Klimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat?

146
5148
Bild Pixabay.

I serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel, väl medveten om att alla läsare inte instämmer.

Sveriges Radio rapporterade i nyhetssändningarna 28 juli ”Efter sommarens kraftiga oväder med allt från enorma skogsbränder i USA till massiva översvämningar i Tyskland och Belgien, varnar en internationell grupp av forskare att jorden redan nu närmar sig ”oåterkalleliga klimateffekter” för bland annat världens tropiska korallrev, regnskogarna i Amazonas och sommarisen på Arktis.’
Johan Rockström, professor i jordsystemsvetenskap vid universitetet i Potsdam är en av författarna bakom artikeln i Bioscience.
”Årtiondet mellan 2020 och 2030 är inget mindre än ett avgörande årtionde för mänsklighetens framtid på jorden”, säger han. Jorden närmar sig oåterkalleliga klimateffekter. Nyligen publicerade jag denna Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen

Jag hittar inget i DN, men SvD och Expressen skriver om detta. Nedan uppgifter i siten Live Science och liknande uppgifter i The Guardian”>. Avslutar med en kommentar.


Mänsklig aktivitet kan driva klimatet bortom en ”tipping point”, föreslår en ny rapport.
Nästan 14 000 forskare har undertecknat en ny klimatrapport och varnar för att ”stort lidande” (”untold suffering”) väntar på mänskligheten om vi inte genast.

Det nya dokumentet, som publicerades 28 juli i tidskriften BioScience är skrivet under ledning av forskare från Oregon State University, utvärderade klimatläget på jorden baserat på 31 variabler – inklusive växthusgasutsläpp, förändringar av yttemperaturen, förlust av glacialis, Amazonas regnskog, plus olika faktorer som global bruttonationalprodukt (BNP) och subventioner från fossila bränslen.

Det är inte förvånande att författarna till den nya rapporten finner att jordens vitalitet bara har försämrats under de senaste två åren, då 18 av rapportens 31 kategorier visar höga eller låga rekordnivåer, skrev författarna. Utsläppen av växthusgaser är på en högsta nivå, medan glaciärers tjocklek är på den lägsta punkten under 71 års rapportering. Världen är rikare än den någonsin varit (mätt med global BNP), medan himlen är mer förorenad än någonsin (mätt med koldioxid-, metan- och kväveoxidkoncentrationer i atmosfären).

Relaterat i artikeln: 10 tecken på att jordens klimat förstörs. Här nämns rekordhöga koldioxidnivåer, att permafrosten i Arktis håller på att smälta, att hälften av isen på Grönland har smälts bort ”A staggering 217 billion tons (197 billion metric tons) of meltwater flowed off Greenland’s ice sheet into the Atlantic Ocean this July”.

”Vår analys återspeglar konsekvenserna av om inget mera sker”, skrev författarna i studien. ”En viktig erfarenhet av COVID-19 är att även kolossalt minskad transport och konsumtion inte är tillräckligt och att det istället krävs förändringar i transformationssystem, och de måste höja sig över den politiska nivån.”

Medan rapporten innehåller några positiva trender – som rekordökningar i användningen av solenergi och vindkraft och minskad satsning på den fossila bränsleindustrin – målar den en generellt dyster bild av framtiden, accentuerad av pågående stigningar i klimatrelaterade katastrofer som översvämningar, orkaner, bränder och värmeböljor, skrev författarna. Planeten kan också vara på väg att passera (eller har redan passerat) kritiska naturliga tipppunkter – som att Amazonas regnskog blir en koldioxidkälla snarare än en kolsänka – från vilken det blir svårt att återhämta sig.

Allt sammanfattar en endas slutsats: Om vår planets ska vara beboelig i framtiden beror på om omedelbar, storskalig handling sker, skrev författarna.

För att utföra denna uppgift föreslår teamet en strategi i tre punkter på kort sikt: 1) Implementera ett ”betydande” globalt koldioxidpris för att minska utsläppen; 2) fasa ut och förbjud fossila bränslen så småningom, och 3) återställa och skydda viktiga kolrika ekosystem, som skogar och våtmarker, för att bevara planetens största kolsänkor och skydda den biologiska mångfalden.

”Genomförandet av dessa tre policyer kommer att bidra till att garantera den mänskliga civilisationens långsiktiga hållbarhet och ge framtida generationer möjlighet att leva väl”, skrev författarna. ”Det är viktigt med förändringens hastighet och ny klimatpolitik bör ingå i återhämtningsplanerna för COVID-19.” (Slut på referatet)

 


Vad bör göras?

Erfarenheterna är nu mycket tydliga. De förslag som presenterats av etablissemanget, må det vara regeringar, EU eller representanter för storindustrin är otillräckliga. Och man har vetat att de är otillräckliga då de presenterats om man tar del av bedömningarna av ledande veteskaplig expertis, t.ex. i IPCC.

Här har publicerats många artiklar om klimatet. Det finns en grundläggande åsiktsskillnad mellan dem som menar att olika reformer, typ utsläppsrätter eller solpaneler kan rädda klimatet och dem som anser att klimatet endast kan räddas av grundläggande ändring av ekonomiska förhållanden, med demokratisk kontroll över ekonomin, centrala produktionsmedel och naturtillgångar samt planerad verksamhet. Den förra gruppen bestämmer – och utvecklingen visar att den har misslyckats.


Kapitalismen är största hindret!

Erfarenheterna från Rio-avtalet, Kyotoprotokollet, Köpenhamnsmötet, mötena i Cancun, Durban och Warszava inger tyvärr ingen optimism inför möjligheten till vettiga, nödvändiga överenskommelser och åtgärder. Paris: Bara uttalanden, inga förpliktelser och inga sanktioner om löftena ej uppfylls – tämligen värdelöst.

Ekonomer på IMF och andra ställen, liksom ledande politiker är som regel blinda för möjligheten att världens ekonomi skulle kunna fungera på ett annat, ur miljöaspekter och rättviseaspekter, betydligt bättre sätt. Min bedömning är att det är helt nödvändigt att koppla klimat- och miljöfrågan till det ekonomiska systemet för att kunna komma framåt.

Visst kan mänskligheten åstadkomma något som är mycket bättre, men då fordras mobilisering och kamp. Då kan man med större gemensamma resurser göra de stora satsningarna som behövs.
Erfarenheterna från statliga satsningar vid världskrig och för månfärd talar i den riktningen.

Nu bestäms ekonomin av vinstintressen hos främst allt färre stora ägare i ett system utan demokratisk kontroll och där mänskliga behov ej är det centrala. Ökningen av miljardärers tillgångar var 2016 sju gånger störreän vad som behövs för att utrota fattigdom. Kapitalismen har visat sig oförmögen att lösa klimatproblemen. I strävan efter högsta möjlig vinst för de enskilda företagen är ökad produktion – och därmed kliamtförstörelse – ett måste. Så primitivt är kapitalismen!

Socialism är nödvändigt Förslag på några punkter för socialism.

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Och vi får en mer demokratiskt samhälle.
-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst och långsiktigt, inte som nu. Med betoning på samarbete och vetenskaplig evidens.

Dagens nödvändiga socialism bygger samarbete och rationalitet, sedan kapitalismen avskaffats. Miljardärerna kan leva vidare ganska gott utan sina miljarder, men ska inte få fortsätta att förstöra och tjäna pengar på andras arbete som i vår primitiva kapitalism. Flera fördelar finns med en mänsklig socialism.
-Alla kan få arbete, med kortare genomsnittlig arbetstid.
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;
-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska finnas – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir informationen betydligt mer objektiv, vilket ökar förutsättning för demokrati och möjligheterna till en allsidig debatt;
-Självklart ska man kunna byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas slagkraftigt och ”roligt”).
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning.

Teckning av Carlos Latuffe

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld. Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Det behövs ideologiskt arbete baserad på användning av marxismen på dagens värld, konkret analys av konkreta förhållanden och trovärdiga modeller av en framtida socialistisk värld.

Detta är ett utdrag ur artikeln Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen? Olika energialternativ diskuteras också

Många i kapitalismens hjärteland USA vill ha socialism

Går USA åt vänster?
Presidentvalet i USA. Demokratisk socialism. Har Bernie Sanders en chans?

Jag nämner nedan ett antal opinionsundersökningar från de senaste 10 åren. Vissa är utförda då det var lågkonjunktur och vissa då det var högkonjunktur. Men bilden är entydig. Stödet för socialism är stort i USA, särskilt bland de unga. Det är självklart att olika personer har olika uppfattningar om vad socialism är.

* Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en opinionsundersökning 2019, som visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2019.
Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

* YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. https://today.yougov.com/news/2016/01/28/democrats-remain-divided-socialism/

* I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).

-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism (http://www.politico.com/news/stories/1211/70926.html).
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).


Relaterat
Greta Thunberg säger att EU:s återhämtningsplan misslyckas med att tackla klimatkrisen.
En majoritet av brittiska unga anser att kapitalismen är orsaken till klimatförändringar och rasism.
Kapitalismens låtsaslösningar på klimatkrisen.
Vilka grupper bryr sig mest om klimatförändringar?
Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Varför stödjer Rockefellerfamiljen klimat- och miljöinitiativ?
Ulf Karlström: Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
USA:s hyckleri om klimatpåverkan och överträdelser av mänskliga rättigheter – Jeffrey Sachs.
Hur USA:s militarism och klimatet är djupt sammankopplade.
5 orsaker till klimatförändringar: Från fossila bränslen till kapitalism.
Mellan klimatförnekare och klimatalarmister. Vad kan man tycka om Klimatet, Globaliseringen och Kapitalet?
“Nu handlar det inte bara om klimatet. Detta är rå klasskamp.” Är det verkligen så?
Varför säger världsledande företag att de vill stödja FN:s klimatarbete?
Behövs socialism för att rädda klimatet??
Endast demokratisk socialism kan rädda klimatet! Kapitalismen har misslyckats.
Bill Gates: “Kapitalismen kan inte rädda klimatet” – Är han socialist?
Rädda klimatet och mänskligheten – nödvändigt att avskaffa kapitalismen?
Nu tvingas vi inse klimatförändringen – och behovet av samhällsplikt.
“Får jag en kopp sol, tack”? Forskare har omvandlat solenergi till flytande bränsle.
Vad är egentligen “New Green Deal”? Reform eller revolution?
Bra klimatavtal eller ett avtal som inte är ett avtal
Ett klimatavtal för de rika till skada för de fattiga
Kan man verkligen hindra klimatkatastrofen?
Hur bör socialister diskutera och formulera klimatfrågan?
NY FN-rapport om klimatet

Sveriges regering: Agenda 2030 och globala målen.
Sveriges regering: En samlad politik för klimatet

Föregående artikelDN Debatt. ”Sveriges anslutning till Nato kräver en grundlagsändring”
Nästa artikelVem kan ge Ukraina säkerhetsgarantier?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

146 KOMMENTARER

 1. Dick Erixon sa det idag på sverigedemokratiska Samtiden.
  ”Det går inte att läsa sig till sunt förnuft.”

  Jag förknippar sunt förnuft med visdom i den enkla vardagen.
  En erfarenhet för att skaffa trygghet åt sig och de närmaste.
  Däremot tror jag risken finns det går att läsa sig från sunt förnuft.
  Ta till sig så många intryck att man riskerar bli verklighetsfrånvänd inför den enkla vardagen.
  Ett hävdat ”klimathot” som medelst påverkan blir realitet i den miljö där man befinner sig är ett alldeles utmärkt exempel.
  Jag har hört det själv av en ung tjej i släkten på en begravning i oktober 2019.
  Den unga damen utbrast spontant och såg märkbart bekymrad ut.
  ”Ska det vara så här varmt i oktober???”
  Man kan undra om hon törs föda fram några barn om hon räknar med att världen ändå ska gå under?
  Men alla som migrerar hit från fjärran länder har de verkligen samma inställning?
  Varmt i oktober har de säkert upplevt redan före de kom hit.

  Man kan spekulera i vad polariseringen i samhället idag ytterst beror på.
  Jag tror orsaken är en kraftigt ökad samhällsorientering.
  Människor behöver inte lära sig vare sig så mycket enklare eller svårare saker längre därför maskiner har uppfunnits just för den uppgiften.
  Därför har samhället ”råd” att lägga större uppgifter på det sociala.
  Mer viktigt vad du tycker än vad du kan utföra.
  Jag tror det är många människor, inkl. mig själv, som känner sig vilsen i den samhällsordningen.
  Kanske till och med marginaliserad mot dem med den större uppgiften och just där uppstår klyftan.
  Vi förstår inte längre varandra.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sunt_f%C3%B6rnuft

  • Du behöver inte bry dig att läsa dig från sunt förnuft. Propagandan genom MSM och Public Service sköter det automatiskt enligt välbeprövade metoder. Klimatet förändras, men inte alltid negativt, det är bara det negativa man pumpar ut för man hoppas pengarna kommer i retur. Du känner dig vilsen för oligarker och politiker försöker styra dig dit dom vill ha dig. Just nu blir jorden grönare, matproduktionen ökar, vädret och miljön förbättras, men det är inte vad somliga vill att du skall veta för det gynnar inte deras avsikter och målsättningar.

 2. Har du fått klimatpanik, eller? Om ingen sätter stopp på dessa charlataners eviga tjat om klimatet kommer vi definitivt INTE ha några resurser att tillgå OM en katastrofal klimatomvandling skulle ske, alltså att vi skulle fronta en ny istid. Denna eviga skrämselpropaganda med klimatet från organisationer som egentligen härstammar från Rockefeller et.al som nu har övertagits av Davosgänget, fy uschlingen vad korkad man måste vara om man inte ser igenom hela spektaklet, coronaspektaklet är en del av konspirationen. Läs Nordangårds böcker om klimatrörelsen. Kina är ett bra exempel på kapitalistisk kommunism, vill du ha det så, med en stat som övervakar varje steg du tar?
  Socialism till den grad att vi delar på utgifterna för skola, vård och omsorg är enligt min mening okej, men att hota med jordens undergång för att införa total kontroll av medborgarna är totalt vettlöst. Väder är väder, klimat är väder under en längre tid, typ 100 år, så snälla, släpp den där klimatbollen, den kommer att leda till västvärldens undergång, till gagn för Kina ( som naturligtvis infiltrerat väst allt vad dom orkat )

  • Kina övervakar inte varenda steg du tar som man gör i Sverige. Datalagringsdirektivet och alla biometriska databaser. Däremot övervakar Kina de som vill riva ner och förstöra samhället och dess goda ordning, som terrorister och kriminella. Det gör man ingen hemlighet av. Kommunismen av den gamla sorten dumpade Kina redan 1978, men Sverige hänger kvar vi den. Kina infiltrerar inte heller väst, det är väst som alltmer ser Kina som en lovande rollmodell värd att följa och samarbeta med.

 3. ”Årtiondet mellan 2020 och 2030 är inget mindre än ett avgörande årtionde för mänsklighetens framtid på jorden” En titt i backspegeln.

  2010 till 2020 är avgörande för mänsklighetens framtid på jorden
  2000 till 2010 är avgörande för mänsklighetens framtid på jorden
  1990 till 2000 är avgörande för mänsklighetens framtid på jorden
  1980 till 1990 är avgörande för mänsklighetens framtid på jorden

  När den förutspådda katastrofen inte infinner sig som förväntat och önskat daterar man bara om den.

  –De flesta öar i Söderhavet kommet att stå under vatten om 20 år (1990). [Ingen har försvunnit utan växt]
  –The planet could face an ecological and agricultural catastrophe by the next decade if global warming trends continue.” 1990, Carl Sagan: [Skördarna har ökat kraftigt]
  —Säg adjö till snö och vinter, om 20 år har vi glömt hur man åker skidor (2000), Der Spiegel [Texas och New York har fått lära sig åka skidor]
  —Vi har 50 dagar att stoppa en oåterkallelig uppvärmning av planeten (2009), Gordon Brown, UK Prime Minister
  —Sept 19, 1989, St. Louis Post-Dispatch: “New York will probably be like Florida 15 years from now.” [Dom fick snöstorm]
  —March 29, 2001, CNN: “In ten years’ time, most of the low-lying atolls surrounding Tuvalu’s nine islands in the South Pacific Ocean will be submerged under water as global warming rises sea levels.” [Alla öar finns kvar och växer]

  Det går att skriva hela bibliotek av sådana ”vetenskapliga” förutsägelser. Att klimatet förändras är det väl ingen tvekan om, och vi vet att samma sak har hänt förr i jordens historia, identiskt samma sak och innan människan fanns, men det är fult att påpeka det, man kan ju bli kallad klimatförnekare eller värre – rasist.

