USA planerade att döda minst 600 miljoner människor i kärnvapenkrig

4
1609

Ingress: Jag har i åratal i artiklar om kärnvapen föreslagit en global folkomröstning om detta! För ett år sedan avslutade jag en artikel på detta sätt:

”Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!”

Domedagsklockan: 100 sekunder kvar till kärnvapenkrig!

Daniel Ellsberg

President Eisenhower stoppade USA-generalers planer på kärnvapenkrig mot Kina

Journalisten Daniel Ellsberg, mest känd för publicering av Pentagon Papers, har publicerat dokument som visar att de ledande generalerna i USA (Joint Chiefs of Staff) försökte få president Eisenhower att bomba Kina 1958.

Gareth Porter skriver på The Grayzone:

En tidigare censurerad redogörelse för krisen i Taiwansundet 1958, som sponsrades av Pentagon, har publicerats i sin helhet av Daniel Ellsberg, som läckte Pentagon Papers, Daniel Ellsberg.. Rapporten ger en hårresande bild av ett hänsynslöst amerikanskt militärt ledarskap som obevekligt pressar president Dwight Eisenhower att godkänna en kärnvapenattack mot det kommunistiska Kina.

Efter att ha hållit den fortfarande klassificerade versionen av rapporten i femtio år hemlig sa Ellsberg att han bestämde sig för att släppa den på grund av det växande hotet från USA: s krig mot Kina om Taiwan och risken för att en sådan konflikt skulle kunna eskalera. till kärnvapenkrig.

En rapport från New York Times från den 22 maj om rapporten innehöll endast allmänna detaljer om den roll som de amerikanska generalcheferna spelade i samband med Taiwan-krisen 1958. Det framgår emellertid nu av originaldokumenten. liksom andra bevis som nu finns tillgängliga, att Joint Chiefs främst syftade till att utnyttja spänningen för att genomföra kärnvapenattacker på kinesiska kärnvapenmål djupt in i tättbefolkade områden.” Grayzone

Pentagon. Wikipedia.


Kommentar:
Mao Tse Tung var rädd för att USA skulle kärnvapenbomba Kina. Detta var sannolikt en orsak till satsningen på det Stora Språnget – att befolkningen i små samhällen runtom i landet skulle söka utveckla industri under mycket bristfälliga omständigheter.
Men detta är inte allt i denna fråga. Daniel Ellsberg har tidigare rapporterat om USA:s planer på att kärnvapenbomba både Sovjetunionen och Kina. Man räknade med 600 miljoner döda, varav kanske 100 miljoner hos allierade.

Jag har tidigare rapporterat om något som faktiskt är ändå värre från USA i artikeln Ellsberg: USA planerade att döda 600 miljoner människor.

Från siten The Canaryoch vänligen översatts av Christine Vaple.
Daniel Ellsberg avslöjade där att USA visste att planen skulle döda 600 miljoner människor till att börja med – inklusive 100 miljoner av USA:s europeiska allierade.

Uttalandet från den f d planeraren av kärnvapenkrig får en att nyktra till, eftersom det visar hur långt våra ledare är beredda att gå för att ”sätta dit” sina fiender. Och hans yttrande är särskilt relevant nu, med tanke på hur USA och Co slår på krigstrummorna över Kina och Ryssland.

Skarpa hjärnor
Ellsberg och den hyllade akademikern och politiska analytikern Noam Chomsky diskuterade kärnvapenkrig vid University of Arizona den 24 april 2018. Betsy Reed, chefredaktör för The Intercept, ledde samtalet.

I en bok om kärnvapenkrig: The Doomsday Machine: Confessions of a Nuclear War Planner tidigare avslöjar han USAs krigsplan för en kärnvapenkonflikt med Ryssland på 1960-talet.

I sin roll vid Pentagon ställde Ellsberg en viktig fråga till den behöriga myndigheten om planen. Uppenbarligen avsågs att ”utplåna” de allra flesta städerna i Kina och Sovjetunionen. Så han frågade:

Om dessa planer… genomförs som planerat… hur många människor kommer då att dö i Sovjetunionen och Kina?

Svaret kom ganska snabbt, enligt Ellsberg:

De hade ett svar, och de gav det utan ursäkter… Svaret var i form av ett diagram… där siffran stiger under sex månader eftersom radioaktivt nedfall skulle öka antalet döda…
Svaret var 325 miljoner människor om vi (USA) slog till först

Ytterligare 100 miljoner skulle dödas i de angripna nationerna [Sovjet-allierade länder i Östeuropa]… i flygattacker mot dess flygbaser… Och sedan ytterligare 100 miljoner i angränsande områden… som Afghanistan, Österrike, Finland, Japan… av radioaktivt nedfall.

