Domedagsklockan: 100 sekunder kvar till kärnvapenkrig!

10
1172

 

I kvälls-serien “Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad… Tyvärr. Nyligen antogs FN:s kärnvapenkonvention som lag – utan Sveriges underskrift. Och utan underskrift av någon av kärnvapenstaterna. Änå ett steg framåt. Biden uppger att han vill förnya START-avtalet med Ryssland, vilket löper ut 5/2. Bra.

Men “Doomsday Clock” anger fortfarande att det är 100 sekunder kvar.


Att risken för kärnvapenkrig har ökat genom USA:s uppsägning av INF-avtalet i augusti 2019, och genom dess nya kärnvapenstrategi är närmast själv klart. Detta understryks av en pressrelease 23/1 2020 av Bulletin of Atomic Sciences, se längre ned..

USA:s nya kärnvapenpolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) (https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx) ökar risken för krig och kärnvapenkrig genom att:
* bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen
* integrera kärnvapen med konventionella styrkor.
* utveckla olika typer av små kärnvapen.
* den kräver utplacering av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen med lång räckvidd, som USA inte lanserat på 25 år.
* beslut om kärnvapeninsatser flyttas ned i den militära beslutskedjan.

I augusti 2019 lämnade USA INF-avtalet som förbjöd kärnvapen i medeldistansmissiler. Ryssland försökte bromsa detta och behålla avtalet, eller utvidga det till andra länder. Rysslands resolution till stöd för INF-fördraget röstades ned med knapp marginal i FN:s generalförsamling 21/12 2018. Fyrtiotre stater, inklusive Kina och länder i Sydamerika, röstade för Rysslands förslag. Fyrtiosex stater röstade emot medan 78 stater la ned sina röster. USA:s allierade i Nato och EU röstade nej, trots att de tidigare var positiva till att behålla INF-fördraget. Även Japan, Turkiet, Israel and Ukraina röstade mot Rysslands förslag.
En utförlig analys av läget.
USA har också ensidigt sagt upp ABM-avtalet (SALT 1) år 2001 från 1972 för långdistansmissiler.

USA har sedan flera år satsat väldiga summor på att utveckla nya mindre kärnvapen och på att modernisera sin kärnvapenarsenal. DN skrev redan 16/9 2012 “Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Man kan anta att Kina, Ryssland och andra kärnvapenmakter också gör det.


Pressrelease from Bulletin of Atomic Sciences.

Pressrelease 23/1 2020: Domedagsklockan.

Den ikoniska dödsdagsklockan som symboliserar de gravsten som utsätts för mänskligheten är nu närmare midnatt än vid någon tidpunkt sedan dess tillkomst 1947. För att understryka behovet av handling är tiden på dödsdagsklockan nu uttryckt i sekunder, snarare än minuter: Idag flyttade Bulletin från Atomic Scientists ‘Science and Security Board i samråd med Bulletin’s Board of Sponsors, som inkluderar 13 nobelpristagare, fram Domedagsklockan från två minuter före midnatt till 100 sekunder för midnatt.

Som uttalandet från Atomic Scientists Bulletin förklarar: ”Mänskligheten fortsätter att möta två samtidiga existentiella faror – kärnkraft och klimatförändringar – som förvärras av hotet från cyberbaserat informationskrig som undergräver samhällets förmåga att svara. Den internationella säkerhetssituationen är allvarlig, inte bara för att dessa hot finns, utan för att världsledare har tillåtit den internationella politiska infrastrukturen för att hantera dem att eroderas. Domedagsklockan har nu rört sig närmare midnatt under tre av de senaste fyra åren från 3 minuter före midnatt 2017.”

Svenska Läkare Mot Kärnvapen januari 2019.

Men Sverige ställer inte upp bakom FN:s kärnkvapenkonvention, som förbjuder kärnvapen.

För ett år sedan skrev Svenska Läkare Mot Kärnvapen (SLMK):

Samtidigt som forskare drar denna slutsats om kärnvapenhotet gör utredaren Lars-Erik Lundin en helt annan slutsats. I sin rapport om konsekvenserna av ett svenskt tillträde till FN:s kärnvapenkonvention, TPNW gör han en säkerhetspolitisk analys av konventionens konsekvenser som helt missar en stor del av vad begreppet säkerhet innebär. I en blogg som vi skrev igår tog vi upp denna bristande säkerhetspolitiska analys som ignorerar begreppen mänsklig säkerhet och kärnvapnens roll i internationell humanitär rätt. Lundins säkerhetspolitiska analys bygger på staters suveränitet, försvar av territoriet och kärnvapenavskräckning.