  Samtidigt vet vi genom mätningar, inte teoretiska analyser, att skördarna slår rekord och jorden blir grönare.
  https://www.popsci.com/new-study-shows-earth-getting-greener
  https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3557905/Rising-carbon-dioxide-making-Earth-GREENER-Extra-plant-growth-greenhouse-gas-cover-USA-twice.html
  https://www.rt.com/news/451285-world-greener-place-nasa-data/
  https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/120787344/south-islandtype-forests-flourished-near-south-pole-90-million-years-ago-study-shows
  https://www.rt.com/news/509099-islands-growing-sea-level-rise/

  Man önskar bara att vi skulle få in lite verklighet och realism i debatten istället för sensation, inte bara ett ändlöst pumpande om att det behövs mera pengar. Det behövs mindre pengar, det är problemet. Kina är idag det enda land som har en systematisk realistisk plan på plats. Alla andra bara drar och sliter i olika riktningar beroende på vart den senaste sensationella vinden blåser. Kina har redan infört mänsklig socialism, och arbetar nu vidare på nästa steg 小康社会, xiǎokāngshèhuì,

  • Det verkliga läget är ju att det kommer att bli kallare klimat och kylan i Argentina och Brasilien slår ut skördar! Märk väl inte ett ljud i regimmedia om kylan på södra halvklotet! Ska man få veta något om vädret på södra halvklotet får man gå in på klimatsans eller klimatupplysningen där får man reda på sanningen! Tyvärr verkar en del inte förstå att klimathysterin, coronahysterin och hetsen för ett nytt kallt krig mot Kina och Ryssland drivs av samma avsändare globalistmaffian!

 4. Arbetarklass, En annan och Karl W, ni påminner om katolska kyrkans inkvisitorer i era försök att misskreditera vetenskapliga bevis. Ni känner helt säkert till Galilei Galileo, som 1633 dömdes till livstids fängelse av dessa inkvisitorer för att han utvecklade astronomin från att bara vara praktiskt användbar vid navigering, till att bli ett instrument som ifrågasatte hela det världssystem som predikades i Bibeln. Samma sak är det med er, ni förlitar er på vetenskapen när det gäller ert dagliga liv, men om samma vetenskap börjar ifrågasätta hela er världsbild om kapitalismens förträfflighet, så slår ni bakut.
  Ni försvarar en ytterst liten del av mänsklighetens rätt, att för profitens och tillväxtens skull förstöra vår jord. Inse att loppet är kört för er, och kom istället med och delta, med era färdigheter, i kampen för att hela mänskligheten ska kunna leva i en hållbar och rättvis värld.

  • Vetenskapliga bevis här är inget annat än teorier, spekulationer och matematiska modeller som förutbestämt är byggda för stödja en viss förutbestämd agenda. Vad Galilei Galileo gjorde var att mäta på verkliga fysiska experiment. De ”vetenskapliga bevis” vi får serverade och nerkörda i halsen dagligen är just vad Aristoteles gjorde, drömde upp teorier vilka stöddes av påvar, religiösa, och politiker. Inga mätningar. Aristoteles teorierna var då ”vetenskapen”. Idag upprepas scenariot med Aristoteles, och nu har vi samma sorts religiösa Aristoteles-klimatalarmister som predikar med sina egna inkvisitioner som mässar, ”lyssna på forskarna”, dagens ”Aristiteles-forskare”, alltså precis som då ”Lyssna på forskaren Aristoteles”. Jag förlitar mig inte alls på någon sådan ”vetenskap”, speciellt inte någon ”Aristoteles-vetenskap”, jag förlitar mig precis som Galileo gjorde på mätningar matematik och fysikens erkända lagar. Jag förlitar mig inte på ”forskares” spekulationer, teoretiska upptänkbara modeller, eller okunniga och outbildade tonårsaktivisters konspirationsteorier. Även när det gäller ”kapitalismens förträfflighet”, eller snarare dess motsats, har vi mätbara världen som kan analyseras matematiskt, Kinas framsteg är mycket påtagliga och handgripliga. Kapitalismens det motsatta.

 5. Jag tittade precis nyss på Henrik Jönssons lördagsvideo.
  Veckans ämne är Cementa och den rödgröna regeringens miljöpolitik som stoppar fortsatt kalkbrytning på Gotland.
  Henrik menar att det indragna koncessionstillståndet kan vara befogat i miljösynpunkt men riskerar få katastrofala följder i samhället.
  De här hastigt fattade besluten beror på att politiken blivit emotionell och långsiktiga beslut fattas på alltför hastiga grunder byggda på känsloyttringar.
  En form av populism från vänster som som så tydligt inlägget ovan är format kring.
  ”Världens undergång är nära – socialism är räddningen”
  Är det underliggande budskapet.
  Säkert kan det skrämma många tonårstjejer och även kvinnor.
  Säkert även den maskulina halvan. Åtminstone en del av den.
  Den andra delen som inte skräms vill vänstern därför eliminera.
  Eller oskadliggöra med begrepp om att den inte längre existerar.
  Det finns inga kön. Det finns inga nationaliteter. Det finns inga kulturer. Det finns inga fattiga. Det finns inga rika. Det finns bara människor i socialism.
  Men vad finns det för något där att sträva för?
  När alla är fattiga finns inga rika och heller inga fattiga.
  Ej heller några kön ur genusvänsterns mening.
  Då har samhället blivit både rättvist och jämlikt.
  Vill du bo där?

  • Jag har redan flyttat, för över 40 år sedan. Jag såg redan då vart det barkade. ”Socialism är räddningen” har fått karaktären att plundra det som finns varhelst det finns, dela ut det till lojala och konsumera och förbruka det. Känner du två punkter på en rät linje känner du alla punkter. Dra den linjen genom Cementa. Stäng inte bara ner Cementa, stäng ner allt 5G, 4G och all förment farlig ”strålning” som all rundradio och TV, alla flygradarstationer, landningssystem och stoppa allt flyg, förbjud alla bilar som skadar miljön, alltså alla bilar. Förbjud all teknisk utveckling som Huawei, vilket redan är genomfört, stoppa all utveckling som WeChat och tvinga alla att lämna ifrån sig alla farliga mobiler. Börja även gräva grottor och odla rötter till befolkningen. Rätt riktning på samhället, eller hur. Sverige är snar där. Vi får väl önska alla en trevlig framtid i ideala framtidslandet, den Humanistiska Stormakten.

    • Socialism med kinesiska förtecken och ett 小康社会, xiǎokāngshèhuì, ett måttligt samhälle. Att vara nöjd, tillfredsställd, trivas och känna lycka, vara anspråkslös och blygsam och dela med sig. Väst är så absorberat och satt i betong i kapitalismen och dessa grunder att äta eller ätas, att det är nästa omöjligt att förklara det.

    • Fel, Och Kinas ledning förespråkar inte alls ”Socialism med kinesiska förtecken.”, Den klassiska kommunistiska socialismen, exempel Sovjet, DDR, Sverige, är ett filosofi som styr, eller påtvingas folket, av en elit från toppen ner. ”Socialism med kinesiska förtecken” är motsatsen, en socialism som styrs underifrån och upp, Folkstyre.

 6. Arbetarklass, apropå Cementa: Det är ju egentligen det som är problemet med kapitalismen, ska en industri vara miljövänlig slås arbetarklassen på orten ut, (och även ute i landet i byggindustrin ex) tar man bara hänsyn till miljön förlorar folk rent dricksvatten. En motsättning som inte går att lösa under nuvarande system. Men låt oss säga att produktionen ägs av oss alla, då finns det helt andra förutsättningar att lösa såna här saker för allas bästa. På Facebook läste jag “Känt är att bolaget har tillstånd till brytning i t.ex. någon av baltstaterna, dit det inte är avsevärt längre än till Gotland med sjöfart. ”Products and Services (heidelbergcement.com)””
  Dvs man skulle kunna lösa problemet så att dricksvattnet inte riskerades. Är det månntro vinstintresset som bestämmer om inte Cementa tänder på den idéen?

  • ”produktionen ägs av oss alla, då finns det helt andra förutsättningar att lösa såna här saker för allas bästa”. Visst, en ”Cementa” på varenda bakgård blir nog bra. Kina gjorde erfarenheten under Stora Språnget. Resultatet välkänt, men ännu har ingen räknat ut vilken miljöförstöring det åstadkom. Sverige borde kanske prova att upprepa Stora Språnget med cementtillverkning på alla bakgårdar.

 7. Arbetarklass, du skriver ”Men vad finns det för något där att sträva för? När alla är fattiga finns inga rika och heller inga fattiga. Ej heller några kön ur genusvänsterns mening. Då har samhället blivit både rättvist och jämlikt.Vill du bo där?”
  Om vi alla äger allt gemensamt då tror jag att vi människor skulle bli betydligt lyckligare. Vi skulle få återgå till det som gjorde att vi människor utvecklades som art, dvs vår vilja att just samarbeta, vi skulle slippa all konkurrens som gör oss människor så olyckliga och osäkra….. och unga tjejer och killar skulle inte börja fundera på om dom egentligen tillhörde ett annat kön (jag tänker inte på dom som redan som mycket små upplevt att dom ” fötts i fel kropp”), utan en kvinna skulle vara kvinna och en man en man…Mer än en forskning har visat att vi människor mår allra bäst utav att leva i ett jämlikt samhälle. Och visst skulle det finnas olika nationaliteter och olika kulturer men ingen skulle ha intresse av utnyttja andra länders kulturer och andras nationaliteter för att skapa motsättningar för att ”kunna härska genom att söndra”, ingen skulle heller ha intresse av bedriva propaganda mot andra länder för att kunna dra igång krig för att kunna komma åt andra länders naturtillgångar, och på så sätt och tvinga världens folk att fly/söka sitt levebröd i andra länder (och på så sätt också bidra till en massa problem i de nya länderna) osv osv osv…man kan räkna upp otaliga exempel på hur förödande kapitalismen är för oss…….Du skriver ”Det finns inga fattiga. Det finns inga rika. Det finns bara människor i socialism.” Javisst så är det. Själva grunden för rättvisa: vi äger alla allt gemensamt och planerar tillsammans vad som är bäst för oss människor, och vi låter dom som är bäst lämpade att arbeta för att övertyga dig och dina andra kompisar i omskolningslägrena, så att ni också slutar trilskas och inser hur bra det är att arbeta tillsammans för samma mål.

  • Catarina!
   Din idylliska utopi är väl värd att sträva efter.
   Men problemet är att vi inte tycker lika
   i fråga hur målet skall uppnås
   Och genast där finns ingen bra värdegrund
   att bygga på.
   Min erfarenhet är att mycket vill ha mer
   och utifrån en sådan mänsklig egenskap
   tror jag, att just den måste alltid finnas med i bilden
   och styras genom demokratiska principer när samhällen planera
   Trist nog har inte västvärldens 100 åriga demokrati lyckats
   särskilt väl ifråga om hindra förödande vapentillverkning
   som i profitens namn måste omsättas i krig världen över.
   Därtill står vi inför annalkande klimatkatastrofer
   med efterföljande fattigdom och flyktingströmmar.
   Så tanken kan verka pessimistisk men förhoppningsvis
   finns det en optimistisk vilja hos mänskligheten att
   fixa vad den ställt till med, Ord som någon myntade
   vid ett lämpligt tillfälle

 8. Catarina, säg att du skojar! Vill du ha omskolningsläger i sverige? I så fall tycker jag du ska inflika Pol Pot mellan förnamn och efternamn.
  Sverige har länge strävat efter jämlikhet och kommit ganska lång ända tills vänsterblivna blådårar började gapa om rasism som bara breder ut sig mer och mer. Nä Catarina de sår split, sverige är ett av de mest toleranta länderna i världen! Vad gäller klimathysterin, visst KÄNNS det bra att ha ett gemensamt gott mål, oaktat konsekvenserna för hela samhället, men visst kör på ni bara så lär invandringen i alla fall bytas ut mot utvandring.
  Vad gäller dina socialistiska drömmar, flytta till Kina, här kommer ni bara att sabba allt!

  • Pol Pot?
   Var inte han ledare för den revolutionära kommunistgruppen Röda Kmererna?
   Det står på Wikipedia att de dödade cirka 2 miljoner människor i landet.
   Det motsvarade cirka 25% av befolkningen.
   Deras brott var att de ansågs tillhöra en borgerlighet.

   ”De Röda khmererna anses under sin knappt fyra år långa regim (1975–1979) i Kambodja ha mördat omkring 2 miljoner människor vilket utgjorde cirka 25 % av Kambodjas befolkning. Förföljelsen riktades mot alla som ansågs stå i vägen för deras utopiska version om ett samhälle där begrepp som städer, pengar och allt annat som uppfattades som ”borgerligt” utrotats. Det riktades även direkt mot minoritetsgrupper som chamfolket, vietnameser och thailändare”

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

   • Vivet inte hur många som dödades under de röda khmererna eller under USA:s terrorbombningar av landet innan. Kanske dog flera av USA:s terrorbomgningar bara över Kampuchea, och säkert betydligt fler om man medtar Vietnam och Laos.

    Läs mer om detta här: Kambodja rasar mot USA – och om folkmord

    Jag minns så väl då USA utan krigsförklaring anföll Kambodja. Enligt Wikipedia och andra släppte USA ned mycket mer bomber än vad som släpptes under hela Andra Världskriget. Här uppges att USA:s bombningar dödade 500 000 invånare i Kambodja, medan de kände australienske journalisten John Pilger uppger 750 000 dödade i en artikel 1998. Aftonbladet Uppgifter om antal är alltså osäkra, ja mycket osäkra. Pilger skriver också ””Uppgifter från tidigare hemligstämplade dokument i USA, som släpptes 1987, visar bortom allt tvivel att denna amerikanska terror var helt avgörande för Pol Pots erövring av makten.”” Till följd av USA:s totala övermakt då det gäller psykologisk krigföring nämns vanligen bara de mycket höga och mycket osäkra uppgifterna om antalet som ska ha dödats av de röda khemererna.
    Nu återger jag en aktuell artikel Sydney Morning Herald”> jag översatt där uppgift finns ett stort antal dödade av USA:s bombningar, så här drygt 40 år senare. Därefter utdrag ur en artikel av Ulf Bjéren om de röda khmererna.

    Artikeln.
    Mindre än ett halvt sekel efter USA:s B-52 bombplan släppt mer än 500 000 ton bomber över Kambodjas landsbygd kräver Washington att det fattiga landet ska återbetala 662 miljoner dollar i skuld från kriget. Kravet har väckt indignation och vrede i Kambodjas huvudstad Phnom Penh (och säkert på många andra håll i världen, min kommentar). Bara på 200 nätter under 1973 ensam släpptes 257 456 ton sprängämnen i hemliga bombmattor svep – hälften så mycket som släpptes över Japan under andra världskriget. Piloterna flög på så höga höjder de var oförmögna att skilja mellan en kambodjansk by och bombmålet, försörjningsleder från Nordvietnam ”Ho Chi Minh Trail” som öknamnet var.
    Bomberna hade sådan sprängkraft att de blåste ut trumhinnor på den stod inom en 1 kilometers radie.

    Krigskorrespondent James Pringle var vid ett tillfälle två kilometer från bombningar från en B-52:a nära Kambodjas gräns. ”Det kändes som om världen var på väg mot sitt slut”, minns han. Enligt en forskare om genocid (folkmord) dödades upp till 500.000 kambodjaner dödades, många av dem barn.

    Kambodja B-52 bombar på 1960-taletUS Air Force B-52 släppa bomber över Sydostasien på 1960-talet. Foto: Public Domain

    Bombningarna drev hundratusentals vanliga kambodjaner i armarna på de röda khmererna, som tog makten 1975. Skulden började med ett lån från USA på 274 miljoner dollar, främst för livsmedelsförsörjningen till den dåvarande USA-stödda Lon Nol-regeringen, men har nästan fördubblats under de åren eftersom Kambodja vägrat att ingå ett nytt betalningsprogram.
    William Heidt, USA:s ambassadör i Phnom Penh, sade att Kambodjas underlåtenhet att betala tillbaka skulden placerar Kambodja i samma grupp som Sudan, Somalia och Zimbabwe.