Visselblåsaren hörde också vad den förväntade dödsssiffran skulle bli för USA:s allierade i Europa:

Och utan att någon ytterligare kärnstridsspets från vår attack landar i Västeuropa, skulle 100 miljoner av våra allierade dödas av radioaktivt nedfall från Östeuropa och Sovjetunionen, beroende på åt vilket håll vinden blåser…

Men detta blir alltså 600 miljoner, eller motsvarande 100 Förintelser.

Samtidigt sa Ellsberg att Sovjetunionen då hade förmåga att ”utplåna” Västeuropa, vilket man troligen skulle göra vid en amerikansk attack.

Det skulle blir ännu värre.
USA inkluderade emellertid inte hur många ytterligare dödsfall som skulle bli resultatet av de bränder som orsakas av atombomber. De tar inte med i beräkningen hur många människor som skulle dö på grund av röken, som skulle orsaka en ”atomvinter”. Ellsberg säger att röken, som skulle blockera mycket av solen och förstöra alla skördar, skulle pågå ett decennium eller mer.

Och fastän Ellsberg ställde frågan på 1960-talet, sa han:

Människor som är insiders på den här planen, har nu ganska auktoritativt berättat för mig att planerna aldrig tagit hänsyn till /röken/ eller till elden, vilket innebär att vår (USA:s) egen attack … skulle döda nästan alla …

Och planerna finns fortfarande kvar.

Både USA och Sovjetunionen testade termonukleära vapen för första gången 1953. Som Noam Chomsky förklarade i diskussionen på Youtube nedan avslöjar Ellsberg i sin bok att forskare hade en alarmerande syn på vapnens kapacitet. Chomsky sa:
Det fanns ett antagande hos amerikanska, och förmodligen ryska, forskare att de termonukleära vapnen skulle kunna sätta hela atmosfären i brand och förstöra allt. De trodde sannolikheten var ganska låg men inte noll…

Och ändå fortsatte testerna.

Och än värre …
Så kärnvapenproven i sig utgjorde en enorm risk. Och krigsplanen var detsamma som att underteckna en dödsdom för hela människosläktet. Speciellt när det påpekats att finns det ”massor av fingrar på [atom]-knappen” i USA, eftersom presidenter historiskt sett delegerar behörigheten att inleda ett kärnvapenkrig. Så om en fiende lyckas stoppa en enhet – som exempelvis presidenten – är det fortfarande möjligt att vedergälla.

Men, som Chomsky förklarade, detta innebar att ”även bombplanspiloter” hade möjlighet att starta ett kärnvapenkrig under Kubakrisen. Och Ellsberg säger att andra ”stora” kärnvapenmakter förmodligen har samma system.

Utdrag ur ”USA som världspolis”

Anders Romelsjö och Ulf Karlström USA som världspolis.

USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) (https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx) ökar risken för krig och kärnvapenkrig genom att:

* bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen

* integrera kärnvapen med konventionella styrkor.

* utveckla olika typer av små kärnvapen.

* den kräver utplacering av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen med lång räckvidd, som USA inte lanserat på 25 år.
* beslut om kärnvapeninsatser flyttas ned i den militära beslutskedjan.

Enligt Bulletin of Atomic Sciences är mänskligheten endast 100 sekunder från ett kärnvapenkrig, vilket innebär mycket hög risk. År 2017 bedömdes risken till 3 minuter (https://thebulletin.org/2020/01/press-release-it-is-now-100-seconds-to-midnight/). Den legendariska ”Doomsday Clock” är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig. Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists.

USA har sedan flera år satsat väldiga summor på att utveckla nya mindre kärnvapen och på att modernisera sin kärnvapenarsenal. DN skrev 16/9 2012 “Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Man kan anta att Kina, Ryssland och andra kärnvapenmakter också gör det.

Och vansinnet fortsättet! Biden rustar upp kärnvapenarsenalenhär 1 juni 2021

Nu har över 50 länder ratificerat FN:s kärnvapenkonvention – men inte Sverige. Hur länge ska vi tåla detta livsfarliga, oansvariga kryperi för USA och dess livsfarliga politik? Ut på gator och torg och protestera! Folkomrösta om FN:s kärnvapenkonvention!

 

Relaterat
Domedagsmaskinen
Nobelpris för kärnvapenstopp: USA planerar kärnvapenattack på alla större städer i Ryssland och Kina. Anfallsrätt hos underordnade

 

Föregående artikelEn USA-journalist menar att Putin skapar stereotyper om USA. Har Putin något svar på det?
Nästa artikelRyanair-bombhot i Vitryssland – ”västerländska” medias berättelser stämmer inte med fakta
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

4 KOMMENTARER

 1. ICANs kampanj som lanserades den 1 juni 2021 kan ses här:
  https://www.laraforfred.se/fredsrorelsen/tidigare-handelser
  YouTubeklippet är på knapp 6 min, väl värt varje sekund.

