudkärnan i avtalet är att Nord Stream 2 kommer att slutföras och tas i drift (enligt tillgänglig information kan arbetet vara klart i augusti). Allt annat är text, inklusive Tysklands obefogade ”åtaganden” att tillhandahålla ekonomiskt stöd till Ukraina, och ännu mer löjliga krav på att tvinga Ryssland att underteckna ett nytt transitavtal med Ukraina.

  Nyheten om affären mellan USA och Tyskland utlöste en våldsam reaktion i Ukraina och rasade några av landets högsta tjänstemän. Så tillkännagav chefen för den ukrainska utrikespolitiska avdelningen Dmitry Kuleba Kievs beredskap att fortsätta kriget mot Nord Stream-2. Med svårighet att hålla tillbaka sin ilska noterade utrikesministerns chef att detta inte är slutet på berättelsen, och att Ukraina säkert kommer att hämnas på Ryssland för Nord Stream 2. Kuleba betonade också att Ukraina avser att ställa ett antal frågor till sina västerländska partners angående slutförandet av byggandet av denna gasledning.

  De ukrainska myndigheternas skarpa missnöje är förståelig. Efter i-drifttagningen av Nord Stream 2 kommer Ryssland inte att ha någon anledning att fortsätta transiteringen av sin gas genom Ukrainas territorium.
  Detta innebär att den ukrainska budgeten kommer att förlora enorma intäkter för denna transitering, och för gastransportsystemet i Ukraina kommer att förbli i avsaknad av operation, snabbt kommer att förfalla.

  Det bör erkännas att Europeiska unionen och USA faktiskt svek Ukraina. Amerikanerna har inga argument och möjligheter att stoppa byggandet av Nord Stream 2, och Europeiska unionen, ledd av Tyskland, styrs av rent praktiska mål och anser inte att det är lämpligt att överge projektet, vilket är fördelaktigt för alla dess parter.
  https://www.autoparus.by/publication-new/writer/292

  • ”Ryssland inte att ha någon anledning att fortsätta transiteringen av sin gas genom Ukrainas territorium.” Inte heller kommer varken Tyskland eller Ryssland att ha någon anledning till att böja sig för Ukrainas krav på nästan tre gånger betalt av marknadsvärdet för att transitera gasen. Nu får Ukraina konkurrera på marknadsvillkor med priset. Systemet i Ukraina är mycket föråldrat och det finns ett flertal delar, de äldsta från 1912. Andra delar byggdes 1928 och 1937 eller av Sovjet 1940–1960. Det är alltså ett synnerligen tekniskt föråldrat, nedkört och därmed dyrt och otillförlitligt system att driva och underhålla. Ukraina är knappast vad man kan kalla ett tekniskt avancerat land, och troligtvis kommer allt att med tiden falla i bitar och bli obrukbart, något som knappas har undgått Tyskland.

