Vem kan ge Ukraina säkerhetsgarantier?

76
1849

Moon of Alabama skriver https://www.moonofalabama.org/2023/07/who-can-guarantee-ukraines-security.html#more

En huvudfråga för Ukraina sedan det blev en självständig stat var vem eller vad som skulle kunna garantera dess säkerhet.

Under de första åren efter 1991 trodde den ukrainska regeringen att den kunde säkra sig själv. Den hade ärvt några sovjetiska kärnvapen och försökte få dem att användas. Men det misslyckades med att kringgå säkerhetslåsen som de ryska ingenjörerna hade integrerat i kärnstridsspetsarna.

Det fanns också påtryckningar från USA för att bli av med dessa enheter eftersom Ukraina vid den tiden var aktiv när det gällde att sälja sina vapen från sovjettiden till olika skumma aktörer runt om i världen.

Ukraina, tillsammans med Vitryssland och Kazakstan, pressades att gå med i fördraget om icke-spridning av kärnvapen. I utbyte fick den Budapest Memorandum , ett svagt löfte om icke-inblandning:

Promemoriorna, undertecknade i Patria Hall på Budapest Convention Center med bland annat USA:s ambassadör Donald M. Blinken närvarande, förbjöd Ryska federationen, Storbritannien och USA från att hota eller använda militärt våld eller ekonomiskt tvång mot Ukraina, Vitryssland och Kazakstan, ”förutom i självförsvar eller på annat sätt i enlighet med Förenta Nationernas stadga.” Som ett resultat av andra avtal och memorandumet gav Vitryssland, Kazakstan och Ukraina upp sina kärnvapen mellan 1993 och 1996.

Två sidoanteckningar är av intresse:

 1. Ambassadör Donald M. Blinken är far till den nuvarande utrikesministern Anthony Blinken.
 2. Formellt har Ryssland inte brutit mot Budapestmemorandumet. Ryssland erkände folkrepublikerna Luhansk och Donetsk som självständiga stater. Och undertecknade säkerhetsavtal med dem och gick sedan in i kriget i Ukraina, som hade pågått sedan 2014, enligt artikel 51 – gemensamt självförsvar – i FN:s stadga. Jurister kommer att diskutera det argumentet i flera år, men det är inte olikt det argument som Nato använde för att rättfärdiga det våldsamma upplösningen av Jugoslavien. ___________________

Redaktör Romelsjö hämtar detta från Wikipedia.

”Budapestuppgörelsen består av tre politiska överenskommelser som skrevs under vid en OSSE-konferens i BudapestUngern den 5 december 1994.[1] Ursprungligen skrevs uppgörelsen under av tre kärnvapenmakterRysslandStorbritannien och USA.[2]

Länderna som skrev under utlovade försäkran om säkerhet i samband med att BelarusKazakstan och Ukraina anslöts till icke-spridningsavtalet. Försäkran bestod bland annat i att kärnvapenmakterna inte skulle hota om eller använda våld mot Ukrainas, Kazakstans och Belarus territoriella integritet eller politiska självständighet. Som ett resultat av uppgörelsen och andra överenskommelser upphörde Ukraina, Belarus och Kazakstan mellan 1993 och 1996 med sin användning av kärnvapen.[3][4] Ukraina hade vid den tiden världens tredje största kärnvapenarsenal. Utöver försäkran om säkerhet utlovades Ukraina också ekonomisk ersättning från både Ryssland och USA.[2]

USA:s tidigare ambassadör i Ukraina, Steven Pifer, konstaterade 2019 att Ryssland i stort sett har brutit mot allt vad man åtog sig när man skrev under uppgörelsen, i synnerhet genom annekteringen av Krimhalvön och kriget i Donbass.”

Kommentar: Annekteringen av Krim var folkrättsstridig, men vad säga statskuppen mot folkvald president 22-23/2 2014 i Kiev? Inbördeskriget i Donbass startades av Kiev och Ryssland har inte förrän i februari 2022 varit stridande part i kriget efter vad jag vet. https://sv.wikipedia.org/wiki/Budapestuppg%C3%B6relsen

______________________________

Efter att Budapestmemorandumet undertecknats sändes de sovjetiska kärnvapenvapen som Ukraina och andra fortfarande hade tillbaka till Ryssland.

Vid mitten av det första decenniet av det tredje årtusendet hade Ryssland i stort sett återhämtat sig från de chocker som följde på Sovjetunionens upplösning. Ukraina hade under tiden fallit ytterligare isär. Befolkningen minskade kraftigt, dess industrier gick sönder och utbredd korruption åt upp det som fanns kvar från dess rikedomar. Dess egen armé, medan den på papperet fortfarande var väl beväpnad, kunde inte längre försvara landet. Det var bra på den tiden eftersom ingen var riktigt intresserad av att hota den.

Men Nato, i strid med löften som gavs till Ryssland , expanderade och kröp närmare den ukrainska gränsen. Under 2008, och även i Budapest, använde USA ett NATO-toppmöte för att pressa andra Nato-länder att erbjuda Ukraina en medlemskapshandlingsplan (MAP). Det fanns dock inget framtida datum kopplat till det löftet.

2013 pressade Europeiska unionen på Ukraina att underteckna ett frihandelsavtal med landet. Ryssland, som var Ukrainas största handelspartner, lade ett moterbjudande som var ekonomiskt bättre och hade mindre politiska restriktioner kopplade till sig. Det fick Ukrainas president Victor Janukovitj förkasta EU-avtalet. USA hade tillsammans med den tyska underrättelsetjänsten BND långvariga band med de högergrupper i västra Ukraina som tidigare hade samarbetat med Nazityskland och varit knutna till den tyska nazi-Wehrmacht. CIA återaktiverade dessa grupper och inledde en våldsam färgrevolution i Kiev.

Den omvälvningen ledde till ett inbördeskrig då stora delar av de etiska ryssarna i östra Ukraina förkastade den nya regim som hade installerats av en västukrainsk minoritet.

Sedan 2015 har konflikten avstannat. Minskavtalen, enligt vilka Ukraina skulle bli federaliserat, undertecknades, men Ukraina stoppade genomförandet. Samtidigt använde USA och Storbritannien tiden för att återinsätta och beväpna den ukrainska armén.

År 2021 var Ukraina redo att attackera folkrepublikerna Luhansk och Donetsk. Ryssland aktiverade sin armé och varnade för att man skulle behöva blanda sig i sådana planer. Den förestående lanseringen av en ukrainsk attack avbröts. I början av 2022 gav USA ukrainarna grönt ljus att inleda sin sedan länge planerade attack. Ryssland ingrep och det nuvarande kriget startade.

USA:s planer bakom kriget förväntade sig att de i förväg koordinerade västerländska sanktionerna som omedelbart följde skulle ruinera Ryssland, att Ryssland skulle undvikas av resten av världen och att ett militärt nederlag för den ryska armén skulle leda till ett regimskifte i Moskva.

Ukraina förväntade sig att det, efter att ha vunnit ett krig mot sina separatister, omedelbart skulle bli medlem i Nato.

Ingen av de (helt orealistiska) förväntningarna uppfylldes.

Ukraina håller nu uppenbarligen på att förlora kriget. Det kommer snart att behöva underteckna ett kapitulationsliknande vapenvilaavtal med Ryssland.

Men vem eller vilka kan garantera att ett sådant avtal kommer att hållas?

NATO-medlemskap är inte längre ett alternativ.

Den 11 juli förklarade ett toppmöte i Nordatlantiska rådet i Vilnius att Ukraina inte skulle behöva följa den formella handlingsplanen för medlemskap. Men det ersatte sedan de formella MAP-villkoren för medlemskap med en mycket vagare formulering:

Vi kommer att kunna ge en inbjudan till Ukraina att gå med i alliansen när de allierade är överens och villkoren är uppfyllda.

Natos generalsekreterare var ännu mer tydlig:

… om inte Ukraina vinner det här kriget, finns det ingen medlemskapsfråga att diskutera alls.

Det kommer inte att finnas några Nato-medlemskap eller Natosäkerhetsgarantier för Ukraina, varken nu eller någonsin.

En direkt full säkerhetsgaranti från Washington till Kiev är också omöjlig. Det skulle skapa en hög sannolikhet för ett direkt krig mellan USA och Ryssland som snart skulle kunna bli ett kärnvapenkrig. USA kommer inte att vilja riskera det.

Så när det under förberedelserna av toppmötet i Vilnius stod klart att allierade inte skulle gå med på Ukrainas medlemskap, presenterade USA:s president Biden ett alternativ :

USA är villigt att erbjuda Kiev ett slags säkerhetsarrangemang som för närvarande erbjuds Israel istället för medlemskap i Nato, sa president Joe Biden till CNN i en intervju som förhandsvisades på fredagen.”Jag tror inte att det är redo för medlemskap i Nato,” sa Biden om Ukraina. ”Jag tror inte att det råder enighet i Nato om huruvida Ukraina ska ingå i Natofamiljen eller inte nu, i detta ögonblick, mitt i ett krig.”
”Och en av de saker jag angav är att USA skulle vara redo att tillhandahålla, medan processen pågick, och det kommer att ta ett tag, för att tillhandahålla säkerhet a la den säkerhet vi tillhandahåller för Israel: tillhandahålla de vapen de behöver, kapaciteten att försvara sig själva,” sa Biden och tillade, ”Om det finns en överenskommelse, om det finns en vapenvila, om det finns ett fredsavtal.”

Det är dock ännu mer orealistiskt än ett NATO-medlemskap. Som Geoffrey Aronson övertygande argumenterar :

Relevansen av den israeliska modellen som Biden anammat för Ukrainas säkerhet är djupt bristfällig både begreppsmässigt och praktiskt.

I operativa termer är Israel-modellen knappast relevant för den knipa som Ukraina befinner sig i och knappast en bra modell för att bygga den önskade säkerhetsrelationen mellan USA, Nato och Ukraina. I konceptuella termer finns det lite mer än en ytlig jämförelse mellan Jerusalem och Kiev för att rekommendera konceptet.