    ”För mig ser inte Kambodja ut som ett land med problem. Byggnader kommer upp över hela staden, utländska investeringar kommer in och statens inkomster ökar snabbt” har ambassadören sagt i Cambodja Daily.
    http://www.smh.com.au/world/fury-in-cambodia-as-us-asks-to-be-paid-back-hundreds-of-millions-in-war-debts-20170311-guvxyp. html
    Kambodja Hun Sen 170316Premiärminister Hun Sen
    ”Jag säger att det är i Kambodja intresse att inte titta på det förflutna, men att titta på hur man ska lösa detta eftersom det är viktigt för Kambodjas framtid”, sade han och tillade att USA aldrig på allvar har övervägt att efterskänka skulden.

    Kambodjas starke man premiärminister Hun Sen, en före detta befälhavare i de Röda khmererna som hoppade av till Vietnam, slår tillbaka och säger ”USA har skapat problem i mitt land och kräver att få pengar från mig.” Den massiva bombningen av Kambodja skedde sedan USA hade dragit bort det mesta av trupperna från Vietnam.
    ”De släppte bomber på våra huvuden och har sedan bett oss att betala tillbaka. När vi inte återbetala ber de IMF (Internationella valutafonden) att inte att låna oss pengar” sade han vid en internationell konferens i början av mars.
    Kommentar: USA har med omkring 15 % rösterna vetorätt som enda stat i IMF.
    ”Vi bör höja våra röster för att tala ut om det land som har invaderat andra länder och har dödat barn,” sa Hun Sen.

    Pringle, tidigare Reuters chef i Ho Chi Minh-staden, sade att ingen kan kalla honom en anhängare av Hun Sen, som har styrt Kambodja med en järnhand i tre årtionden.
    Men han säger att i denna fråga har Hun Sen ”helt rätt.”
    ”Kambodja inte skyldig ett öre till USA som har förstört dess folk, dess vilda djur, dess risfält och skog”, skrev han i Cambodja Daily.
    Kambodja USA trupper 170316USA-trupper i Kambodja
    Amerikanskan Elizabeth Becker, en av de få korrespondenter som bevittnade Röda khmerernas uppgivna folkmord, har också skrivit att USA ”skyldig Kambodja mer i krigsskulder än som kan återbetalas.”
    Hun Sen påpekade att kratrar fortfarande finns i den kambodjanska landsbygden efter 1974 och att bybor fortfarande upptäcker laddade bomber, som tvingar till evakueringar tills de kan säkras. ”Det finns en hel del granater och bomber kvar. Det är därför så kambodjanska barn ofta dödas, eftersom de inte vet att de är blindgångare”, sade han.
    ”Och vem åstadkom detta? Det är USA:s bomber och granater.”

    En diplomat som var i Phnom Penh mellan 1971 och 1974 berättade för Fairfax Media att den mat som USA levererade till Kambodja kom från överskottslager av livsmedel.
    ”Jag minns väl att transporter skedde av majs”, sade han.
    ”Kambodjaner äter inte majs så det gavs till djuren.”
    Han påpekade att USA vägrade att normalisera förbindelserna med Vietnam tills det accepterat att ta på sig USA:s skuld till den tidigare (marionett)regimen i södra Vietnam. Enligt en folkmordsforskare dödades upp till 500.000 kambodjaner, varav många barn.”

    Synpunkter på Röda Khmererna.

    Detta är ett utdrag ur en bloggartikel av Ulf Bjéren, som publicerades här hästen 2013.

    Pol Pot 2 untitled

    Budskapet om ”Pol Pots mord på sitt eget folk” har i årtionden hamrats in i folks medvetande. I Sverige har sanningsministeriet ”Forum för levande historia” kampanjat för denna verklighetsuppfattning och stigmatiserat de som resonerat i sak kring skeendena.

    Demoniserade ledares (Gaddafis, Assads) ”mord på sin egen befolkning” har på senare tid varit ett favorittema i interventionspropaganda. Den unga generation som är aktiv i dagens fredsarbete och vars antiimperialistiska medvetande formats av genomskådandet av de krigslegitimerande lögnerna mot Libyen och Syrien lär därför känna igen propagandaklichén ”mord på sin egen befolkning”.

    Det gemensamma då och nu är att en genom utländsk aggression skapad humanitär kris används för att legitimera intervention. Så var fallet med Kampuchea december 1978. Första gången anklagelsen om ”Pol Pots folkmord” användes var som krigsförberedande propaganda i den sovjetiska pressen november -78, bara en månad före den vietnamesiska invasionen. Det tog ett tag för USA att haka på. ”Pol Pots folkmord” är idag den förhärskande bilden i det allmänna medvetandet om vad som hände i Kampuchea.

    Vid tiden för Vietnams invasion var det inte någon obskyr uppfattning att Vietnams anfall på Kampuchea var en aggression i strid med FN-stadgans våldsförbud och folkrätten. Tvärtom. Företrädare för Sverige delade den. I fyra år i sträck 1979-82 krävde FN:s generalförsamling i resolutioner med överväldigande majoritet att de främmande trupperna skulle dras tillbaka.
    Bomplan USA images

    Ett folkmord i Kampuchea är bevisat och dokumenterat och det begicks av USA-imperialismen. Från 4 oktober 1965 till 15 augusti 1973 fällde USA betydligt fler bomber över Kampuchea än vad de allierade fällde under hela andra världskriget.

    I januari 1973 undertecknade Vietnam och USA Parisavtalet. Det innebar att hela USA:s bombflotta kunde koncentreras på Kampuchea. USA krävde att Kampucheas enhetsregering under prins Norodom Sihanouk skulle skriva på avtalet och lät hälsa att de skulle ”utplånas” om de inte underkastade sig. Men Kampuchea vägrade acceptera ett avtal som tillkommit över huvudet på dem och bombningarna beordrades av Henry Kissinger.
    Kambodja karta imagesCAUBP3SS

    Historiens sannolikt mest massiva bombterror följde. Den pågick från januari till augusti 1973. Trettio städer utplånades helt, i några provinser fanns inte ett helt hus kvar efter bombningarna. Nixon avsåg att bombkriget skulle hållas hemligt. Det misslyckades visserligen, men i den ”fria pressen” i väst var rubrikerna små. Medan folkmordet fullbordades var tystnaden öronbedövande.

    Amerikanska regeringskällor uppskattade antalet döda av bombningarna till mellan 600 000 och 700 000, oräknat de döda i det bombkrig USA faktiskt länge lyckades hålla hemligt 1965-69 (Michael Vickery, ”Cambodia 1975-1982”, 1984). Det finns andra beräkningar som landar på högre siffror.

    Den sekundära överdödligheten på grund av bombningarna förväntades av USA-administrationen bli uppåt en miljon människor, enligt samma källa. Exempelvis hade hundratusentals dragdjur dödats. Napalmbombningar av landsbygden, under hela kriget daglig rutin, skapade en enorm flyktingkatastrof.

    Kampuchea skulle bombas till underkastelse. Men 17 april 1975 intog befrielsefronten huvudstaden Phnom Penh. USA:s ambassadör fotograferades i vild flykt med stjärnbaneret under armen. Bilden skickades ut i världspressen. En oerhörd förödmjukelse för supermakten. Några veckor efter befrielsen gick USA till attack igen från krigsfartyg och bombade städer i Kampuchea. Det var en bidragande orsak, förutom hotet om epidemier och svält bland flyktingmassorna, att organisera evakuering av städerna till jordbruk på landsbygden.

    Segern i Kampuchea innebar en utmaning också mot den andra supermakten, Sovjetunionen. Kampuchea hade segrat med egna krafter. I enlighet med Parisavtalet hade Vietnam inställt allt bistånd till Kampuchea och stoppat Folkrepubliken Kinas stöd.

    Vietnam hade under krigets slutfas blivit alltmer beroende av det vid denna tid expansionistiska Sovjetunionen, som understödde Vietnams planer på en ”indokinesisk federation” under vietnamesisk överhöghet. När kambodjanerna motsatte sig en sådan föll också Sovjet och Vietnam in i USA:s propagandakampanj mot Kampuchea.
    Kambodja - Vietnam ut ur imagesCAH341NI

    Ungefär var sjätte månad under 1975-78 avstyrdes en Vietnamstyrd kupp i Phnom Penh. I juli 1978 anslöt sig Vietnam till Comecon och i november undertecknades en militärpakt med Sovjetunionen. 25 december startade blixtkriget. Sovjet stod för MiG-bombarna och den sofistikerade krigsmaskinen. Den vietnamesiska insatsen av soldater steg under 1979 till en kvarts miljon. Efter den sovjetisk-vietnamesiska invasionen ”hittade” vietnameserna massgravar med tusentals lik som påstods vara offer för ”röda khmerernas terror”. Högar av dödskallar visades upp.
    Vad expertis invände negligerades, nämligen att det skulle ta mellan sju och tolv år innan en kropp förmultnat så mycket att endast skelettet återstod och att ännu endast fem år förflutit sedan segern över USA.

    Snabbt byggdes ett ”museum över Pol Pots terror” i Phnom Penh. Denna ”dokumentation” stod klart i krigspropagandans tjänst och uppfattades av samtiden till viss del så. Den kom att fungera som en ”cover”, en täckmantel, för verkningarna av USA:s bombterror.

    Jan Myrdal sammanfattade i Folket i Bild/Kulturfront 17/87: ”Men det är svårt att tänka sig en mer massiv internationell propaganda än den som Demokratiska Kampuchea utsattes för. Moskva, Vatikanen, Pentagon och Hanoi och hela den internationella opinionsbildningen enades den gången i fördömanden.

    Detta var inte konstigt. Men det var lärorikt att bevittna. De kampucheanska revolutionärerna hade begått två oförlåtliga brott mot världsordningen.

    Dels var de nationella, de lät sig inte ledas av någon främmande herre, vare sig Hanoi eller Moskva (eller för den delen Peking). De hade därför vägrat godkänna det storpolitiska diplomatiska spelet. De hade vägrat gå med på de andras uppgörelser och istället fortsatt sitt nationella krig och själva segrat och därmed fått såväl vietnamesiska officiella allierade som Förenta Staterna och Sovjetunionen att förlora ansiktet.

    Dels hade de brutit ut Kampuchea ur världsekonomin. Gränserna hade stängts för såväl de transnationella utsugarna som deras hycklande förtrupper – hjälporganisationerna och utvecklingsarbetarna. Kampuchea skulle ostört kunna utvecklas av egen kraft.

    För dessa brott var inget fördömande starkt nog. Beteendet kunde smitta.”

    Jag har inte i denna text behandlat alla aspekter av Kampucheafrågan.

    Vad jag här skrivit innebär till exempel inte att jag betvivlar att våldsexcesser ägt rum i Kampuchea åren 1975-78. Det var en bonderevolution. En revolution är med Maos ord inte en tébjudning och det är välkänt i historien att i bonderevolutioner tar ofta förtryckta fattigbönder hämnd på seklers oförätter. Men det finns inga belägg för att avsiktliga massmord skulle ha beordrats eller organiserats centralt. Det är också känt att många i den kampucheanska underrättelsetjänsten var utbildade i Vietnam och snarare tog order därifrån än från Kampucheas regering.

    Vad som hände var alltså komplext och med flera aktörer.
    Det finns flera vittnesmål och dokument om att utvecklingen i Demokratiska Kampuchea före invasionen trots de enorma svårigheterna vänt och att risskördarna utvecklades positivt, mot ett exportöverskott.

    Jag har heller inte berört den nya flyktingkatastrof av gigantiska mått som orsakades av Vietnams invasion.

    En undersökning av Kampucheas historia under hela skeendet från det att USA inledde angreppet till Vietnams reträtt har efterlysts, i Sverige bland annat av Jan Myrdal, men avvisats. Imperialisterna fruktar sanningen.

    Idag när ”frihet och demokrati” sägs råda i Kampuchea präglas landet av utbredd undernäring bland stora delar av befolkningen, korruption, enorm skogsskövling av utländska storbolag som också hänsynslöst exploaterar mineralfyndigheter, markrofferi, utbredd sexhandel och en miserabel situation beträffande mänskliga rättigheter.”

    • Hej Anders
     I ditt långa svar likställer du Folkmord med Krig.
     Det är inget jag kan acceptera.
     Krig är väpnad konflikt mellan länder eller kulturella och religiösa grupperingar.
     Folkmord är ett övergrepp som vanligtvis en regim gör mot den egna befolkningen.
     Röda Khmererna är ett exempel. Nazitysklands övergrepp mot judar är ett annat.
     Båda var och är totalitära våldsideologier.
     Intressant att du försvarar ett av dem men bra att det kommer fram.
     Vem som än står bakom folkmord är det aldrig något jag kan acceptera.
     Folkmord kan funka i den totalitära staten men aldrig i en demokrati.

     Som på beställning tar du upp USA och Vietnamkriget.
     Men för att förstå Vietnamnkriget måste man inse det var ett inbördeskrig mellan Syd- och Nordvietnam.
     USA var allierad med Sydvietnam.
     I krig uppstår olika allianser.
     Jag såg i Syrienkriget att Ryssland allierade sig med regeringen Assad.
     Det verkade du inte ha något emot.
     Nu ser det ut som du hoppas att Kina ska expandera i Syrien.
     Det så det fungerar. Det uppstår samarbeten och gemenskaper.
     Oftast av strategiska och ekonomiska skäl.
     Resultatet av Vietnamkriget blev att både USA och kommunismen blev förlorarna.
     Den verkliga vinnaren blev friheten både för Syd- och Nordvietnam.
     Båda är idag välmående länder så vitt jag vet.

     • Din beskrivning av det mycket omdiskuterade begreppet ”folkmord” stämmer inte. Begreppet bör användas med stor försiktighet. Wikipedia: ”Folkmord, även kallat genocid, är avsiktliga och systematiska handlingar i syfte att helt eller delvis förinta en etnisk, politisk, religiös eller nationell grupp.

      Brottsrubriceringen folkmord togs i bruk inför Nürnbergprocessen i följderna av det andra världskriget. Begreppet genocid introducerades och definierades av den polske juristen Raphaël Lemkin. Den definierades som ”mord, utrotande, förslavande, deportation och andra omänskliga handlingar, begångna mot någon civilbefolkning före eller under kriget, eller förföljelser av politiska, rasistiska eller religiösa skäl”. År 1948 upprättades genom FN:s försorg en konvention om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (genocide). I artikel II definieras som folkmord vissa uppräknade gärningar under förutsättning att de förövats i avsikt att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp som sådan. Gärningarna som räknas upp i konventionen är

      Att döda medlemmar av gruppen
      Att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada
      Att uppsåtligen påtvinga gruppen levnadsvillkor, som är avsedda att medföra dess fysiska undergång
      Att genomföra åtgärder, som är avsedda att förhindra födelser inom gruppen
      Att med våld överföra barn från gruppen till annan grupp.[1]”

      ” Mose sände en armé om 12 000 man som brände alla städer och tältläger i Midjan och dödade alla män och barn av mankön samt alla kvinnor som hade haft samlag med en man. Alla flickor som inte varit tillsammans med en man fick dock leva och behölls för erövrarnas egen räkning.

      De västeuropeiska kolonialstaternas dödande av människor i Asien, Afrika och Amerika brukar inte betecknas som folkmord, även om t.ex. Belgiens välde i Belgiska Kongo dödade flera miljoner kongoleser.[3]

      Att frågan splittrar forskarvärlden beror på flera olika faktorer – dels råder ingen enighet om vad folkmord egentligen är. Kritiker menar till exempel att FN:s definition är allt för snäv. För det första inkluderas bara grupper kategoriserade efter nationalitet, etnisk tillhörighet eller religion och för det andra måste det finnas ett uppsåt, det vill säga målsättning från förövarna att verkligen helt eller delvis fysiskt utplåna en sådan grupp.[4]”

      Jag försvarar inte röda khemernas övergrepp men fäster uppmärksamheten på USA:s större dödande som lika väl kan kallas folkmord. Inriktat på att döda folken i Sydostasien, tidigare i Korea, förutom de grupper som stödde dem. Kina närmar sig Syrien och vill hjälpa till att bygga upp. USA, Frankrike, Storbritannien och terrorister har gjort motståndet. Resultatet av Vietnamkriget var att USA-imperialismen förlorade. Det enade Vietnam (splittrat av USA) har bygget upp och utvecklats som nationell självständig stat.