  Se särskilt från 4’15” om FN:s kärnvapenförbud TPNW:
  Över 50 länder har ratificerat avtalet – Sverige är inte en av dem.
  Regeringens ovilja att skriva under konventionen förklaras officiellt med att konventionstexten är otydlig, men den faktiska orsaken är påtryckningar från bland annat USA.
  Max Tegmark (professor i Fysik):
  Den svenska regeringens kärnvapenstrategi går ut på att vi ska låta USA och de andra kärnvapenmakterna nedrusta.
  Men
  • det var ju inte män som ledde kampen för kvinnors rösträtt, och
  • det var ju inte vita som ledde kampen mot apartheid i Sydafrika,
  så på samma sätt kommer det inte att vara kärnvapenstaterna som leder kampen för kärnvapennedrustning. Det måste vara de länder som drabbas, Sverige till exempel.

  Jag vill även påminna om att Sveriges politiska och militära ledning nu totalt tappat all sans och vett.
  Svenska folket (4 av 5) är för ratificering av FN:s kärnvapenförbud. Men våra politiska och militära ledare banar väg för världens genom tiderna värsta terrorvapen genom att stup kvarten ONCEL SAM-öva med deras strategiska kärnvapenbombare över svenskt luftrum. Det borde vara alla svenska militärers huvuduppgift att hålla främmande makters vapen borta från svenskt territorium. I synnerhet KÄRNVAPEN!

  Som fortsättning på denna tidigare artikel bl a om den USA-kollaborerande Flygvapenchefen Carl-Johan Edström:
  https://www.globalpolitics.se/usas-bombflyg-ovade-ater-i-sverige-krigsforberedelse-mot-ryssland-med-hjalp-av-usa-medaljerad-flygvapenchef/
  bör ni läsa på krigsmaktens egen hemsida 2021-05-20:
  https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2020/05/amerikanska-bombflygplan-ovar-i-sverige/
  Kärnvapenbombflygövningens huvudsyfte var enligt flygvapenchefen Carl-Johan Edström ”att utveckla metoder och procedurer för taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt genomföra lufttankning”.

  Sverige medverkar således som aktiv part i USA:s förberedelse för KÄRNVAPENANFALL mot Ryssland!

  Ett tips:
  Den transatlantiska länken lär gå genom Danmark – KLIPP AV DEN FORTAST MÖJLIGT!

 2. USA har inte ändrat sig i grunden till denna dag. Folk i Kina är även idag oroliga för att krigsstaten USA skall kärnvapenbomba Kina. Mao Zedong beordrade att en stad skulle byggas under Peking som skydd mot kärnvapen och attacker, vilket skedde. Den är omkring 85 kvadratkilometer stor och ligger 8 till 18 meter under marknivån och hade ursprungligen 90 dolda ingångar, mest genom vanliga bostäder. Där fanns restauranger, läkarmottagningar, sjukhus, skolor, teatrar, fabriker, och till och med en rullskridsko rink. Den dokumenterades aldrig fullständigt så ingen vet hur stor den är. Mig veterligt är den stängd idag, men det har diskuterats om man skulle renovera den och öppna den. Några små bitar används idag som privata bostäder, av ungdomar. Ni som fortsätter att stötta ”Fjärde Riket” genom att använda deras produkter som Zoom, Facebook, Google, osv kanske borde börja tänka om.

  • Jag har aldrig ägt något mobilabonnemang i hela mitt liv. Jag (som helt bojkottar Zoom, Facebook, Google, etc) läste villkor till Google 2012. Därefter släpper jag aldrig fram något som har med Google att göra till de få elektroniska apparater jag har. Numer kan jag inte, till följd av det, se YouTube-inslag annat än indirekt, t ex via Global Politics. På motsvarande sätt är jag från i år helt utestängd från Shipstedts media t ex Aftonbladet. För oss som inte säljer oss på marknaden är skattefinansierad media (SVT, SR) bristfälliga men viktiga mediala säkerhetsventiler och garanter mot total underkastelse till den aggressiva marknaden. På liknande sätt utgör svensk statsvaluta (”riksbankspengar”) viktigt alternativ till digitala (”affärsbanksillverkade”) luftpengar och garanti mot brottsliga och opålitliga affärsbankers totala inlåsning och kontroll av sina kunders tillgång till likvida medel. Utan fungerande kontantalternativ lamslås lätt hela det ekonomiska blodomloppet, betalsystemet, i händelse av kris eller ofred. Det är bara för USA (eller andra) att sätta en pinne i hjulet för digital kommunikation. Alla de som ensidigt går dessa skatteflyende och penningtvättande bankers ärende kanske också borde börja tänka om.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here