Säkerhetsbanden mellan USA och Israel föddes ur tre huvudelement: (1) Konkurrensen från det kalla kriget i Mellanöstern; (2) Israels överväldigande seger i juni 1967; och (3) Israels smygande utveckling av en kärnvapenkapacitet från 1950-talet och framåt.Det är nästan omöjligt att Ukraina kommer att kunna lämna sitt krig med Ryssland med den sortens totala territoriella seger som utgjorde grunden för förbindelserna mellan USA och Israel efter juni 1967. … I detta sammanhang kan det mycket väl finnas de i Ukraina (men man hoppas inte i Washington) som ser Israel-modellen – att skapa ett integrerat kärnvapenalternativ samtidigt som vi upprätthåller kärnvapenrörligheten i Washington, eftersom vi har en lång otydlighet i
Washington
.
Men även här tränger sig verkligheten på. USA:s uppgörelse med Israel syftar uttryckligen till att säkerställa Israels överlägsenhet vad gäller konventionella vapen mot alla kombinationer av arabiska/iranska fiender. För detta ändamål har USA genom FY2020 försett Israel med 146 miljarder dollar i militär, ekonomisk och missilförsvarsfinansiering – 236 miljarder dollar i 2018 års dollar.
Bara under krigets första år fick Ukraina 77 miljarder dollar från Washington, ungefär hälften av dess totala militära, ekonomiska och humanitära bistånd.
I bästa fall har USA:s militära stöd på nuvarande historiska nivåer gjort Kiev till ett militärt dödläge. Ukraina, förvisso utanför Nato och förmodligen till och med som medlem, kommer aldrig att åtnjuta en israelisk-stil Quality Military Edge (QME) visavi Moskva, eller kunna styra regionens strategiska eller säkerhetspolitiska agenda som Israel har gjort i Mellanöstern.

Rysslands makt gör till och med ett försök med en Israel-liknande säkerhetsgaranti för Ukraina för kostsamt för USA och därmed helt enkelt omöjligt.

Det finns bara ett land i världen som kan garantera fred i Ukraina och säkerheten vid dess gränser. Det landet är Ryssland!

Men varje sådan garanti kommer naturligtvis med villkor kopplade till den. Antingen kommer Ukraina att acceptera dessa eller så kommer det aldrig att vara säkert från yttre inblandning.

Det är helt enkelt ett faktum Ukraina har varit tvungen och kommer att få leva med.

Föregående artikelKlimatkatastrofen rycker närmare. Är demokratisk socialism räddningen för klimatet och mycket annat?
Nästa artikelHur demokratiska var britterna i Hongkong?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

76 KOMMENTARER

 1. Bäst av allt är att läsa vad Putin säger och att det han säger är sant, utifrån vad den objektiva verkligheten visar, för att förstå det måste man läsa trovärdiga källor i kombination med kritisk förmåga. Manipulerade är lättlurade att tro
  frihet är att försvara imperialisternas proxykrig mot Ryssland, blåögda försvara ett system som endast erbjuder  superexploatering av världens massor, fattigdom och krig.

  ×××××××××

  29 juli 2023 23:47
  ”Fienden stoppas och kastas tillbaka överallt”: Vad Vladimir Putin sa om förlusterna av Ukrainas väpnade styrkor och möjligheten till vapenvila
  Rysslands president svarade på journalisternas frågor efter resultatet av toppmötet mellan Ryssland och Afrika. Här är de viktigaste citaten
  Alexander GAMOV

  Vladimir Putin svarade på journalisternas frågor

  Om Afrika och Sovjetunionen
  …- Alla minns vårt konkreta bistånd till afrikanska länder i kampen för deras befrielse. (Tal om Sovjetunionens tid. – A.G.)

  … Du vet, jag tänker ofta på det här när jag träffar våra afrikanska vänner. Någon gång i sovjettiden, jag minns det väl, bildade vårt samhälle en uppfattning om att vi slösar bort pengar. Tja, varför spenderar vi pengar på Afrika? Var är detta Afrika? Vi har många egna problem.

  Och nu, när jag kommunicerar med våra vänner från Afrika, tänker jag med tacksamhet på de människor som genomförde en sådan politik i Afrika. De har skapat en kraftfull reserv av styrka, vänskapliga relationer med afrikanska länder…

  Och våra försök att arbeta i afrikansk riktning i dag görs i Rysslands intresse, först och främst.

  Det finns många ingredienser här. Ekonomisk – låt oss börja med ekonomi. En sådan enorm potential, och den växer, och i väldigt snabb takt, exponentiellt. Redan 1,5 miljarder människor i Afrika, och detta är en mycket ung befolkning, som växer i mycket snabb takt…

  Om Ukraina – som en del av Sovjetunionen
  – När vi pratar om att Sovjetunionen gav bistånd till afrikanska länder får vi inte glömma att Ukraina var en del av Sovjetunionen. Och de behandlar Ukraina väl och de funderar uppriktigt på vad de ska göra för att få slut på konflikten. De gör det av inre motiv.

  Några av dem studerade där, i Ukraina. Det är sant att de studerade på ryska.

  Om det afrikanska fredsinitiativet
  – Det finns 10 punkter i det här initiativet, en punkt är utbyte av fångar.

  Du vet den där överdrivna kidnappningshistorien. Tja, vi förklarar enkelt, det var inget bortförande, det var specifika handlingar som syftade till att rädda livet på barn. Här är ett specifikt fall, min mamma dog och min pappa är i Ukraina. Och vi är redo att ge barnet till pappan. Inga problem, det är en påhittad historia.

  Det finns saker som är svåra att genomföra. Till exempel är en av punkterna en vapenvila. Men den ukrainska armén går framåt, de är på attack, de genomför offensiven. Vad ska man kontakta oss?

  Vi har aldrig gett upp förhandlingar. Men om det (i Ukraina. – A.G.) finns ett dekret som förbjuder förhandlingar.

  … Det finns en del enklare saker, men generellt sett kan initiativet, enligt min mening, användas som grund för processer som syftar till att finna fred. Till exempel, det kinesiska fredsinitiativet…

  I allmänhet var samtalet långt, innehållsrikt, vi pratade i en och en halv till två timmar. (Jag talar om förhandlingar med ledarna för afrikanska stater vid toppmötet. – AG) Jag vill än en gång betona – det var från en absolut vänskaplig position. Ett verkligt sökande efter några sätt, möjligheter att desarmera situationen.

  Om situationen i framkant
  – Jag är medveten om vad som händer, flera gånger om dagen kontaktar jag försvarsdepartementet. Igår, efter alla händelser (kl. 02.00 – A.G.) talade jag med befälhavaren för den 58:e armén, befälhavaren för regementet, som utmärkte sig i Zaporozhye-riktningen.

  Jag talade med befälhavaren för 810:e brigaden i Chernomorskaya. De rapporterade för tillfället. Jag ångrade till och med att jag ringde eftersom killarna behöver sova. Och syftet med uppropet var att tacka dem för vad de gjorde under striderna.

  Om fiendens förluster och taktikförändringar
  – Det är inga större förändringar. (Vi pratar om kontaktlinjen. – A.G.) Och jag tror att detta beror på att fienden drog tillbaka sina anfallsförband.

  De drabbades av stora förluster, men nu är det några förändringar. De för folk till frontlinjen av pansarfordon, kastar ut folk och utrustningen försvinner omedelbart. Och attackerar till fots

  … Allt är kopplat till fiendens förluster, för tillfället, från och med den 4 juni, sa jag – 405 stridsvagnar gick förlorade (APU. – A.G.). Nu – 415, och mer än 1300 stridsfordon av olika klasser, 2/3 – västerländsk produktion. Det finns inga aktiva åtgärder. Förlusterna är nu stora.

  Överallt stoppades fienden och drevs tillbaka.

  Dessutom, i vissa områden slår våra enheter inte bara tillbaka attacker, utan går också över till motoffensiver.

  Vi gjorde framsteg på två områden. På en – 15 kilometer längs fronten och 4 på djupet.

  … Och återigen – om ”spannmålsaffären”
  – När herr Guterres (FN:s generalsekreterare – A.G.) övertygade oss om att det var nödvändigt att ingå en ”spannmålsaffär” och hjälpa till med exporten av ukrainsk spannmål … Det borde ha varit så att spannmålen skulle gå till de fattigaste länderna i världen. För att se till att de inte blir hungriga.

  Av all exporterad spannmål i regionen gick 3 % till dessa länder. Inget av de löften som gavs till oss hölls.

  Och vi utökade många gånger deltagandet (av Ryssland. – A.G.) i denna affär i hopp om att löftet skulle uppfyllas …

  …. Nu – låt oss uppfyllas (vi talar om löftena som gavs till Ryssland. – A.G.), och sedan kommer vi tillbaka till affären. Och för att de fattigaste länderna inte ska drabbas och det inte finns några skäl att skylla på oss sa vi att vi är redo att börja leverera spannmål gratis.

  Om ukrainsk nynazism
  – Jag hörde att Ukraina letar efter sin identitet, originalitet. Och strävar efter att hävda sin identitet. Och det är naturligt.

  Men varför ska man söka sin identitet utifrån nynazismen? Varför ska det moderna Ukrainas identitet förknippas med Hitlers kollaboratörer? Varför förstörde människorna som förstörde 1,5 miljoner judar, ryssar, polacker, hur många. Varför ska identitet byggas på denna grund?

  Jag är förvånad över dumheten hos människor som gör detta.

  Om västvärldens planer att ansluta västra Ukraina till Polen
  – Vi ser ett hot mot den nationella säkerheten i Ukraina, men det här är inte vår sak. Så vitt vi vet finns det planer (bildning) inte bara för polsk-litauisk-ukrainska enheter, utan idéerna från vissa polska enheter är redan på väg att vidarebefordras.

  För att alla rakas ut som en del av mobiliseringen.

  Men om detta händer kommer det att bli början på avvisandet av Ukrainas västra territorier till förmån för Polen.

  För vissa polska politiska eliter är denna idé mycket segdragen…

  29 juli 2023 12:25
  Förhandlingsförsök och provokationer av väst: Vladimir Putin förklarade Rysslands ställning till Ukraina

  Vad Vladimir Putin sa till författarna till det afrikanska fredsinitiativet för att lösa konflikten i Ukraina
  Alexander GRISHIN

  Sent på fredagskvällen höll Rysslands president Vladimir Putin ett arbetsmöte med en grupp afrikanska ledare som lade fram ett afrikanskt fredsinitiativ för att lösa konflikten i Ukraina. Mötet avslutades kl. 02.00. Putin uttryckte i sin öppna del flera viktiga teser som inte bara präglade Rysslands ställning i denna konflikt, utan också förklarade orsakerna som ledde till den nuvarande situationen, vilket naturligtvis bidrog till en bättre förståelse för vad som hände hos de afrikanska ledarna.