     • Vi får väl ha våra åsikter men jag förknippar kommunisters revolution med totalitärt våld precis som med nazism och fascism.
      Men du har rätt i slutet.
      Där gjorde jag dålig research.
      På sätt och vis vann kommunismen i Vietnam medan USA förlorade.
      ”Imperialism” får du använda. Jag kan lika gärna kalla det ”västerländsk demokrati”.
      Vietnam är en kommunistisk enpartistat med fri marknad idag.
      Ungefär som grannlandet Kina.
      Jag lockas att kalla den kombinationen ”kommunistisk demokrati”.
      Kanske i framtiden ”Österländsk demokrati”?

      Så den delen vann kommunisterna i sin så kallade ”frihetskamp”.
      Dock har de tvingats överge sitt funktionshindrade planekonomiska produktionssystem och Vietnam är idag en fullt fungerande fri marknad som obehindrat kan försörja landet.
      Kommunistpartiet hette Vietminh men var mer än nationalistisk rörelse.
      Den för kommunisterna tidigare mycket viktiga nationalismen är något kommunister idag helt har förträngt men mycket framgångsrikt har återupptagits av den politiska högern.
      Jag tror att nationalismen kom för att stanna.
      För mig är nationalismen lika naturlig som den fria marknaden.
      Folkgrupper, ofta med språket gemensamt, behöver ett eget hem för sin trygghet och gemenskap.
      En kollektiv gemenskap för hela mänskligheten kommer leda till att både trygghet och gemenskap faller och söndras till ett kaos.
      Vi har alla samma värde men vi är inte varandras likar.

      https://sv.wikipedia.org/wiki/Vietnam
      https://sv.wikipedia.org/wiki/Vietminh

     • Nej, ”Vietminh (förkortning av Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội, 越南独立同盟會, ”Förbundet för oberoende åt Vietnam”) var en organisation som kämpade för vietnamesiskt oberoende från Frankrike (samt under andra världskriget Japan). Vietminh bildades 1941 i Sydkina av Ho Ngoc Lam och Nguyen Hai Than. Senare leddes förbundet av Ho Chi Minh (som vid denna tidpunkt gick under namnet Nguyen Tat Thanh) och under dennes ledarskap tillkom i det ledande skiktet även Le Duan, Vo Nguyen Giap och Pham Van Dong.

      Vietminh var en mer nationalistisk än kommunistisk organisation. ” (Från Wikipedia som har riktig beskrivning här). FNL som bildades 1960 var en liknande organisation, en nationalistisk befrielserörelse (där kommunisterna hade en framträdande roll genom sina insatser). Påminner om motståndsrörelsen i Norge, Danmark och andra länder mot nazismen under Andra världskriget.

      Nationalism bör kombineras med tolerans för andras nationalism. Idag innebär nationalism att man står upp för nationellt oberoende mot obehörigt utländskt inflytande. Idag är det USA som är det stora hindret för positiv nationalism i många länder – däribland Sverige. Bl.a. genom statskupper, stöd till och hot om statskupper i demokratier.

      Några av USA-stödda statskupper mot demokratier.

      Några statskupper av USA mot demokratiskt valda ledare:
      1953: Mossadeq i Iran.
      1954: Guatemalas president Jacobo Arbenz störtas i en CIA-stödd statskupp.
      1964: Vänsterpresident Joao Goulart i Brasilien störtas i en USA-stödd statskupp.
      1965: USA störtar progressive presidenten Juan Bosch i Dominikanska republiken.
      1973. USA stödjer den militära statskuppen mot folkvalde presidenten Allende i Chile.
      2002: Venezuelas president Chavez är störtad i två dagar innan han återtar makten. USA stödde kuppförsöket.
      2009: Honduras president Zelaya störtas av militären. USA stödde kuppen.
      1960 Lumbumba i Kongo.
      1965 Sukarno i Indonesien.
      1970 Sihanouk i Kambodja.
      1983 USA invaderar militärt och störtar Bishopregeringen i Grenada.
      2014 Stöd till statskuppen i Ukraina.
      2019 Bolivia 2019.
      2019- Nya statskuppsförsök i Venezuela.
      2021, våren. Möjligen statskupps- (mordförsök på Lukanshenko) i Belarus.

  • En annan, du skriver “Catarina, du kan inte mena allvar med omskolningsläger…” Anders Romelsjö skriver:

   “Det var en bonderevolution. En revolution är med Maos ord inte en tébjudning och det är välkänt i historien att i bonderevolutioner tar ofta förtryckta fattigbönder hämnd på seklers oförrätter. Men det finns inga belägg för att avsiktliga massmord skulle ha beordrats eller organiserats centralt.”

   Såg en film på youtube hur bönderna under Mao Zedongs tid fick göra upp med de brutala feodala godsägarna. Godsägaren i byn fick ställa sig mitt i en ring och så fick var och en gråta och svära och skrika ut sin ilska mot honom, påhejad av de andra bönderna. Men det fanns en regel, man fick inte använda våld . Så klokt och insiktsfullt.

   Omskolningsläger 😉, ungefär så här. Om en elev i en skolklass vägrar att finna sig i klassens regler, då räcker det i allmänhet att läraren tar ut eleven för allvarliga samtal i enrum….

   Eller i ett samhälle, om en människa vägrar att anpassa sig till de lagar som finns, så slutar det ofta med fängelsestraff…vad är det annat än omskolningsläger, fast utan omskolning? Det fina med just omskolning, är att man kan ge internerna en vision om ett annat och mycket bättre liv. Som Kinas siste kejsare (som kanske inte satt i omskolningsläger) men som tackade det kinesiska folket som hade befriat honom från de gyllne bojor som han tvingats bära i sitt liv. Nu levde han lycklig som trädgårdsmästare i den kejserliga parken.

   • Kinas siste kejsare PuYi, sattes faktiskt i ”omskolningsläger”. Han fick förbli Kinas kejsare, men låstes in i den Förbjudna staden, 1919 fick han en lärare, skotten Sir Reginald Johnston. PuYu tvingades att gifta sig 1922 med Gobulo Wanrong, han valde kvinnan från ett antal fotografier. PuYi var homosexuell. 1924 arresterades PuYi av krigsherren Feng Yuxiang. En rad komplicerade händelser följde.

    Ett tag hölls han i Detention Center No. 45 i Sovjet. 1949 skickades han tillbaka till Kina efter att kommunisterna tagit makten. 1950 satte Mao honom i just ”omskolning”, han skulle bli en symbol för att människor skulle kunna ”omskolas”. 1959 skickades han till Peking på direkt order av Mao, efter nio år i fängelse, och fick leva fritt som gatsopare. Han framhölls som en modell för hur människor kunde förändra sig. Det var sedan han blev trädgårdsmästare i Pekings botaniska trädgårdar. Han hade vänner och ett fritt liv och uttryckte att han verkligen var lycklig. Han arbetade även som journalist, gav presskonferenser, och som turistguide i Förbjudna Staden. Han gjorde sig känd som en mycket snäll man, men slarvig. Han dog av cancer och hjärtproblem 17 oktober 1967,

    På sätt speglar PuYi’s live hela utvecklingen under denna Kinas turbulenta tid från då han blev kejsare vid två års ålder. Väl värt att studera.

   • Osaklig site? De redovisar ju de senaste forskningsresultaten rakt upp och ner! När blev det osakligt? Men i er värld är väl kritik mot klimatskojet osakligt? Ser ni inte sambandet mellan globalisternas ränker med klimathysterin, coronaöverdrifterna och ljuget mot Kina och Ryssland i fulmedia? Det är ju samma fulmedia som bedriver kampanjerna…

    • Fakta om klimatet, lämpligen från IPCC, visar misslyckandet för kapitalismen, det primitiva orättvisa systemet som helt dominerar världen.

     • Men IPCC ”prognoser” och modeller stämmer ju inte! Så ni tror på IPCC för att det skulle visa misslyckandet med kapitalismen? Nu är det dock verkligheten som räknas och inte dogmer men vänstermänniskor har tydligen problem då det gäller att beskriva verkligheten och det var nog därför som Sovjet föll ihop, man ville inte se verkligheten utan låtsades som allt var normalt!

     • IPCC:s prognoser är vetenskapligt baserade, av forskare inom området. Bedömningen av kapitalismens misslyckande är mitt och andras.

     • Anders R
      För femtioelfte gången;
      du kan kalla dem vetenskapliga men de är likt förbannat felaktiga.

     • Vad hjälper när IPCC:s ”profetior” misslyckas hela tiden? Köpta ”forskare” finns det gott om!

     • För sanningssökare.. OM KLIMATFÖRÄNDRINGAR
      https://www.sgu.se/om-geologi/ett-klimat-i-standig-forandring/klimatets-forandringar-over-tiden/
      Klimatutveckling i Sverige
      Vid minst tre tillfällen har det nordiska klimatet under upp till 100 000 år långa perioder kännetecknats av istidsförhållanden med omväxlande stadialer och interstadialer. Under de kalla faserna täcktes stora områden i Sverige av en inlandsis. Under mellanistiderna drog sig isen tillbaka och vegetationen kunde expandera.
      De förhållandevis varma mellanistiderna har varit relativt korta, cirka 10 000–15 000 år, och karaktäriserades av klimat och vegetation som liknar dagens. Sverige var under dessa perioder till största delen täckt av skog, och glaciärerna i fjällkedjan hade endast liten utbredning.Under de kalla stadialerna täcktes landet i stor utsträckning av en inlandsis, som rörde sig ut från norra Sverige där den var som mäktigast. Under de varmare interstadialerna drog sig inlandsisen tillbaka. Klimatet var dock även under dessa perioder kallare än idag. Fjällkedjan var troligen till stora delar täckt av glaciäris och stora delar av norra Sverige bestod av tundra med permafrost.
      I Sverige finns spridda förekomster av sediment från den senaste mellanistiden, Eem. Denna period inträffade för cirka 125 000 år sedan. Undersökningar av sediment bevarade från Eem visar att sommartemperaturen var ett par grader högre än idag, något som bidrog till att vegetationen i Sverige under denna period var frodigare än dagens vegetation. Eftersom klimatet även globalt var varmare nådde världshaven höga nivåer eftersom relativt lite vatten var uppbundet i glaciäris. Dessa varma förhållanden bestod under ungefär 10 000 år, och avslutades när temperaturen snabbt sjönk varvid den senaste istiden inleddes.

     • Jaha, kan du visa någon källa där IPCC:s förutsägelser stämt de senaste tio åren? Eller någonsin? Har isarna försvunnit vid polerna? Är Maldiverna borta? Har den globala temperaturen ökat de senaste 20 åren? Svar nej! IPCC är en politisk blufforganisation med mutade ”klimatforskare” varav de flesta inte är riktiga forskare typ Rockström som bara är en agronom (en sorts mer utbildad bonde) utan några som helst kunskaper om klimat!

     • IPCC har inte påstått att isarna ska ha försvunnit vid polerna nu eller att Maldiverna skulle vara borta nu. Den globala temperaturen har ökat, det ena värmerekordet efter det andra slås och en enorm minskning har skett av isarna som jag redovisat i tidigare kommentar.

     • Men det här med isarna försvinner i Arktis är ju INTE SANT! De har ju växt de senaste åren och i år har de redan börjat växa fast det fortfarande är sommar enligt de danska israpporterna från Grönland! Det är bara att läsa på! Och visst är det så att ”klimatforskare” som Rockström och andra använt IPCC:s löjliga förutsägelser för att fabulera fritt om kommande katastrofer som inte hänt eller kommer att hända! Men vill man inget veta så får man fortsätta låta sig matas med lögnpropagandan…

     • I september 2020 rapporterades ”Den arktiska havsisen har inte smält så här kraftigt under en sommar sedan satellitmätningarna startade för 42 år sedan – med undantag för det stormiga 2012. Det visar den senaste rapporten från amerikanska National snow and ice data center. Text TT”

      14 juli (förra veckan): ”As of July 13, Arctic sea ice extent was tracking just below the 2012 record and very close to 2020, the years with the lowest and second lowest (tied with 2007) minimum ice extent in the satellite record. The Laptev Sea is essentially ice free. Multiyear ice persists close to the Alaskan shoreline”

      19 maj skrev Expressen ”Grönlands istäcke smälter allt snabbare. Nu fruktar forskare att en kritisk punkt kan vara nådd – där isen tinar även om den globala uppvärmningen hejdas, rapporterar Guardian.

      Uppgifter från Yale Connections.

      Notable global heat and cold marks for June 2021
      – Hottest temperature in the Southern Hemisphere: 37.8°C (100.0°F) at Sao Joao do Piaui, Brazil, June 12; (Vintertid)
      – Coldest temperature in the Southern Hemisphere: -81.4°C (-114.5°F) at Dome Fuji, Antarctica, June 14;
      – Highest 2021 average temperature to date (Jan.-Jun.) in the Southern Hemisphere: 29.6°C (85.3°F) at Surabaya Airport, Indonesia; and

      Hemispherical and continental temperature records in 2021
      – Highest minimum temperature ever recorded in April in the Southern Hemisphere: 31.7°C (89.1°F), at Vioolsdrif, South Africa, April 13. (https://yaleclimateconnections.org/2021/07/june-2021-earths-fifth-warmest-june-on-record-and-warmest-over-land-areas/)

   • Oavsett alla dessa andra ”forskares” ”åsikter” så är matematik applicerad på kända fysik lagar ganska svåra att ha åsikter om. När man ställer historiska mätningar applicerade med matematik på fysikens erkända och bevisade lagar framstår dessa ”forskares” teorier och fluffiga teoretiska modeller som ganska löjliga. Forskning baserat på ”åsikter” står sig ganska illa mot fysikens lagar, matematik, och historiska mätvärden.

    • Instämmer. IPCC:s uttalanden baseras efter vad jag förstår på fysikens lagar, matematik och historiska mätvärden, förutom sakkunskap.

     • Nej, de baseras på datorsimulationer som inte stämmer! Skit in skit ut blir det när man sitter och gissar ingångsvärden vilket ju visat sig i att deras simulationer inte stämmer med verkligheten! Historiska mätvärden kan de knappast ha använt för då hade de lagt ner hela skiten för länge sedan och konstaterat att simulationerna inte stämmer med historiska data!

     • Datorsimuleringar baseras på aktuella observationer och mätvärden som alltid kan kallas ”historiska” (med nödvändighet).

     • Artikeln inleds ”Next month, after a yearlong delay because of the pandemic, the U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will begin to release its first major assessment of human-caused global warming since 2013. The report, the first part of which will appear on 9 August, will drop on a world that has starkly changed in 8 years, warming by more than 0.3°C to nearly 1.3°C above preindustrial levels. Weather has grown more severe, seas are measurably higher, and mountain glaciers and polar ice have shrunk sharply. And after years of limited action, many countries, pushed by a concerned public and corporations, seem willing to curb their carbon emissions.

      But as climate scientists face this alarming reality, the climate models that help them project the future have grown a little too alarmist. Many of the world’s leading models are now projecting warming rates that most scientists, including the modelmakers themselves, believe are implausibly fast.”

      Ja det är möjligt att det inte går så snabbt som aktuella modeller anger. Vi får väl se. Hittills har utvecklingen snarast överträffat prognoserna tror jag.