Kärnvapen är ett av de största hoten mot mänskligheten idag och Doomsday Clock stärker denna analys. Sverige måste ta tydligare avstånd från dessa massförstörelsevapen och inte ställa sig bakom Lundins analys av kärnvapenavskräckning som en stabiliserande faktor som Sverige inte får kritisera eller ta avstånd från. FN:s kärnvapenkonvention är en av de viktigaste insatserna på flera decennier för avspänning, nedrustning och att ett land som Sverige inte omedelbart ansluter sig till detta är en oroväckande utveckling av Sveriges utrikespolitik. Det är dags att Sverige ställer sig på rätt sida historien och förkastar kärnvapen fullständigt genom att även om det blir obekvämt vänder massförstörelsevapnen ryggen.

SLMK:s uttalande januari 2019.


Låt oss stärka arbetet för att bilda en mäktig opinion för att avskaffa kärnvapen i världen!
Vem tror inte att minst 90 % av jordens befolkning ställer sig bakom?
I en värld med utökad demokrati skulle en världsomfattande folkomröstning ordnas i denna centrala fråga.
Vi bör kräva att USA och Ryssland går i täten för kärnvapennedrustning!

10 COMMENTS

 1. Det är en utopi att förbjuda kärnvapen eftersom tekniken är känd! Dessutom är det nog dessvärre så att innehav av kärnvapen faktiskt förhindrar krig som fallet Nordkorea som garanterat varit i krig med USA om de inte haft kärnvapen. Kärnvapenfria zoner då? Helt meningslöst eftersom de nya missilerna kan leverera sin last var som helst på jordklotet. Dessutom finns ju civila fraktbolag som kan leverera en kamouflerad bomb vart du vill inom 24 timmar.

  • Tulsi Gabbard är den enda av Demokraternas presidentkandidater som i sin kampanj talar om domedagsklockan. Hon säger att det 1a hon skulle göra om hon flyttade in i Vita huset är att omedelbart kontakta Ryssland och Kina för samtal om nedrustning av kärnvapen,

   För detta smutskastas hon konstant av media och motståndare att hon är en Fearmonger. Hon är åtm ett av de fladdrande ljusen i det själsliga mörker som hyenorna inkl. vår försvarsminister så trivs att vistas i.

   Så fort Trump låter mörda ngn ledare i MÖ eller bomba baser flyr han som en råtta för att vara nära sin egna atombunker … om det skulle eskalera utom kontroll. Så nära är det alltså, så nära är vi.
   Som Tulsi sagt, bl.a. med anl. av det falska larmet om en kärnvapenattack mot Hawaii och som föranledde panik, There is NO shelter.

   Förutom för ett fåtal av våra krigshökar till ledare då förstås. Peter H. skulle platsa i Dr. Strangelove 2, som ett barn på julafton, med tindrande ögon se jorden gå under. Vilka psykopater, tvi !

   Vem blir den förste europeiske ledaren att bjuda in Tulsi Gabbard för att tala om fred, nedrustning och frihet för fängslade visselblåsare ?
   Hoppas Rossana Dinamarca vill ta en selfie då också

  • Benny, det kan visserligen vara en utopi att förhindra stormakterna att ha kärnvapen, men vi borde i vilket fall arbeta för att minska risken att kärnvapen kommer till användning. Det har redan varit nära kärnvapenkrig flera gånger av misstag. Se t.ex. http://laromkarnvapen.se/karnvapnens-konsekvenser/karnvapenkrig-av-misstag/. För Sverige och andra länder i liknande situation är förbudet mot kärnvapen viktigt för vår egen skull, för att visa tydligt att det inte är acceptabelt att föra in kärnvapen här. Läs gärna min bok Världens dummaste folk? om varför det är så viktigt.

   • Sven, visst är det viktigt med begränsningar av kärnvapen men man måste komma ihåg att det är just kärnvapnen som hindrat gangstermaffian i Washington att göra slag i saken och starta ett globalt krig. Hade Pentagon trott att de skulle kunna överleva ett kärnvapenkrig med Ryssland hade de kanske meddelat politiker och “Deep State” om möjligheten. I Pentagon är man nog väl medvetna om att de nya ryska missilerna och militärtekniken helt kastat omkull deras krigsplaner…Det är väl bara politikerna i USA som fortfarande tror på sin egen löjliga propaganda om USA:s “fantastiska” militära förmåga! Verkligheten har ju visat att det är ett luftslott!