  Vad Putin sa:

  TRE SKÄL TILL DEN UKRAINA KRISEN
  – Problemet uppstod inte igår, det provocerades av vissa krafter i väst, som under många år förberedde sig för ett hybridkrig med vårt land, gjorde allt för att förvandla Ukraina till ett verktyg för att undergräva grunden för den ryska säkerheten Federation, för att skada ryska positioner i världen och för att undergräva vårt statsskap.

  – Det andra problemet som ledde till dagens kris är statskuppen i Ukraina 2014. Det var just den statliga antikonstitutionella väpnade blodiga kuppen, som västländerna aktivt stödde, samtidigt som de försummade alla folkrättens normer och direkt offentligt sa att de stödde denna kupp, till och med kallade det belopp de spenderade på den

  – Kiev fick sin självständighet och självständighet under Sovjetunionens kollaps på grundval av självständighetsförklaringen, och i denna deklaration stod det svart på vitt att Ukraina är en neutral stat, och för oss är detta av grundläggande betydelse. Varför västvärlden började dra in Ukraina i Nato är inte särskilt tydligt för oss … Framstegen av militärblockets infrastruktur, som faktiskt är fientligt inställd till oss, är oacceptabelt mot våra gränser.

  LÖS FRÅGAN I FRED
  – Vi (Ryssland) agerade helt i enlighet med FN-stadgan. Efter kuppen 2014 inledde de ukrainska myndigheterna fientligheter, i själva verket mot en del av deras folk, med hjälp av flygplan, tung utrustning, stridsvagnar mot dem som inte höll med om statskuppen som stöddes av väst. För vår del gjorde vi allt för att lösa denna kris fredligt genom att underteckna, delta i undertecknandet av de så kallade Minsk-avtalen, som myndigheterna i Kiev spårade ur, inte uppfyllde något av dessa avtal med stöd av väst, gjorde ingenting kl. Allt.

  – Myndigheterna i Kiev utfärdade ett särskilt regelverk, till och med ett dekret utfärdat av Ukrainas president, som förbjuder förhandlingar. För vår del har vi aldrig vägrat förhandlingar, vi har alltid offentligt sagt att vi är redo att fortsätta dialogen … Ett utkast till detta (freds)fördrag kom överens om, men efter att våra trupper dragit tillbaka från Kiev (vi är talar om förhandlingar i Istanbul – red.) red.) – och vi ombads göra detta för att skapa förutsättningar för att sluta ett slutligt avtal – övergav myndigheterna i Kiev alla tidigare avtal.

  RYSSLAND, VÄST OCH FN
  – Vi tvingades erkänna vissa territoriers oberoende – och under åtta år erkände vi inte dessa nybildade republikers oberoende, under åtta år försökte vi uppnå en fredlig lösning. Så vi erkände oberoende, undertecknade fördrag om vänskap, samarbete och ömsesidigt bistånd med dessa nybildade stater – allt inom ramen för FN-stadgan – och inom ramen för dessa fördrag svarade vi på deras uppmaning om hjälp, och detta är i sin helhet i enlighet med artikel 51 i FN-stadgan. Det finns inga brott mot FN-stadgan här.

  – Våra västerländska partners glömde hur de agerade i Irak, förstörde det här landets stat och till sist eliminerade Saddam Hussein. De glömde hur de agerade i Libyen – utan något beslut från FN:s säkerhetsråd. De glömde att de förstörde situationen i Sudan. De glömde att de invaderade Syrien. De ville spotta på FN-stadgan. De tänker bara på internationell rätt när de tror att dessa verktyg kan användas mot någon – i det här fallet mot Ryssland. De kommer inte att lyckas, det är för primitivt. Om de verkligen vill att någon ska följa FN-stadgan och andra folkrättsnormer, låt dem göra sig besväret att själva uppfylla samma rättsnormer.

  Toppmötets gäster godkände St. Petersburg-deklarationen (detaljer)

  Källa: kp.ru
  Alexander GAMOV/
  https://www.kp.ru/daily/27535.5/4801047/

  Alexander GRISHIN

  https://www.kp.ru/daily/27535.5/4800903/

 2. Anders – Stämmer verkligen din ”Kommentar: Annekteringen av Krim var folkrättsstridig,…”
  Det stämmer ju inte med den artikel av Jacques Baud du publicerade den 18 augusti, 2022:
  https://www.globalpolitics.se/den-dolda-sanningen-om-kriget-i-ukraina/

  ”Den 20 januari 1991, före Ukrainas självständighet, uppmanades krimborna att i en folkomröstning välja mellan två alternativ: att stanna kvar i Ukraina eller att återgå till situationen före 1954 och administreras av Moskva. Frågan som ställdes på röstsedeln var följande:
  ’Är du för att återställa den autonoma socialistiska sovjetrepubliken Krim som en del i Sovjetunionen och en medlem av unionsfördraget?’
  Detta var den första folkomröstningen om autonomi i Sovjetunionen, och 93,6 % av krimborna gick med på att knytas till Moskva. Den autonoma socialistiska sovjetrepubliken Krim (ASSR Krim), som avskaffades 1945, återupprättades således den 12 februari 1991 av Ukrainska SSR:s högsta sovjet. Den 17 mars 1991 anordnade Moskva en folkomröstning om bibehållande av Sovjetunionen, som skulle accepteras av Ukraina, vilket indirekt bekräftade krimbornas beslut. I detta skede stod Krim under Moskvas och inte Kievs kontroll, medan Ukraina ännu inte var självständigt. När Ukraina organiserade sin egen folkomröstning om självständighet förblev krimbornas deltagande svagt, eftersom de inte längre kände sig berörda.
  Ukraina blev självständigt sex månader efter Krim, och efter att det senare hade proklamerat sin suveränitet den 4 september. Den 26 februari 1992 utropade Krimparlamentet ”Republiken Krim” med den ukrainska regeringens samtycke, som gav den status som självstyrande republik. Den 5 maj 1992 förklarade Krim sin självständighet och antog en konstitution. Staden Sevastopol, som under det kommunistiska systemet styrdes direkt av Moskva, befann sig i en liknande situation, eftersom den 1991 integrerades av Ukraina utanför all laglighet. De följande åren präglades av en dragkamp mellan Simferopol och Kiev, som ville behålla Krim under sin kontroll….”

  • Dina uppgifter är säkert riktiga, läst det förr. Krim uppfattades som del av Ukraina. Wikipedia skriver ”I en folkomröstning den 20 januari 1991 röstade 93,26% för att skapa en autonom sovjetrepublik Krim oberoende från Ukraina. 81,37% av Krims befolkning deltog i folkomröstningen.[51] Den 26 juni bildade krimtatarerna ett politiskt råd i Simferopol för att företräda det krimtatariska folket.[52] Överlåtelsen av Krim till Ukrainska SSR innebar att halvön blev del av Ukraina vid dettas självständighet efter Sovjetunionens kollaps 1991.[53]. Då den forna sovjetiska svartahavsflottan, som tingades av båda länderna, opererade från halvön fanns en viss oro för väpnade skärmytslingar. Krim förklarade självstyre den 5 maj 1992 och en ny konstitution som avskaffade de sovjetiska epiteten genomfördes av parlamentet i Simferopol. Efter protester från det ukrainska parlamentet ändrades dagen därpå konstitutionen till att uttrycka att Krim ingick som en autonom republik i Ukraina.[54] Staden Sevastopol, med den rysk-ukrainska flottbasen, fick särskild administrativ status.

   Krim blev så på ett märkligt sätt del av Ukraina. Därför var införlivandet av Krim i Ryssland folkrättsstridigt – om än med folkets stora stöd. Olika tolkningar finns.

   • Strax efter den misslyckade kuppen i augusti 1991 i SSSR så frågade det blivande självständiga Ukrainas första president Leonid Kravtjuk vid Belovezj-förhandlingarna just den ryske presidenten Boris Jeltsin om hur man skulle göra med Krim, det Moskvastyrda Sevastopol (som aldrig styrts av Ukraina) och Svartahavsflottan. Han fick inget svar från Moskva. Tyvärr.

    Moskva såg säkert dessvärre Krim och just de militära installationerna på Krim som allt annat än avundsvärda ekonomiska utgifter, som någon annan fick ta på sig; d.v.s. Kiev. Detta diplomatiska och politiska slarv från Jeltsin-styret har orsakat denna kris ursprung i modern tid.

    Vi vet inte precist hur dagens krimbor skulle reagera på att återinföras i Ukraina som en följd av krigets operationer, hur känslorna ligger. Vi vet från diverse källor att det muttras på Krim bland befolkningen om tilltagande byråkrati, politiskt tryck och alltmer krångel och om befolkningen måhända skulle föredra en återgång till ukrainskt styre. Det går av förklarliga skäl inte att klargöra vare sig nu eller i krigstid. Vi vet att befolkningens lojaliteter med ”nytt ryskt styre” på ockuperade områden är vaga och svaga; och att folkstämningen i den ukrainska befolkningen i sin helhet skulle luras in i säkerhetsgarantier och helt utlämnade till vilket (med tiden opålitligt) styre som helst i Moskva är i det närmaste psykologiskt otänkbart och omöjligt. Ingen normalt funtad ukrainare kommer att gå med på det. Undantag kommer att finnas i östliga regioner i Donbass och på Krim. Det kommer säkert avgöras av två skäl: hur det post-ukrainska styret kommer att se ut (nationalism-nivå och liknande) och hur förhandlingar internationellt kan se ut. Vi vet inte heller om Moskva-styret kommer att vare sig hålla och hur det kommer att se ut.

    Det enda rimliga är nog i så fall Ukraina som en federal stat av tyskt snitt med i det närmaste självstyrande regioner.

   • Varför godkänner inte ”civiliserade länder” valresultatet av Krims befolkning? Dessa länder har inga problem med att godkänna valresultatet av Gilblartars befolkning. De har inga problem med att acceptera valresultatet av folket på Falklandsöarna, som ligger cca 13 000 km från GB?

    • En rättslig anledning är i internationell rätt att en invaderande eller ockuperande makt får inte hålla politiska omröstningar eller folkomröstningar på detta territorium bland den ”erövrade” befolkningen. Gibraltar och Falklandsöarna är av internationella samfundet erkänt som brittiska besittningar. Skulle Spanien respektive Argentina invadera och besätta Gibraltar respektiva Islas Malvinas och hålla omröstningar bland den ockuperade befolkningen så strider det mot internationell lag, i Sverige ofta kallat folkrätt – oavsett utgången av omröstningen; då den ockuperade beväpnade makten anses psykologiskt starkt påverka befolkningen att en sådan omröstning inte kan anses hållas i en neutral politisk miljö.