   • Året då USA köpte Ukraina.
    Washington köpte Ukraina dyrt, länge och i delar. När slutligen, 2014, Ukraina blev amerikansk egendom, insåg Vita huset snabbt med skräck att flera amerikanska förvaltningar i rad investerade enorma summor pengar i absolut onödiga varor. Först verkade det för USA att Ryssland verkligen skulle visa intresse för Ukraina. Anledningarna låg på ytan: lång delad historia; personliga och familjeband; vikten av industriellt samarbete och ukrainsk transitering för den ryska ekonomin, lösning av Krimproblemet (med Ukrainas försvinnande försvann också den som sökte till halvön).
    USA hoppades kunna sälja Ukraina till Ryssland i utbyte mot en fri hand i Syrien och Mellanöstern. Amerikaner skulle inte vara amerikaner om de inte visste hur man tjänar pengar även på potentiellt olönsamma transaktioner. Men i det här fallet blev Amerika besviken. Moskva har inte visat något intresse för onödiga varor.
    År 2016 upphörde Ukraina att spela en viktig roll i amerikanska initiativ i rysk riktning. Det hölls i ett säljbart skick, men de förstod att det var nödvändigt att leta efter en ny köpare.
    Som ett resultat tvingades Biden-administrationen inse att tyskarna är fast beslutna att slutföra SP-2 till varje pris, Washington låtsades vara så bekymrad över Ukrainas öde efter lanseringen av SP -2 att man tappade aptiten. Förhandlingar om detta ämne med Tyskland har faktiskt blivit en förutsättning för normaliseringen av relationerna.
    Vanligtvis gör Washington aldrig preliminära eftergifter och kräver aktivt dem från en förhandlingspartner. Här var dock amerikanerna plötsligt väldigt konstruktiva. Grunden för denna konstruktivitet avslöjades dock snabbt: Washington fick Berlin att gå med på en överenskommelse om SP-2 i Ukrainas intresse.
    Men så snart avtalets format blev känt visade det sig att ingen garanterar Ukraina någonting och inte planerar att kompensera. Det är därför Ukraina kämpar så uppriktigt mot ”SP-2”. Men ingen lovade att tvinga Moskva till ett icke-marknadsavtal, och i Ukraina förstod de omedelbart detta och började tjuta om svek.
    Ukraina förråddes inte utan såldes. Dessutom sålde Biden dem inte till Putin, som hans inhemska politiska motståndare hävdar.
    Biden dödade flera flugor i en smäll. Först demonstrerade han för sin stödgrupp i USA hur effektivt han kämpar på miljöfronten och introducerar ”grön” energi även i ett hål så långt från modern civilisation och högteknologi som Ukraina.
    För det andra kan tyskarna, som har kämpat med kärnkraftverk och koleldade kraftverk under lång tid, tillämpa sin erfarenhet i Ukraina, samtidigt som de behärskar en miljard dollar. Vi måste naturligtvis dela lite med de infödda, men detta är inte grundläggande. Men frågan kommer att tas bort med ett halvt dussin kärnkraftsenheter – potentiella Tjernobyler, som ligger i de lekfulla ukrainska tassarna.
    För det tredje, eftersom Ukraina efter detta ”stöd” och ”reformer” oundvikligen kommer att möta en kronisk brist på el, kommer EU inte bara att kunna förse det med ”omvänd gas” utan också sälja el.
    För det fjärde har USA äntligen avstått från den ukrainska resväskan utan handtag och har framgångsrikt sålt den till Tyskland. Låt nu Merkels efterträdare fundera på hur man kan sälja Ukraina till Ryssland åtminstone med en tilläggsavgift.
    https://ukraina.ru/opinion/20210723/1031902943.html

    • Jag tvivlar å det starkaste att Förenta staterna skulle både vilja och kunna bedriva någon slags byteshandel med Ukraina som insats. Tvärtom.

     Ukraina är för att använda det brittiska imperiets språk ”Juvelen i kronan” (då om Indien).

     Amerikanarnas intresse för Syrien och Irak idag är både fullbordat och närmast fullt av ointresse. Länderna är -som alltid vid oväntat amerikanskt besök- i ruiner både fysiskt, politiskt, ekonomiskt och socialt.

     Ukraina däremot gör man sig inte av med frivilligt. Landet är princip en 51:a delstat med högsta vasallstatus, med en mycket bekväm följsam politisk elit och självklart oreformerad kaosekonomi, då man kan skicka in internationella valutafondens och världsbankens begravningsentreprenörer som rådgivare: vår berömda ekonomiprofessor Anders Åslund är ju redan på plats i Kiev för amerikansk pyromantjänst (som vid tjänst hos Jeltsin på 1990-talet då Ryssland skulle hjälpas, att det helt enkelt var utmärkt att ryska män som inte stod ut med liberalismens förnedring söp ihjäl sig).

     Det finns ett hot mot det ukrainska sönderfallet: och det är den ukrainska befolkningen själv. Om vid kommande politiska val väljs antingen en ny president(igen!) och nya kritiska partier (om det tillåts!) som kritiskt river upp kaoset som varit sedan år 2004, det kan bli Ukrainas räddning -en sista chans.

     Får man dock amerikanska militära installationer och rentav bilaterala baser i Ukraina utanför Natos ramar (vi skall aldrig upphöra att förvånas, om de av Europa nekas inträde i Nato) blir de i det närmaste omöjliga att bli av med. Bara vietnameserna har som bekant blivit av med långvariga amerikanska militärbaser i vår tid.

     Hur Ukraina skall räddas ut ur den amerikanska kaoslabyrinten vid liv är en fråga för gamla grekiska antika författare.

     Ukraina ingår i den amerikanska geopolitiska kaoszonen som skall användas för att försvaga och lamslå en euroasiatisk integration. Det kan amerikanska Förenta staterna nämligen aldrig acceptera.

     Europa och Asien är nämligen de amerikanska Förenta staternas fiender, hur svårt ledarsidornas liberala pseudointellektuella påstår något annat.

     Det är det som är det ukrainska folkets tragedi.
     Med sådana vänner behöver nämligen inte Ukraina några fiender.