 9. “politiskt motiverade attacker mot vetenskapen”
  Om Klimatupplysningen skrivs på bloggen Uppsalainitiativet (Bloggen startades som ett svar på ”klimatskeptikernas” spridande av missuppfattningar och desinformation kring klimatförändringen och dess effekter, och kring klimatforskningen och specifika klimatforskare. Syftet är att sprida kunskap i klimatvetenskapliga frågor genom att ta upp intressanta, viktiga och omdebatterade ämnen.):
  ”Jag vet inte om vi i Uppsalainitiativet hade kunnat hejda [Lennart] Bengtssons glidning över mot klimatförnekarlägret …… i förra veckan tog han ett steg som knappast kan uppfattas som annat än att han officiellt kommer ut som klimatförnekare, genom att låta ansluta sig till den brittiska klimatförnekarorganisationen Global Warming Policy Foundations3 (GWPF)…… genom att vårda vår relation till honom ännu lite bättre, men han började i alla fall så småningom att kommentera allt flitigare på Stockholmsinitiativets blogg, som tidigare hette The Climate Scam men som numera bär det orwellskt klingande namnet Klimatupplysningen. Det är uppenbart att han trivs bra med den råa antiintellektuella ton med dragning åt näthat som där är förhärskande, och han har smidigt rättat in sig i den diskurs som där råder. Ett typiskt exempel är följande kommentar som han gav ifrån sig den 23 januari i år”:
  “Det är ju synd att DDR försvunnit annars skulle man ha kunnat erbjuda enkelbiljetter dit för dessa vurmande socialister. Nu finns det ju tyvärr inte många renläriga länder kvar snart och jag tror väl ändå inte våra romantiska grönkommunister vill ha en enkelbiljett till Nordkorea. Men om intresse föreligger bidrar jag gärna till resan så länge det rör sig om en utresebiljett. Kanske man kunde ordna med en gallupstudie då det inte kan uteslutas att jag underskattat utresebehovet.5”
  ———————————————————————-
  Andra kommentarer på Klimatupplysningen är:
  Exempel 1 – ”De här nazifierade Göbbelstyperna i Sydsvenskan vill ju bara utrota alla klimathotskeptiker.”
  Exempel 2 – ”Karln är uppenbarligen galen och lider svårt av paranoia.”
  Exempel 3 – ”Men när det gäller Uppsalainitiativet är jag mer betänksam. Här undrar jag om man inte passerat gränsen för det riktigt friska: från det genomtänkt strategiska och listiga till det mer emotionellt sjuka. De verkar rätt och slätt ha ett patologiskt hat mot alla som understår sig att tänka själva när det gäller klimatet.”
  Läs mer: Häggström hävdar: Om trevnad (haggstrom.blogspot.com)
  Senare har Lennart Bengtsson lämnat GWPF …
  Lars Karlsson14 maj 2014 16:07 skriver i kommentar på Uppsalainitiativet:
  Bengtsson: ”I will make it clear that I have an open attitude to science and I can assure you that I will continue to do my utmost to protect science from any political infiltration.”
  “Problemet är att genom att gå med i GWPF så gjorde Bengtsson precis motsatsen till att skydda vetenskapen mot politisk infiltration. Han gjorde sig till ett verktyg för politiskt motiverade attacker mot vetenskapen. Hans vetenskapliga inställning har varit känd tidigare, och det har inte lett till något starkt avståndstagande från hans kolleger. Det är hans medlemskap i GWPF som har utlöst det här, inget annat. “ Googla på Uppsalainitiativet och sök Klimatupplysningen/Stockholmsinitiativet

 10. Om man vill veta vad den svenska atmosfärsforskningens grand old man anser om forskningen han själv utvecklatlett bör man läsa hans bok. Andra, tredje och fjärdehandsuppgifter man inte vet något om är sannolikt ägnade att diskvalificera honom, men han har faktiskt publicerat sig. Läs på.

   • 1. Det är roligt för dig att du läst hans bok.
    2. Eftersom du inte är atmosfärsforskare är det rimligt att en professionellt skriven bok inte är lättillgänglig, det är inte konstigt.
    3. Eftersom du redan bestämt dig för hur det ligger till är boken naturligtvis en besvikelse, den skriver inte under på katastrofscenarierna du prematurt hänvisar till.
    4. Verkar inte Lennart Bengtsson veta vad som händer med klimatet, trots att han är den som är mest insatt av alla? Det leder till en slutsats; ingen annan vet heller. Det kan också bero på att du bara förmår läsa innantill så länge det skrivna stämmer med vad du redan tror.
    5. Såvitt jag kan se skriver han under på koldioxidens växthuseffekter, men meddelar att vi inte har en aning om hur stor andel av den obetydliga genomsnittliga uppvärmningen som kommer av långa trender, och hur de ska råka förändras åt vilket håll som helst framöver. Hjärtlöst berättar han också att koldioxidhalten kommer att fortsätta stiga när den lämnar världshaven, men å andra sidan spelar det kanske ingen roll.
    6. Säkert känner vi bara till två saker. Å ena sidan kommer en ny istid i om ett okänt antal tusen år. Å andra sidan känner socialister starkt att de vet bättre än alla andra hur man löser problem, verkliga som inbillade, och kräver maktmonopol för egen del, trots att det slutar med katastrof varje gång. I den ekvationen sätter man in ”vi har bara tio år på oss”. Det ger en tydlig fingervisning om vem som spelar sitt vanliga spel och vad som pågår.

    • 1-2. Har inte svårt ta till mig texten, van att läsa vetenskaplig text.
     3. Spekulation av dig.
     4. Hans bedömning är omdiskuterad av flera.
     5. Hans bedömning uppfattar jag som mer nyanserad.
     6. Uppfattar den senare delen som spekulation. Ansvarslöst att bara vänta på ”en ny istid i om ett okänt antal tusen år. ”

    • Kravet på att gå över till grön energi är en kriminell lögn, som syftar till att sätta hela världens energi under kontroll av det som nu kallas det ”generaliserade väst
     Anatoly Chubais , särskild representant för Ryska federationens president för förbindelser med internationella organisationer för att uppnå mål för hållbar utveckling, varnade för att en ny teknisk revolution kommer att leda till en global omgruppering av länder, varigenom en grupp av ledare kommer att bildas som kommer att bryta sig loss och bilda en ny världselit under 2000 -talet och förmodligen XXII.
     Enligt Chubais är perioden med den tekniska revolutionen, eller den globala energiomställningen, som världsekonomin har gått in i, endast jämförbar med processerna i slutet av 1700 – början av 1800 -talet och omfattningen av täckning och graden av radikalism , den enda skillnaden är i hastigheten.
     På grund av bränsle- och energikomplexets unika roll i den ryska ekonomin, dess naturliga och tekniska potential och geografiska läge, kommer denna revolution att påverka den ryska ekonomin.
     När det gäller energiomställningen är problemet att alla så kallade gröna energiresurser är väldigt instabila. För varje watt installerad effekt från vindkraftverk eller solpaneler måste mer watt av klassisk effekt, och främst gasturbiner, införas i kraftsystemet, eftersom allt annat inte hinner reagera tillräckligt snabbt på fluktuationer i vindstyrka eller grumlighet.
     Därför är grön energi en återvändsgränd. Det är väldigt dyrt och praktiskt taget värdelöst, eftersom du fortfarande måste behålla energiresurser som förbrukar naturgas i första hand, och förbrukningen av denna gas minskar inte, utan bara växer.
     Jag pratar inte ens om det faktum att växthusteorin om den globala uppvärmningen i sig motbevisades redan 1909, och sedan dess har flera bevis på denna teoris falska, erhållna med olika metoder, samlats. Kravet på att gå över till grön energi är en kriminell lögn, som syftar till att föra hela energisektorn i världen under kontroll av det som nu kallas det ”generaliserade väst”.
     Så vitt jag vet står råvarusektorn nu för mindre än 1/5 av vår BNP och mindre än en fjärdedel av budgeten. Men det betyder inte att man ska vägra att arbeta med råvaror.
     https://ukraina.ru/interview/20210805/1032009411.html

 11. Vi kan inte göra mer åt milankovitch-cyklerna än vi kan göra något åt medeltemperaturerna, spekulationen gäller bara ”när”. Det kommer en istid om ett okänt antal tusen år, eventuellt skjuter våra koldioxidutsläpp upp den litegrann. Jordbanan runt solen rår vi inte på.

  Hela klimatångesten är spekulation från början till slut.

  • Medan uppvärmningen av jorden med dess konsekvenser nu väsentligen är ett resultat av mänsklig verksamhet, vilket kan ge försåelig klimatångest.

   • Struntprat! Klimatet har alltid växlat och CO2 kan inte påverka klimatet och det kan därmed människan inte heller göra! Det är bara humbug alltihop för att öka skatterna på drivmedel och energi! Klimatångest är bara påhittad av media för att skrämma folk till lydnad!

    • Vi kan konstatera att de allra flesta forskare inom området har motsatt uppfattning i denna fråga.

     • Vilka är vi??.. Fler än agronomen Johan Rockström, den ständiga tonåringen Greta Thunberg, ex-professorn i alkoholfrågor Anders Romelsjö, den självutnämnda ”klimatexperten” Catarina Östlund och möjligen några fler icke namngivna indoktrinerade ”klimat-forskande” personer?

     • Du skiljer inte på forskningen och den politiska uttolkningen av IPCCs arbete (inkvisitionen).
      För övrigt, vilken prognos/datorsimulering är enligt dig den som bäst förutsäger framtida klimat?

     • IPCC:s arbete är baserad på forskning och har inget med inkvisition att göra.

      Vet inte vilkenn modell som är bäst just nu.

     • Anders du måste läsa på om bluffen med de 97% ”forskare” som är överens om klimatet! Rockström som är agronom och inte vet något om klimat var en av de som var med i enkäten bland annat!

     • Var finns fakta om dessa 97%. Rockström är uppenbarligen mycket kunnig. Grundexamen är inte avgörande.

   • Det är fullt möjligt att människans små koldioxidutsläpp skjuter upp nästa istid, om det nu faktiskt är fossil förbränning som orsakat den obetydliga ökningen i medeltemperatur och centimetrarna som haven stigit, det började före industrialismen. Den konsensus som beordras existerar bara i frågan om huruvida koldioxid är en växthusgas, där är alla överens.

    Den enda konsensus om framtiden som finns gäller att jorden kommer att täckas av is, världshaven kommer att frysa. Klimatångest har en grund, men inte pga uppvärmning, utan nedkylning.

    Ett mer närliggande problem är den moderna människans ständiga nemesis, socialismen, med dess fantasiguld, gröna skogar, förtryck, lägerarkipelager och befästa fattighus. Det finns ingen fråga där inte den socialistiske druiden kommer med sin kittel och erbjuder trolldryck; kvinnoförtryck, nedrustning, miljö, jämställdhet, rasism; vad som helst. Över hela fältet låtsas socialisten kunna lösa problem, och varje gång hen tvingar sitt regemente på andra blir resultatet katatrof.

    När de nu lyckats importera jordens allra värsta religion till ”utanförskapsområdena” genom att locka med våra pensioner i flyttbidrag eller delfinansiering av Hamas, har halva den svenska arbetarklassen röstat med fötterna. Då är klimatpladdret ett efterlängtat ämnesbyte för envägskommunikationen.

    Klimatfrågan är dagens våg av socialistisk desinformation, och det är därför vi aldrig får höra mer än en sida i ”debatten”. Det går fortfarande att läsa sig till mer än en verklighetsbeskrivning, här finns inte bara Pravda på Marieberg eller politikernas reklam-tv att tillgå. Man måste informera sig, elitsocialismen äger kanalerna men inte kunskapen, man kan ännu bilda sig utanför dess stigma.

    • Socialism finns i olika tappningar och det finns olika uppfattningar om vad som menas med det. Så mycket är klart att det innebär ett rättvisare samhälle och större möjligheter att hushålla med jordens resurser. Socialdemokraterna bekände sig till demokratisk socialism under sitt långvariga regeringsinnehav, då Sverige byggdes upp till ett välfärdssamhälle. Kina som har en fantastisk utveckling kallar sitt system för ”socialism med kinesiska förtecken”. Sovjet gick från efterblivet industriland 1917 till världens andra supermakt 1950, trots misstag och över 20 miljoner döda i Andra världskriget då Sovjet var huvudkraften i att besegra Hitler.

 12. Benny, nu får du sluta med ovederhäftiga påståenden Häromdagen skrev du att Rockström är “en sorts mer utbildad bonde”, idag har du skärpt dig lite och skriver bara ”agronom”, men hur står till med din faktagranskning? På Wikipedia står det om Rockström “Johan Fredrik Rockström, född 31 december 1965, är en svensk agronom och miljövetare. Han är professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, ett av Europas mest framstående centrum för klimat- och hållbarhetsforskning.” Är det så att du bara skriver vad du TROR, eller VILL TRO….

  • Han har inte disputerat som professor och har ingen avhandling i ämnet alltså ingen riktig professor! Dessutom så har han visat att han inte vet något om klimat med sina ”förutsägelser” som slått fel!
   Och Rockström är ju en sorts mer utbildad bonde han ÄR ju agronom!

   • Man blir inte professor efter en disputation. Det behövs vanligen betydligt fler och bra vetenskapliga artiklar. Han är chef för ett ansett forskningsinstitut. Din kritik av hans vetenskapliga kompetens håller inte.

 13. BLM, Benny, Gunnar Andersson, Ivan, H2….vad är det med er? Varför blir ni så enormt provocerade av vetenskapliga fakta när ni diskuterar. Det är klart, vi står för en enorm utmaning, en utmaning som vi måste klara av för de kommande generationernas skull. Vad är det som gör att ni slår bakut istället för att använda ert sunda förnuft? Min fråga är uppriktig.

   • Gunnar Andersson, läs de 74 kommentarerna ovan och tänk efter hur många gånger har du redovisat en enda datormodell om framtidens klimat. Nu är det alltså upp till dig att bevisa vilken forskning du grundar dina åsikter på. Nästa gång du pekar på oss som säger att vi ska lita på vetenskapen, så ska du som Tage Danielsson uppmanade, inse att tre av dina fingrar pekar tillbaks på dig själv. Kom igen nu!

    • Jag pekar inte utan visar med hela handen mot att du inte har redovisat en enda trovärdig datormodellering av det framtida klimatet, som skulle berättiga till din alarmistiska ton.
     Jag har tidigare länkat till de ökända spagettitrådsgraferna, som visar hur katastrofalt dåliga datorsimuleringarna är. Det var ett ryskt institut som låg nästan rätt och det låg i det lägre häradet.

     • Du bör i stället visa att IPCC:s ganska allmänt accepterade modellering är felaktig.

  • Rena, observerade klimatfakta. Ingen uppvärmning på över 18 år
   Den globala temperaturen har alltid svängt upp och ner vare sig halten koldioxid ökat eller inte. Sedan 1997 har ingen uppvärmning noterats.
   Mätdata från fem institut
   Följande fem institut följer regelbundet den globala temperaturutvecklingen:
   o HadCRUT3, knutet till brittiska East Anglia-universitetet och brittiska vädertjänsten Met Office: landmätta data, använda av FN:s klimatpanel IPCC.
   o GISS, Goddard Institute of Space Studies: landmätta data trots att GISS ingår i USA:s rymdstyrelse NASA.
   o NCDC, National Climatic Data Center: landmätta data. NCDC betjänar USA:s vädertjänst NOAA (National Oceanographic & Atmospheric Adm.)
   o RSS, Remote Sensing Systems: satellitdata från NOAA.
   o UAH, University of Alabama Huntsville: satellitdata.
   Inget av dessa fem institut har på över 18 år registrerat någon nämnvärd uppvärmning, vilket även IPCC bekräftar. Den norske geofysikern och klimatforskaren prof. Ole Humlum sammanställer månatligen de fem institutens data med samma resultat: ingen uppvärmning på över 18 år.

   • Mätningar ger annan information. Här från Naturvårdsverket, som komplettering till artikeln:

    Vart och ett av de fyra senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
    Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med ungefär 50 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning. (https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/)

    Radio Nyheter rapporterar kl 16.45 att Kopernikus rapporterat att den senaste 20-årsperioden är den varmaste hittills sedan mätningarna började på 1800-talet. Juli 2021 var tredje varmaste juli någonsin, föregånget av juli 2019 och 2016, medan juli 2020 affekterades av coronapandemins konsekvenser.

    • Du menar på allvar att juli 2019 och 2016 var det varmaste någonsin? Under den romerska värmeperioden och den medeltida värmeperioden var det med största säkerhet mycket varmare! Att hugga till med sådana överdrifter som det varmaste någonsin visar ju hur helt oseriöst klimatalarmisterna argumenterar. Det borde stå: De varmaste sedan mätningar med någorlunda avancerade och ackurata satelliter startade! Det skulle vara mer seriöst men värdelöst ur propagandasynpunkt!