     Jag tror personligen att just krimborna vill just (i alla fall år 2014 då det högernationalistiska hot från ukrainska ”fastlandet” skrämde många på Krim och i Donbass) tillhöra Ryssland -men i vilket fall som helst får inte en snabbt invaderande ockupationsmakt hålla sådana omröstningar -det strider helt enkelt mot krigets lagar visavi den civilbefolkning som invaderats, moraliskt eller inte.

     Det logiska -anser då jag- att i en efterkrigsperiod skall FN få hålla omröstningar i t.ex. Donbass och på Krim genom en internationell godtagbar omröstning vilket land dessa regioner vill tillhöra och att båda sidor får jämlika valkampanjmöjligheter och strikt rättvisa val utan såväl ukrainsk som rysk inblandning i valprocessen. Det är det enda sättet att få lugn för dessa lokalbefolkningar, och att länder som Ryssland, USA och EU liksom FN:s säkerhetsråd binder sig att respektera folkomröstningsresultatet och slå fast det genom beslut i FN:s säkerhetsråd. En gång för alla. ”Sådan var min tanke”, som de gamla vikingarna en gång avslutade sina uttalanden…

     • @Johan de Nauclér 30 juli, 2023 At 19:25
      När det gäller Krim var det Krim’s egen lokalregering och parlament som höll omröstningen, ingen ”främmande makt.” Det var dessutom inte bara en omröstning, utan flera med samma resultat vid olika tillfällen. Därmed är röstning internationellt giltig. Hade den ockuperande makten Ukraina hållit omröstning hade den varit ogiltig.

     • Du vet mycket väl att folkomröstningar hölls på Krim och i östra Ukraina direkt efter Sovjets upplösning och där befolkningen röstade för att tillhöra Ryssland ”Johan”. Sen att historieförfalskarna i väst försöker skriva om historien känns bekant…så har det alltid gjort när det inte passar den egna agendan!

    • @Koroviev 30 juli, 2023 At 16:05
     Valen på Gibraltar och Falklandsöarna drevs och genomfördes av ockupationsmakten. Dessutom vet vi alltför väl att sådana val kan styras, Storbritannien ”köpte” helt enkelt valresultatet.

     • @Anders Romelsjö (red) 2 augusti, 2023 At 08:58
      Fakta finns här.
      https://html.duckduckgo.com/html/
      Vad britterna gjorde var att pumpa in stora belopp i Falklandsöarna ekonomi vilket styrde valresultatet, och man stödde även lokala politiker och organisationer genom att injicera stora belopp för att styra valkampanjerna. Det var helt klart att en återförening skulle innebära en lägre levnadsstandard. Det är det jag menar med ”köpte”. Jag följde utvecklingen uner lång tid. Tyvärr har jag inte resurser för att genomföra beställnings utredningar i sådana frågor.

 3. Befrielsen av Krim och andra ryska områden är inte folkrättsvidrigt utan helt i enlighet med folkrätten. Själva grunden för folkrätten är att alla folk har rätt att sköta sina agna affärer och fatta sin egna beslut, och det utan kontroll och påverkan av andra folk och nationer. Krim och Donbass var i rättslig avsikt ett av främmande makt annekterat och ockuperat område. Folket på Krim är inte ukrainskt, utan ryskt. Folkrätten innebär även att ett annekterat och ockuperat folk har rätten att bryta sig loss och befria sig från främmande makts kontroll. Historien är full av sådana exempel, till exempel Finland och Norge från svensk överhöghet.

  Termen härstammar från romarriket och rättsbegrepp som jus gentium (Latin, internationell rätt), alltså hur ett folk skall respektera och förhålla sig till ett annat folk, och jus civile (Inbördes rätt), alltså hur medlemmar av ett folk skall förhålla sig rättsligt mot varandra inom sin nation.

  jus civile, alltså Sveriges lag i fallet, är som regel nedskriven och väl dokumenterad i skrift, medan jus gentium inte är det. Det är här USA försöker införa egna globala lagar som kallar för den ”regelbaserade ordningen”.

  Andra länder, som Kina och länder som Australien eller Nya Zeeland , förlitar sig i viss utsträckning på vad som kalla ”common law”, eller vad man på svenska kan kalla ”allemansrätt”. Den är inte alltid nedskriven men traditionellt är det accepterat vad som är rätt eller inte. Den svenska gamla ”allemansrätten”, rätten att fritt kunna bräda ananas mark för att plock svamp eller bär är ett exempel.

  • ”Själva grunden för folkrätten är att alla folk har rätt att sköta sina agna affärer och fatta sin egna beslut, och det utan kontroll och påverkan av andra folk och nationer.”

   Betyder det att allt tjafs om att Taiwan tillhör Kina nu upphör? För samma sak som du anför om Krim och Donbass bör ju gälla där också, eller?

    • Både FN och USA anser officiellt att Krim tillhör Ukraina. Så varför inte låta folket i området det gäller avgöra? Men då med officiell valbevakning från flera länder.

     • @Kent Svensson 1 augusti, 2023 At 13:28
      Det är precis vad som redan har skett, minst två gånger. Krim borna är ryssar, och har valt att tillhöra Ryssland. USA motsätter sig det av militära, ekonomiska och politiska skäl.

    • @Anders Romelsjö (red) 1 augusti, 2023 At 09:54
     Kanske mer korrekt uttryckt att Taiwan är en del av Kina. På samma sätt borde man kanske säga att Skåne är en del av Sverige, inte tillhör Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att fastlandskina och Taiwan inte bebos av två skilda folk, utan av samma folk med samma historia, kultur, språk, och historia,

   • @Kurt Korteen 31 juli, 2023 At 22:15
    Nej, en förkrossande majoritet på Taiwan vill återförenas med Kina. Den återföreningen pågår och drivs från Taiwan, inte från Peking. Det är den pågående processen USA så frenetiskt försöker motverka. Enligt marionettregimen på Taiwan egna utredningar, 97% av befolkningen vill återförena. Endast 1.5% av befolkningen vill ha självständighet. Kina är en stat, men inte ett monolitisk enda land, utan en union av många folk. De flesta av dessa folk har självstyre av eget val. Taiwan är historiskt en del av Kina, Taiwan befolkades först för 30,000 år sedan från fastlandskina, och det har varit ett flertal följande invandringsvågor, alla från fastlandskina.

     • @Anders Romelsjö (red) 2 augusti, 2023 At 09:00
      Igen, källor finns här.
      https://html.duckduckgo.com/html/
      Jag följer utveckling dagligen på Taiwan, jag har gjort så i decennier, och jag har goda personliga kontakter sedan jag bodde där som ger mig direkt information av vad som pågår. Jag har helt enkelt inte resurser att sammanställa de tusentals underlag över decennier som ligger till grund för min egen kunskap om vad som pågår. Det är jag som är källan, som bygger på decennier av uppbyggd kunskap, det är inte bara kopior av vad någon annan sagt eller gjort nyligen.

      Det har pågått åtskilliga demonstration i form av olika sabotage av minnesmärken, statyer av Chiang Kai-Shek har vandaliserats. Marionettregimen har gjort ett flertal olika utredningar, även Taiwans största tidning China Times dessutom. För en som är insatt och kan se genom propaganda är det ingen tvekan om vad som verkligen pågår.

      Här är ett talande exempel som kanske kan intressera dig.
      Taiwan threatens to punish singers Angela Chang and Ouyang Nana for taking part in mainland Chinese celebration
      https://www.scmp.com/news/china/society/article/3103501/taiwan-threatens-punish-singers-angela-chang-and-ouyang-nana

      Visste du att Kinas kanske någonsin populäraste artist var taiwanes och född på Taiwan, Teresa Teng, eller Teng Li-chun鄧麗君; 29 jan 1953 – 8 maj 1995.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Teng
      Lyssna: The Moon Represents My Heart – Teresa Teng
      https://www.youtube.com/watch?v=bv_cEeDlop0&ab_channel=BlueNxT
      Banden över sundet är otroligt starka ner på personlig nivå.

      Dessa kontanta krav på ”källa” går helt enkelt inte att svara på, då underliggande kunskap och insikt saknas hos mottagarna. Jag vore tacksam att få slippa dom. Den som inte vill tro på vad jag säger, låt bli då, jag kommer att respektera det.

   • @Kurt Korteen 31 juli, 2023 At 22:15
    Det är alltså viktigt att komma ihåg att de som bor på Taiwan är inte ett annat folk än de som bor på fastlandskina, utan det är samma folk. Om vi talar om en folkomröstning betyder det att hela folket skulle deltaga, alltså både som bor i fastlandskina och på Taiwan.

  • Karl W, invasionen av Ukraina är INTE förenligt med folkrätten. Det som reglerar det är bl.a. Helsingfors-dokumenten från 1975 som ratificerats av båda de självständiga Ryska federationen och Ukraina att europeiska länders gränser EJ får förändras med krigsvåld, och att varje europeisk stat själv får välja säkerhetspolitik och allierade tillhörigheter i sin diplomati.

   • @Johan de Naucler 1 augusti, 2023 At 10:07
    Folkomröstningen på Krim och Donbass är inte krigsvåld. Folket beslutade att bryta sig loss från ockupationsmakten Ukraina och bli del av Ryssland. Ryssland erkände detta. Därmed är förändringen genomförd. Gränserna har i enlighet med folkrätten har ändrats och förändringen är genomförd och erkänd.

    Enligt folkrätten har varje folk rättighet att bryta sig loss från en främmande stat av egen vilja. Det var det ryssarna på Krim och Donbass gjorde. Andra exempel är Finland och Norge som bröt sig loss från Sverige.

    Det var när USA med Ukraina som proxy med krigsvåld försökte återföra Krim och Donbas till Ukraina som Ryssland ingrep militärt. Det var alltså USA med Ukraina som proxy som med krigsvåld försökte ändra gränserna i strid med Helsingfors-dokumenten från 1975.

    Att USA propaganda försöker förfalska denna process är juridiskt ointressant.

    • Men Karl, Du har ju fått allt om bakfoten.