 2. Man ska minnas att redan Sovjetunionen på sin tid från 1970- och 1980-talen levererade naturgas som fullständigt punktlig och trogen part av dessa leveransavtal till länder i Västeuropa.

  Det vi ser är delvis också en amerikansk kapitulation inför fullbordat faktum. Två självständiga stater har byggt ett projekt som de stått för enligt avtal och Washington kan inte göra någonting åt detta faktum.

  Det är en första liten men ack så viktig geopolitisk seger för Europa och självständig europeisk politik.

  Washingtons trogna slokörade Doakörer i Polen och Baltikum är inte glada; men dessa länder är främst amerikaniserade, inte europeiserade.

  Så ett litet men bestämt geopolitiskt steg framåt för Europa och de länder i västra Kontinentaleuropa som ingår i gasleveransprojektet, trots allt.

  Washingtons kommandon börjar eka tomt i den europeiska kenneln av följsamma underhuggare i koppel.

  • Vad polacker och balter tycker har aldrig varit relevant för historiens gång. Och så även nu. Tillsammans med Ukraina utgör dessa länder de irrelevanta trions gäng.

  • Johan, det är makteliten i Polen och Baltikum som är amerikaniserade inte befolkningen det får vi inte glömma! I stort sett samma som i Sverige där makthavare sålt ut landet till USA och blivit en trogen vasall trots att en majoritet av svenska folket är mot Nato och utländsk dominans! Och så ser det väl ut i de flesta EU-länder där korrumperade politiker befrämjar USA:s utrikespolitik utan en tillstymmelse till eftertanke och konsekvensanalys. Vi får väl se hur länge dessa korrumperade regimer i de olika länderna i EU kan sitta kvar innan folken rensar ut skojarna men då måste folk börja skaffa sig mer information om vad som händer själva och inte lita på fulmedia som styrs av USA.

 3. Det ställdes detta år i de regelbundna utrikespolitiska opinionsmätningarna om vad olika befolkningar tycker om andra länder; för det ”gamla Europa” ansåg de flesta länders befolkning att de amerikanska Förenta staterna var inte bara det största hotet mot freden utan på siffror kring 90-95% av befolkningarna var också helt EMOT att stödja amerikanerna om de blev inblandat i eller startade ett krig och bad om hjälp bilateralt eller inom Nato. Det finns idag inget stöd i det ”gamla EU” för att låta amerikansk politik fortsätta härja runt och skapa fientligheter.

  Idag finns ju inofficiellt åsikten att EU måste se noga upp med att ta in nya alltför pro-amerikanska nya unionsmedlemmar som kommer att ställa till lika mycket bekymmer som t.ex. Polen och Ungern som nu öppet häcklar de europeiska rättstraktaten och bryter mot EU-domstolens utslag helt öppet.

  Vad få knappast minns idag var att istort sett de europeiska länder som slöt upp bakom det olagliga amerikansk-engelska angreppskriget mot Irak 2003 var de nya amerikanska satellitstaterna som Georgien, Ukraina, Polen och Rumänien om jag minns rätt.

  Det visar tyvärr att dessa nya EU-stater är mer lojala mot Washington än mot de europeiska idealen.

  Vi har alltså en trojansk häst med amerikanska anti-europeiska åtgärder för att kunna splittra Europa inifrån, och en sådan kontinent inte bara lever farligt – den är inte fri eller självständig heller.

  Jag tycker de tyska Kristdemokraterna -mot alla odds- i dessa år visat ett fantastiskt mod och kurage att ro i hamn Nordstream-2 mot hot och utpressning från Washington.

  Med rysk gas fick vi yankeen nedslagen på knä.

  Europa börjar äntligen visa självständig styrka!
  VAR STOLT DESSA DAGAR ÖVER ETT NU ÄNNU LITE MER FRIARE EUROPA!!

  • ”Europa börjar äntligen visa självständig styrka”, sant, och vi måste försäkra oss om att den utvecklingen fortsätter, inte bara i Europa utan i hela världen. Vi måste bringa USA diktaturen på knä innan Tredje Riket får en efterföljare.

   • Det har nog tyvärr redan inträffat. När amerikanska CIA iscensatte kuppen i Indonesien som avsatte nationalhjälten Sukarno och till makten förde militären Suharto, med säkert mellan två och fyra miljoner slaktade(!!) civila åren 1965-1966, kallades det vårt århundrades andra allvarligaste brott, efter Förintelsen i Europa.

    • Även Nazityskland är historia. Låt oss se till att även detta förpassa permanent till historien och inte återigen tillåts att upprepas.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here