     • Om det var varmare under romerska och medeltida värmeperrioden vet vi inte. Och det är ointressant. Nu är den mycket större mänsklighetens temperatur- och klimatpåverkande insatser oändligt mycket större och en avgörande orsak till pågående klimatändring.

      Det var Copernikus Institute som rapporterade om julitemperaturen.

 14. Det förekommer i denna tråd missvisande påståenden om Lennart Bengtson. Han bekräftar ju den etablerade forskningens rön!!!
  Men den forskningens utsagor ger ingen precis info om vad som bör göras och hur snabbt. Därför är det inom ramen för den etablerade forskningens rön att ha uppfattningen att det finns tid till anpassning genom mer teknologisk utveckling (och god ekologisk kunskap). Och det är inom ramen för den forskningens rön att säga emot alarmisternas uppfattningar vilka inte går att härleda från forskningen.
  Enligt Maths Nilsson https://mathsnilsson.se/
  som förtjänstfullt har granskat skeptikernas många vanföreställningar är det en bedömningsfråga hur man bör agera.
  Det skrev han iaf i en blogg för kanske ett eller två år sen.
  Hans arkiv innehåller mkt nyttig analys av de påståenden som skeptiker brukar ta upp trots att dom sen länge är motbevisade.

  • Jag har läst hans bok. Övertygar mig inte om att IPCC har helt – vilket inte heller Bengtsson påstod. Han menar att det inte är lätt att få till stånd en ändring av uppvärmning och koldioxid – summariskt uttryck. Han förkastar inte alls IPCC.
   Lennart Bengtsson och hans bok har också uppmärksammats flera gånger här: Vad tycker klimatforskaren Lennart Bengtsson idag om Parisavtalet?
   Vet Lennart Bengtsson vad som händer med klimatet?
   Lennart Bengtsson verkar inte veta vad som händer med klimatet.

  • petergrfstrm du skriver : Men den forskningens utsagor ger ingen precis info om vad som bör göras och hur snabbt.” Inte? Jag tycker att man får ganska klara besked om det: I en specialrapport 2018 …..”trycker IPCC på att målet endast kan nås om det sker en helomställning av alla sektorer. Och det måste gå i en takt som aldrig tidigare har skådats. För att lyckas med det räcker det inte med att satsa på ny teknik, stora livsstilsförändringar krävs där såväl matproduktion och konsumtion som hur vi reser och förflyttar oss ställs om. “…“FN:s klimatpanel visar att det är möjligt att klara det viktiga tvågradersmålet men att det är extremt bråttom att klimatsäkra och utveckla våra samhällen världen över. Dagens utsläppsnivåer överstiger vad vår planet tål. Får vi inte ner världens utsläpp av växthusgaser blir det katastrofala konsekvenser som resulterar i fortsatt global uppvärmning, höjda havsnivåer och irreparabla skador för våra samhällen” Naturskyddsföreningen
   Den 9 augusti publiceras IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering….”rapporten är en omfattande sammanställning av det rådande vetenskapliga kunskapsläget kring klimatmätningar, klimatsystemet, klimatmodeller och scenarier. I rapporten hänvisas till över 14 000 vetenskapligt granskade artiklar.” SMHI

   • Jag ifrågasätter inte den etablerade forskningen och det gör inte LB heller.
    Men Målet som du talar om härrör inte från forskningen som endast analyserar hur dom bedömer att klimatet kommer att utvecklas. Om forskare därutöver ingår i de kretsar som bestämmer vad som ska göras så har dom förstås mer bakgrundskunskap men man kan prioritera olika även när man utgår från samma fakta vilket jag skrev innan och vilket ni tydligen störs av.
    Dom som styr världen är malthusianer och vill kraftigt krympa världens befolkning. Många alarmister undviker att kommentera det, (medan andra faktiskt vurmar för att få bort mänskligheten till mer än 90%)men det är för mig en mkt viktig faktor att ta hänsyn till vid prioriteringar. Hur många ska leva i misär eller utplånas för att västvärldens aktivister i samklang med västvärldens malthusianer driver på för panikåtgärder.

 15. Benny… om du var det minsta ärlig i ditt sätt att beskriva klimatet skulle du ta reda på om det du TROR är vetenskapligt belagt….du skriver ”Har den globala temperaturen ökat de senaste 20 åren? Svar nej! IPCC är en politisk blufforganisation med mutade “klimatforskare”” . ”Forskning visar att mer än 90 procent av uppvärmningen sedan 1970 har tagits upp av haven. Sedan 1990-talet har takten i uppvärmningen fördubblats. Genom havens enorma volym blir havsvattnet inte så väldigt mycket varmare, men uppvärmningen når å andra sidan hundratals meter ned i djupet. Varmare vatten gör att livet i havet förändras, exempelvis flyttar nordliga kallvattenarter norrut medan arter som kräver varmare vatten breder ut sig ytterligare. Det förändrar hela ekosystem i havet och påverkar bland annat fisket.”Naturskyddsföreningen
  Det finns ett uttryck som heter ”Den som sa det, han va´det”…apropå blufforganisation….

  • Uppvärmningen beror på den ökade solinstrålningen och INTE på CO2 vad är det du inte förstår? Det är solen som styr klimatet och inget annat ska det vara så svårt att begripa? IPCC är en politisk organisation tillsatt för att utröna om datorernas klimatmodeller håller…Vilket de ju inte gör! Så ja, IPCC är en blufforganisation med en agenda.

   • Koldioxidnivån är viktig. Koldioxid motverkar värmeutstrålningen från jorden. ”Den största drivkraften för den globala uppvärmningen har varit utsläppen av växthusgaser, varav mer än 90% är koldioxid (CO2) och metan.[7] Fossilt bränsle för energiförbrukning är den främsta källan för dessa utsläpp, med ytterligare insats från jordbruk, avskogning samt industriella processer. [8] Temperaturhöjning accelereras eller tempereras av klimatåterkopplingar, såsom förlust av solljusreflekterande snö och isskydd, ökad vattenånga (en växthusgas sig själv) samt förändringar i land- och havsskolvätskor.” …”Koncentrationerna i atmosfären av koldioxid och metan har ökat med 36 procent respektive 148 procent sedan tiden före den industriella revolutionen omkring år 1750.[51] Nuvarande nivåer är avsevärt högre än vid någon annan tidpunkt under de senaste 650 000 åren, vilket är den tidsrymd som forskarna har kunnat ta fram pålitligt dataunderlag genom arktiska och antarktiska isborrningar.[52][53][54] ”(Wikipedia).

    • Uppenbart har CO2-halten inte haft någon betydelse tidigare i historien…Det är väl bara numera när man kan beskatta folk på CO2-utsläpp som det blivit en ”viktig” fråga för skattehöjarpolitiker och globalister med agenda…

     • Betydelsen av CO2-nivåer baseras på kunskap inom fysik och relaterade discipliner. Inget talar för att detta inte haft betydelse även tidigare. Som en av de ofullständiga åtgärderna har man infört utsläppsrätter och skatt på dessa för att söka motverka ökningen av koldioxidnivåer och uppvärmningen. Kapitalet är splittrat i denna fråga.

    • Nej, kunskapen om CO2 baseras på rena gissningar! Under den romerska värmeperioden och under den medeltida värmeperioden som båda var varmare än dagens måttliga värmeökning finns ingen som helst korrelation med CO2…Det är fakta! Förklara gärna för mig hur vikingarna kunde ha jordbruk på Grönland fram till 1300-talet om det inte var varmare då? Eller är ruinerna och de arkeologiska bevisen efter vikingarna fejkade för att lura folk att det var varmare på den tiden? Med analys av historien kan man lära sig mycket bl a hur klimatet var.

 16. Det är svårt att förstå denna ilska som klimathysteriker tar till för att tysta de som kritiserar galenskaperna i klimatfrågan. Vad är man rädd för? Att fler ska inse tokigheterna som FN:s klimatpanel spyr ut och att man då inte kan beskylla kapitalismen för att klimatet skiftar? Man kan ju undra varför då verkligheten är måttstocken inte påhittade klimatmodeller? Så nu har vi väntat på alla ”katastrofer” som skulle inträffa i Al Gores film 2006 och inget av signifikans har hänt med klimatet och allt som sas i filmen visade sig felaktigt! Ska vi sitta här igen om 15 år och konstatera samma sak? När ska klimathysterin läggas på hyllan och i stället ta tag i verkliga miljöproblem som skogsavverkning i tropikerna, plastavfall i uländer, överbefolkning, militant islamism etc?

  • IPCC:s fakta och bedömningar har massivt vetenskaplig stöd. ”De som kritiserar galenskaperna i klimatfrågan” har inte kunnat belägga detta. En fortsatt uppvärmning kan innebära mycket nackdelar för mänskligheten. Al Gores generella bedömningar om oroande klimatändring har snarast bekräftats.

 17. Har du sett filmen? Är Arktis isfritt? Har Maldiverna sjunkit? Har barnen ingen snö på vintern att leka i längre? ”Generella bedömningar” var det vilket kan betyda vad som helst tydligen…

  • Utvecklingen går tydligt i den riktningen.

   Här information från Naturvårdsverket.

   Vart och ett av de fyra senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren.
   Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med ungefär 50 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning. (https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/)

   * Radio Nyheter rapporterade nyligen att Kopernikus rapporterat att den senaste 20-årsperioden är den varmaste hittills sedan mätningarna började på 1800-talet. Juli 2021 var tredje varmaste juli någonsin, föregånget av juli 2019 och 2016, medan juli 2020 affekterades av coronapandemins konsekvenser.

   * Uppgifter från Yale Connections.

   “Next month, after a yearlong delay because of the pandemic, the U.N. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) will begin to release its first major assessment of human-caused global warming since 2013. The report, the first part of which will appear on 9 August, will drop on a world that has starkly changed in 8 years, warming by more than 0.3°C to nearly 1.3°C above preindustrial levels. Weather has grown more severe, seas are measurably higher, and mountain glaciers and polar ice have shrunk sharply. And after years of limited action, many countries, pushed by a concerned public and corporations, seem willing to curb their carbon emissions.

   But as climate scientists face this alarming reality, the climate models that help them project the future have grown a little too alarmist. Many of the world’s leading models are now projecting warming rates that most scientists, including the modelmakers themselves, believe are implausibly fast.”

   I september 2020 rapporterades ”Den arktiska havsisen har inte smält så här kraftigt under en sommar sedan satellitmätningarna startade för 42 år sedan – med undantag för det stormiga 2012. Det visar den senaste rapporten från amerikanska National snow and ice data center. Text TT”

   14 juli (förra veckan): ”As of July 13, Arctic sea ice extent was tracking just below the 2012 record and very close to 2020, the years with the lowest and second lowest (tied with 2007) minimum ice extent in the satellite record. The Laptev Sea is essentially ice free. Multiyear ice persists close to the Alaskan shoreline”

   19 maj skrev Expressen ”Grönlands istäcke smälter allt snabbare. Nu fruktar forskare att en kritisk punkt kan vara nådd – där isen tinar även om den globala uppvärmningen hejdas, rapporterar Guardian.

   Uppgifter från Yale Connections.

   Notable global heat and cold marks for June 2021
   – Hottest temperature in the Southern Hemisphere: 37.8°C (100.0°F) at Sao Joao do Piaui, Brazil, June 12; (Vintertid)
   – Coldest temperature in the Southern Hemisphere: -81.4°C (-114.5°F) at Dome Fuji, Antarctica, June 14;
   – Highest 2021 average temperature to date (Jan.-Jun.) in the Southern Hemisphere: 29.6°C (85.3°F) at Surabaya Airport, Indonesia; and

   Hemispherical and continental temperature records in 2021
   – Highest minimum temperature ever recorded in April in the Southern Hemisphere: 31.7°C (89.1°F), at Vioolsdrif, South Africa, April 13. (https://yaleclimateconnections.org/2021/07/june-2021-earths-fifth-warmest-june-on-record-and-warmest-over-land-areas/)

 18. Benny! Lägg märk till de ord du använder “ilska, klimathysterikerna, galenskaperna, rädd, tokigheter, spyr ut, beskylla, påhittade, “katastrofer”, felaktigt, klimathysterin, överbefolkning, militant islamism”…i en kommentar på inte ens elva rader. Minns vad Tage D sa “pekar du med ett finger på dom andra, lägg märke till de tre fingrar som pekar tillbaks på dig själv”. Det är ändå trösterikt att veta, den vetenskapliga konsensus som råder om klimatet får allt fler anhängare, dom inte låter vare sig tystas, skrämmas eller manipuleras. Så det blir nog en längre tid i omskolnings/omprogrammeringsläger för dig i framtiden! 😉

  • Kommer Nordstream 2 att leda till några förändringar av klimatet – (till det bättre eller Sämre?)
   EU hade en gång ett handelsöverskott på 100 miljarder dollar med Ryssland.
   De amerikanska tjänstemännen fattade ett beslut som skulle se ut som en diplomatisk seger för dem när de sa att USA ”inte kommer att tolerera att Ryssland använder energi som ett geopolitiskt vapen i Europa. USA hade inte någon hävstång för att tvinga press på Tyskland att underkasta sig. Tyska tjänstemän har bekräftat att de kommer att investera 175 miljoner dollar i Ukrainas ”gröna energi” och att Moskva-Kiev skulle förlänga energitransiteringsavtalet.
   En nyligen genomförd undersökning som gjordes i maj visade att cirka 75 procent av tyskarna stödjer projektet, medan bara 17 procent är emot det. Populära prognoser visar därför att det inte finns något seriöst stöd för USA:s politik i Tyskland.
   Tyskland kommer snart att lägga ner sina sista kärnkraftverk, och det avvecklar sin inhemska kolindustri. Ukrainas gastransportinfrastruktur är i kaos genom försummelse och budgetpengar som stulits av alla som kan göra det. Som ordföranden för utskottet för östeuropeiska ekonomiska och östeuropeiska frågor, Oliver Hermes sa, visar resultaten ”ett tydligt mandat till den nuvarande och framtida förbundsregeringen och tyska politiken som helhet att inte böja sig för sanktionskrav mot projektet. Joe Biden -administrationen visste att amerikanska sanktioner inte skulle kunna blockera projektet.
   Med andra ord är det den kombinerade effekten av misslyckad sanktionsstrategi och tysk självklarhet som avslöjar en snabbt fallande amerikansk överhöghet, även efter Joe Bidens tillkännagivande om USA:s ”återgång” till globala angelägenheter efter en fyra år lång kollaps till ”America First”.
   Nord Stream 2 kommer att ha en slags inverkan på förbindelserna mellan Ryssland och Tyskland som kommer att hjälpa den senare att positionera någon slags status, oberoende av USA:s inflytande. Med andra ord kommer Tysklands framgångar med att hävda sin suveränitet bara stärka vanan att göra det, när dess intressen hotas av USA. USA:s misslyckande med att ändra händelseförloppet till dess exklusiva fördel är en verklighet som har slagit den amerikanska politiken hårt i ansiktet, något som de amerikanska politikerna inte riktigt är vana vid”.

   • Byggandet av Nord Stream 2 -gasledningen är i sitt sista skede, den kommer att vara klar på några veckor, sa den ryska ambassadören i Tyskland Sergei Nechaev i en intervju som publicerades av tidningen Izvestia på måndagen.
    Nord Stream 2 -projektet bygger två rörledningar med en total kapacitet på 55 miljarder kubikmeter per år från Rysslands kust genom Östersjön till Tyskland. ”Vi utgår från att det tysk-amerikanska avtalet inte kommer att påverka konstruktionstakten och slutdatumet för Nord Stream 2. USA och Tyskland ingick inte något juridiskt bindande dokumentavtal vad gäller Nord Stream 2. Det innebär inga särskilda skyldigheter för Ryssland, som inte deltog i dess förberedelse. https://tass.com/economy/1323821

  • Ja då kan man ju säga att åtminstone två av Bennys ord passar in på prästen ”galenskap och tokighet”.