     Det ÄR 1975 års gränser som stadigvarande SKALL gälla. De får inte ändras med våld, och folkomröstningar får i internationell rätt (även kallat ’folkrätt’) INTE hållas under krig eller krigsliknande tillstånd och därutöver aldrig av en invaderande makt.

     Ukraina har aldrig ockuperat rent juridiskt just vare sig Krim eller Donbass. Att dessa regioner hamnat i Ukraina är ju beslut fattade av dåvarande Högsta Sovjet i MOSKVA(!!), på sin tid, dels vid tiden för Ukrainska SSR:s skapande år 1922 och gällande Krims ASSR år 1954 (dock ej staden Sevastopol) som av administrativa skäl överfördes till Ukraina (ärligt talat då MOT ledningens vilja i Ukrainska SSR som fick denna avsevärda ekonomiska belastning som Krim kom att utgöra för Ukraina, med tanke på att lokala budgetar i Kiev skulle bekosta hela turistindustrin på Krim som hade flera miljoner besökare per år från andra delar av SSSR, och dessa betalade i förväg alla sina resekostnader liksom hotell m.m. till den LOKALA fackföreningen hemma i sin hemrepublik, det var nämligen så semesterresor i Sovjetunionen fungerade). Krim var en belastning och Jeltsin på sin tid ville (tydligen) inte ha vare sig turistparadisets eller militärbasernas enorma utgifter till sig. De hamnade såväl de facto som de jure i Ukraina året 1991/1992. Dessa sovjetiska republikgränser är erkända sedan dessa år i Helsingforsdokumenten och är ännu helt juridiskt giltiga och Ryska federationen har brutit mot dessa. I ingenstans i världen får en ockupationsmakt hålla folkomröstningar mot territoriets legala innehavare, i detta fall Kiev. Det är och förblir internationella juridiska fakta. På samma sätt som den katalanska folkomröstningen om självständighet för Katalonien år 2017, som illegalt utfördes mot Spaniens konstitution och mot Högsta domstolens beslut; den må vara moralisk men den var inte minsta juridiskt giltig.

     • Stor eloge för detaljrikedom i din kommentar.

      Men…..

      Om det finns en krigarstat som USA och som bryter mot alla ”internationella lagar” varför ska då andra länder så noggrant följa dem?

      Jag misstänker de ”internationella lagarna ” är satta just för att skydda USA samt gynna Västvärldens så kallade ”demokratier”.

      Jag såg en intressant och kort Youtube film igår kväll om en tjej som invandrat från Australien till Ryssland.
      Troligtvis kärleken som förde henne till Ryssland.

      Filmen handlade om att tjejen nu blivit rysk medborgare.
      Ceremonin sker på närmaste ryska polisstation Полиция (Pallitsiya).
      Kameramannen (tjejens bror) fick inte filma inne på Polisstationen så filmen visade endast när tjejen kom ut och såg överlycklig ut med något som liknade ett diplom i händerna.

      Men tjejen berättade hur det gick till.
      Man måste svära ed på några löften innan man kan bli rysk medborgare.
      Tror jag minns alla.

      1. Följa rysk lag och författning
      2. Vara lojal mot ryska staten
      3. Respektera den kristna rysk/ortodoxa kyrkan
      4. Respektera den ryska kulturen.

      En femte om du råkar vara mansperson.
      Svära ed på att du ställer upp om Fosterlandet kallar till försvar.

      Jag har inga problem med några av de villkoren.
      Det femte faller undan för mig av åldersskäl.

      Med tanke på ovan villkor, vad skulle det vara för problem att leva i länder som inte jämför sig med Västvärldens ”demokratier”?

      Den unga australienskan och hennes bror såg inte ut att ha några problem med det i varje fall.

     • Nå arbetarklass, tack för kommentar.
      Man måste också betänka att ungefär var åttonde-nionde invånare i Ryska federationen idag tillhör den muslimska tron. Det finns också folk med buddistisk tro (till och med i sydöstra Europa; kalmuckerna som bor i Kalmykien), och naturreligioner liksom av modern tradition många ateister (ukrainarna har högre tal kristna i jämförelse). Den rysk-ortodoxa kyrkan har fått (enligt undertecknad) alltför oroväckande stor informell politisk makt som påverkar det ryska samhället i alltför bakåtsträvande riktning; kvinnors, barns och sexuella minoriteters rättigheter har påverkats alltför negativt, till nivåer som avgjort strider mot Europakonventionen.

     • @Johan de Naucler 2 augusti, 2023 At 11:50
      Nej, jag har inte fått något om bakfoten. Tidsaxeln är. Krim och Donbass röstade för att bryta sig loss från Ukraina, de nya gränserna erkändes av Ryssland, därmed är förändringen genomförd, avslutad och erkänd. Nu är det USA och Ukraina som med våld försökte ändra dom tillbaka till 1975. Folkomröstningarna hölls inte under krig. Till exempel, Krim arrangerade själva omröstningen, och två gånger röstade befolkning för att återförenas med Ryssland. Inget krig pågick.

      Att högsta sovjet fattade beslutet blev en ockupation när Sovjet upplöstes. Jämför Norge och Finland.

 4. Det har börjat gå upp för Svenska journalister att Kiev kan förlora kriget. I fredags hade studio ett ett långt inslag, med tre ryssvänliga ”experter”, som diskuterade vad den vinsten skulle innebära

 5. Vem kan ge Ukraina säkerhetsgarantier? Det långa och korta svaret på frågan är INGEN – inte Nato, inte USA, INGEN.

  Defeat has destroyed the myth of NATO’s omnipotence, säger f.d. diplomaten Alastair Crooke.
  han ställer frågan ”What is going on?” Och noterar att ”Some suggest a psychic disorder or groupthink has seized the White House Team, resulting in the formation of a pseudo-reality, severed from the world, but unobtrusively shaped around wider ideological ends.”

  https://strategic-culture.org/news/2023/07/31/the-scandal-implosion-stratagem-will-it-work-for-ukraine/
  Undantaget är Ryssland – endast Ryssland kan ge garantier till landet OM landet infinner sig i Rysslands krav. Annars inga ”garantier” från USA/Nato kan rädda ukrozionazi enheten.

  • Fast Europa står idag helt enat bakom Ukraina, trots ungerska ledarens kryptiska och motsägelsefulla uttalanden då och då. Det europeiska broderskapet kommer att följa Ukrainas väg till frihet och anständighet och bli en fullvärdig självständig stat i Europa, medan ryska politiska landskapet under Putin står i fullt sönderfall som kommer att misslyckas med att inrätta en korrupt quislingregim i Kiev.

   • Vi får väl se. Har inte uppfattat att Putin vill inrätta en quislingregim i Kiev, utifrån tal och krigsinsatser.

    Zelensky bygger vidare på den av EU och USA stödda statskuppsregimen, fast han valts på tt fredsprogram som han inte alls följt.

    • Zelenskyj må vara vald på ett fredsprogram (ärligt talat föredrog ju Moskva Zelenskyj framför en seger för Porosjenko i det valet), men ett visst krigsanfall kom ju faktiskt efter valet av Zelenskyj.

     Om Moskva inte har ett regimskifte som mål i kriget, kan ju heller inte kriget vinnas för Moskvas del -det är ju helt uppenbart. Vad skulle målet vara: att resa en rysk flagga på Bachmuts högsta ruin? Är kriget slut då?

     I förra veckan gick ett debattprogram på ryska tv-kanalen Rossija-1 där militärexperten Guravljev öppet sade att målet måste vara att personerna i Zelenskyjs gela krets måste alla ”likvideras”. D.v.s. ett regimskifte.

     Det är ju här Moskvas taktik inte kan fungera: skall man inte ”byta ut” styret i Kiev kan man inte vinna kriget militärt, och byter man ut styret i Kiev så har man en quislingregim i Kiev omgiven av 40 miljoner inhemska ukrainska ”fiender”.

     Det är därför kriget rent realpolitiskt del har havererat för Putin-Ryssland. Inga alternativ fungerar nu för framtida ryska syften.

    • Har du inte läst Putins historieberättning? Den ligger på Kreml hemsida. Bara säg till om du har problem att hitta den så sänder jag hans amatör berättelse.

     Att du inte har fått med dig Putins försök att inta Kiev kan jag inte förstå? Har du inte sett bilderna av den 6 mil långa kolonnen med sönderskjutna ryska stridsvagnar på väg mot Kiev?

     • Jag har sett bilder på kolonnen som var alldeles för liten för att inta Kiev, vilket ryssarna måste ha känt till. Läst att angriparna bör vara minst 3 gånger fler, här var ryssarna i underläge. Påstås att det var en skenmanöver av ryssarna, som prioriterade att erövra områden nära Ryssland i hopp om ökad säkerhet.

     • @Kent Svensson 1 augusti, 2023 At 13:34
      Ryssland avsåg aldrig att inta Kiev. Av militärtaktiska skäl hotade man att göra det, vilket hade till följd att Ukraina omgrupperade sina trupper från att försvara Donbass till att försvara Kiev. Därmed mötte Ryssland litet motstånd när man befriade Donbass från ockuperande ukrainska trupper. Kiev har stort politisk värde för Ukraina, men litet politiskt värde för Ryssland, då Ryssland aldrig avsåg att invadera och ockupera Ukraina. Klyftig planering, med andra ord.

   • Ibland undrar man om ”Johan” lever i verkligheten? Det man ser är ett EU i sönderfall och ett USA där delstaterna lever sitt eget liv och är på väg mot något som mer liknar Kanada! Ryssland har funnits i över tusen år och lär överleva toppstyrda skitunioner som EU och USA det är vad som sker nu. Dina förhoppningar är inget annat än drömmar och det blir ett bistert uppvaknande!

    • Håller europeiska unionen på att spricka säger Du? Intressant. Jag vet inte ett enda land som vill lämna unionen, tvärtom står många länder på kö. För de VET nämligen vilket alternativ som väntar.

     Numera visar till och med opinionsundersökningar (se bl.a. i Expressen) att i över ett år så vill 57% av svenska folket gå över till Euron så snart det går, en valuta som i hela sin livstid dessutom konstant stärkts mot den amerikanska dollarn.

     Tror Du Benny verkligen att Balkan, Ukraina, Moldavien och Georgien vill införa rubeln och styras av oligarkmaffian i Moskva? Skulle inte tro det, nej.