  • USA har redan upprepade gånger försökt erövra Kina, Korea var tilltänkt brohuvudet på 50-talet, Vietnam avsett att vara det senare, USA har försökt att destabilisera Tibet, Xinjiang, och Hong Kong för att skapa ett fotfäste. USAs provokationer i Sydkinesiska Havet är en del av bilden, och naturligtvis USAs de facto ockupation av Taiwan. Nu tar man kontroll av Sverige för att använda Sverige som brohuvud mot Ryssland. Det finns inga som helst hot från Ryssland lika lite som det fanns hot från Polen 1938 då efter en propagandakampanj från dåvarande tyska regimen motiverade ett anfall på Polen och ockupation. Bilden och metoden är identisk med 1938 idag. Alexey Navalny rapporteras nu var USA verktyg för att på samma sätt försöka destabilisera Ryssland. Han ska inte alls ha drabbats av någon novichok förgiftning utan det var en planlagd föreställning av USA för att föra fram honom som den förtryckta politiska hjälten. Novichok adderades bara till proverna i Tyskland i propaganda syfte. Alexey Navalny’s ”Putin Palats propaganda” har visat sig vara en bluff när folk har kollat fastighetsregister, tillstånd och finansaffärer. Det är ett spekulationsprojekt av flera oligarker. Putin har inget med det att göra. Ardin propagandan i svenska media passar väl in i propagandabilden. Hela Biden’s regering kommer alla från USAs Den Djupa Staten och är knutna till Israel. Hela historien visar även vilka lakejer svenska media är till USAs Den Djupa Staten. Den totala bilden är mer intressant än detaljerna.

 2. Den enda räddningen för Iran tycks vara om de hade kärnvapen.USA/Israel är så aggressiva och hotfulla mot fler och fler länder så lösningen kanske är att alla länder bör skaffa kärnvapen.Det är inget önskescenario men kanske en realitet vi tyvärr måste leva med.

  • Ryssland och Kina stöder Iran och båda har kärnvapen. USA är desperata att ockupera Iran för att stoppa BRI, vilken är ett hot mot USAs dominans och kontroll.

 3. Sannolikheten för kärnvapenkrig mellan USA och Ryssland är inte stor, det finns inga vinnare, bara förlorare. Risken är störst mellan Pakistan och Indien, där religiöst hat och bristande insikt skulle kunna få den ene att angripa den andra. Pakistans säkerhetstjänst härbärgerar salafister och har redan ställt till med rena terrorangrepp i Indien. Där finns lokala paktsystem av samma slag som 1914, men de skiftar snabbt, nyss var Pakistan i allians med både Kina och USA när Indien hade sovjetiska influenser, men Indien och USA närmar sig varandra. Ett lokalt kärnvapenangrepp från en pariastat som Pakistan eller Iran måste inte sprida sig globalt.

  Det är Kina som försett Pakistan med kärnvapentech, och det var sovjet som gav den till Kina för länge sen. Irans befolkning trakasseras av ayatollorna och ingen annan, tyvärr fungerar inte sanktioner när ayatollor vill ha kärnvapen. Irans befolkning betalar priset för ayatollornas diktatur.

  • För att fullständiga bilden, det var USA som försåg israel med kärnvapentech, och fortsätter idag att beväpna israel med avancerad krigs-technologi. Kinas förbindelser med Sovjet upphörde 1958. Att Kina alls utvecklade kärnvapen berodde på USAs hot att använda dom under Korea kriget och Taiwan Straight krisen 1955. Det var inte Kina som försåg Pakistan med kärnvapen, det är den amerikanska propagandaversionen. En central teknologi i all kärnteknik är centrifugerna som anrikar uranet, och speciellt hur uranet transformeras till gas-form för att köras i centrifugerna och anrikas. Pakistan hade tillgång till västs teknologi med centrifugerna, Kina ville ha den. I utbyte hjälpte Kina Pakistan med fredlig kärnkraft. Vad som hände var att Pakistan nu hade alla komponenter i teknologin för att framställa kärnvapen. Det var alltså inte Kina som försåg Pakistan med kärnvapenteknologi, utan fredlig kärnteknologi som sedan användes för att framställa kärnvapen tillsammans med västs anrikningsteknologi. Hela utvecklingen drevs av USAs kärnvapenhot. Utvecklingen i Asien har definitivt förhindrat ett kärnvapenanfall från USA. USA militären ville redan på 50-talet sätta in kärnvapen för att erövra Kina, men presidenten Trauman sa nej, och istället avskedade generalen MacArthur när han blev bråkig och insisterade.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here