 19. Det behövs mer kritiska frågor angående varför inte forskning och utveckling betonas mer istf att i panik dra ner världsekonomin med hänvisning till klimathot. Tidigare var det en del info om CO2-ätande mikroorganismer som skulle kunna göra tillägg till det existerande naturliga upptaget av CO2.
  Jag antar att sånt pågår men har en stark känsla av att härskarklassen i väst skyndar långsamt med det för att med sin mediamakt driva på med malthusianska motiv . Det innebär att mänskligheten inte tillåts utveckla sina förmågor och konkurrenskraft utan ska krympas medelst åtstramningar så att västeliten kan fortsätta så länge som möjligt att hyckla medan man håller potentiella rivaler i fattigare länder nere.
  Där hindras man både att utveckla blandekonomisk konkurrenskraft (till skillnad från det mäktiga utländska privata monopolet) och hindras att skapa andra alternativ också. Det går inte att komma åt detta med mantrat om kapitalism/socialism eftersom alla andra är i beroendeställning.
  Det blir intressant att följa Kinas utveckling och tidsplan. Den är nog väsentligt mer realistisk än det som alarmisterna i väst hejar på.
  Och givetvis bör man mobilisera gediget ekologiskt kunnande för naturliga CO2-metoder. Jag efterlyser en mer positiv debatt och mindre av protestantiska tagelskjortor.

  • Petergrfstrm du skriver ”Det går inte att komma åt detta med mantrat om kapitalism/socialism eftersom alla andra är i beroendeställning.”
   Tänk efter: “Kapitalism kräver hela tiden TILLVÄXT, tillväxt betyder ökad produktion och ökad energianvändning.
   Tänk en relativt måttlig ökning av en tillväxt på 2% om året, att BNP ökar med 2% om året.
   Vad blir det, räkna ränta på ränta, fram till slutet av vårt sekel alltså 2090-talet då kommer vi att ha en konsumtion, en BNP som är 4 ggr större än den vi har idag. Redan idag är konsumtionen för hög, jorden har inte utrymme för en sån konsumtion.
   EARTH OVERSHOOT DAY inföll 1970 den 30 december. 2021 beräknas den infalla den 29 juli. Det datum då mänskligheten har tagit ut av jordens resurser så mycket som jorden kan återskapa. Klimat och kapitalism går inte ihop.” Bertil Kilner marxistisk nationalekonom, Prollenpodden.
   Kapitalism innebär att ett litet fåtal människor, de 1%-en äger, nästan allt och bestämmer nästan allt på vår jord. Deras högsta intresse är (dom är fångade i det kapitalistiska systemet) att göra vinst. Då kan dom inte ta hänsyn till vare sig människor eller miljö.
   Om vi alla ägde allt gemensamt, produktionen, naturresurser, banker, kommunikationer osv så bestämmer vi att vi bara ska tillverka sånt som vi behöver och som inte på något sätt skadar vare sig människor eller miljö. Alltså socialism är mantrat.
   Kapitalisterna är beroende av oss , de 99%-en men vi är inte beroende av dom, de 1%-en.

   • Den icke marknadskapitalistiska imperialistiska västoligarkin strävar efter makt och just nu gör det att de hellre tar förluster bara de på sikt kan krossa rivalerna. Socialismens klasskamp var ett sätt för oligarkin att lura på rivalerna ett ineffektivt ekonomiskt system som var mindre konkurrenskraftigt. När Kina krängde av sig det blev det snabbt förbättringar.

    Det du säger om stabil tillväxt skulle vara möjligt om västoligarkin tvingades att backa från sin nuvarande linje och i stället accepterade principen win-win.
    Och det finns inget som hindrar att marknadsaktörer kan gilla ett sånt tillstånd.

 20. Det finns ingenting som heter demokratisk socialism. Något som inte finns kan inte rädda oss, vare sig undan fantasier eller realiteter.

  • Socialism ska innebära ökad demokrati då den omfattar det kanske mest centrala – kontroll över dominerande produktionsförhållanden och naturresurser.

 21. Insekter, småfåglar och t.o.m. havsörnar vilka mer skall offras i vår kamp för att kunna förbruka omättliga mängder med energi. Jag minns en upplysningarnas tid i Sverige då vi fick information om hur man kunde spara el, små insatser men när miljoner människor gör det har det betydelse. Nu handlar det bara om hur vi kan ta fram nya energikällor för att vi oförhindrat skall kunna förbruka den el vi vill. Mycket stark politik för vindkraft så man kommer försöka slå hål på alla rapporter som visar något negativt med vindkraften, tills man funnit någon ny energikälla. Nedan utdrag ur en artikel av Peter Karlberg ”Vindkraften dödar insekter hävdar tysk forskningsrapport”. Enligt en rapport  som utarbetats av tyska rymd- och flygexperter massakreras 1200 ton insekter per år i landets 31000 vindmöllor. En rapport publicerades år 2017 att insekter har minskats med 76% i vissa naturskyddsområden. Tre experter från DLR och Leibniz-institutet för biodiversitet har lanserat en teoretisk beräkningsmodell som anses bekräfta vindkraftens roll som potentiell insektsdödare. Förlusterna är ett faktum menar forskarna. En kubikmeter luft innehåller omkring nio kg insekter, 5% faller offer för den omilda behandlingen. I absoluta tal innebär detta mellan 5-6 miljarder gräshoppor, bin, skalbaggar som faller offer för vindmöllor. Förlusterna uppträder redan före äggläggningen och påverkar därmed de påföljande generationerna. Måsar, duvor, havsörnar och fladdermöss massakreras även av rotorbladen som roterar med svindlande hastighet. Enligt forskarna är insekterna också ett tekniskt problem då insektsrester på  rotorbladen sänker vindmöllornas effekt.

  • Tja, ska Sverige ha kvar sin industri och därmed levnadsstandard är kärnkraft den enda vägen! Vindkraft fungerar inte i ett industriland det borde väl även den mest inbitna klimathysteriker förstått vid det här laget även om man låtsas något annat. Vindkraftens problem är alldeles för stora och dyra och den lokala miljön blir förstörd för människor och djur. Alternativet är att göra Sverige till ett lågenergiland vilket innebär fattigdom och arbetslöshet men då ska man även vara ärlig och tala om det för folket! Hellre det än som idag hålla på med sina dåligt underbyggda klimathot i snart sagt varenda program på TV och ljuga om att det inte får konsekvenser. Kanske tror klimathysterikerna att man i utlandet är så ”snälla” att man fortsätter skicka mat, kläder, elektroniska apparater, olja, el utan att Sverige kan betala notan? Kan meddela dessa utopister att det inte kommer att hända…

   • En av de viktiga anledningarna till att vi inte skulle ha kvar kärnkraften var ju frågan om slutförvaringen. En tidigare studiekamrat till min dotter som också doktorerat i fysik arbetar just med slutförvaringen av kärnkraft på Svensk kärnbränslehantering, var och hälsade på oss för några år sedan och berättade vilka noggranna kontroller som görs innan man accepterar en plats för slutförvaring, hon har då kontakt med biologer, geologer m.m. för att säkerställa säkerheten. Däremot var hon mer orolig för säkerheten i de bassänger som kärnavfall finns i, innan de hittar en plats för slutförvaring.
    När jag ser hur vindkraften förstör mycket av vår livsmiljö för både människor, djur och insekter, är det någon som överhuvudtaget inspekterar området och ser hur många halvdöda fåglar som ligger på marken i plågor innan de dör, så blir jag arg över att vi förmodligen hjälper och kommer att hjälpa andra länder med att förvara deras kärnavfall, då kunde vi lika gärna själva ha kärnkraften kvar om vi ändå skall ta hand om andra EU länders avfall.
    Så läser jag en artikel i tidningen ”NATUR” Utländskt kärnavfall i Sverige mörkas,
    Okända mängder utländskt kärnavfall förvaras i Sverige. Om vi inte själva har något avfall kan säkert EU tvinga oss att ta emot andra EU länders avfall.
    Vad är det då för mening med att själva inte ha kärnkraft om EU, ändå skall tvinga oss att ta emot andra länder kärnavfall, och ju mindre vi har själva ju mer anser de att vi kan ta emot.
    Medan insekter och fåglar dör i den svenska naturen.

    ”– Förändringarna i Euroatomfördraget 2009 och 2011 gör att EU kan ha synpunkter på slutförvaringen av använt kärnbränsle och kärnavfall. Tidigare var det varje lands angelägenhet. Förändringen öppnar för möjligheter att slutförvara andra EU-länders använda kärnbränsle och avfall i Sverige, säger Urban Strandberg, docent i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet och specialiserad på politiken kring kärnavfallshantering.”
    ”Det en gång statliga Studsvik, i dag ett börsbolag, har i decennier haft tillstånd att ta emot mindre mängder utländskt kärnavfall för slutförvaring, bland annat använt kärnbränsle som motsvarar 20 kilo uran per år. Men Studsvik nöjer sig inte med detta, visar Sveriges Naturs granskning.2012 begärde företaget att få ta in mer än tillståndet, 101 kilo kärnavfall från det spanska kärnkraftverket Zorita. Regeringen sade ja.”
    ”2011 upptäckte Strålsäkerhetsmyndigheten vid en kontroll av importen av ett bränsleskelett från kärnkraftverket Millstone i USA att Studsvik angett det som radioaktivt material i stället för kärnavfall. Importreglerna för det är mer liberala än för kärnavfallet.”
    Sveriges Natur har försökt att få ut information men mycket är hemligstämplat, så var det här planen från början att vi skall sluta med kärnkraft för att hjälpa andra EU länder med slutförvaring, vilket blir mer möjligt om vi inte själva har något att förvara.
    Det var inte så jag hade tänkt mig det hela.

 22. ”Repetera lögnen till den blir sanning”, skrev Josef Goebbels. ”Till slut tror du på den själv”. Det är precis vad Davos maffian och Swab ligan sysslar med. Uppvärmningen och klimatförändringarna vi upplever just nu är inte unika. Den har bevisligen inträffat åtskilliga gånger i jorden historia, långt innan människan ens fanns. Uppvärmningarna sammanfaller repetitivt exakt med astronomiska förändringar, Milankovitch (Orbital) Cycles, och det orsakar en uppvärmning av jorden. Enligt naturlagarna, Henrys Lag, avger då jorden koldioxid och koldioxid halten i atmosfären ökar. Det är vad vi upplever just nu. Det bidrar till uppvärmningen, men mycket marginellt. Människans åsikter eller politiska system kommer inte att ändra varken planeterna eller fysikens och naturlagarna. Detta gäller pengar. Att minska fossil bränningen är helt klart rätt väg, men främst av andra orsaker. Tyvärr ökar den så kallade västvärlden fossilbränningen kraftigt just nu.

  • Synd att du tydligen aldrig har kollat med skepticalscience bloggen som pedagogiskt tar itu med såna vanföreställningar som du ständigt återkommer till. Du är klok och bidrar ofta med värdefulla insikter om annat men beträffande klimatet är du faktaresistent liksom även en del andra mycket mer meriterade fysiker som Freeman Dyson. I hans fall liksom i ditt handlar det om att ni inte bemödat er att granska saken med hjälp av bättre informerade.
   Exempel men det finns många fler och deras sökfunktion underlättar
   https://skepticalscience.com/global-warming-natural-cycle.htm

   • petergrfstrm 30 juli, 2022 At 16:07 Vad jag talar om har inget med föreställningar, åsikter eller en människan. Detta är en fråga om fysik, matematik, mätningar, och naturlagar. Mänskliga lagar ger mycket utrymme för åsikter och tycke. Något sådant utrymme finns inte med fysikens lagar. Den konspirations sajten fräckt deklarerar.

    ”Naturliga cykler kan inte vara orsaken till den observerade globala uppvärmningen eftersom de inte passar de observerade fingeravtrycken av global uppvärmning. Endast ökande koncentrationer av växthusgaser på grund av mänskliga aktiviteter passar de observerade fingeravtrycken och förklarar den observerade energiobalansen.”

    Notera ” Endast ökande koncentrationer av växthusgaser på grund av mänskliga aktiviteter passar de observerade fingeravtrycken” Hur kommer det såg då att denna uppvärmning repetitivt inträffat bevisligen långt innan människan ens existerade.

    Förklara gärna hur människa klarade att skapa en uppvärmning med växthusgaser för både 100 till 66 miljoner år sedan.

    https://www.cnn.com/2018/01/05/health/polar-forest-antarctica/index.html
    https://www.stuff.co.nz/environment/climate-news/120787344/south-islandtype-forests-flourished-near-south-pole-90-million-years-ago-study-shows

    • Skepticalscience baserar sig på vad det existerande forskningsetablissemanget har kommit fram till dvs är pålästa.
     Att kalla det konspirations-site är lågt.
     Även svenske Maths Nilsson jämför skeptikers påståenden med vad klimatforskningen kommit fram till och slutsatsen har ständigt varit att skeptikerna har fel eller uttalar sig missvisande. Dvs dom har även fel om vad vetenskapen säger eftersom de för det mesta bara tycks vilja få bekräftelse på vad de redan tror och inte kollar annat än skeptikers texter.
     Det var någon av dem som skriver här i kommentarssektionen som citerade psykologers iakttagelse av att intelligenta (och lärda) individer även är bättre på att försvara en felaktig uppfattning än vad genomsnittsmänniskan är.

 23. Lyssnade på Henrik Jönsson idag.
  Bara för det handlade om klimat och ”extremväder”
  Jag har irriterat mig på att väder som vi sett som naturligt tidigare idag framställs som ”extremväder”
  Då främst av statliga SVT Public Service.
  Vad skulle Jönsson tycka om det här som den extrem-liberale högerman han är?

  Jo, Jönsson instämmer i klimatförändringarna och dess allvarliga konsekvenser för framtiden men men inte på det brutala och skrämmande sätt somlig media framställer den idag.

  Den intresserade kan med fördel lyssna:

  https://www.youtube.com/watch?v=WuLTkHynrOA

 24. Demokratisk socialism är definitionsmässigt
  s a s nationell socioekn politik (dvs där varje lands medborgare medverkar till en socioeknpolitisk välfärdsordning där Alla får tillgång till den skattefinansierade välfärden, vilket är vääldigt enkelt, men oj så ’svårt’ verkar det som..) När Landets socioeknpolitiska politikprogram genomförts, då och endast då kan man hjälpa sitt grannskap/dvs grannländerna, via sin välskötta ekonomi och med sin överskottsenergi assistera (elnätsmässigt men såklart också via att ett välmående land har en välmående befolkning som gladeligen skulle hjälpa sina ev utsatta grannar) sin omgivning. Jmf Polens undsättning vid skogsbranden för några år sedan, pga ’myndigheternas’ bullshittande om efjuuhjälp o att allt låg på eufjunen,, f..fn som aldrig anlände med några räddningsfordon). Dessvärre är de mutade ”politikerna”(99% av dom, minst.., men inte alla) i gapet på globalisterna som alltid varit sk ’internationalister’ (dvs det sista de är, är att vara internationella el globala(dvs tillsammans med andra fria självständiga nationalstater globala och tillsammans i en internationell o sund omvärldsmiljö). Globalisterna vill iinte ha en sund omvärldsmiljö, de vill ha krig, förödelse, förstörelse, svältt o pest (det näst senaste, som de ännu inte ställts inför rätta för, är giftkampanjen mot Oss runt deras sk ’covid 19’ gifter. Det senaste är sk ’ap’koppor som funnits så länge däggdjur funnits, (konstigt att dessa sjuka indiivider alltid använder våra vänners namn, kan det bero på att de har så få vänner..). Jag tror inte på ismer då det implicerar maktövertagande/egenmäktigt förfarande, samt är jag opolitisk men dock bara fram till vad som gäller inställningen till våra nationalstater. Där är jag alltid Patriot, och jag är det tillsammans med andra länders Patrioter och socioekn orienterade, dvs samma sak. Dock är det enda ett ord gangsterglobalisterna/de maktfullomliga(inbillar de sig att de är) avskyr, så är det Patriot. Inga Folkstyrda/direktdemokratinationalstater skulle införliva sig i krig med sina grannar. Det lärde jag mig tidigt när jag läste statkunsp. Däremot indirekt’demokratiska’ ’demokratier har inga om helst problem att konstant kriga ( jmf som vi vet natostans/neocon’demokraterna’ som styrs fr ’enklaverna” o deras skitigiga krig, kuppförsök, false flags samt coverups, vilka de nu medger men inte ’behöver’ stå till svars för pga de äger all västpress) o där folket är frikopplat fr beslutsfattandet. Där kan en okontrollerad grupp bestämma solitärt o sedan peka med hela girigheten ’hur det ska va’..inbillar de sig

 25. Ett grundproblem i dessa debatter är att deltagarna saknar grundläggande förståelse för tidsperspektivet. Man virrar runt i hur koldioxiden ökar och beskyller människan, men det rör mätningar på några år när vi rör oss med förlopp som tar kanske 50 miljoner år eller mer. Att det var varmare under romartiden i Skottland är totalt irrelevant. Perspektivet saknas att vi rör oss i tidsintervall där hela människans existens är kortare än en kort blinkning. Människan började skapa koldioxid bara för 65,000 år sedan, men dessa uppvärmningar fanns repetitivt före människan. Vi talar om tidsrymder på 4.5 miljarder år, och efter att liv uppstod, en miljard år. Människans produktion av koldioxid är ointressant. Vi talar om tidsintervaller på över 15,000 gånger tiden som människan existerat, och samtidigt argumenterar dessa konspirationsteoretiker om vad som hänt senaste generationen.