   • Vasallers förehavanden och göranden är irrelevanta i sammanhanget. Europas länder en samling chiwawas som skäller på den Ryska Björnen🤣

    Sönderfall? Du kan fortsätta önska dig men det blir inget 🤭
    Det var Rysslands President Vladimir Vladimirovich Putin som höll ett tre dagars stor konferens/möte med ett femtital Afrikanska ledare och representanter, inte senilen eller kretinernas drottning eller geggamojan borrelia. Så det så

    Läs mer om Rysslands globala anseende här: https://thealtworld.com/pepe_escobar/geopolitical-chessboard-shifts-against-us-empire

   • Europa står [ganska] enigt om Ukraina därför att USA kontrollerar vilken info som når medborgarna. Och därför att de sk demokratiska företrädarna går i USAs ledband.
    Europa är en ockupationszon.
    Alla inom etablissemanget är som quislingar.

    • Jaha. Så Pentagon eller Vita huset skulle vara en gigantisk samlad censurcentral och 700 miljoner européer skulle gå på detta utan att reagera det minsta.

     Det tycker jag är att verkligen underskatta våra medmänniskor, dessutom från fel håll.

     Kan det vara så att människor måhända kraftigt upprörs rent ärligt att en stormakt helt enkelt invaderar, förstör, bombar och dödar fredliga civila i ett europeiskt land -och vi reagerar på ett civiliserat och vuxet sätt mot detta oberättigade politiskt-mordiska beteende som dessutom handikappar det närapå helt tystade ryska folket likaså?

     Inte ens de sovjetiska ledarna (efter Stalin) agerade på detta blodiga sätt som dagens Putin-Ryssland. Jag får snarare intrycket av att det är Putin-styret som just inte bara ockuperar Ukraina utan också är en ockupationsregim i det egna landet. Jag har kontakt med många vanliga ryssar (och, nej de bor inte bara i Moskvas elitkvarter) och de är bara så less och utleda på dagens ryska system, för att inte kalla det vad det just egentligen är: diktatur. Ryssland är idag det enda industriland i världen som inte klarar av att vidmakthålla ett ordinärt demokratiskt statssystem vid liv. Det är det som är huvudproblemet i detta krig.

     • Och USA och Nato som ohotat agerat än värre och på flera håll? Och synen på det i media och hos politiker? Bör man inte sträva efter liknande bedömningar?

     • Det märks på ”Johans” kommentarer att han påverkats starkt av fulmedia som kontrolleras av CIA och USA! Det är väl ingen nyhet, Ulfkotte avslöjade ju allt redan 2014 hur det går till med styrningen av MSM i västvärlden.

     • @Johan de Naucler 1 augusti, 2023 At 18:24
      …en stormakt helt enkelt invaderar, förstör, bombar och dödar fredliga civila i ett europeiskt land

      Man kan fråga sig var har Naucler hittad dessa påstående. Ljuger han?

      ”Upprörda över sina nederlag vid fronten fortsätter ukrainska nazister massiva beskjutningsangrepp på civila. Den 31 juli slog de till staden Donetsk, inklusive med USA-tillverkade HIMARS MLRS. Ukrainska befälhavare använde sin favorit terroristtaktik och sköt upp missiler mot offentliga platser på morgonen när det var många invånare i staden som gick till jobbet. Som ett resultat dödades tre civila och 14 andra skadades.
      Senare på kvällen dödade ukrainska nazister tre civila och skadade 15 andra i byn Basan i Zaporozhie-regionen.

      Trots alla ukrainska provokationer attackerar inte den ryska militären ukrainska civila, utan fortsätter precisionsangrepp på militära anläggningar i hela landet.”
      https://southfront.org/expensive-pr-campaign-for-kiev-regime/

      En länk till en av ukrainska attackerna mot civila i Donetsk:

      https://southfront.org/kiev-killed-at-least-four-civilians-in-bloody-shelling-of-donetsk-with-himars-mlrs-18/

     • @Johan de Naucler 1 augusti, 2023 At 18:24
      När det gäller censur så är USAs censur av Twitter välkänt, och censur av Facebook med flera på väg att avslöjas. Européerna protester ju vilt mot den ökande censuren som ”Chat Control”.

  • Rysslands garantier är två
   1) avnazifiering och
   2) demilitarisering

   Och så kommer dett att bli. GRANTERAT👍

   • ”Demilitarisering av Ukraina”.

    Ja, det går ju väldigt bra…

    Många av de ryska politiska kommentatorerna ”från höger” liksom de många militärbloggarna och gamla underrättelsetjänstens medarbetare VET att kriget ÄR de facto förlorat för rysk del. Även om man skulle vinna kriget har man ett nytt genomfientligt Polen version 2.0 att hantera. Ryska politiska systemet -som redan nu är instabilt- skulle alltså ta in ett ytterst fientlig ”ny landsända” i ett land som därutöver är helt avskuret ekonomiskt, geografiskt och politiskt från 45% av världens BNP-ekonomier.

    Det är helt orealistiskt.

    • Ryssland är inte beroende av import från väst och skiter uppenbarligen i västvärlden och deras skuld och låneekonomier som är på kollapsens brant! Framtiden ligger i Asien för Ryssland som är den reala ekonomins bas numera i världen. Ryssland har gjort sitt val med Asien och det är EU och USA själva som är orsaken! Alla som begriper något ser ju den lavinartade ökningen av de asiatiska reala ekonomierna till skillnad från numera skuldtyngda fattiga västländer.

     • Ryska ekonomin är synnerligen beroende av västerländsk import till och med för den egna försvarsindustrin. Två stora fregatter under byggnation står nu utan huvudmaskinerier på varvet eftersom tyska industrin MTU inte levererar dessa. Nu får skroven utan maskineriet säljas ”tomma” till Indien som får hitta egna turbiner och huvudmaskinerier. Likadant med de två världens största atomisbrytare under byggnad i Petersburg. Man får inga turbiner vare sig från Ukraina eller maskinerier från finländska Wärtsilä utan har fått experimentera med egna verkstäder med knepiga resultat. En stormakt som inte klarar av stora huvudmaskinerier till eget byggda stora fartyg är mycket skört. Och det är det rysk civil som försvarsindustri är idag. Fartygen saknar just drivmaskinerier. Från just ”väst”. (Se bl.a. Korabel.ru m.fl.).

     • Jaha, så några båtar som väntar på motor skulle vara en indikation på att Ryssland är beroende av import från väst ”Johan”? Vilket struntprat! Det dröjer inte länge förrän ryska ingenjörer bygger egna som är bättre och ännu en kund är borta för EU. En västvärld som i praktiken är bankrutt och verkligen inte har råd med att bli av med flera kunder till Asien är MYCKET skört däremot, vilket de misslyckade sanktionerna visar! Som sagt verkligheten ”Johan”…

     • Tyvärr Benny är det så. Dessa stora ryska atomdrivna isbrytare är mycket stora fartyg, 16-18 däck höga (en stor Finlandsbåt har som mest 11) (och bland atomdrivna fartyg i världen är bara de amerikanska hangarfartygen större), och nej, den ryska industrin har haft omfattande problem att få igång dem: turbinerna (där Ukrainska SSR och dess efterföljare var experterna på området också i post-sovjetisk tid, baserad i Charkov) och de östersjöbyggda krigsfartyg som Ryssland så väl objektivt behöver (man har därutöver nu EN enda aktiv ubåt av Varsjavjanka-klass i Östersjöflottan), måste säljas till en utrikes kund (Indien) som efter bästa förmåga får hitta på egna arrangemang. Ryska industrier har inte alls kunnat väl ersätta dessa. De fem nya, snart sju, atomdrivna isbrytarna har också som viktig deluppgift att övervaka Rysslands stora arktiska region i Nordpassagen, och är en inofficiell del av det ryska försvaret av regionen, där inte ens amerikanska eller brittiska fartyg har ett enda(!) isklassat örlogsfartyg.

      Det ÄR allvarligt, oavsett Bennys permanenta enkelhetens snabba och rappa alexandershugg som skall lösa alla problem. Turbinproblemen och västliga embargo mot ländernas export av maskineriteservdelar till Ryssland har flera gånger varit uppe på regeringsnivå i Moskva och även delar av ROSKOSMOS rymdprogram har nu avstannat; därutöver många miljarder dollar i tilltänkta inkomster för uppskjutningar av västlig personal och utrustning genom Bajkonour och den nya rymdbasen, världens mest avancerade och moderna, i Vostotjnyj. Noll dollar i intäkter, alla internationella samarbeten brutna. Det är inget man kan vifta bort som oväsentligt.

      Högteknologiskt slår sanktionerna hårt mot varvs-, flygplans-, raketmotorsektorerna och rymdprogrammet, där Ryssland länge varit väl integrerat i västlig industri och där ryska industrikonglomerat ägt såväl varven i Helsingfors (som byggt de nya ryska diesel-elektriska isbrytarna samt stora hjälpfartyg till projektet Sakhalin-2:s gasindustri i Stilla havet; varven i Rostock, Warnemunde, Wismar och Stralsund liksom ett varv i Hamburg. Allt borta. Puts väck.

    • Även Politico erkänner att Ukrainas offensiv är ett stort skämt🫤

     Ukraina har satt i tiotusen tals soldater i syfte att nå ”framgång.” Det lilla framgång som man åstadkommit är dyrköpt – räknas i 100-tals meter
     på två månader 😹 Men i vissas ögon är detta en dunder succé

     Politicos analys om det mycket dystra läget för Ukraina finns att tillgå här
     https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2023/08/01/no-breakthrough-yet-in-ukraines-counteroffensive-00109205

 6. Ryssland Vet hur man handskas med hyenor. Världen är trött på hyenans skratt.

  Rysslands ekonomi räknat i PPP d v s real värde ( inte bluff/luft värde) är den 6:e största. Störren en Frankrike, lillbritannien och Italien.

  Instabilt? Inflation ligger under 3%. Handelsbalansen ++ tack vare sanktionerna 🤪) och låg arbetslöshet. Real lönerna ökar (att jämföra med Sverige där de minskade med 5,7%). Till skillnad från européer och yankees så går inte ryska medborgare hungriga (utom i ryssofobernq önskevärld).

  Slutsats: Ryssland har aldrig haft det bättre än idag (fråga IMF – bankirvampyrens organ).

  • I fråga om reala resurser så finns det väl bara Kina som slår Ryssland med alla sina naturtillgångar som beräknas till ca 30% av de som finns på jorden. Det är riktiga resurser och inte värdelösa papperslappar som en del efterblivna tror har något värde när det blir brist på livsmedel, olja, och annat som behövs för att hålla igång ett modernt samhälle. I Tyskland efter kraschen på 1920-talet hjälpte det inte med skottkärror av pengar, det fanns inget att köpa! Livsmedelsbrist är bara ett stort vulkanutbrott och därefter följande missväxt borta.

  • Ryska reallöner har i princip stagnerat, och till och med tappat köpkraft, ända sedan året 2014. Det kan var och en till och med läsa i egen RYSK statistik. Dessa fakta har redovisats i ORT:s egna tv-program Vremja pokazjet.

   • Ryska löner är beroende på vart du bor.
    Bor du i rysk storstad är i allmänhet lönerna höga.
    Bor du i mindre rysk stad är lönerna kanske hälften.
    Bor du på rysk landsbygd är lönerna i allmänhet väldigt låga.

    Som jag fattat har inte Ryssland (idag) någon ”lika löners” tradition som vi åtminstone tidigare har haft i Sverige.

    Demokratins intresse att ”internationalisera” Sverige har medfört att landet varit tvungna att lämna lika löners politiken och återgå till ett samhälle där löner kan vara högst olika.
    Demokratin har alltså fört Sverige i en feodal riktning.
    En riktning som nu även återfinns i dagens Ryssland p.g.a. Sovjetunionens sönderfall.

    Kanske dags för dig att fatta USA och demokrati?
    Samt vad de tillsammans gör för världen?

   • Jaha? Kanske du skulle se dig omkring i Sverige och EU, där snackar vi urholkade löner eller medelklassen i USA som håller på att utplånas? Hur tror ”Johan” att Sverige skulle klara av sanktioner då? Du skriver så mycket konstigt och man fattar inte att du bara orkar och har tid med all denna tillrättalagda ”information”?

   • Ryssland har blivit Europas största ekonomi. Tyskland som jo var det innan är numera en föredetting. Smaka på det ryssofob

    ”Russia becomes Europe’s biggest economy – report
    The country’s GDP in PPP terms is outperforming that of Germany, according to World Economics. Russia was among the world’s five largest economies and the largest in Europe in terms of purchasing power parity (PPP) as of the end of 2022, despite Western sanctions, the latest World Economics report has revealed.

    According to estimates based on official country data published by the World Bank and the IMF, Russia’s gross domestic product was $5.51 trillion in PPP terms at the end of last year. The figure is 38% larger than the official estimate of $3.993 trillion, the report noted.

    It also showed that the Russian economy was ahead of Germany’s when measured in purchasing-power parity, with the latter’s GDP at $5 trillion.

    China topped the list as the world’s biggest economy ($31 trillion), followed by the US, India, and Japan. The top 10 also included Indonesia, Brazil, and Türkiye.

    The IMF and World Bank both recently raised their forecasts for the Russian economy, saying GDP would continue to grow despite sanctions, underpinned by strong trade and industrial production, as well as higher-than-expected energy revenues.”

 7. Nederländerna har fördömt Nato för sitt stöd till Ukraina

  En konferens hölls i Amsterdam, Nederländernas huvudstad, med huvudämnet Natos roll i modern politik, hotet om ett kärnvapenkrig III och den militära konflikten i Ukraina.

  Evenemanget besöktes av journalister, akademiker, politiker och offentliga personer från Nederländerna. I synnerhet tog den pensionerade militärutredaren Rich Koutems, journalist, filosof, kritiker Ab Gitelink, professor i statsvetenskap Kees van der Peijl, ordförande för den sociala och politiska plattformen ”Solidarity” Petra Ottenhoff, chef för Institutet för demokratiska trender Rotterdam Nata Hezzen en aktiv del i evenemanget.

  Konferensens talare konstaterade att den nuvarande politiken för Europeiska unionen, och i synnerhet Nederländerna, leder till ett kärnvapenkrig som hotar hela kontinenten. Deltagarna i evenemanget betonade att människor strävar efter fred och skapande, medan EU:s och Natos ledning är militant benägna.

  Ett separat ämne för diskussionen var förfalskning av resultaten av utredningen av ”Boeing” MH-17-kraschen, presentationen av felen i utredningen och domstolen i Haags jurisdiktion.

  I slutet av evenemanget krävde deltagarna ett omedelbart stopp för blodsutgjutelsen i Ukraina och att parterna i konflikten skulle mötas vid förhandlingsbordet. Dessutom efterlystes de nödvändiga garantier för Rysslands säkerhet.

  Dessutom lovade deltagarna att fortsätta den gemensamma kampen för fred och att organisera masspiketer mot kriget i den ”nederländska triangeln”: Amsterdam-Haag-Rotterdam.
  https://www.youtube.com/live/YqNhG4s24ok?feature=share
  https://theduran.com/the-netherlands-has-condemned-nato-for-supporting-ukraine/

 8. Finland uppmanades att komma ihåg lärdomarna från andra världskriget: Ryssland kan inte besegras

  Finlands nuvarande regering har glömt lärdomarna från andra världskriget, som ett resultat av vilket landet förblev på världskartan och behöll sin självständighet endast tack vare Sovjetunionens välvilja, sa den finska journalisten Kosti Heiskanen.

  Han erinrade om att Finland under andra världskriget stödde Nazitysklands ledare, Adolf Hitler, och finska soldater deltog i blockaden av Leningrad, såväl som i SS:s straffoperationer, utrotning av civilbefolkningen, avrättningar och tortyr av fångar i Karelen. För allt detta kunde Josef Stalin ha avrättat Finlands president Carl Gustav Mannerheim och förstört själva landet, sa Heiskanen. Men i stället för detta hade Sovjetunionen, och sedan Ryssland, alltid en vänlig inställning till Finland.
  ”Nu ser vi att den nuvarande regeringen, med premiärminister Petteri Orpo i spetsen, helt har glömt allt detta, de går nästan till en konfrontation med Ryska federationen och börjar till och med tillkännage några militära aktioner. Det här kommer inte att leda till gott, eftersom det är meningslöst att slåss med Ryssland, Ryssland kan inte besegras, sade Heiskanen i TV-sändningen av Channel Five.

  Heiskanen beklagade att hans land nu styrs av globalister och anglosaxare, som förde Finland till Nato och etablerade nästan nazistiska order i det.

  Sekreteraren för Ryska federationens säkerhetsråd Nikolai Patrushev sa under ett möte om säkerheten i Karelen i Petrozavodsk att Finland, efter att inte ha lärt sig det förflutna, återigen följer en konfronterande kurs mot Ryssland.

  Enligt Patrushev förstör den finska ledningen, under påtryckningar från USA, goda grannförbindelser med Ryska federationen. Mot denna bakgrund har högerextrema organisationer blivit mer aktiva i landet och kräver återlämnande av territorier som förlorats till följd av andra världskriget.

  Kosti Heiskanen kallade ”ett av den finska regeringens senila beslut” stängningen av viseringscentret i S:t Petersburg och upphörandet av att utfärda visum till ryssar.

  Han noterade att en enorm summa av skattebetalarnas pengar en gång spenderades på Finlands generalkonsulat i den norra huvudstaden. Där arbetade dessutom ett 100-tal personer från den diplomatiska beskickningen, som nu förlorat sina jobb. Men det viktigaste är att upphörandet av att utfärda visum till ryssar kommer att tillfoga ekonomin i Finlands gränsregioner ett nytt förkrossande slag.

  ”Nu när Finlands ekonomi ligger i ruiner, tack vare statsminister Sanna Marins regering som nyligen avgått, och gränsregionerna behöver ryska turister som luft, kan dessa turister inte komma. Följaktligen ser vi i gränsregionerna – det här är södra Karelen och östra Finland – ett mycket stort antal konkurser, eftersom alla dessa företag, butiker och nöjescentra var avsedda för ryssar. Och nu finns det inga ryssar och inga pengar till underhåll och löner heller. Därför är det här ett väldigt dumt beslut som kommer att kosta Finland mycket pengar”, avslutade Heiskanen.

  Finlands viseringsansökningscenter i St. Petersburg slutade ta emot ansökningar om visum och uppehållstillstånd. Dessutom kommer det i augusti att vara omöjligt att ansöka om visum och uppehållstillstånd varken i Moskva eller i något annat ryskt visumcenter. Det officiella skälet är ”brist på resurser”.

  Idag är inresan till Finland helt stängd för ryska turister. Du kan bara passera gränsen för studier, företag eller fastighetsskötsel, men dessa regler blir allt hårdare. I synnerhet kommer ryssar att förbjudas att transitera genom Finland till andra länder.
  https://eadaily.com/ru/news/2023/08/01/finlyandiyu-prizvali-vspomnit-ob-urokah-vtoroy-mirovoy-voyny-rossiyu-ne-pobedit

  • Hade Finland skött sina kort lika bra som Ungern hade landet haft en guldsits genom att vara ett transitland för handel med Ryssland idag. I stället sköt man sig själva i foten med att göra sina herrar i Bryssel och Washington nöjda på bekostnad av ekonomin i Finland. Det är faktiskt värre än Sveriges agerande vilket måste vara någon typ av världsrekord i dumhet. I Ungern har man en ledare som jobbar för sitt folk vilket tycks saknas i resten av EU!

 9. Europa kommer att möta massnedgångar värre än 2008
  När det gäller Europas ekonomiska elände är det omöjligt att skilja ekonomi från energi och geopolitik – och till och med från polisutredningar, som Nord Stream-sabotaget påminner oss om.

  Philip Pilkington, en irländsk ekonom känd för sina bidrag till den empiriska uppskattningen av allmän jämvikt (som också arbetar med investeringsfinansiering), hävdar att de europeiska ekonomierna redan befinner sig i en djup lågkonjunktur och att man kan förvänta sig en kris ”värre än 2008”. Att arbetslösheten nu är låg i euroområdet är inga goda nyheter – det betyder i själva verket antingen att en masskonjunktur är på väg eller att den är för avindustrialiserad, skriver ekonomen baserat på sin analys av data från den europeiska statistikbyrån Eurostat. Även om Pilkington inte alls nämner Ukraina i den här specifika artikeln, är det omöjligt att fördjupa sig i de djupa rötterna till detta tillstånd utan att gå tillbaka lite.

  Redan i oktober 2021 hemsöktes den gamla världens subkontinent av spöket av en stor energikris, med en 600 % ökning av gaspriserna, och vid ett tillfälle en 37 % ökning av Storbritanniens grossistpriser (endast inom 24 timmar). Som jag skrev, i december 2021, stoppade detta industriproduktionen och påverkade de europeiska samhällena som helhet.