 26. Det finns inte och har aldrig funnits en ”demokratisk socialism”. Endast samhällen baserade på privat äganderätt kan ha demokrati och valfrihet.

  Socialismen är grundligt utprovad i det forna sovjetunionen och länder den invaderade. De hade alla betydligt högre miljöförstörelse relativt produktion per capita, och det misslyckade samhällssystemet föll samman av sig själv med tiden.

  • Svar till Karl Westin,
   Ja, ja, ja jaaaa…. Men vad hade de här kommuniststyrda eller postsovjetiska länderna varit utan kommunistdiktaturerna?
   Möjligen frånsett Östeuropa och Baltikum som jag mestadels ser som Västeuropeiska länder.
   Jag tänker närmast på ryssländerna, Kina, Kuba, Nordvietnam, Venezuela etc.
   Alla är dom faktiskt väldigt starka länder som de facto står emot USA-imperialismen och Västvärldens diverse olika påtryckningar.
   Utom Ukraina som förlorade kraften genom inre splittring.
   Jämför det minsta rysslandet Belarus som har fulla kraften i behåll och som Västvärlden och USA inte hittills lyckats rubba.

   Mitt förhållandet till kommunisterna har med tiden blivit ungefär som Rysslands.
   Jag är ingen kommunist själv men har ändå full respekt för vad försöken åstadkommit.

   Kommunister har rätt i mycket, därför kommer du aldrig få uppleva kommunismen utrotad så länge det liberal-imperialistiska och kapitalistiska systemet är behäftad med så många brister.

   En man i 70-års åldern som jag har lite diskussioner och käbbel med ibland på ett ställe där jag brukar vara säger ibland med viss ilska;
   – Vi får i alla fall säga vad vi vill här!

   Jag svarar inget då men tänker, får vi verkligen det?
   Sedan tror jag att man med tiden fick säga det mesta vad man ville i Sovjetryssland också.
   Idag är Ryssland ”fritt” ungefär som Västvärlden.
   Men precis allt får du inte säga ändå.
   I Ryssland får du inte öppet kritisera Specialoperationen. Ej heller öppet göra ”reklam” för homosexualitet.
   Jag förstår Kremlin och håller med.
   Med Specialoperationen måste det vara så om den ska lyckas vilket jag absolut tror den med tiden kommer att göra.
   Just ”tiden” är en viktig ingrediens som jag är säker på ligger i planen.
   Koka grodan sakta så känner den mindre.
   USA går ofta andra vägen med sina militära operationer i ”frihetens” namn.
   Därför blir de av omvärlden upplevda som väldigt brutala och även av många länder rent hatade.
   Få länder tror jag hatar Ryssland.
   Det hat som riktas mot Ryssland är av samma typ som ”klasshatet”.
   Det bottnar i avunden.
   En av de sju dödssynderna.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/De_sju_d%C3%B6dssynderna

 27. Demokratisk socialism; hur definierar man denna politiska ideologi som skall grunda sig på folkviljans möjligheter att göra andra val till annat styresskick.
  Finns det något sådant väl utarbetat program som kan tänkas fungera hållbart över ett längre tidsperspektiv?
  Jag vet att Olof Palme under sin tid som ledande politiker ofta använde detta ord från talarstolen, men inte mer än så. Av löntagarfonderna som var LO;s förslag i den riktningen
  blev inget annat än upp som en sol och ned som en pannkaka. Och därefter är ordet bannlyst inom Socialdemokraterna.
  Håkan Juhola försökte mynta ordet Social Demokrati under sitt fantastiska linjetal då han, under stående ovationer på S-kongressen år 2011, blev vald att leda partiet . Därefter hånad och bespottad av den innersta kretsen i partistyrelsen, för att sedan tvingas att avgå.
  Tala om utrensning som för tankarna till länder med styrelseskick där ordet socialism ingick i deras partiprogram.
  För mig personligen är Demokratisk Socialism inget idéprogram utan snarare en moralisk hållning om frihet, jämlikhet och rättvisa.

 28. Jag är ju på plats i Kina och upplever klimatet dagligen 24 timmar. De sista veckorna har jag varit i Chongqing, som kallas ”Kinas bakugn”, den erkänt varmaste platsen i landet. Ingen kan ha undgått att läsa om svenska propaganda medias rapporter om en värmebölja i ”Kina”. Jag bara undrar var dom har gömt den, för här har det varit kallt, kallare än vanligt, även om vissa enstaka platser som Peking har haft ovanliga värmetoppar. På fredagen 28 juli vid middag hade vi 23 grader, istället för normalt 37 grader. Idag spås dock normalt väder, strålande sol och 35 grader. Jag har ännu inte kört luftkonditioneringen annat än tillfälligt.

  Det kommer inte att gå att konvertera klimatkultens troende. Dom kommer alltid att kunna hitta ytterligare ett argument för att de rapporter IPCC medlemmarna får betalt för att välja ut, rapporter som stöder WEFs, med fleras, klimatalarmism, och pengainsamling. Det är pengar det gäller, inte klimatet. Lite nya mer trovärdiga rapporter, bland annat från nobelpristagaren i Fysik.

  https://samnytt.se/nobelprisbelonad-forskare-klimatkrisen-ar-en-bluff/
  https://nyheter.swebbtv.se/experten-framtiden-kommer-utvisa-att-klimatkrisen-var-en-total-bluff/
  https://frihetsnytt.se/who-chefen-hanas-nar-han-klimathetsar/
  https://nyheter.swebbtv.se/klimatkrisen-ett-uppenbart-bedrageri-enligt-professor-enorm-hog-av-skitsnack-som-skadar-manniskor/
  https://nyheter.swebbtv.se/klimatdebatten-var-tids-narcissism-det-handlar-egentligen-inte-om-klimatet/
  https://frihetsnytt.se/folk-rasar-mot-klimatalarismen/
  https://nyheter.swebbtv.se/professor-korrekt-att-prata-om-klimatreligion-forsoker-forslava-lattlurade-manniskor/
  https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/02/WCD-version-02182311035.pdf

  • Du bekräftar tesen att du enbart tar intryck av likasinnade.

   Dessutom
   Det är ju peak oil som driver på den nuvarande elitagendan.

   Dom vet att den billiga energins tid går mot sitt slut och därför går det inte att hålla igång världsekonomin som hittills.
   För väst.
   Men för öst går det ett tag till.
   Det krävs nu om man är optimistisk att mänskligheten eftersträvar innovativt tänkande och det ser västeliterna som ett hot eftersom innovationer destabiliserar tidigare inkomstkällor/investeringar.
   Klimatförändringen går inte snabbt nog för att den ensam ska motivera åtstramningarna.
   Men den pågår!
   Att därför klimatdebatten som styrs av andra intressen än vetenskapen är överdriven är inte förvånande men det gäller inte klimatvetenskapens rön.

   • @petergrfstrm 30 juli, 2023 At 12:16
    Tack, men jag tar inte ”intryck” av någon. Jag håller mig till accepterad vetskap och fakta, till skillnad från de flesta så kallade klimatåsikter.

    Fossilindustrin drivs främst av ekonomiska och politiska makt intressen i USA, och den är otroligt stark och dominant. Fordonsindustrins styrs inte av vetenskap utan av ekonomiska och politiska intressen. Ursprungligheten var till exempel bilindustrin elektrisk, men USA ändrade det till fossilbränsle för USA etablerade en monopolistisk kontroll över energin. Pengar och makt.

    När det gäller klimatförändringarna vet vi idag ganska bra vad som pågår, tyvärr passar inte varken fakta eller vetenskap klimat kultens målsättningar.

    • Nja, elbilar försvann för att de inte höll måttet jämfört med bensinbilar! Om Toyotas nya batteriteknik med fast elektrolyt, som de påstår ska lanseras 2027, håller måttet kan elbilar ha en framtid även i kalla länder som Sverige annars är elbilar (helst små) bara användbara i stora städer som pendlingsbil där de har sin lilla nisch. Fram till dess är batteribilar bara en leksak för rika som vi andra tvingas vara med och betala.

    • Du hänvisar endast till altmediernas åsiktskällor men borde jämföra de bästa argumenten på båda sidor.
     Om du hade jämfört typiska skeptikerargument med vad de bästa inom motståndarsidan framför skulle du vara tvungen att acceptera att skeptikerna har jättemycket fel hela tiden.
     Och det du skrev på mychinaway som du senare tog bort var helt felaktigt.

 29. De pratar i SVT Public Service om extremvärme och hotande klimat.
  Men jag har inte märkt något av det hemma hos mig i varje fall.

  Det ser ut som årets sommar var i juni för då kom sommarvärmen.
  Men inte som någon extremhetta. Bara vanlig sommarvärme.
  Så kallade ”tropiska nätter” har det inte hittills varit en enda i år.
  Sådana förekommer, men inte varje år.
  2018 var väl sommaren jag upplevde tropiska nätter senast.

  Semestermånaden Juli tycker jag varit sval.
  Men solen har värmt upp om dagarna.

  Det är ett väldigt ropande i Västerländsk media om ett hotande klimat.
  Det är som du säger ovan en sorts alarmism.
  Man vill i Väst intala folket något.
  Omforma människors tankebanor.
  Det är väl sådant som kallas propaganda?

  Det är högst anmärkningsvärt hur statlig och kommersiell propaganda styr i de Västerländska så kallade ”frihetliga” samhällena.

  Då tvärtom förespråkarna för demokratier menar att propaganda bara förekommer i de för dem så förhatliga ”diktaturerna” eller de samhällen där inte Borgerskapet besitter maktpositionerna.
  Med eller utan hjälp från så kallade ”Socialdemokratiska” partier.
  Eller andra demokratiska partier vad än de nu må heta.

  Viss verklighet kan säkert finnas i klimatalarmismen.
  Det får tiden utvisa.
  Men mest tror jag det handlar om vänster-revolutionär propaganda för att ena kapitalismens länder mot en Orientalisk och Afrikansk Värld på framgång och som hotar den Västerländske Borgarens hägrande Världsherravälde.

  I Ukraina ställdes saken på sin spets.
  Där det för den Västerländske Borgaren kom att handla om vinna eller försvinna.
  Men de som försvinner mest är Ukrainas folk.
  Men det har den girige Borgaren inget särskilt intresse för då de är Östslaver och inte Västeuropéer.

  Borgarens kapitalism blir då ett uttryck för rasism.

 30. Kina är ett av de länder som bygger ut kolkraft, så enpartistatens enda parti tror förstås inte att klimatet kommer att förändras nämnvärt baserat på landets egen kolkraft. Socialismens informationsmonopol och ökad miljöförstöring hänger ihop sen gammalt, och för den som skulle råka lägga ihop ett och ett finns alltid förgiftning, försvinnanden, fängelse, gulag eller nackskott som efterräkning att välja på.

  Stellan Skarsgård spelade socialistisk hövding i tv-serien ”Chernobyl” som visade upp socialismens livsfarliga praktik. Socialismens tvångsfinansierade reklambyrå AgitProp och dess springpojkar har alltid en rosenskimrande fantasivariant ett erbjuda, den grådaskiga taggtrådsinhägnade verkligheten har helt andra egenskaper. Bland annat att marschera in i sina grannländer.

  • USA har absolut världsrekord i att gå in i andra länder. Man också hävda ”Imperialismen och ökad miljöförstöring hänger ihop sen gammalt” – trots viss kritik i imperialismens media.

  • @Josef Malmbäck 30 juli, 2023 At 12:15
   Kina ”bygger inte ut”, kolkraften, och är inte en enpartistat, och något informationsmonopol finns inte. Någon miljöförstöring finns heller inte utan det motsattsen, och det är mycket påtagligt om man bor i Kina. Myndigheter informerar genom egna media, inte mellanhänder som journalister. Det finns hundratusentals privata och kommunala oberoende media, och främst har vi Weixin-WeChat som idag är Kinas främsta informationskanal, och ingen kontrollerar den kanalen.

   När Kina bygger ett fossilkraftverk ersätter det gamla förorenande kraftverk, och miljoner koleldar helt utan rening. Det nya kraftverket har effektiv rening, och det totala resultatet är en minskning av utsläppen med en faktor fem.

   Mellan 2005 och 2018 har Kina reducerat koldioxidutsläppen i relation till BNP med 45,8%, vilket väl uppfyller målet om en minskning med 40% till 45%. Energi genererad från förnybara energikällor stod för 26,7 procent av den totala kraftproduktionen 2018. Lägg till i ekvationen att västländer som Sverige har förlagt son produktion till Kina. Det är alltså västs utsläpp som sker från Kina.

   Alla faktorer invägda, Kina är en av de länder so har minst utsläpp i världen. Källa CIA factbook.
   https://mychinaway.blog.se/files/2021/03/co2-per-capita-world-China-place-44-P.jpg

   Kina är även det land som kompenserar mest med att plantera växtlighet.
   https://cdni.rt.com/files/2019.02/original/5c62c309dda4c8425b8b45e1.png

   Sverige står tydligt för den grådaskiga taggtrådsinhägnade verkligheten. So pipe down propagandister och ryktessmidare och lögnare.

  • Nja Josef, visst bygger Kina nya kolkraftverk men de stänger också gamla med sämre rening! Sen är nog miljöförstöring en allmän företeelse i länder med industri det man sett i GB, USA, Tyskland tidigare som inte var bättre än det i Kina. Nu har miljön blivit bättre i Europa men det beror på bättre rening och att industrin till stor del lagts ner och flyttats till Asien. Har men en TV-serie som källa så säger det väl det mesta om kunskapsnivåns inhämtande! Sen är det väl mer en Nato och USA-specialitet att marschera in i andra länder om jag minns det hela rätt!

   • @Benny 31 juli, 2023 At 10:08
    Miljön i Kina har blivit dramatisk bättre de senaste 20 åren, och så mycket bättre att det är tydligt märkbart utan några mätningar. Äldre säger, det har inte varit så rent sedan före industrialiseringen. Folk klagar till och med på att solskenet blivit för starkt i en rena luften

  • Tjernobyl förstördes genom avsiktligt sabotage där en av huvudfunktionärerna medverkade även om man inte kan veta säkert att han visste vad som skulle hända när han följde instruktionerna. Instruktioner som var så precisa att han inte kunde vänta 5 minuter på att långväga tillresta tekniker skulle hinna justera sina instrument.
   Alla som bevittnade hans suspekta beteende skickade han till en säker död genom att instruera dem att bege sig till de utslängda moderatorstavarna. De kortlivade isotoper som ansamlas där ger dödlig stråldos redan efter kort tid.
   Västvärldens kärnfysik-kunniga skulle ha kunnat berätta sanningen men de var alla lojala med det kalla kriget mot Sovjet så de spelade med. Men den som kan fysiken begriper att en härdsmälta som uppstår genom dåligt fungerande kylning inte kan ge upphov till en sån atomexplosion. För det var en atomexplosion även enligt USAs experters kommentarer.

   4 år innan hade sabotage mot Sovjet fått klartecken från högsta ort i väst.

 31. Jag blir så trött på dessa tvärsäkra klimatförnekare som vägrar se att klimatkatastroferna redan inträffar runt om oss både nära och fjärran i den reellt existerande verkligheten. De utsätter oss alla för stora risker genom att motarbeta de åtgärder som krävs för att vi ska rädda våra framtida och efterkommandes möjligheter att leva ett människovärdigt liv på en beboelig planet. Som av en händelse är flertalet män i mogen (?) ålder och befinner sig långt till höger i politiken.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here