  I alla kriser möts konjunkturella och strukturella faktorer i termer av kausalitet – pandemin på den tiden var verkligen en betydande bland dem. I vilket fall som helst hade sådana enorma energipriser kunnat undvikas, om bara delvis åtminstone, om Nord Stream 2-projektet inte hade försenats vid den tidpunkten. Nord Stream 2 var ett komplex av naturgasledningar som förr gick under Östersjön från Ryska federationen till Tyskland. Alla andra meningsskiljaktigheter bortsett från, tjänade projektet ryska och europeiska intressen, vilket gav de senare lägre kostnader och energisäkerhet – Ryssland ligger bokstavligen utanför kontinentens ”dörr”.

  Projektet var också hårt måltavla av en stor amerikansk bojkottkampanj så att parlamentsledamöter i Berlin, såsom AfD Steffen Kotre, föreslog 2021 att Tyskland skulle ”motsanktionera” USA för vedergällning. Även om amerikanska skumma privata intressen och geopolitiska överväganden sammanfaller i det här fallet, var Washingtons intressen ganska enkla: de ville inte förlora ”hävstångseffekten” på kontinenten och den ville att Moskva i sin tur inte skulle ha någon ytterligare hävstångseffekt där. Dessutom ville man sälja massor av amerikansk flytande naturgas (LNG) till européer – vilket är dyrare.

  I kölvattnet av Moskvas lansering av sin militära kampanj i Ukraina den 24 februari 2022 hade rörledningarna inte fungerat på grund av de europeiska tvisterna i frågan – men de var i alla fall fyllda med naturgas. Sedan den 26 september 2022 har dock en serie bombattentat ägt rum på både Nord Stream 1 och 2, vilket orsakade oöverträffade skador på strukturerna. För alla ändamål är Nord Stream nu borta. Tyska lagstiftare har krävt att en utredning inleds om de hemliga explosionerna. Den Pulitzerprisbelönade journalisten Seymour Hersh fördömde i sitt inlägg den 8 februari att sabotagehandlingen hade utförts i hemlighet av Washington. Faktum är att USA:s president Joe Biden själv den 7 februari 2022, under en pressträff med Tysklands förbundskansler Olaf Scholz, sa: ”Om Ryssland invaderar (…) kommer det inte längre att finnas en Nord Stream 2. Vi kommer att få ett slut på det”, och tillade att ”Jag lovar att vi kommer att kunna göra det.” Scholz stodd bredvid honom. Detta uttalande, hur fantastiskt det än är, upprepade understatsminister Victoria Nulands uttalanden bara två dagar tidigare.

  Berlin lanserade aldrig några ”motsanktioner” mot Washington och hittills har ingen utredning om den amerikanska rollen i sabotage inrättats – även om tyska åklagare i mars påstod sig ha hittat bevis som tyder på att ukrainare var inblandade i Nord Streams sabotage. Under mötet i FN:s säkerhetsråd den 11 juli uppmanade briefers rådet att självständigt undersöka frågan.

  Tillbaka till ekonomin, i januari 2023 hade LNG-importen nått sin övre gräns, med gaspriserna i Europa fortfarande höga. Förra månaden var priserna på uppgång igen, med mer än hälften. Även om det sägs finnas ”rikliga lager” nu med en värmebölja, finns det fortfarande toppar i efterfrågan och utbudsstörningar, som alla orsakar volatilitet, enligt Anna Shiryaevskaya, en Bloomberg energimarknadsreporter. Kontinenten kommer i alla fall att möta vinter 2024 utan någon rysk naturgasledning för första gången.

  I september 2022, när det stod alldeles klart att västerländska sanktioner mot Ryssland hade slagit tillbaka, skrev Pilkington om den möjliga avindustrialiseringen av Europa som en konsekvens av ekonomisk krigföring, och påpekade hur skulder i västvärlden hade ackumulerats i den post-pandemiska världen och dessutom hade konflikten i Ukraina medfört extra energikostnader – vilket gör den europeiska industrin ej konkurrenskraftig. Enligt samma ekonom har kollapsen av den brittiska ekonomin liknande rötter – relaterade till de höga kostnaderna för energi och avindustrialisering. Sanningen är att medan Washington utövar sitt proxy-attrition-krig mot Moskva ”till den sista ukrainaren”, lider europeiska ekonomier mest (för att inte tala om Ukraina, uppenbarligen).

  Dessutom för USA ekonomisk krigföring mot sina egna transatlantiska allierade genom sitt så kallade ”subventionskrig” (med Bidens Inflation Reduction Act).

  Som alla kan se, när det gäller Europas ekonomiska elände, är det i detta fall omöjligt att skilja ekonomi från energi och geopolitik – och till och med från polisutredningar. Därför kommer det inte att vara någon enkel uppgift för europeiska stater att återhämta sin suveränitet.
  https://southfront.org/europe-to-face-mass-recessing-worse-than-in-2008/

 10. Helt klart är att om EU slapp USA:s ok som belastning skulle ekonomin vara mycket bättre men MSM har lyckats lura i folk att EU är beroende av USA vilket är fullständigt nonsens. USA är bara en parasit som lever på petrodollar, ekonomisk manipulation, MIC, stölder och krig. Den bistra sanningen…

 11. Är EU på väg att börja sönderfalla?
  Av Alex Krainer
  Standardetiken för mainstreamkommentarer verkar vara att vi aldrig förväntar oss några överraskningar (förutom pandemierna, det vill säga). Men vi kan komma att få många överraskningar under de kommande månaderna. En av dem kan vara ett påskyndat sönderfall av det europeiska projektet.

  Rutten till kärnan
  Bortom den glänsande fasaden är unionens struktur ruttna till kärnan. Den är baserad på en giftig juridisk kod och hanteras av en byråkrati av oansvariga, inkompetenta och genomkorrupta apparatchiks. Som sådan misslyckas den inte bara med att uppfylla de europeiska folkens ambitioner, den blir alltmer förtryckande i sina försök att befalla deras lojalitet och följsamhet. Resultatet är en stigande våg av populism i fler och fler medlemsländer, av vilka några nu öppet visar att de är trötta på hela farsen och förmodligen förbereder en exit inom en snar framtid.

  Västerländska värderingar: migration, HBT och krig?
  Under den nyligen genomförda ”Tusvanyos 2023”-festivalen i Rumänien gjorde Ungerns president Viktor Orban ett chockerande rakt offentligt uttalande om detta:
  ”Om man är engagerad i europeisk politik som jag, då betyder dagens ”västerländska värderingar” tre saker: migration, hbtq och krig. Europeiska unionen förkastar det kristna arvet. Den hanterar befolkningsersättning genom migration, och den bedriver en hbt-offensiv mot familjevänliga europeiska nationer.

  För bara några dagar sedan såg vi Litauens fall, som hade en riktigt fin, anmärkningsvärd, fantastisk barnskyddslag, som Ungern använde som utgångspunkt när vi konstruerade vår. Och jag ser att litauerna under stor press har dragit tillbaka och upphävt barnskyddslagar som de antog 2012.

  Vår konstitution bekräftar dock att platsen där våra barn kommer att bo som vårt hemland. Det bekräftar vår identitet som män och kvinnor eftersom det är vad vi kallar familj. Det bekräftar också våra gränser, för det är så vi kan säga vem vi vill leva med. När vi 2011 skapade den nya konstitutionen, en ungersk, nationell, kristen konstitution, som skiljer sig från andra europeiska konstitutioner, fattade vi inget dåligt beslut.

  Låt oss verkligen säga att vi inte fattade ett dåligt beslut, utan snarare ett bra beslut, eftersom vi sedan dess har drabbats av en migrationskris som uppenbarligen inte kan hanteras på liberal basis. Och så har vi en hbt-könsoffensiv som, visar det sig, bara kan slås tillbaka utifrån gemenskap och skydd av barn.

  Tja, vi måste säga att Europa idag har skapat sin egen politiska klass som inte längre är ansvarig och inte längre har någon kristen eller demokratisk övertygelse. Och vi måste säga att federalistisk styrning i Europa har lett till ett oansvarigt imperium. Vi har inget annat val. För all vår kärlek till Europa, för allt som är vårt, måste vi kämpa.”

  Faktum är att saker och ting har försämrats bortom reparation när barnskyddslagar måste skrotas under politiska påtryckningar. Detta är så bortom bleken att inte ens de mest silvertungade av apologeterna kommer att kunna intellektualisera sin väg ut ur den där tjärgropen. I USA stämplas föräldrar som vågar ifrågasätta hbt-offensiven och går vilse för att försöka skydda sina barn till och med som ett inhemskt terrorhot. The Great Resetters tillkännagav verkligen att deras sociala ingenjörskonst inkluderar att förändra vad det innebär att vara människa, förutom att de inte frågade någon av oss andra om vi var överens.

  Ladugårdsdörren till Donaubassängen kommer snart att öppnas

  Men den mest intressanta aspekten av Orbans tal kan vara som en geopolitisk milstolpe. Den levererades under hans besök i Rumänien och som sådan skulle det ha varit svårt för rumänska medier att ignorera. Ungern är en instängd nation som lätt skulle kunna straffas med sanktioner och blockader – om inte dess grannar i Donau-bassängen anslöt sig till Ungerns tillbakadragande mot EU-diktatet. Naturligtvis skulle den rumänska alliansen vara till föga hjälp om Donaus mynning var under USA/NATO-kontroll i Svarta havet genom deras trogna ombud Ukraina.

  Vet Orban något vi inte vet?
  Kanske vågade Viktor Orban hålla det talet för att han vet något som ännu inte är allmänt tillgängligt, men som förväntas allmänt av många observatörer: att Ryssland kommer att ”befria” Ukrainas hamnstad Odessa och ta full kontroll över Ukrainas Svartahavskust där Donau skulle i framtiden kunna ansluta Central- och Östeuropa till Rysslands NSTC (International North-South Transport Corridor) öppnande handel med Ryssland, Turkiet, Kaspiska havet, Iran och Indien.

  Donau förbinder Europas största bassäng och förbinder många nationer i Central- och Östeuropa med Svarta havet. Enbart denna faktor skulle kunna möjliggöra en lavin av avhopp, inklusive inte bara Ungern utan även Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Kroatien och till och med Österrike.
  https://alexkrainer.substack.com/p/is-the-eu-about-to-begin-disintegrating

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here